Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECTARE AS ISTATA DE CALCULATOR PENTRU

TRANSFORMATOARE ELECTRICE ŞI BOBINE DE INDUCTANŢĂ


CARACTERISTICI TEHNICE
• Date de intrare:
 de temă: puterea, tensiuni, frecvenţă,
tensiunea de scurtcircuit, răcire cu aer
sau ulei, conexiunea.
La bobine: inductanţă, curentul de
liniaritate, curentul termic)
 de calcul: inducţia magnetică, profilul şi
natura conductorului, natura izolaţiei,
înfăşurări concentrice divizate sau
nedivizate
• Date de ieşire:
 tehnice: curenţii, rezistenţa ohmică,
DOMENIU APLICARE pierderile în scurtcircuit, pierderile în gol,
curentul de magnetizare, inductivitatea de
scăpări, densitatea de curent, canalul dintre
 Pe baza programelor de calcul pe care le-a înfăşurări, greutate fier, greutate conductor
elaborat, IPA-SA proiectează transformatoare primar/secundar, gabarit, preţ
de putere şi bobine de inductanţă cu minim de  bobinaj: secţiunea conductoarelor
gabarit, greutate şi preţ de cost singulare sau în paralel suprapuse,
alăturate, număr de spire, spire pe strat,
 Reproiectarea optimală rapidă oferă canalele de răcire, penele de distanţare,
posibilitatea ca fabricaţia să urmărească dimensiuni bobinaj
schimbarea apărută pe piaţa de aprovizionare  ansamblu: necesare cotării desenului
de ansamblu
 Proiectarea pentru solicitări la frecvenţa
fundamentală diferită de 50 (60) Hz (de CARACTERISTICI FUNCTIONALE
exemplu 400 Hz) şi/sau pentru solicitări la  Economie de material magnetic şi conductor
pachete de armonici cu frecvenţă de ordinul  Stoc minim de conductoare datorită proiectării cu
kHz, aşa cum cer echimapentele cu tiristoare şi toate dimensiunile posibile de formă profilată sau
tranzistoare rapide rotundă
 Acţionări motoare electrice  Normalizarea lăţimii tolelor, a carcaselor conform
 Choppere seriei tipizate de fabricant
 Redresoare, invertoare sau surse de  Micşorarea manoperei prin proiectarea miezului
siguranţă (UPS) de secţiune dreptunghiulară la puteri mai mici de
100kVA cu realizarea gabaritului minim
 Programul rezolvă o ecuaţie de grad IV
pentru aflarea canalului dintre primar şi REFERINTE
secundar care asigură simultan răcirea şi Bucuresti, Electrotehnica Group SA Tel: 7776769
tensiunea de scurtcircuit SC ProdComplex Vasco SRL Tel: 7712912