Sunteți pe pagina 1din 3

Retele de calculatoare 1 CURS 2

RC C2

MODELUL FUNCTIONAL (ARHITECTURAL)


Intra in amanuntele de lucru ale nodurilor, partea de software. Modelul functional este bazat pe modelul sistemului
deschis, care desface ficare nod spre nodurile exterioare printr-o standardizare. Nivelul arhitectural imparte
functionarea fiecarui nod in zone ierarhizate (niveluri). Nivelele au o functie bine definita in cadrul arhitecturii.
Separarea intre nivelele adiacente se face prin interfata standard.
Un sistem deschis este un sistem cu arhitectura pe nivele departite de interfete standardizate. In cadrul fiecarui nivel
exista procese; sunt permise doar dialoguri intre procesele aceluiasi nivel prin protocol de asemenea sunt permise
dialoguri intre procesele de pe nivele adiacente procese care, schimba prin interfete comenzi si acordari de servicii.
Deci intre procese, in retea exista schimburi:
-pe baza de protocol (acelasi nivel)
-prin cereri si acordari de servicii (nivele adiacente)
Nivelul permite dialogul inre procese prin protocoale si daca ele sunt pe masini diferite => in retea se poate
comunica doar la acelasi nivel iar dialogul pe verticala se realizeaza doar in nod, in interiorul masinii.
Aceste reglementari sunt prezentate in standardele OSI / ISO. Normele OSI specifica modalitatile de alcatuire a
protocoalelor si nu protocoalele in sine; aceste standarde au venit ca o necesitate si au statuat o stare de fapt=>
majoritatea normelor lansate pe OSI/ISO s-au suprapus peste normele deja existente.
Vom studia organizarea pe niveluri.
Presupunem ca avemdoua entitati la distanta fiecare cu procese interne.
protocol beta

protocol alfa

A B C D

Indeplinirea protocoalelor se face prin solicitarea de catre procesele A,B de servicii catre nivelul inferior => entitatile
vor comunica prin nivelul inferior.
Protocol=multime de proceduri care se succed.
Cele 2 seturi de proceduri pot fi diferit implementate dar trebuie respectat sensul procedurilor pentru o comunicare
coerenta.
In principiu doua procese comunica logic prin protocol si fizic prin codare de servicii.
Structurarea pe ierarhie face sa se creeze o scara de complexitate a serviciilor. Cu cit sunt mai specializate pe aplicatie
cu atit sunt mai complexe.
Cu cit descresc spre nivelul fizic =>servicii mai specializate. Procesele care dialogheaza prin protocol fie in interiorul
aceleiasi masini fie la distanta o vor face prin intermediul unui protocol.
Procesele ce dialogheaza la distanta se numesc PEER PROCESSING. Specificarea protocoalelor la fiecare
nivel, pe toata stiva de niveluri intr-un calculator local se numeste arhitectura de retea din nucleul local. Aceastya
inseamna ca protocoalele la fiecare nivel trebuie sa corespunda unei liste de compatibilitati. Este posibil ca intre doua
nivele sa se stabileasca un protocol.

Daca la nivelul inferior nu am protocol compatibil =>intreaga comunicare intre masini poate avea de suferit.
Impartirea pe nivele da o flexibilitate a arhitecturii pe retea. Asigurind standaredul=> poate avea pe o masina locala
implementari diferite ce ofera diferite facilitati ; pentru a mari performantele sistemului.
Nu trebuie schimbata toata stiva ci numai nivelele in care pot creste performantele => flexibilitate, pot folosi
protocoale diferite, functie de necesitati.
Efortul de a schimba toata stiva este prea mare. Este posibil astfel sa asiguram intre masini diferite legaturi cu
protocoale standard.

O stiva obisnuita ar avea functii tipice (7 nivele)


-7) Mesaj propriu zis de aplicatie
-6) Compresie, criptare
-5) Se face mag. de mesaje
-4) Se taie mesajul in subunitati (blocuri)
Retele de calculatoare 2 CURS 2
-3) Se alege traseul
-2) Se pune preambulul si postambulul pentru sincronizare
-1) Transmisie fizica

Fiecare nivel trebiue sa contina macanisme de stabilire a unei conexiuni intre procese peer si de incetare a acestei
conexiuni. In mecanismul de stabilire a conexiunii trebuie sa existe metode de adresare prin care se identifica
partenerii.
Protocoalele vor stabili tipul de transfer (simplex , semiduplex, fullduplex). Pentru fullduplex se deschid doua canale
cite 1 pentru fiecare sens.
Protocolulstabileste un set de proceduri de tratare a erorilor astfel incit ambele parti sa inteleaga , sa interpreteze
erorile in acelasi fel.
La transmiterea de pachete, trebuie facuta receptia in ordinea initiala a pachetelor deoarece unele pot veni inainte,
altele dupa. De aceea traseul se alege pe baza anumitor criterii.

CRITERII DE STABILIRE A NIVELURILOR


Fiecarenivel reprezinta o conceptie de abstravtizare diferita pentru transferul de date; abstractizarea creste spre nivelul
de aplicatie.
-fiecare nivel executa o functie bine definita
-fiecare nivel extecuta o functie cit mai aproape de realitatea standardelor deja acceptate
-interfetele intre nivele se aleg pentru a avea minimizarea de transfer; serviciile nu trebuie incarcate cu alte amanunte
decit datele ce trebuie transferate.
-numarul de nivele suficient de mare pentru a permite inglobarea functiilor disjuncte dar nu va depasi un numar prea
mare pentru ca fiecare nivel trebuie sa fie consistent.

