Sunteți pe pagina 1din 5

Impozitul asupra mijloacelor de transport

Datoreaza acest impozit toate persoanele fizice sau juridice care au in proprietate
mijloace de transport inmatriculate in Romania.

In cazul leasing-ului impozitul se plateste de catre locatar. In cazul in care


contractul inceteaza inainte de scadenta, impozitul va fi datorat in continuare de locator.

Scutiri

Nu datoreaza impozit in urmatoarele cazuri:


- autoturismele, motocicletele cu atas si motociclurile care apartin persoanelor cu
handicap locomotor care sunt adaptate handicapului acestora;
- navele fluviale de pasageri, barci, etc., utilizate pentru transportul persoanelor
fizice cu domiciliul in Delta Dunarii;
- mijloacele de transport ale institutiilor publice;
- autovehiculele istorice;
- mijloacele de transport ale persoanelor juridice care sunt utilizate pentru
transportul public de pasageri , daca tariful este stability in conditii de transport
public.

Calculul impozitului pe mijloacele de transport:

Impozitul se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport.


Astfel:
- pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica,cu masa mai mica de 12
tone, impozitul se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica prin inmultirea
fiecarei grupe de 200 cmc sau fractiune cu impozitul unitar tabelat pentru fiecare
categorie.
- Pentru atasul motocicletelor, motoretelor si scuterelor, impozitul este 50% din
impozitul aferent acestora dintai;
- Pentru autovehiculele de transport marfa cu masa mai mare de 12 tone, pentru
combinatiile de autovehicule ( gen trenuri rutiere) si mijloacele de transport pe
apa, impozitul se stabileste ca RON/ mijloc de transport.

Plata

Impozitul/ taxa se plateste anual, in doua rate egale, pana pe date de 31


martie respective 30 septembrie, inclusiv.

Pentru plata anticipata pana pe 31 martie, se pot acorda reduceri de pana la 10%.

1
In cazul in care contribuabilii datoreaza , cumulat, pentru toate mijloacele de
transport detinute in proprietate, impozite pana in 50 de RON inclusiv, sumele se platesc
integral pana pe data de 31 martie.

Pentru mijloacele de transport care nu sunt detinute in proprietate intregul an,


impozitul se plateste proportional cu perioada in care au fost in proprietate.
Daca un mijloc de transport se instraineaza in cursul anului fiscal, noul proprietar
va plati impozit incepand cu luna urmatoare achizitiei iar vechiul proprietar va plati
impozit inclusiv pentru luna in care s-a realizat vanzarea.

Persoanele fizice si juridice straine, care solicita inmatricularea temporara a


autovehiculelor, trebuie sa achite integral impozitul datorat, la data solicitarii, pentru
perioada incepand cu data de intai a lunii urmatoare inmatricularii si pana la sfarsitul
anului fiscal.

Scutiri si facilitati:

Pentru persoanele fizice:


- veteranii de razboi;
- persoanele persecutate din motive politice, deporate sau fosti prizonieri, inainte de
1989;
- persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoenele incadrate la invalizi
gradul I;
- vaduve de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit;
- reduceri de 50% pentru persoanele care domiciliaza dau lucreaza in zone
defavorizate economic ca Muntii Apuseni si Delta Dunarii;
- alte scutiri sau reduceri decise de Consiliul Local, in situatia unor calamitati
naturale, pentru persoanele cu venituri foarte mici, sub salariul minim pe
economie sau care se intretin exclusive din ajutorul de somaj sau pensii de
asistenta sociala.

Pentru persoanele juridice:


- -institutiile care functioneaza sub coordonarea ministerului Educatiei,
Cercetarii si Tineretului;
- fundatiile testamentare ce sustin activitati sociale, culturale, umanitare;
- organizatiile umanitare care au in grija camine de batrani si case de copii;

2
Tipuri de autovehicule Suma, în RON, pentru fiecare grupă de
200 cm3 sau fracţiune din aceasta
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea
7
cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000
cm3 inclusiv 15
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600
cm3 inclusiv 30
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000
cm3 inclusiv 60
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 120
6. Autobuze, autocare, microbuze 20
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la
25
12 tone inclusiv,

precum şi autoturismele de teren din producţie internă


8. Tractoare înmatriculate 15

Impozit
Mijlocul de transport pe apă RON/an-

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 15


2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 40
3. Bărci cu motor 150
4. Nave de sport şi agrement *) între 0 şi 800
5. Scutere de apă 150
6. Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP inclusiv 400
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 650
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1.000
d) peste 4.000 CP 1.600
7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta
130

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:


a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv
130

b ) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone,


inclusiv 200

3
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 350

4
5