Sunteți pe pagina 1din 14

Versiunea 1.

0 aprilie 2013
FIA DE DATE A ACHIZIIEI
MODEL APLICABIL CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII FINANCIARE DE
ACORDARE CREDIT
SECIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANT
I.1) DENUMIRE, ADRES I PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficial:
Adres:
Localitate:
Punct(e) de contact:

Cod potal:
Telefon:

n atenia .......
E-mail:
Adresa/ele de internet (dac este cazul):

ara:

Fax:

Adresa sediului principal al autoritii contractante (URL):


Adresa profilului cumprtorului (URL):

Alte informaii pot fi obinute la:

Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior

Altele: completai anexa A.I


Caietul de sarcini, documentaia specific (pentru concesiuni) i/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele
pentru dialogul competitiv i sistemul de achiziie dinamic) pot fi obinute la:
Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior
Altele: completai anexa A.II
Ofertele/proiectele sau solicitrile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior
Altele: completai anexa A.III
Numar zile pn la care se pot solicita clarificri nainte de data limit de depunere a ofertelor/candidaturilor
Zile : ___ (se va completa prin corelare cu termenele limit stabilite de legisla ie)
I.2) TIPUL AUTORITII CONTRACTANTE I ACTIVITATEA PRINCIPAL (ACTIVITILE PRINCIPALE)
(se bifeaz att n cmpul din coloana stnga ct i cel corespondent din coloana dreapta)
Minister sau orice alt autoritate naional sau federal, inclusiv

Servicii publice generale

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

Aprare

Agenie/birou naional sau federal

Ordine i siguran public

Colectivitate teritorial

Mediu

Agenie/birou regional sau local

Afaceri economice i financiare

Organism de drept public

Sntate

Instituie/agenie european sau organizaie european

Construcii i amenajri teritoriale


Protecie social
Recreere, cultur i religie

Altele (precizai):

Educaie

Altele (precizai):
Autoritatea contractant acioneaz n numele altor autoriti contractante
da nu

Sau, dup caz

Versiunea 1.0 aprilie 2013


Producere, transport i distribuie de gaz i de energie
termic

Ap
Servicii potale

Electricitate
Servicii feroviare
Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz
Prospectare i extragere a crbunelui i a altor
combustibili solizi

Activiti portuare
Activiti aeroportuare

SECIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dat contractului de autoritatea contractant/entitatea contractanta
Servicii financiare de acordare credit bancar
II.1.2) Tipul contractului i locul de executare a lucrrilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
a) Lucrri

B) Produse

c) Servicii
X
Executare

Cumprare

Categoria serviciilor:
Proiectare i executare

Leasing

Anexa 2A categ. 6

Executarea, prin orice

nchiriere

mijloace, a unei lucrri,

nchiriere cu opiune de

conform cerinelor

cumprare

specificate de autoritatea

O combinaie ntre acestea

contractant
Locul principal de executare

Locul principal de livrare

Locul principal de prestare

........................

........................

........................

Cod NUTS
II.1.3) Procedura implic

Cod NUTS

Cod NUTS

Un contract de achiziii publice

Punerea n aplicare a unui sistem de achiziie dinamic (SAD)

ncheierea unui acord-cadru


II.1.4) Informaii privind acordul-cadru (dup caz)
Acord-cadru cu mai muli operatori economici

Acord-cadru cu un singur operator economic

Numrul 3 sau, dup caz, numrul maxim de


participani la acordul-cadru preconizat
Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului
cadru
da nu Dac DA,
Reluarea competitiei se va face in SEAP:
da nu
Durata acordului-cadru: Durata n ani: sau n luni:
Justificarea unui acord-cadru a crui durat depete patru ani:
Estimarea valorii totale a achiziiilor pentru ntreaga durat a acordului-cadru (dup caz; numai n cifre):
Valoarea estimat fr TVA: _________________

Moned: ________ sau intervalul:

Versiunea 1.0 aprilie 2013


ntre _____________ i _______________

Moned: ________

Calendarul estimativ de atribuire a contractelor pe durata acordului cadru (frecvena) :


