Sunteți pe pagina 1din 31

20.09.

2015

lex.justice.md/md/311616/

LPM1543/1998
IDinternunic:311616

Fiaactuluijuridic

RepublicaMoldova
PARLAMENTUL
LEGENr.1543
din25.02.1998
cadastruluibunurilorimobile
Publicat:21.05.1998nMonitorulOficialNr.4446artNr:318Dataintrariiinvigoare:
21.05.1998

MODIFICAT
LP154din30.07.15,MO224233/21.08.15art.457nvigoare21.08.15
LP71din12.04.15,MO102104/28.04.15art.170
LP83din29.05.14,MO167168/24.06.14art.365
LP304din26.12.12,MO48/05.03.13art.150nvigoare05.03.13
LP279din07.12.12,MO15/04.01.13art.12
LP37din07.03.12,MO6062/30.03.12art.195
LP162din22.07.11,MO170175/14.10.11art.498
LP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73
LP163XVIdin09.07.08,MO140142/01.08.08art.574
LP164XVIdin09.07.08,MO138139/29.07.08art.561
LP280XVIdin14.12.07,MO9496/30.05.08art.349
LP64XVIdin30.03.06,MO6669/28.04.06art.273
LP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242
LP362din23.12.05,MO20/31.01.06art.87
LP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694
LP333XVdin24.07.03,MO200/19.09.03art.773
LP910XVdin14.03.02,MO56/24.04.02art395
LP757XVdin27.12.01,MO17/31.01.02art.58
LP543XVdin12.10.01,MO141/22.11.01art.1095
LP1037XIVdin09.06.00,MO94/03.08.00
NOT:
Noiunea"nscris"dincuprinsullegiisenlocuiete,dupcaz,cunoiunea"nscriere"prin
LP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242
ncuprinsullegii,sintagma"AgeniadeStatRelaiiFunciareiCadastru"sesubstituieprin
http://lex.justice.md/md/311616/

1/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

sintagma "Agenia Relaii Funciare i Cadastru" prin LP362 din 23.12.05, MO20/31.01.06
art.87
ncuprinsullegii,sintagma"AgeniaNaionalCadastru,ResurseFunciareiGeodezie"se
substituie prin sintagma "Agenia de Stat Relaii Funciare i Cadastru", prin LP97XV din
01.04.04,MO132137/06.08.04art.694
Petotcuprinsullegii,sintagma"organcadastralteritorial"senlocuietecusintagma"oficiu
cadastralteritorial"prinLP1037XIVdin09.06.00,MO94/03.08.00

Parlamentuladoptprezentalege.
CapitolulI
DISPOZIIIGENERALE
Articolul1.Domeniuldeaplicarealegii
(1)Prezentalegestabiletemoduldecreareideinereacadastruluibunurilorimobile,prin
careseasigurrecunoatereapublicadreptuluideproprietateiaaltordrepturipatrimoniale
asupra bunurilor imobile, ocrotirea de ctre stat a acestor drepturi, susinerea sistemului de
impozitareiapieeiimobiliare.
(2) Prezenta lege reglementeaz raporturile juridice privind bunurile imobile situate n
limitele rii, indiferent de tipul de proprietate i de destinaia lor, definite de legislaie ca
susceptibileafaceobiectulnregistrrii.
Articolul2.Noiuniprincipale
nsensulprezenteilegi,seutilizeazurmtoarelenoiuniprincipale:
cadastrusisteminformaionaldestatceconinenscrieridespreterenuri,despreobiectele
aferenteloridespredrepturileasupralor,constituitdincadastrulbunurilorimobileicadastre
specializate
cadastru al bunurilor imobile cadastru general, care reprezint un sistem unic
multifuncionaldenregistraredestatabunurilorimobileiadrepturilorasupralor,deestimare
avaloriiacestora
cadastru specializat cadastru care include date sistematizate despre bunurile imobile n
funcie de particularitile lor naturale i de alte caracteristici stabilite de legislaie. Cadastre
specializatesnt:cadastrulapelor,cadastrulsilvic,cadastrulurbanisticetc.
[Art.2 noiunea "bun imobil" exclus prin LP52XVI din 09.03.06, MO5962/14.04.06
art.242]
terenpartedinteritoriuavndhotarenchiseacreisuprafa,alcreiamplasamentiale
creicaracteristicisntreflectatencadastrulbunurilorimobile
construciecldiresauconstrucielegatsoliddepmntacreistrmutareesteimposibil
frcauzareadeprejudiciidestinaieiei.Poatefiobiectindependentalnregistrriidestat
[Art.2noiuneamodificatprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
ncpere izolat partea interioar a unei construcii, separat de alte pri adiacente ale
acesteiconstruciiprinpereisauprindespriturifrgoluripentruui,avndieireseparatpe
palierulscrii,ncoridorcomun,ncurtesaunstrad
[Art.2noiuneamodificatprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
hotarlinieimaginarsaufizicceindicpuncteleextremealeterenului,delimitndulde
alteterenuri.Poatefimarcatnnaturcuobiectemateriale
plan cadastral reprezentare grafic a teritoriului, coninnd date despre amplasamentul,
hotareleinumerelecadastralealeterenurilor,precumialtedate
plangeometric document tehnic, ntocmit n urma msurrilor la faa locului, n care se
indichotareleterenuluiiconstruciilecapitaleamplasatepeacesta
[Art.2noiuneamodificatprinLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
numr cadastral numr individual, irepetabil pe teritoriul rii, al bunului imobil. Se
atribuieconformproceduriistabilitedelegislaieisepstreazpetoatperioadadeexistena
bunuluiimobilncalitatedeobiectdedreptunic
numrcadastralconvenionalnumrcadastralprovizoriu,careesteatribuitbunuluiimobi
http://lex.justice.md/md/311616/

2/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

cnd atribuirea numrului cadastral este imposibil i care urmeaz s fie substituit printrun
numrcadastral
dosar cadastral colecie sistematizat de documente ce confirm drepturile, de scheme,
planuri,schieidealtedocumentereferitoarelafiecarebunimobil
monitoringalbunuluiimobilsistemdesupraveghereasupramodificrilorceseproducn
componenabunuluiimobil,asupratransmiteriisaugrevriidrepturilorasupralui
nregistraredestatadrepturilorpatrimonialeasuprabunuluiimobil,denumitncontinuare
nregistrareadrepturilornscriereanregistrulbunurilorimobileabunuluiimobil,adreptului
deproprietateiaaltordrepturipatrimonialeasupraacestuia,precumiatitularuluidedrepturi
registrualbunurilorimobilesistemdenscrieri,efectuateconformprezenteilegi,privitoare
labunurileimobileiladrepturilepatrimonialeasupralor
nregistrare de stat primar efectuarea primei nscrieri n registrul bunurilor imobile
privitorlabunulimobil,ladrepturilepatrimonialeasupraluiilatitularuldedrepturi
nregistraredestatcurentefectuareademodificrinregistrulbunurilorimobile
documentceconfirmdrepturilecontract,actadministrativsauunaltdocumentlegalcare
constituietemeiulnaterii,modificriisaustingeriidrepturilorpatrimoniale
grevare drepturile patrimoniale asupra unui bun imobil ale unor persoane care nu snt
proprietariilui(ipotec,arendare,servituteialtele)
[Art.2noiunea"servitute"exclusprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
registratorpersoancufunciiderspundere,careestendreptsexaminezedocumentele
ceconfirmdrepturileisdecidasupranregistrriibunuluiimobiliadrepturilorasupralui,
sefectuezeisrectificenscrierinregistrulbunurilorimobilenmodulstabilit.
[Art.2noiuneamodificatprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
registratorstagiarpersoancareefectueazstagiulncadruloficiuluicadastralteritorialn
bazaunuicontractindividualdemunc,ncheiatnconformitateculegislaiamuncii.
[Art.2noiuneaintrodusprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
biectedeinfrastructurtehnicoedilitarreelesubteraneisuprateranedealimentarecu
ap potabil i tehnic, de canalizare, de termoficare, de alimentare cu energie electric i cu
gaze naturale, de comunicaii electronice etc., ci de circulaie a mijloacelor de transport,
construcii supraterane de pozare a instalaiilor electrice, staii de pompare i de punere sub
presiune, alte construcii i instalaii, care fac parte din dotarea edilitar de interes public sau
comun,precumireelealebunuluiimobilsauconexeacestuia.
[Art.2noiuneaintrodusprinLP154din30.07.15,MO224233/21.08.15art.457nvigoare
21.08.15]
Articolul3.Cadastrulbunurilorimobile.
Scopulistructuralui
(1)Cadastrulbunurilorimobile,denumitncontinuarecadastru,este:
a)cadastrulgeneralalrii,ncareseidentific,sedescriu,seestimeazisereprezintpe
planuricadastraletoatebunurileimobiledinarisenregistreazdrepturiletitularilorasupra
lor
b) instrument n exercitarea mputernicirilor statului privind administrarea resurselor
funciare,ocrotireaintereselorpubliceiprivatenraporturilejuridiceceindebunurileimobile
c)unsistemdeocrotireatitularilordedrepturipatrimonialeasuprabunurilorimobile
d)unsistemdeschisdeinformareaparticipanilorlapiaabunurilorimobileiaautoritilor
publice,inclusivaorganelorfiscale.
(2) Organul cadastral teritorial creeaz i ine cadastrul n raza sa de aciune stabilit de
AgeniaRelaiiFunciareiCadastru.
(3)Cadastrulseconstituiedinplanurilecadastralealeteritoriuluiidindosarelecadastrale
pentrufiecarebunimobil.
[Art.3al.(3)modificatprinLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
Articolul4.Subieciiiobiectelenregistrrii
(1) Subieci ai nregistrrii snt proprietarii de bunuri imobile i ali titulari de drepturi
patrimoniale:ceteniaiRepubliciiMoldova,cetenistrini,apatrizi,persoanejuridicedinar
i din strintate, organizaii internaionale, Republica Moldova, unitile ei administrativ
http://lex.justice.md/md/311616/

3/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

teritoriale,statestrine.
(2)Obiectealenregistrriisntbunurileimobile,dreptuldeproprietateicelelaltedrepturi
realeasupralor.
[Art.4al.(2)nredaciaLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
(3)Labunurileimobilecesenregistreaznregistrulbunurilorimobileseraport:
[Art.4al.(3)modificatprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
a)terenurile
b)cldirileiconstruciilelegatesoliddepmnt
[Art.4al.(3),lit.b)nredaciaLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
c)apartamenteleialtencperiizolate.
(4)nregistrulbunurilorimobilepotfinregistrateporiuniledesubsol,obiectiveleacvatice
separate, precum i plantaiile prinse de rdcini (plantaiile perene) nfiinate n conformitate
cunormelestabilitedelegislaie.
[Art.4al.(4)nredaciaLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
(5)nregistrulbunurilorimobile,nafardedrepturilerealeceaucaobiectbunuriimobile,
pot fi nscrise, n cazurile prevzute de lege, drepturile de crean, faptele sau raporturile
juridiceaferenteacestorbunuri.
[Art.4al.(5)nredaciaLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
(6)Chiocurile,gheretele,mprejmuirile,pereii,borneledehotar,stratulasfaltic,macaralele,
alte construcii i instalaii ale cror funcii snt legate direct de teren sau de construcia
principalicarenupotfiformatecaobiecteindependentededreptnconformitatecuLegea
nr.354XVdin28octombrie2004cuprivirelaformareabunurilorimobile,precumiobiectele
deinfrastructurtehnicoedilitarnusntobiectealenregistrriinregistrulbunurilorimobile.
[Art.4 al.(6) n redacia LP154 din 30.07.15, MO224233/21.08.15 art.457 n vigoare
21.08.15]
[Art.4al.(6)nredaciaLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
Articolul5.Obligativitateanregistrrii
(1) Snt supuse nregistrrii obligatoriibunurileimobile i drepturile asupra lor indicate la
art.4alin.(2)i(3).
[Art.5al.(1)modificatprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
(2) nregistrarea bunului imobil i a drepturilor asupra lui se efectueaz exclusiv de ctre
organulcadastralteritorialnacruirazdeactivitateseaflbunulimobil.
Articolul6.Transparenadatelordesprenregistrare
(1)nregistrareaareuncaracterdeschis.Organulcareefectueaznregistrareaesteobligats
elibereze,ntermende7zilelucrtoaresauntrunalttermenstabilitdelege,oricreipersoane
fizicecaresalegitimatiadepusocererescrisioricreipersoanejuridicecarelasesizat
oficialinformaiilesolicitatedespretoatedrepturilenregistrateasupraoricruibunimobil.Nu
seelibereazextrasereferitoarelabunurileimobilealecrordateconstituiesecretdestat.
[Art.6al.(1)modificatprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
(2)Dateledesprecondiiiletranzacieicareconstituietemeipentrunregistrareadrepturilor
asupra bunului imobil se elibereaz numai participanilor la aceast tranzacie, precum i
instanelor de judecat , organelor procuraturii, organelor de urmrire penal i organelor cu
atribuiidecontrol.
[Art.6al.(2)modificatprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
(21)Informaiadespredrepturilenregistrateasuprabunuluiimobilsefurnizeazpersoanelor
fizice i juridice la solicitare, prin acordarea accesului la banca central de date a cadastrului
bunurilorimobileprinintermediulreelelordecalculidetelecomunicaiilocaleiglobale.
[Art.6al.(21)introdusprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
(22) La cererea titularului de drepturi, ntreprinderea Specializat n Cadastru i filialele
acesteia snt obligate s prezinte n scris informaia privind persoanele care au primit date
desprebunurileimobileasupracroraacestadeineanumitedrepturi.
[Art.6al.(22)introdusprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73nvigoare
13.09.09]
http://lex.justice.md/md/311616/

