Sunteți pe pagina 1din 49

Dr.

Vasile Cepoi
Dr. Vasile Cepoi
Obiective didactice
 La sfârșitul cursului studenții vor ști:
 Să compună mesajul referitor la problemele pacientului și
să-l transmită altui profesinist
 Să identifice particularitățile pacienților în înțelegerea
mesajului medical
 Să câștige încrederea pacienților în procesul de îngrijire
 Să identifice riscurile comunciării unui mesaj medical care
nu a fost corect înțeles
 Să verifice corectitudinea înțelegerii corecte a informațiilor
transmise

Anul IV AMG 3
Definiții
 Comunicarea este definită ca un proces de transmitere
a informațiilor, prin intermediul unor canale specifice,
sub forma de mesaje simbolice, între doua sau mai
multe persoane, unele cu statut de emițător, altele cu
statut de receptor (O. Nicolescu si I. Verboncu, 1997, p. 464)
 Comunicarea este un proces care implică obligatoriu 2
părți: un emițător (sursa mesajului) si un receptor, dar
și înțelegerea de către receptor a mesajului de la
emițător.
COMUNICAREA
“Cercetările extinse au demonstrat că indiferent cât de multe cunoștințe are un medic,
dacă acesta nu este capabil să inițieze o comunicare deschisă cu
pacientul nu-i poate fi de ajutor acestuia.”
(Asnani MR, Patient-physician communication. West Indian Med J. 2009 Sep ;58(4):357-61)

COMUNICAREA = procesul prin care se transmit informații, gânduri, opinii de la


un emițător la un receptor, prin vorbire, scriere sau semne

Prin comunicare

transmitem mesajele inițiem, întreținem,


noastre receptăm mesajele menținem relații rezolvăm
celorlalți conflicte

Anul IV AMG 5
Funcțiile majore ale comunicării
 de informare
 de motivare (atât a persoanelor aparținând
organizatiei, dar si a părților interesate din
exterior)
 de control (prin rapoarte de activitate,
bugete etc.)
 emoționala, de exprimare a sentimentelor și
poziției față de o anumită problemă
Ciclul comunicării eficiente
Comunicarea eficientă – atât emițătorul cât și receptorul înțeleg în mod
identic mesajul transmis

MESAJ

EMIȚĂTOR RECEPTOR
receptor emițător

FEED-BACK

Anul IV AMG 7
Modul de transmitere a informației
 Comunicarea poate fi:
 Directă
 verbală
 nonverbală.
 Impactul comunicării:
 verbale (cuvinte si conținut) este de 10% din totalul comunicării,
 Componența paraverbală (vocală) realizează 35% (viteza vorbirii,
inflexiunea, claritatea),
 nonverbală (vizuală) 55% (mimica, gestica, mediul, mijloacele
vizuale).
 Pentru ca mesajul sa fie clar, este necesară convergența limbajului
verbal si nonverbal
 Indirectă
 Verbală
 Scris/convențională
Bariere in calea comunicarii eficiente:

1. Bariere de mediu

2. Bariere personale
Bariere de mediu
 Competiția cu alte mesaje pentru atenția
emițătorului, dar și a receptorului
 timp insuficient pentru conceperea adecvată
sau pentru înțelegerea mesajului
 folosirea unor terminologii
specifice/nefamiliare
Bariere personale
 Ale receptorului
 cadrul de referință al fiecărei persoane (de ex., o persoană
care a fost invatata sa nu vorbeasca neintrebata poate fi mai
reticenta în a-și exprima opiniile)
 credinte, valori, prejudecati (politice, etice, religioase,
sexuale, rasiste, de stil de viata)
 perceptia selectiva (tendinta de a elimina aprecierile negative
si a le accentua pe cele pozitive referitor la propria persoana)
 perceptie alterata, din cauza unei opinii preexistente
 ignorarea informatiilor in dezacord cu punctul propriu de
vedere, subiectivism.
 Ale emitatorului
 folosirea necorespunzatoare a tonului/expresiei fetei,
 nestapanirea emotiilor,
 folosirea unui canal nepotrivit de comunicare,
 nesiguranta asupra continutului mesajului
Comunicarea și colaborarea interprofesională
Colaborarea în domeniul sănătății = asumarea de roluri, în
funcție de comptențele profesionale, și cooperarea în echipă; -
împărtășirea responsabilității pentru rezolvarea problemelor și luarea
deciziilor în formularea și efectuarea planurilor de tratament pentru
pacient
 comunicare deschisă
 mediu nonpunitiv
 roluri și sarcini clare
 responsabilitate comună
Incredere
 recunoașterea și medierea
conflictelor
 specificații clare privind autoritatea
ECHIPĂ
EFICIENTĂ  proceduri clare și cunoscute
în luarea deciziilor
 comunicare regulată,
Respect Colaborare schimb de informații
 evaluare și perfecționare
Bariere în comunicarea și
colaborarea interprofesională