II.1.5) Descrierea succint a contractului sau a achiziiei/achiziiilor
Servicii financiare de acordare a unui credit bancar n valoare de __________________________
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziiile)
Vocabular principal
Obiect principal
Cod CPV: 66113000-5
Servicii de acordare de credit
Obiect(e) suplimentar(e)
II.1.7) Contractul intr sub incidena acordului privind contractele de achiziii publice (GPA)
(se va bifa n funcie de valoarea stabilit pentru DST)

da nu

Se va completa DA, in urmatoarele situatii:


-

pentru autoritile de la nivel central: dac valoarea contractului este 130.000 DST
pentru autoritile de la nivel local: dac valoarea contractului este 200.000 DST
pentru autoritilecare desfoar activiti relevante: dac valoarea contractului este 400.000 DST

DST = Drepturi Speciale de Tragere (moneda virtual a FMI) (se va consulta www.bnr.ro)
II.1.8) mprire n loturi (pentru precizri privind loturile utilizai

da nu
se va bifa dupa caz

anexa B de cte ori este necesar, pentru fiecare lot n parte)


Dac da, este necesar s se depun oferte pentru (bifai o singur csu):
un singur lot

unul sau mai multe loturi


II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

toate loturile

da nu

II.2.1) Cantitatea total sau domeniul (inclusiv, dup caz, toate opiunile) (se va completa de autoritatea contractant)
Valoarea creditului bancar ce face obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit este de ........ (moneda de referinta)
Dup caz, valoarea estimat fr TVA (numai n cifre): __________________

Moned: __________

sau intervalul: ntre _______________ i _______________

Moned: __________

Not : valoarea estimat a contractului o reprezint valoarea taxelor, comisionelor, dobnzilor i a oricror alte forme de
remuneraii aferente serviciilor respective, fr a include i valoarea creditului (art.28 alin.(5) din OUG 34/2006)
II.2.2) Opiuni (dup caz)
da nu x
Dac se cunoate, calendarul prevzut de aplicare a respectivelor opiuni:
n luni: sau n zile: (de la data atribuirii contractului)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


Durata n luni: sau n zile: (se va completa corespunztor de autoritatea contractant)

II.4) AJUSTAREA PREULUI CONTRACTULUI


II.4.1. Ajustarea preului contractului

da X nu

Ajustarea preului se va face potrivit ratei medii a dobnzii pentru creditele n lei/alt valut acordate pe pia a interbancar,
stabilit de ctre Banca Naional a Romniei, n conformitate cu rolul su de reglementare, autorizare i supraveghere
prudenial a instituiilor de credit (se va meniona care indice este avut n vedere pentru stabilirea nivelului dobnzilor
variabile potrivit documentaiei descriptive (spre ex. :ROBOR 3M, ROBOR 6M...)

SECIUNEA III: INFORMAII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE I TEHNICE


III.1) CONDIII REFERITOARE LA CONTRACT

Versiunea 1.0 aprilie 2013


III.1.1) Depozite valorice i garanii solicitate (dup caz)
III.1.1.a) Garanie de participare

da x nu

Ofertantul va constitui o garanie pentru participare n cuantum de ................ lei. Garania de participare se constituie n
conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achiziie public din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Garania de participare poate fi constituit i n alt moned dect lei, la un curs de reconversie afiat de BNR, la data
publicrii invitaiei/anunului de participare.
Dac garania se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat n contul ________________ al autoritii
contractante, deschis la ______________.
Mod de prezentare dovada constituirii garaniei / instrumentul de garantare se prezint n original.
n cazul depunerii de oferte n asociere, garania de participare trebuie constituit n numele asocierii i s menioneze c
acoper n mod solidar toi membrii grupului de operatori economici.
Garania de participare emis n alt limb dect romn va fi prezentat n original i va fi nsoit de traducerea
autorizat si legalizata n limba romn.
Note:
-

cuantumul garantiei de participare trebuie sa fie cu 2% valoarea estimat, dar cel putin egal cu suma ce va

trebui s fie reinut n condiiile art.2781 din OUG nr.34/2006;


III.1.1.b) Garanie de bun execuie

da nu
Se va bifa dup caz, avand in vedere prevederile art.89, alin.(3) din HG nr.925/2006