4/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

(23)Informaiasistematizatprivindbunurileimobileasupracroraopersoandeinedrept
deproprietateseelibereazdoar:
a)persoaneincauzsaureprezentantuluiacesteia
b)organelorprocuraturii,organelordeurmrirepenal,instanelorjudectoreti,executorilor
judectoreti
c)CuriideConturi,pentruasigurareaactivitiiacesteia
d)organelorfiscale
e)administratoruluiprocesuluideinsolvabilitatepentrubunurilepersoaneiadministrate
f) persoanelor cu drept de motenire a bunurilor persoanei n cauz n cazul decesului
acesteia
g)notaruluicarendeplineteprocedurasuccesoral
h)autoritiloradministraieipublicelocale.
[Art.6al.(23)introdusprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
(24)Informaiasistematizatdesprebunurileimobileasupracroraopersoandeinedrept
deproprietateseprezintautoritilorindicatelaalin.(23)lit.b)d)pesuportdehrtiesauprin
asigurarea accesului la banca central de date a cadastrului bunurilor imobile. Persoanelor i
autoritilorindicatelaalin.(23)lit.a),e)h)informaiarespectivseprezintpesuportdehrtie.
Termenuldeeliberareainformaieidesprebunurileimobileceaparinuneipersoane,pesuport
dehrtie,nupoatedepi15zilelucrtoare.
[Art.6al.(24)introdusprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
(3) Informaia despre drepturile nregistrate asupra bunurilor imobile se furnizeaz contra
plat,cuexcepiacazurilorindicatenart.8alin.(3).
Articolul7.Susinereapublicacadastrului
(1)Autoritilepubliceititulariidedrepturiasuprabunurilorimobileaudatoriadeasusine
creareaiinereacadastrului.
(2) Autoritile administraiei publice locale snt obligate s acorde ajutor informaional,
tehnicidealtnaturlacreareaiinereacadastrului.
(3)Instanadejudecatesteobligatsprezinte,ntermende2ziledeladataluriideciziei
cuprivirelabunulimobil,documentelecareservescdrepttemeipentruefectuareanscrierein
registrul bunurilor imobile n conformitate cu legislaia n vigoare. n cazul n care se cere
efectuareanscriereininteresulstatului,cheltuielilesntachitatedinbugetuldestat.
[Art.7al.(3)modificatprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
[Art.7al.(3)modificatprinLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
(4)Titulariidedrepturiasuprabunurilorimobilesntobligai:
a)sasigureaccesullabunurileimobilepentruefectuarealucrrilorcadastrale
b)spermitinstalareaisasigurepstrareabornelordehotarialtorsemnegeodezicepe
terenurileceleaparin.
Articolul8.Dreptullainformaiacadastrului
(1)Informaiacadastruluiesteobiectulexclusivalproprietiidestat.
(2) Dreptul de gestiune economic asupra informaiei cadastrului revine Ageniei Relaii
Funciare i Cadastru, ntreprinderii Specializate n cadastru, inclusiv filialelor sale (oficiilor
cadastraleteritorialeamplasatencentreleraionale,nmunicipiiinoraeleCeadrLungai
Vulcneti)ialtorntreprinderiiorganeautorizatesincadastrespecializate.
[Art.8al.(2)modificatprinLP362din23.12.05,MO20/31.01.06art.87]
[Art.8al.(2)modificatprinLP1037din09.06.00,MO94/03.08.00]
(3) Accesul la banca central de date a cadastrului bunurilor imobile pentru autoritile
administraiei publice centrale i organele subordonate lor, pentru autoritile administraiei
publice locale, instanele judectoreti, executorii judectoreti, oficiile de executare ale
Departamentuluideexecutare,organele procuraturii, organele fiscale,organelevamale i cele
ceincadastrespecializateestegratuit.Cheltuielileactivitiioperaionalepentrufurnizareape
suportdehrtieainformaieidincadastructreautoritilemenionate,cuexcepiaautoritilor
publice locale, se achit de ctre aceste autoriti din contul mijloacelor bugetului de stat
prevzute n devizele de cheltuieli ale acestor autoriti sau din alte surse prevzute de
http://lex.justice.md/md/311616/

5/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

legislaie. Cheltuielile legate de furnizarea informaiei ctre autoritile administraiei publice


localeseachitdinmijloacelebugetuluilocal.
[Art.8al.(3)modificatprinLP71din12.04.15,MO102104/28.04.15art.170]
[Art.8al.(3)modificatprinLP37din07.03.12,MO6062/30.03.12art.195]
[Art.8al.(3)modificatprinLP64XVIdin30.03.06,MO6669/28.04.06art.273]
[Art.8 al.(3) n redacia LP52XVI din 09.03.06, MO5962/14.04.06 art.242 n vigoare
01.01.07]
(4)Nicioautoritatenuvaputeaceretransmitereaoriginaluluiregistruluibunurilorimobile.
Lasolicitareainstaneidejudecat,originalelefilelorregistruluibunurilorimobilevorputeafi
prezentatenedinadejudecat.Copiialefilelorregistruluibunurilorimobile(autentificatede
oficiul cadastral teritorial) se elibereaz instanei de judecat, procurorului sau organului de
urmrirepenaliexecutoruluijudectoresc,lacerereaacestora,frplat.
[Art.8al.(4)modificatprinLP37din07.03.12,MO6062/30.03.12art.195]
[Art.8al.(4)introdusprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
(5)Originalulregistruluibunurilorimobilepoatefiridicat,ncondiiilestabilitedeCodulde
procedurpenal,doarncazurilencareconinenemijlociturmealeinfraciunii.
[Art.8al.(5)introdusprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
Articolul9.Legislaiacuprivirelacadastru
(1)ModuldecreareideinereacadastruluiestereglementatdeCodulcivil,deprezenta
legeidealteactenormative.
(2) Modul de crearei de inere a cadastrelor specializate este stabilit n actele normative
respective.
CapitolulII
SISTEMULORGANELORCADASTRALE
Articolul10.Structurasistemuluiorganelorcadastrale
Sistemulorganelorcadastraleseconstituiedin:
a)AgeniaRelaiiFunciareiCadastru,denumitncontinuareAgenie
b) ntreprinderea specializat n cadastru cu filialele sale (oficiile cadastrale teritoriale
amplasatencentreleraionale,nmunicipiiinoraeleCeadrLungaiVulcneti).
[Art.10lit.b)nredaciaLP362din23.12.05,MO20/31.01.06art.87]
[Art.10lit.c)exclusprinLP362din23.12.05,MO20/31.01.06art.87]
[Art.10nredaciaLP1037din09.06.00,MO94/03.08.00]
Articolul11.Competenaorganelorcadastrale
[Art.11titlulnredaciaLP1037din09.06.00,MO94/03.08.00]
(1)Agenia:
a)asigurpromovareauneipoliticiunicendomeniulcreriiiineriicadastrului,dezvoltrii
reeleigeodezicepentregteritoriulrii
b) organizeaz i controleaz activitatea ntreprinderii specializate n cadastru, inclusiv a
filialeloracesteia,aaltororganizaiisubordonate,aprobacteledeconstituirealor
[Art.11al.(1),lit.b)nredaciaLP362din23.12.05,MO20/31.01.06art.87]
[Art.11al.(1),lit.d)exclusprinLP362din23.12.05,MO20/31.01.06art.87lit.e)f)devin
lit.d)e)]
[Art.11 al.(1), lit.d) exclus prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03 art.773 lit.e)g)
devind)f)]
c)coordoneazlanivelinterdepartamentalactivitilelegatedecreareaiinereacadastrului
d)prezintGuvernuluipropuneriprivindperfecionarealegislaieicereglementeazlucrrile
de organizare a teritoriului, administrarea resurselor funciare i schimbul de informaii
cadastrale
e)exercitalteatribuiiprivindinereacadastrului,inclusivangajamenteleinternaionaleale
RepubliciiMoldovandomeniu.
l1)nainteazcererininstanadejudecatpentruradiereasaucorectareanscrieriigreitedin
registrulbunurilorimobile
[Art.11al.(1),lit.l1)introdusprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
(2)ntreprindereaspecializatncadastru:
http://lex.justice.md/md/311616/

6/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

a)proiecteazidezvoltsistemulinformaionalalcadastrului
b)acumuleaz,sistematizeazipstreazinformaiacadastral
c)organizeazfurnizareainformaieicadastrale,stabiletestructuraacesteiaimoduleide
furnizare
d)organizeazprocesulderidicarecontinuacalificriipersonaluluintreprinderii
e) stabilete schema micrii fluxului de informaii cadastrale i modul de prelucrare a
acestora
f) asigur securitatea pstrrii i transmiterii datelor prin reea, prezint propuneri privind
perfecionareasistemuluidepstrareabazeidedate
g)deineiadministreazbancacentraldedateacadastrului
h)proiecteaziefectueazlegturadintreformaelectronicadocumentaieicadastralei
ceaaaltorregistredestat
i) furnizeaz informaia cadastral sistematizat autoritilor administraiei publice, altor
persoanejuridice,precumipersoanelorfizice
j)ine,nmodulstabilitdeGuvern,sistemulinformaionalautomatizat"Registruldestatal
unitilor administrativteritoriale i al strzilor din localitile de pe teritoriul Republicii
Moldova"
k)elaboreazinstruciunireferitoarelamoduldeinereadocumentaieicadastrale,lamodul
defurnizareainformaieicadastrale,laevaluareabunurilorimobilenscopulimpozitrii
l)ine,nmodulstabilitdeGuvern,sistemulinformaionalautomatizat"Registrulobiectelor
deinfrastructurtehnicoedilitar"
[Art.11 al.(2), lit.l) modificat prin LP154 din 30.07.15, MO224233/21.08.15 art.457 n
vigoare21.08.15]
m)exercitalteactiviticonformlegii.
[Art.11al.(2),lit.m)nredaciaLP280XVIdin14.12.07,MO9496/30.05.08art.349]
[Art.11al.(2)nredaciaLP362din23.12.05,MO20/31.01.06art.87]
[Art.11al.(2)introdusprinLP1037din09.06.00,MO94/03.08.00al.(2)(4)devinal.(3)(5)]
(3)Filialelentreprinderiispecializatencadastru(oficiilecadastraleteritorialeamplasaten
centreleraionale,nmunicipiiinoraeleCeadrLungaiVulcneti):
a)efectueazlucrrilecadastraleimonitoringulbunurilorimobile
b)ntocmesciactualizeazplanulcadastraliplanulgeometric
c) ntocmesc dosarul cadastral al fiecrui bun imobil i alte documente necesare inerii
cadastrului
d) efectueaz nregistrarea de stat a bunurilor imobile i a drepturilor asupra acestora n
registrulbunurilorimobile
e)transmitdateleregistruluibunurilorimobilenbancacentraldedateacadastrului
f)furnizeaz,nmodulstabilit,persoanelorfiziceijuridice,autoritilorpubliceinformaia
cadastralprivindbunurileimobileidrepturileasupralor
g)asigurpstrareanintegritateadocumentaieicadastraleiarhivareaei
h) efectueaz expertiza bunului imobil, la cererea instanei de judecat, a altor organe de
drept
i)exercitalteactiviticonformlegii.
[Art.11al.3),lit.i)nredaciaLP280XVIdin14.12.07,MO9496/30.05.08art.349]
[Art.11al.(3)nredaciaLP362din23.12.05,MO20/31.01.06art.87]
(4)Ageniaintreprindereaspecializatncadastru,inclusivfilialelesale,sntindependente
deoriceproprietardebunimobilisesupunnumailegii.
[Art.11al.(4)modificatprinLP362din23.12.05,MO20/31.01.06art.87]
(5)Creareaiinereacadastruluibunurilorimobileintrncompetenaexclusivaorganului
cadastral teritorial, care, la rndul su, nu este n drept s exercite activiti ce nu in de
competenasa.
Articolul12.Registratorul
(1)Funciaderegistratorseexercit,lanivelcentral,ncadrulntreprinderiiSpecializaten
Cadastruilanivelteritorialncadruloficiilorcadastraleteritoriale.
(2)nfunciaderegistratorncadrulntreprinderiiSpecializatenCadastruseangajeazprin
http://lex.justice.md/md/311616/

7/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

concurspersoanecareactiveazdecelpuin5aninfunciaderegistratorlaoficiulcadastral
teritorial, persoane care activeaz de cel puin 1 an n funcia de jurist la ntreprinderea
SpecializatnCadastru,precumipersoanecaredeinfunciideconducerelantreprinderea
SpecializatnCadastruindeplinesccondiiileprevzutelaalin.(3)lit.a)d)if).
(3)nfunciaderegistratorncadruloficiuluicadastralteritorialesteangajatprinconcurs,
cu ncheierea unui contract individual de munc conform legislaiei muncii, persoana care
ndeplineteurmtoarelecondiii:
a)esteceteanalRepubliciiMoldova
b) este liceniat n drept sau are studii superioare la specialitatea cadastru i organizarea
teritoriului
c)nuareantecedentepenalenestinse
d)esteaptdinpunctdevederemedicalpentruexercitareafunciei
e)andeplinittimpde1anfunciaderegistratorstagiarsauaexercitattimpde3aniofuncie
despecialitatejuridic
f)asusinutexamenuldecalificare.
(4) Regulamentul privind modul de desfurare a concursului pentru ocuparea funciei de
registratorseaprobdeGuvern.
(5)Registratorulestesupusatestriicelpuinodatla3ani.nurmaatestrii,registratorului
iseconfergradulunu,doisautreidecalificare(gradeledecalificarefiindindicatenordine
diminuant) n funcie de vechimea n munc i de nivelul cunotinelor profesionale.
RegulamentulprivindatestarearegistratorilorseaprobdeAgenie.
(6)AtestareaseefectueazdectreocomisieconstituitdinreprezentaniaiAgenieiiai
MinisteruluiJustiiei.
(7)RegistratoruldincadrulntreprinderiiSpecializatenCadastruareurmtoareleatribuii:
a)examineazcazurilederespingereacereriidenregistrare
b) examineaz deciziile de refuz al efecturii nscrierilor n registrul bunurilor imobile i
efectueaznscriereancazulncareconsidernentemeiatdeciziaderefuzaregistratoruluide
laoficiulcadastralteritorial
c) n cazul depistrii unor nscrieri greite n registrul bunurilor imobile, pentru a cror
corectareestenecesarohotrrejudectoreascirevocabil,solicitntreprinderiiSpecializate
nCadastrunaintareacereriininstanadejudecatpentruradiereasaucorectareaacestora
d)corecteaz,nmodulstabilitlaart.38,greeliledinregistrulbunurilorimobile.
(8)Registratoruldincadruloficiuluicadastralteritorialareurmtoareleatribuii:
a) solicit documentele necesare includerii n cadastru a datelor despre bunul imobil i
drepturileasupralui
b)decide,nmodulstabilit,asupraefecturiisaumodificriinscrieriinregistrulbunurilor
imobileorirefuzefectuareasaumodificareanscrieriirespective
c)elibereazextrasedinregistrulbunurilorimobile
d) n cazul depistrii unor nscrieri greite n registrul bunurilor imobile, pentru a cror
corectareestenecesarohotrrejudectoreascirevocabil,solicitntreprinderiiSpecializate
nCadastrunaintareacereriininstanadejudecatpentruradiereasaucorectareaacestora
e)corecteaz,nmodulstabilitlaart.38,greeliledinregistrulbunurilorimobile
f)exercitalteatribuiiconformlegislaieinvigoare.
(9)RegulamentulregistratoruluiseaprobdeGuvern.
[Art.12nredaciaLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
[Art.12modificatprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
[Art.12modificatprinLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
Articolul121.Registratorulstagiar
(1)Registratorstagiarpoatefipersoanacarendeplinetecondiiileprevzutelaart.12alin.
(3)lit.a)d).
(2)Registratorulstagiarefectueazstagiultimpde1anncadruloficiuluicadastralteritorial
sub ndrumarea registratorului care i asigur efectuarea stagiului profesional. Dup expirarea
stagiului, persoana respectiv poate participa la concursul pentru ocuparea funciei de
registrator.
http://lex.justice.md/md/311616/

