Sunteți pe pagina 1din 22

IMTC

1. Tratatul de la Paris, semnat in anul 1951, consfintea infiintarea:


- Comunitatii Economice a Carbunelui si Otelului
2. Parlamentu European este institutia Uniunii Europene care reprezinta interesele:
- cetatenilor Uniunii Europene
3. Consiliul Uniunii Europene este constituit din:
- 27 de ministri
4. In cadrul primului pilon (pilonul comunitar) al Uniunii Europene, initiativa legislativa
apartine:
- comisiei europene
5. Comitetul Regiunilor este:
- un organism consultativ al UE de reprezentare a intereselor locale si regionale care
contribuie la intarirea legaturilor dintre cetatenii aceleiasi regiuni.
6. Mediatorul European (Ombusman) investigheaza:
7. Cei trei piloni ai constructiei comunitare (pilonu 1 - comunitar, pilonul 2 - referitor la
politica externa si de securitate comuna si pilonu 3, privind cooperarea in domeniul
justitiei si al afacerilor interne) au fost mentionati pentru prima data in:
- tratatul de la maastricht
GA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Agroturismul este parte componenta a:


Principalul program european de dezvoltare agroturistica se numeste:
Agroturismul cuprinde ca principale forme de cazare:
Prima regiune in care a aparut agroturismul romanesc este:
Cea mai reprezentativa zona agroturistica a Marii Britanii este:
Specificul gastronomic al pensiunilor agroturistice franceze se leaga de:
Locatiile agroturistice pentru cresterea animalelor din America de Sud se numesc:
Regiunea agroturistica cea mai importanta pentru piscicultura din Romania cuprinde:
Agroturismul i se adauga si obiective istorice cu caracter monahal in:

PCLP 1
1. Codul ASCII este:
- este acronimul pentru american standard code for information interchange
- reprezinta un sistem de codificare al caracterelor bazat pe alfabetul englez
2. Cea mai mica entitate grafica ce poate fi afisata pe un ecran se numeste:
- pixel
3. Gestiunea si partajarea memoriei este:
4. Platforma unui sistem de calcul contine:
5. Tehnologia OCR se refera la:
- recunoasterea optica a caracterelor (converteste diferite tipuri de documente in date
editabile si cautabile)
6. Unitatea CD-rom este:
- un mediu de stocare

7. Densitatea de punct exprima, in cazul unui monitor:


- rezolutia imaginii pe ecran
RGFA
1. Fenotipul este:
- aspectul unui organism si este dat de totalitatea caracterelor pe care le prezinta
organismul in momentul examinarii; particularitati aparute ca urmare a actiunii
genotipului cu conditiile de mediu
2. Modificarea specificitatii in raporturile organismelor cu mediul este data de:
3. Exteriorizarea numai a unui caracter al parintilor se numeste:
4. In genetica, hormonii sexuali influenteaza:
5. Genotipul reprezinta:
- totalitatea materialului genetic pe care un organism il primeste de la parintii sai
6. Urmarirea structurii genetice de-a lungul generatiilor reprezinta:
7. Calcularea valorii fenotipice are formula de baza:
- F = G + M (valoarea fenotipica = valoarea genotipica + devierea datorata mediului)

BE
1. Costul de oportunitate reprezinta un principiu conform caruia:
- oamenii iau decizii dupa evaluarea celei mai bune variante sacrificate
2. Rezultatul combinarii factorilor de productie se apreciaza prin:
- productivitate
3. Capitalul, ca factor de productie al unei intreprinderi, reprezinta:
- totalitatea bunurilor reproductibile utilizate
4. Metoda pragului de rentabilitate se utilizeaza pentru:
- evaluarea gradului de risc al afacerii
5. Factorul care influenteaza direct cererea pentru un produs pe piata este:
- puterea de cumparare a consumatorilor
6. Masa de crestere inflationista se refera la:
- totalitatea disponibilitatilor banesti si instrumetelor banesti aflate in circulatie
7. Conceptul de crestere inflationista se refera la:
- creste PIB dar mai mica decat IPC
8. Sunt retrageri din fluxurile macroeconomice:
- impozite si taxe
9. Sunt injectii in fluxurile macroeconomice:
- cheltuieli publice, investitii, exporturi
BM

