Sunteți pe pagina 1din 24

20.09.

2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

LPM105/2003
IDinternunic:312731

Fiaactuluijuridic

RepublicaMoldova
PARLAMENTUL
LEGENr.105
din13.03.2003
privindproteciaconsumatorilor
Publicat:27.06.2003nMonitorulOficialNr.126131artNr:507Dataintrariiinvigoare
:28.10.2003
MODIFICAT
LP140din28.07.11,MO146/28.08.11art.446nvigoare01.01.12
LP109din04.06.10,MO131134/30.07.10art.443
LP131XVIIIdin23.12.09,MO2324/12.02.10art.35
LP280XVIdin14.12.07,MO9496/30.05.08art.349
LP148XVIdin08.06.06,MO98101/30.06.06art.459
LP64XVIdin30.03.06,MO6669/28.04.06art.273
LP60XVIdin28.04.05,MO9294/08.07.05art.431
LP526din18.12.03,MO1315/16.01.04art.104nvigoare19.06.04
Prezenta lege stabilete bazele juridice pentru protejarea de ctre stat a persoanelor n
calitatealordeconsumatoriitranspuneDirectiva2005/29/CEaParlamentuluiEuropeania
Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale ntreprinderilor de pe
piaa intern fa de consumatori i de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a
directivelor97/7/CE,98/27/CEi2002/65/CEaleParlamentuluiEuropeanialeConsiliuluii
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European i al Consiliului, publicat n
JurnalulOficialalUniuniiEuropene(JO)nr.L149/22din11iunie2005.
[Preambulul modificat prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
Parlamentuladoptprezentalegeorganic.
CapitolulI
DISPOZIIIGENERALE
Articolul1.Noiuniutilizate
nsensulprezenteilegi,noiunileutilizateauurmtoarelesemnificaii:
consumator orice persoan fizic ce intenioneaz s comande sau s procure ori care
comand, procur sau folosete produse, servicii pentru necesiti nelegate de activitatea de
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

1/24

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

ntreprinztorsauprofesional
agent economic orice persoan juridic sau fizic autorizat pentru activitate de
ntreprinztor,carefabric,transport,comercializeazproduseoripridinproduse,presteaz
servicii(executlucrri)
productor:
agenteconomiccarefabricunprodusfinit,opartecomponentaunuiprodussaumaterie
prim
agent economic care aplic pe produs numele su, marca comercial sau un alt semn
distinctiv
agenteconomiccarerecondiioneazprodusul
agenteconomiccaremodificcaracteristicileprodusului
reprezentant, nregistrat n Republica Moldova, al unui agent economic al crui sediu se
aflnafaraRepubliciiMoldova
agenteconomiccareimportproduse
distribuitor sau vnztor al produsului importat n cazul n care importatorul nu este
cunoscut
distribuitorsauvnztoralprodusului,ncazulncareimportatorulnupoatefiidentificat,
dacacesta,ntermende30deziledeladepunereacererii,nuainformatpersoanaprejudiciat
asupraidentitiiimportatorului
vnztor orice persoan juridic sau fizic autorizat pentru activitate de ntreprinztor,
caredesfoaractivitatecomercialnrelaiilecuconsumatorii
prestator orice persoan juridic sau fizic autorizat pentru activitate de ntreprinztor,
carepresteazservicii
produsbundestinatconsumuluisauutilizriiindividualesnt,deasemenea,considerate
produse energia electric, energia termic, gazele i apa livrate pentru consum individual. n
cadrul practicilor comerciale se consider produs orice bun sau serviciu, inclusiv bunurile
imobile,drepturileiobligaiileaferente
[Art.1 noiunea n redacia LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
serviciuactivitate,altadectceadincarerezultproduse,desfuratnscopulsatisfacerii
unornecesitialeconsumatorilor
lucrareansambludeaciuniprincareseobineunprodussausemodificcaracteristicile
acestuia
produs, serviciu inofensiv (sigur) produs, serviciu care nu prezint risc pentru viaa,
sntatea,ereditateaibunurileconsumatorilorsaumediulnconjurtor
produs,serviciupericulosprodus,serviciucarenupoatefidefinitcainofensiv
produs de folosin ndelungat produs tehnic complex, constituit din piese i
subansambluri,proiectaticonstruitpentruaputeafiutilizatpeduratadefuncionareiasupra
cruiasepotefectuareparaiisauactivitidentreinere
cerine prescrise cerine stabilite n acte normative, inclusiv n documente normative de
standardizare
duratdefuncionare perioad de timp, stabilit de ctre productor (agentul economic
carefabricunprodus)ndocumentelenormativepentruproduseledefolosinndelungat,n
cadrulcreiaprodusele,alteledectcelepentrucareafoststabilittermendevalabilitate,trebuie
simenincaracteristicilespecificecucondiiarespectriiregulilordetransport,manipulare,
depozitare,pstrare,exploatareiconsum
termendevalabilitateperioaddetimp,stabilitdectreagentuleconomiccarefabricun
produs perisabil sau un produs care, n scurt timp, poate deveni periculos pentru sntatea
consumatorilor, n cadrul creia produsul trebuie si pstreze caracteristicile specifice, cu
condiiarespectriiregulilordetransport,manipulare,depozitare,pstrare,utilizareiconsum.
Pentru produsele alimentare i medicamente, termenul de valabilitate este datalimit de
consum
termen de garanie perioad de timp, prescris sau declarat, care curge de la data
achiziionriiprodusului,serviciuluiincadrulcreiaprodusul,serviciultrebuiesipstreze
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

2/24

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

caracteristicile prescrise sau declarate, iar productorul, vnztorul, prestatorul i asum


responsabilitatea remedierii sau nlocuirii pe cheltuiala sa a produsului, serviciului
necorespunztor dac deficienele nu snt imputabile consumatorului. Pentru producia
alcoolic,termendegaranieconstituieperioadadetimp,stabilitdeproductorndocumentele
normative,carecurgedeladatambutelieriiincadrulcreiaprodusulachiziionattrebuies
ipstrezecaracteristicileprescrisesaudeclarate
calitateansambludecaracteristicialeunuiprodus,serviciu,careiconferaptitudineade
asatisface,conformdestinaiei,necesitileexplicitesauimplicite
declaraie de conformitate declaraie scris, fcut de productor, prestator sau
reprezentantuloficialalacestora,princareacetiadeclar,pepropriarspundere,cprodusul,
serviciulesteconformcondiiilorprescrise
clauz abuziv clauz contractual care, nefiind negociat n mod individual cu
consumatorul, creeaz, contrar cerinelor buneicredine, prin ea nsi sau mpreun cu alte
prevederi din contract, n detrimentul consumatorului, un dezechilibru semnificativ ntre
drepturileiobligaiileprilorceapardincontract
[Art.1 noiunea n redacia LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
[Art.1noiuneamodificatprinLP60din28.04.05,MO92/08.07.05art.431]
plasare pe pia aciune de a face disponibile produsele pe piaa Republicii Moldova,
inclusiv pstrarea lor n scopul distribuirii, oferirii prin vnzare sau prin oricare alt form de
transmiterecontraplatoricutitlugratuit
[Art.1 noiunea"practici comerciale abuzive" exclus prin LP140 din 28.07.11,
MO146/28.08.11art.446nvigoare01.01.12]
produsfalsificat(contrafcut)produs,fabricatdinalicomponeni,nalteproporiisaun
altecondiiidectcelestabilitendocumentelenormative,careesteprezentatdreptveritabil
produs, serviciu necorespunztor (defectuos) produs, serviciu care nu corespunde
cerinelorprescrisesaudeclarate
viciu(deficien)defectalunuiprodus,serviciu,carelefacenecorespunztoarecerinelor
prescrisesaudeclarateicaresemanifestipoateficonstatatnumaintimpulutilizriii/sau
pstrriiaceluiprodus,serviciu
[Art.1noiuneamodificatprinLP140din28.07.11,MO146/28.08.11art.446nvigoare
01.01.12]
viciu(deficien)ascunsdefectalcalitiiunuiprodus,serviciu,care,existndlamomentul
livrriiprodusului,prestriiserviciului,nuafostcunoscutdectreconsumatorinicinuaputut
fidepistatprinmijloaceobinuitedecontrol
prejudiciu daun material i/sau moral adus consumatorului prin distrugerea,
deteriorarea sau diminuarea averii, precum i daun cauzat vieii, sntii i ereditii lui n
urmaconsumuluii/sauutilizriiproduselor,serviciilornecorespunztoareorinurmarefuzului
sautergiversriinentemeiateancheieriicontractuluideprestareaserviciului
intereseconomictotalitatea cerinelor naintate de consumator fa de vnztor, prestator
privind remedierea sau nlocuirea gratuit ori obinerea contravalorii produsului, serviciului
necorespunztor i privind repararea prejudiciului cauzat, precum i alte cerine ce in de
interesulmaterialalconsumatorului.
asociaie obteasc de consumatori asociaie obteasc care are ca scop unic aprarea
drepturilor i intereselor legitime ale consumatorilor, fr a urmri realizarea de profit pentru
membriisi
[Art.1 noiunea introdus prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
coddeconduitacordsautotalitatedereguli,neimpuseprinlegislaiesauprindispoziii
administrative, ce definesc comportamentul comercianilor care se angajeaz s le respecte n
legtur cu una sau mai multe practici comerciale ori n unul sau mai multe sectoare de
activitate
[Art.1 noiunea introdus prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

3/24

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

contractdeadeziunecontractncareclauzelesntformulatenprealabildeunadintrepri,
iar cealalt parte doar poate s accepte ncheierea contractului n condiiile impuse sau s
renunelancheiereacontractului
[Art.1 noiunea introdus prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
deciziedetranzacionareoricedeciziepecareoiaunconsumatorprivindoportunitatea,
modalitile i condiiile de achiziionare a produsului, privind modalitatea de plat (integral
sauparial)pentruunprodus,privindpstrareaorirenunarealaunprodussauexercitareaunui
drept contractual n raport cu produsul, decizie ce poate conduce la aciunea ori la inaciunea
consumatorului
[Art.1 noiunea introdus prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
denaturareasubstanialacomportamentuluieconomicalconsumatorilor folosirea unei
practici comerciale ce afecteaz considerabil capacitatea consumatorilor de a lua o decizie n
cunotindecauz,determinnduiastfelsiaodeciziedetranzacionarepecarealtfelnuarfi
luato
[Art.1 noiunea introdus prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
diligen profesional nivel de competen specializat i de considerare pe care
comerciantul poate s l exercite n mod rezonabil fa de consumatori, n conformitate cu
practica comercial corect i/sau cu principiul general al buneicredine n domeniul de
activitatealcomerciantului
[Art.1 noiunea introdus prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
distribuitor agent economic din lanul de distribuie, altul dect productorul sau
importatorul, care plaseaz produse pe pia i asigur transferul titlului de proprietate asupra
produsuluidelaproductorlaconsumator
[Art.1 noiunea introdus prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
invitaie de a cumpra comunicare comercial n care se menioneaz caracteristicile i
preul produsului ntrun mod corespunztor mijloacelor de comunicare comercial utilizate
pentruaceastaicareldeterminpeconsumatorscumpereunprodus
[Art.1 noiunea introdus prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
influen nejustificat folosirea unei poziii de for fa de consumator, de manier s
exercite presiune asupra acestuia, chiar fr a recurge la fora fizic sau fr a amenina cu
aceasta,ntrunmodcarelimiteazsemnificativcapacitateaconsumatoruluidealuaodecizien
cunotindecauz
[Art.1 noiunea introdus prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
practicicomerciale(practicialecomercianilornrelaiacuconsumatorii)oriceaciune,
omisiune, comportament, declaraie sau comunicare comercial, inclusiv publicitate i
comercializare, efectuate de un comerciant n strns legtur cu promovarea, vnzarea sau
furnizareaunuiprodusconsumatorilor
[Art.1 noiunea introdus prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
responsabil de codul de conduit orice entitate, inclusiv un comerciant sau un grup de
comerciani, responsabil de ntocmirea i revizuirea unui cod de conduit i/sau de
supravegherearespectriiacestuicoddectreceicaresauangajatslrespecte
[Art.1 noiunea introdus prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
executantoricepersoanfizicsaujuridic,autorizatpentruactivitatedentreprinztor,
careefectueazlucrrinrelaiilecuconsumatorii
[Art.1 noiunea introdus prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

