Sunteți pe pagina 1din 9

GUVERNUL ROMNIEI

ORDONAN
pentru modificarea i completarea Ordonanei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul
agricol
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 1 pct. IV.1 din Legea nr.
353/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonane,
Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan:
Art. I. - Ordonana Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 98/2009, cu modificrile ulterioare , se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 1, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
(1) n scopul asigurrii unei evidene unitare cu privire la categoriile de folosin a terenurilor, a
mijloacelor de producie agricol i a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea
agriculturii i buna utilizare a resurselor locale, autoritile administraiei publice locale ale
comunelor, ale oraelor i ale municipiilor organizeaz ntocmirea i inerea la zi a registrului
agricol, n format electronic i/sau pe suport hrtie n unitile administrativ-teritoriale unde nu s-a
trecut la gestionarea registrului agricol n format electronic, conform formularelor registrului
agricol, aprobate prin hotrre a Guvernului, pe uniti administrativ-teritoriale i pe localiti
componente ale acestora. Consiliul local, la propunerea primarului, aprob prin hotrre modul de
organizare a registrului agricol, pe suport hrtie sau n format electronic, potrivit capacitii
administrative de care dispune. ncepnd cu 1 ianuarie 2017 registrul agricol se ntocmete i se ine
la zi numai n format electronic.
2. La articolul 3 alineatul (1) literele b), d) i g) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
b) terenurile pe care le dein n proprietate sau folosin, pe categorii de folosin, suprafee
cultivate cu principalele culturi i numrul de pomi, pe specii.

d) cldirile existente la nceputul anului pe raza localitii;


..
g) orice alte echipamente, utilaje i instalaii/agregate pentru agricultur i silvicultur;
3. La articolul 3 alineatele (2) i (5) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
(2) Fiecare proprietate situat n intravilanul localitilor se identific, potrivit nomenclaturii
stradale, prin adresa acesteia, individualizat prin denumirea strzii i a numrului administrativ.

(5) Terenurile, cu sau fr construcii, situate n intravilanul localitilor sau n extravilan, care sunt
nscrise n cartea funciar, se nscriu n registrul agricol identificndu-se prin numrul cadastral sau
1

topografic i numrul de carte funciar, dup caz, potrivit prevederilor Legii cadastrului i a
publicitii imobiliare nr. 7/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
4.La articolul 6, alineatele (2) i (3) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
(2) Registrul agricol pe suport hrtie, avnd caracterul unui document oficial care constituie o
sursa importanta de informatii, va fi numerotat, parafat, sigilat, paginile sunt legate corespunzator,
evitndu-se desprinderea filelor datorita utilizarii ndelungate a registrului agricol, si va fi nregistrat
n registrul de intrare-iesire de la nivelul autoritatii executive a administratiei publice locale
respective. Informaiile coninute n baza de date a registrului agricol gestionat n format electronic
sunt informaii oficiale i ca urmare sunt supuse reglementrilor legislative privind securitatea,
integritatea i funcionalitatea sistemelor informatice.
Documentele eliberate, pe suport de hrtie, n baza informaiilor existente n baza de date
electronic privind registrul agricol se supun acelorai prevederi legale ca n cazul n care registrul
agricol este gestionat numai pe suport de hrtie.
(3) Registrul agricol gestionat n format electronic, conform formularelor acestuia, aprobate prin
hotrre a Guvernului se ine n baza unui sistem de programe informatice contractat de fiecare
unitate administrativ-teritorial, cu respectarea prevederilor legale privind achiziiile publice.
ncepnd cu data de 1 ianuarie 2017, prin grija Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, se
asigur autoritilor administraiei publice locale, gratuit, sistemul de programe informatice pentru
registrul agricol. Fondurile pentru achiziionarea sistemului de programe i pentru actualizarea
acestuia se asigur din bugetul de stat.
5. La articolul 6 alineatul (6), litera c) se modific i va avea urmtorul cuprins:
,,c) surs administrativ de date pentru sistemul informaional statistic, pentru pregtirea i
organizarea recensmintelor, pentru organizarea unui sistem de anchete prin sondaj, pentru
actualizarea Registrului statistic al exploataiilor agricole, i altele asemenea."
6. La articolul 7 alineatele (2) i (3) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
(2) Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, Ministerul Dezvoltrii Regionale i
Administraiei Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanelor Publice, Institutul
Naional de Statistic, Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar asigur, prin aciuni
comune, elaborarea actelor normative pentru ndrumarea i controlul lucrrilor privind ntocmirea i
inerea la zi a registrului agricol. De asemenea, pot participa, la solicitarea instituiei prefectului, la
aciuni comune de ndrumare privind ntocmirea i inerea la zi a registrului agricol, persoane
desemnate de ctre conducerea acestor instituii publice.
(3) n termen de 90 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane, prin ordin al
conductorilor instituiilor publice prevzute la alin. (2) se aprob normele tehnice privind modul de
completare a Registrului agricol, la elaborarea crora sunt consultate Asociaia Comunelor din
Romnia, Asociaia Oraelor din Romnia i Asociaia Municipiilor din Romnia.
7. La articolul 10, alineatele (1) i (4) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
(1) La completarea registrului agricol cu datele privind efectivele de animale particip un medic
veterinar mputernicit de circumscripia sanitar-veterinar i/sau un zootehnist de la centrele
agricole comunale i un medic veterinar de liber practic mputernicit s efectueze unele activiti
sanitar-veterinare publice n unitatea administrativ-teritorial respectiv. Medicii veterinari de liber
practic mputernicii s efectueze unele activiti sanitar-veterinare publice au obligaia punerii la
dispoziia primarilor a informaiilor privind efectivele de animale deinute de persoanele fizice sau
juridice, n vederea corelrii cu datele nscrise n registrele agricole.
..
(4) Furnizarea de date din registrul de publicitate imobiliar i din registrul agricol, n regim de
reciprocitate i cu titlu gratuit, n vederea armonizrii acestora, se realizeaz n baza unui protocol
de colaborare ncheiat ntre unitatea administrativ-teritorial i oficiul de cadastru i publicitate
imobiliar, prin reprezentanii legali ai instituiilor publice respective. Modelul-cadru al protocolului
se aprob prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltrii regionale i administraiei
2

