Sunteți pe pagina 1din 18

Modaliti de executare silit a obligaiilor fiscale.

1.1 Determinati conditiile de pornire a executarii silite a obligatiilor


fiscale.
Condiiile declanrii executrii silite a obligaiei fiscale snt:
a) existena restanei;
b) neexpirarea termenelor de prescripie stabilite n prezentul cod;
c) necontestarea faptului de existen a restanei i mrimii ei .
d) contribuabilul nu se afl n proces de lichidare (dizolvare) sau de
aplicare a procedurilor de depire a insolvabilitii, conform legislaiei.
Prin intermediul executarii silite a creantelor fiscale pornite si
desfasurate impotriva contribuabililor aflati in culpa de neplata si la
termenile legale,executarea constituie un mijloc corectiv de aparare si
satisfacere a interesului public.
1.2.Stabiliti deosebirile si asemanarile in procedura de executare
silita in cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice.
Asemanari:
-Executarea silit a obligaiei fiscale in cazul pers.fiz.si jur. se face n
temeiul unei hotrri emise de conducerea organului fiscal pe un formular
tipizat aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
-Somatia de plata(instiintarea)persoanelor fizice si persoanelor juridice
de catre organele fiscale
despre neexecuatarea obligatiei fiscale.
- n temeiul hotrrii organului fiscal privind executarea silit a obligaiei
fiscale, snt pasibile de sechestrare toate bunurile contribuabilului,
indiferent de locul aflrii lor, cu excepia celor ce nu snt sechestrabile.
-Executarea silit a obligaiei fiscale se face n zile lucrtoare, ntre orele
6.00 i 22.00.
- Executarea silit a obligaiei fiscale, n modul prevzut de codul fiscal,
o efectueaz organul fiscal atat pentru pers.fiz cat si juricice. Centrul
pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei, dispunnd de
drepturile organului fiscal, efectueaz executarea silit a obligaiei fiscale
calculate de organele sale.
-Executarea silit a obligaiei fiscale prin ridicarea de mijloace bneti n
numerar este aplicat contribuabilului persoan juridic sau persoan
fizic subiect al activitii de ntreprinztor
Deosebiri:

Executarea silit a obligaiilor fiscale


1.1 Executarea silit n cadrul rap jur fiscale reprezinta acea cale
subsidiara de recuperare a creantelor fiscale , desigur ca fiind
declansata in cazul neachitarii de bunavoie- la termenele legale a
impozitelor si taxelor datorate bugetului statului.
Deci orice cetaean al RM conform Constitutiei RM au obligatia de a
contribui la cheltuielile publice si anume prin impozite si alte taxe.
Aceasta obligatie se extinde asupra tuturor contribuabililor ca o
modalitate de revendicare de catre stat a drepturilor sale. Deci
urmarirea contributiilor financiare nu poate fi calificata ca fiind o
lipsire a proprietarului de bunuri ci reprezinta o constringere
neconditionata de executare a platilor. Raportul privind neexecutarea
creantei fiscal tine de dreptul public. De aici decurge si investirea
organului organului fiscal cu drepturi de a proceda autoritar in
raporturile fiscal patrimoniale ceea ce nu reduce drepturile si
libertatile cetateanului.
In concluzie am putea spune ca specific rap jur din domeniul
fiscalitatii este faptul ca executarea silita a sumelor reprezentind
venituri fiscale ale bugetului este pornita si se desfasoara exclusiv de
catre organele administrative-fiscale ale statului.
Executarea silita in cadrul rap jur fiscale reprezinta calea exceptionala
a creantelor fiscale, ea pornindu-se numai in cazul neachitarii de
bunavoie , in cuantumurile si la termenele legale a impozitelor si
taxelor sau a altor contributii datorate bugetului public.
1.2 Referitor la urmarirea impozitelor , taxelor si a altor plati putem
mentiona urmatoarele modalitati prin care se realizeaza executarea
silita a creantelor fiscale de la contribuabilii restantieri.
a) Sechestrarea bunurilor contribuabililor. Aceasta se face printr-o
hotarare, cu privire la punerea sub sechestru a bunurilor adoptat de
catre seful organului fiscal territorial, avand putere juridical asupra
tuturor bunurilor restantierului, indifferent de locul aflarii acestora.
Inceperea procedurii de sechestrare este precedata de transmiterea
restantierului o copie a hotaririi mentionate- fie in forma scrisa, fie
in forma orala,trebuie sa i se aduca la cunostinta drepturile si
obligatiile acestuia in timpul sechestrarii.
Pot fi sechetrate urm. bunuri:
- care nu sunt destinate ciclului de productie