1. Managementul stiintific se regaseste in urmatoarele scoli de management:


- scoala clasica, scoala psiho-sociologica, scoala cantitativa, scoala sistemica
2. Problematicile manageriale esentiale vizeaza:
3. Triunghiul de aur al organizarii firmelor este reprezentat de:
4. Organizarea si metodele aplicative ale managementului au ca scop final:
5. Interrelatiile structurale in stiinta managementului se desfasoara pe latura:
6. Un Management eficient corelat pe relatia autoritate - responsabilitate se bazeaza pe:
7. Definirea problemei, documentarea, prelucrarea datelor, formularea variantelor, luarea
deciziei si transpunerea ei in viata sunt:
8. Alegeti gruparea corecta a elementelor componente a notiunilor de functiune si de
functii a activitatilor manageriale (cod: A = antrenare; C = comerciala; Co = control;
Coo = coordonare; C/D = cercetare/dezvoltare; F/C = financiar/contabila; O =
organizare; P = productie; Pe = personal; Pr = previziune):
9. Acordul dintre dezvoltarea economica si suportabilitatea ecologica bazat pe procesul
spatiu - timp reprezentat de drenajul resurselor dinspre mediu spre subsistemul
economic reprezinta:
TA
1. Materiile prime pt obtinerea fainii de grau sunt:
- graul
2. Ce este mustul ravac?
- must separat din mustuiala sub actiunea fortelor de gravitatie
3. Pasteurizarea laptelui reprezinta:
- tratarea prin incalzire la un anumit interval de temperatura (63-95C) si apoi racit
brusc la 4-6 C.
4. Coacerea painii este un proces:
- complex fizic, biochimic si microbiologic cauzat de incalzirea aluatului, considerat
un corp coloidal capilaro-poros cand se produce transformarea acestuia intr-un produs
finit, comestibil, cu miez elastic, acoperit de o coaja rumena
5. Maltul este:
- produsul rezultat din boabe de cereale incoltite, uscate si macinate
- este principala materie prima utilizata la fabricarea berii
- sursa de substante cu rol de substrat si o sursa de enzime hidrolitice
6. Carui flux tehnologic apartin urmatoarele operatii tehnologice : receptia cantitativa si
calitativa, sortare I, spalare, sortare II, calibrare, curatire, divizare, oparire, prepararea
lichidului de acoperire, conditionarea ambalajelor, conditionarea recipientelor pline..
- pregatirea legumelor si fructelor pentru obtinerea conservelor
7. In urma operatiei de fermentare a mustului de bere rezulta:
- CO2
MISF
1. Investitia reprez.:

- cheltuieli facute pentru realizarea de noi obiective, dezvoltarea/modernizarea celor


existente
- o cheltuiala certa pentru un viitor ce contine elemente de incertitudine
- o alocare permanenta de capitaluri in achizitia de active fixe si/sau financiare
2. Procesul investitional este un proces complex care:
- inglobeaza toate activitatile si operatiunile intreprinse pentru plasarea unor capitaluri
proprii sau atrase, cu scopul ralizarii si punerii in functiune a unor obiective
economice, sociale sau de alta natura, precum si fructificarea resurselor banesti plasate
la alti intreprinzatori
3. Investitiile interne sunt:

- rezultate in urma aplicarii unei strategii de crestere interna, concretizata in


specializarea productiei si consolidarea pozitiei de piata
4. Necesarul de fond de rulment, durabil, permanent, este reprezentat de:
- capitaluri investite pentru construirea unor stocuri minime indispensabile si pentru a
finanta acordarea unui credit sau a unui termen de plata minim din partea clientilor
5. Durata de viata a investitiei poate fi :
- durata fiscala contabila, adica perioada de recuperare integrala a valorii initiale a
investitiei pe calea amortizarii
- durata tehnica de functionare a mijloacelor fixe rezultate prin investitii, durata
determinata de caracteristicile tehnice, dunctionale, specifice fiecarui mijloc fix
- durata de viata economica
-durata juridica
6. Finantarea externa se realizeaza atunci cand se face apel la urm. resurse:
- fonduri proprii, angajamente la termen
- forte proprii folosind drept surse de finantare o parte a profitului obtinut in exercitiile
anterioare si fondul de amortizare
7. Capacitatea de autofinantare reprezinta:
- un surplus monetar care se obtine ca un rezultat al tuturor operatiunilor de incasari si
plati efectuate de intreprindere, intr-o perioada de timp, avand in vedere si incidenta
fiscala.
BC
1. D.p.d.v contabil , patrimoniul intreprinderii este definit de :
- totalitatea drepturilor si obligatiilor
2. Bilantul contabil este o situatie financiara a :
- patrimoniului sub forma de activ si pasiv
3. Prin activul unei intreprinderi se intelege:
- drepturi de proprietate si de creanta ale societatii
4. Prin pasivul unei intreprinderi se intelege:
- totalitatea obligatiilor
5. Imobilizarile sunt :
- drepturi patrimoniale de folosinta indelungata
6. Valoarea amortizarii lunare, calculata in primul an pt. un utilaj in valoare de 120000
lei, amortizabil in 5 ani prin metoda accelerata este:

- RA = 0.5 x VA / 12
- 5 mil
7. Creanta reprezinta:
- dreptul creditorilor de a primi si pretinde de la debitori sume de bani pentru bunuri
sau servicii prestate
- active circulante totale (furnizori debitori, clienti)
- (dreptul patrimonial) obligatie asumata de o persoana fizica sau juridica fata de o alta
persoana fizica sau juridica
8. Bunurile produse in intreprindere se inregistreaza, la intrarea in patrimoniu, astfel:

- la costul de productie
9. O societate comerciala inregistreaza urmatoarele modificari patrimoniale:
cumpara materii prime de 600 $
achita la furnizori 300 $
inregistreaza salarii de 100 $
inregistreaza amortizarii de 50 $
Activul societatii creste cu :
IEHR
1. Continutul de umiditate este definit ca:

- masa vaporilor de apa asociati unui kilogram de aer uscat


2. Frecventa schimbului de aer, in cazul ventilarii unei incinte de 200 m3, a carei norma
de ventilare este de 600 m3/h, este :
- F = Q/V => 3 (schimburi/h)

3. Ventilarea incintei din figura :

este:
- ventilarea bucatariei cu aspiratie locala prin hote si introducerea generala a aerului

proaspat
4. Confortul termic rezonabil este caracterizat de o rata a satisfactiei clientilor de
minimum:
- 80 %

5. Instalatia din figura

reprezinta:

- instalatia de prajire cu compartimente


6. Friteuza cu zona rece reprezinta un sistem prin care:
- se pot praji succesiv alimente diferite fara pericolul de a-si imprumuta gustul si fara
ca in acest timp sa fie nevoie sa se schimbe uleiul
7. Convectomatul cu aer pulsat realizeaza coacerea prin:
- convectie fortata
8. Ordinea in care se face curatenia camerelor este:
- camere libere, camere eliberate, camere ocupate fara clienti, camere cupate cu clienti
SERA
1. Energia regenerabila este :
- energia care apare natural si repetitiv in mediu
2. Sistemele solare termice, utilizate in zonele cu clima temperata, au in componenta :

3. Celulele solare sunt conectate in serie sau in paralel in functie de:

- intensitate
4. Turbinele eoliene cu ax de rotatie vertical pornesc de la o viteza a vantului de :
- 2.2 m/s
5. Turbinele utilizate la hidrocentrale sunt:

- turbine de impuls (turbina Pelton) si turbine cu reactiune (turbina Kaplan, Francis)


6. Incalzirea pensiunilor agroturistice cu ajutorul energiei geotermale se poate realiza cu

ajutorul pompelor de caldura. Acestea se impart in:


- pompe de caldura cu compresie si pompe de caldura cu absorbtie
7. Biomasa rezulta din doua grupe principale:
SPP
1. Totalitatea suprafetelor de teren aferente ramurii silviculturii, care servesc nevoilor de
caldura, productiei silvice reprezinta :

2. Suprafata fondului forestier al Romaniei este de:


- 6370 mii ha (27%) (268 la 1000 loc/ha)
3. La nivelul Europei suprafata padurilor reprezinta:

- 140196 mii ha (30%) (280 la 1000 loc/ha)


4. Unitatile teritoriale de amenajament si gospodarie a fondului forestier sunt:

5. Dupa domeniul de utilizare, procesele forestiere nelemnoase se folosesc pt.:

- intretinerea productiei de biomasa animala si vegetala


6. Cetina ca produs secundar al padurilor de conifere reprezinta :

7. Ienuparul de la care se recolteaza fructele in scopuri ,medicinale si alimentare este:

- un mic arbore cu proprietati antiseptice si diuretice


MRU
1. Conceptia moderna a MRU este:
- ansamblul de activitati generale si specifice, privitoare la asigurarea, mentinerea si
folosirea eficienta a personalului din cadrul organizatiilor
2. Structura functionala structureaza organizatia dupa:
3. Cel mai bun stil de conducere este cel care:
- participativ caracterizat prin consultarea lucratorilor si cresterea autonomiei grupelor
4.
5.
6.

7.

de lucru
Conform teoriilor lui Vroom, Lawler si Porter, oamenii muncesc eficient atunci cand:
Conform teoriilor motivationale, cel mai puternic factor motivational este:
- factorul biologic
Evaluarea posturilor de lucru are ca scop:
- gestiunea personalului
,,Mitul hartiei" este asociat cu:
-

CTMEA
1. Definitia prezentei
- relatia pe care constructia, ca rezultat al actului de a construi, o are cu imprejurimile
si nu doar simpla existenta
2. Definiti specialitatile de proiectare

- fiecare activitate specifica ce intra in componenta activitatii complexe care este


proiectarea
3. Enuntati scopurile in care este realizat iluminatul artificial la interiorul cladirilor
- iluminatul artificial se face atat in scopuri utilitare cat si in scopuri de expresie
arhitecturala
4. Definiti, dupa R. Arnheim, spatiul in Arhitectura se face manifesta
- spatiul este o entitate autocontinuta, infinita sau finita, un vehicul gol care este gata si
are capacitatea de a fi umplut cu lucruri
5. Volumetria
- element ce necesita atentie deosebita pentru conformarea unei noi cladiri intr-un
anumit spatiu dat (natural sau construit)
6. Denumiti functiunea unei cladiri:
- este cea care-i da sens, utilitate
7. Numiti locul in care se afla cea mai veche destinatie turistica inca functionala
- statiunea Heiligendamm
PMT
1. Principalele orientari macroeconomice :
- orientarea liberala, orientarea interventionista, orientarea neoclasica
2. Ca modalitati de interventie a statului, politicile structurale:
- creeaza, corecteaza structurile economice pentru macrostabilitate
3. In functie de scopul politic urmarit, politicile macroeconomice pot fi :
- conjucturale, structurale
4. Organizatia Mondiala a Turismului a fost in fiintata la nivel international ca
organizatie interguvernamentala, cu componenta:
- generala
5. Lanturile hoteliere integrate :
- constituie din unitati integrate
6. Master Planul Turismului National al Romaniei , cuprinde o perioada de :
- 19 ani
7. Orientarea interventionista:
- considera ca interventia guvernului poate imbunatatii in mod semnificativ
functionarea economiei, a pietei nationale (care este rigida si transparenta)
IAT
1. Precizati care din definitiile de mai jos poate fi atribuita unui sistem tehnic :
- un sistem tehnic inseamna o grupare de elemente componente care acioneaz
mpreun n vederea atingerii unui obiectiv comun