8/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

(3)CondiiiledeefectuareastagiuluisestabilescdeGuvern.
(4) Printre atribuiile registratorului stagiar se numr pregtirea documentelor pentru
nregistrare,efectuarealucrrilordesecretariat,precumialteatribuiistabiliteprinregulament.
[Art.121introdusprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
Articolul13.Surseledefinanareasistemuluiorganelorcadastrale
(1)FinanareaaparatuluiAgenieiseefectueazdelabugetuldestat.
(2) ntreprinderea specializat n cadastru cu filialele sale activeaz pe principiul
autofinanriidinveniturilepecareleobindinprestrideservicii.
[Art.13al.(2)modificatprinLP362din23.12.05,MO20/31.01.06art.87]
[Art.13al.(2)nredaciaLP1037din09.06.00,MO94/03.08.00]
(3) Tarifele la serviciile prestate de ntreprinderea specializat n cadastru i filialele sale,
servicii ce in de nregistrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor, precum i la alte
servicii ce in de competena exclusiv a ntreprinderii specializate n cadastru i a filialelor
sale,seaprobdeGuvernnbazametodologieiaprobatedeParlament.
[Art.13al.(3)nredaciaLP362din23.12.05,MO20/31.01.06art.87]
[Art.13al.(3)nredaciaLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
(4) Cheltuielile de inere a sistemelor informaionale automatizate "Registrul de stat al
unitilor administrativteritoriale i al strzilor din localitile de pe teritoriul Republicii
Moldova" i Registrul obiectelor de infrastructur tehnicoedilitar snt suportate de la
bugetuldestatiprevzutendevizuldecheltuielialAgenieiRelaiiFunciareiCadastrupe
anulrespectiv.
[Art.13al.(4)modificatprinLP154din30.07.15,MO224233/21.08.15art.457nvigoare
21.08.15]
[Art.13al.(4)introdusprinLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
CapitolulIII
LUCRRILECADASTRALE
Articolul14.Componenalucrrilorcadastrale
(1)Lucrrilecadastralesecompundin:
a) stabilirea hotarelor unitilor administrativteritoriale i a hotarelor intravilanului
localitiloridelimitarealorprinborne
[Art.14al.(1),lit.a)modificatprinLP83din29.05.14,MO167168/24.06.14art.365]
b)stabilireaimarcareaprinborneahotarelorterenurilor
[Art.14al.(1),lit.b)nredaciaLP83din29.05.14,MO167168/24.06.14art.365]
c)identificareabunurilorimobilenbazadocumentelorceconfirmdrepturile
d) msurtorile pe teren pentru ntocmirea sau actualizarea planurilor cadastrale i a
planurilorgeometrice(aleterenurilor,construciilorialencperilorizolate)
[Art.14al.(1),lit.d)modificatprinLP83din29.05.14,MO167168/24.06.14art.365]
e)formareabunurilorimobile.
(2)Componenalucrrilorcadastrale,necesarecolectriidedatepentrucadastru,odetermin
organelecadastraleteritorialenmodulstabilitdeAgenie.
(3)Latransmitereasaugrevareadrepturilorasuprabunurilorimobile,lucrrilecadastralese
efectueaznbazacereriititularuluidedrepturi.
Articolul15.Executaniilucrrilorcadastrale
(1)Lucrrilecadastralesntexecutatedeoficiilecadastraleteritoriale,dentreprinderilede
staticeleprivate.ncadruloficiilorcadastraleteritoriale,lucrrilecadastralesntexecutatede
ingineri cadastrali care poart rspundere pentru corectitudinea i legalitatea lucrrilor
executate.
[Art.15al.(1)nredaciaLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
[Art.15al.(1)modificatprinLP333din24.07.03,MO200/19.09.03art.773]
(11)Recepialucrrilorcadastraleexecutatedentreprinderiledestatsauprivateserealizeaz
de ctre ntreprinderea Specializat n Cadastru i de ctre filialele sale. Responsabilitatea
pentru identificarea corect n teren a bunului imobil o poart ntreprinderea care a executat
lucrrilecadastrale.
http://lex.justice.md/md/311616/

9/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

[Art.15al.(11)modificatprinLP83din29.05.14,MO167168/24.06.14art.365]
[Art.15al.(11)introdusprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
(2)LabunurileimobileaparinndMinisteruluiAprrii,MinisteruluiAfacerilorInternei
organelor din subordinea lui, precum i Serviciului de Informaii i Securitate, lucrrile
cadastralesntexecutatedenumiteleministerenlimitelefonduriloralocate.Informaiadespre
hotareleacestorobiecteseprezintgratuitorganelorcadastraleteritorialerespective.
[Art.15 al.(2) modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150 n vigoare
05.03.13]
[Art.15al.(2)modificatprinLP362din23.12.05,MO20/31.01.06art.87]
[Art.15al.(2)modificatprinLP543din12.10.01,MO141/22.11.01art.1095]
Articolul151.Stabilireapeterenahotarelorunitilor
administrativteritoriale
(1)Lucrriledestabilirepeterenahotarelorunitiloradministrativteritorialeiahotarelor
intravilanului localitilor snt organizate de Agenie i se efectueaz n prezena
reprezentanilorunitiloradministrativteritorialeinteresate.
(2) La stabilirea pe teren a hotarelor unitilor administrativteritoriale i a hotarelor
intravilanului localitilor se ntocmete, conform modului i procedurii stabilite de Agenie,
actuldestabilireahotarelor.
(3) Cheltuielile de stabilire pe teren a hotarelor unitilor administrativteritoriale i a
hotarelorintravilanuluilocalitilorsntsuportatedelabugetuldestat.
(4) Litigiile aprute n legtur cu stabilirea pe teren a hotarelor unitilor administrativ
teritorialesesoluioneaznconformitatecuactelenormativendomeniu.
[Art.151introdusprinLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
Articolul152.Stabilireaimarcareaprinborne
ahotarelorterenurilor
(1)Laatribuireaterenurilornproprietatesaunfolosin,cuexcepiaterenurilorproprietate
public a statului, reprezentantul autoritii administraiei publice locale de nivelul nti
stabiletelafaaloculuihotareleterenului,cuntocmireaactuluidestabilireahotarelordeun
model aprobat de Agenie. La transmiterea n proprietate a terenurilor n cadrul nregistrrii
primaremasive,stabilireahotarelorlafaaloculuinuesteobligatorie.
(2)Lacerereatitularuluidedrepturiasupraterenului,puncteledecotituralehotarelorpotfi
marcate prin borne n modul stabilit de Agenie. Cheltuielile pentru stabilirea hotarelor i
marcareaacestorapeterensntsuportatedetitularuldedrepturi.
(3)Dupstabilireahotarelorlafaaloculuiintocmireaactuluidestabilireahotarelorde
ctre autoritatea administraiei publice locale de nivelul nti, executanii lucrrilor cadastrale
efectueaz msurri pe teren pentru ntocmirea planului geometric. Documentaia cadastral
prezentat spre recepie trebuie s permit identificarea corect a punctelor de cotitur ale
terenuluipeteritoriulrii,verificareacorespunderiihotarelorterenuluicuhotareleterenurilor
adiacente.Hotareleterenuluisereprezintpeplanulcadastralipecelgeometric.
(4)Actuldestabilireahotarelorpoatefiatacatninstanadecontenciosadministrativ.
[Art.15al.(4)introdusprinLP83din29.05.14,MO167168/24.06.14art.365]
Articolul16.Lucrriledeidentificare
(1)Identificareabunuluiimobilseefectueazprinconfruntareadatelordincadastrucudatele
constatatepeteren.
(2)Identificareabunuluiimobilselegalizeazprintrunactdeconstatarepeteren,careva
conineinformaiireferitoarelagraduldecorespundereadatelordesprecomponena,suprafaa
idesprealtecaracteristicialebunuluiimobilcudateledincadastru.
(3)ncazulconstatriidemodificrincomponenabunuluiimobil,precumialdivizrii
terenului sau comasrii de terenuri, n afara lucrrilor de identificare se vor efectua i alte
lucrricadastralenecesare.
Articolul17.Formareabunurilorimobile
Modalitateaiproceduraformriibunurilorimobilesestabilescprinlege.
[Art.17nredaciaLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
http://lex.justice.md/md/311616/

10/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

Articolul18.Planulcadastraliplanulgeometric
(1) Pe planul cadastral se indic n mod obligatoriu hotarele, numerele cadastrale i alte
caracteristicialeterenuluiipotfireprezentateconstruciilecapitaleamplasatepeel.
(2)Planulgeometricsentocmetelacerereatitularuluidedrepturi,nbazamsurrilorpe
teren, cu indicarea obligatorie a punctelor de cotitur ale hotarelor, racordate la punctele de
reper sau la obiectele capitale din apropiere, a numrului cadastral al terenului i
amplasamentuluituturorconstruciilordepeteren.Planulpoateconineialtedate.
[Art.18al.(2)nredaciaLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
(3)Coninutulplanuluicadastralialplanuluigeometric,moduldeelaborareiactualizarea
acestora,precumimoduldeexecutarealucrrilorcadastralelaniveldeconstruciiincperi
izolatesestabilescdeAgenie.
[Art.18al.(3)nredaciaLP83din29.05.14,MO167168/24.06.14art.365]
[Art.18al.(3)nredaciaLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
(4)Planulcadastrali/saugeometricpotfimodificatenumaincazul:
a)acorduluiscrisaltuturortitularilordedrepturiasuprabunurilorimobilealecrorinterese
snt atinse, n condiiile ca aceast modificare s fie conform normelor tehnice caracteristice
pentru bunurile imobile respective, s fie necesar pentru o mai bun administrare a acestor
bunuriisnucontribuielatinuireatranzaciilorcusuprafeeledeteren
b)emiteriiuneihotrriainstaneidejudecatprivindmodificarealor
c) necesitii corectrii erorilor care nu influeneaz hotarele terenului sau nu ating alte
interesealetitularilordedrepturiasuprabunurilorimobile
d)decizieiproprietaruluiprivindformareabunuluiimobil
[Art.18al.(4)nredaciaLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
e)actuluidestabilireahotarelorprevzutlaart.19alin.(6).
[Art.18al.(4),lit.e)introdusprinLP83din29.05.14,MO167168/24.06.14art.365]
(5) La modificarea planului cadastral i/sau geometric n cazul prevzut la alin.(4) lit.a),
specialistuldelucrricadastrale,vantocmiactuldeconstatarepeteren,deunmodelaprobat
de Agenie, n care vor fi descrise modificrile efectuate n plan, inclusiv modificrile de
suprafa, cauzele necesitii de modificare i se va notifica ndeplinirea sau nendeplinirea
condiiilor prevzute pentru acest caz. Actul de constatare pe teren, planul cadastral sau
geometricnouiacordulscrisaltitularilordedrepturialecrorinteresesntatinseseanexeaz
la documentul ce confirm drepturile asupra bunului imobil, constituind parte component a
acestuia. n cazul n care specialistul de lucrri cadastrale constat c nu snt ndeplinite
condiiile prevzute la alin.(4) lit.a), oficiul cadastral teritorial refuz s modifice planul.
Refuzuldeamodificaplanulpoatefiatacatninstanajudectoreasc.
[Art.18al.(5)modificatprinLP83din29.05.14,MO167168/24.06.14art.365]
[Art.18al.(5)introdusprinL97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
(6) Modificarea planului cadastral i/sau geometric n condiiile prevzute la alin. (5)
constituietemeipentrurectificareanscrierilornregistrulbunurilorimobile.
[Art.18al.(6)introdusprinL97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694al.(5)devine
al.(7)]
(7)ncazulmodificriiplanuluicadastralsauplanuluigeometric,fiecruititulardedrepturi
alecruiinteresesntatinseiseexpediazunpreavizprivindmodificrileefectuate.
(8)Pentruagarantaproteciadrepturilorbeneficiarilorserviciilordeelaborareiactualizarea
planurilor cadastrale sau geometrice prestate de oficiile cadastrale teritoriale, ntreprinderea
SpecializatnCadastruncheieuncontractdeasigurarederspunderecivil.
[Art.18al.(8)introdusprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
Articolul19.Hotarelefixeihotarelegeneralealeterenului
(1)Hotarulfixsestabileteprinmarcareahotaruluiterenuluilafaaloculuiprinpunctede
hotar,curacordareaacestoralapunctelederepersaulaobiectelecapitaledinapropiere.
[Art.19al.(1)nredaciaLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
(2) Hotarul fix se stabilete n baza actului de constatare pe teren, coordonat mpreun cu
proprietarii terenurilor adiacente. La stabilirea hotarului fix se ntocmete n mod obligatoriu
planulgeometricalterenului.
http://lex.justice.md/md/311616/

11/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

(3)Hotarulfixsestabiletelacerereaidincontulpropietaruluideteren.
(4)Strmutareabornelordehotardectrepersoaneneautorizateesteinterzis.
(5)Hotarulgeneralestehotarulstabilitnplanulcadastralsaugeometric,frcoordonarea
acestuiacuproprietariideterenuriadiacente.Lantocmireaplanuluicadastralsaugeometricn
hotar general, suprafaa terenului se consider aproximativ i poate fi precizat la stabilirea
hotaruluifix.
[Art.19al.(5)modificatprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
[Art.19al.(5)modificatprinLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
(6)Dacahotarulgeneralalterenuluireprezentatnplanulcadastralsauncelgeometricnu
corespunde cu posesiunea de fapt a terenurilor i lipsete actul de stabilire a hotarelor,
autoritatea administraiei publice locale, la cererea proprietarului i din contul acestuia,
stabiletehotareleterenuluilafaalocului.
[Art.19al.(6)introdusprinLP83din29.05.14,MO167168/24.06.14art.365]
(7)Dacnconformitatecudocumenteleexistentenupoatefideterminathotarulstabilitla
momentul atribuirii terenului, atunci hotarul general se stabilete dup posesiunea de fapt a
terenurilor vecinilor, cu condiia c devierea n suprafaa terenului nu depete 10% din
mrimea suprafeei din documentele ce confirm dreptul. Devierile n suprafaa terenului
reieindusedinmrimeasuprafeeiterenurilorsestabilescdeAgenie.
[Art.19al.(7)introdusprinLP83din29.05.14,MO167168/24.06.14art.365]
Articolul20.Dosarulcadastral
(1) Se ntocmete dosar cadastral pentru fiecare bun imobil la nregistrarea lui primar,
inclusivladivizarealuindousaumaimultebunuriimobileorilacomasareaadousaumai
multe bunuri imobile. La ntocmirea dosarului cadastral, fiecrui bun imobil i se atribuie un
numrcadastral(numrcadastralconvenional).
(2)Numrulcadastral(numrulcadastralconvenional)alterenuluiesteinumruldosarului
cadastral.
(3)Dosarulcadastraltrebuiesconincopiiledepedocumentelenecesarenregistrriisau
acestedocumentenoriginal.Dosarulcadastralpoateconineialtedocumente.
[Art.20al.(3)nredaciaLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
(4) n cazul n care documentul ce confirm drepturile servete drept temei pentru
nregistrarea drepturilor asupra a dou sau mai multor bunuri imobile, acest document este
inserat n dosarul cadastral al unuia dintre aceste bunuri. Dosarul cadastral al fiecrui alt bun
imobiltrebuiesconinnscriericaresindicefaptulcdocumentulceconfirmdrepturilei
care servete drept temei pentru nregistrarea drepturilor este inut n alt dosar cadastral,
indicndnumrulacestuidosar.
[Art.20al.(4)nredaciaLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
(5)Dosarulcadastralsepstreazpermanent.Sechestrareadosaruluicadastraldelaorganul
cadastral teritorial sau a unor documente din acesta nu se admite, cu excepia cazurilor
prevzutedelegislaie.
Articolul21.Monitoringulbunuluiimobil
(1)Monitoringulbunuluiimobilseefectueazpentruconstatareamodificrilordinvaloarea
lui,adescopeririideinformaiidespretitularuldedrepturiinaltescopuri.
(2)CoordonareaactivitilorceindeefectuareamonitoringuluiesteatribuiaAgeniei.
(3) Modul i periodicitatea efecturii monitoringului, precum i organele responsabile de
acestasntstabilitedelegislaianvigoare.
CapitolulIV
REGISTRULBUNURILORIMOBILEIPROCEDURA
NREGISTRRIIDREPTURILORASUPRABUNURILOR
IMOBILE
Articolul22.Registrulbunurilorimobile
(1) Registrul bunurilor imobile este documentul de baz al cadastrului. Dac datele din
registrul bunurilor imobile nu coincid cu datele din alte documente cadastrale sau cu datele
constatate pe teren, se consider veridice datele din registrul bunurilor imobile, cu excepia
cazurilordeeroaretehnicevident.
http://lex.justice.md/md/311616/

