Sunteți pe pagina 1din 118

fi

zi
ce
lo
r
ne

PARTEA I

Joi, 9 aprilie 2015

pe

rs

oa

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

Pagina

rm

ar

ii

SUMAR

st

in

at

ex

cl

us

iv

in

fo

Anexele nr. 1 i 2 la Hotrrea Guvernului nr. 218/2015 privind


registrul agricol pentru perioada 20152019 ............

De

Anul 183 (XXVII) Nr. 242 bis

3117

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind registrul agricol pentru perioada 20152019*)

fi
zi
ce

n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 1 alin. (1),
art. 6 alin. (3) i al art. 18 din Ordonana Guvernului nr. 28/2008 privind registrul
agricol, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 98/2009, cu modificrile
ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

in

fo

rm

ar

ii

pe

rs

oa

ne

lo
r

Art. 1. Se aprob registrul agricol pentru perioada 20152019.


Formularele registrului agricol sunt prevzute n anexa nr. 1: Partea I: Tabele
individuale la nivel de gospodrie/exploataie agricol individual/persoan fizic
autorizat/ntreprindere individual/ntreprindere familial i entiti cu
personalitate juridic i anexa nr. 2: Partea II: Tabele centralizatoare.
Art. 2. Cheltuielile privind tiprirea i difuzarea registrelor agricole, precum
i cele privind gestionarea registrului agricol n format electronic vor fi suportate din
bugetele locale ale comunelor, oraelor, municipiilor i sectoarelor municipiului
Bucureti, dup caz.
Art. 3. n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei
hotrri, prin ordin comun al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale, al ministrului
dezvoltrii regionale i administraiei publice, al ministrului finanelor publice i al
preedintelui Institutului Naional de Statistic se aprob normele tehnice de
completare a registrului agricol.
Art. 4. Registrele agricole pentru perioada 20152019 se ntocmesc
potrivit formularelor aprobate prin prezenta hotrre.
Art. 5. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezenta hotrre.
PRIM-MINISTRU

st

in

at

ex

cl

us

iv

VICTOR-VIOREL PONTA

De

Contrasemneaz:
p. Ministrul finanelor publice,
interimar,
Enache Jiru,
secretar de stat
p. Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor interne,
Ilie Boto,
secretar de stat
Ministrul agriculturii
i dezvoltrii rurale,
Daniel Constantin
Ministrul dezvoltrii regionale
i administraiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea

Bucureti, 25 martie 2015.


Nr. 218.

*) Hotrrea Guvernului nr. 218/2015 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 242 din 9 aprilie 2015 i este reprodus i n acest numr bis.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

ANEXA Nr. 1:
PARTEA I: Tabele individuale la nivel de gospodrie/exploataie agricol individual/persoan fizic
autorizat/ntreprindere individual/ntreprindere familial i entiti cu personalitate juridic

ne

lo
r

fi
zi
ce

ROMNIA
REGISTRUL AGRICOL
2015-2019
Judeul ...................................
Localitatea .................................................
Localitatea component(satul)..........................................
Cod SIRUTA |_||_||_||_||_||_|
TIPUL |__|
VOLUMUL |__|
Date de identificare

rs

oa

Poziia numrul

Semntura declarantului

cl

Anii

us

iv

in

fo

rm

ar

ii

pe

Gospodrie/Exploataie agricol individual/Persoan fizic autorizat/ntreprindere


individual/ntreprindere familial
Strada ................................................................ Nr.......
Bl........sc........etaj.......ap.........
Codul exploataiei |_||_||_||_||_||_|
Tipul exploataiei (se bifeaz csua corespunztoare;se accepta o singur variant de rspuns):
a) Gospodrie/Exploataie agricol individual
01
b) Persoan fizic autorizat/ ntreprindere individual/ ntreprindere familial
02
Nr. unic de identificare ID:RO|_||_||_||_||_||_||_||_||_|
Cod de identificare fiscal (CF/CU/CNP/NIF) |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
Domiciliul fiscal 1):
Judeul .....................................................
Localitatea .................................................
COD SIRUTA |_||_||_||_||_||_|

ex

2015
2016

at

2017

in

2018

)Se completeaz pentru persoanele cu domiciliul fiscal n alte localiti

De

st

2019

Entiti cu personalitate juridic


Denumire entitate...........................................
Judeul ...........................................................
Localitatea

.................................................COD SIRUTA |_||_||_||_||_||_|

Strada ..................................................................................nr. ....... bl........sc.......etaj.....ap........


Reprezentantul legal al entitii cu personalitate juridic care are teren n proprietate
-Numele i prenumele: .................................................................................................................
-Domiciliul stabil:
- Jude ......................................................................
-Localitatea ..................................................COD SIRUTA |_||_||_||_||_||_|
- Strada ..................................................................................nr. ....... bl........sc.......etaj.....ap........
Denumire subdiviziune entitate .......................................................................

Sediul:

- Jude ......................................................................
- Localitatea...............................................................
-Strada ..................................................................................nr. ....... bl........sc.......etaj.....ap........

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

Codul exploataiei

|_||_||_||_||_||_|

Nr. unic de identificare ID: RO|_||_||_||_||_||_||_||_||_|

Cod de identificare fiscal (CF/CU/CNP/NIF) |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|


Tip exploataie (se bifeaz csua corespunztoare;se accept o singur variant de rspuns):
a) regie autonom
b) societate/asociaie agricol (Legea nr. 36/1991)
c) societate comercial cu capital majoritar privat (Legea nr. 31/1990)
d) societate comercial cu capital majoritar de stat (Legea nr. 31/1990)
e) institut/ staiune de cercetare

fi
zi
ce

f) unitate/ subdiviziune administrativ teritorial


g) alte instituii publice centrale sau locale
h) unitate cooperatist

Anii

lo
r

i) alte tipuri (asociaie, fundaie, aezmnt religios, coal etc.)

03
04
05
06
07
08
09
10
11

Semntura declarantului

ne

2015

oa

2016
2017

rs

2018

pe

2019

Numele i prenumele membrilor


Cod
gospodriei/exploataiei agricole
rnd
fr personalitate juridic

in

Cap gospodrie/Cap
exploataie agricol fr
personalitate juridic

2)

Meniuni
6

cl

04

Cod

us

03

Denumire

iv

02

Legturi de rudenie

rm

2
01

fo

Cod numeric
personal

ar

ii

CAPITOLUL I: Componena gospodriei/exploataiei agricole fr personalitate juridic

05

ex

06

De

st

in

at

07
08
09
10
11
12
13
14

2)

Cod legtur de rudenie:


- 1 = cap de gospodrie
- 2 = so/soie;

CAPITOLUL II:

- 3 = fiu/fiic;
- 4 = alte rude;

- 5 = nenrudit

a)Terenuri aflate n proprietate


2015

2016

Situate n:
Categorii de folosin

Cod
rnd

Total

ha
A
Teren arabil(inclusiv sere i solarii)

B
01

ari
1

localitatea
de
domiciliu /
sediu
ha

ari
2

Situate n:

alte
localiti
ha

ari
3

Total

ha

ari
4

localitatea
de domiciliu
/ sediu
ha

ari
5

alte
localiti
ha

ari
6

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


Puni naturale

02

Fnee naturale

03

Vii, pepiniere viticole i hameiti

04

din care:- vii pe rod

05

Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbuti fructiferi

07

din care: -livezi pe rod

08

Grdini familiale

09

(Teren agricol - total cod (01+02+03 + 04+07+09)

10

Pduri i alte terenuri cu vegetaie forestier

11

din care: pduri

12

Drumuri i ci ferate

13

Construcii

14
15

Ape i bli

16

Teren neagricol total - cod (11+13+14+15+16)

17

Suprafaa total - cod (10+17)

18

a)Terenuri aflate n proprietate -continuare-

rs

CAPITOLUL II:

oa

ne

Terenuri degradate i neproductive

fi
zi
ce

06

lo
r

-hameiti (total)

Situate n:

ha ari
01

Puni naturale

02

Fnee naturale

03

Vii, pepiniere viticole i hameiti

04
05

-hameiti (total)

06

09

st

Pduri i alte terenuri cu vegetaie


forestier

De

din care: pduri


Drumuri i ci ferate

ha

ari

ha

11

ari
12

ii

10

in

(Teren agricol - total cod (01+02+03


+ 04+07+09)

ari
10

at

08

Grdini familiale

ha

cl

07

din care: -livezi pe rod

ari

ex

Livezi de pomi, pepiniere pomicole,


arbuti fructiferi

ha

us

din care:- vii pe rod

ari
8

in

Teren arabil(inclusiv sere i solarii)

ha

alte localiti

fo

localitatea de
domiciliu /
sediu

iv

Situate n:
Total

alte localiti

ar

Categorii de folosin

Localitatea
de domiciliu / sediu

rm

Cod
Total
rnd

2018

pe

2017

Construcii

11
12
13
14

Terenuri degradate i neproductive

15

Ape i bli

16

Teren neagricol total - cod


(11+13+14+15+16)

17

Suprafaa total - cod (10+17)

18

CAPITOLUL II:

a)Terenuri aflate n proprietate -continuare2019

Categorii de folosin

Cod
rnd

Situate n:
Total
ha

Teren arabil(inclusiv sere i solarii)

01

ari
13

localitatea de
domiciliu / sediu
ha

ari
14

alte localiti
ha

ari
15

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


Puni naturale

02

Fnee naturale

03

Vii, pepiniere viticole i hameiti

04

din care:- vii pe rod

05
06

Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbuti fructiferi

07

din care: -livezi pe rod

08

Grdini familiale

09

(Teren agricol - total cod (01+02+03 + 04+07+09)

10

Pduri i alte terenuri cu vegetaie forestier

11

din care: pduri

12

Drumuri i ci ferate

13

Construcii

14
15

Ape i bli

16

Teren neagricol total - cod (11+13+14+15+16)

17

Suprafaa total - cod (10+17)

18

oa

ne

Terenuri degradate i neproductive

fi
zi
ce

-hameiti (total)

lo
r

rs

b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate n proprietate

Titular
drept
C.F.
proNr.
prietate
cadastral Categoria Nr.
sau
bloc Adresa/Meniuni
de
topografic folosin fizic
i nr. de
carte
funciar,
dup caz.

Localizarea parcelei/tarla/sol

De

st

in

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ar

intravilan extravilan Nr. topografic al


parcelei/tarlalei/solei sau denumirea
Denumirea
Cod
locului, potrivit
parcelei/tarlalei/solei rnd
toponimiei/denumirii
ha ari ha ari specifice zonei
respective, astfel
cum este cunoscut
de localnici

ii

Suprafaa

pe

ANUL 2015

b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate n proprietate -continuareANUL 2016


Suprafaa

Localizarea parcelei/tarla/sol

intravilan extravilan Nr. topografic al


parcelei/tarlalei/solei sau denumirea
Cod
Denumirea
locului, potrivit
parcelei/tarlalei/solei rnd
toponimiei/denumirii
ha ari ha ari specifice zonei
respective, astfel
cum este cunoscut
de localnici
A

C.F.
Nr.
cadastral Categoria Nr.
sau
bloc Adresa/Meniuni
de
topografic folosin fizic
i nr. de
carte
funciar,
dup caz.
4

Titular
drept
proprietate

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate n proprietate -continuareANUL 2017

lo
r

Titular
drept
proprietate

in

fo

rm

ar

ii

pe

rs

C.F.
Nr.
cadastral Categoria Nr.
sau
bloc Adresa/Meniuni
de
topografic folosin fizic
i nr. de
carte
funciar,
dup caz.

ne

intravilan extravilan Nr. topografic al


parcelei/tarlalei/solei sau denumirea
Denumirea
Cod
locului, potrivit
parcelei/tarlalei/solei rnd
toponimiei/denumirii
ha ari ha ari specifice zonei
respective, astfel
cum este cunoscut
de localnici

fi
zi
ce

Localizarea parcelei/tarla/sol

oa

Suprafaa

ANUL 2018

cl

us

iv

b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate n proprietate -continuare-

Suprafaa

De

st

in

at

ex

intravilan extravilan Nr. topografic al


parcelei/tarlalei/solei sau denumirea
Denumirea
Cod
locului, potrivit
parcelei/tarlalei/solei rnd
toponimiei/denumirii
ha ari ha ari specifice zonei
respective, astfel
cum este cunoscut
de localnici
A

Titular
drept
C.F.
proNr.
prietate
cadastral Categoria Nr.
sau
bloc Adresa/Meniuni
de
topografic folosin fizic
i nr. de
carte
funciar,
dup caz.

Localizarea parcelei/tarla/sol

b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate n proprietate -continuareANUL 2019


Suprafaa

Localizarea parcelei/tarla/sol Categoria Nr.


Titular
Denumirea
Cod
Adresa/Meniuni drept
parcelei/tarlalei/solei rnd intravilan extravilan Nr. topografic al
de
bloc
C.F.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

ha

ha

folosin fizic
Nr.
cadastral
sau
topografic
i nr. de
carte
funciar,
dup caz.

proprietate

rs

oa

ne

lo
r

fi
zi
ce

ari

parcelei/tarlalei/solei sau denumirea


locului, potrivit
toponimiei/denumirii
ari
specifice zonei
respective, astfel
cum este cunoscut
de localnici

Suprafaa agricol n
proprietate = Capitolul II,
punctul a) Terenuri aflate
n proprietate, cod 10,
coloanele 2,5,8,11,14.

01

Suprafaa agricol
primit (cod 03+ ... +08)

02

ha

2017

ari
2

Ha

2018
ari

ha

2019
ari

ha

ari
5

06

e)

n asociere

07

f)

sub alte forme

08

Suprafaa agricol dat


(cod 10+... + 15)

09
10

b)

n parte

11

c)

cu titlu gratuit

12

d)

n concesiune

13

e)

n asociere

14

f)

sub alte forme

15

din rndul 09
la uniti cu
personalitate juridic

16

Suprafaa agricol
utilizat cod (01+02-09)

17

De

n arend

iv

in
05

n concesiune

us

cu titlu gratuit

d)

cl

c)

ex

04

at

03

n parte

in

n arend

b)

st

a)

a)

2016
ari

ar

2015
ha

rm

Cod
rnd

fo

Specificare

ii

pe

CAPITOLUL III: Modul de utilizare a suprafeelor agricole situate pe raza


localitii

CAPITOLUL IV: a) Suprafaa arabil situat pe raza localitii - culturi n


cmp
Cultura
A
Cereale pentru boabe total (exclusiv smna) cod
(02+...+19)

Cod
rnd
B
01

2015
ha
ari
1

2016
ha ari
2

2017
ha ari
3

2018
ha
ari
4

2019
ha
ari
5

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

fo

rm

iv

us

cl

ex

at

in

st

De

lo
r
ne
oa
rs
pe

ar

31
32
33
34
35
36
37
38

ii

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

fi
zi
ce

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

in

Gru comun de toamn


Gru comun de primvar
Gru dur de toamn
Gru dur de primvar
Secar de toamn
Secar de primvar
Orz
Orzoaic de toamn
Orzoaic de primvar
Ovz
Porumb boabe
Sorg pentru boabe
Triticale de toamn
Triticale de primvar
Orez
Mei
Hric
Alte cereale
Leguminoase boabe total (exclusiv smna) cod
(21+...+26)
Mazre boabe
Fasole boabe
Linte
Bob
Lupin
Alte leguminoase boabe (nut, mzriche etc.)
Rdcinoase total cod (28+29+30)
Sfecl de zahr (exclusiv smn)
Sfecl furajer (exclusiv smn)
Alte rdcinoase furajere (morcovi furajeri, napi, etc.)
(exclusiv smn)
Cartofi total (exclusiv smn) cod (32+33+34)
a) timpurii i semitimpurii
b) de var
c) de toamn
Plante textile - total (exclusiv smna) cod (36+37)
In pentru fibr
Cnep pentru fibr
Plante oleaginoase
- total (exclusiv smna)
cod (39+...+47)
Floarea-soarelui
Rapi pentru ulei
Soia boabe
Mutar
In pentru ulei
Mac
Ricin
ofrnel
Alte plante oleaginoase
Plante pentru alte industrializri
total (exclusiv smna)
cod (49+...+53)
Tutun
Sorg pentru mturi
Arahide
Cicoare
Alte plante pentru alte industrializri
Plante medicinale, aromatice i condimente
total (exclusiv smna)
Cod (55+...+61)
Coriandru
Chimion
Fenicul
Levnic
Ment
Anason
Alte plante medicinale, aromatice i condimente
Legume n cmp - total (exclusiv smna) cod
(63+...+73+75+...92)
Conopid i brocoli
Varz alb
Gulii i gulioare
Alte vrzoase (varz roie, varz de Bruxelles, etc.)

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Morcovi
Usturoi
Ceap
Sfecl roie
elin (rdcin)
Alte legume rdcinoase (albitur, hrean, ridichi de lun,
ridichi negre, etc.)
Mazre psti
Fasole psti
Alte legume psti
Porumb zaharat
Ciuperci cultivate
Pepeni verzi
Pepeni galbeni
Plante de nutretotal (exclusiv smna) cod
(94+...+98+174)
Porumb verde furajer
Alte plante anuale pentru fn i mas verde
Trifoi i amestec de plante furajere
Lucern
Alte plante furajere perene
Culturi energetice - total cod (100+...+104)

80
81
82
83
84
85

at

Gru comun de toamn


Gru comun de primvar
Gru dur de toamn
Gru dur de primvar
Secar de toamn
Secar de primvar
Orz
Orzoaic de toamn
Orzoaic de primvar
Ovz
Porumb boabe
Sorg pentru boabe
Triticale de toamn
Triticale de primvar
Orez
Alte cereale pentru smn (mei, hric, etc.)
b) Leguminoase boabe pentru smn total cod
(124+125+126)
Mazre boabe
Fasole boabe
Alte leguminoase boabe pentru smn (linte, bob, lupin,
etc.)
c) Rdcinoase pentru smn total cod (128+129+130)
Sfecl de zahr
Sfecl furajer
Alte rdcinoase furajere pentru smn
d) Cartofi pentru samn
e) Plante textile pentru smn - total cod (133+134)

in

oa
rs
pe
ii

ar

rm
fo

iv

ex

cl

us

Alte culturi energetice


Plante pentru producerea de semine i seminceri,
loturi semincere pentru comercializare -total cod
(106+123+127+
131+132+135+142+145+150+165)
a) Cereale pentru smn total cod (107+...+122)

st

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

ne

86
87
88
89
90
91
92
93

in

Salcie energetica
Plop energetic
Miscanthus giganteus (iarba elefantului)
Cynara cardunculus (anghinare)

lo
r

elin frunze
Praz
Salat
Spanac
Alte legume cultivate pentru frunze
Tomate total
Castravei total
din care: cornion
Ardei total
Vinete
Dovleci
Dovlecei
Alte legume cultivate pentru fruct

fi
zi
ce

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

De

10

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

fi
zi
ce

143
144
145

ne
oa
rs
pe
ii

rm

ar

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

lo
r

146
147
148
149

De

st

in

at

ex

cl

us

iv

in

fo

In pentru fibr
Cnep pentru fibr
f) Plante oleaginoase pentru smn - total cod
(136+...+141)
Floarea-soarelui
Rapi pentru ulei
Soia boabe
Mutar
In pentru ulei
Alte plante oleaginoase pentru smn
g) Plante pentru alte industrializri pentru smn total
cod (143+144)
Tutun
Sorg pentru mturi
h) Plante medicinale, aromatice i condimente pentru
smn total cod (146+147+148+149)
Coriandru
Chimion
Fenicul
Alte plante medicinale, aromatice i condimente pentru
smn
i) Culturi horticole pentru smn total cod (151+...+164)
Tomate
Ceap smn
Arpagic
Usturoi
Varz
Ardei
Castravei
Rdcinoase
Mazre psti
Fasole psti
Pepeni verzi
Pepeni galbeni
Alte semine horticole
Seminceri legumicoli (plante mam)
j) Plante de nutre pentru smn total cod
(166+167+168)
Leguminoase perene
Graminee perene
Anuale i bianuale
Cpunerii
Flori, plante ornamentale i dendrologice n cmp
Rsadnie
Suprafaa construit a serelor
Suprafaa construit a solariilor
Pajiti temporare artificiale (nsmnate pe teren
arabil pentru mai puin de 5 ani)
Cmpuri experimentale
Alte culturi n teren arabil
Total suprafa arabil cultivat cod
(01+20+27+31+35+38+48+54
+62+93+99+105+169+170+171+172+173+175+176)
Teren necultivat d.c:
-teren necultivat n sere i solarii
Ogoare
Total teren arabil cod (177+178+180)

11

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

178
179
180
181

CAPITOLUL IV: a1) Culturi succesive n cmp, culturi intercalate, culturi


modificate genetic pe raza localitii
Cultura
A
Culturi succesive n cmp cod
(02+...+09)
-porumb boabe
-porumb verde furajer
-tomate
-varz alba
-castravei
-fasole verde
-alte plante anuale pentru fn i mas
verde

Cod
rnd
B
01
02
03
04
05
06
07
08

ha

2015
ari
1

2016
ha
ari
2

ha

2017
ari
3

2018
ha

ari
4

2019
ha
ari
5

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


-alte culturi succesive
Culturi intercalate total
Cod (11+12+16+...+22)
Fasole boabe
Cartofi total cod (13+14+15)
a) - timpurii i semitimpurii
b) - de var
c) - de toamn
Cpuni
Pepeni verzi
Pepeni galbeni
Dovleci furajeri
Lucern
Trifoi
Alte culturi intercalate
Culturi modificate genetic cod
(24+25)
Porumb
Alte culturi modificate genetic

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

fi
zi
ce

12

lo
r

24
25

ne

CAPITOLUL IV: b1) Suprafaa cultivat n sere pe raza localitii


-metri ptrai2019

oa

2018

rs

2017

cl

us

iv

in

fo

rm

ar

ii

pe

2016

ex

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

2015

at

18
19
20

De

st

A
Legume n sere total exclusiv
smn cod
(02+03+...+09+11+...+16)
Varz alb
Varz roie
Gulii i gulioare
Alte vrzoase
Salatverde
Spanac
Tomate
Castravei
din care: cornion
Ardei
Vinete
Ridichi de lun
Dovlecei
Alte legume
Ciuperci- n sere
Alte culturi n sere cod
(18+...+22)
Cpuni
Plante medicinale i
aromatice
Flori, plante ornamentale i
dendrologice
Rsaduri
Arbuti fructiferi
Suprafaa utilizat n sere cod
(01+17)

Cod
rnd
B
01

in

Cultura

21
22
23

CAPITOLUL IV: b2) Suprafaa cultivat n solarii i alte spaii protejate1 pe


raza localitii
-metri ptraiCultura
A
Legume n solarii total
exclusiv smn cod
(02+03+...+09+11+...+16)
Varz alb
Varz roie
Gulii i gulioare
Alte vrzoase
Salatverde
Spanac
Tomate

Cod
rnd
B
01

02
03
04
05
06
07
08

2015

2016

2017

2018

2019

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


Castravei
din care: cornion
Ardei
Vinete
Ridichi de lun
Dovlecei
Alte legume
Ciuperci- n solarii
Alte culturi n solarii cod
(18+...+22)
Cpuni
Plante medicinale i
aromatice
Flori, plante ornamentale i
dendrologice
Rsaduri
Arbuti fructiferi
Suprafaa utilizat n solarii
cod (01+17)
Ciuperci- n alte spaii
protejate1

09
10
11
12
13
14
15
16
17

fi
zi
ce

18
19
20
21
22
23

lo
r

24

ne

alte spaii protejate dect serele i solariile

oa

1)

13

2016

-metri ptrai-

2017

2018

2019

fo
in
iv
us
cl
ex

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

rm

ar

ii

2015

De

st

in

A
Legume n grdini familiale total
(exclusiv smn) cod
(02+03+...+06+08+...+23)
Varz alb
Salat verde
Spanac
Tomate
Castravei
din care: cornion
Ardei
Vinete
Dovleci
Dovlecei
Morcovi
elin (rdcin)
Usturoi
Ceap
Sfecl roie
Ridichi de lun
Alte legume rdcinoase (hrean,
ridichi negre, ptrunjel, pstrnac
etc.)
Legume pentru frunze (ptrunjel,
mrar, leutean etc.)
Mazre psti
Fasole psti
Porumb zaharat
Alte legume
Cartofi total cod (25+26+27)
a) - timpurii i semitimpurii
b) - de var
c) - de toamn

Cod
rnd
B
01

at

Cultura

pe

rs

CAPITOLUL IV: c) Suprafaa cultivat cu legume i cartofi n grdinile


familiale pe raza localitii

19
20
21
22
23
24
25
26
27

CAPITOLUL V: a) Numrul pomilor rzlei pe raza localitii


- buci Specificare
A
Pomi fructiferitotal cod

Cod
rnd
B
01

2015
Pomi
Pomi
pe rod
tineri
1
2

2016
Pomi
Pomi
pe rod
tineri
3
4

2017
Pomi
Pomi
pe rod
tineri
5
6

2018
Pomi
Pomi
pe rod
tineri
7
8

2019
Pomi
Pomi
pe rod
tineri
9
10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

(02+03+...+13)
Meri

02

Peri

03

Piersici

04

Caii i zarzri

05

Cirei

06

Viini

07

Pruni

08

Nectarini

09

Nuci

10

Aluni

11

Castani
Ali pomi (gutui,
migdali, etc)
Duzi

12

fi
zi
ce

14

13
14

lo
r

Not: Se vor nregistra i pomii din grdinile familiale

1)

pe

rs

2017
SupraNr.
Faa
Pomi1)
ha ari
-buc5
6

2018
SupraNr.
faa
Pomi1)
ha ari
-buc7
8

2019
SupraNr.
faa
Pomi1)
ha ari
-buc9
10

rm

ar

B
01

2016
SupraNr.
faa
Pomi1)
ha ari
-buc3
4

fo

02

cl

us

iv

in

03
04
05
06
07
08

at
in
st

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ex

09
10

De

A
Pomi
fructiferi- total
cod
(02+08+13+...
...+22+25+26)
Meri cod
(03+.....+07)
Jonathan
Golden Delicios
Idared
Starkrimson
Alte soiuri
Peri cod
(09+.....+12)
Cure
Favorita lui
Clapp
Williams
Alte soiuri
Piersici
Caii i zarzri
Cirei
Viini
Pruni
Nectarini
Nuci
Aluni
Castani
Ali pomi
(gutui, migdali
etc)
Pepiniere
pomicole
Suprafee
defriate
Livezi tinere
Livezi n declin
Teren n
pregtire

