Sunteți pe pagina 1din 246

S nvm metodic ahul

S. SA MARIAN

S NVM

METODIC

AHUL

Editia o III-o
rev zut i odugi t6

EOI /UiA UN IUNII DE CULTU RA fiZIC,\, SI SPORT

Coperto de C.

OULu,l

Pre fa (a e di ia a lII. a

Pentru pr ima dala. o carte de ah romneasc


ajunge la a treia edi ie, Pentru autor, dup1i. 20 de
a ni de activitate n publicistica ahisUi, aceast
ap reciere a cititorilor constitu ie o mare satisfacie
i un ndemn pentru viitor . In acelai timp, num1i.rul
i competenta mereu crescinde ale cititorilor de
literatura. ahista. reprezinta. o incon testabil i
imbucur1i.toare dovad a progreselor inregistrate
n domeniul ahulu i n ara noastr.
Autorul sa strduit s 'imbunllUteasca. aceast a
treia editie - n limita unei crete ri nu prea mari
a numrul u i de pagini, - introducnd o serie de
materiale noi, ntre care o prima. incercare de sistematizare a pozi iilor-tip. Cu adaosurile fcu te, au torul spera. c a treia ed i i e d in lucrarea ~S
inv1i.llm metodic ahul" va corespunde n iveh,dui i
cerintelor n continua. cretere ale ci ti torilor i va
contribui, ca i precedentele editii, la creterea n ivelului teore tic, la progresu l - continuu al a hu l ui
rommesc.

l ntrodu(ere
Literall/ra alm/lli este foarte

bogatit.

Ince-

pind cu manuscrisul arab al lui Al Adli, datind din veacul al IX-lea,

ea cOllline mii de lucrllri de toate felurile, de la m anualul pentru


ncepiltori pil/ll III Iratatelc cele mai complicate, Ilccesibile doa r
ta rilor

CII

lehl/icd

Marea maioritale
a / XIX-lea
nceput

(j

cilrtilor de

al!

ti apil/"1I1 la

Inceputul celui de al XX-lea, cind

se dezvolte

i s

forta medie a jl/cii/ori/or. Foarte


Iti ncercilri -

zcle partidei de

ah,

secollliui

sfritul

m icaretl

ahistil

c.

ia forme organizate.

Nivelul calitativ al /iteraturii


m/"gineau

juc

avansat.

a crescut in raport direct cu

ahisle

mul/

vreme

unele destul de

/ls, c r ile

reuite

d.e

al!

se

de a e.tplica fa

l! special deschiderea, fiird a se putea ridica

ns

la fo rmularea mllli sistem bazal pe prillcipiile fllndame1z tale ale jocului, care sii

poat

fi aplicabil

lz

orice siilla/ie.

Prima incercare de a rezolva


la

sfritul

aceast

secolului al XVllllea

problemii a fiicut-o Plzilidor,

cartea sa

Eelrecs" a cmlstituit mulll1. vreme baza teoriei


secolului al XIXlea insif,
insuficiemil lall1 de

~A nalyse

ahu lu i.

du jeu des

Spre

sf ritul

~Ana lysa"

lui Phi/idor a nceplIf sl1 se arate

creterea forei

generale de joc. Campionul mon-

djal Steinitz. un jucto r dotat cu lin spirit melOdic e.tceplional, a 10st

primul care a

reuit

sit formuleze

sti sistematleze principiile teoriei

CAPITeLUL I

NoiuniI.
Dup cum se tie, ahul se joac
pe o tabl cu 64 de ptrate albe i
negre, cu ajutorul unor figuri (de
asemenea albe i negre - in numr
egal), pe care fiecare dintre jud\.tori le deplaseaz alternativ, conform unor reguli precise.
Elementele fundamentale ale a
hului snt deci urmtoarele:
1. Spatiul - reprezentat de tabla
de ah, pe suprafata cre i a se mic
figu rile. De remarcat c spatiu) a
huJui nu are decit dou dimensiuni.
2. Figurile - repart izate egal la
nceputul jocului intre cei doi ad
versari, dar avind valori neegale.
3. Timpul - un element foarte
important, determinat de aher-

1.

d.

ba~

nana regulat a mutrilor albe i


negre de-a lungul partidei. Este
important de notat - i asupra
acestui lucru vom reveni - dl nu
este vorba despre timpul de gin
dire al celor doi juctori sau despre durata partidei, ci despre nu
mrul real de mutri care se efectueazl.\.
S examinl.\m pe rind aceste trei
elemente. O imagine clar asupra
valorii i importane i lor este ab
solut necesar pentru a permite
juctorului o prim apreciere 0biectiv a diferitelor poziii, dindu-i astfel posibilita tea de a putea
trece la studiul principiilor strategice ale ahului.

SPAIUL

Dac am privi tabla de ah ca


pe o simpl figur geometric, desigur ar trebui s considedl.m toate
cele M de ptrate ca avind va
loare egal. Datorit ns prezenei figuri lor, cimpuri le tablei de ah
au valori diferite.
Majoritatea juctoriior (chiar incep torii) au fcut U rii ndoial,

c r aza de aC i une a
figurilor se mrete cu ct snt
aezate pe un cmp mai central i
scade pe msur ce sint mai aproape de marginea tablei (numa i
turnul face excepie).
Luai de exemplu u n ca l i ac
zati-l pe un cimp jn centrul tablei,
el va putea sri pe opt cS U e diobservaia

SA INVATAM METODIC SAI'IUL

J6

nut un centru de pioni puternic


"care para lizeaz orice contrajoc al
adversarului" Kotov) 10. 0-0
DM (cum arat! Alehin, la muta
rea normalli 10... Nb4 albul ar fi
rspuns cu 11. f3! ,,-i negrul n-are
nici o continuare satisfdtoare",
Cu mutarea damei la h4, negrul
cau t s pregteasc rocada mare,
s l bind

acela i

timp

amenin

tarea f2-f4, la care ar avea rs


punsul Nh5. Dar acum Alehin pune
n valoare, pe cale combinativ,
toat forla dinamic a centrului
su de pioni mobil, deschiznd pozilia negru lui printr-o strpungere
cJasidi.. (Vezi diagrama 4)
11.~! (acum negrul nu ma i are
timp s joace ()........O-{) i este obli

gat s accepte lupta n centru)