12/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

(2) Registrul bunurilor imobile conine nscrieri privind fiecare bun imobil, dreptul de
proprietate i alte drepturi patrimoniale, titularii de drepturi, documentele ce confirm
drepturile, tranzaciile cu bunuri imobile i alte temeiuri ale naterii, modificrii, grevrii i
stingeriidrepturilor.
(3)Registrulbunurilorimobilesepstreazpermanent.nelseindictoatedatelereferitoare
ladrepturileasuprabunurilorimobilenvigoareicelestinse.
(4) Distrugerea documentelor expirate ce confirm drepturile asupra bunurilor imobile,
precumiscoatereavreunuidocumentdindosarulcadastralsntinterzise.
(5)Registrulbunurilorimobileseinenmodmanualpefiieredehrtieicomputerizatpe
fiiere electronice. Dac datele din registrul inut i manual, i computerizat nu corespund,
dateledinregistrulinutmanualseconsiderautentice.
[Art.22al.(5)nredaciaLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
(6)Fiiereledehrtiealeregistruluibunurilorimobilepotfiinseratendosarulcadastralal
bunuluiimobilsauinuteseparat,nmodulstabilitdeAgenie.
[Art.22al.(6)introdusprinLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
Articolul23.Capitoleleregistruluibunurilorimobile
(1)Registrulbunurilorimobileseconstituiedin3capitole:
a)capitolulA,careconinenscrieriprivindterenul
[Art.23al.(1),lit.a)nredaciaLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
b)capitolulB,careconinenscrieriprivindconstruciilesaualtebunuriimobileamplasate
peteren
[Art.23al.(1),lit.b)nredaciaLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
c) capitolul C, care conine nscrieri privind ncperile izolate. Capitolul C se deschide n
cazul n care dreptul de proprietate asupra construciei i asupra ncperilor ei izolate l dein
diferitepersoane.
[Art.23al.(1),lit.c)modificatprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
(2) Capitolele A i B din registrul bunurilor imobile se in mpreun. Capitolul C se ine
pentrufiecarebunimobilceconstituieobiectalnregistrriinacestcapitol.
[Art.23al.(2)nredaciaLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
(3)Fiecaredincapitoleleindicatelaalin.(1)vaficonstituitdintreisubcapitole:
a)subcapitolulIbunulimobil
b)subcapitolulIIdreptuldeproprietateasuprabunuluiimobil
c)subcapitolulIIIgrevareadrepturilorpatrimoniale.
(4)Registrulbunurilorimobileconineuncapitolsuplimentprivindestimareabunuluiimobil
nscopulimpozitrii,careseinsereazndosarulcadastral.nscrierilencapitolulsuplimentse
efectueaziseradiazconformactelornormativespeciale.Capitolulsuplimentvaconinedate
privind:
a)factoriifizicicareinflueneazvaloareabunuluiimobil
b)valoareaestimatabunuluiimobil
c)dataultimeiestimri
d)sursadeobinereainformaieiprivindvaloareabunuluiimobil
e)dataintroduceriinscrierei.
[Art.23al.(4)introdusprinLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
Articolul24.Coninutulsubcapitolelorregistruluibunurilor
imobile
(1)nsubcapitolulIalfiecruicapitoldinregistrulbunurilorimobileseindic:
a) numrul cadastral (numrul cadastral convenional) al terenului, al construciei sau al
ncperilorizolate,carefacobiectulnregistrriilacapitolulrespectiv
[Art.24al.(1),lit.a)modificatprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
b)moduldefolosinalbunuluiimobil
c)loculamplasriisauadresabunuluiimobil
d)dateprivindtipulhotarelor
e)suprafaatotalabunuluiimobil
f)servituteaconstituitpentruuzulsauutilitateabunuluiimobil
http://lex.justice.md/md/311616/

13/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

[Art.24al.(1),lit.f)nredaciaLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
f1) domeniul n cazul terenurilor proprietate a statului sau a unitilor administrativ
teritoriale
[Art.24al.(1),lit.f1)introdusprinLP83din29.05.14,MO167168/24.06.14art.365]
g)oricemodificri,nsemnri,corectricesereferlabunulimobil.
[Art.24al.(1),lit.g)introdusprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
(2) n subcapitolul II al fiecrui capitol din registrul bunurilor imobile se fac nscrieri
referitoareladreptuldeproprietate,ianume:
a)numeleiprenumeleproprietarului,datanaterii,numruldeidentificaredestat(IDNP)i
altedatedinactuldeidentitatencazulpersoaneifizice(seindictoicoproprietariibunului
imobil) denumirea, numrul i data eliberrii certificatului nregistrrii de stat, numrul de
identificaredestat(IDNO)ncazulpersoaneijuridice
b)domiciliulpersoaneifizicesausediulpersoaneijuridice
c)cotadeproprietatenbunulimobilncazuldreptuluideproprietatecomunpecotepri
d)documentelececonfirmdrepturile,nacrorbazafostnscrisedreptuldeproprietate
e)felulnscrierii
f)oricemodificri,nsemnri,corectricesereferlanscrieriledinacestsubcapitol.
[Art.24al.(2)nredaciaLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
(3) n subcapitolul III al fiecrui capitol din registrul bunurilor imobile se fac nscrieri
referitoarelaaltedrepturirealeilaaltegrevri.Subcapitolulestealctuitdindoupri:
a) partea 1 conine nscrieri referitoare la alte drepturi reale (dreptul de uzufruct, uzul,
abitaia, superficia, servituile n sarcina fondului aservit, ipoteca, dreptul de folosin,
concesiunea,gestiuneaeconomic)
b) partea 2 conine nscrieri referitoare la drepturile de crean, la faptele sau raporturile
juridiceaferentebunurilorimobile,acrornotareesteprevzutdelegislaie.
[Art.24al.(3)nredaciaLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
(4)nsubcapitolulIIIsemaiindic:
a)termenulpentrucaresaconstituitdreptul,dacunaatermenafoststabilit
[Art.24al.(4),lit.b)exclusprinLP163XVIdin09.07.08,MO140142/01.08.08art.574]
c)datedespretitularulalcruidreptestenregistratnacestsubcapitol
d)denumirea,numrulidataeliberriidocumentelorceconfirmdrepturile,nacrorbaz
afostefectuatnscrierea
e)oricemodificri,nsemnri,corectricuprivirelanscrieriledinacestsubcapitol.
[Art.24al.(4)introdusprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242al.(4)devine
al.(5)]
(5)nfiecaresubcapitolalregistruluitrebuiesseindicenumrulcadastralalterenului.
Articolul25.nregistrareadrepturilor
nregistrarea drepturilor asupra bunului imobil se efectueaz dup executarea lucrrilor
cadastraleidupntocmireaplanuluicadastralalteritoriuluiiadosaruluicadastralalbunului
imobil.
Articolul26.Proceduranregistrriidrepturilor
(1) nregistrarea drepturilor se efectueaz la cererea titularilor de drepturi, cu excepia
cazurilorprevzutedeprezentalege.
(2)ncazulncaredocumentulceconfirmdrepturileesteunactalautoritiipublicesauun
contractautentificatnotarial,cerereadenregistraresedepunedectreunadintrepri.ncazul
n care documentul ce confirm drepturile este un contract n form scris i legislaia nu
prevede autentificarea notarial obligatorie, cererea de nregistrare se depune de ctre prile
contractului.
[Art.26 al.(2) introdus prin LP52XVI din 09.03.06, MO5962/14.04.06 art.242 al.(2)(6)
devin(3)(7)]
(3) n cazul n care cererea de nregistrare a drepturilor este depus de reprezentantul
titularului de drepturi, reprezentantul prezint procura, contractul sau un alt document ce i
confirmmputernicirile.
http://lex.justice.md/md/311616/

14/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

(31)Cerereadenregistrare,nsoitdedocumentelenecesare,poatefidepusdeexecutantul
lucrrilorcadastrale(daclucrrileexecutateatragmodificareadocumentaieicadastrale)saude
ntreprinderea ce presteaz servicii imobiliare n cazul n care snt ntrunite cumulativ
urmtoarelecondiii:
a)capitalulsocialalntreprinderiiestedecelpuin1miliondelei
b)ntreprindereaactiveazndomeniudecelpuin5ani
c)contractulncheiatntrentreprindereititularuldedrepturiconineclauzadereprezentare
d) ntreprinderea constituie o garanie de 100% din valoarea bunului imobil standard n
favoareantreprinderiiSpecializatenCadastru,estimatnscopulimpozitrii,darnumaimult
de200miilei,nvedereaacopeririieventualuluiprejudiciucauzatacesteia.
ntreprinderea care depune documentele n numele titularului de drepturi rspunde de
veridicitateailegalitateaacestora.
[Art.26al.(31)introdusprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
(4)ncazulnregistrriidrepturilorasupraunuibunimobilcareaparineRepubliciiMoldova
sau unei uniti administrativteritoriale a ei, n numele lor acioneaz autoritile publice
autorizate.
(5) n cazurile stipulate de prezenta lege, documentele necesare efecturii nscrierei n
registrulbunurilorimobileleprezintautoritileadministraieipublice,instaneledejudecat
sauexecutoriijudectoreti.
[Art.26al.(5)modificatprinLP37din07.03.12,MO6062/30.03.12art.195]
(6)nregistrareadrepturilorinclude:
a) primirea cererii denregistrare a drepturilor asupra bunului imobil i nregistrarea ei n
condicadecereri
b)notareanregistrulbunurilorimobileafaptuluiprimiriicereriidenregistrare
[Art.26al.(6),lit.b)nredaciaLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
c)examinareacereriiprimite
d)emitereadecizieiasupranregistrriidreptuluisaunesatisfaceriicereriidenregistrarea
drepturilor
e)efectuareamodificrilorderigoarendosarulcadastralncazulmodificriicomponenei
bunuluiimobilsauadestinaieiluiorintocmireadedosarcadastralncazulconstituiriiunui
bunimobil
f)efectuareanscriereinregistrulbunurilorimobile
g) aplicarea parafei de nregistrare a drepturilor pe toate exemplarele de documente ce
confirmdrepturilenacrorbazsaefectuatnregistrarea
h)ndosariereadocumentelorceconfirmdrepturile.
(7)Transferuldreptuluideproprietateasuprabunuluiimobilsefacempreuncusarcinile
care l greveaz, cu excepia cazurilor n care, la momentul transmiterii, aceste sarcini snt
suspendate simultan sau, pn la acea dat, ele au fost ndeplinite ori iau pierdut ntrun alt
modputereajuridic.
Articolul27.nscrierilenregistrulbunurilorimobile
(1) nscrierile n registrul bunurilor imobile snt de trei feluri: intabularea, nscrierea
provizorie,notarea.
(2)Intabulareaestenscriereadrepturilordeproprietateiacelorlaltedrepturireale.
(3)nscriereaprovizorieestenscriereadreptuluideproprietateiacelorlaltedrepturireale
subcondiiajustificriilorulterioare.
(4)Notareasereferlanscriereadrepturilordecrean,afaptelorsauaraporturilorjuridice
aferenteimobilelorconsemnatenregistrulbunurilorimobile.
(5)nscriereaprovizoriesetransformnintabularenumaidupjustificare,daclaoficiul
cadastral teritorial se prezint documentele ce confirm eliminarea cauzei care a determinat
nscriereaprovizorie.
(6)Toatenscrierilecuprivirelabunurileimobileseidentificnregistrulbunurilorimobile
prinnumrulcadastralalbunurilorimobile.
(7)Fiecreinscrierinregistrulbunurilorimobileiseconferunnumr.
[Art.27nredaciaLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
http://lex.justice.md/md/311616/