- productia finala
- care se afla la alte persoane in baza unor contracte de
imprumut,inchiriere etc.
Nu pot fi sechestrate bunurile:
- material prima
- terenuri cu destinatie agricola,inventar agricol
- produsele agricole perisabile
Dupa inminarea actului restantierului i se va adduce la cunostinta ca daca
in decurs de 20 de zile nu va achita creantele atunci bunurile puse sub
sechestru vor fi scoase la licitatie.
b) Urmarirea datoriei debitoriale a contribuabililor. Este acea
modalitate a executarii silite a obligatiilor prin care creditorul
urmareste , in contul creantei sale , sumele pe care o terta persoana
le datoreaza debitorului urmarit. Aceasta presupune
indisponibilizarea in mainele tertului poprit care este debitor al
contribuabilului urmarit, a sumelor datorate de acesta din urma si
in plata directa a lor creditorului urmaritor.
Infiintarea propririi da nastere unui rap jur intre creditor(statul) si
tertul proprit,rap jur grevat prin existenta altor 2 rap juruduce: cel
dintre creditor si debitorul oblig fiscsi respective cele dintre
debitorul obl fisc si tertul poprit.Executarea silita prin proprire se
poate intinde asupra tuturor veniturilor si disponibilitatilor banesti
urmaribile , potrivit legii,datorate cu orice titlu debitorului de catre
terte persoane fizice sau juridice.
c) Ridicarea banilor in numerar . Aceasta procedura, se realizeaza cu
participarea colaboratorului oranului fiscal iar in caz de necesitate a
colaboratorilor Garzii Financiare.
Ridicarii se supun orice mijloace banesti in numerar , gasite in
seiful casei platirorului, sau in reteaua comerciala a acestuia.
Ridicarea se face in prezenta contabilului si a casierului.Obligatia
de baza a contribuabilului consta in prezentarea documentelor
solicitate de org fiscale , necesare ridicarii banilor si asigurarea
accesului liber al persoanei care efectueaza ridicarea.
1.3
In urma sechestrarii bunurilor si comercializarii acestora are loc
stingerea obligatiunii fiscale a contribuabilului deoarece dupa
confiscare bunurile respective trec in proprietatea statului, iar sumele

obtinute in cazul comercializarii acestora, reprezinta exclusiv benitul


bugetului de stat.
Obligaia fiscal
1.1.Definiti obligatia fiscala.
Suma de bani pe care contribuabilul trebuie sa o plateasca,reprezinta un
venit la bugetul de stat,iar obligatia al carei obiect este se numeste
obligatie fiscala.
1.2.Determinati situatiili in care obligatia fiscala stabilita initial se
modifica.
Modificarea obligatiei fiscale intervine in una din urmatoarele cazuri:
1.Modificarea elementelor in raport cu care sa facut
individualizarea sa.In marea majoritate a cazurilor care determina
modificarea obligatiei fiscale este atunci cand intervine schimbari in ceea
ce priveste materia impozabila in sensul majorarii sau reducerii
acesteia.Aceste schimbari au loc de regula intre momentul
individualizarii obligatiei si momentul stingerii acesteia.Deci modificarea
elementelor in raport cu care a fost determinate obligatia fiscala mai
poate intervene:
-in urma controlului efectuat de organele financiar fiscale.
-sau in urma admiterii contestatiilor formulate de contribuabil.
2.Modificarea situatiei juridice a contribuabilului, poate consta in
reorganizarea contribuabilului prin divizare,comas are,fuziune sau in
cazyl lichidarii acesteia pe parcursul anului fiscal.
3.Modificarea obligatiei fiscale prin acordarea unor inlesniri,
intervine atunci cand dupa individualizarea obligatiei fiscale a unui
contribuabil acesta solicita si i se acorda anumite inlesniri prevazute de
lege(ex.amanari,esalonari)In acest mod obligatia fiscala va fi modificata
fie in privinta termenelor de executare a ei,fie in privinta cuantumului
sumii care face obiectul obligatiei.
4.Modificarea actelor normative fiscale.Actele normative in materie
fiscala sunt intodeauna de imediata aplicare,ele modificand obligatiile
nascute inainte de intrarea lor in vigoare dar neajunse la scadenta.
1.3.Argumentati reiesind din prevederile legislatiei fiscale ca
majorarea de intarziere(penalitatea)constituie o masura de asigurare
a stingerii obligatiei fiscale.

