Sunteți pe pagina 1din 9

RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA METODICA A DIRIGINILOR

AN COLAR 2010- 2011

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR i-a desfurat activitatea n conformitate cu planul


managerial elaborat la nceputul anului colar, dar i innd cont de cerinele i necesitile educative ivite
ulterior. Principalele activiti derulate:
Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginilor
Elaborarea planificrilor pentru consiliere si orientare profesionala conform programelor in
vigoare
Distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaie intre
coala, elev si printe
Organizarea de sedine cu prinii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale
ale edinelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe.
Organizarea de edine de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea activitii
dirigintelui, completrii corecte a documentaiei specifice, consolidarea parteneriatului elevdiriginte-printe
Constituirea Comitetului Reprezentativ al Prinilor
Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali i cu familia, n vederea evitrii
abandonului colar, precum i pentru monitorizarea i oferirea de consiliere elevilor provenii
din mediu familial dezorganizat sau mono-parental
Atragerea Comisiei Diriginilor i implicit a elevilor n activiti i programe colare si
extracolare de socializare, interrelaionare, culturalizare.
Proiectarea curriculara a fost realizata n consens cu mesajul cheie nr.5 al Memorandumului
privind nvatarea permanenta, respectiv regndirea consilierii si orientarii. n finalizarea documentului, au
fost valorificate reperele metodologice pentru aria curriculara Consiliere si orientare**, document
orientativ pe baza caruia se desfasurau pna n prezent activitatile specifice orelor de Consiliere si
orientare si/ sau de Dirigentie.
Programele scolare pentru aria curriculara Consiliere si orientare particularizeaza urmatoarele domenii
de competente-cheie stabilite la nivel european***:
competente interpersonale, interculturale, sociale si civice;
a nvata sa nveti;
competente digitale (bazate pe deprinderi de utilizare a tehnologiei pentru gestionarea informatiei
si comunicarea electronica

competente antreprenoriale.
In realizarea planificarilor, dirigintii au respectat in mare parte structura curriculumului, bazata pe :
Competente generale
Valori si atitudini
Competente specifice si continuturi
Sugestii metodologice
Competentele generale au reprezentat ansambluri structurate de cunostinte si deprinderi, a caror
dezvoltare este preconizata pe durata liceului, in timp ce Competentele specifice (derivate din
competentele generale), urmnd a fi dezvoltate pe parcursul fiecarui an scolar, au fost corelate cu
continuturi ale nvatarii si prezentate distinct, pentru clasa a IX-a, a X-a, a XI-a
si a XII-a.
Continuturile nvatarii au respectat de asemenea urmatoarele cinci module tematice:
1. Autocunoastere si dezvoltare personala
2. Comunicare si abilitati sociale
3. Managementul informatiilor si al nvatarii
4. Planificarea carierei
5. Calitatea stilului de viata
Detalierea acestora la nivelul fiecarui an de studiu al nvatamntului liceal a fost realizata astfel
nct sa ncorespunda nevoilor educationale si specificului de vrsta a elevilor, oferind, n acelasi timp
contexte tematice adecvate pentru dezvoltarea competentelor specifice.
Sugestiile metodologice au oferit exemple de demersuri didactice care pot fi utilizate pentru dezvoltarea
competentelor specifice vizate de aria curriculara Consiliere si orientare, particularizate la nivelul fiecarui
modul tematic si al fiecarui an de studiu al nvatamntului liceal.
O atentie deosebita s-a acordat continuarii monitorizarii elevilor cu probleme in invatare din fiecare
colectiv , implicandu-i in activitati didactice diverse in vederea participarii active si constiente la propria
formare , atat pe plan intelectual, dar si afectiv si psihic.
Activitatea Ariei Curriculare Consiliere si Orientarea inceput odata cu constituirea comisiei
dirigintilor la inceputul anului scolar in sedinta comisiei metodice in care au fost nominalizati toti prof.
Diriginti. Tot in cadrul sedintei s-au trasat directii care trebuie urmate pentru o buna desfasurare a comisiei
s-a discutat modelul de planificare pentru ora de Consiliere si sugestii de teme pentru aceasta ora astfel
incat toti dirigintii sa prezinte la timp planificarile,s-a stabilit intervalul in care sa aiba loc sedintele cu
parintii si anume astfel incat sa se poata tine sedinta COMITETULUI DE PARINTI PE SCOALA.
S-a alcatuit graficul intalnirilor in cadrul Ariei si temele ce vor fi discutate, s-a stabilit programul de
activitate al activitatilor extrascolare si extracurriculare.
Activitatea de Consilere si orientare, a fost centrata pe formarea la elevi a unor atitudini si
comportamente cetatenesti raportate la valorile autentice ale democraiei.
Misiunea noastra, conjuga eforturile materiale si umane ale ntregului colectiv prin urmarirea ndeplinirii
obiectivelor de :
- retehnologizare a procesului de educaie prin utilizarea noilor tehnologii IT in lecii si in toate activitatile
desfasurate cu elevii;
- ncurajare a performantei, progresului scolar, si crearea de activitati care sa conduca la pregatirea
individuala si stimularea valorilor.