2015
SupraNr.
faa
Pomi1)
ha ari
-buc1
2

ii

Cod
rnd

oa

ne

CAPITOLUL V: b) Suprafaa plantaiilor pomicole i numrul pomilor pe raza


localitii

23
24

25
26
27

pomi pe rod pentru rndurile 02 la 22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

15

CAPITOLUL V: c) Alte plantaii pomicole aflate n teren agricol, pe raza


localitii

A
Arbuti fructiferi total cod (02+03)
- Arbuti fructiferi pe rod
- Arbuti fructiferi tineri
Plantaii de duzi n masiv
Alte plantaii pomicole aflate n
teren agricol1
1)

Cod
rnd
B
01
02
03
04
05

2015
ha
ari
1

2016
ha
ari
2

2017
ha
ari
3

2018
ha
ari
4

2019
ha
Ari
5

fi
zi
ce

Specificare

Plantaii de pomi de Crciun nfiinate n teren agricol

A
Vii pe rod pentru struguri de vintotal cod (02+...+05)
Vii nobile pentru vinuri DOC
Vii nobile pentru vinuri IG
Vii nobile pentru alte vinuri
Vii hibride pentru vinuri
Vii nobile pe rod, pentru struguri
de mas
Plantaii de vii tinere
Pepiniere viticole
Plantaii portaltoi
Teren n pregtire pentru plantaii
viticole
Terenuri cu vii abandonate
Hameiti pe rod
Hameiti tineri neintrai pe rod
Teren n pregtire pentru plantaii de
hamei

2015
ha
ari
1

2016
ha
ari
2

2017
ha
ari
3

ne

Cod
rnd
B
01

2018
ha
ari
4

2019
ha
Ari
5

oa

Specia

lo
r

CAPITOLUL V: d) Vii, pepiniere viticole i hameiti situate pe raza localitii

ii

pe

rs

02
03
04
05
06

fo

rm

ar

07
08
09
10

cl

us

iv

in

11
12
13
14

in

Categorii de teren

at

ex

CAPITOLUL VI: Suprafeele efectiv irigate1) n cmp, situate pe raza


localitii

De

st

A
Teren arabil total cod (02+....
+19)
Gru
Secar
Orz
Orzoaic
Porumb boabe
Orez
Floarea-soarelui
Soia boabe
Sfecl de zahr
Legume n cmp
Cartofi total
Porumb verde furajer
Alte plante anuale pentru fn i mas
verde
Trifoi i amestec de plante furajere
Lucern
Alte furaje perene
Plante pentru producerea de semine
i seminceri
Alte culturi n teren arabil
Puni naturale

Cod
rnd
B
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2015
ha

ari
1

2016
ha

ari
2

2017

2018

ha

ha

ari
3

ari
4

2019
ha

ari
5

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

1)

Fnee naturale
Vii i pepiniere viticole
Hameiti
Plantaii i pepiniere pomicole
Arbuti fructiferi
Total teren agricol cod
(01+20+...+25)
Suprafaa efectiv irigat reprezint suprafaa

21
22
23
24
25
26
irigat cu cel puin o udare

fo

rm

ar

10
11
12
13

in

14

iv

15
16

in

at

ex

cl

us

17
18
19

st

De

ii

09

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

lo
r

2017
Sem.
Sem.
I
II
5
6

ne

B
01
02
03
04
05
06
07
08

2016
Sem.
Sem.
I
II
3
4

oa

A
Bovine-total cod (02+08+13+26)
Bovine sub 1 an-total cod (03+05)
-Bovine femele sub 1 an
din care: sub 6 luni
-Bovine masculi sub 1 an
din care: sub 6 luni
Din 02: Viei pentru sacrificare
Bovine de 1-2 ani total cod
(09+12)
-Bovine femele de 1-2 ani cod
(10+11)
- pentru sacrificare
- altele
-Bovine masculi de 1-2 ani
Bovine de 2 ani i peste-total cod
(14+19)
-Bovine masculi de 2 ani i peste
cod (15+17+18)
-pentru reproductie
din care: Tauri reproductori
autorizai
-reformai (pentru sacrificare)
-pentru munc
-Femele de 2 ani i peste
cod (20+23)
- Juninci -cod(21+22)
- pentru sacrificare
- altele
- Vaci cod (24+25)
-vaci pentru lapte
-vaci reformate (pentru
sacrificare)
-Bubaline (27+28+29)
-Bivolie pentru reproducie
-Bivoli autorizai pentru
reproducie
-Alte bubaline
Ovine- total cod (31+...+35)
-oi-femele pentru reproducie
-mioare montate
-tineret sub 1 an
-oi-alte categorii
-berbeci pentru reproducie
autorizai
Caprine-total cod (37+...+40)
-capre
-api
-tineret montat
-alte caprine
Porcine-total cod (42+43+45+49)
Purcei sub 20 kg
Porcine ntre 20-50 kg
din care: tineret de cresctorii (2-4
luni)
Porcine pentru ngrat-total cod

2015
Sem. Sem.
I
II
1
2

rs

cod
rnd

pe

Specie/categorie de animale

fi
zi
ce

CAPITOLUL VII: Animale domestice i/sau animale slbatice crescute n


captivitate, n condiiile legii - Situaia la nceputul semestrului*)
2018
Sem. Sem.
I
II
7
8

2019
Sem. Sem.
I
II
9
10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

46
47
48
49

st

De

fi
zi
ce

50
51
52
53
54
55
56
57
58

ne

lo
r

59
60
61
62
63

fo

rm

ar

ii

pe

rs

oa

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

us

iv

in

76
77

ex

at

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

cl

78
79

in

(46+47+48)
-cu greutate de 50-80 kg
-cu greutate de 81-110 kg
-cu greutate de peste 110 kg
Porcine pentru reproductie de peste
50 kg-total (50+51+53)
-vieri de reproducie autorizai
-scroafe montate
din care scroafe la prima mont
-scroafe nemontate
din care scrofie
din acestea: tineret femel
de prsil (6-9 luni)
Cabaline-total din care:
-cabaline de munc peste 3 ani
-armsari pentru reproducie
autorizai
Mgari
Catri
Iepuri total din care:
-iepuri femele pentru reproducie
Animale de blan-total
cod(64+...+67)
-vulpi
-nurci
-nutrii
-Alte animale de blan
Psri total cod(69+...+74)
-galinacee
-curci
-rae
-gte
-strui
-alte psri
Din cod 68 (psri total)
-total psri adulte outoare
din care: gini outoare
Alte animale domestice i/sau
slbatice crescute n captivitate, n
condiiile legii, ce fac obiectul
nscrierii n registrul agricol
Familii de albine 1)
Peti- total
cod(80+86+92+98+104+110+116)
Ciprinide- total cod(81+...+85)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pete consum
Salmonide- total cod(87+...+91)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pete consum
Sturioni- total cod(93+...+97)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pete consum
Esocide- total cod(99+...+103)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pete consum
Percide- total cod(105+...+109)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pete consum

17

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


Siluride- total cod(111+...+115)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pete consum
Alti peti- total cod(117+...+121)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pete consum
*)

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

fi
zi
ce

unitatea de msur:capete - pentru rndurile 01-78;


tone - pentru rndurile 79-121;excepie fac rndurile:82;88;94;100;106;112;118; unde se
nregistreaz alevini n milioane bucai

anului, aflate n

Vnzri

05

Tieri

06

Animale moarte

07
08

Bovine total existente la sfritul


semestrului cod (01+02+03+0405-06-07-08)

09

din cod 01: Vaci i bivolie


existente la nceputul
semestrului

10

11

Alte intrri

12
13

Tieri

14

15

Alte ieiri

in

Animale moarte

16

17

Ovine existente la nceputul


semestrului

De

st

Vaci i bivolie existente la sfritul


semestrului cod (10+11+12-13-1415-16)

Miei obinui

18
19

Cumprri

20

Alte intrri

21

Vnzri

22

Tieri

23

Animale moarte

24

Alte ieiri

25

Ovine existente la sfritul


semestrului cod (18+19+20+2122-23-24-25)

26

Caprine existente la nceputul


semestrului

27

Iezi obinui

28

Cumprri

29

Alte intrri

30

pe
ii

at

Vnzri

ex

Cumprri

cl

us

Alte ieiri

ar

04

rm

03

Alte intrri

fo

02

Cumprri

in

Viei obinui

rs

01

2017

2018

2019

Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Bovine total existente la


nceputul semestrului

2016

iv

2015

oa

Cod
rnd

Specia/categoria de animale

ne

lo
r

CAPITOLUL VIII: Evoluia efectivelor de animale, n cursul


proprietate*)

10

39

Vnzri

40

Tieri

41

Animale moarte

42

Alte ieiri

43

Porcine existente la sfritul


semestrului cod (36+37+38+3940-41-42-43)

44

Cabaline existente la nceputul


semestrului

45

Mnji obtinui

46

Cumprri

47

Alte intrri

48

Vnzri

49

Tieri

50

Animale moarte

51

Alte ieiri

52

Cabaline existente la sfritul


semestrului cod (45+46+47+4849-50-51-52)

53

Psri existente la nceputul


semestrului

54

Pui obinui

55

Cumprri

56

Alte intrri

57
58

Tieri

59

Psri moarte

60

Alte ieiri

61

st

62

De

Psri existente la sfritul


semestrului cod (54+55+56+5758-59-60-61)

in

at

Vnzri

lo
r

Alte intrri

ne

38

oa

37

Cumprri

rs

Purcei obinui

pe

36

ii

Porcine existente la nceputul


semestrului

ar

35

rm

Caprine existente la sfritul


semestrului cod (27+28+29+3031-32-33-34)

fo

34

in

33

Alte ieiri

iv

Animale moarte

us

32

cl

31

Tieri

ex

Vnzri

fi
zi
ce

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

Alte animale domestice i/sau


slbatice crescute n captivitate,
n condiiile legii, ce fac obiectul
nscrierii n registrul agricol
existente la nceputul
semestrului

63

Alte animale obinute

64

Cumprri

65

Alte intrri

66

Vnzri

67

Tieri

68

Animale moarte

69

Alte ieiri

70

Alte animale domestice i/sau


slbatice crescute n captivitate, n
condiiile legii, ce fac obiectul
nscrierii n registrul agricol,
existente la sfritul semestrului
cod (63+64+65+66-67-68-69-70)

71

19

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

Familii de albine1) existente la


nceputul semestrului

72

Familii noi de albine1) obinute

73

Cumprri

74

Alte intrri

75

Vnzri

76

79

Peti existeni la nceputul


semestrului

80

Puiet obinut

81

Cumprri

82

Vnzri

83

Pierderi material biologic

84

Peti existeni la nceputul


semestrului (cod 81+82-83-84)
*)

85

lo
r

78

Familii de albine1) existente la


sfritul semestrului (cod
72+73+74+75-76-77-78)

ne

Alte ieiri

fi
zi
ce

77

oa

moarte

ii

pe

unitatea de msur:capete - pentru rndurile 01-79;


tone - pentru rndurile 80-85;

rs

Familii de albine1)

Tractoare ntre 46-65 CP


Tractoare ntre 66-100 CP
Tractoare ntre 101-140 CP

05

06
07
08
09
10
11

ex

Tractoare ntre 201-280 CP


Tractoare peste 280 CP

at

Motocultoare
Pluguri pentru tractor cu dou trupie

in

Motocositoare

De

st

Pluguri pentru tractor cu trei trupie


Pluguri pentru tractor cu mai mult de trei
trupie
Pluguri cu traciune animal
Cultivatoare

Grape cu traciune mecanic (toate tipurile)


Grape cu traciune animal
Combinatoare
Semntori cu traciune mecanic pentru
pioase simple
Semntori cu traciune mecanic pentru
pioase multifuncionale
Semntori cu traciune mecanic pentru
pioase - semnat n teren nelucrat
Semntori cu traciune mecanic pentru
pritoare simple
Semntori cu traciune mecanic pentru
pritoare - multifuncionale
Semntori cu traciune mecanic pentru
pritoare- semnat n teren nelucrat
Semntori cu traciune animal

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

in

fo

cl

Tractoare ntre 141-200 CP

Maini pentru plantat cartofi

01
02
03
04

iv

A
Tractoare pn la 45 CP

2015

us

Denumire

Cod
rnd

rm

ar

CAPITOLUL IX: Utilaje, instalaii pentru agricultur, mijloace de transport


cu traciune animal i mecanic existente la nceputul anului
-buci

2016

2017

2018

2019

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

Denumire
A
Maini pentru plantat rsaduri
Maini pentru mprtiat ngrminte
chimice
Maini pentru mprtiat ngrminte
organice
Maini de stropit i prfuit cu traciune
mecanic purtate
Maini de stropit i prfuit cu traciune
mecanic tractate
Maini pentru erbicidat
Combine autopropulsate pentru recoltat
cereale pioase
Combine autopropulsate pentru recoltat
porumb
Combine autopropulsate pentru recoltat
furaje
Batoze pentru cereale pioase

2015

2016

2017

2018

2019

27
28
29
30

fi
zi
ce

31
32
33

lo
r

34

Cositori cu traciune mecanic


Vindrovere autopropulsate pentru recoltat
furaje
Prese pentru balotat paie i fn - baloi
paralelipipedici
Prese pentru balotat paie i fn - baloi
cilindrici
Remorci pentru tractor
Autovehicule pentru transport mrfuri cu
capacitate pn la 1,5 tone
Autovehicule pentru transport mrfuri cu
capacitate peste 1,5 tone

oa
rs

Combine i maini pentru recoltat cartofi

pe

Maini de decoletat sfecl de zahr

ne

35
36
37
38
39
40

Dislocatoare pentru sfecl de zahr

ii

41

ar

42

rm

43

fo

44

in

45

ncrctoare hidraulice

cl

Motopompe pentru irigat

us

47
48
49
50

iv

46

Care i crue

ex

Aripi de ploaie cu deplasare manual


Instalaii de irigat autodeplasabile cu
tambur i furtun

st

in

Instalaii de irigat cu pivot

at

51

Instalaii de irigat cu deplasare liniar

Instalaii pentru prepararea furajelor

Cod
rnd

26

Combine pentru recoltat sfecl de zahr

Instalaii pentru muls mecanic

21

De

Instalaii pentru evacuarea dejeciilor

Instalaii/cazan pentru fabricat uic/rachiu


Alte utilaje, instalaii pentru agricultur,
mijloace de transport cu traciune animal
i mecanic
Mori cu ciocnele

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Mori cu valuri
Alte mori

CAPITOLUL X: a) Aplicarea ngrmintelor,


pesticidelor pe suprafee situate pe raza localitii

amendamentelor

2015

2016

Denumire

Cod
rd.

Suprafaa
- hectare -

Cantitatea
-kg-

Suprafaa
- hectare -

Cantitatea
-kg-

i

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

ngrminte chimice total 1)


a) Azotoase
b) Fosfatice
c) Potasice
ngrminte naturale
Amendamente
Insecticide1)
Fungicide1)
Erbicide1) - total, din care pentru:
a) gru
b) porumb
1)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

fi
zi
ce

22

n echivalent substan activ.

ne

lo
r

CAPITOLUL X: a) Aplicarea ngrmintelor, amendamentelor i


pesticidelor pe suprafee situate pe raza localitii continuare -

rs

Suprafaa
- hectare -

Cantitatea
-kg-

ii
ar
rm
fo
in
iv

n echivalent substan activ.

cl

1)

B
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Cantitatea
-kg-

2018

us

A
ngrminte chimice total 1)
a) Azotoase
b) Fosfatice
c) Potasice
ngrminte naturale
Amendamente
Insecticide1)
Fungicide1)
Erbicide1) - total, din care pentru:
a) gru
b) porumb

Suprafaa
- hectare -

pe

Denumire

oa

2017

at

ex

CAPITOLUL X: a) Aplicarea ngrmintelor, amendamentelor i


pesticidelor pe suprafee situate pe raza localitii continuare -

in

2019

De

st

Denumire

A
ngrminte chimice total 1)
a) Azotoase
b) Fosfatice
c) Potasice
ngrminte naturale
Amendamente
Insecticide1)
Fungicide1)
Erbicide1) - total, din care pentru:
a) gru
b) porumb
1)

n echivalent substan activ.

B
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Suprafaa
- hectare -

Cantitatea
-kg-

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

23

CAPITOLUL X: b) Utilizarea ngrmintelor chimice (n echivalent


substan activ) la principalele culturi
2015
Denumire

Total

din care:

Cod
rd

Azotoase
Suprafaa Cant. Suprafaa
- hectare - - kg- - hectare -

08

Soia boabe

09

Sfecl de zahr

10

Cartofi total

11

Legume total

12

Plante de nutre total

13

Alte culturi n arabil

14

B. Culturi permanente total


cod rnd (16++20)

15

Puni naturale

16

Fnee naturale

17

Vii i hameiti

18

Livezi

19

Alte culturi permanente

20

lo
r

Rapi

ne

07

oa

Floarea-soarelui

rs

06

pe

Porumb i sorg boabe

ii

05

ar

Orzoaic de primvar

rm

04

fo

Orz+Orzoaic de toamn

in

03

iv

Gru i secar

Cant.
- kg-

us

02

Suprafaa
- hectare -

cl

A. Culturi arabile total


cod rnd (03++14)

Cant.
-kg-

ex

01

Suprafaa
- hectare -

st

in

ngrminte chimice
aplicate total cod rnd
(02+15)

Cant.
- kg-

fi
zi
ce

Potasice

at

Fosfatice

De

CAPITOLUL X: b) Utilizarea ngrmintelor chimice (n echivalent


substan activ) la principalele culturi continuare 2016
Denumire

Total

din care:

Cod
rd

Azotoase
Suprafaa Cant. Suprafaa
- hectare - - kg- - hectare -

ngrminte chimice
aplicate total cod rnd
(02+15)

01

A. Culturi arabile total


cod rnd (03++14)

02

Gru i secar

03

Orz+Orzoaic de toamn

04

Orzoaic de primvar

05

Fosfatice

Potasice

Cant.
- kg-

Suprafaa
- hectare -

Cant.
-kg-

Suprafaa
- hectare -

Cant.
- kg-

07

Rapi

08

Soia boabe

09

Sfecl de zahr

10

Cartofi total

11

Legume total

12

Plante de nutre total

13

Alte culturi n arabil

14

B. Culturi permanente total


cod rnd (16++20)

15

Puni naturale

16

Fnee naturale

17

Vii i hameiti

18

Livezi

19

Alte culturi permanente

20

lo
r

Floarea-soarelui

ne

06

ii

pe

rs

Porumb i sorg boabe

fi
zi
ce

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

oa

24

rm

ar

CAPITOLUL X: b) Utilizarea ngrmintelor chimice (n echivalent


substan activ) la principalele culturi continuare -

fo

Total
Cod
rd

Azotoase

Gru i secar

03

Orz+Orzoaic de toamn

04

De

Orzoaic de primvar

05

Porumb i sorg boabe

06

Floarea-soarelui

07

Rapi

08

Soia boabe

09

Sfecl de zahr

10

Cartofi total

11

Legume total

12

Plante de nutre total

13

Alte culturi n arabil

14

B. Culturi permanente total


cod rnd (16++20)

15

Puni naturale

16

Fnee naturale

17

ex

02

at

A. Culturi arabile total


cod rnd (03++14)

in

01

st

ngrminte chimice
aplicate total cod rnd
(02+15)

cl

us

iv

Suprafaa Cant. Suprafaa


- hectare - - kg- - hectare A

din care:

in

Denumire

2017

Fosfatice

Potasice

Cant.
- kg-

Suprafaa
- hectare -

Cant.
-kg-

Suprafaa
- hectare -

Cant.
- kg-

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


Vii i hameiti

18

Livezi

19

Alte culturi permanente

20

25

CAPITOLUL X: b) Utilizarea ngrmintelor chimice (n echivalent


substan activ) la principalele culturi continuare -

Total

din care:

Cod
rd

Azotoase
Suprafaa Cant. Suprafaa
- hectare - - kg- - hectare -

Rapi

08

Soia boabe

09

Sfecl de zahr

10

Cartofi total

11

Legume total

12

Plante de nutre total

13

Alte culturi n arabil

14

B. Culturi permanente total


cod rnd (16++20)

15

Puni naturale

16

Fnee naturale

17

oa

07

rs

Floarea-soarelui

pe

06

ii

Porumb i sorg boabe

ar

05

rm

Orzoaic de primvar

fo

04

in

Orz+Orzoaic de toamn

iv

03

us

Gru i secar

cl

02

Cant.
- kg-

ex

A. Culturi arabile total


cod rnd (03++14)

Suprafaa
- hectare -

at

01

Cant.
-kg-

De

st

ngrminte chimice
aplicate total cod rnd
(02+15)

Suprafaa
- hectare -

ne

Cant.
- kg-

Potasice

in

Fosfatice

lo
r

Denumire

fi
zi
ce

2018

Vii i hameiti

18

Livezi

19

Alte culturi permanente

20

CAPITOLUL X: b) Utilizarea ngrmintelor chimice (n echivalent


substan activ) la principalele culturi continuare 2019
Denumire

Total

din care:

Cod
rd

Azotoase
Suprafaa Cant. Suprafaa
- hectare - - kg- - hectare -

Fosfatice

Potasice

Cant.
- kg-

Suprafaa
- hectare -

Cant.
-kg-

Suprafaa
- hectare -

Cant.
- kg-

05

Porumb i sorg boabe

06

Floarea-soarelui

07

Rapi

08

Soia boabe

09

Sfecl de zahr

10

Cartofi total

11

Legume total

12

Plante de nutre total

13

Alte culturi n arabil

14

B. Culturi permanente total


cod rnd (16++20)

15

Puni naturale

16

Fnee naturale

17

Vii i hameiti

18

Livezi

19

Alte culturi permanente

20

lo
r

Orzoaic de primvar

ne

04

oa

Orz+Orzoaic de toamn

rs

03

pe

Gru i secar

ii

02

ar

A. Culturi arabile total


cod rnd (03++14)

rm

01

iv

in

ngrminte chimice
aplicate total cod rnd
(02+15)

fi
zi
ce

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

fo

26

De

st

in

at

ex

cl

us

CAPITOLUL XI: Cldiri existente la nceputul anului pe raza localitii


Date privind identificarea cldirii
Cod
2015 2016 2017 2018 2019
rnd
Adresa cldirii
Zona
A
B
C
D
1
2
3
4
5
Suprafaa
01
construit
desfurat - m2 Tipul cldirii*
02
Anul terminrii
03
Suprafaa
04
construit
desfurat - m2 Tipul cldirii*
05
Anul terminrii
06
07
Suprafaa
construit
desfurat - m2 Tipul cldirii*
08
Anul terminrii
09
Suprafaa
10
construit
desfurat - m2 Tipul cldirii*
11
Anul terminrii
12
Suprafaa
13

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

construit
desfurat - m2 Tipul cldirii*
Anul terminrii
Suprafaa
construit
desfurat - m2 Tipul cldirii*
Anul terminrii
Suprafaa
construit
desfurat - m2 Tipul cldirii*
Anul terminrii

27

14
15
16

fi
zi
ce

17
18
19

lo
r

20
21

ne

CAPITOLUL XII: Atestatele de productor i carnetele de comercializare


eliberate/vizate

oa

Numrul
atestatului/data
eliberrii/vizrii
semestriale
2

rs

PRODUSE PENTRU CARE SE


SOLICIT ATESTATUL

Seria i nr.
carnetului de
comercializare/ data
eliberrii
3

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ar

ii

pe

Nr./data
avizului
consultativ

ADRESA
Localitatea

SPN societate profesional notarial


BIN birou individual notarial

pentru

Date despre succesibili

Numele i
prenumele

st

Data
decesului

De

Numele si
prenumele
defunctului

in

at

CAPITOLUL XIII: Meniuni cu privire la sesizrile/cererile


deschiderea procedurilor succesorale naintate notarilor publici

Nr./data
nregistrrii

SPN/BIN
ctre care se
transmite

str./nr
4

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

lo
r

fi
zi
ce

CAPITOLUL XIV: nregistrri privind exercitarea dreptului de preemiune


Numrul
ADEVERIN
Nr./data
AVIZ FINAL
CUMPRTOR
Suprafaa
de
DE VNZARE
Preul
ofertei de
MADR/DADR
Numele i
(ha)
Carte
LIBER
(lei)
vnzare
Nr./data
prenumele
funciar
Nr./data
0
1
2
3
4
5
6

Redevena
(lei)

cl

us

iv

in

fo

rm

ar

ii

pe

rs

oa

ne

CAPITOLUL XVa: nregistrri privind contractele de arendare


Nr.
Nume i
Numrul
Data
Perioada Suprafaa Categoria Nr.
bloc
de
crt.
prenume
contractului ncheierii
de
parcelei
arenda/
de arend contractului arendare
arendate folosin fizic
arendator
de arend

Nr. bloc
fizic

De

st

in

at

ex

CAPITOLUL XVb: nregistrri privind contractele de concesiune


Nr. Nume i prenume
Numrul
Data
Perioada
Suprafaa
Categoria
crt.
concedent/
contractului
ncheierii
de
parcelei
de
concesionar
de
contractului concesiune concesionate folosin
concesiune
de
concesiune
2

CAPITOLUL XVI: Meniuni speciale

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

29

ANEXA Nr. 2:
PARTEA II: Tabele centralizatoare
ROMNIA
REGISTRUL AGRICOL
2015-2019
Judeul ..........................................................................
Comuna/ora ul/municipiul .........................................

fi
zi
ce

Cod SIRUTA I__I__I__I__I__I__I


CAPITOLUL I: Numrul poziiilor nscrise n registrul agricol
Situaia la nceputul anului
2015

2016

2017

2018

2019

- n satul de re edin

02
04

n satul ............................

05

....................................