15/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

Articolul28.Temeiulnregistrriidreptului
(1)nregistrareadreptuluiasuprabunuluiimobilsefacentemeiulurmtoarelordocumente:
a)acteleadministrativeemisedeautoritilepubliceabilitatenmodulstabilitdelegislaie,n
vigoareladataadoptriilor
b)contracteleasuprabunuluiimobil,ncheiateconformlegislaieinvigoareladataadoptrii
lor
c)certificateledesuccesiune
d)hotrrileinstaneidejudecat
e) proceseleverbale privind procurarea bunului imobil la licitaie, ntocmite de executorul
judectoresc i confirmate de ctre instana de judecat, sau proceseleverbale de transmitere
silit a dreptului de proprietate asupra bunului imobil, ntocmite de ctre executorul
judectoresc
[Art.28al.(1),lit.e)nredaciaLP37din07.03.12,MO6062/30.03.12art.195]
[Art.28al.(1),lit.e)introdusprinLP64XVIdin30.03.06,MO6669/28.04.06art.273lit.e)
f)devinf)g)]
f)titluriledeautentificareadrepturilordeintoruluideterenialteacte(adeverine)privind
drepturileasuprabunuluiimobil,eliberatedeautoritilepubliceabilitate,nmodulstabilitde
legislaianvigoareladataeliberriilor
g) alte documente privind naterea sau transmiterea drepturilor asupra bunurilor imobile,
eliberateconformlegislaieinvigoareladatanateriisautransmiteriiacestordrepturi.
(11) La nregistrarea primar a bunului imobil i a drepturilor asupra lui n temeiul
documentelor indicate la alin.(1) este obligatorie prezentarea planului bunului imobil.
Prezentareaplanuluinuestenecesarncazulncareoficiulcadastralteritorialldeinedeja.
[Art.28al.(11)introdusprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
(2)Planuriledesistematizareateritoriului,planurileurbanisticegeneraleialtedocumente
cu privire la urbanism nu constituie temei pentru nregistrarea grevrilor drepturilor
patrimoniale.
(3) Registratorul, n limitele prevzute de prezenta lege, verific puterea juridic a
documentelorceconfirmdrepturile,prezentatepentrunregistrare.
[Art.28al.(3)nredaciaLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
Articolul29.Exigenelefadedocumenteleprezentate
pentrunregistrareadrepturilor
(1)Documenteleprezentatepentrunregistrareadrepturilortrebuiescorespundexigenelor
prezenteilegiialealtoractenormative.
(2) Documentele ce confirm drepturile se depun n dou exemplare, dup cum urmeaz:
pentruactelejuridiceautentificatenotarialiacteleautoritilorpubliceoriginalulsauocopie
legalizat i o copie simpl pentru actele juridice n form scris simpl dou exemplare
originale.
[Art.29al.(2)nredaciaLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
(21) Hotrrea judectoreasc privind nscrierea sau radierea dreptului tabular ori privind
efectuarearectificriinregistrulbunurilorimobilesedepunencopie,acreiautenticitateeste
confirmat de instana de judecat, cu meniunea c este irevocabil. n lipsa meniunii
respective, dac hotrrea este executorie, se efectueaz nscrierea provizorie n registrul
bunurilorimobile.
[Art.29al.(21)introdusprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
(3)Documenteleprezentatepentrunregistrareadrepturilortrebuiesidentificebunulimobil
(sconindescrierealui)saudreptulintabulatasupracruiasecereafacenscrierea,sindice
dreptulceurmeazafinscrissauradiat,sconinnumeleprilor,semnturilederigoare,iar
ncazurilestabilitedelege,sfieautentificatenotarialitampilate.
[Art.29al.(3)nredaciaLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
(31) n cazul n care hotrrea judectoreasc nu conine toate datele necesare pentru
nscriereanregistrulbunurilorimobile,registratorulvasolicitainstaneidejudecatexplicarea
hotrrii.
http://lex.justice.md/md/311616/

16/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

[Art.29al.(31)introdusprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
(4)ncazulncaredocumentularedousaumaimultefile,acesteatrebuiesfienumerotate
inuruite.
(5)Nuseprimescpentrunregistrareadrepturilordocumentele:
a)cenucorespundcerinelorprevzutelaalin.(2)(4)
b)ceconintersturi,adugiri,cuvinteradiateialtecorectrinemenionatenele
c)executatencreion
d)cudeteriorrigrave,cenupermitinterpretareaunivocaconinutuluilor.
Articolul30.nregistrareacererilor
(1)Cerereadenregistrareadrepturilorsedepunendouexemplare.
(2)Laprimireacereriiiadocumentelorpentrunregistrareadrepturilor,persoanarespectiv
aorganuluicadastralteritorialnregistreazcerereancondicadecererideunmodelaprobatde
Agenie.
(3) Titularul de drepturi va indica n cerere numrul cadastral al terenului, domiciliul sau
sediulsupentruaficonsemnatenregistrulbunurilorimobile.
(4)Organulcadastralteritorialnupoartrspunderepentruerorileiinexactitiledinadresa
indicatdetitularuldedrepturi.
(5)Aldoileaexemplardecerere,pecareseindicdataprimiriieiiadocumentelordepuse,
serestituiesolicitantului.
(6)Cerereadenregistrarepoatefiretrasdectresolicitantpnlaefectuareanscrieriin
registrul bunurilor imobile sau pn la ntocmirea deciziei de refuz al nregistrrii dreptului
solicitat.
[Art.30al.(6)introdusprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
Articolul301.nregistrareadreptuluilacerereanotarului
(1)Notarulcareaautentificatactuljuridicsauaeliberatcertificatuldemotenitorreferitorla
undreptsusceptibildenregistrarenregistrulbunurilorimobilepoatesolicita,lacerereascris
atitularuluidreptului,nregistrarealaoficiulcadastralteritorialpeacruirazdeactivitatese
afl bunul imobil. Notarul poate cere nregistrarea numai dac imobilul care face obiectul
actului a fost anterior nscris n registrul bunurilor imobile i exist un plan cadastral sau
geometricalacestuia(alterenului,construcieisauncperiiizolate).
(2)Modalitateaprezentriicereriidenregistrareiaactelorjustificativelaoficiulcadastral
teritorialsestabiletedeAgeniempreuncuMinisterulJustiiei.Dupefectuareanregistrrii,
registratorul va elibera notarului actele doveditoare ale dreptului, avnd aplicat parafa de
nregistrare,pentruafitransmisetitularuluidreptului.
(3) Notarul poate solicita eliberarea extraselor din registrul bunurilor imobile i a altor
documentenecesareefecturiiactuluinotarialnnumelepersoanelorfiziceijuridice,nbaza
uneicereridepuse.
(4) Tarifele pentru serviciile de nregistrare i pentru alte servicii prestate de oficiile
cadastraleteritorialepotfincasatedenotarinnumelentreprinderiiSpecializatenCadastru.
[Art.301introdusprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
Articolul31.Respingereacererii
(1)Cerereaserespingedac:
a)lipseteactuldeidentitatealsolicitantuluisaudacactulconineinexactiti
b)afostprezentatdeopersoanneautorizat
c)lipsescdocumentelepentrunregistrare
d)documenteleprezentatenucorespundcerinelorstabilitedelegislaie
e) drepturile solicitate pentru nregistrare nu snt susceptibile de nscriere n registrul
bunurilorimobile
f)dreptulasuprabunuluiimobilsolicitatpentrunregistrareestenregistratpenumeleunei
altepersoane
g)nregistrareadreptuluitrebuiesfieefectuatdeunaltoficiucadastralteritorial.
h)estenotataplicareasechestruluisauinterdiciadenstrinaresaugrevareabunuluiimobil
dreptulasupracruiaestesolicitatsprenregistrare
http://lex.justice.md/md/311616/

17/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

i)nuafostachitatplatapentrunregistrare.
[Art.31al.(1),lit.hi)introduseprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
(2) n cazul cnd cererea este respins, ea nu se nregistreaz, iar documentele se restituie
solicitantuluisaureprezentantuluiacestuia.
Lasolicitarealor,pecereresevorconsemnatemeiurilerespingerii.
(3)Respingereacereriintemeiulinvocatlaalin.(1)lit.f)poatefisoluionatprinaciunean
rectificare. Respingerea cererii pe celelalte temeiuri specificate la alin.(1) poate fi atacat la
registratorul din cadrul ntreprinderii Specializate n Cadastru, iar decizia acestuia poate fi
atacatninstanadejudecat.
[Art.31al.(3)nredaciaLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
Articolul32.Termenuldeexaminareacererii
(1) Organul cadastral teritorial esteobligat sverificedac documentele prezentate pentru
nregistrarecorespundexigenelorprezenteilegiialealtoractenormative.
(2) Termenul de examinare a cererii nu trebuie s depeasc 7 zile lucrtoare din data
nregistrriiei.
[Art.32al.(2)modificatprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
(3)Termenuldeexaminareacereriipoatefiprelungitladeciziaregistratorului,darcelmult
cu 40 de zile, n cazul n care este necesar nlocuirea documentelor sau primirea unor
documentesuplimentaredelasolicitant,delaautoritilepubliceidelaaltepersoane.
[Art.32al.(3)modificatprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
(4)Deciziaargumentatprivindprelungireatermenuluideexaminareacereriisecomunicn
scris solicitantului mpreun cu propunerea de nlocuire a documentelor sau de prezentare a
unor documente suplimentare pentru nregistrarea drepturilor. Decizia poate fi atacat n
instanadejudecat.
[Art.32al.(4)modificatprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
Articolul33.Temeiurilepentrurefuzulnregistrriidrepturilor
(1)nregistrareadrepturilornbazatitlurilordeautentificareadreptuluideintoruluideteren
nu poate fi refuzat. nregistrarea drepturilor n baza altor documente poate fi refuzat numai
dac:
a)solicitantulnuandeplinitntermencerinelestabilitelaart.32alin.(4)
b)formai/sauconinutuldocumentelorprezentatenucorespundcerinelorlegislaiei
c)saconstatatneautenticitateadocumentelorprezentate
d)documentulprezentatafostemisdeoautoritatepublicnecompetent
e)dateledindocumenteleprezentatenucorespunddatelordincadastru,cuexcepiacazurilor
ncarenecorespundereaestecauzatdeoeroaretehnicaorganuluicadastralteritorial
f)estenotataplicareasechestruluisauinterdiciadenstrinaresaugrevareabunuluiimobil,
dreptulasupracruiaestesolicitatsprenregistrare.
[Art.33al.(1),lit.(f)modificatprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
(2) n cazul refuzului de nregistrare a dreptului, cererea ulterioar a aceleiai persoane
referitoarelaacelaibunimobilseexamineazcaonoucerere.
(3) Decizia privind refuzul nregistrrii drepturilor se aduce la cunotina solicitantului n
scris. Refuzul nregistrrii drepturilor poate fi soluionat prin aciunea n rectificare dac snt
prezentetemeiurileindicatelaart.505i509dinCodulcivil.ncelelaltecazuri,deciziaderefuz
poate fi atacat n instana de judecat sau la registratorul ntreprinderii Specializate n
Cadastru,iardeciziaacestuiapoatefiatacatninstanadejudecat.
[Art.33al.(3)nredaciaLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
Articolul331.Temeiurilepentrususpendarea
nregistrriidrepturilor
(1)Prinderogaredelaprevederileart.33,ncazuldepuneriicereriidenregistrareaipotecii
asupraunuibunimobilcuprivirelacareaufostnregistrategrevrisauinterdicii,nregistrarea
ipoteciisesuspendpnlaradiereainformaieidespregrevaresauinterdicie.
(2) Decizia privind suspendarea nregistrrii dreptului se aduce n scris la cunotina
solicitantuluiimediatdupexaminareacereriiipoatefiatacatninstanadejudecat.
[Art.331introdusprinLP163XVIdin09.07.08,MO140142/01.08.08art.574]
http://lex.justice.md/md/311616/

18/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

Articolul34.Notarea
(1)Notareasefacelacerereapriiinteresate,ntemeiulactelordoveditoare,saulacererea
autoritiicareaemisactuljuridicntemeiulcruiaseefectueaznotarea.Notareainterdiciilor
careizvorscdinlegesaudinactuljuridicntemeiulcruiasafcutintabulareadreptuluise
efectueazdinoficiudectreregistrator.
(2)nafardecazurileprevzutedelege,nregistrulbunurilorimobilesemainoteaz:
a)depunereacereriidenregistrare
b)dreptuldeadministrarefiduciar,inclusivncazdetutelsaucuratel.
c) hotrrea judectoreasc definitiv i irevocabil, n temeiul creia urmeaz a fi nscris,
modificatsauradiatdreptul,pnlaefectuareapliipentrunregistrare.
[Art.34al.(2),lit.c)introdusprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
(3) Notarea se radiaz din registrul bunurilor imobile n baza documentelor ce confirm
stingerea drepturilor de crean, ncetarea aciunii faptelor sau raporturilor juridice n al cror
temei sa fcut notarea. Notarea depunerii cererii de nregistrare se radiaz concomitent cu
efectuareanregistrrii.
[Art.34nredaciaLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
Articolul35.Efectuareanscriereinregistrulbunurilor
imobile
(1)nscriereadreptuluideproprietateasupraconstrucieisefacedupnscriereadreptuluide
proprietateasupraterenului.
[Art.35al.(1)modificatprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
(2)nscriereadreptuluideproprietateasuprancperilorizolateseefectueazdupnscrierea
drepturilorasupraterenuluiiconstruciei.
[Art.35al.(2)modificatprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
(3)nscriereagrevrilordreptuluideproprietateseefectueazdupnscriereadreptuluide
proprietate.
(4)Dreptuldeproprietateasupraconstrucieipoatefinscrispnlanregistrareadreptuluide
proprietateasupraterenuluipecareaceastaesteamplasatdac:
a)terenulseaflnproprietateastatuluisauaunitiiadministrativteritorialeielaborarea
planuluiterenuluinuestenecesar
b)proprietarulterenuluiiproprietarulconstruciei(ncperiiizolate)sntpersoanediferite.
[Art.35al.(4)introdusprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242,al.(4)devine
al.(5)]
(5)ModuldeefectuareanscriereinregistrulbunurilorimobileestestabilitdeAgenie.
Articolul36.Documentelececonfirmnregistrarea
drepturilor
(1)nregistrareadrepturilorasuprabunuluiimobilesteconfirmatprinextrasuldinregistrul
bunurilorimobile.
(2)Extrasuldinregistrulbunurilorimobilelelibereazorganulcadastralteritorialnacrui
razdeaciuneseaflbunulimobil.
(3)Laextraseledincadastruidinregistrulbunurilorimobileseanexeaz,dupcaz,planul
terenuluii/saualconstruciei,ncperiiizolate.
[Art.36al.(3)modificatprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
(4) Extrasul din registrul bunurilor imobile se elibereaz, n termen de 3 zile lucrtoare,
persoaneifizicecaresalegitimatiadepusocererescrissaupersoaneijuridicecareasesizat
oficialorganulcadastralteritorial.
[Art.36al.(4)modificatprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
(5)Extrasuldinregistrulbunurilorimobileseelibereazpentruefectuareatranzaciilorieste
valabil timp de dou luni din data eliberrii. La eliberarea repetat a extrasului nainte de
expirareatermenuluiindicat,seefectueazmeniunea"Repetat".
(6)RefuzulnentemeiatalfurnizriideinformaiicadastralepoatefiatacatlaAgenie,iar
deciziaAgeniei,ninstandejudecat.
Articolul37.Consecinelejuridicealenregistrrii
(1) Consecinele juridice ale nregistrrii apar dup efectuarea nscrierei despre drepturile
http://lex.justice.md/md/311616/

