Sunteți pe pagina 1din 7

20.09.

2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=DB8215DA:0560E66A

HGM1465/2003
IDinternunic:294402

Fiaactuluijuridic

RepublicaMoldova
GUVERNUL
HOTRRENr.1465
din08.12.2003
cuprivirelaaprobareaRegulilordenlocuire
aproduselornealimentareiatermenelordegaranie
Publicat:19.12.2003nMonitorulOficialNr.248253artNr:1530

MODIFICAT
HG1188din02.11.07,MO175177/09.11.07art.1232
nconformitatecuLegeanr.105XVdin13martie2003privindproteciaconsumatorilor
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126131, art. 507), Guvernul
HOTRTE:
1.Seaprob:
Reguliledenlocuireaproduselornealimentare,conformanexeinr.1
Listaproduselornealimentaredecalitatecorespunztoarecenupotfinlocuitecuunprodus
similar,conformanexeinr.2.
Listaproduselordefolosinndelungatitermeneleminimedegaraniestabilitepegrupe
deproduse,conformanexeinr.3.
[Pct.1modificatprinHG1188din02.11.07,MO175177/09.11.07art.1232]
2.Sestabiletec:
laimportulproduselordefolosinndelungat,ageniieconomicisntobligaisncheiecu
ntreprinderileproductoaresaucureprezentaniioficialiaiacestoracontractepentrudeservirea
tehnicanumitelorprodusepeteritoriulriinperioadadegaranieipostgaranie
agenii economici care comercializeaz produse de folosin ndelungat snt obligai s
ncheiecuntreprinderilespecializatendeservireatehnicireparaiaproduselordefolosin
ndelungat contracte pentru deservirea tehnic a produselor comercializate. ntreprinderile
productoare pot s efectueze de sine stttor reparaia i deservirea produselor de folosin
ndelungat
ageniieconomicicarecomercializeazprodusedefolosinndelungatipiesedeschimb
aferente,precumiceicarepresteazserviciidereparaieaproduselordefolosinndelungat,
snt obligai s acorde termene de garanie nu mai mici dect termenele minime prevzute n
anexanr.3.
3.Seabrog:
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=DB8215DA:0560E66A

1/7

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=DB8215DA:0560E66A

Hotrrea Guvernului nr. 329 din 23 mai 1995 "Cu privire la aprobarea Regulilor de
preschimbare a mrfurilor nealimentare, procurate n reeaua de comer cu amnuntul"
(MonitorulOficialalRepubliciiMoldova,1995,nr.3839,art.287)
punctul4alHotrriiGuvernuluinr.1010din31octombrie1997"Cuprivirelaaprobarea
Regulilorcomeruluideconsignaie"(MonitorulOficialalRepubliciiMoldova,1997,nr.7980,
art.814).
PrimministruVasileTARLEV
Contrasemnat:
MinistruleconomieiMarianLupu
MinistrulindustrieiMihailGartea
MinistrulsntiiAndreiGherman
MinistruljustiieiVasileDolghieru
Chiinu,8decembrie2003.
Nr.1465.
Anexanr.1
laHotrreaGuvernuluinr.1465
din8decembrie2003
REGULILE
denlocuireaproduselornealimentare

