Sunteți pe pagina 1din 9

20.02.

2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=299658

HGM1599/2002
IDinternunic:299658

Fiaactuluijuridic

RepublicaMoldova
GUVERNUL
HOTRRENr.1599
din13.12.2002
cuprivirelareguliledeorigineamrfurilor
Publicat:20.12.2002nMonitorulOficialNr.174176artNr:1755
MODIFICAT
HG295din23.04.14,MO104109/06.05.14art.326
HG140din29.02.12,MO4245/02.03.12art.166
HG145din25.02.10,MO33/05.03.10art.199
HG866din01.08.07,MO112116/03.08.07art.886
NOT:
La punctul 4 din hotrre i n textul Regulamentului cu privire la regulile de origine a
mrfurilor, cuvintele Ministerul Economiei i Comerului, la orice caz gramatical, se
substituiecucuvinteleMinisterulEconomiei,lacazulgramaticalcorespunztorprinHG140
din29.02.12,MO4245/02.03.12art.166
n tot textul Hotrrii, sintagma "Ministerul Economiei" se substituie prin sintagma
"Ministerul Economiei i Comerului" la cazul respectiv prin HG638 din 05.06.06, MO91
94/16.06.06art.688
1.Sedesemneaz:
Serviciul Vamal drept autoritate mputernicit cu eliberarea certificatelor de origine
preferenialelaexportulmrfurilor(certificatedeformaA,CT1,EUR.1),cueliberarea
certificatelordeoriginesupleantelapunereancirculaieliberamrfurilor,anteriorintroduse
peteritoriulRepubliciiMoldovaiplasatesubsupravegherevamalnbazaunuicertificatde
origine preferenial, precum i cu verificarea certificatelor de origine prefereniale i
neprefereniale la import. Certificatele de origine prefereniale la export forma CT1 vor fi
eliberatedeServiciulVamalncepndcu1ianuarie2008
[Pct.1al.2)modificatprinHG140din29.02.12,MO4245/02.03.12art.166]
CameradeComeriIndustriedreptautoritatemputernicitcueliberareacertificatelorde
origineneprefereniale(deformageneralC).
[Pct.1nredaciaHG866din01.08.07,MO112116/03.08.07art.886]
[Pct.1nredaciaHG638din05.06.06,MO9194/16.06.06art.688]
2.SeaprobaRegulamentulcuprivirelareguliledeorigineamrfurilor(seanexeaz).
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=299658

1/9

20.02.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=299658

[Pct.34excluseprinHG638din05.06.06,MO9194/16.06.06art.688pct.(5)(6)devipct.
(3)(4)]
3. Ministerul Finanelor i Serviciul Vamal, n termen de dou luni, vor asigura
implementarea prevederilor articolului 127 al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149
XIVdin20iulie2000(MonitorulOficialalRepubliciiMoldova,2000,nr.160162,art.1201).
[Pct.3modificatprinHG140din29.02.12,MO4245/02.03.12art.166]
4. Se pune n sarcina Ministerul Economiei s verifice i s monitorizeze implementarea
prezenteihotrri.
PRIMMINISTRU
REPUBLICIIMOLDOVAVasileTARLEV
Contrasemnat:
Viceprimministru,
ministruleconomieitefanOdagiu
MinistrulfinanelorZinaidaGreciani
MinistruljustiieiIonMorei
Chiinu,13decembrie2002.
Nr.1599.

