Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum

Vitae
Europass
Informaii
personale
Nume / Prenume
Adres(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naionalitate(-ti)
Data naterii
Sex

Domeniul
ocupaional vizat
Experiena
profesional
Perioada
Funcia sau postul
ocupat
Activiti i
responsabiliti
principale
Numele i adresa
angajatorului
Tipul activitii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcia sau postul ocupat
Activiti i responsabiliti
principale
Numele i adresa
angajatorului
Tipul activitii sau sectorul
de activitate

Educaie i formare
Perioada
Calificarea / diploma
obinut
Disciplinele principale
studiate / competene
profesionale dobndite
Numele i tipul instituiei
de nvmnt /
furnizorului de formare
Pagina 1/2 - Curriculum vitae al
Nume si prenume

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai pagina: http://europass.cedefop.europa.eu


Comunitile Europene, 2003 20060628

Nivelul n clasificarea
naional sau
internaional
Perioada
Calificarea / diploma
obinut
Disciplinele principale
studiate / competene
profesionale dobndite
Numele i tipul instituiei
de nvmnt /
furnizorului de formare
Nivelul n clasificarea
naional sau
internaional

Aptitudini i
competene
personale
Limba(i) matern(e)
Limba(i) strin(e)
cunoscut(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

nelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scris

Competene i aptitudini
organizatorice
Competene i aptitudini
tehnice
Competene i abiliti
sociale
Competene i aptitudini
de utilizare a
calculatorului
Competene i aptitudini
artistice
Alte competene i
aptitudini
Permis(e) de conducere

Informaii
suplimentare
Referine:

Anexe
la cerere

Semntura,

Pagina 2/2 - Curriculum vitae al


Nume si prenume

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai pagina: http://europass.cedefop.europa.eu


Comunitile Europene, 2003 20060628