Sunteți pe pagina 1din 9

1) Dreptul fiscal ?

Dreptul fiscal , ca ramura a dreptului public reglementeaza


raporturile juridice care se nasc in procesul colectarii impozitelor
si taxelor de la persoanele fizice sau juridice care obtin venituri .
Principiile dreptului fiscal
neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferite categorii
de investitori si capitaluri
certitudinea impunerii, prin elaborarea normelor juridice
clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare.
echitatea fiscala , la nivelul persoanelor fiscale , prin
impunerea diferita a veniturilor in functie de marimea
acestora
eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung
a prevederilor Codului fiscal
Izvoarele dreptului fiscal
Constitutia Romaniei este primul si cel mai important izvor al
dreptului fiscal. Legea fundamentala a tarii reglementeaza
obligatia cetatenilor de a contribui prin impozite si taxe.
Codul fiscal strange la un loc principiile generale ale dreptului
fiscal, raportul dintre legea romana si tratatele internationale cu
privire la impunere, principalele impozite si taxe din sistemul
fiscal
Codul de procedura fiscala concentreaza toate
reglementarile legale procedurale care tin de administrarea
impozitelor si taxelor.

2) Raporturile juridice fiscale ?

Sunt reglementate in temeiul normelor juridice referitoare la


colectarea veniturilor fiscale ale statului. Aceast categorie de
raporturi juridice se particularizeaz prin specificul coninutului
lor, adic a drepturilor si a obligatiilor subiectelor participante.
Raporturile juridice fiscale sunt formate din relaii de impunere
care iau nastere in procesul repartizrii unei pri din venitul
naional si in redistribuirea unor venituri ale persoanelor juridice
si ale persoanelor fizice, in scopul constituirii fondurilor bnesti
ale bugetului de stat.

3) Fiscalitatea ?
Fiscalitatea poate fi definita ca un sistem de percepere a
impozitelor, taxelor si contributiilor de catre autoritatile publice in
scopul realizarii functiilor social economice
Structura fiscalitatii este reprezentata de diversitatea
impozitelor prin intermediul carora statul colecteaza veniturile
fiscale.

4) Notiunea si principiile politici fiscale ?


Prin politica fiscala se intelege volumul si provenienta surselor
de alimentare a fondurilor publice metodele de prelevare care
urmeaza a fi utilizate, obiectivele urmarite, precum si mijloacele
de realizare a acestora.
Principiile:
justetea impunerii
certitudinea impunerii
comoditatea perceperii impozitelor

randamentul fiscal.

5) Obligatia fiscala. Notiune si particularitati ?


Continutul fundamental al raportului juridic fiscal il constituie
obligatia stabilita unilateral de catre stat in sarcina persoanelor
fizice sau juridice denumite contribuabil de a plati o anumita
suma de bani, la termenul stabilit, in contul bugetului de stat.
Izvorul obligatiei fiscale va fi in tot deauna legea sau actul
normativ cu valoare de lege care instituie si reglementeaza un
venit al bugetului de stat
Beneficiara a obligatiei fiscale este intreaga societate desi
calitatea de creditor o are statul
Obiectul obligatiei fiscale consta in tot deauna intr-o suma de
bani
Obligatia fiscala este constatata in forma scrisa prin titlul de
creanta fiscala care o individualizeaza la nivelul fiecarui
contribuabil in raport cu veniturile obtinute.

6) Modificarea obligatiei fiscale ?


Este determinata de cauzele prevazute de lege respectiv:
modificarea elementelor in raport de care s-a facut
individualizarea obligatiei fiscale, modificarea termenelor de plata
stabilite anterior, modificarea situatiei juridice a contribuabililor si
in general, orice modificare a actelor normative ce reglementeaza
veniturile fiscale.
7) Titlul de creanta fiscala . Notiune, particularitati ,
forme ?