Aprobat
prinHotrreaGuvernului
RepubliciiMoldovanr.1599
din13decembrie2002
REGULAMENTUL
cuprivirelareguliledeorigineamrfurilor
I.DEFINIIIGENERALE
aradeorigineamrfurilorarancaremrfurileaufostobinuteintegralsauaufost
supuseuneiprelucrrisuficiente.
Certificatdeoriginedocumentulcareconfirmunivocaradeorigineamrfuriloricare
esteeliberatdeorganulriiexportatoareabilitatnconformitateculegislaianaional.
Acord cu privire la comerul liber reprezint contracte interstatale ntre dou sau mai
multe state n baza crora acestea i acord acces preferenial pe pia, denumit de regul
comerliber.
Prelucrareasuficientreprezintuncriteriuconformcruiaaradeorigineamrfurilor
vaficonsiderataraundeaavutlocultimaprelucraresautransformaresubstanialamrfiipe
msursconfereacesteiauncaracterindividual.
Valoareamrfurilorestevaloareanvamamrfurilorfolositenproducielamomentul
importului.ncazulncareaceastvaloareestenecunoscutinupoatefideterminat,valoarea
mrfurilorvafiprimulpreachitatpentruacelemrfurinaraundeaavutlocprelucrarea.
Preuldeuzin(exworks)estepreulpltitpentrumarfaproductoruluinarancarea
avut loc ultima prelucrare sau transformare. Acest pre include valoarea materialelor folosite
minusimpoziteleinternecareaufostrambursatesauarputeafirambursatedupexport.
Mrfurioricebunmobil:obiecteialtevalori,inclusivvalorivalutare(valutastrin i
monedanaionalnnumerar,documentedeplativalorimobiliareexprimatenvalutstrin
imonednaional),gazenaturale,energieelectric,energietermic,altfeldeenergie,precum
i mijloace de transport, cu excepia oricrui mijloc de transport folosit pentru transportul
internaionaldepasageriimrfuri,inclusivcontainereialteinstalaiidetransport.
ncrcturmrfurilecaresntexpediatesimultandectreunexportatorctredestinatar
sausnttransportatenbazaaceluiaidocumentdetransportcareacopertransportareaacestora
delaexportatorctredestinatar.nabsenaunuiastfeldedocumentdetransportlabazseva
luafactura.
II.REGULILEDEORIGINEPREFERENIALE
1. n sensul prezentului Regulament prin reguli de origine prefereniale se vor nelege
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=299658

2/9

20.02.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=299658

actelelegislativei normative cu aplicare general folosite pentru a determina dac mrfurile


vorbeneficiadeuntratamentpreferenialncadrulschimburilorcomerciale.
2. n aplicarea regulilor de origine prefereniale, autoritatea mputernicit va respecta
urmtoareleprincipii:
regulile de origine, inclusiv specificaiile relative la criteriul de transformare relevante
criteriuluideprelucraresuficient,clardefinite
reguliledeoriginenuvorfiutilizatecainstrumentdepoliticcomercial
regulile de origine nu vor crea (prin ele nsi) efecte restrictive, de distorsiune sau
perturbare a schimburilor comerciale i nu vor necesita ndeplinirea unor condiii care s nu
aiblegturcufabricareasauprelucrareamrfiincauz
regulile de origine aplicate importurilor i exporturilor nu vor fi restrictive, dect acelea
aplicate pentru a determina dac o marf este de origine naional i nu produc discriminri
ntreri
