Sunteți pe pagina 1din 2

SC SRL Bucuresti, Sector CUI FISA INDIVIDUALA DE EVALUARE ANUALA A PERFORMANTEI Numele si prenumele salariatului: Functia: asistent manager

Numele evaluatorului: Perioada evaluata: Procesul evaluarii isi propune sa aprecieze masura performantei angajatului, si modul in care acesta indeplineste responsabilitatile postului pe care il detine. Acest proces reprezinta un bun prilej de comunicare intre angajat si manager, si isi propune totodata sa abordeze nevoile de dezvoltare ale angajatului si planul de actiune pentru perioada urmatoare. Modalitatile de clasificare a criteriilor de apreciere folosite sunt in functie de nivelul performantei individuale: 1 in mod constant sub nivelul asteptarilor 2 uneori sub nivelul asteptarilor 3 in mod constant la nivelul asteptarilor 4 adesea peste nivelul asteptarilor 5 in mod constant peste nivelul asteptarilor I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Competenta profesionala Capacitatea de a raspunde cu operativitate cererilor/solicitarilor partenerilor Capacitate de selectia a informatiilor semnificative dintr-un volum mare de informatii cu care vine in contact Capacitatea de a pune accentul pe informatiile decisive pentru desfasurarea activitatii domeniului Putere de convingere a interlocutorului si de sustinere a propriului punct de vedere cu argumente solide Capacitatea de exprimare concisa si clara Capacitatea de luare a deciziilor in activitatea de coordonare Capacitatea de luare a deciziilor pentru solutionarea disfunctionalitatilor Obiectivitate in aprecierea initiativelor personalului din subordine Cunoasterea prevederilor legale in vigoare privind promovarea initiativelor in domeniul de activitate Total punctaj Disciplina in munca Amabilitatea si promtitudinea cu care comunica la locul de munca Respectarea raporturilor ierarhice si functionale in relatiile de munca Capacitate de identificare a activitatilor corespunzatoare atingerii obiectivelor si colaborarea pentru aceasta cu ceilalti colegi Capacitatea de decizie si de reactie in situatii neprevazute Capacitatea de stabilire a relatiei de comunicare cu factorii implicati in realizarea contractelor Capacitatea de a pastra relatii cordiale cu toti partenerii de afaceri, indiferent de situatia obiectiva in care este pus Capacitatea de exprimare clara, concisa, la obiect 1 2 3 4 5

45/9=5

8. 9. III 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Respectarea cu strictete a programului de lucru Capacitatea de comunicare interpersonala Total punctaj Aptitudini si calitati adiacente sarcinilor de serviciu curente Eficienta comunicarii, capacitatea de decizie in functie de natura problemei specificate Capacitatea de rezolvare a unei probleme prin sugestii pertinente Capacitatea de a media cu diplomatie discutiile Capacitatea de a se adapta la situatii dificile, neprevazute Modul constructiv de participare la discutii in grup Spirit critic si autocritic Capacitatea de folosire a unui vocabular bogat, profesional si general Capacitatea de a-si elabora si de a comunica in scris intr-un mod corect, propunerile, rapoartele, notele, astfel incat sa fie bine intelese de cei carora le adreseaza Gradul de initiativa si gandire originala pretinsa de post pentru a analiza, a evalua, a rationa, a trage concluzii si a le exprima Total punctaj Evaluare generala Total punctaj

45/9=5

45/9=5 (5+5+5)/3=5

EVALUARE ANUALA : Pentru salariat apreciat potrivit criteriilor de la: Capitolele I, II, III 1 punct Foarte slab 2 puncte Slab 3 puncte Mediu 4 puncte Bun 5 puncte Foarte bun Calificativul obtinut pentru anul 2011: ...... Observatii, comentarii, recomandari ale managerului: Solicitari si comentarii ale persoanei evaluate: Am luat la cunostiinta Salariat, Data: Semnatura Evaluator, Semnatura