In contextul facilitarii comunicarii elev-elev, munca in perechi, in grup restrans si de asemenea


in colective eterogene, a dat rezultate deosebite , acestia dovedind ca stiu sa respecte in mare parte regulile
grupului. Concretizarea acestor actiuni s-a facut prin conceperea , realizarea si prezentarea unor actiuni cu
caracter formativ si educativ la nivelul scolii cu diverse ocazii :
- BALUL BOBOCILOR(organizatori : prof .Emilian Fogas, Blideran Rodica, Pop Rodica, Sanislai
Zoltan)
- SERBARI SCOLARE CU OCAZIA : ZILEI NATIONALE A ROMANIEI, SARBATORILOR DE
CRACIUN, HOLOCAUSTUL, ZIUA POETULUI NEAMULUI- EMINESCU, ZIUA UNIRII-24 ianuarie
(Organizatori: prof.Blideran Rodica, Elena Cosarca (consilier educativ), Elisabeta Georgescu, Sidonia
Antal, Andrada Lupsa etc.
- VIZIONARI DE FILME EDUCATIVE precum:
,,ALCOOLUL NU TE FACE MARE(toate clasele),
,,SA SPUNEM STOP VIOLENTEI SCOLARE
PRIETENUL MEU - CALCULATORUL(prof. Cosarca Marius)
CUM NE FERIM IN CAZ DE INCENDII - (Prof. Sabo Emil) etc.
De un real folos a fost comunicarea intre noi, colegii, colaborand pentru o mai larga si temeinica
formare a elevilor nostri, in actiunile claselor ,completandu-ne reciproc. Eficientizarea demersului didactic
s-a realizat mai ales printr-o abordare inter si transdisciplinara ,limbajul utilizat fiind specific unor
domenii conexe.
La clasele a IX- a, s-a pus mare accent pe activitatilede consiliere ,ca parte integranta a activitatilor
de invatare, dar si ca mijloace de consolidare si de recreere, trezire a interesului, dezvoltare a imaginatiei
creatoare. Se pot enumera colaborarile in diferite actiuni ale elevilor de la diferite clase , atat curriculare
,cat si extracurriculare.
Majoritatea dirigintilor au colaborat cu profesorii de la clasa si cu colegii de comisie, dovada ,
activitatile de inter-asistenta in vederea identificarii celor mai eficiente strategii de predare invatare si
exploatare a potentialului intelectual si creativ al elevilor.
Activitatea de perfectionare continua a profesorilor diriginti, a imbracat forme diverse cu trimitere
directa catre obiectivele majore stabilite:
- dezbateri si comunicari
- ateliere de lucru
- schimburi de experienta
- cercetari contatative si ameliorative
- mese rotunde
- activitati educative( tematica, fiind variata in functie de obiectivele
stabilite si de necesitatile de moment)
In vederea implicarii cat mai active a parintilor in viata scolii , in cadrul sedintelor cu parintii au
fost impartasite experiente personale in aceasta directie foarte importanta si pentru elevi, dar si pentru
parinti.
Straduindu-ne fiecare dintre noi sa formam la elev atitudini sanatoase vizavi de munca in colectiv, sa desfasurat masa rotunda cu tematica : Rolul si eficienta profesorului in educatia elevilor. Urmarind
dezvoltarea aptitudinilor elevilor prin diversele forme ale artei, a fost sustinuta o activitate demonstrativa
Eu fata in fata cu el profesorul(prof cons. Daniela Pridea), elevii demonstrand ca poseda aptitudini in
acest sens ce se pot dezvolta prin activitati practice.