11.. e:dS 12. g3 Df6 13. e:dS NeS?
(ca de obicei n astfcl de pozitii,

negrul nu gsete aprarea cea mai


bunA care era Il .. Ce5 14. Ne21
NeS 15. Rgl h5! dup care Alehin
intentiona s continue cu 16. h4
i 17. Ng5, "p strnd avantajul in
j ocul complicat care urmeaz" Kotov. Acum urmeazl!. o execuie
rapid) 14. TeI+ Rf8 15. Nf4 Cb6
16. Nb3 h.5 17. h4 ("incepnd de
la mutarea a 14-a pn la combinaia finall!., albul u rm rete mer eu acelai scop; sl!. impiedice leG

garea turnurilor adverse" - Alehin ) 17_ aga 18. d :c6 b:c6 19. Taci
Nc14 20. Ce4 N:e4 21. T :e4 c5 ("sau
21... N:b2 22. TeS Cd5 23. N:d5
c:d5 24. T :d5 cu avantaj" decisiv"
- Alehin) 22. De2 86 23. NI.5 Dd6
24. DU Df8 (vezi diagrama 5).
25. T:d4! (o combinaie decisiv,
care se bazearli. pe ideea el imin ri i
singurei piese a negrului, care
oc u p o pozitie bu n. i are un rol
important n apra rea poziiei regelui) 25 ... c:d4 26. Tc6! Rh7 ("albul srterase la rspunsu l ma.i logic
26... Rg7, la care ar fi rspuns cu
27. T:g6+ R:g6 - 27 ... f:g6 28.
Db7 + urmat de mat in dou mutliri - 28. Df6 + Rh7 29. N:n Tg8
30. Df5+ Rh8 31. Nf6+ i 32.
D:h5 + mat" Alehin) 27. N :r7
Tc8 28. T:g6 i negrul a cedat.
PARTIDA SPANIOLA
Alb: V, Smfslov Negru: G. Ba rcza
O/i..""," d. 1" Bdrillk'. 11/6!1

.lI,";,,1 /l.R.S.S. - R.P. U .. , 4

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Nb.5 NeS (o


veche i foarte rar jucal
n turneele moderne) 4. el Cf6 5.
d4 (o alt con tinuare este 5. 0--0
()........{I 6. d4 Nb6 7. Tel i albul ps
t reaz. ini iativa) 5... e:d4 (negrul
cedeazl!. centrul) 6. e.5 (o alt! continuare, analizat de Keres, este
6. c:d4 Nb4 + 7. Ce] C:e4 8. 0--0
N:c3 9. b:c3 0--0 10. d5 C:c3 11.
Dd3 C:b5 12. D:b5 Ce7 13. d6 cu
complicatii. Poate cII. tocmai n
aceastli variant negrul pregtise
vreo intlirire, de aceea Smslov
alege o altli continuare, de asemenea foar te bunli). 6... (AU? (o greeal dup care a lbul obtine o
mare superioritate in centru. Tre
buia jucat 6...Ce4, de exemplu: 7.
c:d4 Nb4 + 8. Rfl a6 9. Na4 b5 10.
Nel d5 sau 7. 0-0 d5 8. e:d6 0--0
cu j oc tliios. Ocupnd cmpul d5
cu calul negrul ii ia singur posibilitatea mutrii d7-d5 care-i permite n cele douli varian te indicate
aprare

CAP ITOL UL II

D~spr~ principiil~ strat~sic~


TE ORI ALU I S TEl NIT Z. CI G O RI N I ALE HIN.
CONCEPIILE MODERNE
Am vll.zut care snt elementele
i importanta lor. In tot
cursul unei partide, ele se combin mereu, n cadrul luptei ce se
d pentru atingerea scopului jocului, an ume de a1 face mat pe adversar.
Inainte de Steinitz, adic pinll.
aproape de sfritul seeolului al
XIX-lea, n general se credea eli
singura metodll. bun!!. pentru cti
garea unei partide este atacul as up ra regelui advers, cu orice pre.
De aceea partidele jucate n aceast
peri oad se caracterizeazA prin preponderenta combina{iilor i prin
absenta aproape totall:i a ideilor
s trategice. Juctori faimoi ca And ersen, Zukertort, Blackburne i
~ltii, Hl.ceau gre e li s trategice pe
care nu le fac astllzi jucl:itori de
ca tegoria Ia. Intre calitatea combina iilor lor care atingeau adeseori un niv~1 foarte ridicat i calitatea jocului lor pozitional,
'cra o diferen izbitoare. Aceast
diferen]!!.
explidl. triumful lui
ah u lui

MOrphy, care n cei doi ani ct


a jucat ah ( 1857- 1859) a btut
n mod strlucit pe loti juctorii
mari ai timpului. MOl1phy nu cunotea nici el principiile strategice,
aa cum
le-a expus mai tirziu
Steinitz, dar i -a dat seama instinctiv de valoarea unora din ele
(n special de valoarea mobilitii
figurilor , a luptei pentru centru i
a importanei dezvoltrii rapide a
forelor). In aceste condiii victoria lui a fost uoarl:i .
Dar Morphy il jucat ~rea pu tin
i frumus etea cumbinatillor sale il
fcut pe contemporani s nu-i dea
seama cl:i ele nu erau produsul
unui simplu concurs de mprejurri
sau al unui talent exceplional (dei
Morphy era realmente un juctor
de geniu), ci consee i na logic a
faptului c Morphy juca cu plan,
lin ind seama de unele principii
strategice, pe care adversa rii lui
It: ignorau.
Analizind p.a rtidele lu i Morphy,
Sieinitz i-a dai seama de aces t

CArnOL U L II I

Caracteristici le strategice gene~


ra le exist!!. n tc-ale pozitiile. Ele
.pot fi mpr ite n trei grupe
mari :
1. Cmpuri slabe i tari.

II . Structura piOlli1or (pion slab;


tari etc.).
III. Mobilitatea figurilor i postarea lor cii mai activ.

1. D E SPR E C IMPURI SL AB E

T A RI

poate afirma c. un Cm p este mal


In p rimul rind trebuie s stabine aprat (deci mal tare), cu elt
bilim ce se ne lege printr.un Cmp
slab (respectiv tare pentr u adver-. figura care l apAr este mai slab.,
sar). O defini i e da t de c.tre fos
Pornind de la a ceast constatare,
lui campion mondial Dr. Euwe l
devine evident d majoritatea cimmu rete foarte bine despre ce este
purilor slabe i tari se formeaz n
vorba:
cursul partidei, n raport cu poziia pionilor.
"Un Cmp anat n pozitia proprie (sau in aprop ierea el) este
rn poziia inilial nu exis t crn
slab dac exist vreo posibilitate
puri slabe i tari pentru vreuna din
ca adversarul 51-1 controleze sau
pr i. Nici u n pion n-a mutat ind!.
i orice cmp din fal'a lui poate fi
eventual sI ocupe, mal curind sau
u
mal trziu n cursul partldel
controlal de clle tloi pioni (cu ex
Ded, n mod logic un Cmp este
cepia cmpurilor de pe coloanele
cu att mai slab cu cit este mai
"a" i "h", care nu pot fi ' contropuin. controlat de figurile i mai
late decit de cte un singur pion).
ales de pionii proprii. Cimpurile
Dar din momentul cnd pionii incon trola te de pion i sint cele mai
cep sl:i se mite, tria cmpurilor
tari, cci in mod normal nici una
se modificl1. Slbiciunile create de
dintre figurile adverse nu le poate . miCrile pionilor sn! mult mai
ocupa fr1i s se expun la p ierdu rabile dect cele provocate de
deri de material. 1n general, se
pozilia figuri lor, deoarece pionii nu
~

SI Invll lllm metodic , &hul

SA INVATAM METODI C

C:d7 C:d7 1.5. Ce4 (nu mergea 15.