Prezentele reguli snt elaborate n conformitate cu Legea nr. 105XV din 13 martie 2003
privindproteciaconsumatorilor(MonitorulOficialalRepubliciiMoldova,2003,nr.126131,
art.507)istabilescmodulicondiiiledenlocuireaproduselornealimentare(ncontinuare
produse),fiindexecutoriipentrutoiageniieconomicicaredesfoaractivitatecomercialn
relaiilecuconsumatorii,indiferentdeformadeproprietate.
I.Dispoziiigenerale
1.Agentuleconomiccarecomercializeazproduseconsumatorilor(ncontinuarevnztor)
esteobligat:
sofereconsumatorilornumaiprodusecarecorespundcerinelorprescrisei/saudeclarate
sprezinteinformaiadespreprodussauserviciu,nconformitatecuprevederileart.20din
legeasusnumit
s informeze consumatorii despre ntreprinderile care efectueaz deservirea tehnic i
reparaia produselor de folosin ndelungat comercializate n perioada de garanie i
postgaranie
s ndeplineasc prevederile tuturor actelor legislative i normative ce reglementeaz
activitateadecomer.
Transportareaproduselordemaregabaritdepeste
10 kg ctre vnztor/productor pentru reparaie, reducerea preului, nlocuirea i returnarea
acestor mrfuri ctre consumatori se efectueaz cu forele i mijloacele
vnztorului/productorului,cruiaisaadresatconsumatorul.
n cazul n care vnztorul/productorul nu ndeplinete aceast prevedere, precum i n
cazul n care sediul vnztorului/productorului nu se afl n localitatea de reedin a
consumatorului,transportareaireturnareamrfurilorlepoateefectuaconsumatorulpecontul
vnztorului/productorului.
[Pct.1modificatprinHG1188din02.11.07,MO175177/09.11.07art.1232]
2. n cazul n care snt depistate deficiene ale produselor comercializate consumatorilor,
despre care consumatorul nu a fost informat i acestea nui snt imputabile, consumatorul, n
cadrultermenuluidegaraniesautermenuluidevalabilitate,iarpentruviciiascunsepedurata
defuncionare,prindepunereareclamaieictrevnztorpoatepretinde,laopiuneasa:
nlturareagratuitadeficienelorprodusului
nlocuireagratuitaprodusuluinecorespunztorcuunprodussimilardecalitateadecvat
nlocuireacuunprodussimilardealtmodel
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=DB8215DA:0560E66A

2/7

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=DB8215DA:0560E66A

reducereacorespunztoareapreuluiprodusuluinecorespunztor
restituireacontravaloriiprodusuluinecorespunztor
recuperareaprejudiciului,inclusivprejudiciuluimoral.
n cazul achiziionrii produselor ce au fost n folosin, preteniile consumatorului,
specificatelaacestpunct,sesatisfaccuacordulambelorpri.
3.Vnztorulestendreptsrefuzesatisfacereapreteniilorconsumatoruluincazulncare
vaprezentadovezi(nbazaexpertizei),ntermende14zilecalendaristicedeladatadepunerii
reclamaiei,cdeficieneleproduselorauaprutcaurmareanerespectriidectreconsumator
ainstruciunilordemanipulare,instalare,utilizaresauanerespectriiregulilordetransportarei
pstrareprevzutendocumentaiadensoireaproduselor.
4.ncazulncareestenecesarexpertizaprodusuluireclamat,vnztorulovaefectuadin
contulsu.Consumatorulestendreptsparticipelaexpertizpersonalsauprinreprezentanii
si.
5. Vnztorul prezint consumatorului refuzul de a satisface preteniile acestuia n form
scris,anexndcopiarezultatelorexpertizei.
6.Expertizaseefectueazlasolicitareavnztorului,dectre:
CameradeComeriIndustrieisubdiviziunileeiteritoriale
CentrulNaionaldeExpertizeJudiciaredepelngMinisterulJustiiei
CameradeStatpentruSupraveghereaMarcriidepelngMinisterulFinanelorpentru
articoledinmetalepreioaseipietrepreioase
instituiile(organizaiile)cedispundelicenpentruactivitateadeefectuareaexpertizei
mrfurilor
comisiadeexpertizformatdinreprezentaniivnztoruluiiorganuluiceefectueaz
expertiza,cuparticipareaconsumatorului(ncazdenecesitate,seinvitreprezentanii
productorului).
ncazulintentriidectreconsumatorauneiaciunidejudecatreferitorlarepararea
prejudiciului,expertizaesteefectuatdeentitilesusmenionate,lasolicitarea
consumatorului.
[Pct.6nredaciaHG1188din02.11.07,MO175177/09.11.07art.1232]
II.Modulderemediere,nlocuire,reducereapreuluiirestituirea
contravaloriiproduselornecorespunztoare
7. Vnztorul asigur toate operaiile i suport toate cheltuielile necesare repunerii n
funciune,remedieriideficienelorsaunlocuiriiproduseloriserviciilornecorespunztoaren
cadrultermenuluidegaraniesautermenuluidevalabilitate,iarpentruviciiascunsencadrul
duratei de funcionare, precum i cheltuielile ocazionate de transportare, manipulare,
diagnosticare,expertizare,demontareetc.,ceeacenulexonereazpeproductorderspundere
nrelaiilesalecuvnztorul.
8. n cazul n care consumatorul a solicitat, n perioada de garanie, remedierea
deficienelor produsului, care nui snt imputabile, acestea urmeaz a fi remediate de ctre
vnztor sau ntreprinderea care efectueaz deservirea tehnic a produselor comercializate n
perioada de garanie sau n termenul stabilit prin contract n maximum 14 zile calendaristice
dinmomentuldepuneriireclamaiei.
9. Timpul de nefuncionare, din cauza remedierii deficienelor produsului, prelungete, n
modcorespunztor,termenuldegaranieicurgedinmomentulsesizriinscrisavnztorului
pnlaaducereaprodusuluinstaredefuncionarecorespunztoare.
10. n cazul reinerii produsului pentru remediere sau nlocuire, vnztorul este obligat s
eliberezeconsumatoruluiodovadnformscris,caresconinelementeledeidentificarea
saiaprodusuluireinut,precumitermenuldesoluionareareclamaiei.
11. Vnztorul este obligat, n cazul produselor electrice de folosin ndelungat, la
prezentareadectreconsumatorapretenieintemeiatereferitorladeficieneleprodusului,care
nui snt imputabile i care urmeaz a fi remediate, s pun la dispoziia acestuia gratuit, n
termen de 3 zile, un produs similar pe perioada reparaiei, suportnd i cheltuielile de
transportareimanipulare.
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=DB8215DA:0560E66A