La nivelul comisiei a fost dezbatuta tema Spectacolele mijloc de dezvoltare a inteligentelor


multiple realizandu-se serbari extraordinare cu ocazia sarbatorilor de iarna.
Pentru a mentine relatia familie- scoala, am oferit in cadrul sedintelor cu parintii informatii
periodice si chiar zilnic (la nevoie) semnalandu-se orice neregula de ambele parti. Se pot mentiona
lectoratele cu parintii in care s-au implicat majoritatea dirigintilor claselor IX-XII, intalniri care au abordat
diferite tematici specifice adolescentei.
In egala masura , am dezvoltat la elevii nostri simtul artistic prin implicarea lor in formatii de dans,
muzica, piese de teatru coordonatori ai acestor activitati fiind profesorii : Elena Cosarca (consilier
educativ), Elisabeta Georgescu, Sidonia Antal, Andrada Lupsa, Viorica Tomai.
Formarea deprinderilor practice s-au realizat prin folosirea de metode si procedee care sa contribuie la
cresterea gradului de originalitate si independenta in rezolvarea srcinilor de lucru . De remarcat in aceste
activitati, ar fi: prof. Nicolcescu Magdalena, prof. Emil Fogas, Sanislai Zoltan, Sanislai Terezia, prof.
Dorina Oprea, Gheorghe, Gheorghe, si altii.
Pentru ca motivatia sa existe din toate punctele de vedere , fiecare diriginte a amenajat spatiul de
lucru la nivelul clasei sale, respectand ambientul corespunzator: conditiile de igiena, aspect informativ ,
formativ,estetic, toate acestea facilitnd diversificarea formelor de organizare a instruirii conform
particularitatilor de varstaa si individuale .
Dezvoltarea capacitatii de invatare s-a realizat prin abordarea unei diversitati de forme de
invatare: invatarea reciproca, metoda cubului, ciorchinelui, chestionrului, observatiei directe, sustinerea si
explicarea unor notiuni pe baza studiului individual.
Aprecierea rezultatelor scolare s-a facut prin elaborarea descriptorilor de performanta pentru unitati de
continut grupate in diverse moduri, incat sa corspunda standardelor de performanta, stabilirea probelor de
evaluare conform obiectivelor, stabilirea ulterior (ca urmare a concluziilor in urma analizei acestora ) a
modalitatilor de ameliorare si dezvoltare, insotirea evaluarilor de observatii si aprecieri, folositoare
elevilor, dar si parintilor in ideea stimularii la elevi a ACTULUI DE INVATARE.
Concret, fiecare membru al comisiei si-a intocmit PORTOFOLIUL la nivelul standardelor,
urmarind eficienta acestuia in demersul didactic la nivelul fiecarui colectiv.
Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficienta de formare continua cu aplicarea in
demersul didactic a noutatilor metodologice.
Participarea la simpozioane, mese rotunde, conceperea si desfasurarea unor parteneriate educationale ,
au constituit mijloace eficiente de formare continua :
- cursuri de perfectionare
- participarea la cercurile pedagogice pe catedre desfasurate la nivel local si judetean
- simpozion Metode de dezvoltare a creativitatii elevilor
- Integrarea tehnologiilor informationale si de comunicare in activitatea didactica
- masa rotunda : Invatamantul formal si cel informal
- proiecte de parteneriat educational : SNAC cu Casa de tip familial Andreea Carei etc
Pentru activitatea educativa in anul 2011-2012 se vor lua in considerare urmatoarele aspecte:
- Intocmirea mai atenta a documentelor de lucru ale prof. diriginti(planificarea semestriala si anuala ) si
corelarea temelor propuse cu cerintele clasei de elevi.
- Utilizarea unor strategii didactice in cadrul orelor de dirigentie astfel incat elevul sa se poata exprima,sa
fie ascultat si indrumat eficient.