4/24

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

01.01.12]
comerciantoricepersoanfizicsaujuridiccare,npracticilecomercialecefacobiectul
prezentei legi, acioneaz n cadrul activitii sale comerciale, industriale, de producie sau
artizanale, precum i orice persoan care acioneaz n scop comercial, n numele sau n
beneficiulunuicomerciant.
[Art.1 noiunea introdus prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
Articolul11.Domeniuldeaplicare
(1)Prezentalegestabiletecerinelegeneraledeprotecieaconsumatorilor,deasigurarea
cadrului necesar accesului nengrdit la produse i servicii, informrii complete asupra
caracteristiciloresenialealeacestora,aprriiiasigurriidrepturiloriintereselorlegitimeale
consumatorilor n cazul unor practici comerciale incorecte, participrii acestora la
fundamentareailuareadedeciziiceiintereseazncalitatedeconsumatori.
(2) Prezenta lege se aplic practicilor comerciale incorecte ale comercianilor fa de
consumatori,specificatelaart.101,nainte,ntimpulidupotranzaciecomercialnlegtur
cuunprodus,cuunserviciu.
(3)Prezentalegenuaduceatingere:
a) dispoziiilor legale privind aspectele de sntate a consumatorilor i de siguran a
produselor
b)dispoziiilorlegalecestabilesccompetenainstanelorjudectoreti
c)dispoziiilorlegalecereglementeazprobareaimarcareaarticolelordinmetalepreioase
d)prevederilorspecificenanumitedomeniiprivindpracticilecomercialeincorecte.ncazul
n care astfel de prevederi exist n legile speciale, acestea se aplic ca cerine suplimentare
celorprevzutedeprezentalege,iarncazulncarelegilespecialeconincerinemairestrictive
privindpracticilecomercialeincorecte,seapliccerinelelegilorspeciale.
[Art.11introdusprinLP140din28.07.11,MO146/28.08.11art.446nvigoare01.01.12]
Articolul2.Reglementareajuridicaraporturilorn
domeniulprotecieiconsumatorilor
Raporturile n domeniul proteciei consumatorilor se reglementeaz prin prezenta lege,
Codulcivil,altelegiiactenormativendomeniulrespectiv.
Articolul3.Acorduriinternaionale
DacacordurileinternaionalelacareRepublicaMoldovaesteparteprevdaltenormedect
cele care se conin n legislaia naional cu privire la protecia consumatorilor, se aplic
normeleacordurilorinternaionale.
Articolul4.Clauzeabuzive
(1)Seinterziceageniloreconomicideaincludeclauzeabuzivencontractelencheiatecu
consumatorii.
(2)Clauzelecontractualeabuziveseconsidernule,cuexcepiacelornegociateindividual.
(3)Oclauzcontractualcarenuafostnegociatindividualcuconsumatorulseconsider
abuzivdacaceastacreeaz,contrarcerinelorbuneicredine,prineansisaumpreuncu
alte prevederi din contract, n detrimentul consumatorului, un dezechilibru semnificativ ntre
drepturileiobligaiileprilor.
(4)Oclauzcontractualseconsidercnuafostnegociatindividualdacafostformulat
n prealabil i din acest motiv consumatorul nu a avut posibilitatea s influeneze coninutul
clauzei,nspecialncazulunuicontractdeadeziune.
(5) Faptul c anumite aspecte ale unei clauze sau o anumit clauz au fost negociate
individual nu exclude aplicarea prevederilor prezentului articol pentru restul contractului, n
cazulncareoevaluareglobalaacestuiadenotcesteuncontractdeadeziune.
(6) Dac un agent economic pretinde c o clauz formulat n prealabil a fost negociat
individualcuconsumatorul,estededatorialuisprezinteprobenacestsens.
(7)Oricecontractncheiatntreagentuleconomiciconsumatorpentruvnzaredeproduse,
prestare de servicii va cuprinde clauze clare, fr echivoc, pentru a cror nelegere nu snt
necesarecunotinespeciale.
(8)ncazdedubiiasuprainterpretriiunorclauzecontractuale,acesteavorfiinterpretaten
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

5/24

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

favoareaconsumatorului.
(9) Raporturile juridice generate de clauzele contractuale abuzive se reglementeaz de
legislaianvigoare.
[Art.4nredaciaLP140din28.07.11,MO146/28.08.11art.446nvigoare01.01.12]
[Art.4modificatprinLP280XVIdin14.12.07,MO9496/30.05.08art.349]
[Art.4modificatprinLP60din28.04.05,MO92/08.07.05art.431]
Articolul5.Drepturilefundamentalealeconsumatorilor
Oriceconsumatoraredreptulla:
a)proteciadrepturilorsaledectrestat
b) protecie mpotriva riscului de a achiziiona un produs, un serviciu care ar putea si
afectezeviaa,sntatea,ereditateasausecuritateaorisiprejudiciezedrepturileiinteresele
legitime
c) remedierea sau nlocuirea gratuit, restituirea contravalorii produsului, serviciului ori
reducerea corespunztoare a preului, repararea prejudiciului, inclusiv moral, cauzat de
produsul,serviciulnecorespunztor
d)informaiicomplete,corecteipreciseprivindprodusele,serviciileachiziionate
e)instruirendomeniuldrepturilorsale
f)organizarenasociaiiobtetipentruproteciaconsumatorilor
g)adresarenautoritilepubliceireprezentareaneleaintereselorsale
h) sesizarea asociaiilor pentru protecia consumatorilor i autoritilor publice asupra
nclcrii drepturilor i intereselor sale legitime, n calitate de consumator, i la naintarea de
propunerireferitoarelambuntireacalitiiproduselor,serviciilor.
CapitolulII
PROTECIAVIEII,SNTII,EREDITII
ISECURITIICONSUMATORULUI
Articolul6.Prevederispecificeprivindproteciavieii,
sntii,ereditiiisecuritiiconsumatorului
(1)Guvernul,prinorganeleadministraieipublicecentrale,stabiletenormeireglementri
specificepentruproteciavieii,sntii,ereditiiisecuritiiconsumatorilornurmtoarele
cazuri:
a) producerea, importul, conservarea, ambalarea, etichetarea, manipularea, transportul,
depozitarea,pregtireapentruvnzareivnzareaproduselor
b)furnizareaiutilizareaproduselor,precumiprestareaserviciilor.
(2) Produsele plasate pe pia trebuie s fie nsoite de certificate de conformitate sau de
declaraiideconformitate,dealtedocumenteconformlegii.
[Art.6al.(2)modificatprinLP280XVIdin14.12.07,MO9496/30.05.08art.349]
(3) Se interzice producerea, depozitarea, plasarea pe pia i comercializarea produselor,
prestareaserviciilorcarenucorespundcerinelorobligatoriistabilitendocumentelenormative
sau care, utilizate n condiii normale, pot pune n pericol viaa, sntatea, ereditatea i
securitateaconsumatorilor.
(4) Se interzice producerea, importul, plasarea pe pia, depozitarea, expunerea n
comercializareicomercializareaproduselorfalsificate(contrafcute).
(5)Seinterziceproducerea,plasareapepia,depozitarea,expunereancomercializarei
comercializareaproduselor,prestareaserviciilorcunclcareacerinelordecalitatestabilitede
documentelenormative.
[Art.6al.(5)modificatprinLP280XVIdin14.12.07,MO9496/30.05.08art.349]
(6) Se interzice plasarea pe pia, depozitarea, expunerea n comercializare i
comercializarea produselor, prestarea serviciilor n lipsa certificatului de conformitate sau
declaraiei de conformitate, precum i n lipsa documentelor de provenien, dac legislaia
prevedeaceasta,saucuutilizareailegalamrciideconformitate.
[Art.6 al.(6) modificat prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
(7) Se interzice importul, plasarea pe pia i comercializarea produselor cu termenul de
valabilitateexpirat.
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

6/24

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

(8) Se interzice modificarea termenului de valabilitate indicat pe produs, pe etichet, pe


ambalajsaundocumentaiadensoire.
(9)Productorulesteobligatsindicendocumentaiadensoireaprodusului,serviciului,
peetichet,sauprinaltemodaliti,reguliledeutilizare,depozitareitransportnsigurana
produsului, serviciului, iar vnztorul, prestatorul trebuie s le aduc la cunotina
consumatorului.
Articolul7.Obligaiileproductorului
Productorulesteobligat:
a)splasezepepianumaiproduseinofensivecaretrebuiesfiensoitedecertificatede
conformitate, de alte documente, conform legislaiei, i produse care corespund cerinelor
prescrisesaudeclarate
b)sopreasclivrrile,respectivsretragdepepiasaudelaconsumatoriproduselela
careorganeledecontrolsauspecialitiipropriiauconstatatnendeplinireacerinelorprescrise
saudeclaratesaucarearputeaafectaviaa,sntatea,ereditateaisecuritateaconsumatorilor,
dac aceast msur constituie singurul mijloc prin care pot fi eliminate neconformitile
respective
c)sasigurerespectareacondiiilorigienicosanitare
d) s rspund pentru prejudiciul cauzat de produsul necorespunztor pe toat durata de
funcionaresauatermenuluidevalabilitatestabilite,cucondiiarespectriidectreconsumator
aregulilordetransport,depozitare,pstrare,utilizareiconsum.
Articolul8.Obligaiilevnztorului
Vnztorulesteobligat:
a) s se asigure c produsele oferite spre comercializare snt inofensive i corespund
cerinelorprescrisesaudeclarate
b)snucomercializezeprodusedesprecaredeineinformaiicsntpericuloasesaucarese
considerpericuloase
c) s anune, imediat, autoritile competente, precum i productorul respectiv, despre
existena pe pia a oricrui produs de care are cunotin c este periculos i/sau falsificat
(contrafcut)
d)sretragdincomercializareproduselelacareorganeledecontrolsauspecialitiiproprii
au constatat nendeplinirea cerinelor prescrise sau declarate sau care ar putea afecta viaa,
sntatea, ereditatea i securitatea consumatorilor, dac aceast msur constituie singurul
mijlocprincarepotfieliminateneconformitilerespective
e)sasigurerespectareacondiiilortehnicestabilitedeproductorpentruprodus
f)snmnezebondecassauunaltdocument,careconfirmfaptulcumprriiprodusului,
conformunuiregulamentaprobatdeGuvern
g) s dein registrul de reclamaii la un loc vizibil i s nregistreze reclamaiile
consumatorilorconformunuiregulamentaprobatdeGuvern
[Art.8 lit.(g) modificat prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
h)sasigurerespectareacondiiilorigienicosanitare
i) s rspund pentru prejudiciul cauzat de produsul necorespunztor, pe toat durata de
funcionaresauatermenuluidevalabilitatestabilite,cucondiiarespectriidectreconsumator
aregulilordetransport,depozitare,pstrare,utilizareiconsum.
Articolul9.Obligaiileprestatorului
Prestatorulesteobligat:
a) s foloseasc, la prestarea serviciilor, numai produse i proceduri inofensive care, dac
legislaiaprevedeaceasta,trebuiesfiecertificate
b) s anune imediat autoritile competente, precum i productorul respectiv, despre
existenaoricruiprodusfolositlaprestareaserviciuluidecarearecunotincestepericulos
i/saufalsificat(contrafcut)
c) s presteze numai servicii care nu afecteaz viaa, sntatea, ereditatea i securitatea
consumatorilororiintereseleeconomicealeacestora
d)srespectecerineleprescrisesaudeclarate,precumiclauzelecontractuale
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