Cuantumul garantiei de bun executie este de % din valoarea fr TVA a contractului si se constituie conform art. 90 din
HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modaliti de finanare i plat i/sau trimitere la dispoziiile relevante
Se specific sursele de finanare ale contractului ce urmeaz a fi atribuit (buget de stat, buget local sau alte surse)
______________________________________________________________ (se va completa de autoritatea contractant )
III.1.3) Forma juridic pe care o va lua grupul de operatori economici cruia i se atribuie contractul (dup caz)
Asociere n conformitate cu art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 - (model orientativ Formular nr.16)
III.1.4) Executarea contractului este supus altor condiii speciale (dup caz)
III.1.5. Legislaia aplicabil

da nu x

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri
i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;

Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune
de servicii;

Ordinul 314/2010 al Preedintelui ANRMAP

Ordinul 509/2011 al Preedintelui ANRMAP

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale
aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica.

Versiunea 1.0 aprilie 2013

Hotararea de Guvern nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a
contractelor de achizitie publica.

Hotararea de Guvern nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului
Naional de Soluionare a Contestaiilor.

Ordonanta de urgenta nr. 74 din 29 iunie 2005 privind nfiinarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice.

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ

Legea nr. 215/2001, Legea administraiei publice locale, publicat n Monitorul Oficial nr. 204/2001, modificat.

Legea nr. 500/2002, privind finanele publice, publicat n Monitorul Oficial nr. 597/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare.

Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale.

Hotararea de Guvern nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de
lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii.

Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a
functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si comletariile
ulterioare.

www.anrmap.ro ( si alte reglementri internaionale din domeniul serviciilor financiare de acordare credit
bancar)

III.2) CONDIII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situaia personal a operatorilor economici, inclusiv cerinele referitoare la nscrierea n registrul comerului
sau al profesiei
III.2.1.a) Situaia personal a candidatului sau ofertantului:
Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii cerinelor
1.

Declaraie privind nencadrarea n prevederile art.180 din OUG nr.34/2006

Condiie de calificare: Ofertantul nu trebuie s fi fost condamnat n ultimii 5 ani, printr-o hotrre definitiv i irevocabil,
pentru fraud, corupie, splare de bani, activiti criminale.
Modalitatea de ndeplinire : Declaraie pe proprie rspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular
nr.___) / Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/directorului general
2.

Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006

Condiie de calificare : autoritatea contractant nu va califica ofertantul care nregistreaz datorii la bugetul consolidat
precum i la cel local (indiferent de cuantumul acestora);
Modalitatea de ndeplinire: Declaraie pe proprie rspundere semnat de reprezentantul legal
nr.__ )

(Completare Formular

Pentru persoanele juridice romne documentul se prezint n original, copie legalizat sau copie conform cu originalul iar
pentru persoanele juridice strine documentul se prezint n original sau copie conform cu originalul i vor fi nsoite de
traducere autorizat i legalizat.

3.

Declaraie "Certificat de participare la licitaie cu ofert independent"

Versiunea 1.0 aprilie 2013

Documente de confirmare : Declaraie pe proprie rspundere (completare Formular nr.___)


4.

Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 691 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de ndeplinire: Declaraie pe proprie rspundere (completare Formular nr.___)
Pentru aceast declaraie, persoanele ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii n ceea ce privete
organizarea, derularea i finalizarea procedurii de atribuire n sensul articolului menionat sunt urmtoarele:
........
(In ceea ce priveste persoanele cu funcie de decizie la care trebuie raportat conflictul de interese n sensul art.69
indice 1 din OUG nr.34/2006, mentionai persoanele cu func ie de decizie din cadrul autorit ii contractante, n
ceea ce privete organizarea, derularea i finalizarea procedurii de atribuire, nu va limitati doar la factorii de
decizie importani); Persoanele menionate la aceast sec iune se vor corobora cu cele din declara ia anexat
conform art.33 indice 1 din OUG 34/2006.)

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale


Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii cerinelor menionate:
Pentru persoanele juridice romne
1.

Modalitatea de ndeplinire: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerului de


pe lng Tribunalul Teritorial, din care s rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN
aferente acestora.
Informaiile cuprinse n acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.

Pentru persoanele juridice strine


2.