AHUL

atacu lui la rege disturnurile trebuie s! 0cupe coloanele "cu i "dU). 19. g3
Da8 20. Rg2 Tfd8 21. T:c8 T:c8
22. Tel T:cl 23. N:c1 h6 24. Nb2
Cb6 25. h3 De8 26. Dd3 Cd5! (ca.
lu i a aj uns pe cimpul "tare" i
amenintarea Cb4 forteaz pe alb
la o slbire a pozitiei de pioni

de pe flancu l damei) 27. a3 (vezi


diagrama 29) 27~. Cb6!! (acum
slbiciu nea albului a trecut de la
cimpul b4 la pionul b3, de aceea
n locul calului, la d5 se instaleaz nebunul) 28. Rh2 Nd5 29.
Rg2 Dc6 30, Cd2 aS! (cu a me
nintarea a5-a4, dup care albul
trebuind s ,oace b3-b4, se s l
bete decisiv cimpul c4. De aceea
albul se decide s pun damele
la schimb, d u p care n s slbi
ciunea pionilor si de pe flancul
damei permite negrului s ctige
un pion) 31. De3 N:f3 + ! 32. C:f3
D:c3 33. N:c3 a4! (vezi diagrama 30.
D mutare fin, care scoa le in evi
dent slb i ciunea pionilor albi de
pe flancul damei) 34. b:a4 b:a4
3S. Rlt (pionul nu poate fi aprat.
La. 35. Nb4 u rm eaz 35 ... N:b4 36.
a:b4 a3 37. Cd2 Cd5 urmat de venirea regelui negru pe flancul damei. Cu un pion n plus, fina lul
este uor c l! ~at de negru. A mai
urmat: 35 ... N:a3 36. Re2 Rf8 37.
Rd3 Cd5 38. Nel Nd6 39. Rc4 Re7
40. Ce5 N:e5 41. d:e5 Rd7 42. Nd2
hS 43. NcI Rc6 44. Na3 Cb6+ 4S.
Rd4 Rb5 46. Nf8 Cc4 47. Rc3 g6
48. f4 Ce3 49. Rd3 Cd5 50. Na3 M!

"

Lasku

d5 din cauza 15 ... Tad8 I dac


16. d:e6. atunci 16... ceS 17. e:f7+
T:f7 urmat de C:f3+. Mai bine ar
fi fost tnsli 15. d:cS. dei negrul

ar fi ob i nut i atunci un joc ceva


m ai bun) 15 ... Tad8 16. Tel Db8
17. DeZ c: d4 18. e:d4 (pianul izolat a fost creat. Albul ar fi putut evi ta acest dezavantaj strategic

jucind 18. N:d4, dar atunci dup


18... eS urmat de f7-fS negrul ar
fi oblinut un atac foarte puler.nie asupra re~elui. Din acest moment Lasker Incepe s manevreze
cu o precizie admirabi l . Planul
sAu const in a forl a trecerea intr-un final Ct mai favo rabil, lucru
pe care il obline pri ntr-un atac
poziional I?c flancul
damei, pe
care il dommli cu aj utorul cimpulu i "tare~ d5) 18... Te8 (posi-

bilitatea
prnd,

Lasku

Rubimlein

30

..

51

MAJORITATILE DE PION1

este disputat cu drzenie de alb)


17. C:d5 c:d5 18. Ce3 (blocheurul
a fost imediat inlocuit) 18_. Dd7
19. C:,tB! (vezi diagrama 44. ,.Ame-

ninlarea exercitat!!. de cAtre blocheur de pe cimpul

su clI,lmineaz

in acest sacrificiu~ spune Nimzovid) 19_ C:d5 20. D:e4 Td8 21. f6!
(Npoanta combinalie i in acelai
timp o nou ilustrare a tenctinlei
de Inaintare a pionilor pionul f5 e ra un

candidat~)

21 ... g:16

(dac:!. 21... Cc6, atunci 22. n+ RhS


23. N:dS i Ctiga. , La 22 ... RfS
23. N:d5 D:d5 24. D:h7 i ctigA)
22. Tf5 (acum calul din d5 este un
blocheur pe care a lbul l atacA)

care ar trebui

s~

constituie un

punct tare al pozitiei negrului -

E.

22_. Rh8 l3. T:d.5 Tel 24. T:d7 T:e4


23. Td8+ Rg7 26. Tg8+ Rh6 27.

TU

MAJORITILE

negrul a cedat.

DE PIONI

ritatea numeric, in mod logic al


De foarte multe ori, In urma
schimburilor de pioni n centru,
bul trebuie s ajung 1.n cele din
se formeaz chiar din prima fazl
urmlll s-i creeze un pion liber
a partidei grupuri de pioni ne(pionu1 ~c~ este un .candidat", cum
eple. Astfel, de exemplu, albul
ar spune Nimzovici). La aceasta se
pstreaz trei piooi contra patru ai . poate rspunde c i negrul poate
negrului pe aripa regelui, n timp
foarte bine acelai lucru pe
ce pe flancul damei are trei pioni face
flancul regelui, uode are el avancontra doi ai negrului. Asemenea
structuri de pioni detennin de 0bicei planurile strategice ale celor
douA pri, obligindu.le sli atace pe
flancul unde au ..majoritatea~ de
piooi.
Diagramele 45 ~i 46 prezint douA
structuri de PIOni care survin
foane adeseori n jocul practic.
ln prima poziie, albul are un a
"antaj caracteristic: aa numita
.majoritate pe aripa damel". In
ce constA acest avantaj? Lucrul
acesta este uor de explicat. SA
presupunem c de ambele P1rl
..a fleut rocada midi i ci deci
regii se afli la gl, respectiv g8. In
acest caz, inaintindu-i pionii de
pe aripa damei, unde are superio-

SA

tN\'ATM

METODIC SAlIUL

C:lre) ti . G-O Cf8 12. Ca. (calul


vizeaz punctele slabe b6 i c5)
12 ... Ch5 13. N:e7 T:e7 (reluarea cu
dama nu merge din cauza 14. Cb6
i dacl!. 14 ... Ta7? atunci 15 . C;c8
T:c8 16. N:h7+ C:h7 17. Db Iar
la 14... Tb8 albul joacA 15. Tfel cu..
amenintarea DeS) 14. Tfcl Cf6
IS. a3 Ce4 16. N:e4 T:e4 (poate c
aci ar fi fost mai bine 16... d:c4

urmat de 17... f5) 17. Cc.5 Te' 18. b4


a:b4 19. a:b4 Cd7 20. b5 C:c5
21. D:c5 (vezi diagrama 74).