7/24

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

e)sasigure,laprestareaserviciilor,respectareacondiiilortehnicestabilitedeproductor
pentruprodus
f)snmnezebondecassauunaltdocument,careconfirmfaptulprestriiserviciului,
conformunuiregulamentaprobatdeGuvern
g) s asigure prestarea serviciului (n cazul n care serviciul conine elemente vorbite sau
textualescrise)nlimbamoldoveneascconformunuiregulamentaprobatdeGuvern
h) s dein registrul de reclamaii la un loc vizibil i s nregistreze preteniile
consumatorilorconformunuiregulamentaprobatdeGuvern
[Art.9 lit.(h) modificat prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
i)sasigurerespectareacondiiilorigienicosanitare
j)srspundpentruprejudiciulcauzatdeserviciulprestatnecorespunztor.
Articolul91.Obligaiileageniloreconomicincazul
produselordefolosinndelungat
Agenii economici care import i/sau comercializeaz produse de folosin ndelungat i
piese de schimb aferente snt obligai s ncheie cu ntreprinderile specializate n deservirea
tehnic i reparaia produselor respective contracte pentru deservirea tehnic a produselor
comercializate pe teritoriul rii n perioada de garanie i postgaranie. ntreprinderile
productoare pot efectua de sine stttor reparaia i deservirea produselor de folosin
ndelungat.
[Art.91introdusprinLP280XVIdin14.12.07,MO9496/30.05.08art.349]
CapitolulIII
PROTECIAINTERESELORECONOMICEALECONSUMATORILOR
Articolul10.Prevederispecificeprivindproteciaintereselor
economicealeconsumatorilor
(1)Guvernulaprobreglementrinscopulpreveniriiicombateriipracticilorceduneaz
intereseloreconomicealeconsumatorilor.
(2) Agentul economic este obligat s importe i/sau s plaseze pe pia numai produse,
serviciicarecorespundcerinelorprescrisesaudeclarate,sprestezeserviciinumainbazde
contractnegociatindividualcuconsumatorii.
[Art.10 al.(2) n redacia LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
(3) Vnztorul este obligat, la cererea consumatorului, s prezinte dovezi de efectuare a
controluluicalitiiprodusului,serviciului,dacacesteasntprevzutedeactelenormative.
(4) Consumatorul este n drept s pretind vnztorului, prestatorului remedierea sau
nlocuirea gratuit ori restituirea contravalorii produsului, serviciului, precum i despgubiri
pentrupierderilesuferitecaurmareadeficienelorconstatatencadrultermenuluidegaranie
sau termenului de valabilitate, cu condiia respectrii de ctre consumator a instruciunilor de
instalare,utilizareiaregulilordepstrare,prevzutendocumentaiadensoire.
(5) Consumatorul, dup expirarea termenului de garanie, poate pretinde vnztorului,
prestatorului remedierea sau nlocuirea gratuit ori restituirea contravalorii produsului,
serviciuluicarenupotfifolositepotrivitscopuluipentrucareaufostvndute,caurmareaunor
viciiascunseaprutepeduratadefuncionareaacestora.
(6) Prestatorul este obligat, la prestarea serviciilor, inclusiv a serviciilor comunale, s
utilizeze mijloace de msurare proprii, adecvate, legalizate, verificate metrologic, n modul
stabilit,conformcerinelorprescrise.
[Art.10 al.(6) modificat prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
(7) Vnztorul este obligat s msoare produsele oferite consumatorilor cu mijloace de
msurare proprii, adecvate, legalizate, verificate metrologic, n modul stabilit. Indicaiile
mijloacelordemsuraretrebuiesfieexpliciteilavedereaconsumatorului.
(8)Seinterziceproducereasauvnzareamaterialelordereferiniproducerea,repararea,
vnzarea,nchiriereamijloacelordemsurarefravizlegaldeactivitatemetrologic.
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

8/24

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

Articolul101.Practicicomercialeincorecte
(1)Seinterzicpracticilecomercialeincorecte.
(2)Opracticcomercialesteincorectdac:
a)estecontrarcerinelordiligeneiprofesionalei
b) denatureaz sau este susceptibil s denatureze, n mod esenial, comportamentul
economic al consumatorului mediu la care ajunge sau cruia i se adreseaz ori al membrului
mediu al unui grup, n cazul cnd o practic comercial este adresat unui anumit grup de
consumatori.
(3) Practicile comerciale care pot denatura, n mod esenial, comportamentul economic al
unuianumitgrupvulnerabildeconsumatori,claridentificabil,trebuieevaluatedinperspectiva
membruluimediualgrupului.Grupuldeconsumatoriestecuprecderevulnerabillarespectiva
practicsaulaprodusullacareaceastasereferdinmotivedeinfirmitatemintalsaufizic,de
vrst sau de credulitate, comportamentul economic al acestuia putnd fi, n mod rezonabil,
prevzutdecomerciant.Aceastprevederenuaduceatingerepracticilorpublicitareobinuitei
legitimececonstaundeclaraiiexageratesaudeclaraiicenusntdestinateafiluatecaatare.
(4)Practicilecomercialeincorectesnt,nspecial,cele:
a)neltoare,nsensulprevederiloralin.(5)(12)
b)agresive,nsensulprevederiloralin.(13)(15).
(5)Practicilecomercialeneltoarepotfiaciunineltoaresauomisiunineltoare.
(6)Opracticcomercialesteconsideratcafiindaciuneneltoarencazulncareconine
informaiifalsesau,noricealtfel,inclusivprinprezentareageneral,inducesaupoateinduce
neroareconsumatorulmediui,noricesituaie,determinsauestesusceptibilsdetermine
consumatorulsiaodeciziedetranzacionarepecarenuarfiluatonaltsituaie,chiardac
informaiaestecorectdefaptcuprivirelaunulsaumaimultedintreurmtoareleelemente:
a)existenasaunaturaprodusului
b)principalelecaracteristicialeprodusului,cumarfi:disponibilitatea,avantajele,eventualele
riscuri previzibile, fabricarea, compoziia, accesoriile, asistena acordat dup vnzare i
soluionarea reclamaiilor, modul i data fabricrii sau prestrii, livrarea, capacitatea de a
corespunde scopului, utilizarea, cantitatea, termenul de valabilitate, specificaiile, originea
geografic sau comercial, rezultatele care se pot obine din utilizare, rezultatele i
caracteristicileesenialealetestelorsaucontroalelorefectuateasupraprodusului
c)amploareaimplicriicomerciantului,motivaiapracticiicomercialeinaturaprocesuluide
vnzare, precum i toate declaraiile sau toate simbolurile care sugereaz sponsorizarea sau
sprijinuldirectoriindirectacordatcomerciantuluisauprodusului
d)preulsaumodalitateadecalculalpreuluioriexistenaunuiavantajspecificnceeace
privetepreul
e)necesitateaunuiserviciu,auneipieseseparate,anlocuiriisauremedierii
f)natura,competeneleidrepturilecomerciantuluisaualereprezentantuluisu,cumarfi:
identitatea i patrimoniul, calificrile sale, statutul, autorizarea, afilierea sau legturile sale,
drepturiledeproprietateintelectualsaucomercialorirecompenseleidistinciileprimite
g)drepturileconsumatorului,inclusivdreptuldeabeneficiaderemediere,denlocuiresaude
restituireacontravaloriiprodusului,serviciuluinecorespunztor,reducereapreuluicaurmarea
rezilieriicontractuluincondiiileart.13.
(7)Opracticcomercialesteconsiderat,deasemenea,cafiindaciuneneltoaredac,n
contextul situaiei de fapt i innd cont de toate caracteristicile i circumstanele, aceast
practic determin sau este susceptibil s determine consumatorul mediu s ia o decizie de
tranzacionarepecarealtfelnuarfiluatoidacaceastpracticimplic:
a) orice activitate comercial privind produsul, inclusiv publicitatea comparativ, crend o
confuzie cu un alt produs, cu o alt marc, cu numele sau cu alte semne distinctive ale unui
concurent
b)nerespectareadectrecomerciantaobligaiilorprevzutencoduldeconduitpecaresa
angajatslrespecte,dac:
angajamentulsunuesteoaspiraie,cioobligaieasumatnmodfermicarepoatefi
verificati
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