publice i al preedintelui Ageniei Naionale de Cadastru i Publicitate Imobiliar i se public n


Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
8. La articolul 12, litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:
,,a) pn la 15 aprilie, pentru datele privind efectivele de animale existente n gospodrii/uniti cu
personalitate juridic la nceputul fiecrui an i evoluia efectivelor de animale pe ntregul an
precedent, producia animal obinut de gospodrii/uniti cu personalitate juridic pe anul
precedent, precum i pentru datele privind cldirile noi i pe cele la care au fost efectuate lucrri
care privesc modificarea obligaiilor fiscale locale, mijloacele de transport, echipamentele, utilajele
i instalaiile/agregatele pentru agricultur i silvicultur;
9. La articolul 12, litera b) se abrog.
10. La articolul 13, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
(2) Metodologia sondajului se reglementeaz prin normele tehnice privind modul de completare a
Registrului agricol, care se aprob conform celor prevzute la art. 7 alin. (3).
11. Articolul 16, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
,,(1) Datele centralizate pe comune, pe orae, pe municipii i pe sectoare ale municipiului Bucureti
se comunic de ctre secretarii comunelor, ai oraelor, ai municipiilor i ai sectoarelor municipiului
Bucureti i se trimit, dup caz, att direciilor teritoriale de statistic, ct i direciilor pentru
agricultur judeene i a municipiului Bucureti, n format electronic, la termenele prevzute n
normele tehnice privind modul de completare a Registrului agricol.
12. Articolul 17 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art.17 Direciile teritoriale de statistic, n colaborare cu direciile pentru agricultur judeene
verific i centralizeaz pe judee i, respectiv, pe municipiul Bucureti datele primite i le transmit
Institutului Naional de Statistic, Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale i Instituiei
Prefectului, la termenele stabilite n sistemul informaional statistic.
13. La articolul 18, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu urmtorul cuprins:
(2) nscrierea elementelor de identificare a persoanelor fizice se face prin interogarea bazei de date
prevzute la art. 6 alin. (7).
14. Articolul 24 se abrog.
Art. II. - De la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane, n cuprinsul actelor normative n
vigoare, pe linie de registru agricol, urmtoarele expresii i denumiri se nlocuiesc dup cum
urmeaz:
a) sintagma cldirile cu destinaia de locuin i construcii-anexe se va nlocui cu sintagma
cldirile existente la nceputul anului pe raza localitii;
b) sintagma orice instalaii pentru agricultur i silvicultur se va nlocui cu sintagma orice
alte echipamente, utilaje i instalaii/agregate pentru agricultur i silvicultur.
Art. III. - Ordonana Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 98/2009, cu modificrile ulterioare, precum i cu modificrile i completrile aduse prin
prezenta ordonan, se va republica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dup aprobarea prin
lege a prezentei ordonane, dndu-se textelor o nou numerotare.
PRIMMINISTRU,
Victor-Viorel PONTA
3