Valorile personale și așteptările

Personalități diferite

Ierarhia

Diferențele dintre generații

Deferențele de sex

Rivalități interprofesionale

Diferite niveluri de pregătire,


calificare, statut
Modele de comunicare între
profesioniști
 SBAR

 S(Situation) B(Background) A(Assessment) R(Recommendation)

 SAED

 S(Situation)A(antécédents)E(évaluation)D(demande)
SBAR
S(Situation) B(Background) A(Assessment)
R(Recommendation)
 model de comunicare structurat pentru furnizarea informațiilor despre pacient
 asigură transferul complet de informații și oferă receptorului o structură pentru
a-și aminti detaliile pe care le-a auzit

SITUAȚIA : Ce se întâmplă cu pacientul?

CONTEXTUL: Care este contextul clinic sau factorii favorizanți?

EVALUAREA: Care cred că este problema?


RECOMANDAREA: Ce solicitare trebuie făcută?
(Kaiser Permanente, http://www.ihi.org/IHI/Topics/PatientSafety /SafetyGeneral/ Tools/SBARTechniq
ueforCommunicationASituationalBriefing Model.htm).
Exercițiu
 Studiu de caz:
 Cum comunicați în următoarea situație?

 Pacientă, de 62 de ani, cu o intervenție chirurgicală


abdominală eectuată în urmă cu o zi. Sunteți solicitat
pentru că a apărut o stare de sufocare și durere intensă la
nivelul hemitoracelui drept. La examenul clinic
observați un plasture subclavicular drept.
SBAR
S(Situation) B(Background) A(Assessment)
R(Recommendation)

SITUAȚIA : Ce se întâmplă cu pacientul?


”Sunt în salonul 4 cu pacienta X. Pacienta acuză dificultăți în respirație, care au
debutat de aprox. 3 min.”

CONTEXTUL: Care este contextul clinic sau factorii favorizanți?


”Pacienta este o femeie în vârstă de 62 ani în prima zi după o intervenție
chirurgicală abdominală.”
EVALUAREA: Care cred că este problema?
”Zgomotele respirației sunt diminuate pe partea dreaptă, cu confirmarea durerii. Aș
vrea să exclud un pneumotorax.”
RECOMANDAREA: Ce solicitare trebuie făcută?
”Sunt sigur/ă că pacientul trebuie evaluat acum. Poți să -l examinezi?”
Model de comunicarea între profesioniști în sănătate
(după HAS)

S SITUAȚIA actuală:

A ANTECEDENTE :

E EVALUARE:

D DORINȚĂ/CERINȚĂ (DEMANDE):

Răspunsul interlocutorului:
Model de comunicarea între profesioniști în sănătate (după HAS)
SITUAȚIA actuală:

S
Sunt: Nume Prenume, funcția, unitatea sanitară
Vă solicit pentru D-l/D-mna N si P, vârsta,
Motivele internării sau prezentării, examenul clinic actual, elementele patologice
și semnele vitale etc.