9/24

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

ncadruluneipracticicomerciale,elindiccsaangajatsrespectecodulrespectiv.
(8) O practic comercial este considerat ca fiind omisiune neltoare dac, n contextul
situaieidefaptiinndcontdetoatecaracteristicileicircumstanele,precumidelimitelede
spaiu i de timp impuse mijloacelor de comunicare utilizate pentru transmiterea informaiei,
aceast practic omite o informaie esenial necesar consumatorului mediu, innd cont de
context, pentru luarea unei decizii de tranzacionare n cunotin de cauz i, prin urmare,
determin sau este susceptibil s determine consumatorul mediu s ia o decizie de
tranzacionarepecarealtfelnuarfiluato.
(9) O practic comercial este considerat, de asemenea, ca fiind omisiune neltoare n
cazulcnd,inndcontdeaspecteleprevzutelaalin.(8),uncomerciantascundeoinformaie
esenial sau o ofer ntrun mod neclar, neinteligibil, ambiguu sau n contratimp ori nu i
declar intenia comercial adevrat, n cazul n care aceasta nu rezult deja din context, i
cnd, n orice situaie, consumatorul mediu este determinat sau poate fi determinat s ia o
deciziedetranzacionarepecarealtfelnuarfiluato.
(10) n cazul n care mijloacele de comunicare utilizate pentru transmiterea practicilor
comerciale impun limite n spaiu ori n timp, n momentul determinrii practicii ca fiind sau
nefiindomisiuneneltoaresevainecontdeacestelimite,precumideoricemsuriluatede
ctrecomerciantnvedereapuneriiinformaieiladispoziiaconsumatoruluiprinaltemijloace.
(11) n cazul unei invitaii de a cumpra, pentru determinarea practicilor comerciale
incorecte, se consider eseniale urmtoarele informaii, dac acestea nu rezult deja din
context:
a)caracteristicileprincipalealeprodusului,inndcontdemijloculdecomunicareutilizati
deprodus
b)sediulicelelaltedatedeidentificarealecomerciantuluii,ncazulncareelacioneazn
numelealtuicomerciant,sediulicelelaltedatedeidentificarealeacestuia
c)preulcutoatetaxeleinclusesaumodalitateadecalculalacestuiancazulcndpreul,n
mod rezonabil, nu poate fi calculat n avans,innd contde naturaprodusului.Deasemenea,
dup caz, se consider eseniale toate costurile adiionale pentru transport, livrare sau taxele
potale ori, n cazul n care aceste costuri, n mod rezonabil, nu pot fi calculate n avans
precizareacpotexistacosturiadiionalecetrebuiesuportatedeconsumator
d)modalitiledeplat,delivrare,deexecutareideexaminareareclamaiilor,ncazuln
careacesteadiferdecerinelediligeneiprofesionale
e)menionareadreptuluiderenunaresaudereziliere,ncazulproduseloritranzaciilorce
implicacestdrept.
(12)Sntconsideratecafiindneltoare,noricesituaie,urmtoarelepracticicomerciale:
a)afirmareadectrecomerciantcestepartesemnataraunuicoddeconduitncazuln
carenueste
b) afiarea unui certificat, a unei mrci de calitate sau a unui echivalent fr a fi obinut
autorizaianecesar
c) afirmarea c un cod de conduitaprimitaprobarea unei entiti publicesau auneialte
entitincazulncareaprobareanuafostprimit
d)afirmareacuncomerciant,inclusivpracticilesalecomerciale,sauunprodusalsuafost
agreat, aprobat ori autorizat de o entitate public sau privat fr un temei real sau fr a
ndeplinicondiiilenecesarepentruagrearea,aprobareasauautorizareaobinut
e)lansareauneiinvitaiideacumpraproduselaunanumitprencazulncarecomerciantul
nu dezvluie n invitaie existena unor motive rezonabile n a cror baz ar aprecia c nu va
putea s furnizeze, el nsui sau prin intermediul altui comerciant, acele produse sau produse
similare la acelai pre, pentru o perioad i ntro cantitate rezonabil, avnduse n vedere
produsul,amploareapublicitiiipreuloferit
f)lansareadectrecomerciantauneiinvitaiideacumpraproduselaunanumitpre,n
scopulpromovriiunuiprodussimilar,pentruarecurgeulteriorlaunadinurmtoareleaciuni:
s refuze prezentarea produsului ce a fcut obiectul publicitii s refuze preluarea comenzii
privindrespectivulprodussaulivrarealuintruntermenrezonabilsprezinteuneantioncu
defecte
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

10/24

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

g)afirmareafalscunprodusvafidisponibildoarpentruoperioadfoartelimitatdetimp
sau c va fi disponibil doar n anumite condiii, pentru o perioad foarte limitat, n scopul
obinerii unei decizii imediate i lipsirii consumatorilor de alte posibiliti sau de un termen
suficientpentruaputeafaceoalegerencunotindecauz
h)angajamentulcomerciantuluideafurnizaunserviciupostvnzarectreconsumatorifra
iinformanmodclarpeacetia,naintedeangajarealorntranzacie,referitorlalimbancare
furnizeazserviciulnsituaiancare,nainteancheieriitranzaciei,comerciantulacomunicat
cuconsumatorulnaltlimbdectlimbaoficialastatuluincaresepresteazserviciul
i)afirmareasaucreareaimpresieicunproduspoatefivndutnmodlegalnsituaiancare
acestlucrunuesteposibil
j)prezentareadrepturiloroferiteconsumatorilorprinlegecaocaracteristicdistinctaofertei
comerciantului
k)utilizareaunuicontexteditorialnmassmedianvedereapromovriiunuiproduspentrua
crui publicitate comerciantul a pltit, fr ns ca publicitatea s fie precizat clar fie n
cuprins,fieprinimaginiorisuneteuordeidentificatdectreconsumator(publicitatemascat)
l)lansareadeafirmaiinefondatecuprivirelanaturaiamploarearisculuipentrusecuritatea
personal a consumatorului sau a familiei acestuia n situaia n care consumatorul nu
achiziioneazprodusul
m)promovareadectrecomerciant,cuinteniadeainduceneroareconsumatorul,aunui
produs care se aseamn cu un produs similar fabricat de un productor anume, astfel nct
consumatorulscreadcprodusulestefabricatdeacestproductor
n) crearea, operarea sau promovarea unui sistem promoional piramidal, pe care un
consumator l ia n considerare datorit posibilitii de a primi remuneraia doar ca urmare a
introducerii unui alt consumator n sistem i nu ca urmare a vnzrii sau a consumului
produselor
o) afirmarea de ctre un comerciant c i nceteaz activitatea sau c se stabilete n alt
partencazulcndacestlucrunuesteadevrat
p)afirmareacunproduspoatesporianseledectiglajocuriledenoroc
q)afirmareanentemeiatcprodusulpoatevindecaboli,disfunciisaumalformaii
r)transmitereadeinformaiiinexactecuprivirelacondiiileoferitedepiasaucuprivirela
posibilitatea achiziionrii produsului cu intenia de a determina consumatorul s cumpere
produsulncondiiimaipuinfavorabiledectncondiiilenormalealepieei
s)afirmarea,ncadruluneipracticicomerciale,csevaorganizaunconcurssausevaoferi
unpremiunscopuripromoionalefraacordapremiulpromissauunechivalentrezonabil
t)descriereaunuiproduscafiindgratuit,frcosturisauntermenisimilarincazuln
careconsumatorultrebuiessuporteialtecosturi,nafardecosturileinevitabilecerezult
dinpracticacomercial,inclusivplatapentrulivrareasauridicareaprodusului
u)includereanmaterialelepublicitareauneifacturisauaunuidocumentsimilarreferitorla
plat, prin care consumatorului i se creeaz impresia c deja a comandat produsul promovat,
cnd,defapt,elnulacomandat
v) afirmarea fals sau crearea impresiei false c aciunile comerciantului nu snt legate de
activitilesalecomerciale,industriale,deproduciesauartizanaleorifalsaprezentareasan
calitatedeconsumator
w)creareaimpresieifalsecserviciulpostvnzarecuprivirelaunprodusestedisponibilntr
unstat,altuldectcelncareprodusulestevndut.
(13)Opracticcomercialesteconsideratcafiindagresivdac,ncontextulsituaieide
faptiinndcontdetoatecaracteristicileicircumstanele,aceastpracticlimiteazsaueste
susceptibil s limiteze considerabil libertatea de alegere sau comportamentul consumatorului
mediunprivinaprodusuluiprinhruire,constrngere,inclusivprinutilizareaforeifizicesau
prininfluennejustificat,i,prinurmare,practicadatldeterminsauestesusceptibilsl
determinepeconsumatorsiaodeciziedetranzacionarepecarealtfelnuarfiluato.
(14)Pentruadeterminadacopracticcomercialrecurgelahruire,constrngere,inclusiv
laforfizicsaulainfluennejustificat,seianconsiderare:
a)momentul,loculdesfurrii,naturai/sauduratapracticiicomerciale
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

11/24

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

b)recurgerealaameninare,launlimbajsaulauncomportamentabuziv
c)exploatareadectrecomerciant,ncunotindecauz,aoricruievenimentnefastsaua
oricrei situaii deosebit de grave care afecteaz modul de a judeca al consumatorului mediu
pentruainfluenadeciziaconsumatoruluicuprivirelaprodus
d) orice obstacol oneros sau disproporionat, neprevzut n contract, impus de comerciant,
atunci cnd consumatorul dorete s i exercite drepturile contractuale, inclusiv dreptul de a
reziliacontractul,deaschimbaprodusulorideaseadresaunuialtcomerciant
e)oriceameninarecumsurinsituaiancareacesteanupotfiluatenmodlegal.
(15)Sntconsideratecafiindagresive,noricesituaie,urmtoarelepracticicomerciale:
a)creareaimpresieiconsumatoruluicnupoateprsisediulcomerciantuluipncndnuse
ncheieuncontract
b)efectuareadevizitepersonaleladomiciliulconsumatorului,ignorndsolicitareaacestuia
deaplecasaudeanureveni,cuexcepiacazuluincarelegeapermiteacestlucrunvederea
ndepliniriiuneiobligaiicontractualeinmsurancareopermite
c)solicitareainsistentinedoritprintelefon,fax,emailsauprinaltmijlocdecomunicare
la distan, cu excepia cazului n care legea permite acest lucru n vederea ndeplinirii unei
obligaiicontractualeinmsurancareopermite
d)solicitareadelaunconsumatorcaredoretesexecuteopolideasiguraredeaprezenta
documentecare,nmodrezonabil,nupotficonsideraterelevantepentruastabilidacpretenia
estevalidsauignorareasistematicacorespondeneipertinentecuscopuldealdeterminape
consumatorsrenunelaexercitareadrepturilorsalecontractuale
e)includereantropublicitateaunuindemndirectadresatminorilordeacumpraprodusele
promovateorideaconvingepriniisaualiaduliscumpereproduselepromovate
f) solicitarea unei pli imediate sau ulterioare pentru returnarea ori pstrarea n condiii
sigureaprodusuluicareafostfurnizatdecomerciant,darpecareconsumatorulnulasolicitat
g)informareaexplicitaconsumatoruluic,ncazulncareacestanucumprprodusulori
serviciul,comerciantulriscsipiardserviciulsaumijloaceledetrai
h) crearea falsei impresii consumatorului c a ctigat sau va ctiga un premiu sau un alt
beneficiuechivalentoricvactigadacvantreprindeoanumitaciune,cnd,nrealitate,nu
exist nici un premiu sau un alt beneficiu echivalent, cnd intrarea n posesia premiului sau a
altui beneficiu echivalent este condiionat de plata unei sume de bani ori de suportarea unui
costdectreconsumator.
[Art.101introdusprinLP140din28.07.11,MO146/28.08.11art.446nvigoare01.01.12]
Articolul102.Competeneidreptdesesizarereferitor
lapracticilecomercialeincorecte
(1) n vederea stoprii i combaterii practicilor comerciale incorecte, persoanele sau
autoritilecare,potrivitlegii,auunintereslegitimpot:
a)siniiezeoaciuneninstan
b)ssesizezeAgeniapentruProteciaConsumatorilorpentrucaaceastafiesdecidasupra
reclamaiilor,fiesiniiezeaciunininstanmpotrivacomercianilorcareausvritorisnt
susceptibilissvreascpracticicomercialeincorecte.
(2) Comercianii, n cazul n care nu snt de acord cu sesizarea, trebuie s prezinte dovezi
privind incorectitudinea afirmaiilor expuse n sesizare n legtur cu practica comercial
ntreprinsisntobligai,lasolicitareainstanelorjudectoretisauaAgenieipentruProtecia
Consumatorilor,slepunacestoraladispoziiedocumenteprobatoare.
(3) n cazul n care documentele specificate la alin. (2) nu snt prezentate ntrun termen
rezonabil,darnumaimarede15zilecalendaristice,i/saudacsntrecunoscuteinsuficiente,
afirmaiileexpusensesizareseconsiderfondate.
(4)ComercianiiconcurenipotinformaAgeniaNaionalpentruProteciaConcurenein
legtur cu practicile comerciale incorecte sau pot iniia aciuni n instan mpotriva
comercianilorcareausvritorisntsusceptibilissvreascpracticicomercialeincorecte.
[Art.102introdusprinLP140din28.07.11,MO146/28.08.11art.446nvigoare01.01.12]
Articolul103.Rspunderiisanciunipentruutilizarea
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

