Sunteți pe pagina 1din 1

Proba de verificare la Marketing

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1.

Din rândul tehnicilor de promovare a vânzărilor nu face parte:

 

a)

publicitatea la locul vânzării;

 

b) merchandising-ul;

 

c)

sponsorizarea;

 

d) organizarea unor concursuri promoţionale.

2.

Organizarea unei manifestări aniversare a unei firme se înscrie în sfera:

 

a)

publicităţii;

b) manifestarilor promoţionale; c) relaţiilor publice; d) merchandisingului

3.

în cadrul procesului de lansare pe piaţă a unui produs nou, stabilirea numelui se face in etapa:

a)

analiza valorii;

 

b) modelarea tehnică şi de piaţă a produsului; d) pregătirea pieţei.

c)

testarea tehnică a produsului;

 

4.

Profunzimea gamei de produse este dată de:

 

a)

însumarea efectivelor tuturor liniilor de fabricaţie;

 

b)

numărul de linii de produse ce compun gama;

 

c)

numărul de produse distincte pe care le conţine o linie de produse;

 

d)

numărul de produse similare pe care le conţine o linie de produse.

5.

O întreprindere de panificaţie oferă o gamă de produse alcătuită din patru linii; paine (4 sortimente), biscuiţi (2

sortimente), produse de patiserie (6 sortimente), paste fainoase (5 sortimente). Care este lărgimea gamei de produse a

acestei întreprinderi?

a)

3;

b)4;

c) 17;

d)4;2;6;5.

6.

Preţurile magice (impare) fac parte din categoria preţurilor:

a)

psihologice;

b) în funcţie de poziţia geografică a clienţilor;

c)

variabile;

d) orientate după concurenţă.

7.

Lungimea canalului de marketing dintre producător şi cumpărătorul final se diminuează prin;

a)

scăderea distanţei dintre producător şi cumpărătorul final;

 

b)

renunţarea de către producător la una dintre firmele similare care distribuie produsul său;

c)

concentrarea distribuţiei într-o anumită zonă geografică;

 

d)

renunţarea la un anumit nivel din canalul de marketing.

8.

Cea mai eficientă componentă a activităţii promoţionale în cazul promovării unui produs industrial este dintre

următoarele:

a)

publicitatea;

c) promovarea vânzărilor;

b) forţele de vânzare;

d) sponsorizarea

9.

Printre activităţile specifice sistemului logistic se numără;

a)

gestiunea stocurilor;

c) îmbunătăţirea calităţii produselor;

b)

angajarea de personal calificat;

d) asigurarea de servicii financiare.

10.

Gradul de apropiere a distribuitorului de punctele efective de consum reflectă:

a)

adâncimea canalului de distribuţie;

b) lungimea canalului de distribuţie;

c)

lăţimea canalului de distribuţie;

d) numărul de niveluri intermediare până la consumator.

11. A doua grupă de consumatori în funcţie de gradul de receptivitate la noutate o reprezintă;

a) acceptanţii timpurii;

12. Prezentaţi componentele produsului în viziunea de marketing.

13. Ce este diversificarea laterală a gamei de fabricaţie? Exemplificaţi.

b) majoritatea timpurie;

c) inovatorii; d) conservatorii;