3/7

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=DB8215DA:0560E66A

12. La nlturarea deficienelor prin nlocuirea unei piese de schimb sau a unei pri
componente a produsului, pentru care snt stabilite termene de garanie, termenul de garanie
pentrunoilepiesedeschimbsauprilecomponentesecalculeazdinziuaeliberriiprodusului
reparatctreconsumator.
13.ncazulncareconsumatorulsolicitnlocuireaprodusuluinecorespunztor,vnztorul
esteobligatsnlocuiascprodusulntermenulmaxim14zilecalendaristicedinziuanaintrii
reclamaiei. Acest termen poate fi prelungit numai cu acordul consumatorului i stipulat n
contract.
14. n cazul n care consumatorul a solicitat nlocuirea de ctre vnztor a produsului
necorespunztor cu un produs similar de alt model, se recalculeaz, respectiv, preul de
cumprare.
15.Reducereapreuluiisumareduceriilaproduselenecorespunztoaresefacecuacordul
ambelorpri(vnztorconsumator).
16.ncazulncareconsumatorulasolicitat,nperioadadegaranie,restituireacontravalorii
produsuluinecorespunztor,elesteobligatsrestituieprodusul,iarvnztorulesteobligat(dac
nu a fcut dovada vinei consumatorului la apariia defectelor, n conformitate cu prevederile
pct. 3 i pct.6 ale prezentelor Reguli) si restituie costul produsului la preul lui n ziua
examinrii reclamaiei n cazul n care preul sa majorat i la preul la ziua procurrii n
cazulncarepreulsaredus.
17.ncazulncareprodusulnecorespunztoraprovocatconsumatoruluiprejudiciu,inclusiv
moral,elestendreptsseadresezeinstaneidejudecatnvederearecuperriilui.
18.ncazuldepistriideficienelorunorarticole,ceconstituieelementeseparatendiverse
garnituri,seturiicareautermenelelordegaranie,consumatorulestendreptsnaintezeuna
din revendicrile stipulate la pct. 2 al prezentelor Reguli, att n privina ntregii garnituri,
ntreguluiset,ctiaunorpiesedefectate.
III.Moduldedepunereareclamaiilor
19. Consumatorii depun reclamaiile, referitor la produsele necorespunztoare, iniial,
vnztorului spre remediere, nlocuirea gratuit sau obinerea contravalorii lor n perioada
termenuluidegaraniesauatermenuluidevalabilitate.
20. Odat cu depunerea reclamaiei consumatorul prezint bonul de cas sau alt document
careconfirmefectuareacumprturii.
21.ncazulncareconsumatorulnuestedeacordcurezultateleexaminriireclamaieisaui
sa refuzat satisfacerea ei, el este n drept s se adreseze organelor abilitate cu funcii de
protecie a consumatorilor sau, conform procedurii civile, n instana de judecat, anexnd la
petiiecopiarspunsuluivnztorului.
IV.Moduldenlocuireaproduselor
decalitatecorespunztoare
22. Consumatorul este n drept s cear vnztorului/productorului nlocuirea produsului
nealimentar de calitate corespunztoare cu unul similar n unitatea de comer unde a fost
procurat,dacprodusulnuisapotrivitdupform,model, culoare, mrime sau nu poate fi
utilizat conform destinaiei din alte motive, cu excepia produselor nealimentare de calitate
corespunztoarespecificatenanexanr.2.
23. Consumatorul are dreptul s cear nlocuirea produsului de calitate corespunztoare n
decursde14zilecalendaristice,exceptnddataprocurrii.
nlocuireaprodusuluidecalitatecorespunztoareseefectueazdacacestprodusnuafost
utilizat(iapstrataspectulexterior,sigiliileietichetelefabricii,dacerau),proprietilede
consum, precum i cu prezentarea bonului de cas sau a unui alt document care confirm
faptulprocurriiprodusului,eliberatconsumatoruluimpreuncuprodusulvndut.
24.ncazulncarelamomentuladresriiconsumatoruluiunitateadecomernudispunede
unprodussimilarcucelreturnat,consumatorulestendreptsreziliezecontractuldevnzare
cumprare i s cear restituirea sumei pltite pentru produs, iar vnztorul este obligat s
primeascprodusulrespectivisrestituiesumapltit.
[CapitolulIVnredaciaHG1188din02.11.07,MO175177/09.11.07art.1232]
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=DB8215DA:0560E66A