12/24

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

practicilorcomercialeincorecte
(1) innd cont de toate interesele implicate i, n special, de interesul public, instanele
judectoreticompetentesauAgeniapentruProteciaConsumatorilor:
a) dispun ncetarea sau iniierea procedurilor legale corespunztoare pentru ncetarea
practicilor comerciale incorecte, conform procedurilor i atribuiilor stabilite de Codul
contravenional
b) dispun interzicerea sau iniierea procedurilor legale corespunztoare pentru interzicerea
practicilorcomercialeincorecte,chiardacacesteanuaufostncaplicate,daracestlucrueste
iminent,conformproceduriloriatribuiilorstabilitedeCodulcontravenional
c)solicitprezentareadectreConsiliulCoordonatoralAudiovizualului,ntermende5zile
lucrtoare, a datelor de identificare a persoanelor fizice sau juridice implicate n realizarea
publicitiiaudiovizuale,consideratafiopracticcomercialincorect,precumiauneicopii
amaterialuluipublicitardifuzat.
(2)ncazulncare,nvedereaeliminriiefectelorpracticilorcomercialeincorecte,sadispus
ncetarea, respectiv interzicerea acestora, iar hotrrea/decizia organului respectiv a rmas
irevocabil, instana care a emis hotrrea judectoreasc definitiv, respectiv Agenia pentru
ProteciaConsumatorilor,poatesolicitacomerciantului:
a)publicareahotrrii/deciziei,integralsauparial,nformapecareoconsideradecvat
b)publicareaunuicomunicatsuplimentarprivindmsurilederedresare.
(3) Publicarea, n condiiile alin. (2), se va face, n toate cazurile, ntrun ziar de larg
circulaie,pecheltuialacomerciantului.
(4) Prezenta lege nu exclude controlul pe care responsabilii de codurile de conduit l pot
efectua conform prevederilor din codurile de conduit pe care comercianii sau angajat s le
respecte.
(5) Efectuarea controlului specificat la alin. (4) nu exclude i nu limiteaz dreptul
consumatorilor, al asociaiilor obteti de consumatori sau al concurenilor de a sesiza
responsabilul de codul de conduit i nici dreptul consumatorilor sau al asociaiilor de a se
adresaAgenieipentruProteciaConsumatorilororiinstaneijudectoreticompetente.
[Art.103introdusprinLP140din28.07.11,MO146/28.08.11art.446nvigoare01.01.12]
Articolul11.ncheiereacontractelor
Consumatorul,lancheiereacontractelor,areurmtoareledrepturi:
a) de a lua liber decizii la achiziionarea produsului, serviciului, fr a i se impune n
contracteclauzeabuzivesaucarepotfavorizafolosireaunorpracticicomercialeincorecte,de
naturainfluenaopiuneaacestuia
[Art.11 lit.a) modificat prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
b) de a beneficia de o redactare clar i precis a clauzelor contractuale, inclusiv a celor
privind caracteristicile calitative i condiiile de garanie, indicarea exact a preului sau
tarifului,precumistabilireacuexactitateacondiiilordecreditiadobnzilor
b1)dealuacunotin,nprealabil,detextulcontractuluipecareintenioneazslncheie
[Art.11 lit.b1) introdus prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
c)deafiexoneratdeplatapentruprodusele,serviciilecarenuaufostsolicitate
d) de a fi despgubit pentru daunele cauzate de produsele, serviciile care nu corespund
cerinelorprescrisesaudeclarateoriclauzelorcontractuale
e) de a i se asigura deservirea tehnic necesar i piese de schimb pe toat durata de
funcionareaprodusului,stabilitndocumentelenormativesaudeclaratdectreproductor
oriconvenitdepri
f)deapltipentruprodusele,serviciiledecarebeneficiazsumestabilitecuexactitate,n
prealabilmajorareapreuluiiniialesteposibilnumaicuacordulconsumatorului.
Articolul12.Stabilireadurateidefuncionare,termenului
devalabilitate,termenuluidegaranie
(1) Productorul, prestatorul snt obligai s stabileasc o durat de funcionare pentru
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

13/24

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

produsele de folosin ndelungat, inclusiv pentru componentele i accesoriile acestora care,


dup expirarea unei anumite perioade de timp, pot prezenta pericol pentru viaa, sntatea,
ereditatea i securitatea consumatorului sau pot provoca prejudicii bunurilor acestuia
saumediuluinconjurtor.
(2) Productorul este obligat s stabileasc n documentul normativ respectiv termenul de
valabilitate pentru produsele alimentare, articolele de parfumerie, cosmetice, medicamente,
articolelechimicedeuzcasnicialteproduseperisabile.
(3)Productorul,prestatorulsntobligaisstabileascpentruprodusul,serviciuloferitun
termen de garanie. Dac termenul de garanie este stabilit de productor, vnztorul nu poate
stabili un termen mai mic. Lista produselor, serviciilor pentru care este obligatorie stabilirea
termenuluidegaranieseaprobdeGuvern.
(4) n cazul n care productorul nu a stabilit un termen de garanie pentru produsele de
folosinndelungat,consumatorulbeneficiazdedrepturileprevzutelaart.13alin.(1)dac
deficieneleprodusuluiauaprutpeparcursula2anideladataprocurriilui.
(5) Vnztorul, productorul snt obligai s asigure posibilitatea utilizrii produselor de
folosinndelungatpetoatduratadefuncionare,stabilitndocumentulnormativ.nacest
scop,eiauobligaiasasigurereparaiaideservireatehnicalor,precumisasigurepiese
deschimbicomponentenvolumulisortimentulnecesar,petoatduratadefuncionare,iar
ncazulncareduratadefuncionarenuesteprevzutndecursde10anideladatavnzrii.
Dac data vnzrii nu poate fi determinat, durata de funcionare se calculeaz de la data
fabricrii.
(6) Vnztorul produselor de folosin ndelungat, n cazul ncetrii activitii sale n
domeniulrespectiv,esteobligatstransmitpersoaneifizicesaujuridicecaredevinesuccesor
obligaiilesaledeasigurareaposibilitiideutilizareaproduselordefolosinndelungatpe
toatduratadefuncionarenperioadatermenuluidegaranie.
[Art.12 al.(6) introdus prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
Articolul13.Remedierea,nlocuirea,restituirea
contravaloriiprodusului,serviciului
necorespunztor,reducereapreului
(1) Remedierea gratuit a deficienelor aprute la produs, serviciu, nlocuirea gratuit sau
restituireacontravaloriiprodusului,serviciuluinecorespunztorncadrultermenuluidegaranie
sau termenului de valabilitate, deficiene care nu snt imputabile consumatorului, se face
necondiionatdectrevnztor,prestatorntruntermendecelmult14zilecalendaristicedela
datanaintriireclamaieidectreconsumatorsauntermenulstabilitprincontract.
(2) Dac vnztorul, prestatorul refuz s satisfac reclamaia consumatorului conform
prevederilor alin. (1), ei snt obligai s dovedeasc vina consumatorului n ceea ce privete
deficienele aprute la produsul vndut, serviciul prestat prin expertiza tehnic efectuat de o
terpartecompetentndomeniu,abilitatnconformitateculegislaia,ntruntermende cel
mult14zilecalendaristicedeladatanaintriipretenieidectreconsumator.ncazcontrar,ei
sntobligaisndeplineasccerineleprevzutelaalin.(1).
(3) n cazul unor vicii ascunse, aprute dup expirarea termenului de garanie, termenul
stabilit la alin.(1) curge de la data finalizrii expertizei tehnice efectuate de o ter parte
competentndomeniu,abilitatnconformitateculegislaia.
(4)ncazulproduseloralimentare,farmaceuticesaucosmeticenecorespunztoarecerinelor
prescrise sau declarate, vnztorul este obligat, la cererea i opiunea consumatorului, s le
nlocuiascsausrestituiecontravaloareaacestora.
(5) Vnztorul, prestatorul restituie contravaloarea produsului vndut, serviciului prestat
imediat dup constatarea imposibilitii folosirii acestora dac deficiena nu este imputabil
consumatorului i dac consumatorul a refuzat remedierea sau nlocuirea produsului,
serviciului.
(6) La restituirea contravalorii se va lua n calcul preul produsului la data examinrii
reclamaieincazulncarepreulluisamajorat,ipreulladataprocurriincazulncare
preulluisamicorat.
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

14/24

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

(7)Reducereapreuluilaprodusul,serviciulnecorespunztorsefacelanelegereaprilor.
(8)Timpulndecursulcruiaprodusulnuafostutilizatdincauzaremedieriideficienelor
prelungete, n mod corespunztor, termenul de garanie. El curge din momentul sesizrii
vnztoruluipnlaaducereaprodusuluinstaredefuncionarecorespunztoare.
(9)ncazulproduselorelectricedeuzcasnic,vnztorulesteobligat,lanaintareadectre
consumator a cerinei ntemeiate privind remedierea, s pun la dispoziia acestuia gratuit, n
termende3zile,peperioadaremedierii,unprodussimilar,suportndcheltuieliledetransport.
(10)Agentuleconomicareaceleaiobligaiipentruprodusul,serviciulnlocuitcaipentru
produsulvndut,serviciulprestatiniial.
(11)Vnztorul, prestatorul asigur toateoperaiunilei suporttoatecheltuielile necesare
repunerii n funciune, remedierii, nlocuirii sau restituirii contravalorii produselor, serviciilor
necorespunztoare n cadrul termenului de garanie sau termenului de valabilitate, iar pentru
viciiascunsencadruldurateidefuncionare,precumicheltuielileocazionatedetransportul,
manipularea,diagnosticarea,expertizarea,demontarea,ceeacenulexonereazpeproductor
derspunderenrelaiasacuvnztorul,prestatorul.
[Art.13 al.(11) modificat prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
(12)ncazulserviciilor,prevederilestabilitelaalin.(1)seapliclaconstatareadeficienelor
ntimpulprestriisaurecepionriiserviciuluiorincadrultermenuluidegaranie.
(13)Consumatorulestendreptsreziliezecontractuldeprestareaserviciuluidecalitate
corespunztoare n orice moment, cu condiia c achit prestatorului o parte din pre,
proporional cu partea din serviciul prestat pn la primirea de ctre prestator a avizului de
reziliereacontractului,daccontractulnuprevedealtfel.
[Art.13 al.(14) abrogat prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
(15) n cazul refuzului de a satisface reclamaia consumatorului prin remedierea sau
nlocuirea gratuit ori restituirea contravalorii produsului, serviciului, vnztorul, prestatorul
prezint acestuia refuzul n scris. Neprezentarea refuzului n termenul stabilit de lege se
considerrefuztacit.
[Art.13 al.(15) modificat prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
(16)Reguliledenlocuireaproduselornealimentare,precumilistaproduselorcarenupot
finlocuite,seaprobdeGuvern.
Articolul14.nlocuireaprodusuluidecalitatecorespunztoare
(1)Consumatorulestendreptscearvnztorului,ntermende14zile,nlocuireaunui
produsnealimentardecalitatecorespunztoarecuunprodussimilarceluiprocuratdacacest
produs nui convine ca form, gabarite, model, mrime, culoare sau dac nul poate utiliza
conformdestinaieidinaltecauze.
(2) Dac produsul necesar pentru nlocuire lipsete, consumatorul are dreptul s rezilieze
contractul,iarvnztorulesteobligatsirestituiecontravaloareaprodusului.
(3)Cerereaconsumatoruluideaisenlocuiprodusulsaudeaiserestituicontravaloarea
luiurmeazsfieexecutatdacprodusulnuesteutilizat,nuiapierdutcalitiledeconsumi
dacexistprobecafostcumpratdelavnztorulrespectiv.
Articolul15.Reparareaprejudiciului
(1) Consumatorul este n drept s pretind repararea prejudiciului cauzat de
produsele, serviciile necorespunztoare indiferent de faptul dac sa aflat sau nu n relaii
contractualecuvnztorul,prestatorul.
(2)Prejudiciulserepardectrevnztor,prestatorincazulncarelivrareaprodusului,
prestarea serviciului se fac n mod gratuit sau la pre redus ori dac produsul a fost
comercializatcapiesedeschimbsaudistribuitsubaltform.
(3)Prejudiciul(inclusivmoral)serepardectrevnztor,prestatordacafostcauzatpe
parcursul:
a)termenuluidevalabilitatelaproduselepentrucaresestabileteacesttermen
b)durateidefuncionarelaproduseledefolosinndelungat
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