19/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

asupra bunului imobil n registrul bunurilor imobile. Dup efectuarea nscrierei n registrul
bunurilor imobile, data autentic a nregistrrii este data primirii cererii de nregistrare, care
trebuiesfieinclusncondicadecereri.
(2)nregistrareagrevrilorasupragrevriidreptuluideproprietatenuinflueneazdrepturile
proprietaruluibunuluiimobil,daccontractulnuprevedealtfel.
[Art.37al.(3)exclusprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
Articolul371.Excepiidelaprincipiulvalabilitiidrepturilor
realedinmomentulnregistrrii
(1)Dreptuldeproprietateestevalabilfrnregistrareanregistrulbunurilorimobiledac
provine din succesiune, accesiune sau vnzare/transmitere silit ori este dobndit prin efectul
unuiactnormativ,prinexproprieresauntemeiulhotrriijudectoretioriactuluiexecutorului
judectoresc. Excepia dat se aplic i dreptului de proprietate confirmat de titlul de
autentificareadreptuluideintoruluidetereneliberatlaatribuireagratuitaterenurilor.
[Art.371al.(1)modificatprinLP37din07.03.12,MO6062/30.03.12art.195]
(2) Pentru opozabilitatea fa de teri, dreptul de proprietate dobndit prin modalitile
indicatenalin.(1)urmeazafinregistratnregistrulbunurilorimobile.
(3)Dacdreptuldeproprietateasuprabunuluiimobilafostcedatsuccesivprinmodalitile
indicate n alin.(1), iar nscrieri n registrul bunurilor imobile nu sau fcut, cea din urm
persoanndreptpoatecerenscriereadobndirilorsuccesiveodatcunregistrareadreptului
su,prezentnddocumenteleoriginalecedovedescntreguliralactelorjuridiceefectuate.
[Art.371introdusprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
Articolul38.Corectareagreelilordincadastru
(1) Greelile din cadastru se corecteaz numai n temeiul deciziei registratorului. Decizia
trebuiesconindatadescopeririigreelii,caracterulei,cauzanateriiei(dinculpatitularului
de drepturi sau a organului cadastral teritorial), modul de corectare a greelii, sursele de
reparaieaprejudiciuluicauzat.
(2) Problema corectrii greelilor tehnice (de litere, omisiuni de cuvinte, cifre, greeli n
calculele aritmetice etc.), abordat de titularul de drepturi i/sau de alte persoane, se
soluioneazntermende15ziledindatadepuneriicererii,nurmtoareaordine:
a)seiadeciziaprivindefectuareamodificriincadastrusauprivindrefuzulmodificrii
b)seefectueazmodificareancadastru
c)sesolicitrestituireaextrasuluieliberatdinregistrulbunurilorimobileiseelibereazun
extrascorectatsau
d)setrimitesolicitantuluirefuzulmotivatalefecturiimodificriincadastru.
(3) Greelile care nu au caracter tehnic (indicarea greit a tipului de drept, a denumirii
titularuluidedrepturi,componenabunuluiimobil,denaturareamrimiicotelornproprietatea
comun, a coordonatelor hotarelor, exceptnd transformarea coordonatelor punctelor de hotar
dintrunsistemdecoordonatenaltul,ialtegreelicarelezeazdrepturileiintereselelegitime
ale tutilarilor de drepturi sau ale altor persoane) se corecteaz cu consimmntul exprimat n
scris al fiecrui titular de drepturi ale crui interese snt atinse sau n temeiul hotrrii
judectoretiirevocabile.
[Art.38al.(3)modificatprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
[Art.38al.(3)modificatprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
[Art.38al.(4)exclusprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
CapitolulV
PARTICULARITILENREGISTRRIIUNORTIPURIDEBUNURI
IMOBILEIADREPTURILORASUPRALOR
Articolul39.nregistrareadreptuluideproprietate
comunndevlmie
(1)Lanregistrareadreptuluideproprietatecomunndevlmieasuprabunurilorimobile,
n baza cererii unuia sau a ambilor soi, n registrul bunurilor imobile se indic datele despre
ambii soi dac aceste bunuri au fost procurate sau construite n timpul csniciei lor i dac
contractuldintresoi,autentificatnotarial,nuprevedealtfel.Nenscriereanregistrulbunurilor
http://lex.justice.md/md/311616/

20/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

imobile a datelor despre cellalt so nu conduce la pierderea de ctre acesta a dreptului de


proprietateasuprabunurilorprocuratesauconstruitentimpulcsniciei.
[Art.39al.(1)modificatprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
(2) La nregistrarea dreptului de proprietate comun n devlmie asupra locuinelor
privatizate,nregistrulbunurilorimobileseindicdateletuturorparticipanilorlaprivatizarea
acestor obiecte n baza contractului de vnzarecumprare (predarepreluare) a locuinei n
proprietateprivatidocumentuluiceconfirmcomponenaparticipanilorlaprivatizare.
[Art.39al.(2)modificatprinLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
[Art.39al.(2)modificatprinLP910din14.03.02,MO56/24.04.02art.395]
(3)Lanregistrareadreptuluideproprietatecomunndevlmieasupraterenuluiatribuit,
conform legislaiei, ntregii familii, n registrul bunurilor imobile se indic datele tuturor
persoanelor care erau membri ai familiei la data atribuirii, n baza extrasului din registrul de
evidenagospodriilorsauacertificatuluieliberatdeautoritateaadministraieipublicelocale.
[Art.39al.(4)modificatprinLP757din27.12.2001,MO17/31.01.2002art.58al.(3)devine
al.(4)]
(4)Lanregistrareaprimaradreptuluideproprietatecomunndevlmieasuprabunurilor
imobile care aparin fie membrilor fostei gospodrii de colhoznic, fie membrilor fostei
gospodrii rneti (de fermier), n registrul bunurilor imobile se indic datele tuturor
membrilorgospodriei,inclusivaleminoriloricelorinapipentrumunc,conformextrasului
dinregistruldeevidenagospodriilorsaucertificatuluieliberatdeautoritateaadministraiei
publicelocale.Bunurileimobileprocuratesaucreatenurmaactivitiincomunamembrilor
gospodrieirneti(defermier)senregistreazcudreptdeproprietatecomunndevlmie
amembriloracesteigospodrii,enumerainextrasuldinRegistrulgospodriilorrneti(de
fermier), eliberat de autoritatea administraiei publice locale, dac contractul ncheiat ntre
membrii gospodriei rneti (de fermier) sau hotrrea instanei de judecat nu prevede
proprietateacomunndiviziune.
[Art.39al.(4)modificatprinLP757din27.12.2001,MO17/31.01.2002art.58]
Articolul40.nregistrareadreptuluideproprietatecomun
ndiviziune
(1)Lanregistrareadreptuluideproprietatecomunndiviziuneasuprabunuluiimobil,n
registrulbunurilorimobileseindiccotaidealafiecruiproprietarnpatrimoniu,care:
a)sedeterminreieinddinmrimeasuprafeeitotalesausuprafeeilocativefiedinvaloarea
unor ncperi i/sau a suprafeelor unor terenuri, fie n alt mod convenit ntre cotitularii
dreptuluideproprietatecomunndiviziunei
b)seexprimsubformdefracieordinarsaunprocentelamrimeasauvaloareabunului
imobili
c) se indic n contract sau n alt document ce confirm drepturile, fcnduse referire la
moduldedeterminareaei.
(2) nscrierea n registrul bunurilor imobile privind mrimea cotei se efectueaz n baza
documentuluiceconfirmcoteledeterminatenbunulimobil.ncazulncarecoteledintrun
teren, dintro construcie sau dintrun alt bun imobil stabilite separat snt indicate n diferite
documentececonfirmdrepturile,nscriereaseefectueazconformacestordocumente.
[Art.40al.(2)modificatprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
[Art.40al.(3)exclusprinLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
Articolul401.nregistrareadreptuluidobnditprin
uzucapiuneimobiliar
(1) Dreptul dobndit prin uzucapiune imobiliar se intabuleaz n temeiul hotrrii
judectoretiirevocabile.
(2)Dreptuldobnditprinuzucapiuneimobiliarnuvaputeafinscrisnregistrulbunurilor
imobiledac,lamomentuldepuneriicereriidenregistrare,dreptuldeproprietateesteintabulat
saunscrisprovizoriupenumelealteipersoane.
[Art.401introdusprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
Articolul402.nregistrareadreptuluideproprietateasupra
http://lex.justice.md/md/311616/

21/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

terenului,dobnditprinaccesiuneimobiliar
natural
(1) Dreptul de proprietate dobndit prin accesiune imobiliar natural se nregistreaz n
temeiulactuluideconstatarepeterenialplanuluicadastral,ntocmitdeexecutantullucrrilor
cadastrale.
(2)ncazulaccesiuniinaturaleauneiprideterenprevzutelaart.328alin.(3)dinCodul
civil,nregistrareadreptuluideproprietateasupraacesteiaseefectueazncondiiilealin.(1)din
prezentularticol,dacatrecutunandeladatanotriiintrriinposesieaproprietaruluiasupra
priialipiteinuafostnotataciuneaprivindrevendicareapriidesprinse.ncelelaltecazuri,
nregistrarea dreptului de proprietate asupra prii de teren alipite se efectueaz n temeiul
hotrriijudectoreti.
[Art.402introdusprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
Articolul403.nregistrareacondominiului
(1) La nregistrarea condominiului, n cazul construciilor date n exploatare, cererea de
nregistrare se depune de asociaia de coproprietari. La cerere se anexeaz documentele ce
confirm drepturile asupra terenului condominiului i actele de dare n exploatare a
construciilor.
[Art.403al.(1)modificatprinLP163XVIdin09.07.08,MO140142/01.08.08art.574]
(2) La nregistrarea bunurilor imobile ale condominiului n registrul bunurilor imobile, n
subcapitolulIIalcapitolelorAiBsefaceinscripia"condominiu".Dateledespreproprietari
nusenscriu.
(3) Concomitent cu nregistrarea condominiului se nregistreaz dreptul asociaiei de
coproprietarideadministrareabunuriloraflatencondominiu.
(4)Lasolicitareaproprietarilorlocuinelor,nregistrulbunurilorimobilecapitolulCseva
nregistra dreptul de proprietate asupra locuinelor, conform normelor generale, la care,
suplimentar, se va indica cota respectiv deinut n bunurile comune ale condominiului.
Nesolicitarea nregistrrii bunurilor condominiului aflate n proprietate comun nu constituie
temeipentrurefuzulnregistrriidreptuluideproprietateasupralocuinelor.
(5)ncazulncareconstruciaamplasatpeterenulcondominiuluiaparinenntregimeunui
proprietar sau se afl n proprietatea comun a mai multor proprietari, nscrierile n registrul
bunurilor imobile referitoare la aceast construcie i la drepturile asupra ei se efectueaz n
condiiigenerale.
(6)nregistrareacondominiuluincazulbunurilorimobileviitoaresaunefinalizatesefacen
conformitatecuart.404i405.
[Art.403al.(6)introdusprinLP163XVIdin09.07.08,MO140142/01.08.08art.574]
[Art.403introdusprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
Articolul404.nregistrareadreptuluiasuprabunului
imobilconstruit
(1) Pentru nregistrarea bunului imobil construit i a dreptului de proprietate asupra lui se
prezint documentul ce confirm dreptul de proprietate sau dreptul de folosin (superficie,
arend)asupraterenuluibeneficiarului(investitorului)construcieiidocumentelececonfirm
recepialucrrilordeconstrucie.Documentelereferitoarelaterennusntnecesarencazuln
caredreptulasupraterenuluiafostdejanregistrat.
(2) nregistrarea dreptului asupra unei construcii nefinalizate poate fi efectuat la cererea
titularuluidedrept,ntemeiuldocumentelorceconfirmdreptulbeneficiarului(investitorului)
construcieiasupraterenului,alautorizaieipentruconstrucieialavizuluitehnicelaboratde
ctre experi tehnici atestai ce confirm gradul de executare a construciei i corespunderea
lucrrilordeconstruciecudocumentaiadeproiect.Pentruconstruciilecenucadsubincidena
Legii nr.721XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea n construcii, se prezint actul de
constatare pe teren privind gradul de executare a construciei, ntocmit de oficiul cadastral
teritorial i coordonat cu autoritatea public local. Pentru efectuarea tranzaciilor cu
construciile nefinalizate, acestea se nregistreaz n registrul bunurilor imobile n mod
http://lex.justice.md/md/311616/

22/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

obligatoriu.
[Art.404al.(2)modificatprinLP162din22.07.11,MO170175/14.10.11art.498]
[Art.404al.(2)modificatprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
(3)nregistrareanregistrulbunurilorimobileacaselordelocuitindividualeiaanexelor
gospodreti nregistrate pn la data intrrii n vigoare a Legii nr.835XIII din 17 mai 1996
privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului n registrele de eviden a
gospodriilor,inutedeprimrii,poatefiefectuatntemeiulextrasuluidinacesteregistre.
[Art.404introdusprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
Articolul405.nregistrareadreptuluiasupraconstruciilor
viitoare
(1) Este posibil nregistrarea construciei viitoare, a ncperilor izolate din cadrul
construcieiviitoareiadreptuluideproprietateasupraacestora.Construcieiviitoare,precum
i ncperilor izolate din cadrul acesteia li se atribuie numere cadastrale provizorii. La
nregistrarea construciei viitoare sau a ncperilor izolate din cadrul acesteia, n registrul
bunurilorimobileseaplicmeniuneabunviitor.
(2) Construciile viitoare care, conform proiectului, snt divizate n ncperi izolate, la
solicitareatitularuluidedrepturi,senregistreazsubformdecondominiu.nsubcapitolulIIal
capitolelor A i B din registrul bunurilor imobile se aplic meniunea condominiu, totodat
dateledespreproprietarulconstrucieiviitoarenusenscriu.
(3)ncperileizolatedincadrulconstrucieiviitoarepotfinregistratenumaidacviitoarea
construcieestenregistratsubformdecondominiu.Dreptuldeproprietatealbeneficiarului
construciei asupra ncperilor izolate, n acest caz, se nregistreaz la momentul nregistrrii
condominiului.
(4)Tranzaciilecuncperileizolatedincadrulconstruciilorviitoarepotfiefectuatenumai
dupnregistrareaconstrucieisubformdecondominiu.
(5) Concomitent cu nregistrarea ncperilor izolate din cadrul construciei viitoare, se
nregistreaz cota respectiv a proprietarului ncperii izolate n bunurile comune n
condominiu.
(6) Pentru nregistrarea provizorie a construciei viitoare, beneficiarul acesteia depune
documentele ce confirm dreptul de proprietate asupra terenului sau dreptul de folosin
(superficie, arend etc.) a terenului, dac dreptul asupra terenului nu este nregistrat, i
autorizaiadeconstrucie,iardacsesolicitnregistrareancperilorizolatedincadrulviitoarei
construcii,suplimentarseanexeazproiectulconstrucieiideclaraiancondominiu,ntocmit
debeneficiarulconstruciei.
(7)Declaraiancondominiuvaconineinformaiacuprivirela:
a)descriereabunului,inclusivafiecruietajalacestuia
b)descriereaiindicareahotarelorntrencperileizolate,precumintreacesteaispaiile
comune
c)distribuireacotelordinbunurilecomunencondominiu.
(8) Transferul dreptului de proprietate asupra construciilor viitoare, inclusiv asupra
ncperilorizolatedincadrulacestora,vafinregistratnregistrulbunurilorimobile.
(9)Prevederileprezentuluiarticolseaplicconstruciilornefinalizatenmsurancarelegea
nuprevedealtfel.
[Art.405introdusprinLP163XVIdin09.07.08,MO140142/01.08.08art.574]
Articolul406.nregistrareacontractelorprivind
investiiilenconstrucii
(1) Contractele prin care una dintre pri se oblig s asigure construcia unuia sau mai
multorapartamenteisletransmitpersoaneifizicecareseobligsachiteintegralsauparial
preul imobilului anterior predrii acestuia, precum i contractele privind cesiunea drepturilor
care rezult din acestea se autentific notarial i se nscriu n registrul bunurilor imobile, sub
sanciuneanulitii.
(11)Parteacareasigurconstruciabunuluiimobilesteobligatsnregistrezecontractele
http://lex.justice.md/md/311616/