Majorarea de intarziere este o suma calculate in functie de cuantumul


impozitului,taxei si de timpul acurs din ziua in care acestea trebuiau
platite,indiferent de faptul daca au fost sau nu calculate la
timp.Aplicarea de catre organul sau alt organ abilitat majorarii de
intarziere este obligatorie,independent de forma de constrangere.
Majorarea de intarziere reprezinta o parte din obligatia fiscala si se
percep in modul stability pentru impunerea fiscala.
Pentru neplata impozitului,taxei in termenul si in bugetul stabilit,conform
legislatiei fiscale se plateste o majorare in intarziere determinate pentru o
perioada care incepe dupa scadenta impozitului,taxei si care se incheie in
ziua platilor lor efective inclusiv.
Stingerea obligatiilor fiscale
1.1 a)Stingerea obligatiilor bugetare prin plata
b)Stingerea obl prin anulare
c) Stingerea obl prin prescriptie
d)Stingerea obl prin compensare
1.2 Stingerea obligatiei fiscale prin scadere are loc n situatiile n care
contribuabilul persoana fizica:
a) a decedat;
b) este declarat mort;
c) este declarat disparut fara veste;
d) este declarat lipsit de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de
exercitiu restrnsa.
Stingerea prin scadere se face n marimea ntregii obligatii fiscale - daca
persoana nu a lasat (nu dispune de) bunuri - sau n marimea partii
nestinse din obligatia fiscala - daca averea lasata de ea (averea existenta)
este insuficienta.Stingerea prin scadere a obligatiei fiscale a
contribuabilului persoana juridica are loc n urma ncetarii activitatii lui
prin lichidare, inclusiv pe cale judiciara, sau prin reorganizare.
Stingerea obligatiei fiscale prin scadere are loc n temeiul unei decizii a
conducerii organului cu atributii de administrare fiscala care
administreaza obligatia fiscala respectiva, inclusiv n cazul cnd stingerea
ei prin executare silita n conformitate cu prezentul cod este imposibila.
Decizia inspectoratului fiscal de stat teritorial privind stingerea obligatiei
prin scadere poate fi verificata, modificata sau anulata de Inspectoratul
Fiscal Principal de Stat. n cazul serviciului de colectare a impozitelor si
taxelor locale, decizia se adopta de catre consiliul local.

1.3 n cazul n care instanta judecatoreasca emite o decizie de anulare a


declararii persoanei fizice moarta sau disparuta fara veste ori o decizie de
recunoastere a capacitatii depline de exercitiu, actiunea obligatiilor
fiscale stinse anterior prin scadere se restabileste, fara a se aplica
majorarile de ntrziere si amenzile pentru perioada cuprinsa ntre
momentul declararii persoanei fizice moarta sau disparuta fara veste, sau
lipsita de capacitate de exercitiu, sau cu capacitate de exercitiu restrnsa
si data emiterii deciziei respective.
Subiectul Impunerii
1.1 Reprezentanta permanenta a nerezedentului pe teritoriul Rep
Moldova este loc fix de afaceri prin care nerezidentul desfasoara
integral sau partial activtatea de intreprinzator in Republica Moldova
fie direct, fie indirect prin printr-un agent cu statul dependent.
1.2 Criteriile necesare pentru existenta unei reprezentante permanente in
scopuri fiscale sunt:
Un loc de conducere , o filial, o reprezentan, un oficiu, o
uzin, o fabric.
Un antier de construcii, un proiect de construcii, activiti de
supraveghere tehnic, deservire i exploatare a utilajului legate
de acestea.
Comercializarea mrfurilor din depozite amplasate pe teritoriul
RM i care aparin nerezidenilor.
Prestarea altor servicii n perioade mai mare de 3 luni.
Desfurarea n RM a oricrei activiti care corespunde uneia
din cele prevazute de legislaia fiscal.
1.3 Santierul de constructie al nerezidentului pe teritoriul Republicii
Moldova nseamna:
a) locul de constructie a noilor obiecte, precum si de reconstructie,
largire, reutilare tehnica si/sau reparare a obiectelor existente de
proprietate imobiliara;
b) locul de construire si/sau montare, reparare, reconstruire si/sau
reutilare tehnica a cladirilor, inclusiv a instalatiilor plutitoare si de
foraj, precum si a masinilor si utilajului a caror functionare normala
necesita fixare dura pe fundament sau pe elementele de constructie ale
cladirilor, edificiilor sau ale obiectelor plutitoare.
nceputul existentei santierului de constructie n scopuri fiscale se
considera prima din urmatoarele date:

a) data semnarii actului de transmitere a santierului catre antreprenorul


general (a actului de admitere a personalului subantreprenorului
pentru exercitarea partii sale din volumul total de lucrari)
b) data nceperii efective a lucrarilor.
Expirarea termenului de existenta a santierului de constructie se
considera data semnarii de catre beneficiar a actului de primire a
obiectului sau a complexului de lucrari prevazute de contract.
Terminarea de catre subantreprenor a lucrarilor se considera data
semnarii de catre antreprenorul general a actului de primire a
lucrarilor. n cazul n care actul de primire nu a fost perfectat sau
lucrarile au fost finisate efectiv dupa data semnarii unui astfel de act,
se considera ca santierul de constructie si-a ncetat existenta (lucrarile
subantreprenorului se considera finisate) la data finisarii efective a
lucrarilor de pregatire, construire sau montare, care se includ n
volumul lucrarilor persoanei respective pe acest santier de constructie.
Subiectul impunerii
1.1 Contribuabili sunt acele persoane fizice sau juridice care au
obligatia de a plati impozite si taxe reprezentind contributia lor la
realizarea bugetului de stat.
1.2 Dupa statutul lor juridic , subiectii impunerii se clasifica in :
a)persoane fara personalitate juridical
b)pers cu statut de persoana juridical
Persoane fizice sunt: - cetatenii RM,cetatenii straini,apatrizii
- Intreprinderi cu statut de persoana fizicaintreprinderi individuale,gospodarie taraneasca.
In categoria de subiecti impozabili: persoane fizice ce participa la
activitatea de antreprenor:
- intreprinderile individuale
- gospodariile taranesti
- societatile in comandita
- societatile in nume colectiv
In categorie de subiecti impozabili - persoane juridice,sunt incluse:
- orice intreprindere, institutie, asociatie.
- Nerezidentul care are o prezenta economica pe teritoriul RM.
Deci sunt impozabile urm categorii de societati cu statut de pers
juridica: S.A; S.R.L; co-operative de productie; intreprinderile de
arenda
Importanta examinarii acestor deosebiri si atribuirae clara a unei

persoane cu statutul de persoana fizica sau juridica este indiscutabila


deoarece acest fapt influenteaza nemijlocit asupra cuantumului
impozitului pe venitul global datorat statului.
1.3 Conform prevederilor legale rezident este orice persoana care
corespunde uneia din urm cerinte:
- se afla la tratament peste hotare
- are domiciliu permanent pe teritoriul RM.
- este persoana cu functii de raspundere a RM. aflati in
exercitiul functionarii peste hotare.
Orice cetatean a RM este obligat de a contribui la formarea bugetului
de stat prin impozite si taxe,iar pentru a fi supuse la platire aceste
persoane trebuie sa rezidenta, pentru a fi gasit pentru recuperarea
sumelor banesti.
Deasemenea este necesara pentru a se evita dubla imopunere si
evaziunea fiscala.
Noiunea de drept fiscal
1.1 Dreptul fiscal cuprinde totalitatea normelor juridice care
reglementeaz modalitatea de realizare la buget a veniturilor publice
primordial prin specificul fiscal al impozitelor i taxelor.
1.2 Principiile dreptului fiscal:
Doctrina juridic apreciaz c principiile dreptului fiscal sunt
urmtoarele:
Principiul individualitii a aprut de la ideea c intr-un
intr-un stat democratic omul este valoarea social i nu statul. Conform
acestui principiu fiscalitatea trebuie s prezinte unul din mijloacele prin
care se asigur o dezvoltare deplin a personalitii fiecarui cetean n
conformitate cu apariia acestuia.
Principiul nedescriminrii n conformitate cu acest
principiu ar trebui de adoptat norme valabile pentru toi n aa mod n
care impozitele s fie stabilite fr discriminri fa de unii subieci sau
fa de unele grupuri sociale.
Principiul Impersonalitii - este principiul conform
cruia impozitele trebuie s fie fixate asupra veniturilor persoanelor
fizice i nu persoanelor care s fie obiect al impunerii.
Principiul neutralitii neutralitatea are ca cerin ca
impozitele s nu contravin unei gestionri bune a economiei i s fie
favorabile realizrii unei economii mai eficiente.