15/24

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

c)a2anilaproduselepentrucarenuesteprevzutstabilireatermenuluidevalabilitate
saudurateidefuncionare.
(4) Prejudiciul moral cauzat consumatorului de ctre productor, vnztor, prestator prin
nclcareadrepturilorluiprevzutedeprezentalege,precumidealteactenormative,serepar
nmrimeastabilitdeinstanajudectoreasc.
(5) Prejudiciul moral se repar indiferent de repararea prejudiciului material cauzat
consumatorului.
(6) Pentru repararea prejudiciului cauzat consumatorului, acesta trebuie s fac dovada
prejudiciului.
CapitolulIV
PREVEDERISPECIFICEPRIVINDPRESTAREASERVICIILOR
(EXECUTAREALUCRRILOR)
Articolul16.Obligaiileprestatorului(executantului)
laprestareaserviciului(executarealucrrii)
(1)Prestatorul(executantul)esteobligatsasigureprestareaserviciului(executarealucrrii)
n termenele i condiiile stabilite n reglementrile specifice n domeniu sau stipulate n
contractuldeprestareaserviciului(executarealucrrii).
(2) Dac prestatorul (executantul) nu a nceput la timp prestarea serviciului (executarea
lucrrii)saudac,ntimpulprestriiserviciului(executriilucrrii),adevenitclarcserviciul
(lucrarea) nu va fi ndeplinit n termenul stabilit, sau dac termenul de prestare a serviciului
(executarealucrrii)aexpirat,consumatorulestendrept,opional:
a) s fixeze prestatorului (executantului) un nou termen, n cadrul cruia el trebuie s
nceapisfinalizezeprestareaserviciului(executarealucrrii),iscearreducereapreului
pentruserviciu(lucrare)
b) s rezilieze contractul de prestare a serviciului (executare a lucrrii) i s revendice
reparareaprejudiciuluicauzatprinnclcareatermenelordenceperei/saufinalizareaprestrii
serviciului(executriilucrrii).
(3)Termenelenoideprestareaserviciului(executarealucrrii)stabilitedeconsumatorse
stipuleazncontractuldeprestareaserviciului(executarealucrrii).
(4) Reclamaiile consumatorului privind nerespectarea termenelor de prestare a serviciului
(executare a lucrrii) nu vor fi satisfcute dac prestatorul (executantul) va face dovada c
tergiversareasaprodusdinmotivedeformajor.
(5)nmomentulfinalizriilucrrii,prestatorul(executantul)ntocmeteunactdefinalizare
alucrrilor,ceurmeazafisemnatdeconsumatorcusaufrrezerve.
[Art.16 al.(5) introdus prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
(6) Prestarea serviciilor de ntreinere i reparaie a elementelor constructive ale blocurilor
locativeconstituieobligaiagestionarilorblocurilorrespectiveiseefectueazconformtarifelor
stabilitenmodulcorespunztor.
[Art.16 al.(6) introdus prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
Articolul17.Prestareaserviciului(executarealucrrii)
dinmaterialulprestatorului(executantului)
(1)Prestatorul(executantul)esteobligatsprestezeserviciul(sexecutelucrarea),conform
contractului, din materialele i cu mijloacele proprii dac consumatorul nu cere prestarea
(executarea)luidinmaterialulsu.
(2)Prestatorul(executantul)rspundepentrucalitateamaterialuluisu.
(3)Materialulprestatorului(executantului),uneltele,mijloaceletehniceialteleasemenea,
necesarepentruprestareaserviciului(executarealucrrii),snttransportatelaloculdeprestarea
serviciului(executarealucrrii)dectreprestator(executant).
Articolul18.Prestareaserviciului(executarealucrrii)
dinmaterialul(cuobiectul)consumatorului
(1)Dacserviciulsepresteaz(lucrareaseexecut)integralsauparialdinmaterialul(cu
obiectul)consumatorului,prestatorul(executantul)rspundepentruintegritateaacestuimaterial
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

16/24

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

(obiect)ipentruutilizarealuicorect.
(2) Prestatorul (executantul) este obligat s previn consumatorul c materialul (obiectul)
transmis de acesta conine defecte sau este necalitativ, fapt ce se consemneaz n contract,
precumisprezinteunraportasuprautilizriimaterialului(obiectului)isirestituiepartea
rmas.
(3)ncazulpierderii(deteriorrii)totalesauparialeamaterialului(obiectului)preluatdela
consumator,prestatorul(executantul)esteobligat,cuacordulconsumatorului,slnlocuiasc,
ntermende10zile,cuunmaterial(obiect)similardeaceeaicalitate,iardacacestalipsete
s restituie consumatorului costul dublu al materialului (obiectului), precum i cheltuielile
suportate.
(4) Necunoaterea de ctre prestator (executant) a proprietilor specifice ale materialului
(obiectului)nulexonereazderspundere.
(5)Costulmaterialului(obiectului)predatprestatorului(executantului)sestabiletedectre
consumatoriseconsemneazncontractuldeprestareaserviciului(executarealucrrii)sau
ntrunaltdocument(chitan,comand).
(6) Prestatorul (executantul) nu rspunde de pierderea (deteriorarea) total sau parial a
materialului(obiectului)preluatdelaconsumatordacacestaafostprevenitnscrisreferitorla
proprietilespecificealematerialului(obiectului),carepotdeterminapierderea(deteriorarea)
luitotalsauparial.
(7) Prestatorul (executantul) este obligat s informeze la timp consumatorul asupra
circumstanelorcarepotinfluenacalitateaserviciuluiprestat(lucrriiexecutate).
(8) Prestatorul (executantul) este n drept s rezilieze contractul de prestare a serviciului
(executare a lucrrii) i s cear compensarea integral a cheltuielilor suportate dac
consumatorul, dei a fost informat la timp i n modul corespunztor, nu va nlocui ntrun
termenrezonabilmaterialulcudefectesaunecalitativ,nuvamodificaindicaiileprivindmodul
de prestare a serviciului (executare a lucrrii) sau nu va nltura alte circumstane care pot
reducecalitateaserviciuluiprestat(lucrriiexecutate).
CapitolulV
INFORMAREACONSUMATORILOR
Articolul19.Dreptulconsumatorilorlainformare
Consumatorii au dreptul de a fi informai, n mod complet, corect i precis, asupra
caracteristicilor produselor i serviciilor oferite de ctre agenii economici astfel nct s aib
posibilitatea de a face o alegere raional, n conformitate cu interesele lor, ntre produsele i
serviciile oferite i s fie n msur s le utilizeze, potrivit destinaiei acestora, n deplin
securitate.
Articolul20.Obligaiileageniloreconomiciprivind
informareaconsumatorilor
(1) Informarea consumatorilor despre produsele, serviciile oferite se realizeaz, n mod
obligatoriu, prin elemente de identificare i prin indicarea caracteristicilor acestora, care se
nscriulavedereiexplicitpeprodus,etichet,ambalajsauncarteatehnic,ninstruciunile
deexploatareorinaltdocumentaiedensoireaprodusului,serviciului,dupcaz,nfuncie
de destinaia acestora. Textul informaiei va fi lizibil, imprimat cu litere i caractere distincte
pentruconsumator.
[Art.20 al.(1) modificat prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
(2) Se interzice importul i plasarea pe pia a produselor, prestarea serviciilor n lipsa
informaieicomplete,veridiceicorectenlimbamoldoveneascsaunlimbilemoldoveneasc
irus.
[Art.20 al.(2) n redacia LP526 din 18.12.03, MO1315/16.01.04 art.104 n vigoare
19.06.04]
(3)Productorul(ambalatorul)trebuiesprezinteinformaiidespredenumireaprodusului,
denumirea i marca productorului (sau denumirea importatorului), s indice adresa acestuia
(numruldetelefon,dupcaz),masa/volumul,principalelecaracteristicicalitative,compoziia,
aditivii folosii, eventualele riscuri, modul de utilizare, de manipulare, de depozitare, de
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

17/24

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

conservare sau de pstrare, contraindicaiile, precum i valoarea energetic la produsele