Modalitatea de ndeplinire: - Prezentarea de documente care dovedesc o form de nregistrare / atestare ori

apartenen din punct de vedere profesional, conforme legii rii de reziden a operatorului economic. (se va verifica prin
accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- prezentarea Certificatului de Reziden Fiscal (evitarea dublei impuneri) sau o declara ie,
valabile pentru anul calendaristic n curs.
3. Autorizaie de funcionare emis de ctre Banca Naional a Romniei n conformitate cu prevederile ORDONANEI
DE URGEN nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituiile de credit i adecvarea capitalului / autorizaia acordat de
autoritatea competenta din statul membru de origine.
Pentru persoanele juridice romne documentele solicitate se prezint n original, copie legalizat sau copie conform cu
originalul iar pentru persoanele juridice strine documentele se prezint n original sau copie conform cu originalul i vor fi
nsoite de traducere autorizat i legalizat.
III.2.2) Capacitatea economic i financiar
Informaii i/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru

Modalitatea de ndeplinire

evaluarea respectrii cerinelor menionate


Cerina nr. 1
Bilan contabil la _____(se completeaz funcie de data
iniierii procedurii de atribuire a contractului prin coroborare
cu termenele limit de nregistrare a bilanurilor contabile la
structurile competente ale statului de reziden)

Modalitatea de indeplinire
Prezentare copie conform cu originalul de pe bilanul contabil
la data ____

III.2.3.a) Capacitatea tehnic i/sau profesional


Informaii i/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru

Modalitatea de ndeplinire

evaluarea respectrii cerinelor menionate

Versiunea 1.0 aprilie 2013


-

Declaraie privind partea/prile din contract care sunt


ndeplinite de subcontractani i specializarea acestora

Dup caz, Completare Formular nr. ____

Informaii privind asociaii (dup caz)


Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia

Se vor completa :

cu scopul de a depune ofert comun, fr a fi obligai

Formularul nr. ___ (Informaii privind asocierea)

s ii legalizeze din punct de vedere formal asocierea.

Formularul nr. ____(Acordul de Asociere)

n cazul n care oferta comun este declarat


ctigtoare, nainte de semnarea contractului asocierea
va fi legalizat n conformitate cu prevederile articolului
44 din O.U.G. nr. 34/2006.
III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitii
Informaii i/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru
evaluarea respectrii cerinelor menionate
-

Modalitatea de ndeplinire
-

III.3) CONDIII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor n cauz este rezervat unei anumite profesii

da nu X

Dac da, precizai actele cu putere de lege i actele administrative aplicabile:


III.3.2) Persoanele juridice au obligaia s indice numele i calificrile

da nu X

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea


serviciilor respective

SECIUNEA IV: PROCEDUR


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii i modalitatea de desfurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfurare a procedurii de atribuire

Offline

On line

(se va bifa n funcie de opiunea autoritii contractante)


IV.1.1.b) Tipul procedurii (se va completa de autoritatea contractant n funcie de valoarea estimat a contractului)
Licitaie deschis
Licitaie restrns
Licitaie restrns accelerat
Justificare pentru alegerea licitaiei accelerate:
_________________________________________________________________________________________
cerere de oferte
Negociere
X
Au fost deja selectai candidai

da nu

Dac da, indicai numele i adresa operatorilor economici selectai deja n seciunea VI.3) Informaii suplimentare
Negociere accelerat
(se bifeaz dup caz)
Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:

Versiunea 1.0 aprilie 2013


(dac este aplicabil, AC va ataa nota justificativ privind accelerarea procedurii de atribuire menit s sus in situa ia de
urgen ce impune reducerea termenelor, situaie de urgen ce nu trebuie s fie generat de o ac iune sau inac iune a
autoritii contractante se va avea n vedere Notificarea ANRMAP din 15.09.2011)
IV.1.2) Limitarea numrului de operatori economici invitai s prezinte oferte sau s participe
(licitaie restrns i negociere)
Numr de operatori economici preconizat
sau Numr minim preconizat 3 i, dup caz, numr maxim
-

Dac AC nu dorete s limiteze numrul de candidai selecta i/preselecta i se va completa rubrica aferent
Numr minim preconizat (astfel cum s-a bifat anterior) i se va meniona expres la nivelul prezentei sec iuni
faptul c toi candidaii care ndeplinesc criteriile de calificare vor fi selecta i/preselecta i;

