Sunteți pe pagina 1din 6

(23.02.

2015)

TITLUL AL IV-LEA. PRESCRIPTIA EXTINCTIVA


SI DECADEREA DIN DREPT
Capitolul I. Prescriptia extinctiva
Sectiunea 1. Consideratii generale privind prescriptia extinctiva.
Sediul materiei. Notiune. Definitie.
(02.03.2015)
TITLUL AL V-LEA.
PERSOANA FIZICA
Capitolul I. Notiuni introductive
-notiunea juridica a cuvantului persoana se aplica oricarei fiinte, care este susceptibila de a
avea drepturi si obligatii, adica de a figura intr-un raport juridic
Capitolul al II-lea. Identificarea persoanei fizice
-elementele care asigura, in mod traditional, identificarea persoanei fizice sunt: numele, sexul,
domiciliul si cetatenia.
Sectiunea 1. Numele si prenumele
1.Notiune
-numele reprezinta cuvantul sau totalitatea cuvintelor care sunt destinate a individualiza o
persoana, prin grai sau prin scris
-numele de familie are rolul de a individualiza persoana fizica in societate, prenumele serveste la
individualizarea acesteia in cadrul familiei din care face parte, precum si in raport cu alte
persoane ce poarta acelasi nume
2.Caracterele juridice ale numelui
-legalitatea numelui: reglementarea conditiilor de dobandire, modificare sau schimbare a
acestuia se face numai in baza legii
-inalienabilitatea: nu poate face obiectul unei renuntari sau instrainari, acesta se va transmite
prin filiatie sau modifica prin casatorie ori adoptie
-egalitatea: legiuitorul nu distinge in privinta regimului juridic al numelui persoanei juridice,
acesta fiind egal pentru toti indivizii
-universalitatea numelui: toti oamenii au dreptul la nume, iar omul se individualizeaza prin
numele sau oriunde s-ar gasi, in spatiu si in timp

-caracterul juridic al intangibilitatii: nu I se pot aduce atingeri in ceea ce priveste folosinta sau
exercitiul acestuia decat in conditiile expres prevazute de lege, nimeni nu poate fi lipsit de
dreptul la nume
-imprescriptibilitatea numelui: este aplicata atat sub aspect achizitiv, cat si extinctiv; pe de o
parte, dreptul cu privire la un nume nu se poate dobandi prin simpla posesie a acestuia, adica
indiferent de perioada cat o persoana foloseste un anumit nume imprescriptibilitate achizitiva
iar pe de alta parte, dreptul cu privire la nume nu inceteaza indiferent cat de lunga ar fi
perioada in care acesta nu este intrebuintat imprescriptibilitate extinctiva
-caracterul personalitatii numelui persoanei juridice consta in acela ca acesta nu poate fi
exercitat prin reprezentare, ci doar personal de cel in cauza; ca exceptie, reprezentarea persoanei
lipsite de capacitate de exercitiu in caz de schimbare a numelui pe cale administrativa
-caracterul obligativitatii este obligatoriu ca iecare persoana sa aiba un nume, care se stabileste
dupa reguli bine determinate de legiuitor, de catre parintii copilului sau de instanta de tutela,
atunci cand parintii nu se inteleg asupra numelui pe care sa-l poarte acesta; in situatia
exceptionala in care filiatia persoanei in cauza nu este stabilita fata de niciunul dintre parinti,
aceasta nu va fi privata de dobandirea unui nume, care se va stabili de primarul localitatii unde sa inregistrat nasterea copilului
-caracterul unitatii desi este alcatuit din numele de familie si prenume, totusi, acestea
impreuna- individualizeaza aceeasi persoana fizica
3.Dobandirea numelui
-numele de familie se dobandeste ca efect al filiatiei, putand fi modificat ca urmare a schimbarii
starii civile, cu respectarea conditiilor cerute de lege
3.1.Dobandirea numelui de familie si a prenumelui copilului rezultat din casatorie
3.1.1.Dobandirea numelui de familie al copilului rezultat din casatorie
-in ipoteza in care parintii au nume comun, copilul din casatorie ia numele de familie comun al
parintilor sai
-in situatia contrara, cand parintii nu au nume comun, copilul va lua numele unuia dintre ei sau
numele lor reunite si se declara odata cu nasterea copilului la serviciul de stare civila
-in situatia in care parintii nu se inteleg, numele de familie al copilului urmeaza a fi stabilit de
instanta de tutela; copilul dobandeste fie numele mamei, fie cel al tatalui, fie numele celor doi
reunite
3.1.2.Dobandirea prenumelui copilului rezultat din casatorie
-prenumele urmeaza a fi stabilit la momentul inregistrarii nasterii in baza declaratiei de nastere
-legiuitorul interzice inregistrarea de catre ofiterul de stare civila a prenumelor indecente,
ridicole si a altora asemenea, de natura a afecta ordinea publica si bunele moravuri ori interesele
copilului

3.2.Dobandirea numelui de familie si a prenumelui copilului rezultat din afara casatoriei