...
19

rm

- n satul ............................

pe

- n satul ............................

ii

03

ar

n satul ............................

rs

oa

01

ne

A
Poziii ale gospodriilor populaiei/exploataiilor agricole
individuale/persoanelor fizice autorizate/ntreprinderilor
individuale/asociaiilor familiale cu domiciliul n localitatetotal

lo
r

Cod
rnd

20

fo

Poziii ale persoanelor cu domiciliul n alte localiti

21

iv

in

Poziii ale unitilor cu personalitate juridic, care au


activitate pe raza localitii

Categorii de folosin

De

st

in

at

ex

cl

us

CAPITOLUL II:
a) Terenuri aflate n proprietate situate pe raza localitii

A
Teren arabil (inclusiv sere i
solarii)

Cod
rnd

B
01

P uni naturale

02

Fnee naturale

03

Vii, pepiniere viticole i hamei ti

04

din care: -vii pe rod


-

hamei ti (total)

Livezi de pomi, pepiniere


pomicole, arbu ti fructiferi

05
06
07

Total
locali
tate

- hectare -

2015

Gospodrii/
explo
ataii
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domiciliul
n
locali
-tate

Persoane
cu
domiciliul
n
alte
localiti

2016

2017

EntiGosti
pocu
drii/
perso
explo
Pernalita
ataii
soate
fr
ne cu
juridi
perso
domiTotal
c
nalita
ciliul
care localite
n
tate
au
juridi
alte
activi
c cu
localitate
domiti
pe
ciliul
raza
n
localilocali
tii
-tate
4

EntiGosti
pocu
drii/
perso
explo
nalita
Perataii
te
soane
fr
juridi
cu
perso
Total
c
dominalitat
care localiciliul
e
tate
au
n
juridic
activi
alte
 cu
tate
localidomipe
ti
ciliul
raza
n
locali
locali-tii
tate
8

10

11

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii
12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


din care: -livezi pe rod

08

Grdini familiale1)

09

(Teren agricol - total cod


(01+02+03+ 04+07+09)

10

Pduri i alte terenuri cu


vegetaie forestier

11

din care: pduri

12

Drumuri i ci ferate

13
14

Terenuri degradate i
neproductive

15

Ape i bli

16

Teren neagricol total - cod


(11+13+14+15+16)

17

Suprafaa total cod (10+17)

18

lo
r

Construcii

fi
zi
ce

30

ne

a) Terenuri aflate n proprietate situate pe raza localitii -continuare-

oa

-hectare -

2018

14

15

din care: -vii pe rod

hamei ti (total)

st

in

Vii, pepiniere viticole i hamei ti

De

Livezi de pomi, pepiniere pomicole,


arbu ti fructiferi

02
03
04
05
06
07

din care: -livezi pe rod

08

Grdini familiale1)

09

(Teren agricol - total cod


(01+02+03 + 04+07+09)

10

Pduri i alte terenuri cu vegetaie


forestier

11

din care: pduri

12

Drumuri i ci ferate

13

Construcii

14

Terenuri degradate i neproductive

15

Ape i bli

16

Teren neagricol total - cod


(11+13+14+15+16)

17

Suprafaa total - cod (10+17)

18

13

ii

ar

fo

at

Fnee naturale

ex

P uni naturale

01

rs

Persoane
cu
domiciliul
n
alte
localiti

in
iv
us

cl

A
Teren arabil (inclusiv sere i
solarii)

EntiGosti
pocu
drii/
perso
explo
Pernalita
ataii
soane
te
fr
cu
juridi
perso
domiTotal
c
nalita
ciliul
care localite
n
tate
au
juridi
alte
activi
c cu
localitate
domiti
pe
ciliul
raza
n
localilocali
tii
-tate

pe

Gospodrii/
explo
ataii
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domiciliul
n
locali
-tate

rm

Total
locali
tate

Cod
rnd

Categorii de folosin

2019

16

17

18

19

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
localitii
20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

31

b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate n proprietate


ANUL 2015
Localizare parcel/tarla/sol

intravilan extravilan

Denumirea
parcelei/tarlalei/
solei

Cod
Rnd

ha
B

ha

ari
2

C.F.
Nr.
cadastral
sau
topografic Categoria Nr.
bloc
i nr. de de
folosin fizic
carte
funciar,
dup caz

Adresa/Meniuni

ii

pe

rs

oa

ne

lo
r

ari

Nr. topografic al
parcelei/tarlalei/solei sau denumirea
locului, potrivit
toponimiei/denumirii
specifice zonei
respective, astfel
cum este cunoscut
de localnici

fi
zi
ce

Suprafaa

ar

b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate n proprietate -continuare-

rm

ANUL 2016

Localizare parcel/tarla/sol

iv

Cod
rnd

ha

ari

C.F.
Nr.
cadastral
sau
topografic Categoria Nr.
bloc
i nr. de de
folosin fizic
carte
funciar,
dup caz
4

Adresa/Meniuni

De

st

in

at

ari

ex

ha

cl

us

Denumirea
parcelei/tarlalei/
solei

Nr. topografic al
parcelei/tarlalei/solei sau denumirea
locului, potrivit
toponimiei/denumirii
specifice zonei
respective, astfel
cum este cunoscut
de localnici

in

intravilan extravilan

fo

Suprafaa

b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate n proprietate -continuareANUL 2017


Suprafaa

Localizare parcel/tarla/sol

intravilan extravilan
Denumirea
parcelei/tarlalei/
solei

Cod
rnd

ha

ari

ha

ari

Nr. topografic al
parcelei/tarlalei/solei sau denumirea
locului, potrivit
toponimiei/denumirii
specifice zonei
respective, astfel
cum este cunoscut
de localnici

C.F.
Nr.
cadastral
sau
Categoria Nr.
topografic de
bloc
i nr. de folosin fizic
carte
funciar,
dup caz

Adresa/Meniuni

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

fi
zi
ce

lo
r

b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate n proprietate -continuareANUL 2018

Adresa/Meniuni

ha

ari
2

in

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ari

ii

ha
A

C.F.
Nr.
cadastral
sau
topografic Categoria Nr.
bloc
i nr. de de
folosin fizic
carte
funciar,
dup caz

pe

Cod
rnd

ar

Denumirea
parcelei/tarlalei/
solei

Nr. topografic al
parcelei/tarlalei/solei sau denumirea
locului, potrivit
toponimiei/denumirii
specifice zonei
respective, astfel
cum este cunoscut
de localnici

rs

intravilan extravilan

ne

Localizare parcel/tarla/sol

oa

Suprafaa

De

st

b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate n proprietate -continuareANUL 2019


Suprafaa

Localizarea parcelei/tarla/sol

intravilan extravilan

Denumirea
parcelei/tarlalei/
solei

Cod
rnd

ha

ari
1

ha

ari
2

Nr. topografic al
parcelei/tarlalei/solei sau denumirea
locului, potrivit
toponimiei/denumirii
specifice zonei
respective, astfel
cum este cunoscut
de localnici
3

C.F.
Nr.
cadastral
sau
topografic Categoria Nr.
bloc
i nr. de de
folosin fizic
carte
funciar,
dup caz
4

Adresa/Meniuni

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

33

CAPITOLUL III: Modul de utilizare a suprafeelor agricole situate pe raza


localitii
-hectare

n asociere

07

f)

sub alte forme

08

Suprafaa agricol dat


cod (10+...+ 15)
a) n arend

09

11

cu titlu gratuit

12

d)

n concesiune

13

e)

n asociere

14

f)

sub alte forme

10

11

12

rm
fo
st

n parte

c)

in

10

b)

iv

06

e)

cl

05

n concesiune

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

ex

cu titlu gratuit

d)

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

at

c)

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

us

03
04

Total
locali
-tate

in

02

n parte

fi
zi
ce

2017

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

lo
r

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

ne

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

oa

Total
locali
-tate

rs

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

pe

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

01

b)

Din rnd 09: - la


Entiti cu
personalitate juridic
Suprafaa agricol
utilizat cod (01 + 0209)

2016

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

ii

A
Suprafaa agricol n
proprietate =Capitolul
II, punctul a), cod 10
coloanele 1,5,9,13,17
Suprafaa agricol
primit cod (03+...
+08)
a) n arend

2015
Total
locali
-tate

ar

Cod
rnd

De

Specificare

15
16

17

CAPITOLUL III: Modul de utilizare a suprafeelor agricole


situate pe raza localitii continuareSpecificare

Cod
rnd

-hectare2019

2018
Total
locali
-tate

Gospod
rii/ex
ploa

Persoa
ne cu
domi

Entiti
cu
perso

Total
locali
-tate

Gospod
rii/ex
ploa

Persoa
ne cu
domi

Entiti
cu
perso

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

ciliul
n
alte
locali
-ti

nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

14

15

16

13

taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

ciliul
n
alte
locali
-ti

18

19

17

01

05

n concesiune

06

k)

n asociere

07

l)

sub alte forme

08

Suprafaa agricol dat


cod (10+...+ 15)
g) n arend

09

oa

cu titlu gratuit

j)

rs

i)

pe

04

ii

n parte

cu titlu gratuit

12

j)

n concesiune

13

k)

n asociere

14

l)

sub alte forme

rm

i)

fo

11

in

n parte

ar

10

h)

15

iv

16

Din rnd 09: - la


Entiti cu
personalitate juridic
Suprafaa agricol
utilizat cod (01 + 0209)

20

ne

03

h)

nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

lo
r

02

fi
zi
ce

A
Suprafaa agricol n
proprietate =Capitolul
II, punctul a), cod 10
coloanele 1,5,9,13,17
Suprafaa agricol
primit cod (03+...
+08)
g) n arend

taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

us

34

at

ex

cl

17

Cod
rnd

A
Cereale pentru
boabe total
(exclusiv smna)

B
01

- hectare
2015

2016

2017

De

Cultura

st

in

CAPITOLUL IV: a) Suprafaa arabil situat pe raza localitii-culturi n


cmp
Total
locali
-tate

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

Total
locali
-tate

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

Total
locali
-tate

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

10

11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

02

Gru comun de
primvar
Gru dur de toamn

03

Gru dur de primvar

05

Orz

08

Orzoaic de toamn

09

Orzoaic de primvar

10

Ovz

11

Porumb boabe

12

Sorg pentru boabe

13

Triticale de toamn

14
15

Orez

16

Mei

17

Hri c

18

Alte cereale

19

Leguminoase boabe
total (exclusiv
smna) cod
(21+...+26)
Mazre boabe

20

25

Alte leguminoase
boabe (nut,
mzriche etc.)
Rdcinoase total
cod (28+29+30)
Sfecl de zahr
(exclusiv smn)
Sfecl furajer
(exclusiv smn)
Alte rdcinoase
furajere (morcovi
furajeri, napi, etc.)
(exclusiv smn)
Cartofi total
(exclusiv smn)
cod (32+33+34)
a) timpurii i
semitimpurii
b) de var

26

de toamn

ar

24

Lupin

rm

Bob

fo

23

in

22

Linte

ii

21

Fasole boabe

c)

pe

rs

Triticale de primvar

lo
r

07

ne

06

Secar de primvar

oa

Secar de toamn

fi
zi
ce

04

iv

27

us

28

cl

29

at

ex

30

33
34

Plante textile - total


(exclusiv smna)
cod (36+37)
In pentru fibr

35

Cnep pentru fibr

37

Plante oleaginoase
- total (exclusiv
smna)
cod (39+...+47)
Floarea-soarelui

38

36

39

Rapi pentru ulei

40

Soia boabe

41

Mu tar

42

In pentru ulei

43

Mac

44

Ricin

45

ofrnel

46

st

32

in

31

De

cod (02+...+19)
Gru comun de toamn

35

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

Alte plante oleaginoase

47

Plante pentru alte


industrializri
total (exclusiv
smna)
cod (49+...+53)
Tutun

48

50

Arahide

51

Cicoare

52

Alte plante pentru alte


industrializri
Plante medicinale,
aromatice i
condimente
total (exclusiv
smna)
Cod (55+...+61)
Coriandru

53

fi
zi
ce

49

Sorg pentru mturi

54

58

Ment

59

Anason

60

Alte plante medicinale,


aromatice i
condimente
Legume n cmp total (exclusiv
smna) cod
(63+...+73+75+...+
92)
Conopid i brocoli

61

Varz alb

64

ne

Levnic

oa

57

rs

Fenicul

pe

56

lo
r

55

Chimion

rm

ar

ii

62

66

Praz

68

in

65

Alte vrzoase (varz


ro ie, varz de
Bruxelles, etc.)
elin frunze

iv

Gulii i gulioare

fo

63

Alte legume cultivate


pentru frunze
Tomate total

71

Castravei total

73

cl

70

ex

69

Spanac

at

Salat

us

67

74

Ardei total

75

Vinete

76

Dovleci

77

Dovlecei

78

Alte legume cultivate


pentru fruct
Morcovi

79

Usturoi

81

Ceap

82

80

Sfecl ro ie

83

elin (rdcin)

84

Alte legume
rdcinoase (albitur,
hrean, ridichi de lun,
ridichi negre, etc.)
Mazre psti

85

Fasole psti

87

Alte legume psti

88

Porumb zaharat

89

86

st

din care: corni on

in

72

De

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


Ciuperci cultivate

90

Pepeni verzi

91

Pepeni galbeni

92

Plante de nutre
total (exclusiv
smna) cod
(94+...+98+174)
Porumb verde furajer

93

94

Alte plante anuale


pentru fn i mas
verde
Trifoi i amestec de
plante furajere
Lucern

95

Alte plante furajere


perene
Culturi energetice total cod
(100+...+104)

98

fi
zi
ce

97

lo
r

99

100

ne

101

oa

102

105

Gru comun de
primvar
Gru dur de toamn

108

Gru dur de primvar

110

Secar de toamn

111

pe

104

Plante pentru
producerea de
semine i
seminceri, loturi
semincere pentru
comercializare -total
cod (106+123+127+
131+132+135+142
+145+150+165)
a) Cereale pentru
smn total cod
(107+...+122)
Gru comun de toamn

fo

rm

ar

ii

Alte culturi energetice

rs

103

in

106

us

iv

107

114

Orzoaic de primvar

115

Ovz

116

Porumb boabe

117

Sorg pentru boabe

118

Triticale de toamn

119

Triticale de primvar

120

Orez

121

Alte cereale pentru


smn (mei, hri c,
etc.)
b) Leguminoase boabe
pentru smn
total cod
(124+125+126)
Mazre boabe

122

Fasole boabe

125

Alte leguminoase
boabe pentru smn
(linte, bob, lupin, etc.)
c) Rdcinoase pentru
smn total cod
(128+129+130)
Sfecl de zahr

126

123

124

127

128

ex

Orzoaic de toamn

at

113

in

112

Orz

st

Secar de primvar

cl

109

De

Salcie energetica
Plop energetic
Miscanthus giganteus
(iarba elefantului)
Cynara cardunculus
(anghinare)

96

37

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

Sfecl furajer

129

Alte rdcinoase
furajere pentru
smn
d) Cartofi pentru
samn
e) Plante textile pentru
smn - total cod
(133+134)
In pentru fibr

130

Cnep pentru fibr

134

f) Plante oleaginoase
pentru smn - total
cod (136+...+141)
Floarea-soarelui

135

131
132

fi
zi
ce

133

138

Mu tar

139

In pentru ulei

140

Alte plante oleaginoase


pentru smn
g) Plante pentru alte
industrializri pentru
smn total cod
(143+144)
Tutun

141

ne

137

Soia boabe

lo
r

136

Rapi pentru ulei

rs

oa

142

Chimion

147

ii

145

rm

ar

144

h) Plante medicinale,
aromatice i
condimente pentru
smn total cod
(146+147+148+149)
Coriandru

pe

143

Sorg pentru mturi

149

Ceap smn

152

in

148

Alte plante medicinale,


aromatice i
condimente pentru
smn
i) Culturi horticole
pentru smn total
cod (151+...+164)
Tomate

us

iv

Fenicul

fo

146

ex

cl

150

154

Varz

155

Ardei

156

Castravei

157

Rdcinoase

158

Mazre psti

159

Fasole psti

160

Pepeni verzi

161

Pepeni galbeni

162

Alte semine horticole

163

Seminceri legumicoli
(plante mam)
j) Plante de nutre
pentru smn total
cod (166+167+168)
Leguminoase perene

164
165

166

Graminee perene

167

Anuale i bianuale

168

Cpunerii

169

Flori, plante
ornamentale i
dendrologice n
cmp

170

in

153

Usturoi

st

Arpagic

at

151

De

38

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


Rsadnie

171

Suprafaa construit
a serelor
Suprafaa construit
a solariilor
Pajiti temporare
arificiale
(nsmnate pe
teren arabil pentru
mai puin de 5 ani)
Cmpuri
experimentale
Alte culturi n teren
arabil
Total suprafa
arabil cultivat cod
(01+20+27+31+35
+38+48+54
+62+93+99+105+1
69+...+176)
Teren necultivat d.c:

172

39

173
174

175

fi
zi
ce

176

lo
r

177

-teren necultivat n
sere i solarii
Ogoare

179

Total teren arabil


cod (177+178+180)

181

ne

178

ii

pe

rs

oa

180

Cod
rn
d

in

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

us
cl
ex
at
in
st
De

Cereale pentru
boabe total
(exclusiv smna)
cod (02+...+19)
Gru comun de toamn

01

Gru comun de
primvar
Gru dur de toamn

03

Gru dur de primvar

05

02

04

Secar de toamn

06

Secar de primvar

07

Orz

08

Orzoaic de toamn

09

Orzoaic de primvar

10

Ovz

11

Porumb boabe

12

Sorg pentru boabe

13

13

fo

2018
Total
locali
-tate

iv

Cultura

rm

ar

CAPITOLUL IV: a) Suprafaa arabil situat pe raza localitii-culturi n


cmp -continuare-hectare

14

2019

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

Total
locali
-tate

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

15

16

17

18

19

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


Triticale de toamn

14

Triticale de primvar

15

Orez

16

Mei

17

Hri c

18

Alte cereale

19

Leguminoase boabe
total (exclusiv
smna) cod
(21+...+26)
Mazre boabe

20

Fasole boabe

22

Linte

23

Bob

24
25

Alte leguminoase
boabe (nut,
mzriche etc.)
Rdcinoase total
cod (28+29+30)
Sfecl de zahr
(exclusiv smn)
Sfecl furajer
(exclusiv smn)
Alte rdcinoase
furajere (morcovi
furajeri, napi, etc.)
(exclusiv smn)
Cartofi total
(exclusiv smn)
cod (32+33+34)
a) timpurii i
semitimpurii
b) de var

26

ii

pe

30

rm

ar

31

fo

32
33

37

Plante oleaginoase
- total (exclusiv
smna)
cod (39+...+47)
Floarea-soarelui

38

36

ex
at
39

40

in

Rapi pentru ulei

41

st

Soia boabe

De

iv

Cnep pentru fibr

in

34
35

Mac

rs

29

Plante textile - total


(exclusiv smna)
cod (36+37)
In pentru fibr

In pentru ulei

oa

28

de toamn

Mu tar

ne

27

us

c)

lo
r

Lupin

fi
zi
ce

21

cl

40

42
43
44

Ricin

45

ofrnel

46

Alte plante oleaginoase

47

Plante pentru alte


industrializri
total (exclusiv
smna)
cod (49+...+53)
Tutun

48

49

Sorg pentru mturi

50

Arahide

51

Cicoare

52

Alte plante pentru alte


industrializri
Plante medicinale,
aromatice i
condimente
total (exclusiv

53
54

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


smna)
Cod (55+...+61)
Coriandru

55

Chimion

56

Fenicul

57

Levnic

58

Ment

59

Anason

60

Alte plante medicinale,


aromatice i
condimente
Legume n cmp total (exclusiv
smna) cod
(63+...+73+75+...+
92)
Conopid i brocoli

61

Varz alb

64

Praz

68

Alte legume cultivate


pentru frunze
Tomate total

71

Castravei total

73

77

Dovlecei

78

Alte legume cultivate


pentru fruct
Morcovi

79

Usturoi

81

Ceap

82

rm
ex

84

at

83

elin (rdcin)

cl

80

Sfecl ro ie

in

85

st

De

fo

76

Dovleci

in

Vinete

iv

75

us

74

Ardei total

ar

72

din care: corni on

Alte legume psti

pe

70

ii

69

Spanac

rs

67

Salat

Fasole psti

ne

66

oa

65

Alte vrzoase (varz


ro ie, varz de
Bruxelles, etc.)
elin frunze

lo
r

63

Gulii i gulioare

Alte legume
rdcinoase (albitur,
hrean, ridichi de lun,
ridichi negre, etc.)
Mazre psti

fi
zi
ce

62

86
87
88

Porumb zaharat

89

Ciuperci cultivate

90

Pepeni verzi

91

Pepeni galbeni

92

Plante de nutre
total (exclusiv
smna) cod
(94+...+98+174)
Porumb verde furajer

93

94

Alte plante anuale


pentru fn i mas
verde
Trifoi i amestec de
plante furajere
Lucern

95

Alte plante furajere


perene

98

96
97

41

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


Culturi energetice total cod
(100+...+104)

99

Salcie energetica
Plop energetic
Miscanthus giganteus
(iarba elefantului)
Cynara cardunculus
(anghinare)

100
101
102
103
104

Plante pentru
producerea de
semine i
seminceri, loturi
semincere pentru
comercializare -total
cod (106+123+127+
131+132+135+142
+145+150+165)
a) Cereale pentru
smn total cod
(107+...+122)
Gru comun de toamn

105

Gru comun de
primvar
Gru dur de toamn

108

Gru dur de primvar

110

Secar de toamn

111

fi
zi
ce

Alte culturi energetice

ne
oa

107

118

Triticale de toamn

119

Triticale de primvar

120

Orez

121

Alte cereale pentru


smn (mei, hri c,
etc.)
b) Leguminoase boabe
pentru smn
total cod
(124+125+126)
Mazre boabe

122

pe

at

123

ii

117

Sorg pentru boabe

ar

116

Porumb boabe

rm

Ovz

fo

115

in

114

Orzoaic de primvar

iv

Orzoaic de toamn

us

113

cl

112

Orz

rs

109

Secar de primvar

in

124

125

st

Fasole boabe

lo
r

106

ex

42

126

Sfecl furajer

129

Alte rdcinoase
furajere pentru
smn
d) Cartofi pentru
samn
e) Plante textile pentru
smn - total cod
(133+134)
In pentru fibr

130

Cnep pentru fibr

134

f) Plante oleaginoase
pentru smn - total
cod (136+...+141)
Floarea-soarelui

135

Rapi pentru ulei

137

De

Alte leguminoase
boabe pentru smn
(linte, bob, lupin, etc.)
c) Rdcinoase pentru
smn total cod
(128+129+130)
Sfecl de zahr

127

128

131
132

133

136

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


Soia boabe

138

Mu tar

139

In pentru ulei

140

Alte plante oleaginoase


pentru smn
g) Plante pentru alte
industrializri pentru
smn total cod
(143+144)
Tutun

141
142

144

h) Plante medicinale,
aromatice i
condimente pentru
smn total cod
(146+147+148+149)
Coriandru

145

Chimion

147
149

Ceap smn

152

158

Mazre psti

159

Fasole psti

160

Pepeni verzi

161

Pepeni galbeni

162

Alte semine horticole

163

Seminceri legumicoli
(plante mam)
j) Plante de nutre
pentru smn total
cod (166+167+168)
Leguminoase perene

164

166

in

st

De

pe
ar
rm

at

165

fo

Rdcinoase

in

157

iv

156

Castravei

us

155

Ardei

cl

Varz

ex

153
154

ii

151

Usturoi

Cpunerii

rs

150

Arpagic

Anuale i bianuale

oa

ne

148

Alte plante medicinale,


aromatice i
condimente pentru
smn
i) Culturi horticole
pentru smn total
cod (151+...+164)
Tomate

lo
r

146

Fenicul

Graminee perene

fi
zi
ce

143

Sorg pentru mturi

167

168
169

Flori, plante
ornamentale i
dendrologice n
cmp
Rsadnie

170

Suprafaa construit
a serelor
Suprafaa construit
a solariilor
Pajiti temporare
arificiale
(nsmnate pe
teren arabil pentru
mai puin de 5 ani)
Cmpuri
experimentale
Alte culturi n teren
arabil
Total suprafa
arabil cultivat cod
(01+20+27+31+35

172

171

173
174

175
176
177

43

44

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


+38+48+54
+62+93+99+105+1
69+...+176)
Teren necultivat d.c:

178

-teren necultivat n
sere i solarii
Ogoare

179

Total teren arabil


cod (177+178+180)

181

180

08

Culturi intercalate
total Cod
(11+12+16+...+22)
Fasole boabe

10

Cartofi total cod


(13+14+15)
a) - timpurii i
semitimpurii
b) - de var

12

ii
fo

ex

07

Alte plante anuale


pentru fn i mas
verde
Alte culturi succesive

in

06

Fasole verde

iv

05

Castravei

us

Varz alba

in

at

09

11

13
14
15

Cp uni

16

Pepeni verzi

17

Pepeni galbeni

18

Dovleci furajeri

19

Lucern

20

Trifoi

21

Alte culturi intercalate

22

Culturi modificate
genetic cod (24+25)
Porumb

23
24
25

Total
locali
-tate

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

10

11

12

lo
r

2017

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

ne

oa

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

rs

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

pe

cl

03
04

Alte culturi modificate


genetic

Total
locali
-tate

02

Tomate

- de toamn

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

01

Porumb verde furajer

c)

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

ar

2016

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

st

A
Culturi succesive n
cmp cod
(02+...+09)
Porumb boabe

2015
Total
locali
-tate

rm

Cod
rnd

De

Cultura

fi
zi
ce

CAPITOLUL IV: a1) Culturi succesive n cmp, culturi intercalate, culturi


modificate genetic pe raza localitii

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

45

CAPITOLUL IV: a1) Culturi succesive n cmp, culturi intercalate, culturi


modificate genetic pe raza localitii-continuareCod
rnd

01

Porumb verde furajer

03

Total
locali
-tate

13

14

15

16

17

07

Alte plante anuale


pentru fn i mas
verde
Alte culturi succesive

08

Culturi intercalate
total Cod
(11+12+16+...+22)
Fasole boabe

10

Cartofi total cod


(13+14+15)
a) - timpurii i
semitimpurii
b) - de var

12

cl

us

11

ex

13
14

lo
r

pe
iv

in

09

15

at

- de toamn

20

ii

06

Fasole verde

19

ar

Castravei

18

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

rm

05

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

fo

04

Varz alba

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

fi
zi
ce

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

02

Tomate

c)

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

oa

Culturi succesive n
cmp cod
(02+...+09)
Porumb boabe

2019

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

rs

2018
Total
locali
-tate

ne

Cultura

16

in

Cp uni

Dovleci furajeri
Lucern

17

De

Pepeni galbeni

st

Pepeni verzi

Trifoi

18
19

20
21

Alte culturi intercalate

22

Culturi modificate
genetic cod (24+25)
Porumb

23

Alte culturi modificate


genetic

25

24

CAPITOLUL IV: b1) Suprafaa cultivat n sere pe raza localitii


-metri ptraiCultura

Cod
rnd

2015
Total
locali
-tate

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali

2016
Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c

Total
locali
-tate

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali

2017
Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c

Total
locali
-tate

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c

46

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

B
01

Varz ro ie

03

Gulii i gulioare

04

care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

-ti

care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

Ardei

11

Vinete

12

Ridichi de lun

13

Dovlecei

14

Alte legume

15

Ciuperci- n sere i/sau


solarii
Alte culturi n sere
cod (18+...+22)
Cpuni

16

ne
oa

10

rs

09

din care: corni on

pe

Castravei

ii

07
08

in

17
18
19

21

Arbuti fructiferi

22

Suprafaa utilizat n
sere cod (01+17)