- Implicarea tuturor dirigintilor si a conducerii scolii in activitati educative extrascolare


(teatrul,spectacole,concursuri,excursii,etc) astfel incat aceste activitati sa poata fi valorificate din punct de
vedere educativ.
- Atragerea intr-o mai mare masura a parintilor in vederea realizarii unui parteneriat real Scoala -Familie
-Schimbarea mentalitatilor si atitudinilor unor prof, diriginti fata de problemele elevilor si posibilitatilor
lor de a face fata acestor probleme precum si fata de importanta orei de dirigentie (care uneori s-a
transformat intr-o ora de curs).
- Implicarea tuturor dirigintilor in programul initiat de conducerea scolii, acela de a schimba aspectul
claselor, laboratoarelor si a scolii in general
- Colaborarea dirigintilor cu prof, psiholog a liceului in vederea depistarii unor cazuri cu probleme
familiare deosebite sau psihice.

RAPORT COMASAT:

Activitatea comisiei n anul colar 2010-2011 a avut n vedere coordonatele cuprinse n programul
de asigurare a calitii i a urmrit realizarea criteriilor stabilite de acest program.
Au fost urmrite principiile de calitate i au fost adoptate modaliti care s permit aplicarea i
realizarea lor.
P1. MANAGEMENTUL CALITII
- Au fost stabilite responsabiliti ale membrilor comisiei.
- Au fost elaborate i dezbtute rapoartele de activitate ale comisiei.
- S-au ntocmit procese verbale ale ntruniriilor membrilor comisiei.
P2. RESPONSABILITI DE MANAGEMENT
- Am promovat egalitatea de anse ntre toi membrii comisiei, realizndu-se o comunicare i o colaborare
eficient cu celelalte comisii metodice.
P3.MANAGEMENTUL RESURSELOR
-S-au valorificat spaiile de nvare, realizndu-se accesibilitatea grupurilor de elevi la resursele de
nvare.
-Membrii comisiei ntrunesc standardele privind calificarea i experiena adecvat.
-Nu au existat conflicte ntre membrii comisiei.
P4.PROIECTARE I DEZVOLTARE
-Programele de dezvoltare sunt concepute astfel nct elevii sunt pui pe primul loc, existnd o flexibilitate
n abordarea strategiilor de nvare.
-Programele de nvare ofer posibilitatea continurii studiilor.
P5.PREDARE I NVTARE
-S-au folosit o gam de strategii adecvate stilurilor de nvare, permind elevilor familiarizarea cu
diferite activiti de evaluare ncurajndu-i s-i asume responsabilitatea pentru propriul proces de
nvmnt.
P6. EVALUARE I CERTIFICAREA NVRII
- Evaluarea sumativ a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor n legtur cu progresul
realizat.
P7.MSURARE I ANALIZ
- S-a hotrt evaluarea sistematic pentru a identifica prioritile i intele de mbuntire a aciunii.
P8.MBUNTIRE

-Implicarea tuturor cadrelor n implementarea planurilor de aciune.


- Stabilirea modalitilor de mbuntire pentru realizarea standardelor de calitate.
Se impune organizarea n etapele urmtoare a ntregii activiti a comisiei astfel nct aceasta s se
integreze eficient i s contribuie la realizarea programului general de asigurare a calitii la nivelul
unitii noastre colare.