NOT DE FUNDAMENTARE
Seciunea 1 Titlul proiectului de act normativ
Ordonan pentru modificarea i completarea Ordonanei Guvernului nr. 28/2008 privind
registrul agricol
Seciunea 2 Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaiei actuale Ordonana Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 98 din 8
aprilie 2009, cu modificrile ulterioare, constituie cadrul legal
pentru asigurarea unei evidene unitare cu privire la categoriile
de folosin a terenurilor, a mijloacelor de producie agricol i a
efectivelor de animale, care contribuie la dezvoltarea agriculturii
i buna utilizare a resurselor locale.
n conformitate cu dispoziiile acestei ordonane, Registrul
agricol se elaboreaz pentru o perioad de 5 ani, datele
completndu-se anual potrivit formularelor aprobate prin
hotrre a Guvernului.
Pentru perioada 2010-2014 formularele registrului agricol sunt
aprobate prin hotararea Guvernului nr.1632/2009, iar normele
tehnice de completare a acestuia sunt aprobate prin Ordinul
ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale, al ministrului
administraiei i internelor, al ministrului finanelor publice i al
preedintelui Institutului Naional de Statistic, nr.
153/3241/2010.
Avnd n vedere c Registrul agricol pentru perioada 2015-2019,
2. Schimbri preconizate
trebuie s fie funcional la 1 ianuarie 2015, i lund n
considerare c n legislaia actual trebuie corelate unele
prevederi, se impune modificarea i completarea Ordonanei
Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, astfel:
- Art. 1 alin. (1) se modific prin introducerea a dou teze.
O prim tez prin care s se permit Consiliului local s
adopte, la propunerea primarului, o hotrre cu privire la
forma n care se va ntocmi i ine la zi registrul agricol,
n format electronic ori pe format hrtie. O a doua tez
introdus prevede data de la care registrul agricol se
ntocmete i se ine la zi numai n format electronic,
respectiv 1 ianuarie 2017;
- Art. 3, alineatul (1) literele b), d) i g) se modific n
principal pentru unificarea terminologiei cu cea folosit
n Codul fiscal;
- Art. 3, alineatul (2) se modific pentru a nlocui sintagma
numrului potal atribuit prin sintagma numrului
administrativ;
- Art. 3, alineatul (5) se modific, prin precizarea nscrierii
n formularele registrului agricol a datelor de identificare
a terenurilor aa cum rezult acestea din Legea
cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996,
republicat cu modificrile i completrile ulterioare, i
prin referirea complet i corect la titlul legii cadastrului
i a publicitii imobiliare;
- Art. 6, alineatele (2) i (3) se modific, n principal, prin
faptul c se introduce o tez care definete Ministerul
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale ca autoritate central,
1

care, ncepand cu data de 1 ianuarie 2017, va pune la


dispoziia autoritilor administraiei publice locale un
sistem informatic pentru registrul agricol;
Art. 6, alineatul (6), litera c) se modific prin
completarea cu sintagma pentru actualizarea Registrului
statistic al exploataiilor agricole, deoarece Registrul
agricol este surs administrativ de date i pentru acest
registru statistic, specializat pentru domeniul agricol,
creat i administrat de ctre Institutul Naional de
Statistic;
Art. 7 alineatele (2) i (3) se modific, deoarece lista
instituiilor administraiei centrale care desfsoar aciuni
n sfera registrului agricol se extinde. n alineatul (3)
modificat se prevede expres participarea, prin consultare,
a structurilor asociative Asociaia Comunelor din
Romnia, , Asociaia Oraelor din Romnia i Asociaia
Municipiilor din Romnia la elaborarea i aprobarea
normelor tehnice privind modul de completare a
registrului agricol;
Art. 12 litera a) modific termene de realizare a
centalizrii unor date prevzute n partea de formulare
centralizatoare a registrului agricol. Termenul de 1
martie, prevzut la lit.a) a art. 12, se decaleaz la 15
aprilie, deoarece, conform lit. a), a art. 11, nscrierea
efectivelor de animale i evoluia efectivelor de animale
de ctre persoanele fizice i juridice, n registrul agricol,
se face pn la data de 1 martie, ceea ce face imposibil
centralizarea acestor date tot pn la 1 martie. Termenul
de 31 mai, prevzut la lit.b) a art. 12, se devanseaz la 15
aprilie, deoarece, pentru realizarea unor cercetri
statistice, autoritile administraiei publice locale ale
comunelor, ale oraelor, ale municipiilor i ale
sectoarelor municipiului Bucureti utilizeaz datele din
tabelele centralizatoare ale Registrului agricol. Ulterior,
din aceste cercetri statistice, prin prelucrri statistice se
determin indicatorul valoarea adugat brut din
agricultur, element component al Produsului Intern
Brut. De asemenea, termenul de realizare al indicatorilor
valoarea produciei ramurii agricole, consumul
intermediar i valoarea adugat brut nu pot fi
decalate deoarece rezultatele obinute sunt utilizate la
determinarea contului trimestrial de producie din
agricultur, surs de date pentru calculul PIB trimestrial
de ctre direcia de Conturi Naionale din cadrul INS,
precum i pentru realizarea lucrrii Conturile Economice
din Agricultur furnizat ctre Eurostat la termenele
stabilite n conformitate cu Regulamentul (CE) 138/2004
de stabilire a retribuiei standard pentru fiecare fi a
exploataiei pentru exerciiul contabil 2004 al reelei de
date contabile agricole. Modificarea impune abrogarea
literei b) i renumerotarea;
Art. 13, alineatul (2) se modific ntruct coninea
referina greit ctre art. 7, alin. (2), corect fiind alin.
(3);
2