23

iv

Plante medicinale i
aromatice
Flori, plante
ornamentale i
dendrologice
Rsaduri

12

ar

Spanac
Tomate

11

rm

06

10

care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

fo

05

Salatverde

-ti

lo
r

02

Alte vrzoase

perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

fi
zi
ce

A
Legume n sere
total exclusiv
smn cod
(02+03+...+09+11+
...+16)
Varz alb

-ti

in

at

ex

cl

us

20

st

CAPITOLUL IV: b1) Suprafaa cultivat n sere pe raza localitii-continuare-

De

Cultura

A
Legume n sere
total exclusiv
smn cod

Cod
rnd

B
01

-metri ptrai-

2018

2019

Total
locali
-tate

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

Total
locali
-tate

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


(02+03+...+09+11+
...+16)
Varz alb

02

Varz ro ie

03

Gulii i gulioare

04

Alte vrzoase

05
07

Tomate

08

Castravei

09

din care: corni on

10

Ardei

11

Vinete

12

Ridichi de lun

13

Dovlecei

14

Alte legume

15

Ciuperci- n sere i/sau


solarii
Alte culturi n sere
cod (18+...+22)
Cpuni

16

Plante medicinale i
aromatice
Flori, plante
ornamentale i
dendrologice
Rsaduri

19

fi
zi
ce

06

Spanac

lo
r

Salatverde

47

ne

17

rs

oa

18

pe

20

ar

23

fo

rm

22

Suprafaa utilizat n
sere cod (01+17)

ii

21

Arbuti fructiferi

Total
locali
-tate

us

2015

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

Total
locali
-tate

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

Total
locali
-tate

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

10

11

12

at

in
st
De
A

Legume n solarii
total exclusiv
smn cod
(02+03+...+09+11+
...+16)
Varz alb

01

Varz ro ie

03

Gulii i gulioare

04

02

Alte vrzoase

05

Salatverde

06

Spanac

07

Tomate

08

-metri ptrai2017

2016

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

cl

Cod
rnd

ex

Cultura

iv

in

CAPITOLUL IV: b2) Suprafaa cultivat n solarii i alte spaii protejate1) pe


raza localitii

48

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

Castravei

09

din care: corni on

10

Ardei

11

Vinete

12

Ridichi de lun

13

Dovlecei

14

Alte legume

15

Ciuperci- n sere i/sau


solarii
Alte culturi n solarii
cod (18+...+22)
Cpuni

16
17

Plante medicinale i
aromatice
Flori, plante
ornamentale i
dendrologice
Rsaduri

21

Arbuti fructiferi

22

Suprafaa utilizat n
solarii cod (01+17)
Ciuperci- n alte
spaii protejate

23

19

ne

lo
r

20

rs

oa

24

alte spaii protejate dect serele i solariile

pe

1)

fi
zi
ce

18

ii

CAPITOLUL IV: b2) Suprafaa cultivat n solarii i alte spaii protejate1) pe


raza localitii-continuare-

iv
us
cl
ex
at
in
st

De

Legume n solarii
total exclusiv
smn cod
(02+03+...+09+11+
...+16)
Varz alb

B
01

02

Varz ro ie

03

Gulii i gulioare

04

Alte vrzoase

05

Salatverde

06

Spanac

07

Tomate

08

Castravei

09

din care: corni on

10

Ardei

11

Vinete

12

Ridichi de lun

13

Dovlecei

14

Alte legume

15

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

Total
locali
-tate

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

fo

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

rm

2018
Total
locali
-tate

-metri ptrai2019

ar

Cod
rnd

in

Cultura

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


16

Plante medicinale i
aromatice
Flori, plante
ornamentale i
dendrologice
Rsaduri

19

17
18

20

22

Suprafaa utilizat n
solarii cod (01+17)
Ciuperci- n alte
spaii protejate

23

fi
zi
ce

21

Arbuti fructiferi

24

alte spaii protejate dect serele i solariile

lo
r

1)

Ciuperci- n sere i/sau


solarii
Alte culturi n solarii
cod (18+...+22)
Cpuni

49

at
in

03

Spanac

04

Tomate

05

Castravei

06

din care: corni on

07

Ardei

08

Vinete

09

Dovleci

10

Dovlecei

11

Morcovi

12

elin (rdcin)

13

Usturoi

14

Ceap

15

Sfecl ro ie

16

Ridichi de lun

17

Alte legume
rdcinoase (hrean,
ridichi negre, ptrunjel,
pstrnac etc.)
Legume pentru frunze

18

19

st

02

Salat verde

iv

oa

2017

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

Total
locali
-tate

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

10

11

12

rs

pe

ii

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

ar

Total
locali
-tate

rm

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

fo

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

in

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

us

B
01

Total
locali
-tate

ex

A
Legume n grdini
familiale total
(exclusiv smn)
cod
(02+03+...+06+08+
...+23)
Varz alb

-metri ptrai2016

2015

cl

Cod
rnd

De

Cultura

ne

CAPITOLUL IV: c) Suprafaa cultivat cu legume i cartofi n grdinile


familiale pe raza localitii

50

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

(ptrunjel, mrar,
leu tean etc.)
Mazre psti

20

Fasole psti

21

Porumb zaharat

22

Alte legume

23

Cartofi total cod


(25+26+27)
a) - timpurii i
semitimpurii
b) - de var

24

- de toamn

26
27

fi
zi
ce

c)

25

CAPITOLUL IV: c) Suprafaa cultivat cu legume i cartofi n grdinile


familiale pe raza localitii-continuare-

Salat verde

03

Vinete

in
De

Ardei

st

06

din care: corni on

07
08
09

Dovleci

10

Dovlecei

11

Morcovi

12

elin (rdcin)

13

Usturoi

14

Ceap

15

Sfecl ro ie

16

Ridichi de lun

17

Alte legume
rdcinoase (hrean,
ridichi negre, ptrunjel,
pstrnac etc.)
Legume pentru frunze
(ptrunjel, mrar,
leu tean etc.)
Mazre psti

18

Fasole psti

19

20
21

oa

ar
rm
3

lo
r

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

ne

Total
locali
-tate

pe

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
tate
pe
raza
locali
-tii

ii

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

fo

cl
04

05

Castravei

ex

at

02

Spanac
Tomate

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

iv

B
01

Total
locali
-tate

us

A
Legume n grdini
familiale total
(exclusiv smn)
cod
(02+03+...+06+08+
...+23)
Varz alb

-metri ptrai2019

2018

rs

Cod
rnd

in

Cultura

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


Porumb zaharat

22

Alte legume

23

Cartofi total cod


(25+26+27)
a) - timpurii i
semitimpurii
b) - de var

24

c)

51

25
26

- de toamn

27

CAPITOLUL V: a) Pomi fructiferi rzlei pe raza localitii

Piersici
Cai i i zarzri
Cire i
Vi ini
Pruni
Nectarini
Nuci
Aluni
Castani
Ali pomi (gutui,
migdali, etc)
Duzi

in

fo

rm

cl

us

iv

02

ex

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

Total
loca
litate

lo
r

Entiti cu
person
alitate
juridic care
au
activitate pe
raza
localitii

oa

rs
pe
ii

ar

Gospod
rii/ex
ploataii
agricole
fr
perso
nalita
te juri
dic
cu
domi
ciliul
n
localitate
2

ne

2015
Persoane
cu
domiciliul
n alte
localiti

Total
localitate

C
01

at

Peri

in

Meri

st

Pomi fructiferi- total

B
Pe rod
cod rnd
(03+05+07+
09+11+13+
+15+17+19
+21+23+25)
Tineri cod
rnd
(04+06+08+
10+12+14+
16+18+20+
+22+24+26)
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri

De

Cod
rnd

Pomi pe
rod/ pomi
tineri

fi
zi
ce

-buciDenumire specii

2016
GosPerpod
soa
rii/ex
ne cu
ploadomitaii
ciliul
agrin alte
cole
localifr
ti
perso
nalita
te juri
dic
cu
domi
ciliul
n
localitate
6
7

Entiti cu
person
alitate
juridic care
au
activitate pe
raza
localitii

52

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

CAPITOLUL V: a) Pomi fructiferi rzlei pe raza localitii -continuare-buci-

Cai i i zarzri
Cire i
Vi ini
Pruni
Nectarini

in

Castani
Ali pomi (gutui,
migdali, etc)
Duzi

De

st

Aluni

fi
zi
ce

13

15

oa

ne

lo
r

14

ar
rm

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ii

pe

rs

02

at

Nuci

12

11

fo

Piersici

10

2018
Gospo- Persoa
drii/
exploa- ne cu
domitaii
agricole ciliul
n alte
fr
localipersonalitate ti
juridic
cu
domiciliul n
localitate

in

Peri

Total
loca
litate

iv

Meri

C
01

Entiti cu
personalitate juridic
care
au
activitate pe
raza
localitii

us

Pomi fructiferi- total

B
Pe rod
cod rnd
(03+05+07+
09+11+13+
+15+17+19
+21+23+25)
Tineri cod
rnd
(04+06+08+
10+12+14+
16+18+20+
+22+24+26)
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri

Total
loca
litate

2017
Gospo- Persoa
drii/
exploa- ne cu
domitaii
agricole ciliul
n alte
fr
localipersonalitate ti
juridic
cu
domiciliul n
localitate

cl

Cod
rnd

Pomi pe
rod/ pomi
tineri

ex

Denumire specii

27

CAPITOLUL V: a) Pomi fructiferi rzlei pe raza localitii -continuare- buci


Denumire specii

Pomi pe
rod/ pomi
tineri

Cod
rnd

Total
loca
litate

2019
PerGossoa
pod
ne cu
rii/ex
domiploaciliul
taii
n alte
agrilocalicole
ti
fr
perso
nalita
te juri
dic
cu

Entiti cu
personalitate juridic
care
au
activitate pe
raza
localitii

Entiti cu
personalitate juridic
care
au
activitate pe
raza
localitii
16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

Cai i i zarzri
Cire i
Vi ini
Pruni
Nectarini

fo

Nuci

in

Aluni

iv

Castani

us

Ali pomi (gutui,


migdali, etc)
Duzi

lo
r
ne

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

fi
zi
ce

02

oa

Piersici

20

rs

Peri

19

pe

Meri

17

ii

Pomi fructiferi- total

C
01

ar

B
Pe rod
cod rnd
(03+05+07+
09+11+13+
+15+17+19
+21+23+25)
Tineri cod
rnd
(04+06+08+
10+12+14+
16+18+20+
+22+24+26)
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri
Pe rod
Tineri

rm

domiciliul
n
localitate
18

53

ex

cl

27

Suprafaa
-ha-/
Nr.Pomi1)
buci-

Cod
rnd

B
Suprafaa cod
rnd
(03+15+25+
27+29+31+33
35+37+39+41
+43+47+49)

C
01

De

st

Denumire

in

at

CAPITOLUL V: b) Suprafaa plantaiilor pomicole i numrul pomilor pe


raza localitii

Pomi fructiferitotal

Total
loca
litate

2015
GosPerpod
soa
rii/ex
ne cu
ploadomitaii
ciliul
agrin alte
cole
localifr
ti
perso
nalita
te juri
dic
cu
domiciliul
n
localitate
2
3

Entiti cu
person
alitate
juridic care
au
activitate pe
raza
localitii

Total
loca
litate

2016
GosPerpod
soa
rii/ex
ne cu
ploa
domitaii
ciliul
agrin alte
cole
localifr
ti
perso
nalita
te juri
dic
cu
domiciliul
n
localitate
6
7

Entiti cu
personalitate
juridic care
au
activit
ate pe
raza
localitii

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

Williams
Alte soiuri
Piersici
Caii i zarzri
Cirei
Viini
Pruni

in

Nectarini

Aluni
Castani
Ali pomi (gutui,
migdali, etc)
Pepiniere pomicole
Livezi tinere
Livezi n declin
Suprafee
defri ate
Teren n pregtire
1)

De

st

Nuci

Suprafaa
Nr. puiei
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi

fi
zi
ce
lo
r
ne
oa
rs
pe
ii

Favorita lui Clapp

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ar

Cure

16

rm

Peri

fo

Alte soiuri

in

Starkrimson

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

iv

Idared

04

us

Golden Delicios

03

cl

Jonathan

02

ex

Meri

Nr. Pomi cod


rnd
(04+16+26+
28+30+32+34
+36+38+40+
42+44+48+50
)
Suprafaa
(05+07+09+
11+13)
Nr. Pomi
(06+08+10+
12+14)
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
(17+19+21+
23)
Nr. Pomi
(18+20+22+
24)
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi

at

54

45
46
47
48
49
50

Suprafaa

51

Suprafaa

52

Numr pomi pe rod pentru rndurile: 04,16,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,50

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

55

CAPITOLUL V: b)Suprafaa plantaiilor pomicole i numrul pomilor pe raza


localitii -continuare-

Idared
Starkrimson
Alte soiuri
Peri
Cure
Favorita lui Clapp
Williams
Alte soiuri
Piersici
Caii i zarzri
Cirei
Viini
Pruni
Nectarini

ne

12

rs
pe
ii
ar
rm
fo
in

us

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

iv

04

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2018
GosPerpod
soane
rii/ex- cu
ploadomiciliul
taii
n alte
agrilocalicole
ti
fr
perso
nalita
te juri
dic
cu
domiciliul
n
localitate
14
15

fi
zi
ce

Total
loca
litate

lo
r

Entiti cu
personalitate
juridic care
au
activitate pe
raza
localitii

oa

03

cl

Golden Delicios

2017
GosPerpod
soarii/ex
ne cu
ploa
domiciliul
taii
n alte
agri
localicole
ti
fr
perso
nalita
te juri
dic
cu
domi
ciliul
n
localitate
10
11

Total
loca
litate

02

ex

Jonathan

C
01

at

Meri

B
Suprafaa cod
rnd
(03+15+25+
27+29+31+333
5+37+39+41+4
3+47+49)
Nr. Pomi cod
rnd
(04+16+26+
28+30+32+34+
36+38+40+42+
44+48+ +50)
Suprafaa
(05+07+09+
11+13)
Nr. Pomi
(06+08+10+
12+14)
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
(17+19+21+ 23)
Nr. Pomi
(18+20+22+ 24)
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi

in

Pomi fructiferitotal

Cod
rnd

st

Suprafaa -ha-/
Nr.Pomi1)
buci-

De

Denumire

13

Entiti cu
personalitate
juridic care
au
activitate pe
raza
localitii

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

Nuci
Aluni
Castani
Ali pomi (gutui,
migdali, etc)
Pepiniere pomicole
Livezi tinere

37
38
39
40
41
42
43
44

Suprafaa
Nr. puiei
Suprafaa

45
46
47
48

Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi

Livezi n declin
Suprafee defri ate
Teren n pregtire

49
50

Suprafaa

51

Suprafaa

52

Numr pomi pe rod pentru rndurile: 04,16,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,50

lo
r

1)

Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi

fi
zi
ce

56

ar
rm
fo
in
iv
us
cl

B
Suprafaa cod
rnd
(03+15+25+
27+29+31+3335
+37+39+41+43
+47+49)

C
01

Nr. Pomi cod rnd


(04+16+26+
28+30+32+34+3
6+38+40+42+44
+48+ +50)
Suprafaa
(05+07+09+
11+13)
Nr. Pomi
(06+08+10+
12+14)
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
(17+19+21+ 23)
Nr. Pomi

02

De

st

in

Pomi fructiferitotal

at

ex

Meri

Jonathan
Golden Delicios
Idared
Starkrimson
Alte soiuri
Peri

03

04

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

2019
GosPerpod
soa
rii/ex
ne cu
ploadomitaii
ciliul
agrin alte
cole
localifr
ti
perso
nalita
te juri
dic
cu
domi
ciliul
n
localitate
18
19

rs

Total
loca
litate

ii

Co
d
rn
d

pe

Suprafaa -ha-/
Nr.Pomi1)buci-

Denumire

oa

ne

CAPITOLUL V: b)Suprafaa plantaiilor pomicole i numrul pomilor pe raza


localitii -continuare-

17

Entiti cu
personalitat
e juridic
care
au
activitate pe
raza
localitii

20

Cirei
Viini
Pruni
Nectarini
Nuci
Aluni
Castani

Nr. pomi

44
45

Nr. puiei

46

Livezi tinere

Suprafaa

Livezi n declin

Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi

fo

Suprafaa

iv

Suprafee defri ate


Teren n pregtire

Suprafaa

47
48
49
50
51
52

us

Numr pomi pe rod pentru rndurile: 04,16,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,50

cl

1)

in

Pepiniere pomicole

ar

Suprafaa

rm

Ali pomi (gutui,


migdali, etc)

lo
r

Caii i zarzri

ne

Piersici

oa

Alte soiuri

rs

Williams

pe

Favorita lui Clapp

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ii

Cure

(18+20+22+ 24)
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa
Nr. pomi
Suprafaa

57

fi
zi
ce

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

at

ex

CAPITOLUL V: c) Alte plantaii pomicole aflate n teren agricol, pe raza


localitii
-hectareCod
rnd

Total
loca
litate

De

st

in

Denumire

A
Arbuti fructiferi total cod (02+03)
- Arbu ti fructiferi pe rod
- Arbu ti fructiferi tineri
Plantaii de duzi n masiv
Alte plantaii de pomi n teren
agricol1)
1)
Plantaii de pomi de Crciun nfiinate n

B
01
02
03
04

05
teren agricol

2015
Persoane cu
domiciliul
n alte
localiti

Gospod
rii/ex
ploataii
agricole
fr
perso
nalita
te juri
dic
cu
domiciliul
n
localitate
2

Entiti cu
personalitate juridic
care
au
activitate pe
raza
localitii

Total
loca
litate

2016
GosPerpod
soarii/ex
ne cu
ploadomitaii
ciliul
agrin alte
cole
localifr
ti
perso
nalita
te juri
dic
cu
domi
ciliul
n
localitate
6
7

Entiti cu
personalitate
juridic care
au
activit
ate pe
raza
localitii

58

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

CAPITOLUL V: c) Alte plantaii pomicole aflate n teren agricol, pe raza


localitii
-continuare-hectare-

12

2018
GosPerpod
soane
rii/ex
cu
ploa
domitaii
ciliul
agri
n alte
cole
localifr
ti
perso
nalita
te juri
dic
cu
domi
ciliul
n
localitate
14
15

fi
zi
ce

Total
loca
litate

13

Entiti cu
personalitate
juridic care
au
activitate pe
raza
localitii

16

ar

ii

pe

rs

A
B
9
Arbuti fructiferi total cod (02+03)
01
- Arbu ti fructiferi pe rod
02
- Arbu ti fructiferi tineri
03
Plantaii de duzi n masiv
04
Alte plantaii de pomi n teren
05
agricol1)
1)
Plantaii de pomi de Crciun nfiinate n teren agricol

Entiti cu
personalitate juridic
care
au
activit
ate pe
raza
localitii

lo
r

Total
loca
litate

ne

Denumire

2017
GosPerpod
soa
rii/ex
ne cu
ploa
domitaii
ciliul
agri
n alte
cole
localifr
ti
perso
nalita
te juri
dic
cu
domi
ciliul
n
localitate
10
11

oa

Cod
rnd

fo

rm

CAPITOLUL V: c) Alte plantaii pomicole aflate n teren agricol, pe raza


localitii -continuare-hectare Cod
rnd

Total
loca
litate

De

st

in

at

ex

cl

us

iv

in

Denumire

A
B
17
Arbuti fructiferi total cod (02+03)
01
- Arbu ti fructiferi pe rod
02
- Arbu ti fructiferi tineri
03
Plantaii de duzi n masiv
04
Alte plantaii de pomi n teren
05
agricol1)
1)
Plantaii de pomi de Crciun nfiinate n teren agricol

2019
GosPerpod
soa
rii/ex
ne cu
ploa
domitaii
ciliul
agri
n alte
cole
localifr
ti
perso
nalita
te juri
dic
cu
domi
ciliul
n
localitate
18
19

Entiti cu
personalitate juridic
care
au
activit
ate pe
raza
localitii

20

CAPITOLUL V: d) Vii, pepiniere viticole i hameiti situate pe raza localitii


-hectare -

Denumire

Cod
rnd

Total
loca
litate

Gospod
rii/ex
ploataii

2015
Persoa
ne cu
domiciliul

Entiti cu
personalitate

Total
loca
litate

Gospod
rii/ex
ploataii

2016
Persoane
cu
domiciliul

Entiti cu
personalitate juri-

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

B
01

n alte
localiti

juridic care
au
activit
ate pe
raza
localitii

n alte
localiti

dic
care
au
activitate pe
raza
localitii

lo
r

02
03
04
05
06

agricole
fr
perso
nalita
te juri
dic
cu
domi
ciliul
n
localitate
6

fi
zi
ce

A
Vii pe rod pentru struguri de vintotal cod (02+...+05)
Vii nobile pentru vinuri DOC
Vii nobile pentru vinuri IG
Vii nobile pentru alte vinuri
Vii hibride pentru vinuri
Vii nobile pe rod, pentru struguri
de mas
Plantaii de vii tinere
Pepiniere viticole
Plantaii portaltoi
Teren n pregtire pentru plantaii
viticole
Terenuri cu vii abandonate
Hamei ti pe rod
Hamei ti tineri neintrai pe rod
Teren n pregtire pentru plantaii de
hamei

agricole
fr
perso
nalita
te juri
dic
cu
domi
ciliul
n
localitate
2

59

rs

oa

ne

07
08
09
10

rm

ar

ii

pe

11
12
13
14

fo

CAPITOLUL V: d) Vii, pepiniere viticole i hameiti situate pe


raza localitii
-continuare-

in

Cod
rnd

Total
loca
litate

De

st

in

at

ex

cl

us

iv

Denumire

A
Vii pe rod pentru struguri de vintotal cod (02+...+05)
Vii nobile pentru vinuri DOC
Vii nobile pentru vinuri IG
Vii nobile pentru alte vinuri
Vii hibride pentru vinuri
Vii nobile pe rod, pentru struguri
de mas
Plantaii de vii tinere
Pepiniere viticole
Plantaii portaltoi
Teren n pregtire pentru plantaii
viticole
Terenuri cu vii abandonate
Hamei ti pe rod
Hamei ti tineri neintrai pe rod
Teren n pregtire pentru plantaii de
hamei

B
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

-hectare-

2017
GosPerpod
soa
rii/ex
ne cu
ploadomitaii
ciliul
agrin alte
cole
localifr
ti
perso
nalita
te juri
dic
cu
domi
ciliul
n
localitate
10
11

Entiti cu
personalitate juridic
care
au
activitate pe
raza
localitii

Total
loca
litate

12

13

2018
GosPerpod
soa
rii/ex
ne cu
ploadomitaii
ciliul
agrin alte
cole
localifr
ti
perso
nalita
te juri
dic
cu
domi
ciliul
n
localitate
14
15

Entiti cu
personalitate juridic
care
au
activitate pe
raza
localitii

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

CAPITOLUL V: d) Vii, pepiniere viticole i hameiti situate pe raza localitii


-continuare-hectareCod
rnd

2019
GosPerpod
soa
rii/ex
ne cu
ploadomitaii
ciliul
agrin alte
cole
localifr
ti
perso
nalita
te juri
dic
cu
domiciliul
n
localitate
18
19

Total
loca
litate

Entiti cu
personalitate juridic
care
au
activitate pe
raza
localitii

17

20

pe

rs

B
01

rm

ar

ii

02
03
04
05
06

in

fo

07
08
09
10

11
12
13
14

cl

us

iv

A
Vii pe rod pentru struguri de vintotal cod (02+...+05)
Vii nobile pentru vinuri DOC
Vii nobile pentru vinuri IG
Vii nobile pentru alte vinuri
Vii hibride pentru vinuri
Vii nobile pe rod, pentru struguri
de mas
Plantaii de vii tinere
Pepiniere viticole
Plantaii portaltoi
Teren n pregtire pentru plantaii
viticole
Terenuri cu vii abandonate
Hamei ti pe rod
Hamei ti tineri neintrai pe rod
Teren n pregtire pentru plantaii de
hamei

oa

ne

lo
r

fi
zi
ce

Denumire

in

at

ex

CAPITOLUL VI: Suprafeele efectiv irigate1) n cmp, situate pe raza


localitii

st

Categorii de teren

A
Teren arabil total cod (02 +.... +19)
Gru
Secar
Orz
Orzoaic
Porumb boabe
Orez
Floarea-soarelui
Soia boabe
Sfecl de zahr
Legume n cmp
Cartofi total
Porumb verde furajer
Alte plante anuale pentru fn i mas
verde
Trifoi i amestec de plante furajere
Lucern
Alte furaje perene
Plante pentru producerea de semine i
seminceri
Alte culturi n teren arabil
Puni naturale

De

60

Cod
rnd
B
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2015
ha

ari
1

2016
ha

ari
2

2017
ha

ari
3

2018
ha

ari
4

2019
ha

ari
5

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

61

Fnee naturale
21
Vii i pepiniere viticole
22
Hameiti
23
Plantaii i pepiniere pomicole
24
Arbuti fructiferi
25
Total teren agricol cod
26
(01+20+...+25)
1)
Suprafaa efectiv irigat reprezint suprafaa irigat cu cel puin o udare

CAPITOLUL VII: Animale domestice i/sau animale slbatice crescute n


captivitate, n condiiile legii - Situaia la nceputul semestrului1)

Bovine-total cod
(02+08+13+26)
Bovine sub 1 an-total cod
(03+05)
-Bovine femele sub 1 an
din care: sub 6 luni
-Bovine masculi sub 1 an
din care: sub 6 luni
Din cod 02: Viei pentru
sacrificare
Bovine de 1-2 ani total cod
(09+12)
-Bovine femele de 1-2 ani cod
(10+11)
- pentru sacrificare
- altele
-Bovine masculi de 1-2 ani
Bovine de 2 ani i peste-total
cod (14+19)
-Bovine masculi de 2 ani i
peste cod (15+17+18)
-pentru reproductie
din care: Tauri reproductori
autorizai
-reformai (pentru
sacrificare)
-pentru munc
-Femele de 2 ani i peste
cod (20+23)
- Juninci -cod(21+22)
- pentru sacrificare
- altele
- Vaci cod (24+25)
-vaci pentru lapte
-vaci reformate (pentru
sacrificare)
-Bubaline (27+28+29)
-Bivolie pentru reproducie
-Bivoli autorizai pentru
reproducie
-Alte bubaline
Ovine- total cod (31+...+35)
-oi-femele pentru reproducie
-mioare montate
-tineret sub 1 an
-oi-alte categorii
-berbeci pentru reproducie
autorizai
Caprine-total cod
(37+...+40)
-capre
-api
-tineret montat
-alte caprine

