Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ALTUR S.A.

Fisa de Evaluare a performantei si conduitei la locul de munca


Postul vizat (TESA) ____________________
Date de identificare pentru Evaluat
Sectia/Departamentul/Formatia______________________________________________________________________
Perioada pentru care s-a efectuat evaluarea____________________________________________________________
Numele si prenumele angajatului________________________ Marca______________Vechime_________________

Criteriu de
evaluare

Indicator de performanta

Pregatirea
profesionala

1. Se documenteaza permanent pentru cunoasterea exacta a


prioritatilor din domeniul sau de activitate in scopul pregatirii si
asigurarii tuturor conditiilor pentru respectarea calitatii si a termenelor
impuse.
2. Se adapteaza cu usurinta la complexitatea muncii.
3. Indeplineste sarcinile de lucru si aplica metode eficiente si precise.
4. Respecta termenele de executare a lucrarilor.
5. Respecta procedurile de transmitere a lucrarilor efectuate.
6. Este responsabil pentru autenticitatea si calitatea lucrarilor
efectuate.
7. Manifesta atentie sporita in realizarea lucrarilor solicitate.
8. Comunica eficient informatiile solicitate de seful direct .
9. Lucreaza in echipa
10. Isi organizeaza si prioritizeaza eficient activitatea.
11. Face sugestii de imbunatatire a activitatii pe care o desfasoara.

Respectarea si
indeplinirea
sarcinilor de
serviciu

Atentie
Comunicare
Lucrul in echipa
Organizare
Gradul de
inplicare in
eficientizarea
activitatii zilnice
Respectarea
normelor de
protectie a muncii

FB

NS

9.5010.0
0

8.509.50

7.508.50

6.507.50

5.506.50

12. Mentine ordine si curatenie la locul de munca.


13. Respecta cu strictete programul de lucru impus si pauzele aferente
acestuia.
14. Respecta normele de protectia muncii si PSI.
15. Poarta intotdeauna echipamentul de protectie (halat, bocanci, etc.
Intretine instrumentele de lucru conform documentatiei tehnice.

Argumentati/dati exemple de sugestii de imbunatatire a activitatii pe care o desfasoara persoana evaluata. Total:_________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Propunerile evaluatorului________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Persoana care realizeaza evaluarea :

Nume si prenume 1.)___________________________


Functia
1.)_________________________
Semnatura
1.)___________________________

Vizat evaluare
Sef ierarhic superior
2.)______________________________________________
2.)______________________________________________
2.)______________________________________________
Propuneri ale sefului ierarhic superior:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Luat la cunostinta de persoana evaluata:


Data :__/__/____
Semnatura______________________________________
Observatii ale evaluatului___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________