regulile de origine vor fi administrate ntro manier coerent, uniform, imparial i
rezonabil
regulile de origine vor avea la baz un criteriu standard pozitiv. Criteriile negative snt
permise,fiecaparteaproceduriideclarificareaunuicriteriustandardpozitivsauncazurile
deosebitencarenuestenecesarodeterminarepozitivaoriginii
reglementrile, deciziile judiciare i administrative cu aplicare general referitoare la
reguliledeoriginepreferenialetrebuiepublicatenMonitorulOficialalRepubliciiMoldova
lacerere,evalurileprivindorigineavorfifurnizate,ctdecurndposibil,darnumaitrziu
de 150 zile, dup ce o astfel de cerere va fi formulat. Evalurile trebuie fcute publice
informaiile confideniale nu se vor dezvlui dect dac acest lucru este cerut n cadrul
procedurilorjudiciaresaucontroalelorfiscale.Evalurileprivindorigineasntvalabilepentruo
perioadade3ani,cucondiiacfapteleicontextulncareaufostefectuatermncomparabile,
inumaidacncontextulunorrevizuirilacaresefacereferirelapunctulurmtornuseadopt
odeciziecontrar
noileregulideoriginesaumodificrileacestoranuvorfiaplicateretroactiv
hotrrileadministrativenceeaceprivetedeterminareaoriginiiprefereniale vor putea fi
revizuite pe cale judiciardectreinstanele de judecat competente care vor putea modifica
sauanulaaceasthotrre
toate informaiile de natur confidenial sau care vor fi furnizate cu titlu confidenial n
vedereaaplicriiregulilordeorigineprefereniale,vorfitratatestrictconfideniali nu vor fi
divulgate fr autorizarea expres a persoanei sau Guvernului ce lea furnizat, cu excepia
cazuluincaredivulgareavafisolicitatncontextuluneiprocedurijudiciaresaucontrolfiscal.
3. Certificatele de origine prefereniale a mrfurilor se elibereaz de ctre autoritatea
mputernicit a Republicii Moldova n conformitate cu prezentul Regulament i legislaia n
vigoare. Modelele certificatelor de origine prefereniale snt stabilite conform prevederilor
acordurilorcuprivirelacomerulliberlacareRepublicaMoldovaesteparte.
4.aradeorigineamrfuriloresteconsideratara,n care marfa a fost obinut integral
sauafostsupusprelucrriisuficientenconformitatecuprevederilelegislaieinvigoare.
5.Vorficonsideratedreptmrfurideplinobinutentroanumitar:
animaleleviicesaunscutiaufostcrescutenaceastar.Termenul"animale"folositn
acest alineat i urmtoarele dou include toate animalele vii, inclusiv mamiferele, psrile,
crustaceele,molutele,reptilele,bacteriileiviruii
produsele rezultate din pescuitul maritim i alte produse extrase din mare de ctre vasele
acesteirisaunchiriatedectreaceastadincolodeapeleteritoriale
produselerezultatedinvntoareaipescuitulpracticatepeteritoriulriirespective
produselefabricatelabordulnavelorprelucrtoare,nexclusivitatedinpescuitulmaritimi
produseleextrasedinmare
produseleobinute din animale vii naceast ar. Acestea cuprind produsele obinute din
animale vii fr prelucrare ulterioar, incluznd laptele, oule, mierea de albine, prul, lna,
smnaingrmntulorganic
plantelei produsele vegetale crescute sau recoltate n aceast ar. Acestea cuprind toat
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=299658