2. Precizati care este elementul fundamental ce diferentiaza bucla conexiunii inverse de


un sistem inchis cu reactie:
- nici una ambele reprezinta aceleasi lucruri
3. Precizati modul de functionare corecta a regulatoarelor automate raportate la efectele
traductoarelor dintr-un sistem tehnic:
- regulatorul primete la intrare mrimea de acionare a i produce la ieire o mrime u
denumit mrime de comand. Relaia care leag pe u de a determin caracteristica
regulatorului din punct de vedere al influenei lui n sistemul de reglare independent de
felul n care se realizeaz fizic aceast relaie.
4. Printre conceptele de constructia modelelor studiate, identificati care din raspunsurile
de mai jos este cel corect ;
- constructia modelului, inseamna formularea unei teorii care sa prezinte un model
analitic al realitatii
5. Exploatare si analiza modului de functionare a instalatiilor pt. agremenet au evidentiat
faptul ca, procesele de lucru din aceste sisteme tehnice sunt supuse unor perturbatii a
caror tendinta este , de regula, de a schimba caracterul si proprietatile acestor procese,
precizati care din raspunsurile de mai jos reprezinta trecerea de la un sistem stabil la
un sistem instabil:
- trecerea in starea de avarie a instalatiei
6. Identificati care din urmatoarele tipuri de asamblare nu pot fi categorisite ca fiind
demontabile;
- asamblarile prin sudare
7. Precizati care este definitia necesitatii simularii din teoria generala a simularii
- actiunea de a reproduce in mod simplificat si artificial un fenomen care are loc in
natura
8. Proiectarea programului de simulare trebuie sa contina:
- precizarea condiiilor de ncepere a folosirii practice a modelului, alocarea de valori
parametrilor de calcul, stabilirea duratei sau lungimii fiecrui ciclu de calcule, numrul
de cicluri de calcule, stabilirea variabilelor ale cror valori se cer msurate i alegerea
metodelor i unitilor de msur.
MIAFA
1. Agroturismul este:
- forma de turism care, prin activitatile sale, utilizeaza potentialul economic al
gospodariilor (fermelor) locale, prin dezvoltarea unor servicii de gazduire si de
valorificare a produselor obtinute in exploatatia proprie sau in alte exploatatii din zona
2. Agregatul agricol tractor-grebla transversala din figura:

efectueaza.
- adunatul materialului furajer in brazde si pentru ravasirea acestora
3. Prin ,,alimentarea masinii de cosit'' se intelege:
4. Rasa de vite,,Baltata Romaneasca'' este o:
- rasa mixta

5. Masina agricola din figura:


reprezinta:
- masina de scos cartofi cu gratare oscilante
6. Capitele de fan cu masa de 600...2500 kg, formate cu masina de adunat si caputat,
sunt:
- capite de capacitate medie
7. Masina de balotat cu piston realizeaza:
- baloturi de forma paralelipipedica
MSIIT
1. Cum se face o corectie a unei note de plata in Medallion?
2. Cum se poate face in Medallion Ceckout-ul camerei unui turist care a plecat fara a-si

3.
4.
5.
6.
7.

plati datoriile?
Tehnologia RFID inseamna:
- dispozitive de identificare cu ajutorul frecventelor radio
Care dintre urmatoarele reprezinta tehnici de procesare si analiza intr-un sistem GIS?
''index.html" reprezinta:
Care dintre urmatoarele acronime desemnseaza sisteme de rezervare globala in turism?
Care dintre urmatoarele elemente reprezinta mijloace tehnice de creare a datelor
spatiale?:

MGT

1. O definitie cuprinzatoare a marketingului, care sa evidentieze cu pregnanta trasaturilor


sale, esenta sa, ar trebui sa includa ca elemente de baza urmatoarele:
2. Care din urmatoarele elemenete nu reprezinta o componenta a micromediului
intreprinderii?
3. Mediul extern al intreprinderii reprezinta un concept:
4. Elementul central de referinta al marketingului este reprezentat de:
5. Structura pe ramuri a activitatii economice , nivelul de dezvoltare pe ansamblu si pe
fiecare ramura, gradul de ocupare al fortei de munca reprezinta caracteristici ale :
6. Ansamblul elementelor care privesc sistemul de valori, obiceiurile ,traditiile,credintele
si normele care guverneaza statul oamenilor in societate reprezinta caracteristicile ale:
7. Ansamblul reglementarilor de natura juridica prin care este vizata direct sau indirect
activitatea de piata a intreprinderii contituie:
8. Strategia pretului de penetrare pe piata se practica atunci cand:

DLAPA
1. Precizati ce defineste conceptul de etica in afaceri:
2. Principiile morale ale eticii sunt cunoscute ca fiind parte din :
3. Notiunea de morala, in intelegerea cotidiana reprezinta:
4. Avand in vedere teoria contractului cocial, precizati ordinea contractelor sociale in
fuctie de aplicabilitatea sociala:
5. Necesitatea eticii in afaceri este prevazuta de catre:
6. Rolul principiilor dreptului,vazut din punct de vedere sociale, consta in:
7. Norma juridica este strcuturata astfel:
8. Principiul Actiunii normei juridice in timp, este definita ca;

IECG
1. Prin activitati de gospodarie comunala si ingrijirea peisajelor se intelege, in
principiu,....
-toate lucrarile care se executa pe zonele de utilizare comuna din localitati si zonele
invecinate: parcuri, spatii verzi,case de vacanta,complexe sportive si terenuri de
agrement.
2. Cerintele pe care trebuie sa le satisfaca tractorul pentru gospodarie comunala sunt
urmatoarele:
- curatenia oraselor, intretinerea strazilor, intretinerea spatiilor verzi, sarcini speciale.
3. Autovehiculele comunale utilizate pentru curatenia oraselor sunt:
- gunoiere, masini de maturat, masini de spalat, masini pentru curatirea canalelor,
masini pentru transport.
4. Autovehiculele comunale utilizate pentru intretinerea strazilor sunt:
- masini pentru curatirea zapezii, masini pentru imprastiat, masini pentru constructii,
masini pentru transport.
5. Definitia si rolul transmisiei autovehicului comunal sunt :
- transmisia reprezinta totalitatea subansamblurilor care exista intre motor si rotile
autovehiculului
- transmisia modifica viteza unghiulara a rotilor motoare si momentului de torsiune
corespunzator, astfel prin intermediul transmisiei se modifica viteza de deplasare si
forta motoare permitand autovehiculului sa se adapteze la diversele conditii de
exploatare .
6. Partile componente ale transmisiei unui tractor 4x2, utilizar la lucrari de gospodarie
comunala , (prezentata in figura urmatoare),sunt:

- 1. ambreaj principal, 2. cutia de viteze, 3. transmisie centrala, 4. diferential, 5. arbori


planetari, 6. transmisie finala, 7. roti motoare.
7. In functie de tipul masinii si felul lucrarilor executate , puterea motorului este utilizata
pentru:
- tractiune si priza de putere
8. Partile componente ale mecanismului de suspendare in trec puncte reprezentat in
figura urmatoare sunt :

- 1. bara transversala, 2. bratele arborelui de actionare, 3. tije de ridicare cu lungime


reglabila, 4. tiranti inferiori, 5. tirantul superior, 6. masina comunala, 7. corpul
tractorului, CH. cilindrul hidraulic cu dubla actiune
STIT
1. Mentionati tipurile de transport intalnite in industria turismului:
- transportul rutier, feroviar, aerian, naval, pe cablu

2. Aratati care sunt elementele caracteristice constructiei izolantului:


- conductibilitatea termica, higroscopicitatea, retinerea apei, permeabilitatea la vapori
de apa
3. Care sunt datele oferite de diagrama tahograf;
- viteza de deplasare, timpul de exploatare, conducatorul auto, kilometri parcursi,
timpul de stationare si odihna
4. Aratati care este diferenta dintre procesul de productie in unitatile de transporturi si
procesul de transport propriu zis.
- procesul de productie din unitatile de transport reprezinta totalitatea operatiunilor
necesare efectuarii prestatiei de transport
5. Prin ce se caracterizeaza transporturile de coletarie
- transporturie de coletarie se caracterizeaza prin faptul ca marfurile se incarca treptat
in diferite locuri de la unul sau mai multi expeditori si apoi se livraza la unul sau mai
multi beneficiari
6. Identificati avantajele vehiculelor echipare cu sistem GPS
- comunicarea cu receptorul GPS si achizicitia de date; au caracteristica prin faptul ca
sunt destinate managementului flotei de vehicule (a si b)
7. Identificati elementul principal al sistemelor de transport prin conducte , precum si
caracteristicile acestora
- materialul tubular, fitinguri si elemente de suspendare
8. Explicati instructajul general in comparatie cu cel periodic de la locul de munca
- scopul instructajului introductiv general este de a pune la curent pe cei care se
instruiesc cu principalele masuri generale de protectie a muncii, iar cel periodic este de
a reimprospata cunostintele de protectie a muncii