3.2.1.Dobandirea numelui de familie al copilului rezultat din afara casatoriei
-copilul din afara casatoriei ia numele de familie al aceluia dintre parinti fata de care filiatia a
fost mai intai stabilita
-daca filiatia se stabileste si fata de celalalt parinte, exista urmatoarele 3 posibilitati: I. fie ca
acesta sa ramana cu numele de familie stabilit initial, respectiv cel al parintelui fata de care s-a
stabilit mai intai filiatia; II. Fie sa ia numele de familie al celuilalt parinte fata de care si-a stabilit
filiatia ulterior; III. Fie sa ia numele lor reunite
-in cazul variantelor II si III, noul nume de familie al copilului va fi declarat de catre parinti,
impreuna, la serviciul e stare civila unde a fost inregistrata nasterea, iar daca acestia nu cad de
acord asupra numelui copilului din afara casatoriei, urmeaza a hotori instanta de tutela, care
comunica de indata hotararea ramasa definitiva la serviciul de stare civila unde a fost inregistrata
nasterea
-conform variantei III se vor aplica regulile dobandirii numelui de familie a copilului nascut in
interiorul casatoriei din parinti cu nume de familie diferite; daca parintii cad de acord, copilul va
lua numele de familie al unuia dintre ei sau numele lor reunite, nume care se declara odata cu
nasterea copilului, la serviciul de stare civila, iar daca nu se inteleg in acest sens, va decide
instanta de tutela
3.2.2.Dobandirea prenumelui copilului rezultat din afara casatoriei
-daca filiatia copilului este stabilita numai fata de unul din parinti, acela va decide cu privire la
prenumele copilului
-daca filiatia copilului este stabilita fata de ambii parinti, atunci ambii vor decide in privinta
prenumelui
3.3.Dobandirea numelui de familie si a prenumelui a carui filiatie nu este stabilita fata de
niciunul dintre parinti
-in cazul copilului gasit, nascut din parinti necunoscuti sau parasit in spital de mama a carei
identitate nu a fost stabilita de lege, numele si prenumele acestuia urmeaza a se stabili prin
dispozitia primarului comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti in
a carui raza teritoriala a fost gasit copilul ori s-a constatat parasirea lui in conditiile legii
4.Modificarea numelui de familie
-modificarea numelui de familie al unei persoane fizice are ca efect inlocuirea acestuia cu un
altul ca efect al unor schimbari in privinta starii civile ale unei persoane
4.1.Modificarea numelui de familie urmare a schimbarilor privind filiatia persoanei
-copilul gasit, nascut din parinti necunoscuti sau parasit in spital de mama a carei identitate nu a
fost stabilita de lege si al carui nume a fost stabilit in conditiile expuse mai sus si caruia I se
stabileste ulterior filiatia fata de unul sau fata de ambii parinti

-copilul din afara casatoriei isi stabileste ulterior filiatia si fata de celalalt parinte; nu este
obligatoriu ca numele de familie al respectivei persoane sa fie modificat, acesta putand ramane
neschimbat
-admiterea actiunii in tagada paternitatii copilul nascut sau conceput in timpul casatoriei are
ca tata pe sotul mamei - prezumtie cu caracter relativ, ce poate fi combatuta prin proba contrara,
daca este cu neputinta ca sotul mamei sa fie tatal copilului. Asadar, in cazul rasturnarii
prezumtiei de paternitate, cu consecinta admiterii actiunii in tagada paternitatii, are loc o
modificare in ceea ce priveste starea civila a copilului, in sensul in care inceteaza sa mai fie copil
din casatorie, devenind copil din afara casatoriei
-recunoasterea de maternitate daca nasterea nu a fost inregistrata in registrul de stare civila
sau copilul a fost trecut in registrul de stare civila ca nascut din parinti necunoscuti, mama il
poate recunoaste pe copil, iar raportat la recunoasterea de paternitate, se prevad: copilul conceput
si nascut in afara casatoriei poate fi recunoscut de tatal sau.
-nulitatea absoluta in materia recunoasterii atunci cand: A. a fost recunoscut un copil a carui
filiatie, stabilita potrivit legii, nu a fost inlaturata; B. a fost facuta dupa decesul copilului, iar
acesta nu a lasat descendentii firesti; C. a fost facuta in alte forme decat cele prevazute de lege
-recunoasterea de filiatie este lovita de nulitatea relativa, urmand a fi anulata, in caz de eroare,
dol sau violenta
4.2.Modificarea numelui de familie urmare a intervenirii adoptiei
-adoptia - operatiunea juridica prin care se creeaza legatura de filiatie intre adoptator si adoptat,
precum si legaturi de rudenie intre adoptat si rudele adoptatorului
-incuviintarea adoptiei modificarea numelui de familie se va produce in sensul in care prin
adoptie cel adoptat va dobandi numele de familie al adoptatorului; posibilitatea schimbarii
prenumelui copilului adoptat, insa numai pentru motive temeinice, la cererea adoptatorului ori a
familiei adoptatoare si numai daca exista consimtamantul copilului care a implinit varsta de 10
ani
-serviciul de stare civila competent intocmeste, in conditiile legii, un nou act de nastere al
copilului, in care adoptatorii vor fi trecuti ca fiind parintii sai firesti. Vechiul act de nastere se
pastreaza, mentionandu-se pe marginea acestuia intocmirea noului act
-incetarea adoptiei intervine in caz de desfacere sau anulare ori constatare a nulitatii acesteia;
adoptatul redobandeste numele de familie si, dupa caz, prenumele avut inainte de incuviintarea
adoptiei (se poate totusi incuviinta de catre instanta pastrarea numelui pe care adoptatul l-a
dobandit pe calea adoptiei)