Dac AC dorete s limiteze numrul de candidai selecta i/preselecta i nu se va completa rubrica aferent
Numr minim preconizat ci rubrica aferent numr maxim i se vor completa criteriile de
selecie/preselecie;

Note :

Nr. minim va fi nr. minim prevzut de legislaie (art.116 alin.(4) din OUG 34/2006);

ntrucat formatul standard al anunului de participare UTILITI (n cazul autoritilor care desfoar
activiti relevante) nu permite vizualizarea informaiilor cuprinse la aceast seciune, AC va cuprinde aceste
informaii i n cadrul seciunii VI.3.;

n cazul autoritilor clasice informaiile cuprinse la aceast sec iune se preiau i se vizualizeaz integral n

anunul de participare !
IV.1.3) Reducerea numrului de operatori economici n timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog
competitiv)
Aplicarea unei licitaii care s se deruleze n etape succesive pentru a
reduce progresiv numrul soluiilor care trebuie discutate sau al ofertelor

da nu
se va completa dup caz

care trebuie negociate

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de soluii)


IV.2.1) Criterii de atribuire
Cel mai mic pre
X
sau
Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic n ceea ce privete

criteriile menionate n continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate mpreun cu


ponderarea sau n ordine descresctoare a prioritii, n cazul n care nu se poate realiza
ponderarea din motive demonstrabile)
criteriile enunate n caietul de sarcini, n invitaia de a prezenta o ofert sau de a participa la
negociere sau n documentul descriptiv
Criterii

Pondere

Intra in
licitatie
electronica
/reofertare

1. Financiar (F)

SEAP
Nu Da

2. Tehnic (T)

Nu Da

Versiunea 1.0 aprilie 2013

Nu Da
Intra in licitatie electronica / reofertare ( )
Direct proportional (
(
)
Punctaj maxim component tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitaie electronic
Dac da, informaii suplimentare despre licitaia electronic (dup caz)

Invers proportional
da nu

(se va bifa n funcie de opiunea autoritii contractante corelnd cu informaiile cuprinse la seciunea
VI.3.)
IV.2.3. Numele participanilor deja selectai ( n cazul unui concurs de soluii restrns)
_______________________________________________________________________________________

IV.3) INFORMAII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numr de referin atribuit dosarului de autoritatea contractant (dup caz)
_________________________________________________________________________________________
IV.3.2) Anunuri publicate (anun publicat) anterior privind acelai contract

da nu

Dac da,
Anun de intenie

Anun despre profilul cumprtorului

Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)


Alte publicri anterioare (dup caz)
Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)
Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)
Anun de intenie
Numrul i data publicrii n SEAP
IV.3.6) Limba sau limbile n care poate fi redactat oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV

Altele: _________________________________________________________(se bifeaza de ctre autoritatea contractant


conform opiunii)
Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu etapa finala de L.E.)
IV.3.7) Perioada minim pe parcursul creia ofertantul trebuie s i menin oferta
Not : n cazul procedurii de negociere aceast seciune nu se completeaz
durata n luni: sau n zile: (de la termenul limit de primire a ofertelor)

IV.3.8.2) Detalii privind plile ctre toi participanii (dup caz)


___________________________________________________________________________________________________

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Se prezint informaiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice astfel nct aceasta s permit identificarea cu