Reprezinta actul juridic prin care se stabileste intinderea


obligatiei de plata ce revine persoanei fizice sau juridice care are
calitatea de contribuabil.
Organele fiscale competente emit titlul de creanta fiscala, act
juridic unilateral, caracterizat prin anumite particularitati cu
importante consecinte practice.
Titulul de creanta fiscala este un act juridic declarativ de
drepturi si obligatii.
Daca titlul de creanta fiscala ar fi calificat ca un act juridic
constitutiv de drepturi si obligatii, sumele datorate de contribuabil
bugetului de stat sa fie calculate in momentul intocmirii acestui
titlu de creanta
Titulul de creanta va fi calificat insa ca un act juridic declarativ
de dreptrui, efectele vor avea caracter retroactiv, sumele
reprezentand taxe sau impozite urmand a fi calculate anterior
emiterii titlului.
Caracterul executoriu al titlului de creanta fiscala adica
urmarirea silita a veniturilor si bunurilor debitorului.
8) Stingerea obligatiei fiscale prin palta si prescriptie ?
Plata
Stingerea obligatiilor fisclae are loc de regula prin aceasta
modalitate, contribuabilii executandu si de buna boie obligatia
impusa in mod unilateral de catre stat.
Plata sumelor cuvenite bugetului de stat se pot realiza prin:
- palata directa
- retinere la sursa
- aplicarea si anulare de timbre fiscale.

Prescriptie
Dreptul statului de a executa silit titlul de creanta fiscala avand
ca obiect patrimonial sumele datorate bugetului de stat se stinge
prin prescriptie daca nu a fost exercitat in termenul prevazut.
9) Stingeea obligatiei fiscale prin anulare, scadere si
compensare ?
Anulare
Aceasta modalitate de stingere a obligatiei se realizeaza prin
acte ale organelor fiscale competente. Acetele care declara
anularea unei obligatii bugetare pot avea aplicabilitate generala ,
ele vor avea in vedere situatia unui anumit contribuabil.
Scadere
Aceasta modalitate intervine in situatiile in care contribuabilul
persoana fizca a decedat fara sa lase avere, este insolvabil sau
disparut.
Compensare
Intervine in situatia in care un contribuabil a platit bugetului de
stat o suma nedatorata sau a platit mai mult decat datora.
Sumele astfel pltite se vor compensa cu alte obligaii fiscale ale
contribuabilului, restante sau viitoare.
10)
Executarea silita si executorul ? Notiune, conditii,
particularitati?
In situatia in care contribuabilii nu si-au executat obligatiile
fiscale la data la care acestea au devenit exigibile, ia nastere la
aceasta data dreptul statului de a trece la executarea silita a
creantelor fiscale.
Executorul fiscal imputernicit sa aplice masurile de excutare
silita, va fi considerat ca indeplinind o functie ce imlica exercitiul
autoritatilor de stat.

Conditii
sa existe titlul de creanta fiscala devenit titlu executoriu
creanta fiscala sa fie exigibila
dreptul statului dea incepe executarea silita sa nu se fi
prescris.
11)

Poprirea ca modalitate de executare silita ?

Reprezinta acea forma de executare silita prin care creditorul


urmareste sumele pe care o terta persoana le datoreaza
debitorului urmarit.
12)

Executarea silita mobiliara ?

Urmarirea bunurilor mobile ale debitorului reprezinta o


modalitate de executare silita indirecta a creantei bugetare.
Bunurile mobile ale debitorului sunt valorificare prin vanzarea la
licitatei sau prin alte modalitati.
13)

Executarea silita imobiliara ?

La fel ca executarea silita mobiliara , urmarirea bunurilor


imobile reprezinta o procedura de realizare indirecta a creantei
bugetare, presupunand valorificarea bunurilor urmarite silit.
14)
Impozitele si taxele . Notiune , particularitati?
Impozitul reprezinta o contributie baneasca obligatorie si cu
titlu nerambursabil, datorata , bugetului de stat de catre
persoanele fizice si persoanele juridice pentru veniturile care le
obtin si pentru bunurile pe care le detin.
Taxele reprezinta alaturi de impozite palata efectuata de
persoanele fizice sau juridice pentru serviciile prestate acestora
de catre istitutii sau atoritati publice.
15)

Impozitul pe profit?