01

Sem.2
2

2015
Persoane cu
domiciliul n alte
localiti

Sem.1
5

ne

Sem.1
1

Gospodrii/ex
ploataii agricole
fr personalitajuridic cu domiciliul n localitate
Sem.1 Sem.2
3
4

fi
zi
ce

Total localitate

oa

02

ii

pe

rs

03
04
05
06
07

ar

08

rm

09

in

fo

10
11
12
13

us

iv

14

in

at

18
19

ex

17

cl

15
16

De

st

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Sem.2
6

lo
r

Cod
rnd

Specie/categorie de animale

Entiti cu
personalitate
juridic care au
activitate pe raza
localitii
Sem.1
Sem.2
7
8

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


41
42
43
44
45
46
47
48
49

fi
zi
ce

50
51
52

ne

lo
r

53
54
55

oa

56
57

rs

58

ar

ii

pe

59
60
61
62

in

fo
in
iv
us
cl

at

76
77

ex

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

rm

63

st

Porcine-total cod
(42+43+45+49)
Purcei sub 20 kg
Porcine ntre 20-50 kg
din care: tineret de cresctorii
(2-4 luni)
Porcine pentru ngr at-total
cod (46+47+48)
-cu greutate de 50-80 kg
-cu greutate de 81-110 kg
-cu greutate de peste 110 kg
Porcine pentru reproductie de
peste 50 kg-total (50+51+53)
-vieri de reproducie
autorizai
-scroafe montate
din care scroafe la prima
mont
-scroafe nemontate
din care scrofie
din acestea: tineret
femel de prsil (6-9 luni)
Cabaline-total din care:
-cabaline de munc peste 3
ani
-armsari pentru reproducie
autorizai
Mgari
Catri
Iepuri total din care:
-iepuri femele pentru
reproducie
Animale de blan-total
cod(64+...+67)
-vulpi
-nurci
-nutrii
-Alte animale de blan
Psri total cod(69+...+74)
-galinacee
-curci
-rae
-g te
-strui
-alte psri
Din cod 68 -total psri adulte
outoare
din care: gini outoare
Alte animale domestice
i/sau slbatice crescute n
captivitate, n condiiile legii, ce
fac obiectul nscrierii n
registrul agricol
Familii de albine
Peti- total
cod(80+86+92+98+104+110
+116)
Ciprinide- total
cod(81+...+85)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Salmonide- total
cod(87+...+91)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Sturioni- total
cod(93+...+97)
-reproductori
-alevini

De

62

78
79

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Esocide- total
cod(99+...+103)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Percide- total
cod(105+...+109)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Siluride- total
cod(111+...+115)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Alti peti- total
cod(117+...+121)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
1)

63

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

fi
zi
ce

105
106
107
108
109
110

rs

oa

ne

lo
r

111
112
113
114
115
116

ii

pe

117
118
119
120
121

rm

ar

unitatea de msur:capete - pentru rndurile 01-78;


tone - pentru rndurile 79-121;excepie fac rndurile:82;88;94;100;106;112;118; unde se

fo

nregistreaz alevini n milioane bucai

Total localitate

ex

cl

us

iv

Cod
rnd

Specie/categorie de animale

in

CAPITOLUL VII: Animale domestice i/sau animale slbatice crescute n


captivitate, n condiiile legii - Situaia la nceputul semestrului1) -continuare-

Sem.1
9

Bovine-total cod
(02+08+13+26)
Bovine sub 1 an-total cod
(03+05)
-Bovine femele sub 1 an
din care: sub 6 luni
-Bovine masculi sub 1 an
din care: sub 6 luni
Din cod 02: Viei pentru
sacrificare
Bovine de 1-2 ani total cod
(09+12)
-Bovine femele de 1-2 ani cod
(10+11)
- pentru sacrificare
- altele
-Bovine masculi de 1-2 ani
Bovine de 2 ani i peste-total
cod (14+19)
-Bovine masculi de 2 ani i
peste cod (15+17+18)
-pentru reproductie
din care: Tauri reproductori
autorizai
-reformai (pentru
sacrificare)
-pentru munc

01

in

at

De

st

02

03
04
05
06
07

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sem.2
10

Gospodrii/ex
ploataii agricole
fr personalitate juridic cu
domiciliul n
localitate
Sem.1 Sem.2
11
12

2016
Persoane cu
domiciliul n alte
localiti

Sem.1
13

Sem.2
14

Entiti cu
personalitate
juridic care au
activitate pe raza
localitii
Sem.1
15

Sem.2
16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


19
20
21
22
23
24
25

fi
zi
ce

26
27
28

lo
r

29
30
31
32
33
34
35

ne

36

pe

rs

oa

37
38
39
40
41

ar

ii

42
43
44

fo

rm

45

iv

in

46
47
48
49

us

50

in

ex

at

53
54
55

cl

51
52

56
57

st

-Femele de 2 ani i peste


cod (20+23)
- Juninci -cod(21+22)
- pentru sacrificare
- altele
- Vaci cod (24+25)
-vaci pentru lapte
-vaci reformate (pentru
sacrificare)
-Bubaline (27+28+29)
-Bivolie pentru reproducie
-Bivoli autorizai pentru
reproducie
-Alte bubaline
Ovine- total cod (31+...+35)
-oi-femele pentru reproducie
-mioare montate
-tineret sub 1 an
-oi-alte categorii
-berbeci pentru reproducie
autorizai
Caprine-total cod
(37+...+40)
-capre
-api
-tineret montat
-alte caprine
Porcine-total cod
(42+43+45+49)
Purcei sub 20 kg
Porcine ntre 20-50 kg
din care: tineret de cresctorii
(2-4 luni)
Porcine pentru ngr at-total
cod (46+47+48)
-cu greutate de 50-80 kg
-cu greutate de 81-110 kg
-cu greutate de peste 110 kg
Porcine pentru reproductie de
peste 50 kg-total (50+51+53)
-vieri de reproducie
autorizai
-scroafe montate
din care scroafe la prima
mont
-scroafe nemontate
din care scrofie
din acestea: tineret
femel de prsil (6-9 luni)
Cabaline-total din care:
-cabaline de munc peste 3
ani
-armsari pentru reproducie
autorizai
Mgari
Catri
Iepuri total din care:
-iepuri femele pentru
reproducie
Animale de blan-total
cod(64+...+67)
-vulpi
-nurci
-nutrii
-Alte animale de blan
Psri total cod(69+...+74)
-galinacee
-curci
-rae
-g te
-strui
-alte psri
Din cod 68 -total psri adulte
outoare

De

64

58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


76
77

78
79

80

fi
zi
ce

81
82
83
84
85
86

rs

oa

ne

lo
r

87
88
89
90
91
92

ar

ii

pe

93
94
95
96
97
98

fo
in
iv
us
cl
ex

105
106
107
108
109
110

rm

99
100
101
102
103
104

in

at

111
112
113
114
115
116

De

st

din care: gini outoare


Alte animale domestice
i/sau slbatice crescute n
captivitate, n condiiile legii, ce
fac obiectul nscrierii n
registrul agricol
Familii de albine
Peti- total
cod(80+86+92+98+104+110
+116)
Ciprinide- total
cod(81+...+85)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Salmonide- total
cod(87+...+91)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Sturioni- total
cod(93+...+97)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Esocide- total
cod(99+...+103)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Percide- total
cod(105+...+109)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Siluride- total
cod(111+...+115)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Alti peti- total
cod(117+...+121)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
1)

65

117
118
119
120
121

unitatea de msur:capete - pentru rndurile 01-78;


tone - pentru rndurile 79-121;excepie fac rndurile:82;88;94;100;106;112;118; unde se
nregistreaz alevini n milioane bucai

CAPITOLUL VII: Animale domestice i/sau animale slbatice crescute n


captivitate, n condiiile legii - Situaia la nceputul semestrului1) -continuareSpecie/categorie de animale

Cod
rnd

Total localitate

Gospodrii/ex
ploataii agricole
fr personalitate juridic cu
domiciliul n
localitate

2017
Persoane cu
domiciliul n alte
localiti

Entiti cu
personalitate
juridic care au
activitate pe raza
localitii

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


Sem.1
17

Bovine-total cod
(02+08+13+26)
Bovine sub 1 an-total cod
(03+05)
-Bovine femele sub 1 an
din care: sub 6 luni
-Bovine masculi sub 1 an
din care: sub 6 luni
Din cod 02: Viei pentru
sacrificare
Bovine de 1-2 ani total cod
(09+12)
-Bovine femele de 1-2 ani cod
(10+11)
- pentru sacrificare
- altele
-Bovine masculi de 1-2 ani
Bovine de 2 ani i peste-total
cod (14+19)
-Bovine masculi de 2 ani i
peste cod (15+17+18)
-pentru reproductie
din care: Tauri reproductori
autorizai
-reformai (pentru
sacrificare)
-pentru munc
-Femele de 2 ani i peste
cod (20+23)
- Juninci -cod(21+22)
- pentru sacrificare
- altele
- Vaci cod (24+25)
-vaci pentru lapte
-vaci reformate (pentru
sacrificare)
-Bubaline (27+28+29)
-Bivolie pentru reproducie
-Bivoli autorizai pentru
reproducie
-Alte bubaline
Ovine- total cod (31+...+35)
-oi-femele pentru reproducie
-mioare montate
-tineret sub 1 an
-oi-alte categorii
-berbeci pentru reproducie
autorizai
Caprine-total cod
(37+...+40)
-capre
-api
-tineret montat
-alte caprine
Porcine-total cod
(42+43+45+49)
Purcei sub 20 kg
Porcine ntre 20-50 kg
din care: tineret de cresctorii
(2-4 luni)
Porcine pentru ngr at-total
cod (46+47+48)
-cu greutate de 50-80 kg
-cu greutate de 81-110 kg
-cu greutate de peste 110 kg
Porcine pentru reproductie de
peste 50 kg-total (50+51+53)
-vieri de reproducie
autorizai
-scroafe montate
din care scroafe la prima
mont

01

Sem.2
18

Sem.1
19

Sem.2
20

Sem.1
21

Sem.2
22

02
03
04
05
06
07

fi
zi
ce

08
09

lo
r

10
11
12
13

ne

14

rs

oa

15
16

pe

17

ii

18
19

in

fo

rm

ar

20
21
22
23
24
25

in

us
cl

at

29
30
31
32
33
34
35

iv

26
27
28

ex

66

De

st

36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Sem.1
23

Sem.2
24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


53
54
55
56
57
58

De

fi
zi
ce

59
60
61
62
63

pe

rs

oa

ne

lo
r

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

fo

rm

ar

ii

76
77

in

78
79

us
cl
ex

at

81
82
83
84
85
86

iv

80

in

87
88
89
90
91
92

st

-scroafe nemontate
din care scrofie
din acestea: tineret
femel de prsil (6-9 luni)
Cabaline-total din care:
-cabaline de munc peste 3
ani
-armsari pentru reproducie
autorizai
Mgari
Catri
Iepuri total din care:
-iepuri femele pentru
reproducie
Animale de blan-total
cod(64+...+67)
-vulpi
-nurci
-nutrii
-Alte animale de blan
Psri total cod(69+...+74)
-galinacee
-curci
-rae
-g te
-strui
-alte psri
Din cod 68 -total psri adulte
outoare
din care: gini outoare
Alte animale domestice
i/sau slbatice crescute n
captivitate, n condiiile legii, ce
fac obiectul nscrierii n
registrul agricol
Familii de albine
Peti- total
cod(80+86+92+98+104+110
+116)
Ciprinide- total
cod(81+...+85)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Salmonide- total
cod(87+...+91)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Sturioni- total
cod(93+...+97)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Esocide- total
cod(99+...+103)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Percide- total
cod(105+...+109)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

67

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


Siluride- total
cod(111+...+115)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Alti peti- total
cod(117+...+121)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
1)

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

fi
zi
ce

68

unitatea de msur:capete - pentru rndurile 01-78;


tone - pentru rndurile 79-121;excepie fac rndurile:82;88;94;100;106;112;118; unde se
nregistreaz alevini n milioane bucai

2018
Persoane cu
domiciliul n alte
localiti

ne

Gospodrii/ex
ploataii agricole
fr personalitate juridic cu
domiciliul n
localitate
Sem.1 Sem.2
27
28

Bovine-total cod
(02+08+13+26)
Bovine sub 1 an-total cod
(03+05)
-Bovine femele sub 1 an
din care: sub 6 luni
-Bovine masculi sub 1 an
din care: sub 6 luni
Din cod 02: Viei pentru
sacrificare
Bovine de 1-2 ani total cod
(09+12)
-Bovine femele de 1-2 ani cod
(10+11)
- pentru sacrificare
- altele
-Bovine masculi de 1-2 ani
Bovine de 2 ani i peste-total
cod (14+19)
-Bovine masculi de 2 ani i
peste cod (15+17+18)
-pentru reproductie
din care: Tauri reproductori
autorizai
-reformai (pentru
sacrificare)
-pentru munc
-Femele de 2 ani i peste
cod (20+23)
- Juninci -cod(21+22)
- pentru sacrificare
- altele
- Vaci cod (24+25)
-vaci pentru lapte
-vaci reformate (pentru
sacrificare)
-Bubaline (27+28+29)
-Bivolie pentru reproducie
-Bivoli autorizai pentru
reproducie
-Alte bubaline
Ovine- total cod (31+...+35)
-oi-femele pentru reproducie
-mioare montate
-tineret sub 1 an

01

Sem.2
26

ii

ar

Sem.1
25

pe

rs

Specie/categorie de animale

Total localitate

oa

Cod
rnd

lo
r

CAPITOLUL VII: Animale domestice i/sau animale slbatice crescute n


captivitate, n condiiile legii - Situaia la nceputul semestrului1) -continuare-

rm

02

iv

in

fo

03
04
05
06
07

us

08

ex

at

10
11
12
13

cl

09

De

st

in

14

15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Sem.1
29

Sem.2
30

Entiti cu
personalitate
juridic care au
activitate pe raza
localitii
Sem.1
31

Sem.2
32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


34
35
36
37
38
39
40
41

De

fi
zi
ce

42
43
44
45

ne

lo
r

46
47
48
49

oa

50

rs

51
52

ii

pe

53
54
55

rm

ar

56
57

fo

58

iv

in

59
60
61
62

in

cl
ex

at

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

us

63

st

-oi-alte categorii
-berbeci pentru reproducie
autorizai
Caprine-total cod
(37+...+40)
-capre
-api
-tineret montat
-alte caprine
Porcine-total cod
(42+43+45+49)
Purcei sub 20 kg
Porcine ntre 20-50 kg
din care: tineret de cresctorii
(2-4 luni)
Porcine pentru ngr at-total
cod (46+47+48)
-cu greutate de 50-80 kg
-cu greutate de 81-110 kg
-cu greutate de peste 110 kg
Porcine pentru reproductie de
peste 50 kg-total (50+51+53)
-vieri de reproducie
autorizai
-scroafe montate
din care scroafe la prima
mont
-scroafe nemontate
din care scrofie
din acestea: tineret
femel de prsil (6-9 luni)
Cabaline-total din care:
-cabaline de munc peste 3
ani
-armsari pentru reproducie
autorizai
Mgari
Catri
Iepuri total din care:
-iepuri femele pentru
reproducie
Animale de blan-total
cod(64+...+67)
-vulpi
-nurci
-nutrii
-Alte animale de blan
Psri total cod(69+...+74)
-galinacee
-curci
-rae
-g te
-strui
-alte psri
Din cod 68 -total psri adulte
outoare
din care: gini outoare
Alte animale domestice
i/sau slbatice crescute n
captivitate, n condiiile legii, ce
fac obiectul nscrierii n
registrul agricol
Familii de albine
Peti- total
cod(80+86+92+98+104+110
+116)
Ciprinide- total
cod(81+...+85)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Salmonide- total
cod(87+...+91)

76
77

78
79

80
81
82
83
84
85
86

69

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Sturioni- total
cod(93+...+97)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Esocide- total
cod(99+...+103)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Percide- total
cod(105+...+109)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Siluride- total
cod(111+...+115)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Alti peti- total
cod(117+...+121)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
1)

87
88
89
90
91
92

fi
zi
ce

93
94
95
96
97
98

lo
r

99
100
101
102
103
104

pe

rs

oa

ne

105
106
107
108
109
110

fo

rm

ar

ii

111
112
113
114
115
116

in

117
118
119
120
121

iv

70

cl

us

unitatea de msur:capete - pentru rndurile 01-78;


tone - pentru rndurile 79-121;excepie fac rndurile:82;88;94;100;106;112;118; unde se

ex

nregistreaz alevini n milioane bucai

at

CAPITOLUL VII: Animale domestice i/sau animale slbatice crescute n


captivitate, n condiiile legii - Situaia la nceputul semestrului1) -continuareCod
rnd

Total localitate

De

st

in

Specie/categorie de animale

Bovine-total cod
(02+08+13+26)
Bovine sub 1 an-total cod
(03+05)
-Bovine femele sub 1 an
din care: sub 6 luni
-Bovine masculi sub 1 an
din care: sub 6 luni
Din cod 02: Viei pentru
sacrificare
Bovine de 1-2 ani total cod
(09+12)
-Bovine femele de 1-2 ani cod
(10+11)
- pentru sacrificare
- altele

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Sem.1
33

Sem.2
34

Gospodrii/ex
ploataii agricole
fr
personalitate
juridic cu domi
ciliul n localitate
Sem.1 Sem.2
35
36

2019
Persoane cu
domiciliul n alte
localiti

Sem.1
37

Sem.2
38

Entiti cu
personalitate
juridic care au
activitate pe raza
localitii

Sem.1
39

Sem.2
40

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


12
13
14
15
16
17
18
19

lo
r

fi
zi
ce

20
21
22
23
24
25

oa

ne

26
27
28

ar

ii

pe

rs

29
30
31
32
33
34
35

rm

36

iv

in

fo

37
38
39
40
41

st

in

cl

at

46
47
48
49

ex

45

us

42
43
44

De

-Bovine masculi de 1-2 ani


Bovine de 2 ani i peste-total
cod (14+19)
-Bovine masculi de 2 ani i
peste cod (15+17+18)
-pentru reproductie
din care: Tauri reproductori
autorizai
-reformai (pentru
sacrificare)
-pentru munc
-Femele de 2 ani i peste
cod (20+23)
- Juninci -cod(21+22)
- pentru sacrificare
- altele
- Vaci cod (24+25)
-vaci pentru lapte
-vaci reformate (pentru
sacrificare)
-Bubaline (27+28+29)
-Bivolie pentru reproducie
-Bivoli autorizai pentru
reproducie
-Alte bubaline
Ovine- total cod (31+...+35)
-oi-femele pentru reproducie
-mioare montate
-tineret sub 1 an
-oi-alte categorii
-berbeci pentru reproducie
autorizai
Caprine-total cod
(37+...+40)
-capre
-api
-tineret montat
-alte caprine
Porcine-total cod
(42+43+45+49)
Purcei sub 20 kg
Porcine ntre 20-50 kg
din care: tineret de cresctorii
(2-4 luni)
Porcine pentru ngr at-total
cod (46+47+48)
-cu greutate de 50-80 kg
-cu greutate de 81-110 kg
-cu greutate de peste 110 kg
Porcine pentru reproductie de
peste 50 kg-total (50+51+53)
-vieri de reproducie
autorizai
-scroafe montate
din care scroafe la prima
mont
-scroafe nemontate
din care scrofie
din acestea: tineret
femel de prsil (6-9 luni)
Cabaline-total din care:
-cabaline de munc peste 3
ani
-armsari pentru reproducie
autorizai
Mgari
Catri
Iepuri total din care:
-iepuri femele pentru
reproducie
Animale de blan-total
cod(64+...+67)
-vulpi
-nurci

50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

71

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

fi
zi
ce

76
77

lo
r

78
79

ne

80

ii

pe

rs

oa

81
82
83
84
85
86

in

fo

rm

ar

87
88
89
90
91
92

us
cl
ex

in

at

99
100
101
102
103
104

iv

93
94
95
96
97
98

st

-nutrii
-Alte animale de blan
Psri total cod(69+...+74)
-galinacee
-curci
-rae
-g te
-strui
-alte psri
Din cod 68 -total psri adulte
outoare
din care: gini outoare
Alte animale domestice
i/sau slbatice crescute n
captivitate, n condiiile legii, ce
fac obiectul nscrierii n
registrul agricol
Familii de albine
Peti- total
cod(80+86+92+98+104+110
+116)
Ciprinide- total
cod(81+...+85)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Salmonide- total
cod(87+...+91)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Sturioni- total
cod(93+...+97)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Esocide- total
cod(99+...+103)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Percide- total
cod(105+...+109)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Siluride- total
cod(111+...+115)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
Alti peti- total
cod(117+...+121)
-reproductori
-alevini
-puiet vara 1
-puiet vara 2
-pe te consum
1)

De

72

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

unitatea de msur:capete - pentru rndurile 01-78;


tone - pentru rndurile 79-121;excepie fac rndurile:82;88;94;100;106;112;118; unde se
nregistreaz alevini n milioane bucai

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

73

CAPITOLUL VIII: Evoluia efectivelor de animale n cursul anului, aflate n


proprietate1)
Total localitate

Sem.1
1

Bovine existente la
nceputul semestrului
Viei obinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Bovine existente la sfr itul
semestrului cod
(01+02+03+04-05-06-07-08)
din cod 01: Vaci i bivolie
existente la nceputul
semestrului
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Vaci i bivolie existente la
sfr itul semestrului cod
(10+11+12-13-14-15-16)
Ovine existente la nceputul
semestrului
Miei obinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Ovine existente la sfr itul
semestrului cod
(18+19+20+21-22-23-24-25)
Caprine existente la
nceputul semestrului
Iezi obinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Caprine existente la sfr itul
semestrului cod
(27+28+29+30-31-32-33-34)
Porcine existente la
nceputul semestrului
Purcei obinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Porcine existente la sfr itul
semestrului cod
(36+37+38+39-40- 41-42-43)

01

Gospodrii/exploataii agricole
fr
personalitate
juridic cu domi
ciliul n localitate
Sem.1 Sem.2
3
4

Sem.2
2

ne
oa
rs
pe

10

in

fo

rm

ar

ii

11
12
13
14
15
16
17

in

at

ex

cl

us

iv

18
19
20
21
22
23
24
25
26

De

st

27

28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44

Sem.1
5

Sem.2
6

lo
r

02
03
04
05
06
07
08
09

2015
Persoane cu
domiciliul n alte
localiti

Entiti cu
personalitate
juridic care au
activitate pe raza
localitii

fi
zi
ce

Cod
rnd

Specie/categorie de animale

Sem.1
7

Sem.2
8

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


45
46
47
48
49
50
51
52
53

fi
zi
ce

54

oa

ne

lo
r

55
56
57
58
59
60
61
62

ii

pe

rs

63

at

72

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ar

64
65
66
67
68
69
70
71

in

73
74
75
76
77
78
79

st

Cabaline existente la
nceputul semestrului
Mnji obtinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Cabaline existente la sfr itul
semestrului cod
(45+46+47+48-49-50-51-52)
Psri existente la
nceputul semestrului
Pui obinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Psri moarte
Alte ie iri
Psri existente la sfr itul
semestrului cod
(54+55+56+57-58-59-60-61)
Alte animale domestice
i/sau slbatice crescute n
captivitate, n condiiile
legii, ce fac obiectul
nscrierii n registrul agricol
existente la nceputul
semestrului
Alte animale obinute
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Alte animale domestice i/sau
slbatice crescute n
captivitate, n condiiile legii, ce
fac obiectul nscrierii n
registrul agricol, existente la
sfr itul semestrului
cod (63+64+65+66-67-68-6970)
Familii de albine1) existente
la nceputul semestrului
Familii noi de albine1) obinute
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Familii de albine moarte
Alte ie iri
Familii de albine existente la
sfr itul semestrului (cod
72+73+74+75-76-77-78)
Peti existeni la
nceputul semestrului
Puiet obinut
Cumprri
Vnzri
Pierderi material biologic
Pe ti existeni la nceputul
semestrului (cod 81+82-8384)
1)

De

74

80
81
82
83
84
85

unitatea de msur:capete - pentru rndurile 01-79;


tone - pentru rndurile 80-85;

CAPITOLUL VIII: Evoluia efectivelor de animale n cursul anului, aflate n


proprietate1) -continuareSpecie/categorie de animale

Cod
rnd

Total localitate

Gospodrii/ex
ploataii agricole

2016
Persoane cu
domiciliul n alte

Entiti cu
personalitate

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

Sem.1
9

Bovine existente la
nceputul semestrului
Viei obinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Bovine existente la sfr itul
semestrului cod
(01+02+03+04-05-06-07-08)
din cod 01: Vaci i bivolie
existente la nceputul
semestrului
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Vaci i bivolie existente la
sfr itul semestrului cod
(10+11+12-13-14-15-16)
Ovine existente la nceputul
semestrului
Miei obinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Ovine existente la sfr itul
semestrului cod
(18+19+20+21-22-23-24-25)
Caprine existente la
nceputul semestrului
Iezi obinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Caprine existente la sfr itul
semestrului cod
(27+28+29+30-31-32-33-34)
Porcine existente la
nceputul semestrului
Purcei obinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Porcine existente la sfr itul
semestrului cod
(36+37+38+39-40-41-42-43)
Cabaline existente la
nceputul semestrului
Mnji obtinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte

01

fr
personalitate
juridic cu domi
ciliul n localitate
Sem.1 Sem.2
11
12

Sem.2
10

localiti

Sem.1
13

ne
ii

pe

rs

oa

11
12
13
14
15
16
17

ar

18

cl

us

iv

in

fo

rm

19
20
21
22
23
24
25
26

De

st

in

at

ex

27

36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51

Sem.2
14

lo
r

10

28
29
30
31
32
33
34
35

juridic care au
activitate pe raza
localitii

fi
zi
ce

02
03
04
05
06
07
08
09

75

Sem.1
15

Sem.2
16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


52
53

54

fi
zi
ce

55
56
57
58
59
60
61
62

ne

lo
r

63

in

fo

rm

ar

ii

pe

rs

oa

64
65
66
67
68
69
70
71

us
cl
ex

at

73
74
75
76
77
78
79

iv

72

80

81
82
83
84
85

De

st

Alte ie iri
Cabaline existente la sfr itul
semestrului cod
(45+46+47+48-49-50-51-52)
Psri existente la
nceputul semestrului
Pui obinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Psri moarte
Alte ie iri
Psri existente la sfr itul
semestrului cod
(54+55+56+57-58-59-60-61)
Alte animale domestice
i/sau slbatice crescute n
captivitate, n condiiile
legii, ce fac obiectul
nscrierii n registrul agricol
existente la nceputul
semestrului
Alte animale obinute
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Alte animale domestice i/sau
slbatice crescute n
captivitate, n condiiile legii, ce
fac obiectul nscrierii n
registrul agricol, existente la
sfr itul semestrului
cod (63+64+65+66-67-68-6970)
Familii de albine1) existente
la nceputul semestrului
Familii noi de albine1) obinute
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Familii de albinemoarte
Alte ie iri
Familii de albine existente la
sfr itul semestrului (cod
72+73+74+75-76-77-78)
Peti existeni la
nceputul semestrului
Puiet obinut
Cumprri
Vnzri
Pierderi material biologic
Pe ti existeni la nceputul
semestrului (cod 81+82-8384)
1)

in

76

unitatea de msur:capete - pentru rndurile 01-79;


tone - pentru rndurile 80-85;

CAPITOLUL VIII: Evoluia efectivelor de animale n cursul anului, aflate n


proprietate1) -continuareSpecie/categorie de animale

A
Bovine existente la
nceputul semestrului

Cod
rnd

B
01

Total localitate

Sem.1
17

Sem.2
18

Gospodrii/ex
ploataii agricole
fr personalitate
juridic cu
domi
ciliul
n
locali-tate
Sem.1 Sem.2
19
20

2017
Persoane cu
domiciliul n alte
localiti

Sem.1
21

Sem.2
22

Entiti cu
personalitate
juridic care au
activitate pe raza
localitii
Sem.1
23

Sem.2
24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


02
03
04
05
06
07
08
09

10

ne

lo
r

fi
zi
ce

11
12
13
14
15
16
17

oa

18

rm

ar

ii

pe

rs

19
20
21
22
23
24
25
26

fo

27

iv
us
cl
ex

at

36

in

28
29
30
31
32
33
34
35

in

37
38
39
40
41
42
43
44

st

De

Viei obinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Bovine existente la sfr itul
semestrului cod
(01+02+03+04-05-06-07-08)
din cod 01: Vaci i bivolie
existente la nceputul
semestrului
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Vaci i bivolie existente la
sfr itul semestrului cod
(10+11+12-13-14-15-16)
Ovine existente la nceputul
semestrului
Miei obinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Ovine existente la sfr itul
semestrului cod
(18+19+20+21-22-23-24-25)
Caprine existente la
nceputul semestrului
Iezi obinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Caprine existente la sfr itul
semestrului cod
(27+28+29+30-31-32-33-34)
Porcine existente la
nceputul semestrului
Purcei obinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Porcine existente la sfr itul
semestrului cod
(36+37+38+39-40-41-42-43)
Cabaline existente la
nceputul semestrului
Mnji obtinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Cabaline existente la sfr itul
semestrului cod
(45+46+47+48-49-50-51-52)
Psri existente la
nceputul semestrului
Pui obinui
Cumprri

45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56

77

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


57
58
59
60
61
62

fi
zi
ce

63

pe

rs

oa

ne

lo
r

64
65
66
67
68
69
70
71

ar

ii

72

iv

in

fo

rm

73
74
75
76
77
78
79

cl
ex

81
82
83
84
85

us

80

at

Alte intrri
Vnzri
Tieri
Psri moarte
Alte ie iri
Psri existente la sfr itul
semestrului cod
(54+55+56+57-58-59-60-61)
Alte animale domestice
i/sau slbatice crescute n
captivitate, n condiiile
legii, ce fac obiectul
nscrierii n registrul agricol
existente la nceputul
semestrului
Alte animale obinute
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Alte animale domestice i/sau
slbatice crescute n
captivitate, n condiiile legii, ce
fac obiectul nscrierii n
registrul agricol, existente la
sfr itul semestrului
cod (63+64+65+66-67-68-6970)
Familii de albine1) existente
la nceputul semestrului
Familii noi de albine1) obinute
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Familii de albine moarte
Alte ie iri
Familii de albine existente la
sfr itul semestrului (cod
72+73+74+75-76-77-78)
Peti existeni la
nceputul semestrului
Puiet obinut
Cumprri
Vnzri
Pierderi material biologic
Pe ti existeni la nceputul
semestrului (cod 81+82-8384)
1)

in

78

De

st

unitatea de msur:capete - pentru rndurile 01-79;


tone - pentru rndurile 80-85;

CAPITOLUL VIII: Evoluia efectivelor de animale n cursul anului, aflate n


proprietate1) -continuareSpecie/categorie de animale

A
Bovine existente la
nceputul semestrului
Viei obinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri

Cod
rnd

B
01
02
03
04
05
06
07
08

Total localitate

Sem.1
25

Sem.2
26

Gospodrii/ex
ploataii agricole
fr
personalitate
juridic cu domi
ciliul n localitate
Sem.1 Sem.2
27
28

2018
Persoane cu
domiciliul n alte
localiti

Sem.1
29

Sem.2
30

Entiti cu
personalitate
juridic care au
activitate pe raza
localitii

Sem.1
31

Sem.2
32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


09

10

fi
zi
ce

11
12
13
14
15
16
17

18

rs

oa

ne

lo
r

19
20
21
22
23
24
25
26

pe

27

in

fo

rm

ar

ii

28
29
30
31
32
33
34
35

st

in

us
cl
ex

at

37
38
39
40
41
42
43
44

iv

36

De

Bovine existente la sfr itul


semestrului cod
(01+02+03+04-05-06-07-08)
din cod 01: Vaci i bivolie
existente la nceputul
semestrului
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Vaci i bivolie existente la
sfr itul semestrului cod
(10+11+12-13-14-15-16)
Ovine existente la nceputul
semestrului
Miei obinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Ovine existente la sfr itul
semestrului cod
(18+19+20+21-22-23-24-25)
Caprine existente la
nceputul semestrului
Iezi obinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Caprine existente la sfr itul
semestrului cod
(27+28+29+30-31-32-33-34)
Porcine existente la
nceputul semestrului
Purcei obinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Porcine existente la sfr itul
semestrului cod
(36+37+38+39-40-41-42-43)
Cabaline existente la
nceputul semestrului
Mnji obtinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Cabaline existente la sfr itul
semestrului cod
(45+46+47+48-49-50-51-52)
Psri existente la
nceputul semestrului
Pui obinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Psri moarte
Alte ie iri
Psri existente la sfr itul
semestrului cod
(54+55+56+57-58-59-60-61)

45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56
57
58
59
60
61
62

79

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


63

lo
r

fi
zi
ce

64
65
66
67
68
69
70
71

oa

ne

72

ar

ii

pe

rs

73
74
75
76
77
78
79

rm

80

in

fo

81
82
83
84
85

iv

Alte animale domestice


i/sau slbatice crescute n
captivitate, n condiiile
legii, ce fac obiectul
nscrierii n registrul agricol
existente la nceputul
semestrului
Alte animale obinute
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Alte animale domestice i/sau
slbatice crescute n
captivitate, n condiiile legii, ce
fac obiectul nscrierii n
registrul agricol, existente la
sfr itul semestrului
cod (63+64+65+66-67-68-6970)
Familii de albine1) existente
la nceputul semestrului
Familii noi de albine1) obinute
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Familii de albine moarte
Alte ie iri
Familii de albine existente la
sfr itul semestrului (cod
72+73+74+75-76-77-78)
Peti existeni la
nceputul semestrului
Puiet obinut
Cumprri
Vnzri
Pierderi material biologic
Pe ti existeni la nceputul
semestrului (cod 81+82-8384)

us

80

1)

ex

cl

unitatea de msur:capete - pentru rndurile 01-79;


tone - pentru rndurile 80-85;

at

CAPITOLUL VIII: Evoluia efectivelor de animale n cursul anului, aflate n


proprietate1) -continuareCod
rnd

Total localitate

De

st

in

Specie/categorie de animale

A
Bovine existente la
nceputul semestrului
Viei obinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Bovine existente la sfr itul
semestrului cod
(01+02+03+04-05-06-07-08)
din cod 01: Vaci i bivolie
existente la nceputul
semestrului
Cumprri
Alte intrri

B
01
02
03
04
05
06
07
08
09

10

11
12

Sem.1
33

Sem.2
34

Gospodrii/ex
ploataii agricole
fr
personalitate
juridic cu domi
ciliul n localitate
Sem.1 Sem.2
35
36

2019
Persoane cu
domiciliul n alte
localiti

Sem.1
37

Sem.2
38

Entiti cu
personalitate
juridic care au
activitate pe raza
localitii

Sem.1
39

Sem.2
40

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


13
14
15
16
17

18

fi
zi
ce

19
20
21
22
23
24
25
26

lo
r

27

ii

pe

rs

oa

ne

28
29
30
31
32
33
34
35

ar

36

cl

us

iv

in

fo

rm

37
38
39
40
41
42
43
44

st

in

at

46
47
48
49
50
51
52
53

ex

45

De

Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Vaci i bivolie existente la
sfr itul semestrului cod
(10+11+12-13-14-15-16)
Ovine existente la nceputul
semestrului
Miei obinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Ovine existente la sfr itul
semestrului cod
(18+19+20+21-22-23-24-25)
Caprine existente la
nceputul semestrului
Iezi obinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Caprine existente la sfr itul
semestrului cod
(27+28+29+30-31-32-33-34)
Porcine existente la
nceputul semestrului
Purcei obinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Porcine existente la sfr itul
semestrului cod
(36+37+38+39-40-41-42-43)
Cabaline existente la
nceputul semestrului
Mnji obtinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Cabaline existente la sfr itul
semestrului cod
(45+46+47+48-49-50-51-52)
Psri existente la
nceputul semestrului
Pui obinui
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Psri moarte
Alte ie iri
Psri existente la sfr itul
semestrului cod
(54+55+56+57-58-59-60-61)
Alte animale domestice
i/sau slbatice crescute n
captivitate, n condiiile
legii, ce fac obiectul
nscrierii n registrul agricol
existente la nceputul
semestrului
Alte animale obinute

54
55
56
57
58
59
60
61
62

63

64

81

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


65
66
67
68
69
70
71

fi
zi
ce

Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Tieri
Animale moarte
Alte ie iri
Alte animale domestice i/sau
slbatice crescute n
captivitate, n condiiile legii, ce
fac obiectul nscrierii n
registrul agricol, existente la
sfr itul semestrului
cod (63+64+65+66-67-68-6970)
Familii de albine1) existente
la nceputul semestrului
Familii noi de albine1) obinute
Cumprri
Alte intrri
Vnzri
Familii de albine moarte
Alte ie iri
Familii de albine existente la
sfr itul semestrului (cod
72+73+74+75-76-77-78)
Peti existeni la
nceputul semestrului
Puiet obinut
Cumprri
Vnzri
Pierderi material biologic
Pe ti existeni la nceputul
semestrului (cod 81+82-8384)
1)

72

oa

ne

lo
r

73
74
75
76
77
78
79

rs

80

ii

pe

81
82
83
84
85

rm

ar

82

in

fo

unitatea de msur:capete - pentru rndurile 01-79;


tone - pentru rndurile 80-85;

Cod
rnd

Gospod
rii/ex
ploataii
agricole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

Uni
ti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
-tate
pe
raza
locali
-tii

Total
locali
-tate

Gospod
rii/ex
ploataii
agricole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
-tate
pe
raza
locali
-tii

in
st
De
A
Tractoare pn la 45 CP
Tractoare ntre 46-65 CP
Tractoare ntre 66-100 CP
Tractoare ntre 101-140 CP
Tractoare ntre 141-200 CP
Tractoare ntre 201-280 CP
Tractoare peste 280 CP
Motocultoare
Motocositoare
Pluguri pentru tractor cu dou

B
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

- buci
2016

2015

Total
locali
-tate

at

ex

cl

Denumire utilaj, instalaie, mijloc


de transport etc.

us

iv

CAPITOLUL IX: Utilaje, instalaii pentru agricultur, mijloace de transport


cu traciune animal i mecanic existente la nceputul anului pe raza
localitii

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


trupie
Pluguri pentru tractor cu trei
trupie
Pluguri pentru tractor cu mai mult
de trei trupie
Pluguri cu traciune animal

11
12
13
14

Cultivatoare
Grape cu traciune mecanic (toate
tipurile)
Grape cu traciune animal

15
16
17

Combinatoare
Semntori cu traciune mecanic
pentru pioase - simple
Semntori cu traciune mecanic
pentru pioase multifuncionale
Semntori cu traciune mecanic
pentru pioase - semnat n teren
nelucrat
Semntori cu traciune mecanic
pentru pr itoare - simple
Semntori cu traciune mecanic
pentru pr itoare - multifuncionale
Semntori cu traciune mecanic
pentru pr itoare- semnat n
teren nelucrat
Semntori cu traciune animal

19

21

Care i crue
ncrctoare hidraulice
Motopompe pentru irigat
Aripi de ploaie cu deplasare
manual
Instalaii de irigat autodeplasabile
cu tambur i furtun

oa

ne

22

rs

23

ii

pe

24
25
26

ar

27

rm

28

fo

29

in

30
31

us

cl

33

iv

32

ex

34

at

in

De

st

Ma ini de decoletat sfecl de zahr


Combine i ma ini pentru recoltat
cartofi
Cositori cu traciune mecanic
Vindrovere autopropulsate pentru
recoltat furaje
Prese pentru balotat paie i fn baloi paralelipipedici
Prese pentru balotat paie i fn baloi cilindrici
Remorci pentru tractor
Autovehicule pentru transport
mrfuri cu capacitate pn la 1,5
tone
Autovehicule pentru transport
mrfuri cu capacitate peste 1,5
tone

lo
r

20

Ma ini pentru plantat cartofi


Ma ini pentru plantat rsaduri
Ma ini pentru mpr tiat
ngr minte chimice
Ma ini pentru mpr tiat
ngr minte organice
Ma ini de stropit i prfuit cu
traciune mecanic - purtate
Ma ini de stropit i prfuit cu
traciune mecanic - tractate
Ma ini pentru erbicidat
Combine autopropulsate pentru
recoltat cereale pioase
Combine autopropulsate pentru
recoltat porumb
Combine autopropulsate pentru
recoltat furaje
Batoze pentru cereale pioase
Combine pentru recoltat sfecl de
zahr
Dislocatoare pentru sfecl de zahr

fi
zi
ce

18

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

83

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


Instalaii de irigat cu deplasare
liniar

52
53
54

Instalaii de irigat cu pivot


Instalaii pentru muls mecanic
Instalaii pentru prepararea
furajelor
Instalaii pentru evacuarea
dejeciilor
Instalaii/cazan pentru fabricat
uic/rachiu
Alte utilaje, instalaii pentru
agricultur, mijloace de transport
cu traciune animal i mecanic
Mori cu ciocnele

55
56
57
58

fi
zi
ce

84

59
60
61

Mori cu valuri

lo
r

Alte mori

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

ex

cl

us

iv

in

fo

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

Tractoare pn la 45 CP

at

Tractoare ntre 46-65 CP


Tractoare ntre 101-140 CP

st

Tractoare ntre 141-200 CP

in

Tractoare ntre 66-100 CP

De

Tractoare ntre 201-280 CP


Tractoare peste 280 CP
Motocultoare

Motocositoare
Pluguri pentru tractor cu dou
trupie
Pluguri pentru tractor cu trei
trupie
Pluguri pentru tractor cu mai mult
de trei trupie
Pluguri cu traciune animal
Cultivatoare
Grape cu traciune mecanic (toate
tipurile)
Grape cu traciune animal
Combinatoare
Semntori cu traciune mecanic
pentru pioase - simple
Semntori cu traciune mecanic
pentru pioase multifuncionale
Semntori cu traciune mecanic

05

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

10

11

- buci
2018

Uni
ti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
-tate
pe
raza
locali
-tii

Total
locali
-tate

Gospod
rii/ex
ploa
taii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
-tate
pe
raza
locali
-tii

12

13

14

15

16

pe

B
01
02
03
04

Total
locali
-tate

ii

2017

ar

Cod
rnd

rm

Denumire utilaj, instalaie, mijloc


de transport etc.

rs

oa

ne

CAPITOLUL IX: Utilaje, instalaii pentru agricultur, mijloace de transport


cu traciune animal i mecanic existente la nceputul anului pe raza
localitii-continuare-

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


pentru pioase - semnat n teren
nelucrat
Semntori cu traciune mecanic
pentru pr itoare - simple
Semntori cu traciune mecanic
pentru pr itoare - multifuncionale
Semntori cu traciune mecanic
pentru pr itoare- semnat n
teren nelucrat
Semntori cu traciune animal

21
22
23

Ma ini pentru plantat rsaduri


Ma ini pentru mpr tiat
ngr minte chimice
Ma ini pentru mpr tiat
ngr minte organice
Ma ini de stropit i prfuit cu
traciune mecanic - purtate
Ma ini de stropit i prfuit cu
traciune mecanic - tractate
Ma ini pentru erbicidat
Combine autopropulsate pentru
recoltat cereale pioase
Combine autopropulsate pentru
recoltat porumb
Combine autopropulsate pentru
recoltat furaje
Batoze pentru cereale pioase
Combine pentru recoltat sfecl de
zahr
Dislocatoare pentru sfecl de zahr

27
28
29

in

st

Care i crue

De

ncrctoare hidraulice

Motopompe pentru irigat


Aripi de ploaie cu deplasare
manual
Instalaii de irigat autodeplasabile
cu tambur i furtun
Instalaii de irigat cu deplasare
liniar
Instalaii de irigat cu pivot
Instalaii pentru muls mecanic
Instalaii pentru prepararea
furajelor
Instalaii pentru evacuarea
dejeciilor
Instalaii/cazan pentru fabricat
uic/rachiu
Alte utilaje, instalaii pentru
agricultur, mijloace de transport
cu traciune animal i mecanic
Mori cu ciocnele
Mori cu valuri
Alte mori

lo
r

30

ne

31

oa

32

rs

33

pe

34
35

ii

36

rm

ar

37
38

fo

39

in

40
41

ex

cl

44

us

43

iv

42

at

Ma ini de decoletat sfecl de zahr


Combine i ma ini pentru recoltat
cartofi
Cositori cu traciune mecanic
Vindrovere autopropulsate pentru
recoltat furaje
Prese pentru balotat paie i fn baloi paralelipipedici
Prese pentru balotat paie i fn baloi cilindrici
Remorci pentru tractor
Autovehicule pentru transport
mrfuri cu capacitate pn la 1,5
tone
Autovehicule pentru transport
mrfuri cu
capacitate peste 1,5 tone

fi
zi
ce

24
25
26

Ma ini pentru plantat cartofi

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

85

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

CAPITOLUL IX: Utilaje, instalaii pentru agricultur, mijloace de transport


cu traciune animal i mecanic existente la nceputul anului pe raza
localitii-continuareGospod
rii/ex
ploataii
agri
cole
fr
perso
nalita
te
juridi
c cu
domi
ciliul
n
locali
-tate

Persoa
ne cu
domi
ciliul
n
alte
locali
-ti

Tractoare ntre 66-100 CP

rm

Tractoare ntre 101-140 CP


Tractoare ntre 141-200 CP

fo

Tractoare ntre 201-280 CP

in

Tractoare peste 280 CP


Motocultoare

ex

cl

us

iv

Motocositoare
Pluguri pentru tractor cu dou
trupie
Pluguri pentru tractor cu trei
trupie
Pluguri pentru tractor cu mai mult
de trei trupie
Pluguri cu traciune animal

st

in

at

Cultivatoare
Grape cu traciune mecanic (toate
tipurile)
Grape cu traciune animal
Combinatoare
Semntori cu traciune mecanic
pentru pioase - simple
Semntori cu traciune mecanic
pentru pioase multifuncionale
Semntori cu traciune mecanic
pentru pioase - semnat n teren
nelucrat
Semntori cu traciune mecanic
pentru pr itoare - simple
Semntori cu traciune mecanic
pentru pr itoare - multifuncionale
Semntori cu traciune mecanic
pentru pr itoare- semnat n
teren nelucrat
Semntori cu traciune animal
Ma ini pentru plantat cartofi
Ma ini pentru plantat rsaduri
Ma ini pentru mpr tiat
ngr minte chimice
Ma ini pentru mpr tiat
ngr minte organice

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

rs
18

pe

ii

Tractoare ntre 46-65 CP

17

ar

Tractoare pn la 45 CP

19

Entiti
cu
perso
nalita
te
juridi
c
care
au
activi
-tate
pe
raza
locali
-tii

fi
zi
ce

B
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Total
locali
-tate

lo
r

- buci
2019

ne

Cod
rnd

oa

Denumire utilaj, instalaie, mijloc


de transport etc.

De

86

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


Ma ini de stropit i prfuit cu
traciune mecanic - purtate
Ma ini de stropit i prfuit cu
traciune mecanic - tractate
Ma ini pentru erbicidat
Combine autopropulsate pentru
recoltat cereale pioase
Combine autopropulsate pentru
recoltat porumb
Combine autopropulsate pentru
recoltat furaje
Batoze pentru cereale pioase
Combine pentru recoltat sfecl de
zahr
Dislocatoare pentru sfecl de zahr

87

29
30
31
32
33
34
35

fi
zi
ce

36
37
38

Ma ini de decoletat sfecl de zahr


Combine i ma ini pentru recoltat
cartofi
Cositori cu traciune mecanic
Vindrovere autopropulsate pentru
recoltat furaje
Prese pentru balotat paie i fn baloi paralelipipedici
Prese pentru balotat paie i fn baloi cilindrici
Remorci pentru tractor
Autovehicule pentru transport
mrfuri cu capacitate pn la 1,5
tone
Autovehicule pentru transport
mrfuri cu
capacitate peste 1,5 tone

39

lo
r

40

ne

41

oa

42

rs

43

pe

44

ar

rm

46

ii

45

47
48
49

Care i crue

in

iv

Motopompe pentru irigat


Aripi de ploaie cu deplasare
manual
Instalaii de irigat autodeplasabile
cu tambur i furtun
Instalaii de irigat cu deplasare
liniar

fo

ncrctoare hidraulice

50

us

51

cl

52
53
54

Instalaii de irigat cu pivot

ex

Instalaii pentru muls mecanic


Instalaii pentru prepararea
furajelor
Instalaii pentru evacuarea
dejeciilor
Instalaii/cazan pentru fabricat
uic/rachiu
Alte utilaje, instalaii pentru
agricultur, mijloace de transport
cu traciune animal i mecanic
Mori cu ciocnele

at

55

in

56

st

57

De

58
59
60
61

Mori cu valuri
Alte mori

CAPITOLUL X: a) Aplicarea ngrmintelor, amendamentelor i


pesticidelor pe suprafee situate pe raza localiti
Denumire
A

ngrminte chimice total 1)


a) Azotoase
b) Fosfatice
c) Potasice
ngrminte naturale
Amendamente

Cod
rnd
B

01
02
03
04
05
06

2015

ha
1

2016

tone
2

ha
3

2017

tone
4

ha
5

2018

tone
6

ha
7

2019

tone

Ha

tone

10

88

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

Insecticide1)
Fungicide1)
Erbicide1) - total, din care pentru:
a) gru
b) porumb
1)

07
08
09
10
11

n echivalent substan activ.