"

PiomJl c6 este acum puternic


atacat, Negrul nu poate lua la bS,

deoarece aceasta ar nsemna deschiderea coloanei ~c" i crearea a

doi pioni slabi, la d5 i b7.


Aceasta este poziia ideal pe
care o poate obine atacatorul in
lupla mpotriva unui piqn bine sus-

mut, aflat pe o co l oan semideschis. tn partid, albul i-a valorificat avantajul n felul urm

tor: 21... Te6 22. ceS Nd7 (de observat este c n urma jocului
su inexact, negrul a rmas i cu
nebunul Hru") 23. b:c6 N:c6 (dup
23... b:c6 24. Tb6 Tc8 25. Tb7 ur
mat de Tcal i Ta7 ptrunderea
turnurilor albe pe linia a 7a decide partida) 24. h3 Ta2 (o ncercare de a obine contrajoc pe coloana "a") 25. Tai (dar albul dis
put ocuparea coloanei deschise)
25... Da! 26. Dc3 T:al 27. T:aJ
(coloana deschis a rmas in st
pnirea albului) 27... De8 28. Ta7
g6? (era mai bine 28 ... f6 pentru a
goni calul bine postat de la e5.
Probabil negrul s-a temut de re..
plica 29. Da3 cu amenintarea TaS
la care ar fi putut rspunde ns
cu 29... Df8) 29. DaS Rg7 30. Ta8
De7 ("dup cum se vede, albul a
prsit asediul punctului c6, pentru a ptrunde cu turnul pe linia
a 8a) 31. Tc8 T:eS (negrul n-are
ah parad impotriva ameninrii
Te7. Modul cum turnul alb ap.
truns pin la c7, ocolind obstacolul
aflat la c6, este foarte instructiv)
32. d:eS D:eS 33. Dd8 Dal+ 34. Rh2
DeS+ 3S. f4 i negrul a cedat.
Exemplul de mai sus se repet
in partidele de turneu din ultimii
ani sub nenumrate forme i chiar
rezultind din alte deschideri (de
exemplu din aprarea indian, Capablanca-Golombek, Mari):ate 1939).
Privitor la atacuL minOfltii, vezi
pag. 173.

'1. PIONI I NAPOIATI PE COLOANE SEMIDESCH ISE

Mai grea este problema atunci


cind pionul aflat pe coloana semideschis! este slab (adic nu este
sprijinit de un alt pion). Trebuie
observat c in general aceti pioni
se afl pe linia a 6-a sau a 7-a
(respectiva 3-a i a 2.a). Cnd ei
se afl pe lin~a a 4-a (sau a S-a)

atunci intrli n categoria de ~iso


lani" de care ne-am ocupat. Pionul inapoiat pe coloana deschfsli
constitUIe n majoritatea cazurilor
caracteristica strategicli principalli
i influr;neaz in cea mai mare
mlisurll alctuirea planului de joc.
Desigur, acest plan trebuie sl1 inli

DESPRE COLOANE LE DESCHISE

toale piesele trebuie aduse in cele


mai bune pozilii) 1... TagS 2. Th7
NeS (negrul nu poate schimba ime
diat la h7 din cauza 3. g:h7, tur
nul ga trebuie s! mute, 4. Cg6+
i albul ctig)
3. Tdhl T:h7
4. g:h7 (avantajul de a stpni
coloana se ,transform ntrun
pion liber avansat. Nimzovici ob"Serv c se poate juca de ase
menea 4. T:h7 urmat la momentul
oportun de sacrificiul calului la f6 )
4... Th8 S. Cg6+ N:g6 6. f:g6 (acum
albu l are un pion liber aprat )
6... Re6 7. 11IS (pianul liber para
Iizeaz. turnul negru din ha, iar
regele nu poate ntreprinde nimic)
7... b6 8. c4 c5 9. 84 aS 10. b3 c6
11. Rd2 Rd6 12. Re3 Re6 13. Rf4
Rd6 14. RIS (planu l albului este s
foreze regele negru s prseasdi
supravegherea cmpului e5, dup
care prin e4--e5 s foreze schim
bul pianului f6, permind astfel in
trarea turnului la f7, ceea ce aduce
victoria) 14_. Re7 15. e5 f:e5 16,
R:e5 Rd7 17. Tf5 i negrul a cedat.
Exemplul acesta arat! n forma
cea mai simpl felul cum se uti
Jizeaz un punct de sprijin avansat

J.

"

CUpfI/)IUIICII

91 ,

pentru OCuparea unei coloane de.s


chise.
Si acum un caz de deschidere fa
vorabil a unei coloane la momentul oportun. Pozitia din dia
grama 82 a survenit dup muta
rea a 14-a a -albului (14. De2?) n
Ir-o partid RiberaCapablanca, ju
cat in 1929.
Partida abia a ieit din faza des
chiderii. Negrul are un mic avans
de dezvoltare (turnul su se afl
la da), care pare compensat de
avantajul de spa liu al albului. Con
vins probabil de soliditatea poziiei
sale, albul nu joadl. ins exact. UI
tima sa mutare (14. DdI-e2) fd!.
s constituie o greea l decisiv,
permite totui negrului s mceapli
o manevr strategic interesant,
bazat pe deschiderea coloanei ~d~.
Dac albul iar fi dat seama de
primejdiile rpe care le ascunde
deschiderea acestei coloane, el ar
fi jucat desigur e:d6 dup care
jocul ar fi fost aproltimativ egal.
C.apabl~nca. a continuat (din
zlla dm diagram) cu 14... d: .;
acum albul ar fi trebuit s aleag
cel mai mic dintre rele, jucnd
15. C:e5 dup care ar fi rmas
numai cu un pion slab la d4. In
loc de aceasta el a jucat 15. d:e5
deschizind coloana "dU i elibernd
in acelai timp cimpul c5 pentru
calul negru. Din acest moment Ca
pablanca utilizeaz cu o tehnic
ad mirabil aceste douli caracteristici strate$ice ale poziiei (coloana
deschisli I Cmpul tare c5) pentru
a obine avantaj decisiv. A urmat:
15._ CeS! 16. Nc2 (ncercarea de a
aduce imediat un turn la dl nu
reuete: 16. Iadl C:d.3 17. T:d3
T:d3 18. D:d3 TdB 19. De2 Dd7 i
ne:rul ocupli definitiv coloana deschi s) 16... N:f3! (cu ajutorul unei
mici combinaii, negrul i asigur
ocuparea coloanei. Strategic schim
bul nebunului b7 pentru calul f3
este perfect justificat deoarece calul joac un rol important in ap-

J,o-

____________________~PE='=E=C=H='CACD
=o
' ='="=;JlOUCNC'_____________________ 121
pit

riUi.

un joc

stpnirii

perspective dat!>
centrului.

