Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA

POLITEHNICA
BUCURESTI
LABORATORUL DE
DEFECTOSCOPIE

PROCEDURA DE LUCRU
PENTRU EFECTUAREA
EXAMINARII PRIN
RADIOGRAFIERE CU
RADIATII X
PL-RT-03

EDITIE 1
REVIZIE:1/0
DATA :17.05.2014
PAGINA.... /11

PROCEDURA DE LUCRU PENTRU EFECTUAREA


EXAMINARII PRIN RADIOGRAFIERE
CU RADIATII X

Ediia nr. 1

Revizia nr.0

Exemplar nr. 1

Controlat

Destinatar:

Difuzat n regim:

Informativ

Nume si Prenume
Intocmit
Verificat
Aprobat

Semnatura

Data

UNIVERSITATEA
POLITEHNICA
BUCURESTI
LABORATORUL DE
DEFECTOSCOPIE

PROCEDURA DE LUCRU
PENTRU EFECTUAREA
EXAMINARII PRIN
RADIOGRAFIERE CU
RADIATII X
PL-RT-03

CUPRINS

Nr. cap.
Denumire
Pag.
Pagina de garda
1
Cuprins
2
Note explicative
3
Lista de difuzare
4
Indicatorul reviziilor
5
1. Scop
6
2. Domeniul de aplicare
6
3. Definitii si precurtari
6
4. Documente de referinta
6
5. Responsabilitati
7
6. Reguli de procedura
8
7. Anexe
11
2

EDITIE 1
REVIZIE:1/0
DATA :17.05.2014
PAGINA.... /11

UNIVERSITATEA
POLITEHNICA
BUCURESTI
LABORATORUL DE
DEFECTOSCOPIE

PROCEDURA DE LUCRU
PENTRU EFECTUAREA
EXAMINARII PRIN
RADIOGRAFIERE CU
RADIATII X
PL-RT-03

EDITIE 1
REVIZIE:1/0
DATA :17.05.2014
PAGINA.... /11

Note explicative

Toate paginile procedurii aparin ediiei menionate pe pagina de prezentare;


Procedura este supus reviziilor pariale ori de cte ori este necesar;

UNIVERSITATEA
POLITEHNICA
BUCURESTI
LABORATORUL DE
DEFECTOSCOPIE

PROCEDURA DE LUCRU
PENTRU EFECTUAREA
EXAMINARII PRIN
RADIOGRAFIERE CU
RADIATII X
PL-RT-03

EDITIE 1
REVIZIE:1/0
DATA :17.05.2014
PAGINA.... /11

Se redacteaz cte o nou ediie a procedurii dup efectuarea unui numr mare de
revizii succesive, care ar ngreuna lecturarea acesteia;
O ediie poate conine pagini cu revizii diferite;
Revizia aplicabil este cea menionat pe fiecare pagin n parte i n lista de revizii;
Difuzarea n regim controlat a Procedurii i a fiecrei revizii se face pe baza Listei de
difuzare;

Lista de difuzare
Nr.
Ex.

Compartim
ent

Nume
si
prenu

Data
primiri
i

Semnat
ura
4

Data
retrage
rii

Data
Semnat
intarii in ura
vigoare

UNIVERSITATEA
POLITEHNICA
BUCURESTI
LABORATORUL DE
DEFECTOSCOPIE

PROCEDURA DE LUCRU
PENTRU EFECTUAREA
EXAMINARII PRIN
RADIOGRAFIERE CU
RADIATII X
PL-RT-03

EDITIE 1
REVIZIE:1/0
DATA :17.05.2014
PAGINA.... /11

me

a
procedu
rii

Indicatorul reviziilor

Revizia nr.