2015

Cod
rnd

Denumire

ngrminte chimice aplicate total cod


rnd (02+15)
A. Culturi arabile total
cod rnd (03++14)
Gru i secar

azotoase
ha

tone
4

03

10

Cartofi total

11

Legume total

12

Plante de nutre total

13

Alte culturi n arabil


B. Culturi permanente total cod rnd
(16++20)
Puni naturale

14

pe

cl

15

ii

Sfecl de zahr

ar

09

rm

08

Soia boabe

fo

Rapi

in

07

tone
8

iv

Floarea-soarelui

us

05
06

ha

tone
6

rs

04

Porumb i sorg boabe

ha
5

oa

02

Orzoaic de primvar

fosfatice

ne

01

Orz+Orzoaic de toamn

potasice

lo
r

Total
ngr minte d.c:
ha
tone
1
2

fi
zi
ce

CAPITOLUL X: b) Utilizarea ngrmintelor chimice (n echivalent


substan activ) la principalele culturi

ex

16

Fnee naturale

17

18

at

Vii i hameiti

in

Livezi

19
20

De

st

Alte culturi permanente

CAPITOLUL X: b) Utilizarea ngrmintelor chimice (n echivalent substan


activ) la principalele culturi
continuare2016

Denumire
A

ngrminte chimice aplicate total cod


rnd (02+15)
A. Culturi arabile total
cod rnd (03++14)
Gru i secar
Orz+Orzoaic de toamn

Cod
rnd
B

01
02
03
04

Orzoaic de primvar

05

Porumb i sorg boabe

06

Floarea-soarelui

07

Total
ngr minte d.c:
ha
tone
1
2

azotoase
ha
3

tone
4

potasice

fosfatice

ha
5

ha

tone
6

tone
8

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


Rapi

89

08

Soia boabe

09

Sfecl de zahr

10

Cartofi total

11

Legume total

12

Plante de nutre total

13

Alte culturi n arabil


B. Culturi permanente total cod rnd
(16++20)
Puni naturale

14

16

Fnee naturale

17

Vii i hameiti

18

Livezi

19

Alte culturi permanente

20

lo
r

fi
zi
ce

15

ngrminte chimice aplicate total cod


rnd (02+15)
A. Culturi arabile total
cod rnd (03++14)
Gru i secar

06

Floarea-soarelui

07

Rapi

08

Soia boabe

09

tone
8

rm
iv

Porumb i sorg boabe

ha

tone
6

us

05

ha
5

ex

cl

04

tone
4

in

03

Orzoaic de primvar

fosfatice

fo

02

Orz+Orzoaic de toamn

ha

potasice

ar

01

2017

azotoase

ii

Denumire

Total
ngr minte d.c:
ha
tone
1
2

pe

Cod
rnd

rs

oa

ne

CAPITOLUL X: b) Utilizarea ngrmintelor chimice (n echivalent substan


activ) la principalele culturi
continuare-

Sfecl de zahr

10

at

Cartofi total

in

Legume total

st

Plante de nutre total

11
12
13

16

Fnee naturale

17

De

Alte culturi n arabil


B. Culturi permanente total cod rnd
(16++20)
Puni naturale

14
15

Vii i hameiti

18

Livezi

19

Alte culturi permanente

20

CAPITOLUL X: b) Utilizarea ngrmintelor chimice (n echivalent substan


activ) la principalele culturi
continuare2018

Denumire
A

Cod
rnd
B

Total
ngr minte d.c:
ha
tone
1
2

azotoase
ha
3

tone
4

potasice

fosfatice

ha
5

ha

tone
6

tone
8

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


ngrminte chimice aplicate total cod
rnd (02+15)
A. Culturi arabile total
cod rnd (03++14)
Gru i secar

01
02
03
05

Porumb i sorg boabe

06

Floarea-soarelui

07

Rapi

08

Soia boabe

09

Sfecl de zahr

10

Cartofi total

11

Legume total

12

Plante de nutre total

13

Alte culturi n arabil


B. Culturi permanente total cod rnd
(16++20)
Puni naturale

14

16

Fnee naturale

17

Vii i hameiti

18

Livezi

19

Alte culturi permanente

20

lo
r

Orzoaic de primvar

fi
zi
ce

04

ne

Orz+Orzoaic de toamn

pe

rs

oa

15

rm

ar

ii

90

cl

Denumire

Porumb i sorg boabe

st

Orzoaic de primvar

De

Orz+Orzoaic de toamn

at

01

in

ngrminte chimice aplicate total cod


rnd (02+15)
A. Culturi arabile total
cod rnd (03++14)
Gru i secar

ex

02
03
04
05
06

Floarea-soarelui

07

Rapi

08

Soia boabe

09

Sfecl de zahr

10

Cartofi total

11

Legume total

12

Plante de nutre total

13

Alte culturi n arabil


B. Culturi permanente total cod rnd
(16++20)
Puni naturale

14

16

Fnee naturale

17

Vii i hameiti

18

Livezi

19

15

Total
ngr minte d.c:
ha
tone
1
2

us

Cod
rnd

iv

in

fo

CAPITOLUL X: b) Utilizarea ngrmintelor chimice (n echivalent substan


activ) la principalele culturi
continuare2019
azotoase
ha
3

tone
4

potasice

fosfatice

ha
5

ha

tone
6

tone
8

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


Alte culturi permanente

91

20

CAPITOLUL XI: Cldiri existente la nceputul anului pe raza localitii


Cod
rnd

Zona

2015
Total
localitate

C
Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

D
01

Anul terminrii

03

Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

04

Anul terminrii

06

Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

07

Anul terminrii

09

Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

10

at

ex

Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

in

Anul terminrii

ne
oa
rs
ii
ar
in

fo

rm

08

11

12

13

14
15
16

Anul terminrii

18

Suprafaa
construit
desf urat - m2 -

19

Tipul cldirii*

20

Anul terminrii

21

st

pe

05

Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

De

lo
r

02

cl

Anul terminrii

Entiti cu
personalitate
juridic care
au activitate
pe raza
localitii

iv

Persoane cu
domiciliul n
alte
localiti

us

Gospodrii/
exploataii
agricole fr
personalitate
juridic cu
domiciliul n
localitate
2

fi
zi
ce

Date privind identificarea cldirii


Adresa cldirii

17

CAPITOLUL XI: Cldiri existente la nceputul anului pe raza localitii


-continuareDate privind identificarea cldirii
Adresa cldirii

Zona

Cod
rnd

2016
Total
localitate

Gospodrii/
exploataii

Persoane cu
domiciliul n

Entiti cu
personalitate

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

C
Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

D
01

Anul terminrii

03

Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

04

Anul terminrii

06

Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

07

Anul terminrii

09

Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

10

Anul terminrii

12

Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

13

Anul terminrii

15

ex

fi
zi
ce
ne
rs
pe
ii
fo

rm

ar

11

14

16

17
18
19

Tipul cldirii*

20

Anul terminrii

21

in

oa

08

Suprafaa
construit
desf urat - m2 -

De

lo
r

05

st

at

Anul terminrii

02

cl

Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

juridic care
au activitate
pe raza
localitii

in

alte
localiti

iv

agricole fr
personalitate
juridic cu
domiciliul n
localitate
6

us

92

CAPITOLUL XI: Cldiri existente la nceputul anului pe raza localitii


-continuareDate privind identificarea cldirii
Adresa cldirii

Zona

Cod
rnd

2017
Total
localitate

C
Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

D
01

02

Gospodrii/
exploataii
agricole fr
personalitate
juridic cu
domiciliul n
localitate
10

Persoane cu
domiciliul n
alte
localiti

Entiti cu
personalitate
juridic care
au activitate
pe raza
localitii

11

12

Anul terminrii

03

Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

04

Anul terminrii

06

Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

07

Anul terminrii

09

Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

10

Anul terminrii

12

Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

13

Anul terminrii

15

Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

16

Anul terminrii

18

Suprafaa
construit
desf urat - m2 -

19

Tipul cldirii*

iv

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

93

05

fi
zi
ce

08

rs

oa

ne

lo
r

11

ar

ii

pe

14

in

fo

rm

17

21

ex

cl

Anul terminrii

us

20

at

CAPITOLUL XI: Cldiri existente la nceputul anului pe raza localitii


-continuareDate privind identificarea cldirii

in

Zona

Cod
rnd

2018
Total
localitate

De

st

Adresa cldirii

C
Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

D
01

Anul terminrii

03

Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

04

Anul terminrii

06

Suprafaa
construit

07

02

05

13

Gospodrii/
exploataii
agricole fr
personalitate
juridic cu
domiciliul n
localitate
14

Persoane cu
domiciliul n
alte
localiti

Entiti cu
personalitate
juridic care
au activitate
pe raza
localitii

15

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


desf urat - m2 Tipul cldirii*

08

Anul terminrii

09

Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

10

Anul terminrii

12

Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

13

Anul terminrii

15

Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

16

Anul terminrii

18

Suprafaa
construit
desf urat - m2 -

19

Tipul cldirii*

20

Anul terminrii

21

fi
zi
ce

11

lo
r

14

ii

pe

rs

oa

ne

17

rm

ar

94

Cod
rnd

2019

Total
localitate

D
01

17

ex

cl

us

Zona

iv

Date privind identificarea cldirii


Adresa cldirii

in

fo

CAPITOLUL XI: Cldiri existente la nceputul anului pe raza localitii


-continuare-

in

at

C
Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

st

De

02

Anul terminrii

03

Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

04

Anul terminrii

06

Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

07

Anul terminrii

09

Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

10

05

08

11

Gospodrii/
exploataii
agricole fr
personalitate
juridic cu
domiciliul n
localitate
18

Persoane cu
domiciliul n
alte
localiti

Entiti cu
personalitate
juridic care
au activitate
pe raza
localitii

19

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


Anul terminrii

12

Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

13

Anul terminrii

15

Suprafaa
construit
desf urat - m2 Tipul cldirii*

16

Anul terminrii

18

Suprafaa
construit
desf urat - m2 -

19

Tipul cldirii*

20

Anul terminrii

21

95

14

rs

oa

ne

lo
r

fi
zi
ce

17

pe

CAPITOLUL XII a): Producia vegetal obinut-culturi n cmp2016

ii

2015

Producia
Cod
rnd Suprafaa Medie Total Suprafaa

rm

ar

Cultura

fo

in

Cereale pentru boabe total (exclusiv smna) cod


(02+...+19)
Gru comun de toamn

iv

Gru comun de primvar

us

Gru dur de toamn

cl

Gru dur de primvar


Secar de toamn

ex

Secar de primvar
Orz

at

Orzoaic de toamn

in

Orzoaic de primvar

Sorg pentru boabe


Triticale de toamn

De

Porumb boabe

st

Ovz

01

Producia
Medie

ha

kg/ha

tone

ha

kg/ha

Tone

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Triticale de primvar

15

Orez

16

Mei

17

Hri c

18

Alte cereale

19

Leguminoase boabe total (exclusiv smna) cod


(21+...+26)

20

Mazre boabe

21

Fasole boabe

22

Linte

23

Bob

24

Lupin

25

Alte leguminoase boabe (nut, mzriche etc.)

26

Rdcinoase total cod (28+29+30)

27

Sfecl de zahr (exclusiv smn)

28

Sfecl furajer (exclusiv smn)

29

Total

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


Alte rdcinoase furajere (morcovi furajeri, napi, etc.)
(exclusiv smn)

30

Cartofi total (exclusiv smn) cod (32+33+34)

31

a)

timpurii i semitimpurii

32

b)

de var

33

c)

de toamn

34

37

Plante oleaginoase
- total (exclusiv smna)
cod (39+...+47)

38

Floarea-soarelui

39

Rapi pentru ulei

40

Soia boabe

41

Mu tar

42

In pentru ulei

43

Mac

44

Ricin

45
46

Alte plante oleaginoase

47

Plante pentru alte industrializri


total (exclusiv smna)
cod (49+...+53)

48

Tutun

49

Sorg pentru mturi

50

Arahide

51

Cicoare

52

ar

rm
54

in

Plante medicinale, aromatice i condimente


total (exclusiv smna)
Cod (55+...+61)

55

iv

Coriandru
Chimion

us

Fenicul

cl

Levnic

ex

Ment
Anason

at

Alte plante medicinale, aromatice i condimente

in

Legume n cmp - total (exclusiv smna) cod


(63+...+73+75+...+92)

De

st

Conopid i brocoli
Gulii i gulioare

53

fo

Alte plante pentru alte industrializri

Varz alb

pe

ofrnel

fi
zi
ce

Cnep pentru fibr

lo
r

36

ne

In pentru fibr

oa

35

rs

Plante textile - total (exclusiv smna) cod (36+37)

ii

96

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Alte vrzoase (varz ro ie, varz de Bruxelles, etc.)

66

elin frunze

67

Praz

68

Salat

69

Spanac

70

Alte legume cultivate pentru frunze

71

Tomate total

72

Castravei total

73

din care: corni on

74

Ardei total

75

Vinete

76

Dovleci

77

Dovlecei

78

Alte legume cultivate pentru fruct

79

Morcovi

80

Usturoi

81

Ceap

82

Alte legume rdcinoase (albitur, hrean, ridichi de lun,


ridichi negre, etc.)

85

Mazre psti

86

Fasole psti

87

Alte legume psti

88

Porumb zaharat

89

Ciuperci cultivate

90

Pepeni verzi

91

Pepeni galbeni

92

Plante de nutre total (exclusiv smna) cod


(94+...+98+174)

93

Porumb verde furajer

94

Alte plante anuale pentru fn i mas verde

95

Trifoi i amestec de plante furajere

96

Lucern

97

Alte plante furajere perene

98

Culturi energetice - total cod (100+...+104)

99

Salcie energetica
Plop energetic
Miscanthus giganteus (iarba elefantului)
Cynara cardunculus
(anghinare)

Gru comun de primvar

Secar de toamn

cl

Secar de primvar

ex

Orz
Orzoaic de toamn

at

Orzoaic de primvar

in
De

Orez

st

Sorg pentru boabe

ar

us

Gru dur de primvar

Triticale de primvar

rm

iv

Gru dur de toamn

Triticale de toamn

106

in

Gru comun de toamn

fo

a) Cereale pentru smn total cod (107+...+122)

ii

103
104

pe

102

105

rs

101

Plante pentru producerea de semine i seminceri,


loturi semincere pentru comercializare -total cod
(106+123+127+
131+132+135+142+145+150+165)

Porumb boabe

100

Alte culturi energetice

Ovz

lo
r

84

ne

83

elin (rdcin)

97

oa

Sfecl ro ie

fi
zi
ce

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

107

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Alte cereale pentru smn (mei, hri c, etc.)

122

b) Leguminoase boabe pentru smn total cod


(124+125+126)

123

Mazre boabe

124

Fasole boabe

125

Alte leguminoase boabe pentru smn (linte, bob, lupin,


etc.)

126

c) Rdcinoase pentru smn total cod


(128+129+130)

127

Sfecl de zahr

128

Sfecl furajer

129

Alte rdcinoase furajere pentru smn

130

d) Cartofi pentru samn

131

e) Plante textile pentru smn - total cod (133+134)

132

In pentru fibr

133

Cnep pentru fibr

134

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

138

Mu tar

139

In pentru ulei

140

Alte plante oleaginoase pentru smn

141

g) Plante pentru alte industrializri pentru smn total


cod (143+144)

142

Tutun

143

Sorg pentru mturi

144

h) Plante medicinale, aromatice i condimente pentru


smn total cod (146+147+148+149)

145

Coriandru

146

Chimion

147

Fenicul

148

Alte plante medicinale, aromatice i condimente pentru


smn

149

i) Culturi horticole pentru smn* total cod


(151+...+164)

150

Tomate

151

Ceap smn

152
153

Usturoi

154

Varz

155

Ardei

156

Castravei

157

rm

ar

Arpagic

fi
zi
ce

137

Soia boabe

lo
r

Rapi pentru ulei

ne

136

oa

Floarea-soarelui

rs

135

pe

f) Plante oleaginoase pentru smn - total cod


(136+...+141)

ii

98

158

fo

Rdcinoase
Mazre psti

159

in

Fasole psti
Pepeni verzi

iv

Pepeni galbeni
Seminceri legumicoli (plante mam)

ex

cl

j) Plante de nutre pentru smn total cod


(166+167+168)

us

Alte semine horticole

Leguminoase perene

at

Graminee perene
Anuale i bianuale

in

Cpunerii n ogor propriu

160
161
162
163
164
165

167
168
169
171

st

170

Rsadnie

De

166

Flori, plante ornamentale i dendrologice n cmp


Pajiti temporare arificiale (nsmnate pe teren
arabil pentru mai puin de 5 ani)

174

Pentru rndurile:150 pn la 163 coloanele 3, 6, 9, 12 i 15, referitoare la producia obinut, se nregistreaz n kg, iar
pentru rndurile 164;170 i 171 producia se va nregistra, n acelea i coloane, n mii fire;

CAPITOLUL XII a): Producia vegetal obinut-culturi n cmp-continuare2017


Cultura

A
Cereale pentru boabe total (exclusiv smna) cod
(02+...+19)

2018

Producia
Cod
rnd Suprafaa Medie Total Suprafaa

B
01

Gru comun de toamn

02

Gru comun de primvar

03

Gru dur de toamn

04

Producia
Medie

Total

ha

kg/ha

tone

ha

kg/ha

Tone

10

11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

Orzoaic de primvar

10

Ovz

11

Porumb boabe

12

Sorg pentru boabe

13

Triticale de toamn

14

Triticale de primvar

15

Orez

16

Mei

17

Hri c

18

Alte cereale

19

Leguminoase boabe total (exclusiv smna) cod


(21+...+26)

20

Mazre boabe

21

Fasole boabe

22

Linte

23

Bob

24

Lupin

25
26

Rdcinoase total cod (28+29+30)

27

Sfecl de zahr (exclusiv smn)

28

Sfecl furajer (exclusiv smn)

29

Alte rdcinoase furajere (morcovi furajeri, napi, etc.)


(exclusiv smn)

30

b)

de var

c)

de toamn

us

Plante textile - total (exclusiv smna) cod (36+37)


In pentru fibr

cl

Cnep pentru fibr

at

Floarea-soarelui

in

Rapi pentru ulei

Mac

De

In pentru ulei

st

Soia boabe
Mu tar

31

32

33
34
35

36
37
38

ex

Plante oleaginoase
- total (exclusiv smna)
cod (39+...+47)

rm

in

timpurii i semitimpurii

iv

a)

fo

Cartofi total (exclusiv smn) cod (32+33+34)

ar

Alte leguminoase boabe (nut, mzriche etc.)

lo
r

09

ne

08

Orzoaic de toamn

oa

Orz

rs

07

pe

06

Secar de primvar

fi
zi
ce

05

Secar de toamn

ii

Gru dur de primvar

99

Ricin

39
40
41
42
43
44
45

ofrnel

46

Alte plante oleaginoase

47

Plante pentru alte industrializri


total (exclusiv smna)
cod (49+...+53)

48

Tutun

49

Sorg pentru mturi

50

Arahide

51

Cicoare

52

Alte plante pentru alte industrializri

53

Plante medicinale, aromatice i condimente


total (exclusiv smna)
Cod (55+...+61)

54

Coriandru

55

Chimion

56

Fenicul

57

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


58

62

Conopid i brocoli

63

Varz alb

64

Gulii i gulioare

65

Alte vrzoase (varz ro ie, varz de Bruxelles, etc.)

66

elin frunze

67

Praz

68

Salat

69

Spanac

70

Alte legume cultivate pentru frunze

71

Tomate total

72

Castravei total

73

din care: corni on

74

Ardei total

75

Vinete

76

Dovleci

77

Dovlecei

78
79

Morcovi

80

Usturoi

81

Ceap

82

ar

Alte legume cultivate pentru fruct

fi
zi
ce

61

Legume n cmp - total (exclusiv smna) cod


(63+...+73+75+...+92)

lo
r

Alte plante medicinale, aromatice i condimente

ne

60

oa

59

Anason

rs

Ment

pe

Levnic

ii

100

83

rm

Sfecl ro ie

84

in

Alte legume rdcinoase (albitur, hrean, ridichi de lun,


ridichi negre, etc.)

fo

elin (rdcin)

Mazre psti

iv

Fasole psti

us

Alte legume psti


Porumb zaharat

cl

Ciuperci cultivate

ex

Pepeni verzi
Pepeni galbeni

85
86
87
88
89
90
91
92
93

Porumb verde furajer

94

in

at

Plante de nutre total (exclusiv smna) cod


(94+...+98+174)

st

Alte plante anuale pentru fn i mas verde

96

Lucern

97

De

95

Trifoi i amestec de plante furajere


Alte plante furajere perene

98

Culturi energetice - total cod (100+...+104)

99

Salcie energetica
Plop energetic
Miscanthus giganteus (iarba elefantului)
Cynara cardunculus
(anghinare)

100
101
102
103

Alte culturi energetice

104

Plante pentru producerea de semine i seminceri,


loturi semincere pentru comercializare -total cod
(106+123+127+
131+132+135+142+145+150+165)

105

a) Cereale pentru smn total cod (107+...+122)

106

Gru comun de toamn

107

Gru comun de primvar

108

Gru dur de toamn

109

Gru dur de primvar

110

Secar de toamn

111

Ovz

116

Porumb boabe

117

Sorg pentru boabe

118

Triticale de toamn

119

Triticale de primvar

120

Orez

121

Alte cereale pentru smn (mei, hri c, etc.)

122

b) Leguminoase boabe pentru smn total cod


(124+125+126)

123

Mazre boabe

124

Fasole boabe

125

Alte leguminoase boabe pentru smn (linte, bob, lupin,


etc.)

126

c) Rdcinoase pentru smn total cod


(128+129+130)

127

Sfecl de zahr

128

Sfecl furajer

129

Alte rdcinoase furajere pentru smn

130

d) Cartofi pentru samn

131

e) Plante textile pentru smn - total cod (133+134)

132

In pentru fibr

133
134

f) Plante oleaginoase pentru smn - total cod


(136+...+141)

135

rm
136

137

in

Rapi pentru ulei


Soia boabe

iv

Mu tar
In pentru ulei

us

Alte plante oleaginoase pentru smn

138
139
140
141
142

Tutun

143

ex

cl

g) Plante pentru alte industrializri pentru smn total


cod (143+144)
Sorg pentru mturi

144
145

Coriandru

146

De

st

in

at

h) Plante medicinale, aromatice i condimente pentru


smn total cod (146+147+148+149)

Fenicul

fo

Floarea-soarelui

Chimion

ar

Cnep pentru fibr

lo
r

115

ne

114

Orzoaic de primvar

oa

Orzoaic de toamn

rs

113

pe

112

Orz

101

ii

Secar de primvar

fi
zi
ce

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

147
148

Alte plante medicinale, aromatice i condimente pentru


smn

149

i) Culturi horticole pentru smn* total cod


(151+...+164)

150

Tomate

151

Ceap smn

152

Arpagic

153

Usturoi

154

Varz

155

Ardei

156

Castravei

157

Rdcinoase

158

Mazre psti

159

Fasole psti

160

Pepeni verzi

161

Pepeni galbeni

162

Alte semine horticole

163

Seminceri legumicoli (plante mam)

164

102

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


j) Plante de nutre pentru smn total cod
(166+167+168)

165

Leguminoase perene

166

Graminee perene

167

Anuale i bianuale

168

Cpunerii n ogor propriu

169

Flori, plante ornamentale i dendrologice n cmp

170

Rsadnie

171

Pajiti temporare arificiale (nsmnate pe teren


arabil pentru mai puin de 5 ani)

174

fi
zi
ce

Pentru rndurile:150 pn la 163 coloanele 3, 6, 9, 12 i 15, referitoare la producia obinut, se nregistreaz n kg, iar
pentru rndurile 164;170 i 171 producia se va nregistra, n acelea i coloane, n mii fire;

CAPITOLUL XII a): Producia vegetal obinut-culturi n cmp-continuare-

lo
r

2019

Gru comun de toamn

ii
ar

Gru dur de primvar

rm

Secar de toamn

fo

Secar de primvar
Orz

in

Orzoaic de toamn
Orzoaic de primvar

iv

Ovz

us

Porumb boabe
Sorg pentru boabe

cl

Triticale de toamn

ex
at

Mei

in

Hri c
Alte cereale

De

Fasole boabe

st

Leguminoase boabe total (exclusiv smna) cod


(21+...+26)
Mazre boabe

04
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24

Lupin

25

Alte leguminoase boabe (nut, mzriche etc.)

26

Rdcinoase total cod (28+29+30)

27

Sfecl de zahr (exclusiv smn)

28

Sfecl furajer (exclusiv smn)

29

Alte rdcinoase furajere (morcovi furajeri, napi, etc.)


(exclusiv smn)

30

Cartofi total (exclusiv smn) cod (32+33+34)

31

timpurii i semitimpurii

de var

c)

de toamn

22

Bob

b)

15

05

Linte

a)

tone

14

03

Gru dur de toamn

Orez

kg/ha

02

Gru comun de primvar

Triticale de primvar

01

ha

13

pe

Cereale pentru boabe total (exclusiv smna) cod


(02+...+19)

rs

oa

Cultura

ne

Producia
Cod
rnd Suprafaa Medie Total

32
33
34

Plante textile - total (exclusiv smna) cod (36+37)

35

In pentru fibr

36

Cnep pentru fibr

37

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

39

Rapi pentru ulei

40

Soia boabe

41

Mu tar

42

In pentru ulei

43

Mac

44

Ricin

45

ofrnel

46

Alte plante oleaginoase

47

Plante pentru alte industrializri


total (exclusiv smna)
cod (49+...+53)

48

Tutun

49

Sorg pentru mturi

50

Arahide

51

Cicoare

52
53

Plante medicinale, aromatice i condimente


total (exclusiv smna)
Cod (55+...+61)

54

pe

rs

oa

Alte plante pentru alte industrializri

fi
zi
ce

Floarea-soarelui

lo
r

38

ne

Plante oleaginoase
- total (exclusiv smna)
cod (39+...+47)

Coriandru

55
56

ii

Chimion
Fenicul

ar

Levnic

rm

Ment

fo

Anason

57
58
59
60
61

Legume n cmp - total (exclusiv smna) cod


(63+...+73+75+...+92)

62

in

Alte plante medicinale, aromatice i condimente

63

iv

Conopid i brocoli
Varz alb

us

Gulii i gulioare

64
65
66

elin frunze

67

ex

cl

Alte vrzoase (varz ro ie, varz de Bruxelles, etc.)


Praz

at

Salat
Spanac

68
69
70
71

Tomate total

72

Castravei total

st

in

Alte legume cultivate pentru frunze

73
74

Ardei total

75

De

din care: corni on


Vinete

76

Dovleci

77

Dovlecei

78

Alte legume cultivate pentru fruct

79

Morcovi

80

Usturoi

81

Ceap

82

Sfecl ro ie

83

elin (rdcin)

84

Alte legume rdcinoase (albitur, hrean, ridichi de lun,


ridichi negre, etc.)