Art. 16 alineatul (1) se modific introducnd


obligativitatea prezentrii formularelor centralizatoare
numai n forma electronic i n sensul eliminrii
obligativitii elaborrii formularelor de centralizare a
datelor pe comune, orae, municipii i sectoare ale
municipiului Bucureti de ctre Institutul Naional de
Statistic, deoarece acesta utilizeaz n totalitate
informaiile din Registrul agricol n scop statistic, care se
transmit i n format electronic, i ca atare nu mai este
necesar elaborarea unui alt formular, respectiv o
activitate suplimentar att pentru productorii ct i
pentru utilizatorii acestor informaii;
- Art. 17 se modific introducnd sintagma Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, deoarece i
Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale are nevoie
de datele centralizate pe judee n vederea elaborarii
politicilor sale n domeniu;
- Art. 18 se modific prin adugarea alineatului (2) privind
obligativitatea extragerii datelor de identificare a
persoanelor fizice din bazele de date specializate;
- Art. 24 se abrog.
Datele nscrise n registrul agricol sunt utilizate de Institutul
3. Alte informaii
Naional de Statistic, Ministerul Dezvoltrii Regionale i
Administraiei Publice, Ministerul Finantelor Publice,
Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale i alte instituii.
De asemenea, aceast surs de date este foarte util n procesul
verificrilor ncruciate pe care le execut Agenia de Pli i
Intervenie pentru Agricultur la acordarea subveniilor pentru
fermieri.
Seciunea 3 Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
Nu este cazul.
1. Impactul macroeconomic
1
1 . Impactul asupra mediului Nu este cazul.
concurenial i domeniului
ajutoarelor de stat
Nu este cazul.
2. Impactul asupra mediului
de afaceri
nscrierea n registrele agricole este una dintre condiii n
3. Impactul social
vederea acordrii unor forme de sprijin financiar productorilor
agricoli.
Nu este cazul.
4. Impactul asupra mediului
Nu este cazul.
5. Alte informaii
Seciunea 4 Impactul financiar asupra bugetului general consolidat
Nu este cazul.
Seciunea 5 Efectele proiectului de act normativ asupra legislaiei n vigoare
-

1. Msuri normative necesare


pentru aplicarea prevederilor
proiectului de act normativ:
a) acte normative n vigoare
ce vor fi modificate sau
abrogate, ca urmare a intrrii
n vigoare a proiectului de act
normativ;
b) acte normative ce urmeaz
a fi elaborate n vederea
implementrii noilor
dispoziii.
2. Conformitatea proiectului
de act normativ cu legislaia
comunitar n cazul
proiectelor ce transpun
prevederi comunitare
3.Msuri normative necesare
aplicrii directe a actelor
normative comunitare
4. Hotrri ale Curii de
Justiie a Uniunii Europene
5. Alte acte normative i/sau
documente internaionale din
care decurg angajamente
6. Alte informaii

Nu este cazul.

Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.


Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu contravine dispoziiilor Conveniei


europene a drepturilor omului i ale protocoalelor adiionale la
aceasta, ratificate de Romnia, precum i cu jurisprudena Curii
Europene a Drepturilor Omului.
Seciunea 6 Consultrile efectuate n vederea elaborrii proiectului de act normativ
1. Informaii privind procesul Proiectul de Ordonan a fost supus dezbaterii n edina
Comisiei de dialog social.
de consultare cu organizaii
Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind
neguvernamentale, institute
de cercetare i alte organisme transparena decizional n administraia public, prin afiare pe
site-ul Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale a
implicate
proiectului de act normativ.
Instituiile ai cror reprezentani au participat la dezbateri n
2.Fundamentarea alegerii
cadrul Comisiei de dialog social utilizeaz baza de date nscris
organizaiilor cu care a avut
n registrul agricol.
loc consultarea, precum i a
modului n care
activitatea acestor organizaii
este legat de obiectul
proiectului de act normativ
Structurile asociative ale autoritilor administraiei publice
3. Consultrile organizate cu
locale au fost consultate n conformitate cu prevederile Hotrrii
autoritile administraiei
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a
publice locale, n situaia n
care proiectul de act normativ structurilor asociative ale autoritilor administraiei publice
locale la elaborarea proiectelor de acte normative, cu
are ca obiect activiti ale
acestor autoriti, n condiiile modifcrile i completrile ulterioare, cu privire la proiectul de
Ordonan privind registrul agricol.
Hotrrii Guvernului
nr.521/2005 privind
procedura de consultare a
structurilor asociative ale
autoritilor administraiei
4

publice locale la elaborarea


proiectelor de acte normative
4. Consultrile desfurate n Nu este cazul.
cadrul consiliilor
interministeriale, n
conformitate cu prevederile
Hotrrii Guvernului
nr.750/2005 privind
constituirea consiliilor
interministeriale
permanente
5. Informaii privind avizarea Proiectul de act normativ va fi transmis spre avizare Consiliului
Legislativ.
de ctre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aprare
a rii
c) Consiliul Economic i Social
d) Consiliul Concurenei
e) Curtea de Conturi
Nu este cazul.
6. Alte informaii
Seciunea 7 Activiti de informare public privind elaborarea i implementarea proiectului
de act normativ
1. Informarea societii civile n procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost
ndeplinite procedurile prevzute de Legea nr. 52/2003 privind
cu privire la necesitatea
transparena decizional.
elaborrii proiectului de act
Aciunea de informare se face prin afiarea pe site-ul
normativ
Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale.
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
2.Informarea societii civile
cu privire la eventualul
impact asupra mediului n
urma implementrii
proiectului de act normativ,
precum i efectele asupra
sntii i securitii
cetenilor sau diversitii
biologice
Nu este cazul
3. Alte informaii
Seciunea 8 Msuri de implementare
Dup adoptare proiectul de act normativ se pune n aplicare de
1. Msurile de punere n
ctre primarii comunelor, ai oraelor, ai municipiilor i ai
aplicare a proiectului de act
normativ de ctre autoritile sectoarelor municipiului Bucureti care iau msuri pentru
ntocmirea i inerea la zi a Registrului agricol n format
administraiei publice
electronic ori n format hrtie, dup caz. De asemenea primarii,
centrale i /sau locale
n virtutea atributelor cu care sunt investii, iau toate msurile de
nfiinarea unor noi
asigurare securitii, intrgritii i funcionalitii registrului
organisme sau extinderea
agricol, indiferent de forma n care acesta este gestionat.
competenelor instituiilor
existente
Nu este cazul
2. Alte informaii
Fa de cele prezentate, s-a ntocmit prezentul proiect de Ordonan pentru modificarea i completarea
Ordonanei nr. 28/2008 privind registrul agricol, pe care l supunem spre adoptare.

Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale,

Presedinte,
Institutul Naional de Statistic,

Daniel CONSTANTIN
Tudorel ANDREI

Avizm favorabil
Viceprim-ministru,
Ministrul dezvoltarii regionale,
Liviu-Nicolae DRAGNEA

Preedinte, Secretar de Stat


Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i
pentru Sigurana Alimentelor
Vladimir-Alexandru MANSTIREANU

Viceprim-ministru,
Ministrul finanelor publice,

Ministru delegat pentru buget,

Daniel CHIOIU

Liviu VOINEA

Director general,
Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar
Marius-Arthur URSU

Ministrul justiiei,
Robert-Marius CAZANCIUC

Ministrul afacerilor interne,


Radu STROE

S-ar putea să vă placă și