ANTECEDENTE – se face referire la antecedentele legate de contextul

A actual: se precizează data internării/prezentări, intervențiile medicale


efectuate în această perioadă, investigații cu rezultate, tratamente,
starea prezentă, momentul apariției manifestărilor pentru care este
solicitat confratele

E EVALUARE: se expun problemele la care te gândești, precizezi


ce ai făcut,

DORINȚĂ (DEMANDE) vă rog:


D - să veniti să vedeti pacientul
- sa-mi recomandați o anumităatitudie etc.

Răspunsul interlocutorului: trebuie să repete pe scurt ce a înțeles, pentru a se


convinge de corectitudinea receptării informației, după car să comunice decizia
sa
FORMĂ STRUCTURATĂ DE COMUNICARE INTERPROFESIONALĂ

Krish Sankaranarayanan, www.patientsafetyalliance.in


Solicitare de consult inerdisciplinar
 Pacient în vârstă de 22 de ani internat într-o secție de boli
infecțioase, cu intoleranță digestivă și tulburări de tranzit
inntestinal (10 sacune diareice pe zi), care acuză astenie
importantă, și accentuarea intoleranței digestive. La
examenul clinic se constată:

 Pliu cutanat persistent


 Limba uscată
 Frecvența respiratorie 28 resp./min
 TA – 80/40mmHg
 AV – 120/min
 Formulați o solicitare de consult interdisciplinar
Factori pertubatori în comunicare între
profesioniști
 Factori externi
 Apeluri telefonice
 Solicitări din partea personalului în alte probleme decât
cele discutate
 Alte evenimente externe care pot distrage atenția
 Factori individuali
 Graba
 Preocupări de natură personală, dominante
 Oboseala
Dr. Vasile Cepoi

Anul IV AMG 23
Comunicarea și colaborarea cu pacientul

Comunicarea eficientă în timp util


exactă
completă
lipsită de ambiguitate și înțeleasă de beneficiar
- reduce erorile
- îmbunătățește rezultatele în domeniul
siguranței pacientului

Anul IV AMG 24
Obiectivele comunicării cu
pacientul
 Scopul – identificarea nevoilor de sănătate
 Identificarea anamnestică a problemelor de sănătate și a
factorilor determinanți a modoificării stării de sănătate
 Necesită o înlănțuire logică a întrebărilor, un limbaj pe
înțelesul pacientului, formulări care să nu inducă
răspunsuri false dar și care să developeze aspecte pe care
pacientul nu le consideră edificatoare, nu și le amintește
sau dorește să le ascundă
 Informarea cu privire la traseul diagnostic și terapeutic
precum și a riscurilor respectării sau nerespectării
acestui traseu pentru a obține consimțământul acestuia
pentru realizarea intevențiilor medicale

Anul IV AMG 25
Obiectivele comunicării cu
pacientul
 Informarea pacientului cu privire la problelmele sale
de sănătate
 Trebuie să aibă în vedere atenționarea pacientului
asupra importanței înelegerii corecte privind starea sa
de sănătate și a raportuirlor sale cu sistemul de îngrijiri
de sănătate
 Să-i ofere informații cu privire la evoluția bolii și la
modul de recunoaștere a manifestărilor clinice care
reflectă o evoluție favorabilă sau nefavorabilă, în relație
cu respectarea recomandărilor medicale - Educația
Terapeutică a Pacientului (ETP)
Anul IV AMG 26
Factori care ţin de pacient Deficit la nivel cognitiv (ex. la nivelul înţelegerii sau memorizării)
Asocierea alcoolismului sau consumului de droguri
Stilul de viaţă supraîncărcat
Lipsa suportului social
Neîncrederea în recomandările terapeutice
Factori care determină calitatea

Credinţa că beneficiile terapiei sunt depăşite de costuri


Depresia
Factori care ţin de tratament Regimul terapeutic complex (nr. mare de medicamente, administrare dificilă –
asocieri de medicamentem, orele de adoministrare etc.)
Reacţii adverse semnificative ale terapiei
comnuicării