Capitolul

Pagin
a
revizu

Data

Numele
i
prenum

Semntu
ra

UNIVERSITATEA
POLITEHNICA
BUCURESTI
LABORATORUL DE
DEFECTOSCOPIE

PROCEDURA DE LUCRU
PENTRU EFECTUAREA
EXAMINARII PRIN
RADIOGRAFIERE CU
RADIATII X
PL-RT-03

it

EDITIE 1
REVIZIE:1/0
DATA :17.05.2014
PAGINA.... /11

ele

1.SCOP
Prezenta procedura are drept scop stabilirea metodologiei de
executie corecta a unei examinari prin radiografiere cu radiatii
x,pentru a depista discontinuitatile de material si pentru a reduce
pe cat posibil incertitudinea de detectare.
2.DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedura se aplica la controlul oricaror
semmifabricate si piese finite,indiferent de materialul din care
sunt confectionate si procedeul tehnologic de
obtinere(turnare,deformare plastic,prelucrari prin aschiere)

UNIVERSITATEA
POLITEHNICA
BUCURESTI
LABORATORUL DE
DEFECTOSCOPIE

PROCEDURA DE LUCRU
PENTRU EFECTUAREA
EXAMINARII PRIN
RADIOGRAFIERE CU
RADIATII X
PL-RT-03

EDITIE 1
REVIZIE:1/0
DATA :17.05.2014
PAGINA.... /11

Procedura se poate aplica pieselor,semifabricatelor


metalice,nemetalice,aflate intr-o camera special amenajata si
izolata.
3.DEFINITII SI PRESCURTARI
Proces ansamblu de resurse si activitati interdependente
care transforma datele de intrare in date de iesire cu aport de
valoare
Produs rezultat al cativitatilor sau proceselor
Defect neconformitatea uneia din caracteristicile
produsului in raport cu valorile prescrise
Procedura document care descrie modul specific de
efectuare a unei activitati
Examinarea RT control nedistructiv ce consta in
succesiunea de operatii la care piesa este supusa cu radiatii
x,obtinandu-se pe filmul radiografic,imaginea structurii
microscopice interne a piesei.
Radiatii x radiatii penetrante,obtinute prin franarea
electronilor accelerate ca urmare a lovirii lor de o tinta(anticatod)
intr-un tub Rontgen.
Prescurtari
PL-RT-03-procedura de lucru pentru examinarea cu radiatii
penetrante
RT examinarea prin radiografiere cu radiatii x
A/R criteria acceptare/respingere
AQ asigurarea calitatii
4.DOCUMENTE DE REFERINTA
ISO 8402 Calitate. Vocabular
ISO 9000 Sistem de Management al Calitatii.Vocabular
7

UNIVERSITATEA
POLITEHNICA
BUCURESTI
LABORATORUL DE
DEFECTOSCOPIE

PROCEDURA DE LUCRU
PENTRU EFECTUAREA
EXAMINARII PRIN
RADIOGRAFIERE CU
RADIATII X
PL-RT-03

EDITIE 1
REVIZIE:1/0
DATA :17.05.2014
PAGINA.... /11

ISO 9001 Sisteme de Management ale Calitatii.Cerinte


SREN 444 Principii generale pentru examinarea radiografica
cu radiatii x si gama a materialelor metalice
SREN 1310-2 Examinari nedistructive.Terminologie
EN 584-1 Film pentru radiografierea industrial.Clasificarea
sistemelor de filme pentru radiografierea industrial.Partea 1
EN 584-2 film pentru radiografiera industrial.Partea 2
5.RESPONSABILITATI
Personalul care efectueaza examinari nedistructive cu
radiatii penetrante trebuie sa fie calificat in conformitate cu
standardul SREN 473-2003 si /sau cu prescriptiile tehnice
CR11,colectia ISCIR
Operatorul de examinari distructive are obligatia ca
inainte de a incepe activitatea propriu-zisa ,sa asigure zona prin
montarea panourilor avertizoare pentru inchiderea zonei de lucru
cu radiatii,sa examineze visual fiecare component pe intreaga
zona de examinare,atat din punct de vedere al curatirii ,cat si din
punct de vedere al existentei eventualelor discontinuitati vizuale
cu ochiul liber.