85

Mazre psti

86

Fasole psti

87

Alte legume psti

88

Porumb zaharat

89

Ciuperci cultivate

90

103

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


Pepeni verzi

91

Pepeni galbeni

92

Plante de nutre total (exclusiv smna) cod


(94+...+98+174)

93

Porumb verde furajer

94

Alte plante anuale pentru fn i mas verde

95

Trifoi i amestec de plante furajere

96

Lucern

97

Alte plante furajere perene

98
100

Alte culturi energetice

104

Plante pentru producerea de semine i seminceri,


loturi semincere pentru comercializare -total cod
(106+123+127+
131+132+135+142+145+150+165)

105

a) Cereale pentru smn total cod (107+...+122)

106

Gru comun de toamn

101
102
103

ne
oa

pe

108

Gru dur de toamn

109

ii

Gru dur de primvar

ar

Secar de toamn

rm

Secar de primvar
Orz

fo

Orzoaic de toamn

in

Orzoaic de primvar
Ovz

iv

Porumb boabe
Sorg pentru boabe

us

Triticale de toamn

cl

Triticale de primvar

ex

Orez

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

b) Leguminoase boabe pentru smn total cod


(124+125+126)

123

at

Alte cereale pentru smn (mei, hri c, etc.)

in

Mazre boabe

107

Gru comun de primvar

Fasole boabe

fi
zi
ce

99

Salcie energetica
Plop energetic
Miscanthus giganteus
(iarba elefantului)
Cynara cardunculus
(anghinare)

rs

Culturi energetice - total cod (100+...+104)

lo
r

104

De

st

Alte leguminoase boabe pentru smn (linte, bob, lupin,


etc.)
c) Rdcinoase pentru smn total cod
(128+129+130)

124
125
126
127

Sfecl de zahr

128

Sfecl furajer

129

Alte rdcinoase furajere pentru smn

130

d) Cartofi pentru samn

131

e) Plante textile pentru smn - total cod (133+134)

132

In pentru fibr

133

Cnep pentru fibr

134

f) Plante oleaginoase pentru smn - total cod


(136+...+141)

135

Floarea-soarelui

136

Rapi pentru ulei

137

Soia boabe

138

Mu tar

139

In pentru ulei

140

Alte plante oleaginoase pentru smn

141

g) Plante pentru alte industrializri pentru smn total

142

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

105

cod (143+144)
143
145

Coriandru

146

Chimion

147

Fenicul

148

Alte plante medicinale, aromatice i condimente pentru


smn

149

i) Culturi horticole pentru smn* total cod


(151+...+164)

150

Tomate

151

Ceap smn

152

Arpagic

153

Usturoi

154

Varz

155

Ardei

156

Castravei

157
158

Mazre psti

159

Fasole psti

160

Pepeni verzi

161

pe

rs

oa

Rdcinoase

fi
zi
ce

144

h) Plante medicinale, aromatice i condimente pentru


smn total cod (146+147+148+149)

lo
r

Sorg pentru mturi

ne

Tutun

Pepeni galbeni

162

ii

Alte semine horticole

167

in

Graminee perene
Anuale i bianuale

168
169

iv

Cpunerii n ogor propriu

166

fo

Leguminoase perene

164
165

rm

j) Plante de nutre pentru smn total cod


(166+167+168)

ar

Seminceri legumicoli (plante mam)

163

170

Rsadnie

171

us

Flori, plante ornamentale i dendrologice n cmp

174

ex

cl

Pajiti temporare arificiale (nsmnate pe teren


arabil pentru mai puin de 5 ani)

at

Pentru rndurile:150 pn la 163 coloanele 3, 6, 9, 12 i 15, referitoare la producia obinut, se nregistreaz n kg, iar
pentru rndurile 164;170 i 171 producia se va nregistra, n acelea i coloane, n mii fire;

De

st

in

CAPITOLUL XII: a1) Producia vegetal obinut -Culturi succesive n


cmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localitii

Cultura

2015

2016

Producia
Cod
rnd Suprafaa Medie Total Suprafaa

Culturi succesive n cmp cod (02+...+09)

01

Porumb boabe

02

Porumb verde furajer

03

Tomate

04

Varz alba

05

Castravei

06

Fasole verde

07

Alte plante anuale pentru fn i mas verde

08

Alte culturi succesive

09

Culturi intercalate total Cod (11+12+16+...+22)

10

Fasole boabe

11

Cartofi total cod (13+14+15)

12

Producia
Medie

Total

ha

kg/ha

tone

ha

kg/ha

Tone

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


a)

- timpurii i semitimpurii

13

b)

- de var

14

c)

- de toamn

15

Cp uni

16

Pepeni verzi

17

Pepeni galbeni

18

Dovleci furajeri

19

Lucern

20

Trifoi

21

Alte culturi intercalate

22

Culturi modificate genetic cod (24+25)

23

Porumb

24

Alte culturi modificate genetic

25

fi
zi
ce

106

ne

lo
r

CAPITOLUL XII: a1) Producia vegetal obinut -Culturi succesive n


cmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localitii
-continuareProducia

B
01

Porumb boabe

02

Total

kg/ha

tone

ha

kg/ha

Tone

10

11

12

ar

Culturi succesive n cmp cod (02+...+09)

Medie

ha

ii

pe

rs

Cultura

03

rm

Porumb verde furajer

04

fo

Tomate
Varz alba

05

in

Castravei
Fasole verde

us

Alte culturi succesive

iv

Alte plante anuale pentru fn i mas verde

cl

Culturi intercalate total Cod (11+12+16+...+22)


Fasole boabe

ex

Cartofi total cod (13+14+15)


b)

- de var

c)

- de toamn

Pepeni galbeni
Dovleci furajeri
Lucern

08
09
10
11
12
13
15
17
18

De

Pepeni verzi

07

16

st

Cp uni

06

14

at

- timpurii i semitimpurii

in

a)

2018

oa

2017

Producia
Cod
rnd Suprafaa Medie Total Suprafaa

19
20

Trifoi

21

Alte culturi intercalate

22

Culturi modificate genetic cod (24+25)

23

Porumb

24

Alte culturi modificate genetic

25

CAPITOLUL XII: a1) Producia vegetal obinut -Culturi succesive n


cmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localitii
-continuare2019
Cultura

Cod
Producia
rnd Suprafaa Medie Total

ha

kg/ha

tone

13

14

15

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


01

Porumb boabe

02

Porumb verde furajer

03

Tomate

04

Varz alba

05

Castravei

06

Fasole verde

07

Alte plante anuale pentru fn i mas verde

08

Alte culturi succesive

09

Culturi intercalate total Cod (11+12+16+...+22)

10

Fasole boabe

11

Cartofi total cod (13+14+15)

12

a)

- timpurii i semitimpurii

13

b)

- de var

14

c)

- de toamn

fi
zi
ce

Culturi succesive n cmp cod (02+...+09)

15

Pepeni verzi

17

Pepeni galbeni

18
19

Lucern

20

rs

oa

Dovleci furajeri

lo
r

16

ne

Cp uni

107

Trifoi

21
22

pe

Alte culturi intercalate


Culturi modificate genetic cod (24+25)

23
25

ar

Alte culturi modificate genetic

24

ii

Porumb

in

us

Sup
rafa
a
ha
7

2017
Producia
med tota
ie
l
Kg/
tone
ha
8
9
X

at

2016
Producia
med total
ie

Kg/
tone
ha
5
6
X

st

03
04

De

Gulii i gulioare
Salatverde

Sup
rafa
a
ha

in

02

Varz ro ie
Alte vrzoase

2015
Producia
med total
ie

Kg/
tone
ha
2
3
X

cl

B
01

ex

A
Legume n sere
total exclusiv
smn cod
(02+03+...+09+11+
...+16)
Varz alb

Sup
rafa
a
ha

iv

Cod
rn
d

Cultura

fo

rm

CAPITOLUL XII: b1) Producia vegetal obinut n sere pe raza localitii

05

06

Spanac

07

Tomate

08

Castravei

09

din care: corni on

10

Ardei

11

Vinete

12

Ridichi de lun

13

Dovlecei

14

Alte legume

15

Ciuperci- n sere i/sau


solarii
Alte culturi n sere
cod (18+...+22)
Cpuni

16

Plante medicinale i
aromatice
Flori, plante

19

17
18

20

108

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


ornamentale i
dendrologice
Rsaduri

21

Arbuti fructiferi

22

Pentru rndurile 20 si 21 producia medie la hectar se nscrie n fire/ha iar producia total n mii fire

CAPITOLUL XII: b1) Producia vegetal obinut n sere pe raza localitii


-continuare-

B
01

Varz ro ie

03

Gulii i gulioare

04

Alte vrzoase

05

10

13

2019
Producia
med total
ie

Kg/
tone
ha
14
15
X

ne
pe

rs

oa

02

din care: corni on

10

Ardei

11
12

Ridichi de lun

13

Dovlecei

14

Alte legume

15

Ciuperci- n sere i/sau


solarii
Alte culturi n sere
cod (18+...+22)
Cpuni

16

us

Vinete

ar

09

rm

08

Castravei

fo

Tomate

in

07

ii

06

Spanac

iv

Salatverde

cl

17

ex

18
19

at

Plante medicinale i
aromatice
Flori, plante
ornamentale i
dendrologice
Rsaduri

Sup
rafa
a
ha

lo
r

A
Legume n sere
total exclusiv
smn cod
(02+03+...+09+11+
...+16)
Varz alb

2018
Producia
med total
ie

Kg/
tone
ha
11
12
X

Sup
rafa
a
ha

fi
zi
ce

Cod
rn
d

Cultura

in

20

st

21
22

De

Arbuti fructiferi

Pentru rndurile 20 si 21 producia medie la hectar se nscrie n fire/ha iar producia total n mii fire

CAPITOLUL XII: b2) Producia vegetal obinut n solarii i alte spaii


protejate pe raza localitii
Cultura

Cod
rn
d

Legume n solarii
total exclusiv
smn cod
(02+03+...+09+11+
...+16)
Varz alb

01

02

Sup
rafa
a
ha
1

2015
Producia
med total
ie

Kg/
tone
ha
2
3
X

Sup
rafa
a
ha
4

2016
Producia
med total
ie

Kg/
tone
ha
5
6
X

Sup
rafa
a
ha
7

2017
Producia
med tota
ie
l
Kg/
tone
ha
8
9
X

03

Gulii i gulioare

04

Alte vrzoase

05

Salatverde

06

Spanac

07

Tomate

08

Castravei

09

din care: corni on

10

Ardei

11

Vinete

12

Ridichi de lun

13

Dovlecei

14

Alte legume

15

Ciuperci- n sere i/sau


solarii
Alte culturi n solarii
cod (18+...+22)
Cpuni

16

Plante medicinale i
aromatice
Flori, plante
ornamentale i
dendrologice
Rsaduri

19

Arbuti fructiferi

22

Ciuperci- n alte spaii


protejate

24

17

lo
r

Varz ro ie

109

fi
zi
ce

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

ne

18

rs

oa

20

ii

pe

21

rm

ar

Pentru rndurile 20 si 21 producia medie la hectar se nscrie n fire/ha iar producia total n mii fire

Sup
rafa
a
ha

cl

us

iv

Cod
rn
d

in

Cultura

fo

CAPITOLUL XII: b2) Producia vegetal obinut n solarii i alte spaii


protejate pe raza localitii -continuare-

ex

01

Varz ro ie

03

10

Sup
rafa
a
ha
13

2019
Producia
med total
ie

Kg/
tone
ha
14
15
X

De

st

in

at

Legume n solarii
total exclusiv
smn cod
(02+03+...+09+11+
...+16)
Varz alb

2018
Producia
med total
ie

Kg/
tone
ha
11
12
X

02

Gulii i gulioare

04

Alte vrzoase

05

Salatverde

06

Spanac

07

Tomate

08

Castravei

09

din care: corni on

10

Ardei

11

Vinete

12

Ridichi de lun

13

Dovlecei

14

Alte legume

15

Ciuperci- n sere i/sau


solarii
Alte culturi n solarii
cod (18+...+22)
Cpuni

16

Plante medicinale i
aromatice

19

17
18

110

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


Flori, plante
ornamentale i
dendrologice
Rsaduri

20

21

Arbuti fructiferi

22

Ciuperci- n alte spaii


protejate

24

Pentru rndurile 20 si 21 producia medie la hectar se nscrie n fire/ha iar producia total n mii fire

Vinete

09

Dovleci

10

Dovlecei

11

Morcovi

12

elin (rdcin)

13

Usturoi

14

Ceap

15
16

Ridichi de lun

17

Alte legume
rdcinoase (hrean,
ridichi negre, ptrunjel,
pstrnac etc.)
Legume pentru frunze
(ptrunjel, mrar,
leu tean etc.)
Mazre psti

18

De

st

pe
ii
ar

in

Sfecl ro ie

rm

08

fo

07

Ardei

in

06

din care: corni on

iv

Castravei

us

05

cl

Tomate

19

20
21

Porumb zaharat

22

Alte legume

23

Cartofi total cod


(25+26+27)
a) - timpurii i
semitimpurii
b) - de var

24

- de toamn

2017
Producia
med tota
ie
l
Kg/
tone
ha
8
9
X

ex

04

at

03

Spanac

c)

02

Salat verde

Fasole psti

Sup
rafa
a
ha

lo
r

B
01

2016
Producia
med total
ie

Kg/
tone
ha
5
6
X

Sup
rafa
a
ha

rs

A
Legume n grdini
familiale total
(exclusiv smn)
cod
(02+03+...+06+08+
...+23)
Varz alb

2015
Producia
med total
ie

Kg/
tone
ha
2
3
X

Sup
rafa
a
ha

ne

Cod
rn
d

oa

Cultura

fi
zi
ce

CAPITOLUL XII: c) Producia vegetal obinut pe suprafeele cultivate cu


legume i cartofi n grdinile familiale pe raza localitii

25
26
27

CAPITOLUL XII: c) Producia vegetal obinut pe suprafeele cultivate cu


legume i cartofi n grdinile familiale pe raza localitii -continuareCultura

Cod
rn

Sup

2018
Producia

Sup

2019
Producia

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


d

rafa
a
ha

Legume n grdini
familiale total
(exclusiv smn)
cod
(02+03+...+06+08+
...+23)
Varz alb

01

Salat verde

03

10

rafa
a
ha

12

13

med
ie
Kg/
ha
14
X

total

tone
15

Castravei

06

din care: corni on

07
08

Vinete

09

13

Usturoi

14

Ceap

15

oa

12

elin (rdcin)

pe

Morcovi

rs

11

Sfecl ro ie

16

Ridichi de lun

17

Alte legume
rdcinoase (hrean,
ridichi negre, ptrunjel,
pstrnac etc.)
Legume pentru frunze
(ptrunjel, mrar,
leu tean etc.)
Mazre psti

18

ii

10

Dovlecei

fo

rm

ar

Dovleci

ne

Ardei

fi
zi
ce

05

lo
r

04

Tomate

in

19

iv

20

us

21
22

Alte legume

23

24

ex

in

at

Cartofi total cod


(25+26+27)
a) - timpurii i
semitimpurii
b) - de var

cl

Porumb zaharat

- de toamn

25
26
27

st

c)

total

tone

02

Spanac

Fasole psti

med
ie
Kg/
ha
11
X

111

De

CAPITOLUL XII : d) Producia de fructe obinut


2015

Specia

Numr
pomi
Cod
rnd rzlei pe
rod
B

Pomi fructiferi - total cod


(02+08+13+... +22)

01

Meri cod (03+....+07)

02

Producia de la pomi
rzlei pe rod
Medie

Total

buc

kg/pom

tone

03

Golden Delicios

04

Idared

05

Starkrimson

06

Alte soiuri

07

08

Cure

09

Producia din livezi


Medie

Total

ha

kg/ha

tone

Jonathan

Peri cod (09+....+12)

Suprafaa
livezilor

112

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


10

Williams

11

Alte soiuri

12

Piersici

13

Caii i zarzri

14

Cirei

15

Viini

16

Pruni

17

Nectarini

18

Nuci

19

Aluni

20

Castani

21

Ali pomi (gutui, migdali, etc)

22

fi
zi
ce

Favorita lui Clapp

lo
r

ne

CAPITOLUL XII : d) Producia de fructe obinut -continuare-

02
X

04

Idared

05

Starkrimson

06

Alte soiuri

07

Favorita lui Clapp

10

Williams

11

Alte soiuri

12

Piersici

13

rs

pe

X
X
X

at

Caii i zarzri

14

in

Cirei

st
De

Nuci

us

09

Nectarini

tone

ex

08

Cure

Pruni

kg/ha

cl

03

Golden Delicios

Viini

ha

Jonathan

Peri cod (09+....+12)

Total

ar

Meri cod (03+....+07)

Medie

tone

rm

01

Producia din livezi

fo

Pomi fructiferi - total cod


(02+08+13+... +22)

Suprafaa
livezilor

kg/pom

ii

in

iv

Specia

oa

2016
Producia de la pomi
rzlei pe rod
Medie
Total

Numr
pomi
Cod
rnd rzlei pe
rod
buc

15
16
17
18
19

Aluni

20

Castani

21

Ali pomi (gutui, migdali, etc)

22

CAPITOLUL XII : d) Producia de fructe obinut -continuare2017

Specia

Numr
pomi
Cod
rnd rzlei pe
rod
buc
B

Pomi fructiferi - total cod


(02+08+13+... +22)

01

Meri cod (03+....+07)

02

Producia de la pomi
rzlei pe rod
Medie

Total

kg/pom

tone

Suprafaa
livezilor

Producia din livezi


Medie

Total

ha

kg/ha

tone

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


Jonathan

03

Golden Delicios

04

Idared

05

Starkrimson

06

Alte soiuri

07

08

Cure

09

Favorita lui Clapp

10

Williams

11

Alte soiuri

12

15

Viini

16

Pruni

17

Nectarini

18

Nuci

19

Aluni

20

Castani

21

Ali pomi (gutui, migdali, etc)

22

lo
r

Cirei

ne

14

oa

13

Caii i zarzri

rs

Piersici

fi
zi
ce

Peri cod (09+....+12)

113

01

Meri cod (03+....+07)

02
03

Golden Delicios

04

Idared

05

Starkrimson

06

Alte soiuri

07

in
st

Favorita lui Clapp

De

Piersici

ar

rm

fo

ha

kg/ha

tone

09

10

11

12

08

Cure

Alte soiuri

Total

tone

at

Peri cod (09+....+12)

Medie

ex

Jonathan

us

Pomi fructiferi - total cod


(02+08+13+... +22)

Producia din livezi

kg/pom

in

Suprafaa
livezilor

iv

cl

2018

Producia de la pomi
rzlei pe rod
Medie
Total

Numr
pomi
Cod
rnd rzlei pe
rod
buc

Specia

Williams

ii

pe

CAPITOLUL XII : d) Producia de fructe obinut -continuare-

13

Caii i zarzri

14

Cirei

15

Viini

16

Pruni

17

Nectarini

18

Nuci

19

Aluni

20

Castani

21

Ali pomi (gutui, migdali, etc)

22

CAPITOLUL XII : d) Producia de fructe obinut -continuareSpecia

Cod
rnd

2019
Numr
pomi

Producia de la pomi
rzlei pe rod

Suprafaa
livezilor

Producia din livezi

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015


Medie

Total

kg/pom

tone

Pomi fructiferi - total cod


(02+08+13+... +22)

01

Meri cod (03+....+07)

02

Medie

Total

ha

kg/ha

tone

Jonathan

03

Golden Delicios

04

Idared

05

Starkrimson

06

Alte soiuri

07

08

Cure

09

Favorita lui Clapp

10

Williams

11

Alte soiuri

12

Piersici

13

Caii i zarzri

14

Cirei

15

Viini

16

Pruni

17

Nectarini

18

Nuci

19

Aluni

20

Castani

21

Ali pomi (gutui, migdali, etc)

22

fo

rm

ar

ii

pe

rs

oa

ne

Peri cod (09+....+12)

fi
zi
ce

rzlei pe
rod
buc

lo
r

114

iv

in

CAPITOLUL XII : e) Producia obinut din alte plantaii pomicole aflate n


teren agricol, pe raza localitii

B
total

cod

Total

Medie

Total

kg/ha

tone

ha

kg/ha

tone

Producia din livezi

02

- Arbu ti fructiferi tineri

st

Plantaii de duzi n masiv

pomi

De

de

Medie

01

in

- Arbu ti fructiferi pe rod

Alte plantaii
teren agricol1)

Producia din livezi

at

Arbuti fructiferi
(02+03)

2016

buc

cl

ex

Specia

2015
Suprafaa
livezilor

us

Cod Suprafaa
rnd livezilor

03

04
05

CAPITOLUL XII : e) Producia obinut din alte plantaii pomicole aflate n


teren agricol, pe raza localitii-continuare2017
Cod Suprafaa
rnd livezilor

Specia
A

Arbuti fructiferi
(02+03)

total

cod

- Arbu ti fructiferi pe rod

01
02

- Arbu ti fructiferi tineri

03

Plantaii de duzi n masiv

04

Alte plantaii
teren agricol1)

de

pomi

05

2018

Producia din livezi


Medie

Total

Suprafaa
livezilor

Medie

Total

buc

kg/ha

tone

ha

kg/ha

tone

Producia din livezi

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

115

CAPITOLUL XII : e) Producia obinut din alte plantaii pomicole aflate n


teren agricol, pe raza localitii-continuare2019
Cod Suprafaa
rnd livezilor

Specia
A

B
cod

03

Plantaii de duzi n masiv

04

pomi

fi
zi
ce

02

- Arbu ti fructiferi tineri


de

tone

01

- Arbu ti fructiferi pe rod

Alte plantaii
teren agricol1)

Total

kg/ha

05

oa

CAPITOLUL XII : f) Producia de struguri obinut

- Vii nobile pentru vinuri DOC

03

- Vii nobile pentru vinuri IG

04

- Vii nobile pentru alte vinuri

05

Vii nobile pentru struguri de


mas

06
07

Hamei ti pe rod

08

pe
3

ii

kg/ha

tone

at

ex

Vii hibride pentru vinuri

Total

ha

ar

02

tone

rm

Vii nobile pentru struguri de


vin(03+04+05)

kg/ha

fo

01

ha

Producia
Medie

in

Vii pe rod total cod (02+06+07)


din care:

Total

iv

Medie

2016

Suprafaa

us

Producia

cl

Denumire cultur

rs

2015
Cod Suprafaa
rnd

lo
r

total

Medie

buc

ne

Arbuti fructiferi
(02+03)

Producia din livezi

De

st

in

CAPITOLUL XII : f) Producia de struguri obinut -continuare-

Denumire cultur

2017

Cod Suprafaa
rnd

Vii pe rod total cod (02+06+07)


din care:

01

Vii nobile pentru struguri de


vin(03+04+05)

02

- Vii nobile pentru vinuri DOC

03

- Vii nobile pentru vinuri IG

04

- Vii nobile pentru alte vinuri

05

Vii nobile pentru struguri de


mas

06

Vii hibride pentru vinuri

07

Hamei ti pe rod

08

2018

Producia

Suprafaa

Medie

Total

ha

kg/ha

tone

Producia
Medie

Total

ha

kg/ha

tone

116

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

CAPITOLUL XII : f) Producia de struguri obinut -continuare2019


Cod Suprafaa
rnd

Vii pe rod total cod (02+06+07)


din care:

01

Vii nobile pentru struguri de


vin(03+04+05)

02

- Vii nobile pentru vinuri DOC

03

- Vii nobile pentru vinuri IG

04

- Vii nobile pentru alte vinuri

05

Vii nobile pentru struguri de


mas

06

Vii hibride pentru vinuri

07

Hamei ti pe rod

08

kg/ha

tone

fi
zi
ce

Total

ha

lo
r

Producia
Medie

ne

Denumire cultur

U.M.

2015

2016

2017

2018

2019

ii

12.1. Producia de carne (sacrificri)


01

capete

Greutatea medie la sacrificare (cod 03 x


1000: cod 01)
Greutatea total a bovinelor sacrificate

02

kg/cap

Numrul de ovine sacrificate

04

Greutatea medie la sacrificare (cod 06 x


1000: cod 04)
Greutatea total a ovinelor sacrificate

05

rm

ar

Numrul de bovine sacrificate

tone

capete

in

fo

03

kg/cap

iv

tone

07

capete

08

kg/cap

09

tone

10

capete

Greutatea medie la sacrificare (cod 12 x


1000: cod 10)
Greutatea total a porcinelor sacrificate

11

kg/cap

12

tone

Numrul de cabaline sacrificate

13

capete

st

06

Greutatea medie la sacrificare (cod 15 x


1000: cod 13)
Greutatea total a cabalinelor sacrificate

14

kg/cap

15

tone

Numrul de psri sacrificate

16

capete

Greutatea medie la sacrificare (cod 18 x


1000: cod 17)
Greutatea total a psrilor sacrificate

17

kg/cap

18

tone

Alte animale sacrificate-numr-

19

capete

Greutatea medie la sacrificare (cod 21 x


1000: cod 19)
Greutatea total a porcinelor sacrificate

20

kg/cap

21

tone

12.2. Lapte de vac

22

Numrul mediu de vaci

23

capete

Producia medie de lapte muls obinut de la


o vac (cod 25 x 100: cod 23)
Producia total de lapte muls

24

litri/cap

25

hl

cl

De

in

at

Numrul de porcine sacrificate

ex

Greutatea medie la sacrificare (cod 09 x


1000: cod 07)
Greutatea total a caprinelor sacrificate

us

Numrul de caprine sacrificate

rs

Cod
rnd

pe

Denumire

oa

CAPITOLUL XIII: Producia animal obinut

Numrul vieilor obinui

26

capete

Cantitatea de lapte consumat de un viel


(cod 28 x 100: cod 26)

27

litri/cap

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 242 bis/9.IV.2015

12.3. Lapte de bivoli

29

Numrul mediu de bivolie

30

capete

Producia medie de lapte muls obinut de la


o bivoli (cod 32 x 100: cod 30)
Producia total de lapte muls

31

litri/cap

32

hl

Numrul vieilor obinui

33

capete

Cantitatea de lapte consumat de un viel


(cod 35 x 100: cod 33)
Cantitatea total de lapte consumat de viei

34

litri/cap

35

hl

12.4. Lapte de oaie

36
37

capete

Producia medie de lapte obinut de la o oaie


muls (cod 39 x 100: cod 37)
Producia total de lapte

38

litri/cap

39

hl

12.5. Lapte de capr

40

Numrul de capre mulse

41

capete

Producia medie de lapte obinut de la o


capr muls (cod 43 x 100: cod 41)
Producia total de lapte

42

litri/cap

43

hl

12.6. Ln

44

Numrul de ovine tunse

45

capete

Producia medie de ln obinut de la o


ovin tuns (cod 47 x 1000: cod 45)
Producia total de ln

46

kg/cap

47

tone

12.7. Ou de gin

48

Numrul psrilor care au ouat n cursul


anului
Producia medie de ou obinut de la o
pasre care a ouat (cod 51 x 1000: cod 49)
Producia total de ou

49

12.8. Ou de la alte psri (bibilici, curci,


gte, rae)
Numrul psrilor care au ouat n cursul
anului
Producia medie de ou obinut de la o
pasre care a ouat (cod 55 x 1000: cod 53)
Producia total de ou

52

us

1)

rs
mii buci

53

capete

54

buci/cap

55

mii buci

56
57

familii

58

kg/fam

59

tone

12.10 Producia de pete

60

Suprafaa total de luciu de ap a iazurilor,


hele teelor, amenajrilor pentru acvacultur
d.c.:
-suprafaa pepinierelor

61

ha

62

ha

-suprafaa cresctoriilor

63

ha

Producia medie de pe te recoltat la


hectar(cod 67 x 1000:cod 61)
Producia medie de puiet la hectar(cod 68 x
1000:cod 62)
Producia medie de pe te consum recoltat la
hectar(cod 69 x 1000:cod 63)
Producia total de pe te recoltat d.c.:

64

kg/ha

65

kg/ha

66

kg/ha

67

tone

-producia de puiet

68

tone

-producia pe te consum

69

tone

st

in

Numrul familiilor de albine de la care s-a


extras mierea
Producia medie de miere obinut de la o
familie de albine (cod 59 x 1000:cod 57)
Producia total de miere extras

De

pe

ii

ar

rm
fo

buci/cap

iv

51

cl

ex

at

12.9. Miere

capete

in

50

oa

Numrul de oi mulse

fi
zi
ce

hl

lo
r

28

ne

Cantitatea total de lapte consumat de viei

117

fi
zi
ce
lo
r
ne
oa
rs
pe
ii
ar
rm
fo
in
iv
us
cl
ex
at
in
st
De

EDITOR: GUVERNUL ROMNIEI


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 242 bis/9.IV.2015 conine 118 pagini.

Preul: 59 lei

Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.

&JUYDGY|837249]
ISSN 14534495