4/7

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=DB8215DA:0560E66A

V.Regulispecificeprivindnlocuireaproduselor
pentrucarenuestestabilittermendegaranie
25.Termenulstabilitpentrudepunereareclamaiilorprivinddeficieneleproduselorpentru
carenuestestabilittermendegaranieestede30ziledeladatavnzriiacestora.Laprodusele
de sezon (nclminte, articole vestimentare, produse din blan etc.) procurate pn la
nceperea sezonului respectiv, termenul de garanie se calculeaz de la nceputul sezonului
corespunztor, pentru perioada de iarn de la 1 octombrie, pentru perioada de vara de la 1
aprilie.Reclamaiasedepunelavnztor,careesteobligatsoprimeascisosoluioneze,
dacaestedepusnacesttermen.
[Pct.25modificatprinHG1188din02.11.07,MO175177/09.11.07art.1232]
26. Data achiziionrii produsului se stabilete n baza bonului de cas sau oricrui alt
documentcareconfirmachiziionareaprodusuluisaunbazaaltormijloacecarepotpermite
stabilireadateiialoculuideachiziionare.
27.Reclamaiileconsumatorilorseprimescdoarncazulncareacetiaprezint,mpreun
cu produsul reclamat, elementele necesare identificrii nscrise pe etichet, ambalaj sau
imprimatepeprodus.
28.Reclamaiilentemeiateinaintate,ntermenulstabilitlapct.25alprezentelorReguli,
referitor la produsele necorespunztoare pentru care nu este stabilit termen de garanie, vor fi
soluionatedevnztorprinnlocuireaimediataproduselorcudeficienecualteledecalitate
corespunztoaresauprinrestituireacontravaloriiacestora.
29. Deficienele pentru care se aplic msuri de remediere, nlocuire sau restituire a
contravaloriiproduselorcroranuleestestabilittermendegaranie:
Firesiesturitextile,lenjeriedepat,tricotaje,confeciitextile
Fire neuniforme, culoare nefixat rezisten slab a vopsirii sau a imprimeurilor
necorespunderea coninutului de fibre sintetice i naturale normelor igienice n vigoare
decolorareprinsplaresauprinfrecaremodificridimensionalepestelimiteleadmisecusturi
desfcute sau ochiuri scpate, miros specific de substane chimice ce provoac senzaii
neplcutestrialergiceiiritare.
Confeciidinpieleidinblan
Rezisten necorespunztoare a custurilor vopsire fixat necorespunztor detalii cu
rezistensczutlaruperemirosspecificdesubstanechimiceceprovoacsenzaiineplcute
strialergiceiiritare.
Articoledemarochinrie
nchiztoareiaccesoriimetalicedefectesaucuacoperirinerezistentemigrareacoloranilor
rameicureledesusinereinsuficientconsolidate.
Articoledegalanterie,pasmanterie
Fireneuniformerezistensczutlavopsire.
Articoletextiledeuzgospodresc(pturi,prosoape,covoare,perdele,huse,muama,esturi
decorative,feedemasdinclorurdepolivinil,foliidinclorurdepolivinil,ambalajetextile)
Rezisten sczut a vopsirii i la frecare miros specific de substane chimice ce provoac
senzaiineplcutestrialergiceiiritare.
Jocuriijucrii
Necorespunderea etichetrii cu vrsta copiilor crora le snt destinate desprinderea
elementelorcomponenteblocrialeelementelornmicarefuncionareanecorespunztoarea
dispozitivelor componente rezisten sczut a vopselelor la aciunea substanelor chimice,
sudorii,saliveimirossimitordesubstanechimice.
Articolecolareidepapetrie