Principiul legitimitii const n distingerea ntre


veniturile legitime i cele nelegitime.
Lipsa arbitrarului presupune perceperea taxelor i
impozitelor conform unor principii simple i clare n aa fel nct din
partea organelor fiscale s nu aib loc abuzuri fiscale.
1.3
Convenii internaionale n sistemul izvoarelor de drept fiscal sunt
urmtoarele:
a) Convenia cu privire la evitarea dublei impuneri - aceasta convenie
este necesar pentru a se evita dubla impunere a cetaenilor la plata
diferitor impozite.
b) Convenia cu privire la evaziunea fiscal aceast Convenie este
necesar pentru a asigura indeplinirea cu buna-credin a obligaiilor
fiscale i pentru evitarea evaziunii fiscale.
Statele sunt preocupate sa stabileasca Conventii prin care sa evite
impunerea aceleiasi materii impozabile apartinand aceluiasi subiect ,
aceeasi perioada de timp in 2 tari diferite. Aceste Conventii s-au impus
datorita cresterii in conditiile actuale a nr de pers fizice si juridice care
realizeaza venituri sau detin cu titlu de proprietate diferite bunuri. Acesta
pot face obiectul impunerii atit in tarile de origine cat si in tarile de
destinatie. Conventia se aplica pers fizice si juridice care sunt rezidente a
unui stat contractant sau al fiecaruia din cele 2 state. Castigurile
dobindite din vanzare sunt impozitate in statul in care se afla situate
aceste bunuri.
Impozitul pe venit.
1.1 Impozitul pe venit a persoanei fizice este datorat de catre aceste
persoane care isi au rezidenta si domiciliul pe teritoriul unui stat
anumit, precum si de catre pers nerezidente,dara care realizeaza
venituri aflate pe terit statului dat.
Fiecare contribuabil (persoana fizica rezidenta) are dreptul la o scutire
personala n suma de 7200 lei pe an
Suma scutirii personale va constitui 12000 lei pe an pentru orice
persoana care :
a) s-a mbolnavit si a suferit de boala actinica provocata de consecintele
avariei de la C.A.E. Cernobl;
b) este invalid si s-a stabilit ca invaliditatea sa este n legatura cauzala cu
avaria de la C.A.E. Cernobl;

c) este parintele sau sotia (sotul) unui participant cazut sau dat disparut n
actiunile de lupta pentru apararea integritatii teritoriale si a independentei
Republicii Moldova, ct si n actiunile de lupta din Republica
Afghanistan;
Persoana fizica rezidenta aflata n relatii de casatorie are dreptul la o
scutire suplimentara n suma de 7200 lei anual, cu conditia ca sotia
(sotul) nu beneficiaza de scutire personala
Contribuabilul (persoana fizica rezidenta) are dreptul la o scutire n suma
de 1680 lei anual pentru fiecare persoana ntretinuta, cu exceptia
invalizilor din copilarie pentru care scutirea constituie 7200 lei annual.
1.2 Suma scutirii personale constitui 12000 lei pe an pentru orice
persoana care :
a) s-a mbolnavit si a suferit de boala actinica provocata de consecintele
avariei de la C.A.E. Cernobl;
b) este invalid si s-a stabilit ca invaliditatea sa este n legatura cauzala cu
avaria de la C.A.E. Cernobl;
c) este parintele sau sotia (sotul) unui participant cazut sau dat disparut n
actiunile de lupta pentru apararea integritatii teritoriale si a independentei
Republicii Moldova, ct si n actiunile de lupta din Republica
Afghanistan;
d) este invalid ca urmare a participarii la actiunile de lupta pentru
apararea integritatii teritoriale si a independentei Republicii Moldova,
precum si n actiunile de lupta din Republica Afghanistan;
e) este invalid de razboi, invalid din copilarie, invalid de gradul I si II;
f) este pensionar-victima a represiunilor politice, ulterior reabilitata.
1.3 Cel mai avantajos mod de plata a impozitului pe venit in cazul
respective este achitarea impozitului de catre sotie in marime de 7% din
venitul anual de 20000 lei. Prin aplicarea scutirii acordate sotului, a carui
venit constituia 100000lei annual , acesta urmand a plati 18% din venitul
annual impozabil.
Organele cu atributii de administrare fiscala
1.1 Expuneti structura si functiile organului fiscal.
Oraganele fiscale:
1.Inspectoratul fiscal principal de stat
2.Inspectoratul fiscal
teritorial de stat
Inspectoratul fiscal principal de stat are urmatoarele functii si
atributii:

-efectueaza supravegherea activitatii inspectoratului fiscal teritorial in


vederea exercitarii controlului fiscal,asigura crearea si functionarea unui
sistem informational unic privind contribuabilii si obligatiile fiscale.
-controleaza activitatea inspectoratelor fiscale teritoriale
-emite ordine,instructiuni si alte acte in vederea executarii legislatiei
fiscale.
-organizeaza si efectueaza ,dupa caz executarea silita a obligatiilors.a
Inspectoratul fiscal territorial de stat-(se subordoneaza inspectoratului
principal de stat.)are urmt.atributii:
-intreprinde masuri pentru asigurarea stingerii obligatiilor fiscale.
-popularizeaza legislatia fiscala.
-examineaza contestatii,cereri prealabile si emite decizii asupra lor.
-sigileaza masinile de casa si de control ale contribuabililor,tine evidenta
lor.
-elibereaza contra plata subiectilor impunerii formulare de facturi
fiscale,timbre.
Structura, Insp.fiscal teritorial:
1.Sectia administrare fiscala.
2.Sectia control fiscal.
3.Sectia urmarirea platilor.
4.Sectia impozitarea persoanelor fizice
Strucura,Insp.fiscal principal:
-Seful inspectoratului,pe langa M.F.
-Sefi adjuncti
-Functionari fiscalis.a.
Functii:
-de control
-de sanctionare
-informativa.
1.2.Caracterizati atributiile legale ale Oraganului fiscal de efectuare
a controlului fiscal privind respectarea prevederilor legislatiei
fiscale.
Sarcina de baza a Organului fiscal ,consta in exercitarea controlului
asupra respectarii legislatiei fiscale,asupra calcularii corecte varsarii
depline si la timp la buget a sumelor obligatiei fiscale.
In vederea respectarii legislatiei fiscale.Inspectoratul fiscal are
urmatoarele atributii:

-constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor rezultate din


activitatea contribuabililor.
-emite ordine,instructiuni in vederea executarii legislatiei fiscale.
-activitatea contribuabilului poate fi supus controlului pe o perioada ce
nu depaseste termenele de prescriptie.
-sa efectueze control asupra contribuabiliilor,organelor vamale si
serviciilor de colectare a impozitelor si taxelor locale.
-sa primeasca gratuit de la orice persoana informatii,date ,documente
necesare in exercitarea atributiilor,cu exceptia domiciliului si
resedintei,folosite pentru obtinerea de venituri sau pentru intretinerea
obiectelor impozabile.
-sa efectueze vizite fiscale.
-sa controleze autenticitatea datelor din anumite dokumente.
-sa solicite efectuarea si sa efectueze control fiscal.
-efectueaza executarea silita a obligatiilor fiscale.sa.
1.3.Argumentati in ce cazuri concrete,prevazute de legislatia
fiscala,organul fiscal poate recurge la utilizarea unor surse si metode
indirecte de stimare a sumei obligatiei fiscale.
Metodele si sursele indirecte de estimare a obligatiilor fiscale,se
folosesc si in cadrul controalelor fiscale,ca urmare a instituirii posturilor
fiscale.
Metodele si sursele indirecte vizeaza:
-tipul si natura activitatii practicate de contribuabil
-marimea capitalului contribuabilului.
-veniturile din vanzari a contribuabilului.
-numarul de angajati ai contribuabilului.
-chiria imobilului folosit de contribuabil shi numarul lor.
-compararea cheltuielilor contribuabilului cu veniturile lui.
-categoria clientilor contribuabililor.
Pentru aplicarea acestori prevederi este necesara respectarea
urmatoarelor conditii:
-posturile fiscale au fost instituite cel putin de 2 ori pe parcursul anului
fiscal.
-perioadele de functionare a posturilor fiscale sunt de cel putin de 30 de
zile calendaristice,iar diferenta dintre perioadele de activitate esyte cel
putin 60 de zile calendaristice.

Sint exceptati urmat subiecti


Autirit publ
Detiatorii de intreprinz
Obl de inregist ca si platitor de TVA apare la sub in cazul kind in 12
luni onscutive val livrar impozab a depasit 600 mii lei. Sub are obl sa
iregistreze prin depunerea cererii resp cel tirziu in ultima zi a lunii in
kare a avut lok depasirea.se va konsidra ka fiind inregistrat in 1 zi
alunii urmat..
Exista dr subiectului d a se inregistra ca pltitor de TVA, daca I 12 luni
konsect a realizat livrari impozabile mai mari de 100 mii..in kazul
suspend livr,sub are oblig de a informa organul fiscal..anularea
inregist se effect de organul fiscal in kazurile kind^^
1. Kind valoarea totalaa livrar e mai mika de 100 mii lei
2. Kontr se eschiveaza sa prezinte declaratia priv TVA pt fiecare zi
fiskala
3. Contr a prezentat inform neveridika, sa nu a prez inf despre
sediul sau sau diviz sale strukturale..
Oblig organului fiscal de a tine cadastrul fiscal..acest cadastru se
effect in baza inform prez de catre organele cadastrale conf art
Org efect inregistr subiectlor care preconizeaza sa fabric,sa
prelukreze sau komercializeze marfuri supuse accizelor..evidenta
marf respective se effect prin registrul marfurilor supuse
accizelor..(evident kontoarelor cu memorie fiskala etc)
Atributii legate de efect control priv asigurarea respect
legisatiei fiskale.
1. Dr org fiscal de a efectua verificari asupra modului in care insasi
kontribuabilul, org serviciului vamal sau serv de colectare a
impo si taxelor locale sau alte terte pers respecta preved legisl
fiskale.
2. Dr de efectua kumparatura de control modalit prink are org
fiscal creeza artificial situatii de prokurare a bunului, de effect a
komenzii, de executare a unei lukrari sau serviciu, fara skopul
de a le akizitiona sau konsuma. Cumfiskalparat de control poate
fi efectuata in valuta nationala si straina.
3. in cadrul verifikarilor efct are dr sa ceara de la pers supuse in
mod direct kontrolului explic si inform necesare asupra
problemelor identifikate in timpul kontrolului