Cli

8...
9. NfI- g2
10. 0--0
ll. b2-b4
12. NcI-b2

b7-b6
Nc8-b7

6--<1
Cb8-d7
c7-cS

13. TfI-d1

de nebuni poate deveni n cele din


urm foarte periculoas".
13...

n
negrului falti. de partida sp. cu Euwe.
14. Dc3-bl
Cd7-f6
15. d4:c5!
b6:c5
Reluarea cu pionui "h" este forat, deoarece dup 15 ... d:c5 albul
a r fi oblinut puternicul cmp cenIral eS pentru figurile sale. Acum
negrul rmne cu un pion slab la
d6 i nu poate spera sli oblin un
joc bun dect n cazul cnd reu
ete s capete atac, lucru destul
de dificil.
16. Cf3-d2!

Dac!!. negrul ar fi jucat acum

IL Tac8, atunci ar fi ajuns la


aceeai pozitie care a survenit i
in par tida EuweKeres,

Cf6-e4

Dup cum se vede, Keres


cearc s mbunteasc! jocul

citat

mai

sus. Comentind aceast poziie, Dr.


Euwe scrie:
,.Aceasta este o pozitie plin de
perspective pentru perechea de nebuni: nu ex i st pioni bloca ti, jocul este incorda! i oricnd pot s1l.
se deschid liniile. Din punctul de
"edere al negru lui, perspectivele de
a schimba unul dintre nebunii al
bului nu sint prea roze. Ambii n e
buni de pe flancul damei - fiecare din ei vizind pozi ia regelui
advers joac
rolul principal.
Singura posibilitate de a elimina
perechea de nebuni const n schimbul nebunului b7 pentru nebunul
g2. Dac acest schimb se realizeaz,
atunci negrul stll. mai bine; dael
DU se realizeaz, atunci perechea

Ta8-b8

Negru lui nu-i convine simplificarea care ar rezulta dup 16... C:d2
17. T:d2 N:g2 18. R:g2 deoarece fi
nalul ar fi fost evident favorabil
albului. al crui nebun este supe
rior calului negru. Afar!!: d.e aceasta,
slbiciunea pianului d6 s-ar fi ac
centuat.
17. f2-f3
18. Tdl:d2
19. Dbl-e3!

Ce4:d2
Nb7-a8

Foarte bine jucat. Albul n-are nici


un interes sl\. blocheze jocul pc
flancul damei cu 19. bS, dei ar fi
obinut in
fdul acesta perspectiva unui pion liber. Planul albului este s meninl\ presiunea asupra punctului cS, 1mpiedicnd n
felul acesta orice aCliune a negrului in legl\.turli cu naintarea d6-d5. Afar de aceasta se amenin
schimbul la c5 urmat de ocupa
rea coloanei .d" i a cimpului e5.
f5-f4!?
19...
Desigur, mutarea aceasta nu este
cea mai bun dar este foarte greu
de indicat ce ar fi putut juca ne
grul. Probabil planul cel mai bUD

C.4 !'1TOL U L. IV

D espre aprarea pre.v/lntiv fi I/supra -ap rare.1.I


Aplra.rea. preventiv a punctelor
care snt vizate de a tacul advers
sau - pe u n plan mai general luarea de msuri preventive im
potriva ur ui plan de atac proba
b il al adversarulu i joac un rol
foarte important in strategia a
hul ui.
I n acest domeniu contribu ia marelui maestru A. Nimzovici a fost
dintre cele mai nsemnate i con
cepiile lui originale despre "profilaxie" i "supra-aprare au rmas
clasice.
Ideea de aprare preventiv este
nat u ra l i uor de ne l es. In fala
unei posibi l i t i de atac care se
profileaz la orizont o prudenf
elementar dicteaz luarea de m
suri preventive care s pareze actiunea adversarului. Cu ct u n juc tor are mai dezvoltat acel ~sim
a l primej diei" despre care vorbea
Alehin, cu a tt el i i va da seama
mai curind de posibilitile de
a lac al adversarului, de inteniile
sale i va lua msurile necesare
mpotriva lor.
Desigur, ap1irarea preventiv trebuie e foc t uat cu cea mai mare
M

economie de mijloace, deoarece numai n acest caz ea este eficace.


Aceast
metod
trebuie aplicat1i
numai atunci cind aprecierea obiectiv a poziliei arat c fOrfe le
existente in zona ameninlat nu
vor fi suficiente pentru a para
concentrarea maxim de forle a
adversarului n momentul culminantal atacului.
Cele cteva exemple care u rmeaz prezint d iferite aplicri ale
aprri i preven tive n practica marilor maetri i in special a lui
Nimzovici.
Poziia din diagrama 144 a survenit ntr-o partidli Beh ting-Nimzovici, jucat la Riga n 1910, d u p
mutrile: 1. e4 d6 2. Cc3 Cf6 3. f4
eS 4. Cf3 Cbd7 S. d4 e:d4 6. C:d4
Ne7 7. Nc4 0--0 8. 0--0 a6 (mu
tarea 8... Te8 fiind gre i t din cauza
r lspunsului Cf3, cu dubla ameni nare 10. e5 i 10. CgS, negrul "a
teapt" mu tarea Df3, d up care
manevra Te8 i Nf8 devine posibil. fn acelai timp se pregtete
inaintarea c5 i bS) 9. CfSf? (era
mai bine 9. a4 meninind sta tu
quo) 9... CcS 10. Cg3 bS I l. Nd3

fAl'lTOtUL

T~oria
Cele expuse pn acum formeaz
un nucleu de cunotin\e generale
in domeniul strategiei ahul ui, suficient pentru a permite oricru i
j uc1Hor s se orienteze in alctui
rea unui plan strate!!:ic obiectiv,
corespunztor realitlllor pozi! iei.
Desigur, fiecare dintre problemele
stra tegice examinate poate fi dezvoltat i analizat mult mai pe
larg. Practica aduce cu fiecare lurneu de maetri care se d i sput,
noi contribu!ii la desvrirea tehnicii realizlirii ideilor strategice.
Fiecare juctor care vrea sli progTeseze, trebuie s u rmreasc partidele juctori lor de frunte pentru
ca astfel s-i poat mbogi bagajul de exemple cu care a pornit
studiind aceas t carte.
Problema cea ma important r
mine n s, pentru oricare j uctor,
aplicarea ideilor strategice in propriile sale partide. Ct de clar i
simpl parc realizarea avantajului
perechii de nebuni, al unui pion liber sau al unei coloane deschise,
in partidele lui Botvinnik, Alehin
sau Capablanca! Dar cit de grea
este p roblema cnd joci tu nsu li
i ideea strategic (dac ai glisit-o)
rAmine nnmolit n tot felul de

fi

i practica
varian te tactice i pare imposibil
de realizat.
Cititorul nu trebuie s se descurajezc a tunci cnd rejuCnd u-i o
partid constatA d . a juca t frli
plan i s-a lAsat ten ta t de mici
curse, combinaii superficia le sau
a ales u n plan greit, necorespunztor caracteristicilor strategice a le
poziliei. Din contra, din analiza
greelilor fcute, el trebuie s nvete i s caute s le evite n fiecare partid nou pe care o joac.
Drumul ascendent al cre t en i fortei de joc n ah este len t. EI trece
de obicei peste multe partide pierdute, dar mai ales printr-un studiu
serios i consecvent al teoriei i
duce, n cele din urm~, la rezultate de-a d reptul surprinzlHoare
pentru acela care l-a urmat cu n
credere i sHiruint.
In partidele care urmeaz cititorul va ~s i aplicarea practic a
majontit principiilor strategice
expuse n aceast carte. Spre deosebi re ns de exemplele de pn
acum, idei le s trategice nu se mai
prezint izolate, ci n cadrul complex a l desfur~ri jocului, astfel
c adeseori o singur partid ilustreaz mai multe teme.