Activitatea desfurat de CMD 2010-2011

Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea i desfurarea activitilor de diriginte,


conform Ordinului MECI nr. 5132 din 10.09.2009
Studierea programelor de consiliere si orientare n vigoare pentru nvmntul de ctre toi diriginii;
Puncte forte:
- diriginii sunt familiarizai, din anii colari anteriori, cu modificrile programei de consiliere i orientare specifice
nvmntul liceal I.P.T
- diriginii au beneficiat (n format electronic, pe e-mail) de programele Consiliere i orientare, conform nivelului
colar al claselor, programe aranjate ntr-o form adaptat machetelor planificrilor anuale i semestriale la
dirigenie
Stabilirea de ctre dirigini a intervalelor orare, n afara orelor de curs, pentru elevi i prini n vederea
desfurrii activitilor:
- de suport educaional, consiliere si orientare profesional pentru elevi (conform programei de consiliere i
orientare)
- de suport educaional, consiliere pentru prini
Puncte forte:
- diriginii sunt familiarizai, din anii colari anteriori, cu activitile educative i temele de interes educativ ce
trebuie abordate n cadrul orelor de dirigenie i n cadrul ntlnirilor de consiliere cu prinii
- diriginii au gsit pentru clasa lor, cea mai optim variant orar de desfurare la parametri calitativi nali ora de
dirigenie
Puncte slabe:
- Sunt situaii in care diriginii desfoar orele de dirigenie in afara scolii fr insa a anuna din timp locaia
si tipul activitii derulate.
ntocmirea planificrilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenie, activiti extracolare,
activiti educative cu prinii)i desfurarea activitilor educative stabilite:
Puncte forte:
- diriginii au fost familiarizai, din anii colari anteriori, cu machetele planificrilor anuale i semestriale la
consiliere i orientare, elaborate unitar la nivelul colegiului
- diriginii au beneficiat (n format electronic, pe e-mail / pe stick) de machetele planificrilor anuale i semestriale
la consiliere i orientare, conform nivelului colar al claselor lor
- diriginii au beneficiat (n format electronic) de macheta caietului dirigintelui, adaptat la noile cerine ale
consilierii i orientrii
- majoritatea diriginilor au experien didactic n desfurarea activitilor educative specifice statutului de
diriginte