Profitul este diferenta dintre cheltuielile efectuate si veniturile


realizate.
Reprezinta obligatia contribuabilului de a inregistra toate
veniturile si cheltuielile , de asemenea obligatia de a declara
venitul si plata impozitului.
16)

Impozitarea veniturilor persoanei fizice ?

Este datorat de persoanele fizice care au domiciliul sau


resedinta intr-un anumit stat, precum si cele nerezidente care
realizeaza venituri din surse situate pe teritoriul acestui stat.
17)
Impozitul pe veniturile salariale ? Impozitul pe
drepturile asigurarilor sociale (pensia)?
Beneficiarul de venituri din salrarii datoreaza un impozit lunar,
final, care se calculeaza si retine la sursa de catre platitorii de
veniturii
Veniturile din pensii reprezinta sume primite ca pensii de la
fondurile infiintate din contributiile sociale obligatorii, facute catre
un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din schemele
facultative de pensii ocupationale, si cele finantate de la bugetul
de stat
18)

Impozitele si taxele locale?

Toate impozitele si taxele locale reprezinta integral venituri


proprii ale bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor,
sectoarelor municipiului Bucuresti sau judetelor.
19)

Impozitul pe cladiri. Impozitul pe terenuri?

Debitor al impozitului pe cladiri este orice persoana fizica sau


juridica care are in proprietate o cladire situata in Romania.
Subiectul impozabil datoreaza anual un impozit pentru acea
cladire.

Orice persoana fizica sau juridica care are in proprietate un


teren situat in Romania , datoreaza pentru aceasta un impozit
anual.
Terenurile proprietate publica sau privata a statului, impozitul
reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor.
In stiatuatia terenurilor proprietate privata impozitul pe teren
se datoreaza de proprietarul sau
In cazul terenurilor care sunt detinute la comun de doua sau
mai multe persoane fiecare proprietar datoreaza un impozit
pentru partea sa.
20)
Taxa asupra mijloacelor de transport si impozitul
pe spectacole?
Orice persoana care in proprietate un mijloc de transport care
trebuie inmatriculat in Romania datoreaza o taxa anula pentru
mijlocul de transport.
Obiectul impunerii il reprezinta valoarea mijlocului de transport
stabilita conform legii. Valoarea se stabileste in fuctie de
capacitatea cilindrica si o cifra variabila care se actualizeaza in
fiecare an prin Hotarare de Guvern.
21)

Taxa pe valoare adaugata ?

Taxa pe valoare aduagata este un impozit indirect deci un


impozit stabilit nu pe averea, posesiunile ori venitul unui
contribuabil, ci asupra vanzarii bunurilor ori prestarii serviciilor.
22)

Accizele ?

`Sunt taxele de consumatie aplicate asupra producerii si


comercializarii anumitor produse. In sfera de aplicare a accizelor
intra trei categorii de taxe :
accizele armonizate

accizele
impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna.
23)

Taxele vamale?

Taxele vamale sunt definite ca fiind acele prelevari banesti,


percepute de catre stat in momentul in care lucrurile trec
granitele tarii, respective in vederea importului, exportului sau
tranzitului.
24)

Inspectia fiscala si cazierul fiscal?

Inspectia ficala are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a


legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale , corectitudinii si
exactiatatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili.

P.S. Stiu ca nu sunt toate intrebarile rezolvate sunt 24 din 25 a 25


a o faceti voi
Daca considerati ca intrebarile sunt prea sintetic, prea din
scurt rezolvate aveti cartea pe grup o cautati la fisiere acolo si
completati voi cu ce doriti :D
Scuze pentru greselile eventuale e ora 3:20 dimineata

S-ar putea să vă placă și