188

INVATAM MF.TOm(;

19;;

AH U L

Nf8:cS
Nc5--e7
e-bS

10...

tt. b2-b4
12. b4-b5!

Alungnd nebunul i ca lul negru,


pianul "b" al alhului a ajuns pintl:
la b5. unde stnjcne te considerabil jocul negrulu.
Ne7:d6

13. Cc4-d6 +
14. Nf4:d6
'96

ahul nebunului negru la b4 i


deci schimbul nebunilor pe cim
pul d2. Pe de altl1 parte, mutarea
8. a3 mai are de scop s amenine imediat b4 dup care negrul
n u mai aj unge s joace c7-cS, o
mutare eliberatoare caracteristicli
pentru astfel de POZi II Deci,
dac negrul nu vrea s fie impiedicat s joace c7-c5 i deci s
rmnti. cu o poziie foarte stinjenit, el trebuie s joace aceast
mutare imediat, or lucrul acesta,
cum se va vedea in partid, are
alte urmri neplcute.

8...

c7-d

9. Ncl-f4

Acum se vede intentia albului.


Pentru moment cimpul d6 este
in stpni rea sa , i aceasta are
drept urmare obtinerea unui avantaj strategic clar: perechea de
nebuni.

"-

Cb8-c6

10. d4:cS!

Foarte bine. Albul nu se grbe te


s joace Cd6+, ci ca ut intii s
ctige
timp printr-o manevr
simpll1 i foar te instructiv.

Cu aceasta s-a terminat prima


a part idei - evident n favoarea albului, care a obinut perechea de nebuni i are un avantaj de spatiu apreciabil. Dar poz iia negrului n-are nici o slbi
ciune de pion i din aceast cauz
albul trebuie s joace excepi ona l
de bine pentru a-i valorifica avantajul. Alehin rezolv problemele ce se .pun albului n aceast
pozitie de o manier care face ca
aceast partid s fie una din cele
mai bune din ultima parte a car ierei sale.
faz

14 ...
1.5. Nd6--<:7

el........

Cb8-d7

Negrul nu gsete aci calea


care consta n 15... a6! cu
ideea de a obtine contrajoc p e
coloana ~a". El s-a temut proba-

just.

rARTlDE COMENTATE

a n treprinde acest luc ru alb ul


trebuie s schimbe pionii de pe
flancu l damei, pent ru a evita sl
biciuni posible~.
Deci na inte de a incepe aC1iunea
decis i v impotriva regelu i advers,
Capablanca se gnde te la even
tualul contrajoc al adversarului
sl!.u asupra pionilor albi de pe
flancul damei care n u r ma depla
srii figuri lor a lbe pe flancul regelui di.min slabi.
27...

Tb8-e8

Dup1\. 27... c5 28. a:b6 a:b6 29.


Nc4 negrul r l!.mine cu o slbiciune
serioa~ la c6.
28. b5 :c6
29. TcI :c6
30. a5:b6

Tc7:c6
Tc8:c6
a7:b6

Planu l a lbului a fost ndepli nit:


pionii siii de pe flancul damei au
disprut i figuri le sale sint libere
sl!. intrcprind1i atacu l decisiv la
rege.
31. Tdl-el
32. Cf3-d2

De8-c8

Cal ul alb se ndreapll!. s~re


punctu l de unde poate exercIta
rn<lximum de aC iune: e4.

193

32 ...
33. Cd2-e4
31 . h2-h4!

Cd7-f8
D<3-d8

fv(,zi diagr(Jmo 201)

Cu mijloace di ntre cele mai simple. a lbu l a ajuns la o pozi i e d e


atac foarte a meni n !l. t oare. Apl!.ra.
rea pent ru negru este foarle grea
di n cauza numeroaselor slbiciuni
de pi?n i i a poziliei expuse a
regeluI.
34...
Tc6--c7
Capablanca c'rcde cli. aci cea m ai
bun!!. a nsl!. pentru negru era 34 ...
h6 urmat de 35 ... f5, dar i atu nci
de ctig ale a lbului ar fi
j anSele
ost foarte mari.
35. Da3-b3
Amcn inll!. 36. Nc4 dup~ care a
tirn in aer combina1ia 37. N:d5
c:d5 38. 0:d5+ D:d5 39. C:f6+ i
C:d5 i albu l c t igA.
35...
36. g2-g3
37. Nf1-c4
Parcaz!l. amen in1area
nota de la mu tarea a
38. Ce4--c3
Cu amen in1a rea de a
pion prin 39. N:d5 c:d5

38...
39. Dbl:c3
40. Dc3-e3
Triplu a tac
slab <..-'6.
40._

Tc7-g7
Tg7-a7
Ta7-aS
a rl!.tatli n
3....
ctiga

un

40. TbJ.
Cd5 :c3
Rg8-f7

asupra

pionului

Dd8-d6
TaS-a4
Piesele negre i-au pierdut aproape. complel mobilita tea din
cauza necesi t l!. ii de a ap1i.ra nu
meroasele puncte slabe,
41. De3-e4

42. De4-b7+
43. Db7-c8
44, Te l--=I
13 -

SA Invltlm metodic ,ahui

Rfl-g6
Dd6-M
Db4--e7

PARTIDE COMI'-NTATE

6 ... e6! 7. Cbd2 Cge7 8. c3 0-0


9. Tel Nd7 10. CfI De7 cu joc
egal, de ex. Il. a4 a6 12. Cc3 bS
13. Cg4 b:a4 14. Ch6+ Rh8 15. T:a4
e5 (Troianescu - Stahlberg, Bucure ti , 19S4). Un alt plan bun pentru negru este 9... b6 (n loc de
Nd7) 10. Cfl Na6 Il. d4 c:d4
12. C:d4 e5 13. Ng5 h6 14. Da4
Nb7 IS. N:e7 D:e7 16. Tadl Tfc8
(Troianescu- Petrosian, Bucureti,
1953). De considerat este i dezvoltarea imed i at a calului la f6, de
exemplu: 6... Cf6 7. Cbd2 0-0
8. Cc4 Tb8 9. a4 b6 10. c3 a6
Il. eS d:eS 12. C:eS C:cS 13. C:eS
Nb7 cu joc e<>"al (Filip- Pachman, Praga, 19S3) . Mutarea aleas
de negru permite albului sli ohlinli avantaj n centru.
Cg8-e7
0--0
e5:f4
10. g3:f4
f1-f5
Negrul joadi energic ataCnd imediat centrul advers pentru a nu
permite albului s-i termine in
linite mobilizarea forelor i s
inceap atacul pe flancul regelui.
11 . Cbl--d2
Rg8-:h8
12. Cd2-f3
f5:e4
13. d3:e4
d6--d5
14. e4:d5
Dd8 :d5
15. Ddl:~
Ce7: d5
7. c2-c3
8. CB-h4
9. f2-f4

