Sunteți pe pagina 1din 2

CURRICULUM VITAE (funcţional)

DATE PERSONALE
Numele………………..
Prenumele…………………
Adresă……………..
Date de contact: telefon……………………….
e-mail…………………
Starea civilă………………..

OBIECTIVE
- ocuparea unui post în domeniul resurselor umane care să îmi permită valorificarea volumului de
cunoştinţe şi a experienţei vaste de care dispun;
- gestionarea activităţilor de resurse umane în cadrul unei companii;
- preocuparea pentru dezvoltarea personală, prin continua pregătire şi perfecţionare profesională;
- dezvoltarea unei cariere în domeniul resurselor umane, în cadrul unei companii multinaţionale;
- întemeierea unei familii.

FORMARE PROFESIONALĂ
- septembrie 2005 – program masterat profesional „Human Resource Management”, organizat de
School of Management, Rouen, Franţa;
- iunie – iulie 2004 – curs „Human Resource Development”, organizat de compania MCE Group
London;
- ianuarie 2003–august 2003 – curs „Managementul Resurselor Umanei”, organizat de compania
Management Top SRL care se va finaliza cu obţinerea atestatului în ocupaţia manager resurse umanei;
- septembrie 2001 – decembrie 2002 – curs Inspector Resurse Umane, organizat de compania CIRF
Consulting SA, finalizat cu obţinerea atestatului de Inspector Resurse Umane;
- 1996–2000 – absolvent al Institutului de Studii Economice Bucureşti, Facultatea Administrarea
Afacerilor, specializarea Managementul Resurselor Umane, finalizată cu obţinerea diplomei de
economist
- 1992-1996 – Colegiul Naţional de Ştiinţe Economice şi Manageriale Bucureşti.

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

Domeniul: RESURSE UMANE


- ianuarie 2003 – prezent – manager resurse umane, SKILL Ltd. având ca obiect de activitate recrutarea
resurselor umane:
Principalele sarcini şi responsabilităţi:
• reprezentarea companiei în relaţiile cu terţii;
• elaborarea strategiei de resurse umane a companiei;
• consilierea angajaţilor companiei;
• coordonarea activităţii departamentului de resurse umane;
• monitorizarea costurilor cu personalul
- februarie 2001- ianuarie 2003 – analist resurse umane, SKILL Ltd. având ca obiect de activitate
recrutarea resurselor umane
Principalele sarcini şi responsabilităţi:
• derularea activităţilor de recrutare şi selecţie a resurselor umane;
• întocmirea fişelor de post;
• evaluarea performanţelor profesionale ale salariaţilor;
• elaborarea planurilor de înlocuire a angajaţilor;
• planificarea resurselor umane
- octombrie 2000 – februarie 2001 - referent salarizare, PRESTCOM, distribuţie produse alimentare
Principalele sarcini şi responsabilităţi:
• calculaţia salariilor personalului angajat;
• întocmirea statelor de salarii;
• întocmirea fişelor fiscale ale angajaţilor
Domeniul: VÂNZĂRI

- 1999-2000 – superviser zonal de vânzări, BESTSALE SRL, distribuţie băuturi răcoritoare


Principalele sarcini şi responsabilităţi:
• coordonarea şi conducerea echipelor de vânzări;
• promovarea politicii comerciale a firmei în zona alocată;
• dezvoltarea şi menţinerea reţelei de clienţi;
• promovarea produselor firmei în zona alocată;
- 1997-1999 – agent vânzări, IMOBIL SA, servicii imobiliare
Principalele sarcini şi responsabilităţi:
• programarea întâlnirilor cu clienţii;
• promovarea ofertei de servicii a firmei;
• prezentarea către clienţi a unor terenuri, imobile, apartamente, case;
• negocierea şi încheierea contractelor cu clienţii.â
COMPETENŢE

Limbi străine
scris vorbit citit
Engleză foarte bine foarte bine foarte bine
Spaniolă bine mediu bine

Operare PC Word, Excel, Power Point, Acces

ABILITĂŢI
- abilitate în comunicarea cu oamenii; - spirit de echipă;
- fidelitate; - capacitate de conducere;
- dinamism, entuziasm; - spirit organizatoric;
- adaptabilitatea la mediul de lucru; - iniţiativă şi creativitate.

REFERINŢE
- Marius B. – profesor universitar doctor, Institutul de Ştiinţe Economice Bucureşti, Facultatea
Administrarea Afacerilor;
- Cristian V. – manager general SKILL Ltd.;
- Dan P. – trainer, MCE Group London.