Interferenţa cu rutinele zilnice ale pacientului


Factori care ţin de boală Stadiul timpuriu al bolii (practic asimptomatic)
Stadiul tardiv al bolii (simptome ample, evidente, recurente în ciuda
tratamentului)
Persistenţa anumitor simptome sau semne
Coexistenţa altei / altor boli
Factori care ţin de relaţia medic- Lipsa unei comunicări deschise cu pacientul
pacient
Lipsa încrederii şi respectului reciproc
Lipsa de atenţie acordată efectelor secundare ale terapiei
Lipsa atitudinii suportive a medicului
Nerespectarea confidenţialităţii
Lipsa unei ambianţe calde, suportive a secţiei
Inexistenţa facilităţilor pentru pacient (de transport, pentru îngrijirea copiilor,
etc.)
Condițiile unei bune comunicări profesionist medical -
pacient
 AȘTEPTĂRILE
pacientul să aibă posibilitatea de a-și relata propria poveste
 COMUNICAREA
membrii echipei medicale să abordeze problema cu seriozitate,
explicând în mod clar toate informațiile și încercând să înțeleagă
experiențele pacientului, asigurând opțiuni viabile
 CONTROL
încurajarea pacienților să-și exprime ideile, preocupările și
așteptările, pentru a verifica dacă a înțeles corect mesajul
 LUAREA DE DECIZII
recunoașterea de către personalul medical a importanței
funcționării sociale, mentale și fizice a pacientului și implicarea
acestuia în luarea deciziilor

Anul IV AMG 28
Condițiile unei bune comunicări profesionist
medical - pacient
 TIMPUL PETRECUT
asigurarea unui interval de timp corelat cu complexitatea
problemelor de comunicat, cu starea de spirit a pacientului,
gradul său de sensibilitate, capacitatea de înțelegere crește
gradul de satisfacție al pacientului și îmbunătățește eficacitatea
comuniării
 COMPORTAMENTUL ECHIPEI MEDICALE
pacientul apreciază interacțiunea cu echipa medicală cu care
lucrează și colaborează cu aceasta – crește nivelul compliaței
 DEMNITATEA
respectarea demnității pacientului este o condiție a realizării
unui parteneriat cu acesta care să ducă la creșterea șanselor de
reușită a actului medical
(Thiedke CC., Fam Pract Manag. 2007 Jan;14(1):33-6)

Anul IV AMG 29
Modele de comunicare echipă
medicală - pacient
 Modelul L.E.A.R.N
 Listen - Explain - Acknowledge - Recommend-Negotiat
 Model R.E.S.P.E.C.T
 Rapport – Empathy – Support – Partnership –
Explanations - Cultural Competence – Trust

(Sursa: Welch, M. (1998). Enhancing awareness and improving cultural competence in health
care. A partnership guide for teaching diversity and cross-cultural concepts in heath
professional training. San Francisco: University of California at San Francisco)

Anul IV AMG 30
Modelul LEARN
pentru realizarea unei corecte relații de comunicare pacient-medic
(Berlin, Fowkes, 1983)

Listen – ASCULTĂ, cu bunăvoință și empatie, perceperea de


către pacient a problemei sale medicale

Explain – EXPLICĂ perceperea problemei medicale din


punctul tău de vedere

Acknowledge – IDENTIFICĂ și discută diferențele și


asemănările (de percepere a problemei de către pacient și de
către medic)

Recommend – RECOMANDĂ tratamentul

Negotiate – NEGOCIAZĂ obținerea consimțământului


(față de schema terapeutică)
Anul IV AMG 31
Modelul R.E.S.P.E.C.T

 Relaționare
 Adaptare la nivelul social al pacientului
 Înțelege punctul de vedere al pacientului
 Să recunoască și să evite ipoteze false
 Empatia
 Să nu uite că pacientul a venit pentru ajutor
 Să caute să înțeleagă justificarea pacientului pentru
comportamentul sau boala lui
 Să înțeleagă starea de spirit a pacientului
 Sustine
 Să întrebe și să încerce să înțeleagă barierele posibile în a se
conforma recomandărilor de îngrijire
 Să ajute pacientul la depășirea barierelor
 Să implice membrii de familie, după caz
 Să reafirme disponibiltatea de a ajuta pacientul