- toi diriginii s-au implicat lunar n activiti extracolare cu clasa pe care o manageriaz; majoritatea diriginilor
au depit limita minimal de 1 activitate extracolar / lun
- majoritatea diriginilor au pstrat o comunicare bun i periodic cu prinii elevilor pe care i coordoneaz
Puncte slabe:
Mare parte din orele de dirigenie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situaiei colare i mai
puin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificrii
ntocmirea calendarului edinelor cu prinii pe clase / edinelor Consiliului Reprezentativ al
Prinilor i desfurarea acestora, conform graficului.
Puncte forte:
- diriginii au beneficiat de tematic i scenarii didactice pentru edinele cu prinii, de machete ale proceselor
verbale pentru edine/ lectorate
- majoritatea diriginilor au respectat termenele stabilite i au utilizat scenariile didactice propuse
- toi diriginii claselor a IX-a au semnat parteneriatele coal-familie cu prinii
Puncte slabe:
- exist dificulti n colectarea la timp a proceselor verbale rezultate n urma edinelor cu prinii
- dificulti n a identifica i aplica strategii coerente de motivare a prinilor pentru a stabili un parteneriat eficient
coal-familie
ntocmirea calendarului activitilor metodice la nivelul comisiei diriginilor (n baza analizei raportului
comisiei diriginilor din anul colar trecut) i desfurarea activitilor metodice:
Puncte forte:
- au fost prezentate prin referate teme inovative i de interes pentru perfecionarea activitii educative
Puncte slabe:
- preponderena sczut a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite
Activiti de promovare a unei culturi organizaionale a clasei de elevi (elaborare i promovare mpreun cu
elevii de "ritualuri de socializare", de obiecte ornamentale tablouri, flori, seturi de fotografii reprezentative
pentru clas)
Puncte forte:
- o parte din dirigini au inclus n orele de dirigenie (i n afara lor) activiti educative de coeziune a grupului i
ritualuri de socializare elaborarea unui calendar cu zilele de natere ale elevilor, activiti de cunoatere i
socializare ntre clase, afiarea la panoul informativ a unui set de fotografii reprezentative, cadouri simbolice cu
ocazia srbtorilor de iarn, afiarea la panou a diplomelor ctigate de clas / elevii clasei, mini-excursii de
coeziune social etc.
Puncte slabe:
- insuficient personalizare a claselor din punct de vedere ornamental
Activiti de cunoatere a particularitilor psihosociale i de nvare ale elevilor i de management al
relaiilor psiho-afective de tip elev-elev i elev-profesor
Puncte forte:
- majoritatea diriginilor au prelucrat Regulamentului de Ordine Interioar al colegiului la clas;
- majoritatea diriginilor au completat fia de monitorizare a elevilor aflai n situaia de risc colar, la nivel de clas
- mare parte a diriginilor au apelat la serviciile cabinetului de consiliere psihopedagogic, contientiznd astfel,
importana unei mai bune cunoateri a elevului i problemelor acestuia
- majoritatea diriginilor s-au preocupat i implicat n creterea coeziunii clasei i rezolvarea situaiilor tensionate de

tip elev-elev sau elev - profesor


- majoritatea diriginilor s-au preocupat i implicat n cunoaterea stilurilor de nvare la clas i promovarea
acestora n rndul profesorilor de la clas
Puncte slabe:
- exist la nivelul anumitor clase, situaii tensionate / scindri n grupuri ale colectivului, care nu se manifest vizibil
n plan comportamental, dar pot constitui surs de conflict
Activiti manageriere a situaiei disciplinare a clasei
Puncte forte:
- s-a realizat o baz de date cu elevii aflai n situaii de risc colar(acetia au beneficiat de consiliere
psihopedagogic)
- a existat o bun colaborare cu Poliia de proximitate i Poliia Carei n vederea prevenirii i combaterii cazurilor de
indisciplin sau de devian socio-colar
- n majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaiile de indisciplin sau de absenteism colar (comunicare i
consiliere cu prile implicate, implicarea i consilierea prinilor, aplicarea sanciunilor conform ROI etc.)
Puncte slabe:
- exist dificulti de implementare unitar a procedurii de sancionare/ corectare a comportamentelor inadecvate a
elevilor (la nivelul fluxului informaional i de comunicare, n managementul completrii documentaiei, n
monitorizarea activitilor educative de reabilitare)
- colaborare parial dintre o parte din dirigini i pedagogul cminului pentru prevenirea i combaterea abaterilor
disciplinare din cadrul cminului
- dificulti de stopare a fenomenului fumatului n timpul programului colar
- dificulti de stopare a fenomenului de absenteism colar la anumii elevi din nvmntul obligatoriu
- dificulti n a identifica i aplica strategii coerente de stopare a fenomenului de absenteism colar la clasele din
nvmntul obligatoriu
- dificulti, la anumite colective de elevi, de a pstra bunurile colare n condiii bune
Activiti consiliere i orientare a elevilor
Puncte forte:
- derularea de activiti consiliere si orientare, n cadrul orelor de dirigenie (cu pondere ridicat la clasa a XII-a)
privind programa si calendarul examenului de bacalaureat, traseul socioprofesional al absolvenilor.
- informarea claselor terminale cu privire la metodologia examenului de certificare a competenelor profesionale
Puncte slabe:
- Programa prea incarcata

RESPONSABIL :
CONSILIER SCOLAR PROF:DANIELA PRIDEA