23/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

privind investiiile n construcii la oficiile cadastrale teritoriale n termen de 15 zile


calendaristicedindataautentificriinotarialeaacestora.
[Art.406al.(11)introdusprinLP279din07.12.12,MO15/04.01.13art.12]
(2) Este interzis s se perceap de la persoana fizic orice pli prevzute de contractele
menionatelaalin.(1)naintedenregistrareacontractelorrespective.
(3) Pentru nregistrarea contractelor menionate la alin.(1), partea ce asigur construcia
bunului imobil este obligat s nregistreze dreptul de proprietate sau de folosin asupra
terenului destinat construciei, dac acest drept nu este nregistrat, precum i s prezinte
oficiului cadastral teritorial autorizaiile necesare pentru construcie, proiectul construciei,
aprobatnmodulstabilit,listaapartamenteloriancperilornelocuibile.
(4)Duprecepiaconstruciei,dreptuldeproprietateasupraapartamentuluicarefaceobiectul
contractelor menionate la alin.(1) se nscrie n registrul bunurilor imobile n temeiul acestor
contracteialactuluidepredareprimire,semnatntrepri.
[Art.406introdusprinLP164XVIdin09.07.08,MO138139/29.07.08art.561]
Articolul407.nregistrareapieiriifortuitesaudistrugerii
(demolrii)bunuluiimobil
(1) n cazul n care bunul imobil i nceteaz existena prin pieire fortuit sau distrugere
(demolare),concomitentcunregistrareaprivindncetareaexisteneibunuluiimobilnregistrul
bunurilorimobileseradiaztoatedrepturilerealeigrevrilereferitoarelaacelbunimobil.
(2)nregistrareaprivindncetareaexisteneibunuluiimobilsefacentemeiuldocumentelor
ceconfirmfaptulpieiriifortuitesaudistrugerii(demolrii)bunuluiimobil.
[Art.407introdusprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
Articolul41.nregistrareadreptuluiasuprabunului
imobilalpersoanelorjuridice
(1) La ncetarea activitii persoanei juridice n legtur cu reorganizarea (contopirea,
absorbia,divizarea,separarea,transformarea)saulichidareaeinregistrulbunurilorimobilese
efectueaznscriereacuprivirelastingereadreptuluiasuprabunuluiimobilalacesteianbaza
extrasuluidinRegistruldestatalntreprinderiloriorganizaiilor.
[Art.41al.(1)modificatprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
(2) Dreptul asupra bunului imobil al persoanei juridice create prin reorganizarea unei alte
persoane juridice se nregistreaz n temeiul nscrierei privind succesiunea n drepturi din
documenteledeconstituirealenoiipersoanejuridiceialactuluidetransmiteresaualbilanului
derepartiie,confirmatnmodulstabilit.
[Art.41al.(2)modificatprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
(3) n cazul lichidrii persoanei juridice, nregistrarea drepturilor asupra bunului imobil al
noilorproprietariseefectueaznbazadocumentelor,perfectatenmodulstabilit,cuprivirela
mprirea,distribuireasautransmitereabunurilorpersoaneijuridicelichidate.
(4) n cazul ncetrii activitii persoanelor juridice, eliberarea extraselor i nregistrarea
tranzaciilor cu bunurile imobile care aparin acestor persoane se suspend pn la data
ncheieriireorganizriisaulichidriilor,cuexcepiacazurilorncarebunurilesepunnvnzare
ladeciziacomisieidelichidaresaunconformitateculegislaiacuprivirelainsolvabilitate.
[Art.41al.(4)nredaciaLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
Articolul42.nregistrareadrepturilorasuprabunurilor
imobileproprietatepublic
(l)Drepturilentreprinderilorasuprabunurilorimobileproprietatepublic,transmiselorn
folosin, se nregistreaz n temeiul actelor de predarepreluare, ncheiate ntre organele
centraledespecialitatesauautoritileadministraieipublicelocaleintreprindere.
[Art.42al.(1)nredaciaLP910din14.03.02,MO56/24.04.02art.395]
(2)nregistrareagrevriidreptuluiasupraterenuluiproprietatepublicseefectueaznbaza
decizieiautoritiiadministraieipublicelocale.
Articolul43.nregistrareadrepturilordefolosin,dearend
(1)Dreptuldefolosin,dearendasuprabunuluiimobilpeuntermenmaimarede3anieste
supusnregistrriiobligatorii.Lacerereatitularului,dreptuldearendpoatefinregistratipe
http://lex.justice.md/md/311616/

24/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

untermenmaimicde3ani.
(2)ncazularendriiuneipridinbunulimobil,lacontract,prezentatodatcucerereade
nregistrare,seanexeazplanulterenuluii/sauplanulconstrucieipeetajesaualuneipridin
ea,caresearendeaz(subarendeaz).Cerereadenregistrareadreptuluidearend(subarend)
trebuiesfiesemnatdepersoanacarednarendidearenda.
[Art.43al.(2)modificatprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
(3)Dreptuldefolosin,dearendasuprabunuluiimobilsestinge:
a)laexpirareatermenuluidefolosin,dearend
b)laapariiacondiieiindicatencontract
c)ladeciziainstaneidejudecat
d)lacerereacomunaprilordincontract
e)naltecazuriprevzutedelegislaie.
Articolul44.nregistrareaipotecii
(1)nregistrareaipoteciiseefectueaznbazacereriidebitoruluiipotecarsauacreditorului
ipotecar dup nregistrarea drepturilor patrimoniale ale debitorului ipotecar asupra bunului
imobil. La cererea debitorului ipotecar sau a creditorului ipotecar, se anexeaz contractul de
ipotec mpreun cu documentele indicate n contract. n cazul n care contractul de vnzare
cumprare a bunului imobil i contractul de ipotec au fost ncheiate concomitent, dreptul de
proprietateiipotecsenregistreazconsecutiv.
[Art.44al.(1)modificatprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
(2)Nuseadmitenregistrareaipoteciincazurilencareipotecareabunuluiimobilindicatn
contractesteinterzisdelegislaie.
(3) La nregistrarea ipotecii, se indic datele despre creditorul ipotecar i despre obiectul
ipotecii, termenul de aciune al acesteia dac este stabilit, valoarea obligaiei asigurat prin
ipotecsaudateleprivindmodulicondiiiledeterminriiacesteivalori.
[Art.44al.(3)modificatprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
(4) n cazul n care, conform condiiilor ipotecii, debitorului ipotecar i este interzis s
dispundebunulimobilipotecati/sausipotechezeulterioracelaibun,nregistrulbunurilor
imobilesenoteazinterdiciile.
[Art.44al.(3)modificatprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
(41) n cazul n care, conform condiiilor ipotecii, ipoteca constituit va garanta aceluiai
creditor ipotecar executarea oricrei obligaii viitoare, acest fapt se noteaz n registrul
bunurilorimobile.
[Art.44al.(41)introdusprinLP164XVIdin09.07.08,MO138139/29.07.08art.561]
(5)Cesiuneaipoteciisenregistreaznbazacontractuluidecesiuneacreanei.
(6) Stingerea dreptului de ipotec se nregistreaz n baza cererii creditorului ipotecar, a
cereriicomuneadebitoruluiipotecariacreditoruluiipotecar,ahotrriiirevocabileainstanei
dejudecatsaunaltetemeiuriprevzutedelege.
[Art.44al.(6)modificatprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
(7) n cazul n care debitorul ipotecar a solicitat limitarea accesului terilor la informaia
privindbunurileipotecate,laeliberareainformaieidinregistru,registratorulvaartaexistena
interdiciei din partea debitorului i va meniona c n acest caz, conform art.474 alin.(2) din
Codulcivil,seprezumcntregulpatrimoniualdebitoruluiipotecarestegrevatcuipotec.
[Art.44al.(7)introdusprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
[Art.44modificatprinLP164XVIdin09.07.08,MO138139/29.07.08art.561]
Articolul45.nregistrareaservituilor
(1)Servituilesenregistreazlacerereaproprietaruluibunuluiimobilsauapersoaneina
creifavoareestestabilitservituteaorintemeiulnotificriiorganuluimputernicitlaacrui
decizieafoststabilitservitutea.
(2) Servituile se nregistreaz n baza urmtoarelor documente referitoare la stabilirea
servituilor:
a)contractulncheiatnmodulstabilit
b)deciziaproprietaruluilaformareabunurilorimobile.Servituteaconstituitprindestinaia
stabilitdeproprietarseintabuleazconcomitentcudobndireadreptuluideproprietateasupra
http://lex.justice.md/md/311616/

25/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

unuiadinbunuridectrealtpersoan
[Art.45al.(2),lit.b)nredaciaLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
c)hotrriiinstaneidejudecatpentruservituiledobnditeprinuzucapiune.
[Art.45al.(2),lit.c)modificatprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
(3) La documente, n care snt indicate: coninutul, termenul de aciune, dateledespre
persoanele n a cror favoare este stabilit servitutea, se anexeaz planul terenului, n care se
indichotarele,i/sauplanulconstruciei,ncareseindicsferadeaciuneaservituii.
(4)ServituteasenscrieattlabunulimobildominantnsubcapitolulIalregistrului,ctila
bunulimobilaservitnsubcapitolulIIIalregistrului.
[Art.45al.(4)introdusprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
Articolul46.nregistrareadreptuluideadministrare
fiduciar,detutelsaucuratel
Orice drept asupra bunului imobil a crui exercitare se face n condiii de administrare
fiduciar, de tutel sau curatel se nregistreaz numai n baza documentelor ce determin
acesterelaii,inclusivnbazdecontractsauntemeiulhotrriiinstaneidejudecat.
Articolul461.Notareaaciuniinjustiie
(1) Aciunea n justiie se noteaz n registrul bunurilor imobile la cererea persoanei
interesate,ntemeiulcereriidechemarenjudecatialncheieriiinstaneidejudecatdespre
admitereacereriidechemarenjudecat.
(2)ncheiereainstaneidejudecatprivindprimireacereriidechemarenjudecatnaintate
deorganuldedreptsaudeorganulfiscalcuprivirelaneplataimpozitelor,taxelorialtorpli
obligatoriisevatransmitedectreinstanadejudecat,ntermende3zile,oficiuluicadastral
teritorial.
[Art.461modificatprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
[Art.461introdusprinLP52XVIdin09.03.06,MO5962/14.04.06art.242]
CapitolulVI
RSPUNDERI,COMPENSAII,GARANII
Articolul47.Rspunderilepentrunclcareaprezenteilegi
(1) nclcarea prezentei legi atrage dup sine rspundere disciplinar, material, civil,
administrativipenal.
[Art.47al.1)modificatprinLP280XVIdin14.12.07,MO9496/30.05.08art.349]
(2) ntreprinderea Specializat n Cadastru i filialele sale poart rspundere civil pentru
cauzare de prejudiciu titularului de drepturi prin deteriorarea sau pierderea documentelor din
cadastru.
[Art.47al.(2)modificatprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
[Art.47al.(2)modificatprinLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
(3)Mrimeaprejudiciuluicauzattitularuluidedrepturisecalculeazlamomentulexaminrii
cereriidechemarenjudecat.
(4)Titularuldedrepturipoartrspundereadministrativicivilpentru:
a)nclcareatermenuluistabilitdedepunereacereriidenregistrareadreptului
b)neasigurareaaccesuluilabunulimobilpentruexecutareadelucrricadastrale
c)strmutareaidistrugereabornelordehotarsauneasigurareaintegritiilor.
(5)Persoanelecufunciiderspunderedinntreprinderi,instituiiiorganizaiicareexecut
lucrriceindefolosireadatelorcadastralepoartrspundereadministrativpentru:
a)efectuarealucrrilorcadastralefrlicen
b)neprezentareadatelorcadastraleactualizate
c) neprezentarea documentelor ce servesc drept temei pentru efectuarea de nscrieri n
registrulbunurilorimobilenconformitateculegislaia.
Articolul471.Delimitarearspunderiipentruprejudiciul
cauzat
(1)Pentruprejudiciulcauzatcaurmareanregistrriidrepturilornbazadocumentelorcare
confirm drepturile i planurile cadastrale sau geometrice i care conin erori comise de
autoritile ce au emis sau perfectat documentele prezentate pentru nregistrarea primar,
http://lex.justice.md/md/311616/

26/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

rspundereaopoartautoritilecareauemissauperfectatdocumentele.
(2) ntreprinderea Specializat n Cadastru i filialele sale rspund pentru emiterea sau
perfectareadocumentelorcueroricomisedinculpproprie,precumipentruerorilecomisen
planurilentocmitedeacestea.
[Art.471al.(2)modificatprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
(3)Prejudiciulcauzatcaurmareaaciunilorregistratoruluisereparconformart.49i50.
[Art.471al.(3)introdusprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
[Art.471introdusprinLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
Articolul48.Rspundereapentrumodificarea,folosirea
idispunereanesancionatdeinformaia
referitoarelanregistrareadrepturilor
(1) Introducerea, modificarea, eliminarea nscrierei din registrul bunurilor imobile cu
nclcarea modului stabilit, precum i difuzarea i furnizarea nesancionat a datelor din
cadastruatragdupsinerspunderealucrtoriloroficiuluicadastralteritorialnconformitatecu
legislaianvigoare.
(2)Furnizareadatelordincadastrunscopuricomerciale,frcontractulrespectivcuoficiul
cadastralteritorial,ctrentreprinderi,instituiiiorganizaiicarenuintrnsistemulorganelor
cadastraleatragedupsinerspundereaprevzutdelegislaianvigoare.
(3) Executarea fr licen a lucrrilor pasibile de licen atrage dup sine rspunderea
prevzutdelegislaianvigoare.
Articolul49.Fonduldegaranie
(1)nscopulreparaieiunuieventualprejudiciucauzattitularilordedrepturiasuprabunurilor
imobile,seinstituieunfonddegaranie.
[Art.49al.(1)modificatprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
[Art.49 al.(2) exclus prin LP97XV din 01.04.04, MO132137/06.08.04 art.694 al.(3)(4)
devin(2)(3)]
(2) Mijloacele fondului de garanie pot fi investite n hrtii de valoare n conformitate cu
legislaiaprivindhrtiiledevaloaresaupedepoziteleconturilorbancare,nscopulprotecieide
inflaie.
[Art.49al.(2)modificatprinLP362din23.12.05,MO20/31.01.06art.87]
(3)Moduldeconstituireiadministrareafonduluidegaranie,mrimealuisestabilescde
Guvern.
(4) n cazul n care fondul de garanie nu dispune de mijloace suficiente pentru acordarea
compensaiei, el se completeaz din contul majorrii cuantumului defalcrilor la fondul de
garanie.
[Art.49al.(4)introdusprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
Articolul50.Platacompensaieititularuluidedrepturi
(1) Titularul de drepturi cruia ia fost cauzat un prejudiciu ca urmare a nscrierii sau
modificrii incorecte n registrul bunurilor imobile ori a refuzului nentemeiat (care nu
corespundetemeiurilorindicatenprezentalege)deanregistradreptul,svritederegistrator
cuvinovie,beneficiazdeocompensaie.
[Art.50al.(1)nredaciaLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
(2)Sepltetecompensaienumaidupprimatranzaciesvritdupnregistrareaprimar.
(21)Nusecompenseazprejudiciulceurmeazafirecuperatdelapersoanacarelainstigat
peregistratorsaucareabeneficiatnmodcontientdeunavantajnurmaaciunilorincorecte
aleregistratorului.
[Art.50al.(21)introdusprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
(22)ncazulncarefonduldegaranienudispunedemijloacesuficientepentruacordarea
compensaiei,aceastasepltetepemsuraacumulriifonduluidegaranie.
[Art.50al.(22)introdusprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
(3) Nu se pltete compensaie n cazul n care solicitantul a cauzat sau a contribuit la
cauzareaprejudiciuluiprinescrocheriesauneglijen.
http://lex.justice.md/md/311616/