3/9

20.02.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=299658

vegetaia, incluznd fructele, legumele, copacii, plantele marine, ciupercile i plantele vii
recoltatenaceastar
zcmintelemineraleialtesubstanenaturale,carenusntprevzutenalineateleunuase,
extrasepeteritoriulacesteirisaunapeleeiteritoriale.Acesteacuprindmineralelebrute,alte
substanebrute,inclusivsareabrut,sulfurilemineralebrute,nisipurilenaturale,lutul,pietrele,
minereurile de metale, petrolul brut, gazul natural, mineralele de bitum, solul natural, apa
mineralobinut,zpadaigheaanatural
deeurile i rebuturile provenite de la operaiile de fabricaie i prelucrate, precum i
mrfurile care nu mai pot fi folosite, colectate n acea ar i care pot servi numai pentru
recuperarea materiilor prime. Aceste operaii de producere sau prelucrare acoper prelucrarea
industrial, chimic, minier, agricol, operaiile n construcii, de rafinare, incinerare i
prelucrareaapelorreziduale
articolelecolectatenaceastarcarenumaipotservidestinaieiloriniialeinicinupot
fireparatesaurestabiliteicarepotfifolositepentrurestabilireaunorpriamaterieiprime
pri ale materiei prime restabilite n aceast ar din articole care nu mai pot servi
destinaieiloriniialesaunumaipotfirecuperatesaureparate
mrfurilefabricatenarexclusivdinproduselespecificatenparagrafeledemaisus.
6.Atuncicndlafabricareamrfiiauparticipatdousaumaimulteri,origineamrfurilor
sedeterminnbazareguliiprelucrriisuficiente.Criteriileprelucrriisuficienteamrfiisnt:
modificareapoziieitarifarennomenclatoruldemrfuri la nivel de primele patru cifre n
urmaprelucrriiacesteia.nbazaacestuicriteriuorigineaesteacordat,dacdupprelucrarea
mrfurilor importate n Republica Moldova, marfa prelucrat exportat este ncadrat n alt
poziiedinNomenclatoruldemrfuri,dectcealacareeraclasificatmarfaimportat
executarea unor operaii de producie sau tehnologice suficiente pentru a considera drept
ardeoriginearaundeaufostefectuateacesteoperaii
modificarea valorii mrfii n cazul cotei procentuale a valorii mrfurilor sau a proceselor
efectuate local pentru fabricarea mrfii (regula ad valorem). La aplicarea metodei criteriului
procentualvorfiluatenconsiderareurmtoarelevalori:
a) pentru mrfurile importate valoarea impozabil la import sau n cazul mrfurilor de
originenedeterminat,primulprepltitpentruacesteapeteritoriulriincareaufostproduse
b) pentru mrfurile fabricate preul de uzin sau preul la export, conform legislaiei
naionale.
7.Vorficonsiderateminimeinuvorsatisfacecriteriileprelucrriisuficienteurmtoarele
operaiiiproceseefectuateindividualsauncombinaie:
a) operaiuni de pstrare pentru a asigura c produsele rmn n stare bun n timpul
transportuluiidepozitrii
b)operaiunidedesfacereiasamblareaambalajelor
c) splarea, curarea nlturarea prafului, acoperirea cu oxid, ulei, vopsea sau alte
substane
d)clcareasaupresareatextilelor
e)operaiunisimpledevopsiresaulustruire
f)decorticarea,nlbireaparialsautotallefuireailustruireacerealeloriorezului
g)operaiunidecolorareazahruluisaudeformareabucilordezahr
h)cojirea,scoatereasmburilorsidezghiocareafructelor,nucilorilegumelor
i)ascuirea,simplamcinaresausimplatiere
j)cernerea,ciuruirea,sortarea,clasificarea,trierea,asortarea(inclusivformareaseturilorde
articole)
k) simpla mbuteliere, punerea n borcane, flacoane, saci, lzi, cutii, fixarea pe plci sau
cartonitoatecelelalteoperaiunisimpledempachetare
l) aplicarea sau imprimarea mrcilor, etichetelor, logotipurilor i a altor semne similare
distinctivepeprodusesaupeambalajeleacestora
m)amestecareasimplaproduselor,chiardediferitetipuri
n) simpla asamblare a prilor de articole pentru constituirea unui articol complet sau
dezasamblareaproduselornpri
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=299658