7 Nivelul de aplicatie 7 Nivelul de aplicatie


6 Prezentare 6 Prezentare
5 Sesiune 5 Sesiune
4 Transport 4 Transport
3 Retea 3 Retea
2 Leg. de date 2 Leg. de date
1 Fizic 1 Fizic

Intre cele doua masini se afla noduri ce nu au legaturi cu aplicatia. Aceste noduri au maxim 3 nivele. Nodurile fac
parte din subreteaua de comunicaite;
Aceste noduri se ocupa cu gestiunea- transferului pe retea. Nodurile se numesc IMP (Intreface Message Processing).
Aplicatia contine datele utilizatorului; fiecare nivel solicitat de aplicatie isi adauga date proprii la acest pachet
(headerele).
Fiecare nivel trebuie sa transmita nivelului superior datele corespunzatoare. Headerul contine specificatii de serviciu
ce trebuie indeplinite. Functia de specificare de serviciu se va transmite blocului corespunzator care executa aceisi
operatie.

Serviciile. Nivelele OSI


Un serviciu este o functie pe care un nivel OSI o realizeaza pentru un beneficiar dintr-un nivel superior in vederea
indeplinirii unui protocol. Nivelul superior indeplineste protocolul propriu prin lansari de cerei de servicii catre nivele
inferioare.
Entitati=elemante active intr-un nivel (=proces activ)
Proces peer=entitati pe acelasi nivel pe masini diferite sau nu.
Executant de serviciu=entitate la nivelul N ce executa servicii (functii cerute de nivelul N+1).
Beneficiarul de servicii=entitati la nivelul N+1 care cer servicii de la entitati din nivelul N.
Transferul se face prin acesta cascada de cereri si acordari de servicii.
Intre doua nivele serviciile se solicita si se acorda prin puncte de acces la servicii (SAP). Fiecare SAP are o adresa de
identificare unica. O masina poate avea mai multe SAP => posibilitatea de creere de cereri simultane de servicii intre
cele doua niveluri. Daca am un punct => un singur transfer; mai multe SAP => servicii simultane, in paralel.
Nivelul superior si inferior trebuie sa aiba un trafic minimalizat si controlat. Pentru ca un serviciu sa se efectueze intre
nivelul N si N+1 trebuie ca N+1 sa transmita la N ce are de facut => orice bloc are doua parti ICI (Interface Control
Information) si SDU (Service Data Unit).
ICI+SDU=IDU (Interface Data Unit).
Retele de calculatoare 3 CURS 2

ICI SDU

SAP N+1
N

ICI SDU Hd PDU Hd PDU

IDU

SDU- informatia necesara de la nivelul peer la nivelul N+1.


La o receptie se face asamblare pe pachete si transmitere prin interfata.
Inlantuirea de procese este protocolul.
Protocol=automat ce evolueaza prin stari ale protocolului.
Specificatia protocolului este de fapt specificatia acelei masini. In aceste specificatii de protocol intra specificatia
satructurii de ce se schimba inrte entitati. Tot aici intervin reguli generale de desfasurare a dialogului. specificatiile de
protocoale includ tipurile de legatura permanent (sau cu pachete).

NIVELUL FIZIC
Functie: transmiterea unui sir de biti pe un canal de comunicatie; se lucreaza la nivel elementar de informatie (biti).
Exista organizari: se iau datele digitale si se transforma pentru suportul de transmisie=> una sau mai multe celule de
semnal.
Acest nivel se ocupa de:
-aspecte mecanice, electrice sau optice
-aspecte functionale si procedurale de stabilire a legaturii cu nivelul fizic.
Trebuie realizate:
-reprezentarea fizica a lui 0 si 1
-conectarea si deconectarea la mediu
-functionarea simplex ,semiduplex, fullduplex

Nivelul fizic este un nive analogic, formele de unda pot fi oarecare=> codificarea pentru adaptarea la canal.
La nivelul fizic studiem mediul de transfer, tensiunea analogica, moduri de transmisie (codare a informatiei)
Probleme care apar:
-se emite o data (1 sau 0) si la receptie se decida daca s-a transmis 1 sau 0.
-viteza de transfer si aspecte constructive

NIVELUL LEGATURILOR DE DATE


Foloseste nivelul fizic pentru a stabili o legatura fara erori. La acest nivel se construiesc cadre de date. Un cadru de
date cuprinde sute de bytes (cadru=frame).
Sunt precizate marginile cadrului caruia i se atasaza preambulul si postambulul pentru ca mecanismele de
sincronizare sa fie acordate.
La inceputul cadrului se transmite cadrul special scurt numit de validare (ack.). Exista protocoale ce stabilesc la o
eroare refacerea prin retransmisia de cadre =>trebuie rezolvate problema de cadre duble. Se reglementeaza fluxul de
date (viteza de transfer egala la transmisie si receptie)

NIVELUL DE RETEA
Asigura dirijarea de pachete prin concatenarea de cai de date realizate anterior si se formeaza un traseu => la acest
nivel se pun in legatura doua noduri aflate la distanta. Nivelul de retea decide traseul pe care se face rutarea; este
responsabil cu gestiunea comutatoarelor de pachete. La nivelul de retea este concentrata o mare activitate de retea, se
schimba informatie intre noduri, se stabilesc directii posibile, se face gestiunea locala a bufferelor de date ce intra/ies
in/din noduri. Unele probleme sunt de blocaj al retelei => procedurile de rezolvare a blocarii; descongestionare.
Se asigura compatibilitatea intre structuri de pachete; exista doua posibilitati de lucru:
-cu circuite vitruale (traseul se stabileste fie permanent fie prin circuite virtuale pachetele trecind succesiv fara a pastra
permanent linia)
-cu datagrame (pachetele pleaca de capul lor si vad ele cum ajung)