(l>t:1 dlagro.ma)

Negrul a reuit s lichideze tensiunea n centru i s obin trecerea ntr-un joc de mijloc fr
dame, cu mult mai complicat decit pare la prima vedere. Structura de pioni a negrulu i este ceva
mai bun, da r figurile sale nau
pWlcte de sprijin n centru. Afar
de aceasta, presiunea exercita t de
alb pe diagonala h1- a8 face ca
negrul s aib greut i cu aprarea
pionului cS.
16. Cf3-g5

Cd5---b6

211

Planul natural parc 16 ... Cde7 ur


mat de Cf5, dar n acest caz negrul ar fi avut greutti din cauza
pionului cS, de exemplu: 17. Ne3
b6 18. Tfd1 Ng4 19. Td6 Tac8
20. Ce6 cu avantaj pentru alb.
Fischer alege o ca le mai corupti
c.."lt de aprare, care ns nu se
dovedete nici ea complet sufi
c i ent.

17. NcI-c3
18. Ta l-el

Cb6-a4

Nc8-d7

Nu mergea 18... C:b2 din cauza


19. N:c5 i dac 19 ... Cd3, atunci
20. N:f8 C:c1 21. N:g7+ R:g7
22. T:cl.
19. Ne3-c1
O mulare fin care pune negrului probleme grele. De remarcat
c albul putea forta remiza prin
19. NdS Cb6 20. Cf7+ etc.
19...
20. Ch4-fl

Ng7_ f6
Nd7-f5

Opunerea turnurilor pe coloana


prezint~
inconven iente: 20...
Tae8 21. T:e8 T:e8 22. Cd6 Te2
23. C:b7 cu complicaii favorabile
albului.
~e"

O"C,I'---_ _ _ _ _ _ _---"C'c::
INC':::
'ATA.\ ! MI'.TODIC AH U L

actualul campion mondial M. Bot


vinnik.

3...

c7--cl

Contraatacul central, dei duce


la formarea unui pion izolat la d5,
constituie totui cea mai bun con
tinuare a negrului, dup prerea lui
Botvinnik. Unii maetri ins, voind s evite jocul pozitional care
urmeaz n aceast variant, prefer alte mutri, de exemplu 3...
Cf6 sau 3... Cc6, care duc la un
joc mai complicat.
4. c4:d5

e6:d5

5. CgI-B

Cb8--c6

6. Nfl-b5

37-0.6

Mutarea aceasta se va dovedi o


pierdere de timp. Intradevr, pentru a compensa pionul izolat C3 "C

i se

fOrmeaz

in centru negrul tre-

buie s tindl1 dtre o mobilizare


cit mai rapid a forelor, pentru a
obline joc de figuri n centru. De
aceea era indicat 6... Nd6 7. 0----0
Cge7 8. d:c5 N:c5 9. Cb3 Nb6 (sau
9... Nd6).

7.

Nb5:~+

8. 0-&

zilia de pioni n centru, ci dispunnd de legarea Tel.


Planul strate$ic al albul ui este
ciur: cei doi ploni negri c6 i d5
trebuie fixui, iar cimpurile c5 i
d4 utilizate pentru piesele albe (cei
doi cai) care de pe ele dominli
tot jocul.
Nb6:e3
Cg8--e7

11 ...
12. Tfl-el
13. Te1:e3
14. Ddl-d2
15. Te3--eJ

......

Ce7-f5
TaB-a7

Negrul alege un plan de aplirare


bazat pe opunerea turnurilor pe
coloona ~e", ceea ce d uce la simplificarea jocului. Albul nu evitI!.
aceast simplificare. deoarece ea
duce la un final clasic, in care
calul se dovedete superior nebunului.

16. Cf3-d4
J7. Dd2:d4

CfS:d4
Ta7-e7
Tf8--e8
Dd8:e7
Te8:e7

18. Dd4----c5
19. Tel:e7

20. Dc5:e7
226

b7: c6
Nf8-d6

i dup1\: 8... Cf6 9. Tel + Ne6


10. d:c5 N:c5 II. CbJ albul obline
lin joc mai bun.

9. d4:c5
10. Cd2-b3
Il. NcI--e.3!

Nd6:c5
NcS-b6

Repetarea ,ideii aplicate de Bot


vinnik in partida sa cu Bolcslavski
din meci-turneul pentru titlul de
campion absolut al U.R.S.S., 194 1
(vezi pag. 49). De asUi dat1\:, datori ll:i pierderii de timp a7-a6, albul
nici nu trebuie s-i slbeasc pc-

Prima fazl!. a partidei s-a termi


nat. Folosind jocul incxact al ad
versarulu i n deschidere, albu1 a
obi inul un avantaj mic dar bine

226

SA

INVATM

MI:."TOl)IC $AHUI.

46.
47.
48.
49.
50.

Dupl! cwn arat. maestrul Iudavid Nrnutarea paradoxalli u 39 ...


Ra4, oricit s-ar pArea de stranie,
d!dea negrului mai multe posibi.
liti , de eJCcmplu: 40. Rc5 Nd5
41. c4 Nf3 42. Cb7 RhJ 43. CaS+
Re3.

40. c3---c4
Cea mai bunli aplrare. Negrul
un pion pentru a-i crea la rindul sAu un pion liber pe coloana
.. a~. Nu mergea 40... aS din cauza
41. b:a5+ R:a5 42. Rc5. Rliu era
i 40 ... Nbl 41. c5+ Re7 42. ReS
urmat de Ri6 i cad pionii de pe
flancul regelui.

Rb3-a4
Ce5-c6
Ra4--a3
Cc6--d4
Ra3-b3

Rb7-a6

Nbl-c2 +
N,~

Ne4-d3

...

Nd~

Pionul aS neputnd fi ctigat,


albul trebuie si caute un plan de
ct ig. Manevra care urmeazll. este
deosebit de interesant.

41. b4:c:.5+
42. CdC-f7

Rb6-<'

43. Cf7--e5+

Rc6--c7

.<-a'

44. Rd4---c3

Albul trebuie 511 linl!. seama de


pionul negru "a-. de aceea el i
aduce regele in apropierea lui, pentru 3i opri inaintarea.

44.