4. pe linga pers supuse direct verific, are dr sa solicite si sa


primeasca de la orice alte pers date, inform, dokumente
necesare exercit ablig de control al organ .
5. se cer doar acele dokum kare kontribuie sau konfirma oblig
fiskala a unui contrin..prezent dokum de catre terti si in categ
metodelor si susrse indirect..art.22611, 166
La metodele de se recurge kind procesul verifik effectuate nu pot
fi determinate obl fiskale ale kontrib ka urmare lipsei evidentei
kontabile, tinerii nekonforme ai acesteia, ka urmare a neprez in
totalit sau in parte a darilor de seama fiskala.
In kadrul acetui grup de atrib retinem si dr organului fiscal de a
deskide, examina si sigila dupa kaz, inkaperile utilizate de catre
contrib. ca spatii de producer, de comercializ a bunurilor, pastrare a
lor, realizare, depozitare etc..orice spatiiutilizte
Examin inkaperii konsta intr-o verifikarea personala de catre inspect
fiscal al lokurilor unde este desfasurata activit de intrepinzator..nu si
domiciliul.
Aceasta metoda de verificare a inkaperilor se va utilize ca metoda
suplumentara si subsidiara in kadrul efectuarii kontrolului
dokumentar.examin inkaperilor se refera la metod effect
coantroalelor faptice care se axeaza pe examinarea fie a document
gasite in inkaperilor xaminate, fie a bunurilor, procedindu-se in
ultimul kaz la inventarierea bunurilor gasite si prezantarea datelor
in forma de dari fiskale, inklus cu date din dokumente..constatarea
faptica a existentei bunurilor gasite ku datele.
6. Dr org fiscal de proceda la ridikarea dokum se poate efectua in
urmat cazuri
Pt necesitatea probarii..
Probalit disparitiei acestora
Alte cazuri cind org fiscal konsidera va contribui la determin
oblig fiskale prin acest mod
Dokum se ridka in prezenta persoanele posesori,,daca refuza in
prezenta a 2 martori
7. Dr de avea acces la sitem electronic de evident kontabila a
contribuabilor..din dokum de evident a kontrib- contracte,
dispoz de plata, date din sistm elektr, date din rapoarte fiskale
etc.

8. Dr sa intituie posture fiskale in skopul exercitarii unor atrib de


adminstr fiskala, repectiv in kazul prevenirii si depistarii
kazurilor de inkalkare fiskala. Ele se instituie prin ordinal
inspect fiscal
Tipuri de post fiscal stationar, mobil, electronic
..in mod oblig se a intokmi formularul instiintarii agentului
economic despre instituirea postului fiscal kontra semanatura
Inventarierea pate fi totala sau partial(selective).. include
Dare de seama zilnika
Post fiscal statinar in lok stabil si pecial amenajat..pt toate
subdiv agentului economic..skopul examin fenom
economice..la finele fiecarei zi se da dare de seama, se sigileaza
toate caile de acces catre un bun.
Post fiscal mobil asigurat ku mijl tehnice si de transport.pot fi
inplikati si MAI..skop- verifik activit unui agent aeconom si a
altor de pe acel teritoriu
Post fiscal electronic- solute tehniko-informationala de stokare
si transmit a datelor in mod electonik..transmit inform se effect
prin retelele de komunika intre agent economok si organ fiscal..
Pot fi determinate si posturi mobil-elektronik kond org fiscal
este oblig sa prezinte zilnik intrarile si iesile inregistrarilor si
marfurilor
La sf activit postului fiscal se da dare de seama- totalit rap
zilnice intokmite de catre funktionarii fiskali
Aceste posture se infiinteaza in urmat konditii
Durata minim 30 zile..durata dintre perioadele de
fuktionare minim 60 zile
Sa fie intituite de cel putin 2 ori intr-un an fiscal
Livrarile de marf si servicii medii pe zi in perioada de pina
la activit postului fiscal repect si inperioada de active apost