MFPA

1. Agroturismu necesita spatiul rural bine pastrat , cu specificul sau rustic , dar neaparat
si activitatii din :
- cu caracter general rural, cu caracter intermediar si cu specific urban
- cultivarea terenului, silvicultura si cresterea animalelor
2. Pensiunile agroturistice detin:
3. Modul de procesare alimentara devine un punct forte al pensiunii agroturistice
deoarece:
- este o alimentatie sanatoasa
4. Sistemul de restauratie din pensiunile este de tipul:
5. Totalitatea organizatiilor , firmelor si institutiilor care ofera ca prima activitate cazarea
si alimentatia,atat pentru turisti ,cat si pentru popilatia locala din zona respectiva
defineste:
6. Produsul,plasarea,pretul si promovarea contituie si in activitatea pensiunilor
agroturistice:
7. Directiile de protectia mediului in domeniul agroturismului sunt importante pentru:
DR
1. Obiectivul principal al functiei economice al spatiului rural este:
- obtinerea produselor agricole si a altor bunuri materiale realizate de ramurile
productive din amonte si aval de agricultura, sivicultura, industria forestiera, artizanat
2. Carta europeana cu privire la dezvoltarea si protejarea culturii in spatiul rural are ca
obiectiv esential:
- mentinerea, apararea diversitatii si bogatia patrimoniului arheologic din zonele rurale
si sa promoveze o cultura dinamica, actionanadu-se in urm directii: inventarierea,
punerea in val si promovarea patrimoniului; proiectarea si dezv traditiilor; intarirea
identitatii culturale regionalea pop rurale; promovarea patrimoniului gastronomic rural
si local.
3. Spatiul rural este:
- un spatiu concret si eterogen
4. Principiile de baza ale politicii de dezvoltare rurala sunt urmatoarele:

- multifunctionalitatea agriculturii, multisectorialitatea si integrarea, flexibilitatea,


transparenta
5. FEADR reprezinta:
- fondul european pentru agricultura si dezvoltare rurala
6. Domeniile cheie ale Politicii de Dezvoltare Rurala sunt:
- economia agroalimentara, mediul inconjurator, economia rurala in sens larg si
populatia
7. Care sunt domeniile de dezvoltare rurala urmarite de FEADR
- cresterea competivitatii sectorului agricol si silvic, imbunatatirea mediului si a
zonelor rurale, calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale,
programul LEADER
8. Beneficiarii domeniului de interventie al FEADR instalarea tinerilor fermieri sunt
persoane care:
- au sub 40 de ani, dispune de o pregatire si o competenta profesionala
corespunzatoare, se stabileste la o exploatatie agricola pentru prima data
IG
1. Sinergia, echilibrul sau contraactiunea ingredientelor din alimentele compozite
(mancarurile) sau chiar din meniuri (adica, totalitatea felurilor de mancarea servite la o
masa) pentru consumatorii sanatosi, ori din diete (regim alimentar recomandat pentu
recuperarea si pastrarea sanatatii), pun in evidenta:
2. Garantarea fiecarui individ in permanenta, in orice loc, sau miment al accesului la o
alimentatie suficienta si sanatoasa care sa-i permita sa aiba un regim alimentar
satisfacator pentru o viata sanatoasa si activa a populatiei unui stat reprezinta:
3. Introducerea in Europa a alimetelor de pe continentul american constituie:
4. Bazele procesuale ale ingineriei gastronomice sunt reprezentate de urmatoarele
elemente:
- elemente constructive si de arhitectura ale bucatariilor si salilor de servire ale
restaurantelor sau a pensiunilor.
- procesele legate de utilaje si echipamente specifice
- de reparatii si intretinere
- de aprovizionare si transporturi
- procesele de management operational
- de marketing
- de resurse umane
5. Totalitatea actiunilor constiente ale angajatilor unei intreprinderi, indreptate cu
ajutorul diferitelor masini, utilaje sau instalatii asupra materiilor prime, materialelor

sau a altor componente in scopul transformarii lor in produse culinare, lucrari sau
servicii cu o anumita valoare de piata se numeste:
6. Demersul stiintific de creare de alimente compozite sau de mancaruri noi, unicat, cu
impact psihologic, artistul culinar avand ca obiectiv trezirea de emotii consumatorului
prin inspiratia de la momentul respectiv reprezinta:
7. Legatura concreta dintre tehnologie si constructie in cazul bucatariilor profesionale
este stabilita astfel:
PPPA
1. Viteza de sedimentare a particulelor in camp gravitational este:
2. Sortarea produselor vegetale este operatia de separare pe categorii, dupa:
-

3. Fazele active de cernere pe sita cilindrica, sunt, conform schemei:


- faza repausului relativ (4-1)
- faza miscarii relative de uscare (1-2)
- faza miscarii libere (2-3)
- faza miscarii relative de coborare
4. Legarea apei prin aderenta la produs (la nivelul porilor si a suprafetei exterioare), se
datoreaza:
- fortelor de tensiune superficiale (apa de suprafata)

5. In schema:
- curba de variatii a temperaturii.
6. Uscarea convectiva presupune:
7. Patlagelele rosii sunt:
-

, curba A1B1C1D1E1 reprezinta:

OIB
1. Daca strugurii sunt culesi prea tarziu vinurile obtinute sunt:

- vinuri de calitate superioara


2. Pentru obtinerea unui grad alcoolic prin fermentare sunt necesare:
3. Asambalrea musturilor consta in:
- amestecarea mustului ravac cu cel de presa si eventual cu mustul de la ultima presare
4. In functie de continutul de zaharuri, vinurile de masa si de calitate se clasifica in:
- seci, demiseci, demidulci si dulci
5. Vinarsul este o bautura alcoolica tare, cu o concentratie de alcool de:
- 38-50%
6. Berea este o bautura obtinuta prin fermentare si nu prin distilare, pentru fabricarea
careia se foloseste:
- orz maltificat, hamei, drojdie si apa
7. Fabricarea berii se desfasoara in trei faze principale dupa cum urmeaza:
- maltificare, brasaj si fermentare
8. Cupajarea vinurilor reprezinta:
- amestecarea unui must cu altul provenit de la un soi mai valoros, in vederea ridicarii
calitatii primului must.
AE
1. Cifra de afaceri critica reprezinta pentru o intreprindere:
- nevelul minim al veniturilor din vanzarea produselor si serviciilor necesar acoperirii
costurilor fixe
2. Valoarea adaugata este expresia:
- eficientei consumului de factori de productie
3. Lichiditatea intreprinderii reprezinta:
- capacitatea intreprinderii de a-si onora la scadenta obligatiile de plate pe seama
activelor curente
4. Rata autonomiei globale in bilantul financiar reprezinta:
- echilibrul finantarii activitatilor din surse proprii
5. Drepturile patrimoniale ale proprietarilor sunt evidentiate de criteriul:
- situatie neta
6. Excedentul resurselor permanente asupra necesarului permanent, este evidentiat de
criteriul:
- fond de rulment
7. Riscul de rentabilitate se refera la posibilitatea de:
- neacoperire a cheltuielilor de productie din veniturile realizate
ETR
1. Certificatul verde inseamna pentru industria turismului:
- bun simt in afaceri
2. Implementarea unui program ecologic intr-o unitate de turism presupune parcurgerea
urmatoarelor etape de lucru:
- motivatia, planificarea, actiunea propriu-zisa, analiza progresului
3. Indicati posibilitatile de distrugere a ariilor naturale invecinate prin masuri tehnice din
fermele agroturistice:
- drenarea zonelor umede si irigarea zonelor aride

4. Exodul,

nomadismul,

transhumanta

seminomada,

transhumanta

normala,

transhumanta pendulatorie, inversa sau mixta, pribeaga si sedentarismul reprezinta


pentru spatiul rural romanesc:
- mituri cu impact turistic pe tema spatialitatii pastorale
5. Indicati cele 3 nivele de investigatii ale produsului agro-turistic:
- componenta si imaginea produsului; conducerea spre decizia de cumparare;
adaugarea unui serviciu suplimentar
6. Limbajul lemnului in constructia caselor taranesti traditionale se descifreaza prin:
- forma acoperisului, pridvorul, foisorul
7. Hrana si bucataria traditionala rurala sunt interpretari ale unor monumentale simfonii
gastronomice bazate pe urmatoarele componente:
- modul de perceptie al alimentelor, calitatea turistilor, cultura de provenienta
8. Indicati varianta care nu reprezinta o insusire a ofertei turistice rurale:
- programarea frecventa pe termen lung si rezervarea la evenimente
TTSAP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MIse-en-place-ul se efectueaza:
La servirea clientilor obisnuiti ordinea servirii este urmatoarea:
Antreurile se servesc in cadrul meniului:
Clestele pentru servire se compune din:
Inventarul marunt se compune din:
Sticlele se debaraseaza astfel:
La sistemul de servire direct, servirea este efectuata de:
La micul dejun, daca se servesc: crenvusti, mezeluri, fripturi reci si calde, produsele de
insotire vor fi:

TOPIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lipsa reclamatiilor clientilor reprezinta:


Negocierea integrativa este de tip:
Cum se platesc pozitiile avantajoase in afisarile organice Google?
Un partener care-si freaca palmele, ne arata prin gesturi non-verbale:
Adaugarea link-ului site-ului propriu pe site-urile partenere reprezinta o tehnica:
Nevoie de a domina este semnificata de urmatoarele mesaje non-verbale:
Din punct de vedere al tipologiei comportamentale clientii pot fi clasificati in:

AAT
1. Unul din obiectivele ale amenajarii agroturistice a teritoriului este:
2. Stoparea migratiei populatiei si stimularea revenirii cel putin partial a populatiei
urbane care este originara din zonele rurale este:
3. Clasa a 2-a de confort pentru cazare in gospodariile taranesti cuprinde:
4. Una din motivatiile ce stau la baza practicarii agroturismului este:

5. Agroturismul poate contribui la dezvoltarea durabila in teritoriu (local, regional,


national) prin:
6. Activitatea de turism rural si agroturism se promoveaza in principal prin:
7. In cadrul procesului de comercializare a produsului agroturistic, informatia de natura
motivationala corespunde:
8. Agroturismul este:
TUBP
1. Germinarea orzului este denumita maltificare si necesita o perioada de:
- circa 12 zile (3z inmuiere, 8z germinare, 1z uscare ).
2. In timpul procesului de plamadire si zaharificare degradarea amidonului decurge in
urmatoarele etape:
- absorbtia apei si umflarea granulei de amidon
- gelanitinizarea amidonului
- degradarea enzimatica a componentelor granulei de amidon
3. Cantitatea de apa de palmadire necesara obtinerii unei anumite concentratii a primului
must, atunci cand se prelucreaza 100 kg malt, se determina cu relatia:

Semnificatia termenilor din relatie este:


- C-cantitatea de apa, epm- concentratia primului must, R- randament.
4. Fierberea mustului cu hamei are urmatoarele scopuri:
- extractia si tranformarea substantelor amare, de aroma si polifenolice din hamei
- definitivarea compozitiei chimice a mustului prin activarea enzimelor
- sterilizarea mustului
- evaporarea surplusului de apa si atingerea concentratiei in extract a mustului
- formarea de substante reducatoare si de culoare
- eliminarea unor substante cu sulf
- coagularea unor substante cu azot si a proteinelor
5. Metodele de fierbere a mustului cu hamei sunt urmatoarele:
- fierberea conventionala
- fierberea la presiune joasa
- fierberea la presiune ridicata
6. Prin fermentarea mustului de bere se urmareste:
- transformarea in mare parte a zaharurilor fermentescibile in alcool si bioxid de
carbon
7. Profunzimea fermentatiei se exprima prin gradul de fermentare (sau atenuarea
mustului). Pentru conducerea procesului de fermentare a berii este important sa se
stabileasca urmatoarele grade de fermentare:
- gradul final de fermentare
- gradul de fermentare in berea tanara

- gradul de fermentare in bere dupa fermentarea secundara si maturare (al berii de


vanzare)
DC
1. In studiul dreptului comercial, noiunea de comer a fost definit precum i
folosit n mai multe sensuri, astfel s-au subliniat cateva ipoteze ;
a. Proveniena din cuvntul latin comercium compus fiind din cuvintele cu
i mertz.
b. Apartenenta ca fiind o activitate al crei scop este schimbul i circulaia
mrfurilor de la productor la consumator
c. Noiunea economic cuprinznd pe lng operaiuni de schimb i operatiuni
de circulaie, avnd n vedere i activitile de producie, de prestare de
servicii, de executare de lucrri i operaiuni de punere n circulaie
2. Comerciantul ``persoan fizic`` dobndete, din punct de vedere juridic,
capacitatea de a fi comerciant n urmtoarele cazuri;
a. O persoan fizic dobndete capacitatea de a fi comerciant de la
mplinirea vrstei de 18 ani, atunci cnd dobndete capacitate deplin de
exerciiu
b. O persoan fizic dobndete capacitatea de a fi comerciant de la
mplinirea vrstei de 16 ani, atunci cnd poate ncheia anumite acte
juridice, nefiind necesar ncuviinarea prealabil a reprezentantului juridic
c. O persoan fizic, avnd vrsta de 18 ani, fiind sub interzicere
judectoreasc speciala.
3. Prin reglementarea drepturilor patrimoniale, dreptul comercial i dreptul
internaional se intersecteaz pe trmul dreptului privat prin faptul c:
a. Ambele sisteme de drept reglementeaz drepturile patrimoniale, bazate
pe egalitatea prilor
b. Ambele sisteme de drept cuprind pe lng norme de drept civil i norme
de drept procesual civil
c. Ambele sisteme de drept reglementeaz raporturi patrimoniale, iar n
special dreptul internaional reglementeaz raporturi cu elemente de
extraneitate (raporturi la care particip persoane fizice sau juridice strine)
4. Printre izvoarele dreptului comercial, ntlnim uzurile comerciale precum i
uzanele comerciale (cutuma aa cum este ntlnit n dreptul civil), regsim
astfel:
a. Izvoarele normative (acte normative)
b. Izvoare interpretative, care au rolul de a ajuta interpretarea voinei
manifestate n raporturile comerciale
c. Izvoare legale
5. Actele juridice privind fondul de comer, - obiective, conexe sau accesorii -,
sunt garantate legal, prin legea 99/1999. Garantarea poate avea ca obiect:
a. Vnzarea fondului de comer, care se poate face n ntregul su sau pe
elemente (privite singular), cu respectarea reglementrilor pentru fiecare
element n parte
b. Transmiterea ca aport a fondului de comer n societatea comercial:
acest act se deosebete de vnzarea fondului de comer, deoarece nu
comport primirea unui pre n schimbul fondului de comer.

c. Garania real poate s aib ca obiect un bun mobil individualizat sau


determinat generic, ori o universalitate de bunuri mobile
6. Forma juridica al actului constitutiv, care este necesar pentru a da natere unei
persoane juridice comerciale, este sub condiie ``ad validitatem`` ntlnit n
urmtoarele situaii:
a. n situaia n care printre bunurile subscrise ca aport n natur la
capitalul social se afl un bun imobil; forma juridic a societii implic
rspunderea nelimitat a asociailor; cnd societatea comercial se
constituie prin subscripie public
b. n situaia n care, contractul de societate se ncheie sub forma
nscrisului sub semntur privat, dar cu dat cert
c. Semnatarii actului constitutiv, precum i persoanele care au un rol
determinant la constituirea societii comerciale sunt considerai fondatori
7. Activitatea desfurat de comerciantul - persoan fizic - trebuie s fie
exercitat n mod obinuit cu titlu de profesie, caracter continuu si:
a. desfoar comer n nume propriu
b. comerciantul trebuie sa aib calitatea de debitor
c. comerciantul sa nu fie interzis.
8. Care din urmtoarele expresii constituie principiu de drept comercial:
a. Principiul determinrii
b. Autonomia de voin.
c. Formalitatea i petiia.