4/9

20.02.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=299658

o)combinaiadindousaumaimulteoperaiunispecificatensubparagrafele(a)la(n)
p)sacrificareaanimalelor.
8. La determinarea rii de origine a mrfurilor demontate sau neasamblate (livrate prin
cteva partide, dac n condiiile de producere sau transportare este imposibil livrarea lor
printropartid,deasemenea,dac partida este divizatncteva partide n urma unei greeli
saudestinriiincorecte)potfiexaminate,ladorinadeclarantului,caomarfunitar.
Condiiiledeaplicareaacesteiregulisnturmtoarele:
ntiinarea prealabil a organului vamal al rii importatoare despre divizarea mrfurilor
demontate sau neasamblate n cteva partide, cu indicarea cauzelor unei asemenea divizri,
anexnduse specificarea detaliat a fiecrei pri i indicnduse codurile mrfurilor conform
Nomenclatorului de mrfuri, valoarea i ara de origine a mrfurilor ce fac parte din fiecare
partid,precumintiinarea despre divizarea mrfurilor n cteva partide ca urmare a erorii
saudestinriiincorecteconfirmnddocumentardivizareagreitamrfii
livrareatuturorpartidelorntroar.
9. La cererea declarantului, trebuie s fie asamblate is fie considerat o singur marf:
marfanstaredemontatsauincomplet,livratnmaimulteloturi,ncazulncare,dinmotive
de producie sau de transportare, este imposibil de a o expedia ntrun singur lot, precum i
marfadivizatnloturidingreeal.
10.nvedereaaplicriiprevederilorpunctului9trebuierespectateurmtoarelecondiii:
ntiinarea prealabil a organelor vamale despre divizarea mrfii n loturi, indicnduse
cauzele acestei divizri i specificnduse fiecare lot prin indicarea codului de clasificare a
mrfii,conformNomenclatoruluidemrfuriiadatelordesprevaloareaeiiaradeorigine
confirmareaprinacteaincorectitudiniidivizriimrfiinctevapartide
livrareatuturorloturilordemrfuridintroardectreunsingurexportator
introducereatuturorloturilordemrfuriprinunuliacelaipunctvamal
livrareatuturorloturilordemrfurintermendecelmultaselunideladataacceptrii de
ctreorganelevamaleadeclaraieivamalesaudeladataexpirriitermenuluideprezentarea
acesteiareferitorlaprimullot.
11. Accesoriile, piesele de schimb i instrumentele folosite pentru maini, aparate sau
vehiculevoraveaorigineamainii,aparatuluisauvehicululuincauz,cucondiia,c acestea
sntimportateicorespunddupcaracteristicilesaleechipamentuluincauz.
12.Ladeterminareariideorigineamrfii,ambalajulvaaveaorigineamrfiiambalate.n
scopul determinrii originii mrfurilor i atunci cnd se pretinde c are aceeai origine ca i
mrfurileambalateiacoloundeseaplicregulaadvalorem,trebuieluatn considerare doar
ambalajulcaresevindecuamnuntul.
13. La determinarea originii mrfurilor nu se va lua n calcul originea energiei electrice,
termice,mainilor,utilajuluiiinstrumentelorutilizatenproducereasauprelucrareamrfurilor.
14.Livrareamrfurilordinaradeoriginesevaefectuanbazareguliitransportriidirecte,
conformcreiamarfanuvafitransportatpeteritoriulriitere,cuexcepiacazurilorcndo
asemenea transportare nu este posibil din cauza situaiei geografice a acesteia. Totui,
produseleconstituindosingurpartid de transport, pot fi transportate prin alte teritorii, dac
estecazultransportriisaudepozitriitemporarepeacesteteritorii,cucondiiacabunurilesa
rmnsubsupraveghereaorganelorvamalealeriidetranzitsaudepozitateicaelesnufie
supusealtoroperaiuninafaracelordedescrcare,rencrcaresaualtoperaiunedestinats
lepstrezencondiiibune.
15. Mrfurile originare din ara exportatoare destinate expoziiilor organizate pe teritoriul
Republicii Moldova i ulterior lansate n circulaie liber, beneficiaz de tratamentul
preferenial stabilit n baza acordurilor cu privire la comerul liber, cu condiia prezentrii
dovezilororganelorvamalec:
exportatorulaintrodusiaexpusacestemrfurinRepublicaMoldova
exportatorulapusncirculaieliberacestemrfurisauleacedatuneipersoanefizicesau
juridice
mrfurileaufostintrodusepentruparticiparelaexpoziiei
mrfurilenusntfolositenaltescopuri.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=299658