Foilips,duble,inversate,netipritesaustrinedeprodusneuniformitateaurmeilsatepe
hrtiezgrieturi,ntreruperi.
Sticlrie,porelaniceramicdemenaj
Decorsauluciunefixat.
Articole de uz casnic (vase de uz casnic din tabl i din font, tacmuri, cuite, ustensii de
buctrie)
Exfoliereaacopeririloraccesoriiinsuficientconsolidate.
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=DB8215DA:0560E66A

5/7

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=DB8215DA:0560E66A

Corpurideiluminat(lustre,veioze,lampadare)
Defectareaprutnainteaexpirriidurateiminimedefuncionaredeclaratdeproductori.
Legturielectriceinternentrerupte,mbinrinerezistente.
Articoleiechipamentsportivideagrement
Desprinderi ale elementelor componente, exfolieri ale peliculei protectoare, excentriciti,
deformriremanente.
Altematerialeiconfeciiceindecontactcuorganismulomului
Apariia strilor alergice i de iritare n timpul folosirii acestor obiecte, miros specific de
substanechimiceceprovoacsenzaiineplcute.
Anexanr.2
laHotrreaGuvernuluinr.1465
din8decembrie2003
LISTA
produselornealimentaredecalitatecorespunztoare
cenupotfinlocuitecuunprodussimilar
1.Articoledebijuterie(articoledinmetalepreioase,pietrescumpe,dinmetalepreioasei
montatecupietresemipreioaseisintetice,pietrepreioaselefuite).
2.Confeciiiarticoledintricot(articoledelenjeriedecorp,lenjeriedepat,articolede
ciorprie).
3.Articoledeigienindividual(periuededini,piepteni,agrafe,bigudiuri,pensete,
aparatederasmanualesauelectriceialtearticoledestinatepentrungrijireacorpului).
4.Articoledeparfumerieicosmetic.
5.Mrfuritextile(esturidinbumbacitipbumbac,initipin,lnitipln,mtaseitip
mtase,panglici,banddeborduretc.).
6.Cabluri(conducteelectrice,cabluri,nururi).
7.Materialedeconstrucieidefinisare,altemrfuricomercializatelametraj(linoleum,
pelicul,mochetetc.).
8.Produseimaterialedinmasepolimericeceaucontactcuproduselealimentare,inclusiv
celejetabile(veseliaccesoriipentruservitulmeseiibuctrie,ambalaje,articolepentru
pstrareaitransportareaalimentelor(canistre,bidoane,butelii,butoaie).
9.Produsechimicedeuzcasnic,pesticideipreparateagrochimice.
10.Mobildemeniresocial(garnituriiseturi).
11.Autoturismeiarticolemotovelo,remorciiagregate,mijloacemobilepentrumica
mecanizarealucrriloragricole,navepentruplimbriialtemijloacedetransportnavalde
meniresocial.
12.Mrfuritehnicecomplexedeuzcasnicpentrucaresntstabilitetermenedegaranie
(aparateelectrocasnice,aparateradioelectronice,aparatedecalculimultiplicare,articole
fotochino,aparatedetelefon(fixeimobile)idefaximil,instrumentemuzicaleelectrice,
echipamenteiutilajecefuncioneazcugazeidispozitiveleacestora).
13.Articolepentruprofilaxiaitratamentulunorbolincondiiidedomiciliu(articolepentru
ocrotireasntiipubliceiigiendinmetal,cauciuc,textileialtemateriale,instrumente,
dispozitiveiaparatemedicale,remediipentruigienacavitiibucale,lentilepentruochelari,
articolepentrungrijireacopiilor,preparatefarmaceutice).
14.Jucrii.
[Anexanr.2nredaciaHG1188din02.11.07,MO175177/09.11.07art.1232]
Anexanr.3
laHotrreaGuvernuluinr.1465
din8decembrie2003
LISTA
produselordefolosinndelungat,aserviciiloritermenele
minimedegaraniestabilitepegrupedeproduse
Nr.