Pentru examinarea RT sunt necesari:


-2 opertori nivel 2
-1 operator nivel 1
Responsabilul calitatii raspunde de implementarea
prezentei procedure in activitatea laboratorului
defectoscopic,verifica si aproba rezultatele,aproba
raportul/buletinul de examinare,semnand rubric verificat.

UNIVERSITATEA
POLITEHNICA
BUCURESTI
LABORATORUL DE
DEFECTOSCOPIE

PROCEDURA DE LUCRU
PENTRU EFECTUAREA
EXAMINARII PRIN
RADIOGRAFIERE CU
RADIATII X
PL-RT-03

EDITIE 1
REVIZIE:1/0
DATA :17.05.2014
PAGINA.... /11

Seful de laborator supravegheaza intreaga activitate din


laborator, corectitudinea examinarii prin perspective prezentei
procedure si a instructiunilor de lucru privind utilizarea aparaturii.
Acesta confirma corectitudinea rezultatelor finale si isi
asuma responsabilitatea pentru raportul/buletinul de examinare
Seful entitatii defectoscopiesupravegheaza personalul
operativ care executa incercarea si verifica insusirea de catre
acesta a prevederilor prezentei procedure,isi asuma
responsabilitatea pentru rezultatele intermediare,urmareste cum
se face arhivarea inregistrarilor si semneaza la rubrica arhivat
Inginerul/tehnicianul operator efectueaza examinarea
conform procedurii prezentate,pe care si-a insusit-o in
prealabil.Acesta are sarcina de a inregistra
rezultatele examinarii si semneaza raportul/buletinul de
examinare la
rubric elaborat.
6.REGULI DE PROCEDURA
Pentru examinarea prin radiografiere cu radiatii x,modul
de lucru este urmatorul:
Marcarea produsului
Limitele portiunilor examinate se vor marc ape piese prin
etichete sau vopsire
Marcajele de pozitionare trebuie sa apara pe radiografie
alaturi de o simbolizare care sa permita identificarea precisa
a piesei examinate si a celui care a realizat radiografierea
Inscriptionarea radiografiei se asigura cu ajutorul unor
simboluri din plumb iradiate in acelasi timp cu portiunea
examinata.

UNIVERSITATEA
POLITEHNICA
BUCURESTI
LABORATORUL DE
DEFECTOSCOPIE

PROCEDURA DE LUCRU
PENTRU EFECTUAREA
EXAMINARII PRIN
RADIOGRAFIERE CU
RADIATII X
PL-RT-03

EDITIE 1
REVIZIE:1/0
DATA :17.05.2014
PAGINA.... /11

Pregatirea produsului in vederea examinarii


Tehnica de expunere depinde de geometria
piesei,grosimea peretilor,gradul de accesibilitate,tipul si
dimensiunile sursei utilizate.
Distanta minima sursa-piesa ,necesara pentru a reduce
sufficient de mult neclaritatea geometrica depinde de
dimensiunea sursei si de distanta intre film si suprafata dispre
sursa piesei,masurata pe directia axei fascicolului.
Echipamentele folosite la examinarea prin radiografiere cu
radiatii x sunt:
-Aparatul Rontgen
-Filme radiografice
-Ecrane intensificatoare
-Indicatori de calitate a imaginii
-Marcari
Examinarea radiografiilor si interpretarea rezultatelor sa face
conform criteriilor de acceptabilitate prevazute in documentatia
produsului
Criterii A/R
Se considera response urmatoarele discontnuitati:
-Discontinuitati rotunjite mai mari de 7mm
-Discontinuitati rotunjite distribuite mai mari de 5 mm
-Dsicontinuitati rotunjite grupate daca lungimea guparii
depaseste 25 mm
-In nodurile de sudura discontinuitatile rotunjite se amplifica
cu coeficientul 0,5,iar cele alungite 0,3
Prelucrarea,inregistrarea si interpretarea datelor se face
conform criteriilor A/R standardului SREN 1369
10