Anul IV AMG 32
Modelul R.E.S.P.E.C.T
 Parteneriat
 Să fie flexibil în ceea ce privește problemele de monitorizare
 Să ia în calcul stresul generat de problemele medicale
 Explicații
 Să verifice de mai multe ori dacă a fost corect înțeles
 Să folosească tehnici de clarificare
 Competenta Culturală
 Să respecte cultura ei și credințele pacientului
 Să înțeleagă că punctul de vedere al pacientului, care poate fi influențat de
stereotipuri etnice sau culturale
 Să nu se lase ifluențat de propriile prejudecăți și idei preconcepute
 Să aibă în vedere propriile limite în abordarea problemelor medicale
 Să înțeleagă situațiile în care este depășit și nu poate lucra cu un anumit
pacient
 Încredere
 Unii pacienți pot fi reticenți în a dezvălui o serie de aspecte ale vieții lor care
ar pute fi utile diagnosticului sau tratamentului
 Trebuie acordat suficient timp pentru câștigarea încrederii

Anul IV AMG 33
CONCLUZII
Abilitatea medicului/asistentei

explica asculta empatiza cu


pacientul

efect profund asupra

sănătății gradului de satisfacție complianței


impact profund asupra

SIGURANȚEI PACIENTULUI

Anul IV AMG 34
CONFORM LEGII 46 /2003

Anul IV AMG 35
Pacientul are drepul:
1. de a fi informat cu privire la actele medicale care-i sunt
aplicabile
2. să accepte sau să refuze un act medical pe baza
informației cu privire la avantajele și riscurile acceptării
sau refuzului acestuia = consimțământ informat
3. la confidențialitatea datelor și la respectarea vieții private
4. de a fi respectat că persoană umană fărănici o
discriminare
5. de a decide cu privire la reproducere
6. la îngrjiri medicale de înaltă calitate de care societatea
dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare
și materiale

Anul IV AMG 36
Dreptul pacientului la informația medicală
Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la:
1. serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le
utiliza.

2. identitatea și statutul profesional al furnizorilor de servicii


desănătate.

3. regulile pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.

4. stare să desănătate,
5. Intervențiile medicale propuse,
6. riscurile potentiale ale fiecarei proceduri,
7. alternativele existente la procedurile propuse, inclusiv
asupra neefectuarii tratamentului și nerespectării
recomandărilor medicale,
8. date despre diagnostic și prognostic.

Anul IV AMG 37
Dreptul pacientului la informația medicală
1. Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă
opinie medicală.
2. Informațiile se aduc la cunostința pacientului într-
un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea
terminologiei de specialitate;
3. in cazul în care pacientul nu cunoaste limba
romana, informațiile i se aduc la cunostinta în
limba materna ori în limba pe care o cunoaste sau,
dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.
4. Pacientul are dreptul să solicite și să primeasca, la
externare, un rezumat scris al investigatiilor,
diagnosticului, tratamentului și ingrijirilor
acordate pe perioada spitalizarii

Anul IV AMG 38
Drepturile pacientului în luarea
deciziei
Pacientul are dreptul de a decide:
1. daca mai doreste să fie informat în cazul în care
informațiile prezentate de catre medic i-ar cauza
suferinta. și de a alege o alta persoana care să fie
informata în locul sau.
2. Dacă este de acord să fie informați prietenii și
rudele pacientului despre evolutia investigațiilor,
diagnostic și tratament.

Anul IV AMG 39
Consimțământul pacientului
privind intervenția medicală
 Pacientul are dreptul să refuze sau să opreasca o
interventie medicală asumandu-si, în scris,
raspunderea pentru decizia sa;
 consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale
trebuie explicate pacientului.
 Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este
necesara o interventie medicală de urgenta, personalul
medical are dreptul să deduca acordul pacientului
dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia.

Anul IV AMG 40
Consimțământul pacientului
privind intervenția medicală
 In cazul în care pacientul necesita o interventie medicală de
urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este
necesar în cazul în care se cere consimtamantul reprezentantului
legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a
deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere.