alimentare preambalate, ara productoare, termenul de garanie, durata de funcionare,
termenul de valabilitate i data fabricrii, n conformitate cu reglementrile tehnice i
standardelenaionalenvigoare.
[Art.20al.(3)modificatprinLP280XVIdin14.12.07,MO9496/30.05.08art.349]
(4) Produsele de folosin ndelungat trebuie s fie nsoite de certificatul de garanie,
precum i de cartea tehnic ori de instruciunile de folosire, instalare, exploatare, ntreinere,
elaboratedectreproductorulnemijlocit.
(5) Vnztorii i prestatorii de servicii trebuie s informeze consumatorii despre preul de
vnzare al produsului i preul pe unitatea de msur a produsului (cnd este aplicabil) sau
despretarifulserviciuluiprestat,soferetoateinformaiilespecificatelaalin.(3),soferedate
despre evaluarea conformitii i, dup caz, documentele tehnice care trebuie s nsoeasc
produsuloriserviciul.
[Art.20al.(5)nredaciaLP140din28.07.11,MO146/28.08.11art.446nvigoare01.01.12]
(6) Toate informaiile, inclusiv cele verbale, referitoare la produsele, serviciile oferite
consumatorilor, documentaia de nsoire, precum i contractele ncheiate, trebuie s fie
prezentate n limba moldoveneasc sau n limba moldoveneasc i n una din limbile de
circulaieinternaional.
(7)Informaiilereferitoarelaserviciileprestatetrebuiescuprind,conformreglementrilor
n vigoare, categoria calitativ respectiv a serviciului, termenul de prestare, termenul de
garanie, tarifele, eventualele riscuri i declaraia de conformitate sau certificatul de
conformitate.
(8) Agenii economici snt obligai s demonstreze consumatorilor, la cererea acestora,
modul de utilizare i funcionalitatea produselor de folosin ndelungat ce urmeaz a fi
vndute.
(9)Seinterziceprezentarea,prinoricemijloace,aunorafirmaiiicaracteristicicarenusnt
conformeparametrilorrealicecaracterizeazprodusele,serviciile.
(10) Preurile i tarifele trebuie indicate la vedere ntro form clar i explicit.
Regulamentul privind modul de indicare a preurilor oferite consumatorilor se aprob de
Guvern.
[Art.20 al.(10) modificat prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
(11) Vnztorul, prestatorul snt obligai s comercializeze produse i s presteze servicii
numainlocuriinspaiiautorizate,conformreglementrilorlegale.
(12)Vnztorul,prestatorulsntobligaisafiezelavedereadresainumruldetelefonal
autoritii abilitate cu funcii de protecie a consumatorilor, informaia privind termenul de
garanie la produsele, serviciile oferite, precum i informaia despre obligativitatea prezenei
bonuluidecassauaunuialtdocument,careconfirmfaptulcumprriiprodusului,prestrii
serviciului,laexaminareareclamaiei.Formatulistructuraunificatealepanouluiinformatival
consumatoruluisestabilescdeAgeniapentruProteciaConsumatoriloriseplaseazpepagina
webaacesteia.
[Art.20 al.(12) modificat prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
(13) Vnztorul, prestatorul, inclusiv n cazul n care desfoar activitate comercial n
afara localului autorizat, snt obligai s afieze la vedere denumirea lor, autorizaia de
funcionare, licena dac obligativitatea acesteia este prevzut de legislaie, precum i s
afiezeprogramuldelucruislrespecte.
Articolul21.Instruireandomeniulprotecieiconsumatorilor
(1)Instruireandomeniulprotecieiconsumatorilorseasigurprininstituireaunorsisteme
deinformareaconsumatorilorprivinddrepturilelor,prinrealizareamsurilornecesarepentru
protecia acestor drepturi, prin organizarea de seminare, editarea de publicaii cu tematic
respectiv i prin alte aciuni ntreprinse de organele abilitate cu funcii de protecie a
consumatorilor i de structurile neguvernamentale, precum i prin massmedia i alte organe
interesate.
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

18/24

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

(2)Instruirea(educarea)consumatorilorfacepartedinprogramadenvmnt.
[Art.21 al.(2) introdus prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446, alineatul unic
devineal.(1)nvigoare01.01.12]
CapitolulVI
ORGANELEABILITATECUFUNCIIDEPROTECIE
ACONSUMATORILOR
Articolul22.Autoritileadministraieipublice
centralecuatribuiindomeniul
protecieiconsumatorilor
[Art.22 titlul modificat prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
(1) Protecia drepturilor consumatorilor de ctre stat se realizeaz prin elaborarea i
promovarea la nivel de stat a politicii n domeniul proteciei drepturilor consumatorilor,
elaborarea i aprobarea legilor i altor acte normative n domeniu, prin organizarea i
exercitareacontroluluiisupravegheriidestatasuprarespectriilegislaieindomeniu,precum
iacerinelorprescrisesaudeclaratereferitoarelaproduse,servicii.
(2)Organulcentraldespecialitatealadministraieipubliceresponsabildeelaborareapoliticii
de stat n domeniul proteciei consumatorilor este Ministerul Economiei, care are urmtoarele
atribuiiprincipalendomeniulprotecieiconsumatorilor:
a)coordoneazipromoveazpoliticastatuluindomeniulprotecieiconsumatorilor
b)asigurdezvoltareacadruluilegislativndomeniulprotecieiconsumatorilor,inclusivprin
transpunereadirectiveloreuropenerelevantenlegislaianaional
c)coordoneazactivitateaorganeloradministraieipubliceabilitatecufunciideproteciea
consumatorilorspecificatelaart.23
d) coordoneaz activitile de informare i de educare a cetenilor n ceea ce privete
drepturilepecareleauncalitatedeconsumatori
e) organizeaz activitatea Consiliului Coordonator n domeniul Proteciei Consumatorilor,
organconsultativcarentrunetereprezentaniaiautoritiloradministraieipublicecentralei
locale,aiasociaiilorobtetideconsumatori
f)reprezintRepublicaMoldovanorganismeleinternaionaledeprotecieaconsumatorilor.
[Art.22al.(2)nredaciaLP140din28.07.11,MO146/28.08.11art.446nvigoare01.01.12]
[Art.22al.(2)modificatprinLP109din04.06.10,MO131134/30.07.10art.443]
(3)AgeniapentruProteciaConsumatorilorareurmtoareleatribuiiprincipale:
a) implementeaz politica n domeniul proteciei consumatorilor n comun cu organele
centraledespecialitatealeadministraieipublice,cuautoritileadministraieipublicelocalecu
atribuiindomeniuicuasociaiileobtetideconsumatori
b) examineaz i nainteaz propuneri la proiecte de acte legislative sau de alte acte
normativendomeniulprotecieiconsumatorilorreferitorlafabricarea,ambalarea,etichetarea,
conservarea, depozitarea, transportarea, importul i comercializarea produselor, referitor la
prestarea serviciilor, astfel nct acestea s nu pun n pericol viaa, sntatea sau securitatea
consumatorilor,snuafectezedrepturileiintereselelorlegitime,precumireferitorlaregulile
dedesfurareaactivitilordecomer
c)particip,ncolaborarecuorganizaiiiinstituiidinaridinstrintate,larealizarea
programelor interne i internaionale n domeniul proteciei consumatorilor n limita
competenelorceirevinconformlegii
d) organizeaz activiti de informare, consiliere i educare a consumatorilor n ceea ce
privetedrepturilelorlegitime
e) colaboreaz cu asociaiile obteti de consumatori n vederea informrii consumatorilor
asupradrepturilorlorlegitimeiamodalitiideaprareaacestora
f) informeaz consumatorii asupra produselor i serviciilor ce prezint riscuri pentru
sntateaisecuritatealor,precumiasuprapracticilorcomercialeincorectecarelepotafecta
intereseleeconomice
g) efectueaz controlul respectrii prevederilor legislaiei n domeniul proteciei
consumatorilor, reglementrilor tehnice i altor acte normative ce stabilesc cerine obligatorii
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

19/24

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

privind securitatea produselor i a serviciilor, controlul corespunderii produselor i serviciilor


plasate pe pia cerinelor prescrise i/sau declarate, cu excepia controalelor privind
respectarea regulilor sanitaroigienice i sanitarveterinare de ctre productorii de produse
alimentare
h)efectueazprelevrideprobelaproduseleplasatepepiapentruanalizeincercride
laboratornlaboratoareacreditate
i)efectueazcontrolulmetrologiclegal,inclusivsupraveghereametrologicarespectriide
ctrepersoanelejuridicei/saufiziceaprevederiloractelorlegislativeialtoractenormativen
domeniulmetrologieilegale
j)prezintperiodicrapoarteisintezeMinisteruluiEconomieiiautoritiloradministraiei
publicecentraleinteresatereferitorlaactivitateapropriendomeniulprotecieiconsumatorilor
ireferitorlarezultatelesupravegheriipieei
k) constat contravenii, examineaz cauze contravenionale i aplic sanciuni n
conformitatecuprevederileCoduluicontravenional
l) emite decizii de remediere, nlocuire, restituire a contravalorii produsului, serviciului
necorespunztor,dereducereapreuluiacestora,conformart.13,ceurmeazafiexecutaten
termendecelmult14zilecalendaristicedeladatarecepionriidectreagentuleconomic
m)emitedeciziidencetareapracticilorcomercialeincorecte
n)emitedeciziideinterzicereapracticilorcomercialeincorecte,chiardacacesteanuau
fostaplicate,daracestlucruesteiminent
o) solicit informaii privind msurile ntreprinse de ctre agenii economici n vederea
remedieriineajunsurilordepistate
p)sesizeazautoritateadelicenierei/sauautoritileadministraieipublicelocalencazul
constatriicazurilordecomercializareaproduselorfalsificate(contrafcute)i/saupericuloase
orincazulaltornclcri,nscopulsuspendriisauretrageriilicenei,autorizaieideamplasare
ifuncionareoriacertificatuluideclasificare
q)sesizeazorganismeledeevaluareaconformitii,nbazaconstatrilorproprii,sesizrilor
consumatorilor sau sesizrilor asociaiilor obteti de consumatori, n ceea ce privete
neconformitateaproduseloriserviciilorplasatepepia,nsoitedecertificatedeconformitate
r) examineaz reclamaiile consumatorilor n vederea protejrii drepturilor legitime ale
acestora
s)realizeazproteciadrepturiloriintereselorlegitimealeconsumatorilorprinmijloacele
prevzutedelege
t) acord persoanelor fizice i juridice consultan de specialitate n domeniul proteciei
consumatorilor
u)ndeplinetealtesarcinistabiliteprinlegendomeniulsudeactivitate.
[Art.22 al.(3) n redacia LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
(4)RegulamentulAgenieipentruProteciaConsumatorilor,precumiRegulamentulprivind
moduldeefectuareaactivitilordesupraveghereapieeiseaprobdeGuvern.
[Art.22 al.(4) introdus prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
(5)Pentrucoordonareaactivitiideprotecieaconsumatorilorsecreeaz,prinhotrrede
Guvern,ConsiliulCoordonatorndomeniulProtecieiConsumatorilor,care:
a)contribuielapromovareapoliticiistatuluindomeniulprotecieiconsumatorilor
b)participlaelaborareaprogramelornaionaledeprotecieaconsumatorilorpetermenscurt
ipetermenlung
c) coordoneaz activitile desfurate n domeniul proteciei consumatorilor de ctre
autoritileadministraieipublicecuatribuiindomeniulprotecieiconsumatorilor
d)participlaprocesuldearmonizarealegislaieinaionaleculegislaiaUniuniiEuropenen
domeniulprotecieiconsumatorilor
e)coordoneazactivitateadeimplementareirealizareaprevederilorlegislaieindomeniul
protecieiconsumatorilor
f) coordoneaz activitile de examinare i soluionare a petiiilor consumatorilor care
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