Versiunea 1.0 aprilie 2013


uurin a corespondenei cu specificaiile din documenta ia descriptiv. n acest cmp se vor indica, dup caz formularele
ce trebuie completate.
Propunerea tehnic poate cuprinde :
- prezentarea general a instituiei de credit
- acordul de confidenialitate al instituiei de credit n ceea ce privete colectarea, folosirea i expunerea informa iilor ce pot
fi luate la cunotin pe parcursul procedurii de atribuire (att n etapa de calificare a candida ilor precum i din etapa
/etapele de negociere a ofertei preliminare);
..
n cadrul propunerii tehnice ofertantul/candidatul are obligaia de a prezenta i:
Declaraia prin care operatorul economic declar faptul c la elaborarea ofertei a inut cont de obligaiile referitoare la
condiiile de munc i protecia muncii *)(model Formularul nr.____)
Se pot oferi detalii pentru executarea fiecrei cerine din caietul de sarcini susinute de documentele solicitate.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Candidatul selectat va prezinta oferta preliminar de finantare. Oferta indicativa de finantare va fi prezentata in ____(se va
preciza moneda).
Not : Oferta preliminar va cuprinde att propunerea tehnic ct i cea financiar i urmeaz a fi negociat din
perspectiva unui ansamblu unic, motiv pentru care propunerea tehnic nu poate fi negociat distinct de cea financiar.
n aceast seciune se nscriu elementele eseniale cuprinse n documenta ia descriptiv n mod special cele n legtur cu
calculaia detaliat a costurilor totale ale creditului pe fiecare tip de comision si dobnd, precum i condi iile generale de
derulare a operaiunilor bancare, astfel cum sunt precizate n documentaia descriptiv (avize / acorduri speciale necesare
derulrii creditrii sau alte constrngeri ale autoritii contractante, dac exist).
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
n aceast seciune AC poate preciza i informaii referitoare la desfurarea etapelor procedurii - evaluarea candidaturilor
i derularea rundele de negociere.
I.

Etapa de calificare

Comisia de evaluare va deschide candidaturile la data i ora limit stabilit n anun ul de participare i va analiza
documentele de calificare prezentate de candidai.
n funcie de informaiile cuprinse la IV.1.2. se va preciza pentru fiecare situa ie (cu limitarea sau fr limitarea
candidailor calificai) cum se va proceda n legtura cu finalizarea etapei de calificare/preselec ie.

II.

Etapa de negociere

n acest seciune se cuprind informaii referitoare la modul n care urmeaz s se deruleze negocierea aspectelor
tehnice, financiare si juridice ale viitorului contract cu reprezentantul mputernicit al fiecarui candidat selectat n parte.
Runda/rundele de negociere se vor derula pornind de la cerinele din documentaia descriptiv, a documentelor/
informaiilor relevante din propunerea tehnic ce susin aceste cerine preciznd totodat parametrii luai n considerare la
stabilirea conformitii propunerilor tehnice i financiare finale.
Oferta trebuie s conin urmtoarele documente, completate n mod corespunztor:
- Scrisoare de naintare (model orientativ Formularul nr.___
- mputernicire (model orientativ Formularul nr.___)

10

Versiunea 1.0 aprilie 2013


- Formularul de Ofert (Formularele nr.____)
- Garania de participare (model orientativ Formular nr.____)
- Toate celelalte documente solicitate potrivit fi ei de date.
Nota: Prevederile art. 11 alin.4, 5 si 6 din H.G. nr. 925/2006, referitoare la demonstrarea ndeplinirii criteriilor de
calificare/selecie prevzute la art. 176 din ordonana de urgen, prin prezentarea de ctre candida i a unei declaraii pe
propria rspundere semnat de reprezentantul su legal, prin care confirm c ndeplinete cerinele de calificare astfel
cum au fost solicitate n documentaia de atribuire, NU SUNT APLICABILE N PROCEDURA DE NEGOCIERE.

SECIUNEA VI: INFORMAII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dup caz)

da nu

Dac da, precizai perioadele estimate de publicare a anunurilor viitoare: _____________________________


VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finanat din fonduri comunitare
da nu
Dac da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) i/sau program(e):_________________________________________
Tipul de finanare:
Cofinanare

Credite externe cu garania statului


Fonduri europene

Dac da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibil)

Alte fonduri.

VI.3) ALTE INFORMATII (dup caz)


ntrucat formatul standard al anunului de participare UTILITI (n cazul autoritilor care desfoar activiti
relevante) nu permite vizualizarea informaiilor cuprinse la seciunea IV.1.2. din fia de date, AC va cuprinde informa iile
legate de limitarea numrului de operatori economici invitai s prezinte oferte sau s participe - i n cadrul acestei
seciunii, astfel :

Dac autoritatea contractant nu dorete limitarea numrului de candidai selectai/preselectai se va completa


rubrica aferent Numr de operatori economici preconizat potrivit prevederilor art.116 din OUG nr.34/2006 i
se va meniona expres la nivelul prezentei seciuni faptul c: Toi candidaii care ndeplinesc criteriile de calificare
vor fi selectai/preselectai.