Denumireaproduselor

http://lex.justice.md/document_rom.php?id=DB8215DA:0560E66A

Termenul
6/7

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=DB8215DA:0560E66A

d/o
1
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2
Autovehicule (autoturisme, autocamioane, autobuze, microbuze,
motociclete,motorete,scutere,bicicleteifotoliirulantecumotor,brci
cumotor,tractoareialtemainiagricole,mainidetunsiarbaetc.)
Vehiculefrmotor(ruloteiremorci,biciclete,fotoliirulante)
Aparateelectricesaumecanicedeuzcasnic:
maini de splat rufe sau vase, storctoare centrifuge, maini de
uscatrufe,mainidecusutsaudetricotat,aspiratoaredepraf,aparatede
climatizare sau de nclzire, boilere, electropompe, ventilatoare,
usctoare de pr, aparate de ras sau de tuns, fiare de clcat, maini de
gtit, cuptoare cu microunde, grtare, hote de buctrie, roboti de
buctrie,rniedecafea,aparatedemasajsaudengrijireapielii,scule
electromecanice gospodreti, maini de scris, cntare, aparate de
fotografiatidemrit,aparatedefilmatideproiecie,ceasorniceetc.
frigidere,congelatoareilzifrigorifice
Aparate audio, video i muzicale (aparate radio, televizoare,
radiocasetofoane, magnetofoane, aparate video de vizionare i
nregistrare, camere video, pickupuri, combine audio i video, aparate
de redare CD, instrumente muzicale clasice, electrice sau electronice,
amplificatoareiaparatedesincronizareetc.)
Tehnic de calcul i aparatur pentru comunicaii (calculatoare
electronice, imprimante, teletexte, videotexte, telefoane, radiotelefoane,
aparatetelexsaufax,antenedesatelit,dispozitiveantifurtetc.)
Aparatedenclzitidegtitcucombustibiligazoi,lichizisausolizi
(maini de nclzit i/sau de gtit, cazane sau boilere de nclzit apa,
radiatoareetc.)
Aparatemedicalepentruuzpersonal
Mobilier,articolesportiveideagrement,dinlemn
Anvelopeauto,moto,velo
Acumulatoareauto,moto
Serviciidereparaieaproduselordefolosinndelungatnperioada
postgaranie
Articoledinmetalepreioase,pietrescumpeisemipreioase

http://lex.justice.md/document_rom.php?id=DB8215DA:0560E66A

minimde
garanie
3

18luni
18luni

12luni
24luni

12luni

12luni

12luni
12luni
12luni
12luni
18luni
6luni
24luni

7/7

S-ar putea să vă placă și