5/9

20.02.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=299658

16.ProduseleintrodusepeteritoriulRepubliciiMoldovasubformdecoletemici,dectre
persoane fizice ctre persoane fizice sau care fac parte din bagajul personal al acestora, snt
considerateproduseoriginare,frasecereprezentareaunuicertificatdeorigineamrfurilor
introduse,cucondiiacaacestemrfurisprezinteimporturilipsitedeoricecaractercomercial
iaceastadinmomentulcesntdeclaratecandeplinindcondiiilenecesarepentruabeneficia
depreferineconformlegislaieinvigoareidinmomentulcenuexistniciondoialnceea
ce privete sinceritatea acestei declaraii. Importurile cu caracter ocazional i care constau
numaidinmrfurideuzpersonalsaufamilialaldestinataruluisaucltorilorsnt considerate
importurilipsitedeoricecaractercomercial,dac,prinnaturaicantitatealor,esteevidentc
nusntdestinatecomercializrii.
161.ServiciulVamalaplicpreferinetarifarepentrumrfurileprodusenzoneleeconomice
libereamplasatepeteritoriulRepubliciiMoldovacurespectareacerinelorprevzutenpct.162
din prezentul Regulament i introduse pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova n
conformitatecuprevederilelegislaieinvigoare.
[Pct.161nredaciaHG295din23.04.14,MO104109/06.05.14art.326]
162.Seconsiderprodusenzonalibermrfurileobinuteintegralsautransformatesuficient
naceastzonliber,nconformitatecucriteriilestabilitenlegislaianvigoare.
[Pct.162nredaciaHG295din23.04.14,MO104109/06.05.14art.326]
163.Nuvorficonsiderateprodusenzonaeconomiclibermrfurilesupusepeteritoriul
acesteia, unor operaii i procese minime de producie, conform listei din punctul 7 al
prezentului Regulament i Listei prelucrrilor sau transformrilor simple care nu atribuie
produsului obinut caracteristici ce lar deosebi esenial de marfa iniial i care se consider
insuficientepentruacordareastatutuluideprodusobinutnzoneleeconomicelibere,conform
anexeinr.1laprezentulRegulament.
[Pct.163modificatprinHG295din23.04.14,MO104109/06.05.14art.326]
164. Documentul care atest faptul producerii mrfurilor n zonele economice libere este
Declaraia productorului, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament. Declaraia
productoruluiesteunactntocmitdeproductorulrezidentalzoneloreconomiceliberencare
acestaprezintinformaiaaferentmrfurilorproduse,cudescriereaprocesuluideproducerea
mrfurilor pe teritoriul zonelor economice libere, cu indicarea poziiei tarifare, descrierea i
valoarea comercial a materiei prime utilizate la producerea mrfurilor a poziiei tarifare,
descriereaivaloareacomercialamrfurilorproduse,inclusivcuprezentareacalcululuicotei
procentualeavaloriimodificatesauaindicilorprevzuidenormeleacordurilorinternaionale
decomerliberratificatedectreRepublicaMoldova.
[Pct.164modificatprinHG295din23.04.14,MO104109/06.05.14art.326]
165. Declaraia productorului este prezentat organului vamal mpreun cu documentele
justificative, n prealabil sau concomitent cu depunerea declaraiei vamale, conform creia
mrfurileprodusepeteritoriulzoneieconomiceliberesntimportateperestulteritoriuluivamal
alRepubliciiMoldova.Actulmenionatproduceefectejuridicenumaidupaprobareadectre
colaboratorulvamal,responsabildecertificareaicontrolulinformaieiaferentemrfuriloride
trecerea acestuia n evidena organului vamal. Modul i procedura de aprobare i eviden a
declaraiilorproductoruluisestabilescdectreServiciulVamal.
n caz de respingere spre aprobare a declaraiei productorului, organul vamal o restituie
solicitantului,mpreuncurefuzulmotivatnformscris.
[Pct.165modificatprinHG295din23.04.14,MO104109/06.05.14art.326]
166.Fiecaredintreproductoriidemrfurirezideniaizoneloreconomiceliberecareimport
perestulteritoriuluivamalalRepubliciiMoldovamrfuricuaplicareapreferinelortarifarevor
fisupui,celpuinodatnan,unuicontroldinparteaorganelorvamale,nscopulconfirmrii
capacitilordeproducieicorectitudiniidestabilireaoriginiimrfurilor.
[Pct.161166introduseprinHG145din25.02.10,MO33/05.03.10art.199]
III.REGULIDEORIGINENEPREFERENIALE
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=299658