20/24

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

depesccompetenaunuisingurorgansaucareabordeazproblemecucaractergeneral,cepot
aveaunimpactnegativasuprasocietii,cuimplicareaspecialitilordindiferitedomenii.
[Art.22 al.(5) introdus prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
Articolul23.Alteorganealeadministraieipubliceabilitate
cufunciideprotecieaconsumatorilor
Organe ale administraiei publice abilitate cu funcii de protecie a consumatorilor, de
asemenea,snt:
a)ndomeniulprotecieivieiiisntiiconsumatorilorMinisterulSntii
b) n domeniul transportului interurban i internaional organul de specialitate al
administraieipublicecentralendomeniultransporturilor
[Art.23lit.b)modificatprinLP109din04.06.10,MO131134/30.07.10art.443]
c) n domeniul construciilor organul administraiei publice centrale specializat n
domeniulconstruciilor
d)ndomeniulturismuluiAgeniaTurismului
[Art.23lit.d)modificatprinLP109din04.06.10,MO131134/30.07.10art.443]
e)ndomeniulenergeticiiorganuldestatabilitatcufunciidereglementrinenergetic
f) n domeniul telecomunicaiilor organul de stat abilitat cu funcii de reglementri n
telecomunicaii
g) n domeniul asigurrilor organul de stat abilitat cu funcii de supraveghere a
asigurrilor
h)ndomeniulserviciilorbancareBancaNaional.
Articolul24.Atribuiileautoritiloradministraieipublice
localeprivindproteciaconsumatorilor
nscopulprotecieiconsumatorilor,autoritileadministraieipublicelocale,nrazaunitii
teritorialadministrativerespective,nconformitateculegislaia,auobligaia:
a)sinformezeconsumatoriiisleacordeconsultaii,sexamineze,nlimitacompetenei
lor,reclamaiileacestorareferitorla:
transportullocal
serviciilecomunale
activitilepentrucare,conformlegislaiei,eleacordautorizaiiilicene
b)sreadresezereclamaiilectreorganulabilitatcufunciideprotecieaconsumatorilorn
domeniulrespectivncazulncareobiectulreclamaieidepetelimitacompeteneilor
c) s informeze nentrziat autoritile competente despre cazurile de constatare a
produselor,serviciilorfalsificate(contrafcute)saupericuloase,precumidesprealtecazuride
necorespunderecerinelorprescrisesaudeclarate
d)sretrag,nmodobligatoriu,lasesizareaorganelorindicatelaart.22i23,autorizaia
sau licena, eliberat de ctre autoritile administraiei publice locale agentului economic, n
cazuldepistriideproduse,serviciifalsificate(contrafcute)saupericuloase
e)scontribuieprinmijloaceposibilelanfiinareaifuncionareaasociaiilorobtetide
consumatori.
Articolul25.Asociaiileobtetideconsumatori
[Art.25 titlul modificat prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
(1)Ceteniisntndreptdeaseorganizabenevolnasociaiiobtetideconsumatori,care
idesfoaractivitateanconformitateculegislaia.
(2)Asociaiileobtetideconsumatoriaudreptul:
a) s nainteze n instane judectoreti aciuni pentru protecia drepturilor i intereselor
legitimealeconsumatorilor,frachitareataxeidestat
[Art.25 al.(2), lit.a) n redacia LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
b) s adreseze, att organelor de control, ct i organelor procuraturii, propuneri privind
tragerea la rspundere a persoanelor vinovate de producerea i comercializarea produselor,
prestarea serviciilor care nu corespund cerinelor prescrise sau declarate, precum i de
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

21/24

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

nerespectareadrepturilorconsumatorilor,prevzutedelegislaie
c)sinformeze,nbazareclamaiilorprimitedelaconsumatori,organeleabilitatecufuncii
deprotecieaconsumatorilordespreprodusele,serviciilenecorespunztoare
d)ssoliciteinstaneidecontenciosadministrativcompetenteanulareantotsaunpartea
actelor, emise de autoritile publice, care lezeaz drepturile i interesele legitime ale
consumatoriloricarecontravinlegislaiei
e)sorganizeze,nmodulstabilitdelege,efectuareaexpertizeiproduselor,serviciilornceea
cepriveteconformitatealorcerinelorprescrisesaudeclarate
[Art.25al.(2)lit.e)modificatprinLP140din28.07.11,MO146/28.08.11art.446nvigoare
01.01.12]
f) s nainteze agenilor economici i organelor abilitate cu funcii de protecie a
consumatorilor propuneri privind mbuntirea calitii produselor, serviciilor i interzicerea
comercializriiproduselornecorespunztoare
g)ssesizezeorganeleabilitatecufunciideprotecieaconsumatorilorreferitorlaprodusele,
serviciile necorespunztoare sau care pun n pericol viaa, sntatea ori securitatea
consumatorilor,referitorlaclauzeabuzivencontracteipracticileincorectealecomercianilor
nrelaiacuconsumatorii
[Art.25al.(2)lit.e)modificatprinLP140din28.07.11,MO146/28.08.11art.446nvigoare
01.01.12]
h)sprimeascdelaorganeleabilitatecufunciideprotecieaconsumatorilorinformaiii
rspunsurireferitorlapropunerileisesizrilenaintate
i) s organizeze chestionarea consumatorilor n scopul elucidrii opiniei publice despre
calitateaproduselorcomercializateipreurilelor
j) s informeze consumatorii, prin intermediul massmedia, despre calitatea produselor,
serviciilor,nclcareadrepturiloriintereselorlorlegitime,desprerezultateleconsultriiopiniei
publice
k)sntreinrelaiidecolaborareinternaionalndomeniulprotecieiconsumatorilor
l)snaintezeautoritiloradministraieipublicepropuneripentrumodificarealegislaiein
vigoarendomeniulprotecieiconsumatorilor.
m)sefectuezeactivitideinformareideconsilierendomeniulprotecieiconsumatorilor
[Art.25al.(2),lit.m)introdusprinLP140din28.07.11,MO146/28.08.11art.446nvigoare
01.01.12]
n)sreprezinteintereseleconsumatorilornprocedurademedierelasoluionarealitigiilor
dintreconsumatorivnztor/prestator.
[Art.25al.(2),lit.n)introdusprinLP140din28.07.11,MO146/28.08.11art.446nvigoare
01.01.12]
(3)Programele,proiecteleiactivitiledeinformareaconsumatorilorpropusedeasociaiile
obteti de consumatori de utilitate public pot fi finanate de stat, conform legii, n cazul n
careasociaiilerespective:
a)acioneazexclusivnnumeleininteresulconsumatorilor
b)snteconomicindependentedeproductori,importatori,distribuitoriivnztori.
[Art.25 al.(3) introdus prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
(4) Procedura finanrii prevzut la alin. (3) se stabilete i se aprob de Ministerul
Economiei, care monitorizeaz utilizarea mijloacelor financiare alocate pentru scopuri de
informareaconsumatorilor.Criteriilepentrudeterminareavolumuluidefinanaresnt:
a)volumulinumruldepublicaiidiseminatenscopulprotecieiconsumatorilor
b)periodicitateacampaniilorinformaionaledesfuratepentruconsumatori
c)numruldeaciuninaintateninstanelejudectoretinscopulprotecieiconsumatorilor
d)deinereaunuibiroudeconsultansauauneiliniitelefonicedirectepentruconsultarea
consumatorilordincelpuinotreimedeunitiadministrativeteritoriale.
[Art.25 al.(4) introdus prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
CapitolulVII
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

22/24

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

ACIUNIPRIVINDPROTECIADREPTURILOR
CONSUMATORILOR.
[TitlulcapitoluluiVIImodificatprinLP131XVIIIdin23.12.09,MO2324/12.02.10art.35]
Articolul26.Aciuniprivindproteciadrepturilorconsumatorilor
(1) Aciunile privind protecia drepturilor consumatorilor pot fi depuse la instana
judectoreasc de ctre consumatorii nii sau reprezentanii acestora, de ctre autoritile
administraieipubliceabilitatesaudectreasociaiileobtetideconsumatori.
[Art.26 al.(1) modificat prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
(2)Aciunileprivindproteciadrepturilorconsumatorilorsedepunlainstanajudectoreasc
nconformitatecutermeneleprevzutedelegislaie.Consumatoriisntscutiidetaxadestatn
aciunileprivindproteciadrepturilorsale.
[Art.26 al.(1) modificat prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
(3) Organele abilitate cu funcii de protecie a consumatorilor pot reprezenta interesele
consumatorilorninstanadejudecatnscopulprotecieidrepturilorconsumatorilor.
(4)Vnztorul,prestatorulvorfiexoneraiderspunderepentrunendeplinireaobligaiilor
lor sau pentru ndeplinirea lor neconform, sau pentru cauzarea prejudiciului dac vor face
dovadacacestefaptesauprodusdinmotivedeformajor.
(5)Pentrusoluionarealitigiilorceindeproteciadrepturilorconsumatorilor,consumatoriii
agenii economici pot iniia benevol procedura de mediere ca o modalitate alternativ de
soluionare.
[Art.26 al.(5) introdus prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
(6) procedura de mediere, n cazul soluionrii litigiilor ce in de protecia drepturilor
consumatorilor,estereglementatdelege.
[Art.26 al.(6) introdus prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446 n vigoare
01.01.12]
Articolul27.Responsabilitateavnztorului,prestatorului
pentrunclcareatermenelorstabilite
(1) Pentru nclcarea termenelor prevzute la art.13 alin.(1), vnztorul, prestatorul achit
consumatoruluipentrufiecarezi(or,dactermenulafoststabilitnore)depitopenalitate
n mrime de 5% din preul produsului, serviciului n vigoare la data examinrii reclamaiei
consumatorului.
(2) n cazul nclcrii termenelor stabilite, conform art. 16, de ncepere i finalizare a
prestrii serviciului (executrii lucrrii) sau termenelor noi fixate de consumator, prestatorul
(executantul)achitconsumatoruluipentrufiecarezi(or,dactermenulafoststabilitnore)
depitopenalitatenmrimede10%dinpreulserviciului(lucrrii).
(3)Princontractuldeprestareaserviciului(executarealucrrii)sepoatestabiliopenalitate
maimare.
(4) Plata penalitilor i repararea prejudiciului nu exonereaz vnztorul, prestatorul
(executantul)dendeplinireaobligaiilorceirevinfadeconsumator.
(5) Preteniile consumatorului privind repararea prejudiciului i achitarea penalitilor,
prevzute de prezenta lege sau de contract, se soluioneaz de vnztor, prestator pe cale
amiabilsaupecalejudiciar,conformlegislaiei.
(6)Laefectuareacontroluluidectreorganulabilitat,nbazareclamaieiconsumatorului,
vnztorul, prestatorul suport cheltuielile aferente, inclusiv pentru expertize i ncercri
(testri),dacacesteaconfirmnecorespundereaprodusului,serviciuluicerinelorprescrisesau
declarate.
Articolul28.Rspundereapentrunclcarea
prevederilorprezenteilegi
(1)nclcareaprevederilorprezenteilegiatragerspundereconformlegislaieinvigoare.
[Art.28nredaciaLP131XVIIIdin23.12.09,MO2324/12.02.10art.35]
[Art.28modificatprinLP148XVIdin08.06.06,MO98101/30.06.06art.459al.(3(5)devin
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

23/24

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

al.(4)(6)]
[Art.28al.(5)modificatprinLP64XVIdin30.03.06,MO6669/28.04.06art.273]
(2)Examinareacontraveniiloriaplicareasanciunilorcontravenionalepentrunerespectarea
prezentei legi se efectueaz conform procedurilor i atribuiilor stabilite de Codul
contravenional.
[Art.28al.(2)introdusprinLP140din28.07.11,MO146/28.08.11art.446,iaralineatulunic
devineal.(1)nvigoare01.01.12]
CapitolulVIII
DISPOZIIIFINALE
Articolul29
(1)Prezentalegeintrnvigoarelaexpirareaa4lunideladatapublicrii.
(2)Ladataintrriinvigoareaprezenteilegi,seabrogLegeanr.1453XIIdin25mai1993
privindproteciaconsumatorilor.
Articolul30
Guvernul,ntermende2luni:
a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaiei n vigoare n
conformitatecuprezentalege
b)vaaduceactelesalenormativenconformitatecuprezentalege.
PREEDINTELE
PARLAMENTULUIEugeniaOSTAPCIUC
Chiinu,13martie2003.
Nr.105XV.

http://lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5

24/24

S-ar putea să vă placă și