(1) în cazul în care furnizorii de servicii medicale considera că


interventia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal
refuza să isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei
comisii de arbitraj de specialitate. (2) Comisia de arbitraj este
constituita din 3 medici pentru pacientii internati în spitale și
din 2 medici pentru pacientii din ambulator.

Anul IV AMG 41
Consimțământul pacientului
privind intervenția medicală
 Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea,
pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul
sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care
acesta este de acord.
 Consimtamantul pacientului este obligatoriu în cazul participarii sale
în invatamantul medical clinic și la cercetarea stiintifica.
 Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt
capabile să isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului
de la reprezentantul legal și daca cercetarea este facuta și în interesul
pacientului.
 Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicală fara
consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor în care imaginile sunt
necesare diagnosticului sau tratamentului și evitarii suspectarii unei
culpe medicale.

Anul IV AMG 42
Dreptul la confidențialitatea informațiilor și
viață privată a pacientului
 Pacientul are acces la datele medicale personale.
 Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele
investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul,
datele personale sunt confidentiale chiar și dupa decesul
acestuia.
 informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai
în cazul în care pacientul isi da consimtamantul explicit
sau daca legea o cere în mod expres.
 In cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de
servicii medicale acreditati, implicati în tratamentul
pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este
obligatorie.

Anul IV AMG 43
Dreptul la confidențialitatea informațiilor
și viață privată a pacientului
 (1) Orice amestec în viata privata, familiala a
pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor în care
aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul,
tratamentul ori ingrijirile acordate și numai cu
consimtamantul pacientului.
(2) Sunt considerate exceptii cazurile în care pacientul
reprezinta pericol pentru sine sau pentrusănătatea
publica.

Anul IV AMG 44
Drepturile pacientului în domeniul reproducerii
 Dreptul femeii la viata prevaleaza în cazul în care sarcina
reprezinta un factor de risc major și imediat pentru viata mamei.
Pacientul are dreptul la informațiile, educatia și serviciile
necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale sisănătății
reproducerii, fara nici o discriminare.
 Dreptul femeii de a hotari daca să aiba sau nu copii este garantat,
cu exceptia cazului în care-i este pusă viața în pericol.
 Pacientul, prin serviciile desănătate, are dreptul să aleaga cele mai
sigure metode privindsănătatea reproducerii.
 Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala
eficiente și lipsite de riscuri.

Anul IV AMG 45
Drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale
 In cazul în care furnizorii sunt obligati să recurga la
selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de
tratament care sunt disponibile în numar limitat,
selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
 Interventiile medicale asupra pacientului se pot
efectua numai daca exista conditiile de dotare necesare
și personal acreditat.
 Se excepteaza de la prevedea de mai sus cazurile de
urgenta aparute în situatii extreme.

Anul IV AMG 46
Drepturile pacientului la
tratament și îngrijiri medicale
 Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale terminale
pentru a putea muri în demnitate.
 Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al
prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe
tot parcursul ingrijirilor medicale.
 La solicitarea pacientului, în masura posibilitatilor,
mediul de ingrijire și tratament va fi creat cat mai
aproape de cel familial.

Anul IV AMG 47
Drepturile pacientului la
tratament și îngrijiri medicale
 Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale
acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.
 Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu
are dreptul să supuna pacientul nici unei forme de presiune
pentru a-l determina pe acesta sa-l recompenseze altfel
decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul
unitatii respective.
 Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost
ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii

Anul IV AMG 48
Drepturile pacientului la
tratament și îngrijiri medicale
 (1) Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la
ameliorarea starii sale desănătate sau pana la vindecare.
(2) Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea și
parteneriatul dintre diferitele unitati medicale publice și
nepublice, spitalicesti și ambulatorii, de specialitate sau de
medicina generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt
personal calificat. Dupa externare pacientii au dreptul la
serviciile comunitare disponibile.
Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenta medicală de
urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta și de servicii
farmaceutice, în program continuu.

Anul IV AMG 49

S-ar putea să vă placă și