Na2-bl

45. Rc3-b3

Rc7-b7

51. Cd4-e6!
Dup aceasta negrul pierde repede. Cea mai bun ap!l.rare era
51... Rb7, dup care negrul ar mai
fi pUlut opune o rezisten,l lungit

52. c5-c6!

R.6-b6

Sau 52 ... NfS 5]. Cc7+ Rb6 54.


CdS+ Rc5 55. Ce7 i albul citigl.

53. c6--c7
54. Rb3-a4
55. Ce6--d4
56. Ra4:a5
57. c4---di
58. Ra~
59. cS--c6 i

Rb6-b7
Ng6-f!
Nf5-d7 +
Rb7:c7
Re7-d8
Rd8--e7
negrul cedeazl.

(;O~IFNT,\TE

1',\RTIDt:

LANT UR I DE

PIONI
6. NfI-gl

INDIANA REGELUI LA ALB


Alb: T. Petroslan
Negru: G. Barcza
1'Ior~ f"1

1.0-0
8. TfI-e1

"lert,MIt' "ni "" ... pl" .... I~1 _,...II~I


SI"",kIoollII.

1. e2---e4
2. Cgl-f3
3. dZ-d3

19IJ:

c7-=5
Cb8---c:6

O idee interesantA pe care jud.torii sovietici i n special Petrosian, au aplicat-o cu succes in multe
partide la ultimele turnee. Pornind
de la constatarea cA Indiana ve
che este un sistem de deschidere
excelent, cu care negrul a oblinut
rezultate foarte bune n numeroase
partide de concurs din ultimii ani,
s-a pus problema utilizArii acestei
scheme de deschidere cu albul, deci
cu un tempo n plus. Lucrul acesta
este cel mai ~or de fcut, atunci
cnd impotriva mut!rii 1. e2-e4
negrul rl\spunde cu apll.rarea sicilianA ca n partida de fa!.
In aceast partid!, negrul adoptA
o schemll. de dezvo~tare care nu
este cea mai potrivitA impotriva
deschiderii albului. Cum a arAtat
practica, cel mai bine pentru negru
es te totui - chiar cu un tempo
mai pUin - s adopte sistemul
obinuit de dezvoltare al alb ului
impotriva Indianei vechi, adic slI.
joace 3... e5, apoi Cf6 i d7-dS.
d7-d5
Cg8-f6

o alU. posibilitate este 5... g6 ur


mal de 6... Cge7, cum a jucat in
pozilie similar Botvinnik n meciul pentru campionatul mondial
contra lui Bronstein, 1951.

Nf8-e7
0-0
b7-b6

Una dintre ideile principale de


atac ale albului n acest sistem
este, dupA terminarea dezvoltArii,
formarea lanlului de pioni b2-c3d4--eS, care-; dll. mari anse de atae
pe flancul regelui. Fa de aceaslA
eventualitate negrul nu ia n aceasUl. partid nici o msur, lAsnd albului posibilitatea de a-i
realiza planul fATA a1 impiedica.
In loc de 8... b6 era mult mai
bine 8 ... Cd7, angajind lupta n jurul punctului e5.
9. e4--e5
10. Cd2-fI

Cf6-e8
RgS-h8

Mutarea aceasta este prea pasivll..


Negrul avea de a les intre atacarea
imedia tA a pianului e5 p rin f7-f6
i continuarea mpidl:i a dezvoltrii
cu 10... Nb7 urmat de d5--d4, impiedicnd astfel formarea lanlului
alb de pioni.
II. Ncl-f4

3.

4. Cbl-d2
5. g2-g3

227

n-r,

Cu aceasta negrul renuntA definitiv la posibilitatea de a ataca


fronta l pionul eS (care constituie
pivotul pozitiei albului In centru)
prin fT-f6. Probabil Barcza a considerat cA. relativa blocare a pozitiei reduce iniiativa albului i
permite negrului sA ~e apere cu
succes, dar ideea aceasta se va
dovedi gre i tA.
12. h2-h4
13. CfI-d2

Ce0-<1

DupA ce a ,permis dezvoltarea nebunului Ja H, calul se reintoarce


la d2, .p entru ca in cazul Cnd ne
grul ar impinge d5--d4 sA poatA
rAspunde cu manevra 'a 2-a4 i Cc4,
la fel ca n Indiana veche.

238

SA INVATAM METODTC $AHUL

88 89 93 94 95 % -

103 -

10<- 105 106 107 108 -

109 -

Llsiln - Kopaev
Lasker - ElIskases
BotvlnnJk - Levenfi
Euwe - Rablnovicl
Kopaev - Alatorzev
Najdorf - LundJn
Averbach - Panov
Alehtn - Yates
Zukertort - Cigonn
Popa - Halle
Reshevsld - WolIston
Botv1nnlk - Kottnauer
Becker - Korody

Stoltz - Kashdan
It t - Reti - Rubinstein
112 - Rubinstein - Johner
113 - Marshall - Nlmzovlci
114 - H. Stelner - Fine
115 - Alehln - Euwe
116 - l.asker - Bauer
117 - Nlmzovlcl Tarrasch
118 - AJehln - DrewlU
-119 - Makogonov - Keres
*121 - Lasker - Tarrasch
123 - Flohr - Botvlnnlk
"126 - Flohr - Veltmander
128 - Smslov - Evans
131 - Reshevskl - Olafsson
132 - Tarrasch - Rubinstein
133 - Euwe - AJehln
110 -

134 *136 137 -

139 141 -

Euwe - Smslov
Gottschall _ Nlmzovlcl
Schlage - Nlmzovlcl
Nlmzovicl - Buerger
Gunsberg - Cigonn

Behting - Nlmzovld
Nlmzovicl I. Bemsteln
147 - Gunsberg - Cigorln
148 - Nlmzovlcl
Glese
149 - Nlmzovlcl - Alehtn
150 - Nlmzovlcl Freyman
151 - I\lehtn Nlmzovlcl
*152 - Kirllov - Botvinnlk
*154 - Lisllin - BotvlnnJk
*155 - Mleses - Cigonn
156 - Botvlnnlk UlIenthaJ
1.57 - Pachman - Kuzelka
*158 - Kashdan Nlmzovlci
-1.59 - Botvlnnlk - Fine
160 - Kotov
Funnan
161
(pag.)- Keres - Smis-144 146 -

Iov

161 - Taimanov - Bvev


162 - Stahlberg - L. S7abQ
163 - Smslov - Llllenthai
163 (pag.) - 5okol&kl - Arulald
165 - Splelman Rubins tein
-166 - I\lexander - Barcza (i
pag. 161)
*167 - Wolff Rubinstein
*170 - Sii.mlsch Grunfeld
*171 - Gheler - Kramer
-172 - Polugaevskl - Averbach
174 175 178 -

179 *IJI(I -

Capablanca - Lundln
R. Byme - Kotov
Telchman O. Demsteln
Smslov - Botvlnnlk
Ivkov - Smislov


,.

EOITtlRA UNIUNII OE CULTUR F IZIC I SPORT