6/9

20.02.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=299658

17.nsensulprezentuluiRegulamentprinregulideoriginenepreferenialesevorconsidera
actele legislative i normative ale Republicii Moldova cu aplicabilitate general n ceea ce
privetedeterminareariideorigineamrfurilor,cucondiiacaacesteregulideoriginesnu
fielegatederegimuricomercialeprefereniale.
18. Regulile de origine neprefereniale vor include toate regulile de origine utilizate n
cadrul instrumentelor neprefereniale de politic comercial, cum ar fi pentru aplicarea:
tratamentului naiunii celei mai favorizate taxelor antidumping i taxelor compensatorii
msurilor de salvgardare reglementrilor referitoare la marcajul originii i restriciilor
cantitative sau contingentelor tarifare discriminatorii, aplicate n conformitate cu prevederile
AcordurilorO.M.C.Elevorcuprinde,deasemenea,reguliledeorigineutilizatepentruachiziii
publiceistatisticilecomerciale.
19. La determinarea originii mrfurilor n cadrul schimburilor comerciale neprefereniale,
vor fi utilizate regulile de origine prevzute n alineatele 2, 5, 6, 7 i 8 ale capitolului II al
prezentului Regulament, precum i prevederile capitolului V al Legii nr.1380XIII din 20
noiembrie1997cuprivirelatarifulvamal.
20. n cazul aplicrii unor msuri specificate la punctul 2 al prezentului Regulament,
Ministerul Economiei va monitoriza elaborarea i implementarea procedurilor de atribuire a
originiimrfurilorvizate.
201.Stabilireaoriginiimrfurilorprodusenzoneleeconomicelibere,amplasatepeteritoriul
Republicii Moldova, cu respectarea regulilor de origine prevzute n prezentul Regulament i
scoase n afara teritoriului vamal al Republicii Moldova se va efectua cu respectarea
prevederilornormelorinternaionalelacareRepublicaMoldovaesteparte.
[Pct.201introdusprinHG145din25.02.10,MO33/05.03.10art.199]
IV.PROCEDURAEMITERIICERTIFICATELORDEORIGINE
PREFERENIALEINEPREFERENIALE
21. Emiterea certificatelor de origine prefereniale se va efectua de ctre autoritatea
mputernicit n baza acordurilor cu privire la comerul liber n vigoare la care Republica
Moldovaesteparte.
22.Laeliberareacertificatelordeoriginepreferenialelaexport,autoritateamputernicitva
aplicaprevederileacordurilorcuprivirelacomerulliberlacareRepublicaMoldovaesteparte.
23. Certificatele de origine neprefereniale snt eliberate, conform modelului specificat n
anexalaprezentulRegulament,
[Pct.23nredaciaHG866din01.08.07,MO112116/03.08.07art.886]
24.Temeipentrueliberareacertificatuluideoriginepreferenialestecerereacompletatde
agentul economic exportator sau de reprezentantul su legal, n modul stabilit de autoritatea
mputernicit.
25.Cerereaurmeazsfiensoitdeurmtoareledocumente:
a)certificatuldenregistrareantreprinderiinRepublicaMoldova
b)licenasauautorizarea(ncazulexportuluimrfurilorliceniatesaucotate)
c)certificatuldecalitateeliberatdeproductor
d) procura eliberat reprezentantului ntreprinderii, ce confirm dreptul de a perfecta
documenteledeexportimportnnumelentreprinderiii
e)actuldeexpertizprivinddeterminareaproductoruluipentrunoilegenurideactivitate.
26. Autoritatea mputernicit perfecteaz i elibereaz certificate de origine a mrfurilor
contraplat,mrimeacreianutrebuiesdepeasccostulserviciilorprestate.
27.Agentuleconomic(ntreprinderea)solicitantpoartresponsabilitateapentruveridicitatea
documenteloridatelormenionatenele,prezentateautoritiimputernicite.
28. n cazurile necesare prezentrii raportului de expertiz a originii mrfii, solicitantul
trebuiesprezinteraportuldeexpertizntocmitdectreautoritateamputernicit.
29.Certificateledeoriginesntperfectateiautentificatentermende3ziledinmomentul
depuneriicererii,prezentriimrfiiiadocumentelorsolicitate.
30.Autoritateamputernicitiexportatorulsntobligatespstreze toate documentele ce
confirmorigineamrfiinumaipuindetreianideladataemiteriiacestora.
31. n cazul pierderii sau deteriorrii certificatului de origine, la cererea scris a
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=299658