repect sa fie mai mici de 70% din valoare medie a livrarilor


constate in perioada de functionare a postului fiscal
9. Dr org fiscal de a .
Nu pot fi inkadrati in kateg marilor kontribuabili
Asociatii de economii si imprumut
Organizatii sindikale si patronale
Organiz straine
Organiz statelor straine
Organiz comerciale neplatitoare de TVA
Asociatiile suzi, orbi, invalizi etc
Nu sunt inregist ka platitor de TVA ,subiectii care la 31 decembrie a
perioadei fiskale precedente deklarate au obtinut venit din activit
operationale in suma de pina la 100 mii lei, inclusive aagenti
economici in aceleasi konditii au obtinut intre 100000 si 600000..
Pers fizice si juridicee care desfasoare cativit de antreprenoriat sin
indeplinesc una din urmat konditii
In perioada ultimului an kalendaristic, precum si in anul de
gestiune, la 1 decembrie suma totaa impozit si taxelor akitate in
buget pt 11 luni, depaseste suma de 2 miloane lei
Aceeasi perioada-venitul konstat in kontabilit agentului
ekonomik(kontrib) sa fie mai mare sau egala ku 50 mlioane lei
Suma impoz si taxelor achiate in bugetul public national pt 11
luni de catre intreprin reorganizate ,infiintate in ultimul 2 ani
konstiue 3 milioane lei..exceptie poate fi inklusa un agent nou
infiintat daca prin deklaratie pe propria rasp se oblige sa
efectueze investitii in urmar 3 ani de 5 miloane lei
11.04.2013
Oblig de plata a acestui impo apare la un kontrib in urmat konditii
Existenta ob impunerii
Expirarea term legal de plata
Intocmirea si inminarea efivaect de catre organul fiscal a
instintarii sau avizului de plata a obl de plata
Acest aviz reprez o instiintare skrisa..organ fiscal o intokmeste si o
trimite kontrib..prin avizul de plata se cere stingerea oblig de
plata.desi kalkula oblig fiskale este de oblig kontrib, poate si orga

fiscal in urma controlului au fost depistate oblig fiskale


suplimentare..avziul de plata treb sa kontina anum informatii:
term,suma,tipul oblig fiskale.. aceasta instiintare de plate intra in
vigoare din mom receptionarii de catre kontrib..valabil nu este
indikata in aviz, dar legal este valabil pina in mom stingerii oblig
fiskale. Aviz de plate se va remite kontrib pina la termen legal
prevaz de legislate pt akitarea oblig fiskale. In kaz bunurilor
immobile,avizul se transmite ku cel putin 60 zile puna la term legal
de plata (15 octombrie).
Majorarea intervine de la 10 zile de la receptionare
In cadrul acestor atrib organ fiskal procedeaza la kalkularea
impozin acest caz sumele se vor indika in actele de control
(constatator) si in decizia aprobata ca urmare a efectuari
kontrolului..si in aceasta kateg de atrib organ fiscal poate sa
estimeze prin metode si surse indirect..in acest kaz, daka ne
referim la pers jurid la aceste metode de determin se recurge prin
konditiile art 189 CFisc..tot lapers jurid, met effective si surse
indirect de estimare a oblig fiskale sunt inkluse la art 225
CFpoate sa procedeze similar si pt pers fizice.mai komplikar ku
referire la pers fiz tine desint frecvent utilize de legislatiile
moderene:2 efecte efect de konformare determ intr-un mod mai
mare sau mai mic .- restabilirea echitatii fiskale ka effect al
utilizarii metod fiskale indirect.deteminarea obli fiskale in kazul
pers fiz se effect prin interm analize situatie fiskale a kontrib pes
fiz utilizind inform din late surse decit cele inkluse in
declaratii..Etapele de estimre a oblig fiskale la pers fiz inklud
selectarea pers care vor fi supuse verificarii prealabile; verificarea
prealabila propriu-zis; efectuarea controlului fiscal.
A 4 grupa de atributii se refera la prevenirea inkalcarii legislatiei
fiscal organ fiscal poate sa suspende oblig pe konturila banacare ale
kontrib:
1. Aplicarea
De la aceasta ..conturile provizorii de majorare sau.conturile
deschise ca urmare a inkeiereii a unui imprumut-akor

Organ fiscal limiteaza dr kontrib de a utilize sumele banesti inskrise


in aceste kontui sau cele kare vor fi inskrise in konturile respective,
inklusiv limitarea utilizarii noilor konturi bancare, fie deschise in
aceeasi inst financiara, sau alta..limitarea se exercita prin refuzul
organ fiscal de a lua la evidenta aceste konturi ..
Aceasa masura se aplika de catre organ fiscal in modul prevazut
expres de legislatia