UNIVERSITATEA
POLITEHNICA
BUCURESTI
LABORATORUL DE
DEFECTOSCOPIE

PROCEDURA DE LUCRU
PENTRU EFECTUAREA
EXAMINARII PRIN
RADIOGRAFIERE CU
RADIATII X
PL-RT-03

EDITIE 1
REVIZIE:1/0
DATA :17.05.2014
PAGINA.... /11

Decizia finala: ADMIS-produs conform


RESPINS produs neconform
Planul de examinare
Tehnicile radiografice utilizate in practica se impart in
doua clase:
-Clasa A-tehnici de baza
-Clasa B-tehnici imbunatatite
Diferenta dintre cele doua clase se manifesta in
sensibilitate
Clasa B asigura o sensibilitate mai buna
Pentru radiografierea sudurilor in mod obisnuit se
foloseste clasa B
Operatiile pentru examinarea prin radiografiere cu radiatii
x
-Alegerea tehnicii radiografice
-Stabilirea schemei de iradiere
-Alegerea distantei sursa-film
-Alegerea distantei sursa-piesa
-Alegerea tensiunii tubului de radiatii x
-Alegerea sistemului de film
-Stabilirea densitatii de innegrire
-Stabilirea timpului de expunere
-Alegerea indicatorului de calitate a imaginii
-Recomandari suplimentare
Rezultatele examinarii se inscriu in raportul/buletinul de
examinare
Inainte si dupa arhivarea inregistrarilor calitatii singura
persoana care are acces la acestea este seful de laborator.In
11

UNIVERSITATEA
POLITEHNICA
BUCURESTI
LABORATORUL DE
DEFECTOSCOPIE

PROCEDURA DE LUCRU
PENTRU EFECTUAREA
EXAMINARII PRIN
RADIOGRAFIERE CU
RADIATII X
PL-RT-03

EDITIE 1
REVIZIE:1/0
DATA :17.05.2014
PAGINA.... /11

felul acesta se evita posibilitatea de modificare a acestora si


regimul de confidentialitate
Buletinul de examinare in original se inmaneaza clientului.
Revizii
Nr

Descriere

Responsabil

Data

BULETIN DE EXAMINARE CU RADIATII PENETRANTE


Nr. ../data
Produsul
Subansamblu.
Nr.fabricatieiAnul
fabricatiei..Comanda interna nr.................
Material/dimensiuni.Beneficiar

1 Conditii de executie a examinarii


Indicativul radiografiilor
Grosimea mat, baza mm.
Natura radiatiei
Parametri Dimens. Petei
de lucru
focale mm
Activitatea
Ci
Tensiunea U
KV
Intensitatea I
mA
Distanta focala
mm
Timp de expunere
min
Tipul filmului
Material
Ecran Pb
Grosime
Fata
mm
Spate
12

UNIVERSITATEA
POLITEHNICA
BUCURESTI
LABORATORUL DE
DEFECTOSCOPIE

PROCEDURA DE LUCRU
PENTRU EFECTUAREA
EXAMINARII PRIN
RADIOGRAFIERE CU
RADIATII X
PL-RT-03

EDITIE 1
REVIZIE:1/0
DATA :17.05.2014
PAGINA.... /11

Tipul ICI
Sensibilitate(diam min. al firului
sau gaurii
2.Examminarea s-a efectuat in procent de%,conform planului
de examinare anexat la raport
3.Examinarea s-a efectuat: inainte/dupa tratament termic
4.Rezultatele examinarii sunt conform anexei care cuprinde file.
5.Interpretarea radiografiilor s-a efectuat in conformitate cu
prescriptiile tehnice
PT CR-13,Colectia ISCIR
6.Semnaturi
Nume si
Semnatura Stampila
Nr.autorizatie
prenume
expira la:
Interpretarea
radiografiilor
Sef laborator
Resp. tehnic

13