27/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

(4) Sumele din fondul de garanie pltite pgubailor se percep n ordine de regres de la
persoanele vinovate, ale cror aciuni premeditate au cauzat prejudiciul. n astfel de cazuri,
Ageniaacioneazninstandejudecatncalitatedereclamant.
(5)Platacompensaieiseefectueazntemeiuluneihotrrijudectoreti.
[Art.50al.(5)modificatprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
Articolul51.Garaniiledobnditoruluidebuncredin
ncazulncaredobnditoruldebuncredinobineunbunimobildelaopersoannscris
din greeal n registrul bunurilor imobile n calitate de proprietar al acestui bun, dreptul de
proprietateasupraluisemeninedobnditoruluidebuncredin.
CapitolulVII
DISPOZIIITRANZITORII
Articolul52.Perioadadetranziie
(1)Perioadadetranziieestetimpulncaresecreeazcadastrul.
(2)nperioadadetranziie:
a)seconstituiesistemulorganelorcadastrale
b) se adopt actele normative, se elaboreaz standardele de stat, condiiile tehnice care s
asigurecrearea,implementareaifuncionareaeficientacadastrului
c)sentocmescnmodulstabilit:dosarulcadastralpentrufiecarebunimobil,planulcadastral
alteritoriului,registrulbunurilorimobileialtedocumentenecesarefuncionriicadastrului.
Articolul53.CompetenaGuvernuluindomeniulcreriicadastrului
nperioadacreriicadastrului,Guvernul:
a)iamsuripentrupunereanaplicareaprezenteilegi
b)exercitcontrolulasupraConsiliuluiinterdepartamentalpentrucoordonareaactivitilorn
domeniulcadastruluinaional
c)asigurinformareapopulaieiprivindntregprocesuldecreareacadastrului
d)ntreprindealtemsurinvedereacreriicadastruluibunurilorimobile.
Articolul54.Obligaiileautoritiloradministraieipublice
nperioadadetranziie
(1)Lasolicitareaoficiilorcadastraleteritoriale,autoritileadministraieipubliceleprezint
gratuit,ntermendeolundeladatasolicitrii,informaianecesarpentrucreareacadastrului,
cuexcepiadatelorcareconstituiesecretdestat:
a) Ministerul Dezvoltrii Informaionale date din Registrul populaiei i din Registrul
ntreprinderiloriorganizaiilorpentruidentificareapersoanelorfiziceijuridice
[Art.54al.(1),lit.a)nredaciaLP362din23.12.05,MO20/31.01.06art.87]
[Art.54al.(1),lit.b)exclusprinLP362din23.12.05,MO20/31.01.06art.87lit.c)d)devin
lit.b)c)]
b)autoritileadministraieipublicelocaledatedinRegistrulcadastralaldeintorilorde
terenuri,copiidepedeciziilecuprivirelaatribuireaterenurilor,laaprobareaactelorderecepie
aconstruciilor,extrase(adeverine)dinregistruldeevidenagospodriilorialtedocumente
necesarecreriicadastrului
c) autoritile administraiei publice centrale informaia grafic privind teritoriul unitii
administrativteritoriale.
[Art.54al.(1),lit.c)modificatprinLP362din23.12.05,MO20/31.01.06art.87]
(2)CoordonareaactivitilordecreareacadastruluisepunensarcinaGuvernului.
(3)Autoritileadministraieipublicelocaleasigurinstalareaipazabornelordehotarale
unitiloradministrativteritoriale.
Articolul55.nregistrareaprimar
(1) nregistrarea primar se efectueaz masiv i/sau selectiv de ctre oficiul cadastral
teritorial.
(2)nregistrareaprimarmasivseefectueazconformunuiprogramaprobatdeGuvernin
modulstabilitdeel.
(3) n procesul nregistrrii primare masive, se ntocmesc: planul cadastral al teritoriului,
dosarulcadastralpentrufiecarebunimobiliregistrulbunurilorimobile.
(4)ncazulncarecoordonatelehotarelorterenurilor,conformplanuluintocmitlaatribuirea
http://lex.justice.md/md/311616/

28/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

terenurilor n proprietate privat, nu corespund coordonatelor hotarelor terenurilor stabilite n


baza msurrilor efectuate pentru ntocmirea planului cadastral n cadrul nregistrrii primare
masive,dacacestemsurrisntefectuateconformcerinelorinormelorprevzutelaart.18
alin. (3), iar necorespunderea este generat de erorile de msurare la atribuirea terenurilor n
proprietate privat, pe planul cadastral al teritoriului vor fi reprezentate hotarele terenurilor
conformmsurrilorefectuatencadrulnregistrriiprimaremasive.
[Art.55al.(4)nredaciaLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
(41)Daclatranspunereapeterenaproiectuluideorganizareateritoriului,elaboratncadrul
privatizrii pmntului, snt evideniate erori ce in de coordonatele hotarelor, iar corectarea
acestoranumodificposesiuneadefaptaterenurilorinulezeazaltedrepturialetitularilor,se
elaboreazunplancadastralcorectat,careseaprobdeconsiliullocal.Deciziaconsiliuluilocal
emispemargineanouluiplancadastralvaservidrepttemeipentrumodificareadocumentelor
cadastrale.
[Art.55al.(41)introdusprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
(5)Oficiulcadastralteritorialelibereazproprietaruluideterenalcruiplanafostmodificat
ncondiiilealin.(4)saualin.(41) planul bunului imobil, cu indicarea suprafeei acestuia, care
estepartecomponentadocumentuluiceconfirmdreptuldeproprietateasupraterenului.
[Art.55al.(5)modificatprinLP291XVIdin19.12.08,MO3033/13.02.09art.73]
(6)Modificareasuprafeeiterenului,carezultatalmodificriiplanuluincazulprevzutla
alin. (4) i alin. (41), nu constituie temei pentru naintarea de aciuni de ctre participanii la
actulcivilprivindmajorareasaureducereadepreoridesuprafa.
[Art.55al.(6)modificatprinLP83din29.05.14,MO167168/24.06.14art.365]
[Art.55al.(6)introdusprinLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
(7)Pentrunregistrareaprimarmasivabunurilorimobilealentreprinderilor,abunurilor
imobile transmise n proprietate privat n contul cotelor valorice din bunurile ntreprinderii
agricole, proprietarii acestora prezint oficiului cadastral teritorial, n perioada efecturii
nregistrrii primare masive n localitatea respectiv, documentele ce confirm drepturile
patrimoniale asupra lor. nregistrarea primar a bunurilor imobile pentru care nu au fost
prezentate documentele necesare n perioada efecturii nregistrrii primare masive se
efectueazselectiv.
[Art.55al.(7)introdusprinLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694al.(5)(7)
devinal.(8)(10)]
(8)nregistrareaprimarabunurilorimobileatribuitesauprocuratenaltmodnprocesul
privatizrii,precumiadrepturilorasupraacestorbunuri,estereglementatdeprezentalegei
delegislaiacuprivirelaprivatizare.
[Art.55al.(5)introdusprinLP757din27.12.2001,MO17/31.01.2002art.58al.(5)(6)devin
al.(6)(7)]
(9)nprocesulnregistrriiprimaremasive,introducereancadastruadatelorinregistrarea
drepturilorasuprabunuluiimobilseefectueazfrcerereatitularilordedrepturi.
(10)nregistrareamasivnuatingedrepturilenregistrateselectivnaintedeefectuareaei.
Articolul56.nregistrareaselectiv
(1)nregistrareaselectivseefectueazlacerereatitularilordedrepturicontraplat.
(2) n cazul stabilirii hotarelor fixe ale terenului, dreptul asupra bunurilor imobile se
nregistreaz actului de stabilire a hotarelor sau a actului de constatare pe teren cu toi
proprietariiterenuriloradiacente.
[Art.56al.(2)modificatprinLP83din29.05.14,MO167168/24.06.14art.365]
(3) La nregistrarea dreptului asupra terenului cu hotare generale, nu se cere coordonarea
hotarelor.
[Art.56al.(3)modificatprinLP83din29.05.14,MO167168/24.06.14art.365]
(4)Actuldestabilireahotarelorprevzutlaart.19alin.(6)servetetemeipentruelaborarea
planului geometric, cu modificarea datelor din cadastru. Situaiei respective i snt aplicabile
corespunztorprevederileart.55alin.(5)i(6).
[Art.56al.(4)introdusprinLP83din29.05.14,MO167168/24.06.14art.365]
Articolul57.nregistrareadreptuluideproprietatepublic

http://lex.justice.md/md/311616/

29/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

Articolul57.nregistrareadreptuluideproprietatepublic
(1) n cazul n care titularul de drepturi nu deine documentele care si confirme dreptul
asupra terenului, dreptul de proprietate asupra terenului se nregistreaz n folosul Republicii
Moldova sau al unitii administrativteritoriale respective, conform legislaiei, n limitele
hotarelordemarcatepeteren.
[Art.57al.(1)modificatprinLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
(2)nregistrareatransmiteriidrepturilorasuprabunurilorimobiledinproprietateastatuluin
proprietateaunitiloradministrativteritorialeseefectueaznbazauneihotrriaGuvernului,
adoptatconformlegislaieinvigoare.
Articolul58.Finanarealucrrilordecreareacadastrului
(1)Lucrriledecreareacadastruluinordineanregistrriiprimaremasivesefinaneazdela
bugetul de stat, din credite i din alte surse de finanare, cu excepia prestrii serviciilor de
eliberareaextraselordinregistrulbunurilorimobile.
(2)Oficiilecadastraleteritorialeasigurcreareafonduluidegaraniedincontulmijloacelor
obinutelanregistrareacurent.
(3)nperioada,stabilitdeGuvern,deconstituireafonduluidegaranie,prejudiciulcauzat
titularuluidedrepturidinculparegistratoruluinuserepar.
Articolul59.Excepiipentrudrepturileapruteanterior
(1)Drepturileasuprabunurilorimobileapruteanteriorintrriinvigoareaprezenteilegii
nenscrise n registrul bunurilor imobile se consider valabile. Aceste drepturi se nscriu n
procesul nregistrrii primare masive sau selective i se consider nscute din ziua legalizrii
documentelorceconfirmdrepturile.
(2)ncazultransmiteriidelauntitularlaaltul,inclusivstatul,adrepturilorasuprabunurilor
imobile,precumincazulnateriisaustingeriidrepturilorduppunereanaplicareaprezentei
legi,tranzaciileidrepturilenscutedeacestetranzaciisntsupusenregistrriiobligatoriin
modulstabilitdeprezentalege.
(3) Pe durata nregistrrii primare masive a bunurilor imobile, n caz de vnzare silit a
acestor bunuri, extrasul din registrul bunurilor imobile nu este obligatoriu. La cerere, oficiul
cadastralvaeliberainformaiadisponibilreferitoarelabunulimobil.
[Art.59al.(3)introdusprinLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
(4) La nstrinarea primar a bunurilor imobile transmise n proprietate privat n contul
cotelor valorice din bunurile ntreprinderii agricole sau la nstrinarea primar a cotelorpri
dinacestebunuri,nregistrareancadastrunuesteobligatorie.Dupncheiereaconveniei,noul
proprietaresteobligatsnscrienregistrulbunurilorimobiledreptulsudeproprietateasupra
bunuluidobndit.
[Art.59al.(4)introdusprinLP97XVdin01.04.04,MO132137/06.08.04art.694]
CapitolulVIII
DISPOZIIIFINALE
Articolul60.Sistareaineriiregistruluiconstruciilori
aregistruluicadastralaldeintorilorde
terenuri
(1)Peteritoriulunitiiadministrativteritorialencarencnufuncioneazoficiucadastral
teritorial,tranzaciile,drepturileigrevrileprevzutelaart.59alin.(2)vorfitrecutenregistrul
cadastralaldeintorilordeterenuriinutdeprimriasatului(comunei),oraului(municipiului)
pealcruiteritoriuesteamplasatbunulimobil.
(2) La ncheierea nregistrrii primare masive pe ntreg teritoriul unitii administrativ
teritorialerespective,inerearegistruluiconstruciiloriaregistruluicadastralaldeintorilorde
terenurisesisteaz.
Articolul61.Intrareanvigoareaprezenteilegi
(1)Prezentalegeintrnvigoareladatapublicrii.
(2)Guvernul,ntermende2luni:
a)vaprezentaParlamentuluipropuneripentruaducerealegislaieinvigoarenconformitate
cuprezentalege
b)vaaduceactelesalenormativenconformitatecuprezentalege
http://lex.justice.md/md/311616/

30/31

20.09.2015

lex.justice.md/md/311616/

c)vaadoptaactenormativecaresasigureexecutareaprezenteilegi
d) va asigura reexaminarea i anularea de ctre ministere i departamente a actelor lor
normativecarecontravinprezenteilegi.
(3) Pn la aducerea n conformitate cu prezenta lege, legile i alte acte normative se vor
aplicanmsurancarenucontravinacesteia.
(4) Sub incidena prezentei legi cad raporturile juridice care au aprut dup intrarea ei n
vigoare.
PREEDINTELE
PARLAMENTULUIDumitruMOPAN
Chiinu,25februarie1998.
Nr.1543XIII.

http://lex.justice.md/md/311616/

31/31

S-ar putea să vă placă și