Sunteți pe pagina 1din 8

Informaia

privind depozitele a 'FinComBank'S.A.


la situatia din 31 octombrie 2014
Tipul de depozit

Portofoliul de depozite, mii lei, sold la sfritul


lunii gestionare
lunii precedente celei anului precedent celui gestionar
acceptate
acceptate
acceptate
acceptate n valut acceptate n valut acceptate n valut
n MDL
strin** n MDL
strin** n MDL
strin**

Depozite la vedere
fr dobnd:
depozitele
persoanelor fizice
depozitele
persoanelor juridice*,
dintre care:
-depozitele bncilor
Depozite la vedere cu
dobnd:
depozitele
persoanelor fizice
depozitele
persoanelor juridice*,
dintre care:
-depozitele bncilor
Depozite la termen
fr dobnd:
depozitele
persoanelor fizice
depozitele
persoanelor juridice*,
dintre care:
-depozitele bncilor

147442.9 142336.8 267547.9 101196.7 157386.1


31530.2

24217.6

30703.5

115912.7 118119.2 236844.4

22322.3

46618.1

18475.3

17331.1

78874.4 138910.8

29287

0.1

0.1

0.4

49607

25934.2

49811.1

26728.3

51515.7

26825

48865.5

18719.4

49113.1

19778.7

50902.6

20613.7

741.5

7214.8

698

6949.6

613.1

6211.3

3123.3

1244.3

2072.1

1169.7

1982

3.4

3123.3

1244.3

2072.1

1169.7

1982

3.4

Depozite la termen cu
dobnd:
655622.7 339733.3 642375.1 336002.6 721427.3 319863.9
depozitele
persoanelor fizice

491694.5

308666 494369.6 305284.8 540683.3 291710.2

depozitele
persoanelor juridice*,
dintre care:
-depozitele bncilor
Total depozite:

163928.2
0

31067.3 148005.5
700.6

30717.8

180744

28153.7

737.6

855796 509248.5 961806.2 465097.3 932311.1 393310.4

depozitele
persoanelor fizice

572090.3 351602.9 574186.2 347385.8 610061.2

depozitele
persoanelor juridice*,
dintre care:

283705.7 157645.6

-depozitele bncilor
Total depozite:

0
700.7
0
737.7
0
0.4
3423184 2038396 3847225 1861865 3729244 1573242

387620 117711.5 322249.9

329655

63655.4

dent celui gestionar


acceptate
acceptate n valut
n MDL
strin**

total
862529

572377

290152

144580

80709

63871

717949

491668

226281

0.6

0.6

230421

150934 79487.5

207993

148881 59111.8

22428.3

2052.6 20375.7

9594.8

7177.4

2417.4

9594.8

7177.4

2417.4

9594.8

3015025 2019425

995600

2432408 1526747

905661

582617
1438.2

492678 89938.8
0

1438.2

4117570 2749913 1367656


2784981 1756338 1028644

1332588
1438.8
2E+007

993576

339013

0
1438.8
1E+007 5473503

Informaia
privind depozitele a 'FinComBank'S.A.
la situatia din 31 octombrie 2014
Portofoliul de depozite, mii lei, sold la sfritul
lunii precedente celei
gestionare

lunii gestionare

anului precedent
celui gestionar

acceptat
acceptat
acceptat
e n
e n
e n
acceptat valut
acceptate n valut
acceptat valut
Tipul de depozit e n MDL strin** MDL
strin** e n MDL strin**
Depozite la
vedere fr
dobnd:
depozitele
persoanelor fizice
depozitele
persoanelor
juridice*, dintre
care:
-depozitele
bncilor
Depozite la
vedere cu
dobnd:
depozitele
persoanelor fizice
depozitele
persoanelor
juridice*, dintre
care:
-depozitele
bncilor
Depozite la
termen fr
dobnd:
depozitele
persoanelor fizice
depozitele
persoanelor
juridice*, dintre
care:

147442.9 142336.8

31530.2

267547.9 101196.7 157386.1

24217.6

30703.5

115912.7 118119.2

236844.4

22322.3

46618.1

18475.3

17331.1

78874.4 138910.8

29287

0.1

0.1

0.4

49607

25934.2

49811.1

26728.3

51515.7

26825

48865.5

18719.4

49113.1

19778.7

50902.6

20613.7

741.5

7214.8

698

6949.6

613.1

6211.3

3123.3

1244.3

2072.1

1169.7

1982

3.4

3123.3

1244.3

2072.1

1169.7

1982

3.4

-depozitele
bncilor
Depozite la
termen cu
dobnd:

655622.7 339733.3

depozitele
persoanelor fizice 491694.5
depozitele
persoanelor
juridice*, dintre
care:
-depozitele
bncilor
Total depozite:

163928.2

308666

31067.3

0
700.6
855796 509248.5

depozitele
persoanelor fizice 572090.3 351602.9
depozitele
persoanelor
juridice*, dintre
care:
-depozitele
bncilor
Total depozite:

283705.7 157645.6
0

700.7

3423184 2038396

642375.1 336002.6 721427.3 319863.9

494369.6 305284.8 540683.3 291710.2

148005.5

30717.8

180744

28153.7

0
737.6
0
0
961806.2 465097.3 932311.1 393310.4

574186.2 347385.8 610061.2

329655

387620 117711.5 322249.9

63655.4

737.7

0.4

3847224.8 1861865 3729244 1573242

acceptat
acceptat
e n
e n
acceptat valut
acceptat valut
e n MDL strin** e n MDL strin**

total

862529

66.36

33.64

572377

290152

144580

55.82

44.18

80709

63871

717949

68.48

31.52

491668

226281

0.6

0.00

100.00

0.6

230421

65.50

34.50

150934 79487.5

207993

66.36

33.64

148881 59111.8

22428.3

9.15

90.85

2052.6 20375.7

9594.8

74.81

9594.8

74.81

100.00

25.19

7177.4

2417.4

100.00

25.19

7177.4

2417.4

9594.8

0.00

3015025

100.00

66.98

33.02 2019425

995600

2432408

62.77

33.64 1526747

905661

582617

84.56

33.64

1438.2
4117570

0.00
66.78

33.64
0
1438.2
33.64 2749913 1367656

2784981

63.06

33.64 1756338 1028644

1332588

74.56

33.64

993576

339013

1438.8

0.00

33.64

1438.8

2E+007

66.77

33.64

492678 89938.8

1E+007 5473503