Dac autoritatea contractant dorete s limiteze numrul de candidai selectai/preselectai nu se va completa


rubrica aferent Numr minim preconizat ci rubrica numr maxim menionnd expres la nivelul prezentei
seciuni criteriul/criteriile de selecie/preselecie.

n aceast seciune se cuprind i informaii legate de modalitatea de departajare a ofertelor finale cu pre egal,
clasate pe pe primul loc sau dac este aplicabil, modul de departajare a candidailor selectai aflai pe acela i
loc n clasament (spre ex. n funcie de punctajul alocat criteriului de selec ie cu cea mai mare pondere).

Exemplu : Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preuri egale


n cazul n care procedura de atribuire a contractului de achizi ie este offline (cu sau fr etap final de licitaie
electronic), se va mentiona: n situaia n care se constat c ofertele finale clasate pe primul loc au preuri egale,
autoritatea contractant va solicita reofertarea n plic nchis, n vederea departajrii ofertelor.
VI.4) CI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru cile de atac
Denumire oficial: Consiliul Naional de Soluionarea Contestaiilor
Adres: str. Stavropoleos nr. 6 sector 3 Bucuresti
Localitate: Bucuresti
Cod potal: 030084
E-mail:
Telefon: 0213104641

ar: Romnia

11

Versiunea 1.0 aprilie 2013


office@cnsc.ro
Adres Internet

Fax: 0213104642

(URL) www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere (dup caz)
Denumire oficial:
Adres:
Localitate:
Cod potal:
E-mail:
Telefon:
Adres Internet
Fax:

ar:

(URL)
VI.4.2) Utilizarea cilor de atac (completai rubrica VI.4.2 SAU, dup caz, rubrica VI.4.3)
Persoana vtmat poate sesiza Consiliul Naional de Soluionare a contestaiilor n vederea anulrii actului i/sau
recunoaterii dreptului pretins ori a interesului legitim n condiiile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificrile
i completrile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obine informaii privind utilizarea cilor de atac (se va completa de ctre
autoritatea contractant cu adresa serviciului propriu de unde se pot obtine respectivele informatii)
Denumire oficial:
Adres:
Localitate:
Cod potal:
ar:
E-mail:
Telefon:
Adres Internet
Fax:
(URL)

12

Versiunea 1.0 aprilie 2013

ANEXA A
ADRESE SUPLIMENTARE I PUNCTE DE CONTACT
I) ADRESE I PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBINE INFORMAII SUPLIMENTARE
Denumire oficial:
Adres:
Localitate:
Punct(e) de contact:

Cod potal:

n atenia:
E-mail:
Adres Internet (URL):

ar:
Telefon:
Fax:

II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE SARCINI SI


DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU
UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC)
Denumire oficial:
Adres:
Localitate:
Punct(e) de contact:

Cod potal:

n atenia:
E-mail:
Adres Internet (URL):

ar:
Telefon:
Fax:

III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE OFERTELE/CERERILE DE


PARTICIPARE
Denumire oficial:
Adres:
Localitate:
Punct(e) de contact:
n atenia:
E-mail:
Adres Internet (URL):

Cod potal:

ar:
Telefon:
Fax:

13

Versiunea 1.0 aprilie 2013

ANEXA B
INFORMAII PRIVIND LOTURILE
Se va completa dup caz
LOT NR.

DENUMIRE _____________________________________________

1) DESCRIERE SUCCINT
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIIILE PUBLICE)
Vocabular principal
Vocabular suplimentar (dup caz)
Obiect principal
...-
- -
Obiect(e)
...-
- -
suplimentar(e)

...-

- -

...-

- -

...-

- -

3) CANTITATE SAU DOMENIU


_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Dac se cunoate, valoarea estimat fr TVA (numai n cifre): __________ Moned: ___________
sau intervalul: ntre _____________________ i _______________________ Moned: ___________
(Valoarea se va exprima obligatoriu n moneda n care va fi exprimat valoarea estimat total)
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE
FINALIZARE (dup caz)
Durata n luni: sau n zile:
5) INFORMAII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garania de participare)
Valoarea garaniei de participare (numai n cifre)_____________ Moned: (Valoarea se va exprima obligatoriu n moneda
n care a fost exprimat valoarea estimat)
___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
-

Utilizai prezenta anex pentru fiecare lot -

14