Sunteți pe pagina 1din 1

EVALUAREA CREANTELOR

Creantele se evalueaza in scopul intocmirii situatiilor financiare anuale. Pentru cei doi
parteneri ai tranzactiei creantele au semnificatii diferite:
pentru vanzator reprezinta o suma de recuperat;
pentru cumparator reprezinta suma ce se va incasa peste un anumit termen si care nu va
mai avea aceeasi valoare la incasare.
De aceea trebuie sa se faca o analiza a creantelor privind posibilitatile de incasare si a
termenului de realizare, situatii care impun pentru evaluator o serie de corectii.
In cazul creantelor certe si imediate evaluarea presupune acceptarea ca valoare de piata a
valorii contabile.
Pentru creantele exprimate in valuta si care in scurt timp vor fi recuperate, evaluarea se
realizeaza in functie de evolutia cursului de schimb, afisat de BNR valabil la data sfarsitului
exercitiului financiar.
Ca si la celelalte elemente patrimoniale, evaluarea creantelor se efectueaza la intrarea in
patrimoniu, la inventariere, la inchiderea exercitiului si cu ocazia decontarii lor (la iesirea din
patrimoniu).
La intrarea in patrimoniu se evalueaza si se inregistreza la valoarea nominala. Valoarea
nominala este suma insrisa in documentul justificativ care sta la baza inregistrarii in
contabilitate. Pentru creantele in devize, pentru a se respecta obligatia de a tine
contabilitatea in limba romana si in moneda nationala, transformarea lor in lei se face la
cursul de schimb in vigoare la data efectuarii operatiei.
La inventarierea anuala, creantele sunt evaluate la valoarea actuala (denumita si valoare de
inventar), inteleasa ca valoare probabila de incasat.
La inchiderea exercitiului, aplicarea principiului prudentei in evaluare impune ca evaluarea
creantelor sa se faca la valoarea de intrare pusa de acord cu rezultatele inventarierei.
Daca se constata ca valoarea de inventar a creantelor este inferioara celei inregistrata la
intrarea in patrimoniu, pentru diferenta se constituie un provizion pentru depreciere.
Pentru creantele exprimate in devize, nedecontate la sfirsitul exercitiului, pot fi constatate
diferente generate de fluctuatia cursului de schimb.