4.3.Modificarea numelui de familie urmare a casatoriei

-incheierea unei casatorii poate determina schimbarea numelui de familie al unei persoane, fara
insa a fi obligatorie producerea acestui efect (variante: pastrarea numelui dinaintea casatoriei; sa
ia numele oricaruia dintre ei sau numele lor reunite; unul numele dinaintea casatoriei, iar celalalt
numele lor reunite)
-desfacerea casatoriei prin divort posibilitatea de a conveni in sensul pastrarii numelui purtat
in timpul acesteia; pentru motive temeinice, justificate de interesul unuia dintre soti sau de
interesul superior al copilului, instanta poate sa incuviintee ca sotii sa pastreze numele purtat in
timpul casatoriei, chiar in lipsa unei intelegeri intre ei; in lipsa unei intelegeri ori daca nu exista
incuviintarea instantei, fiecare dintre soti urmeaza sa revina la numele anterior incheierii
casatoriei
-declararea nulitatii casatoriei reluarea de catre soti a numelui avut inainte de incheierea
casatoriei, ca urmare a faptului ca nulitatea produce efecte retroactive, ex tunc, sotii urmand a fi
pusi in situatia anterioara incheierii casatoriei
-daca casatoria inceteaza prin decesul unuia din soti, nu intervine nicio modificare in privinta
numelui de familie al sotului supravietuitor
5.Schimbarea numelui pe cale administrativa
-cetatenii romani pot obtine, in conditiile legii, schimbarea pe calre administrativa a numelui de
familie si a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea
-pentru a opera o astfel de schimbare, se cere existenta unor motive temeinice:
*nume format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau in alt mod
*persoana in cauza a folosit, in exercitarea profesiei, numele pe care doreste sa il obtina, facand
dovada cu privire la aceasta, precum si asupra faptului ca este cunoscuta in societate sub acest
nume
*din neatentia ofiterilor de stare civila ori ca urmare a necunoasterii reglementarilor legale in
materie, au fost efectuate mentiuni gresite in registrele de stare civila ori au fost eliberate
certificate de stare civila cu nume eronate, in baza carora au fost eliberate alte acte
*persoana in cauza poarta un nume de provenienta straina si solicita sa poarte un nume romanesc
*persoana solicita sa poarte un nume de familie comun cu al celorlalti membri ai familiei, nume
care a fost dobandit ca urmare a adoptiei, a mentinerii numelui la casatorie, a stabilirii filiatiei ori
a unor schimbari de nume probate anterior pe cale administrativa
*sotii au convenit cu ocazia incheierii casatoriei sa poarte numele de familie reunite si ambii
solicita schimbarea acestuia pe cale administrativa, optand pentru numele de familie dobandit la
nastere de catre unul dintre ei ori sa revina fiecare la numele avut anterior casatoriei
*persoana in cauza face dovada ca a fost recunoscuta de catre parinte ulterior inregistrarii nasterii
insa, intrucat nu a sesizat instanta pentru incuviintarea purtarii numelui de familie al acestuia in
timpul vietii, nu exista alta posibilitate de dobandire a numelui parintelui decat pe cale
administrativa

*prenumele purtat este specific sexului opus


*persoanei I s-a incuviintat schimbarea sexului prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si
irevocabila si solicita sa poarte un prenume corespunzator, prezentand act medico-legal din care
sa rezulte sexul acestuia
-procedura schimbarii numelui pe cale administrativa cel in cauza va trebui sa formuleze o
cerere in acest sens pe care o va depune la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor,
cerere care trebuie sa fie intemeiata pe una din ipotezele prevazute; in cazul minorului de catre
parintii sai sau de tutore, cu incuviintarea instantei de tutela; in cazul persoanei puse sub
interdictie, tutorele cu incuviintarea instantei de tutela
-cererea de schimbare a numelui va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a;
exista si o exceptie: cererea de schimbare a numelui format din expresii indecente, ridicole ori
transformat prin traducere sau in alt mod poate fi exceptata de la publicare
-la cererea de schimbare a numelui se poate face opozitie in scris, motivata, in termen de 30 de
zile de la publicarea extrasului din cerere in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a
-dovada schimbarii numelui se face cu dispozitia de admitere a schimbarii numelui ori cu
certificatul eliberat de serviciul public in baza dispozitiei de admitere a schimbarii numelui; in
caz de respingere a cererii, dispozitia emisa in acest sens se comunica solicitantului in termen de
10 zile de la emiterea sa si se poate contesta in conditiile Legii contenciosului administrativ