7/9

20.02.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=299658

solicitantului, poate fi eliberat un duplicat pe o blanchet nou de certificat, cu meniunea


DUPLICAT.
32. Certificatele snt perfectate pe blanchete speciale, produse prin metoda tipografic i
numerotate, avnd mrimea de 210x297 mm, cu filigrane i alte tipuri de semne de protecie
aplicateblanchetelorcertificatelordeoriginecarentrunesccondiiileobligatoriideneadmitere
aunorposibilefalsificri.
33. Blanchetele certificatelor de origine prefereniale i neprefereniale snt supuse unui
regimspecialdeeviden,aprobatdeautoritilemputernicite.
[Pct.33nredaciaHG638din05.06.06,MO9194/16.06.06art.688]
34. Evidena certificatelor de origine eliberate este efectuat n versiunea electronic n
conformitatecumodeleledecertificatestabiliteconformacordurilordecomerliber.
35.ncertificateledeoriginenuseadmitcorectri,tergerietc.,cuexcepiacazurilorcnd
corectarea este efectuat n baza unei cereri scrise, depuse de solicitant i corectarea fiind
autentificat prin stampil i semntura persoanei autorizate. Certificatele de origine pot fi
anulatencazurilencareexistmotiventemeiate.
36. Persoanele responsabile de perfectarea certificatelor de origine poart rspundere, n
conformitateculegislaianvigoare,pentrueliberareanentemeiatacertificatelor,includerea
intenionatadateloreronatencertificateledeorigine.
V.PROCEDURADEVERIFICAREACERTIFICATELOR
DEORIGINEICOOPERAREADMINISTRATIV
37.OrganelevamalealeRepubliciiMoldova(ncontinuareorganelevamale)sntabilitate
cudreptulverificriicertificatuluideorigineamrfurilorimportatenRepublicaMoldova.
38. n vederea notificrii reciproce a specimenelor, tampilelor folosite i a semnturilor
persoanelor abilitate cu dreptul de eliberare a certificatelor de origine, precum i a adreselor
autoritilor mputernicite, organele vamale vor menine legturi cu autoritile statelor
exportatoare.
39. n vederea stabilirii veridicitii originii mrfurilor importate pe teritoriul Republicii
Moldova, organele vamale vor solicita prezentarea de ctre agentul economic a urmtoarelor
documentenecesare:
a)contractuldevnzarecumprare
b)certificatuldeorigineeliberatdeautoritateaemitentrespectivastatuluiexportator
c)documenteledensoireamrfii
d)declaraiadeexport.
40. n cazurile apariiei unor dubii privind originea mrfii sau a datelor ce se conin n
certificatuldeorigine,organulvamalalRepubliciiMoldovaestendrept:
s se adreseze organului mputernicit, care a eliberat certificatul respectiv, sau organelor
competente ale rii de origine a mrfii, cu rugmintea motivat de a comunica date
suplimentaresaudeprecizare.AutoritilevamalealeRepubliciiMoldovanapoiazcertificatul
de origine sau o copie a lui autoritilor mputernicite pentru eliberarea acestuia rii
exportatoare, indicnd, dac este cazul, motivele de fond sau de form care justific iniierea
unei anchete. Ele anexeaz la certificatul de origine nominalizat factura, dac aceasta a fost
ntocmit,sauocopieaacestuiaifurnizeaztoateinformaiileceaupututfiobinutei care
sugereazcmeniunilefcutepecertificatulrespectivsntinexacte.Dacntermenelestabilite
nacorduriledecomerliber,lacareRepublicaMoldovaesteparte,nuseobineunrspunsde
la autoritatea mputernicit pentru eliberarea certificatelor de origine a rii exportatoare sau
rspunsul nu conine date suficiente pentru determinarea autenticitii documentului n cauz
sau a originii reale a mrfurilor, autoritile vamale ale Republicii Moldova refuz acordarea
preferinelorprevzutenacorduriledecomerliber,cuexcepiacazurilordeformajor
s efectueze sau s solicite efectuarea expertizei mrfurilor importate, n conformitate cu
prevederile acordurilor cu privire la comerul liber la care Republica Moldova este parte i
legislaianvigoare.Controlulcertificatelordeorigineseefectueazprinsondajsau,oridecte
ori, autoritile vamale ale Republicii Moldova au suspiciuni ntemeiate n legtur cu
autenticitatea documentului sau cu exactitatea informaiilor referitoare la originea real a
mrfurilorimportate.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=299658

8/9

20.02.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=299658

41.Toateinformaiilecomunicatenbazaacestuicapitolvorficonfidenialeifolositedoar
pentruscopurivamaleifiscale.
VI.SUPRAVEGHEREAACTIVITIIAUTORITILORMPUTERNICITE
CUELIBERAREACERTIFICATELORDEORIGINE
42. Activitatea autoritilor mputernicite cu eliberarea certificatelor de origine va fi
supravegheatdectreMinisterulEconomiei.
43.nacestscop,MinisterulEconomieivafindrepts:
a)efectuezecontrolulcertificatelordeorigineeliberatedectreautoritateamputernicit
b)comparedateleconinutencertificateledeoriginecudatelerealecaracteristicemrfii
livrate
c)fac recomandri autoritilor mputernicite privind nlturarea neregulilor depistate n
determinareaoriginiimrfiidectreautoritateamputernicit
d) s propun Guvernului spre realizare msuri concrete de nlturare a unor nereguli
practicatenactivitateaautoritilormputernicite.
44.nscopulrealizriicontroluluimenionatnpunctul43,autoritilemputernicitevor:
a) prezenta trimestrial Ministerul Economiei raport referitor la activitatea de eliberare a
certificatelordeoriginepeperioadavizat
b)puneladispoziieMinisterulEconomieiinformaiilerelevanteprocedurilorpracticatede
acestea.
45.ncazulapariieiunordubiidinparteaautoritilorrelevanteauneiri,acesteasntn
drept s se adreseze dup informaii suplimentare la autoritatea mputernicit din Republica
Moldova,careaeliberatcertificatuldeoriginerespectivsaulaMinisterulEconomiei.
[Anexanr.1abrogatprinHG866din01.08.07,MO112116/03.08.07art.886]
anexanr.1
[Anexanr.1modificatprinHG295din23.04.14,MO104109/06.05.14art.326]
[Anexanr.1introdusprinHG145din25.02.10,MO33/05.03.10art.199]
anexanr.2
anexanr.3
[Anexanr.3introdusprinHG145din25.02.10,MO33/05.03.10art.199]

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=299658

9/9