Sunteți pe pagina 1din 18

SC MINIFARM S R L

Tamas Oana Adriana

Cuprins
Cuprins.................................................................................................................................2 1. STATUTUL.....................................................................................................................2 2. MEMORIU DE ACTIVITATE.......................................................................................5 2.1 Descriere activittii reprezentative, enumerea utilittilor..........................................5 2.2 Masuri de protectie a muncii......................................................................................6 2.3 Schita punctului de lucru...........................................................................................6 3. ALEGEREA SISTEMULUI DE CONDUCERE AL SRL.............................................7 3.1 Organigrama..............................................................................................................7 3.2 Activitatea de promovare...........................................................................................8 4. CALCULE FINANCIARE..............................................................................................8 4.1 Valoarea amortismentului.........................................................................................9 4.2 Determinarea pragului minim de rentabilitate...........................................................9 5. ACTIVITATI SPECIFICE DEPARTAMENTULUI DE MARKETING.......................9 5.3 Adoptarea stampilei firmei......................................................................................10 6. ANEXE..........................................................................................................................13 6.1 Chitanta....................................................................................................................13 6.2 Factura......................................................................................................................14 6.3 Fisa postului.............................................................................................................15

1. STATUTUL
Societatii comerciale cu raspundere limitata CAPITOLUL 1 Denumirea, forma juridica, sediul, durata Art.1 Denumirea societatii este Societatea Comerciala MiniFarm SRL. Art.2 Societatea Comerciala MiniFarm SRL este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate cu raspundere limitata. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Statut. 2

Art.3 Sediul societatii se afla la domiciliul asociatului unic, Romania, Oras Brasov, str. Republicii, nr 17.Sediul societatii poate fi schimbat pe baza hotararii asociatului unic Cioranu Ioana Cosmina.In vederea extinderii activitatii, Societatea va putea construi, cumpara si inchiria alte spatii, deschizand sucursale sau filiale in tara si strainatate. Art.4 Durata de functionare a societatii este nelimitata, cu incepere de la data inscrierii in Registrul Comertului. CAPITOLUL 2 Obiectivul de activitate al societatii Art.5 Obiectivul de activitate al societatii este: Comert cu ridicata a produselor farmaceutice. 5.1 Activitatea principala: Cod CAEN 4646. CAPITOLUL 3 Capitalul social Art.6 Capitalul social subscris si varsat la Banca Comerciala Romana avand suma de 110 000 lei si chitanta nr 86571 impartit in 30 parti sociale. Art.7 Capitalul social poale fi majorat pe baza deciziei asociatului unic. CAPITOLUL 4 Admistrarea societatii Art.8 Societatea este reprezentata de Cioranu Ioana Cosmina, unic adiministrator. Art.9 Administratorul societatii are urmatoarele atributii: Reprezinta societatea in relaltiile cu tertii, semneaza in numele acesteia, angajeaza raspunderea intregii societati. Se ingrijeste de buna functionare a societatii si de patrimoniul acesteia. Ia masuri de recuperare a pagubelor produse de salariatii si terti, actionand in acest sens cu respectarea legilor in vigoare. Angajeaza personal salariat al societatii si stabileste salariile acestora cu respectarea dispozitiilor legale privind salarizarea, asigurari sociale , protectia muncii, etc. Modifica statutul. Depune la organele de stat situatiile cerute si raspunde de exactitatea acestora. Se ingrijeste de intocmirea tuturor actelor societatii, de registrele societatii. CAPITOLUL 5 3

Activitatea societatii Art.10 Exercitiul economic financiar incepe la data constituirii societatii. Angajarea personalului societatii se face in cadrul schemei de organizare pe baza de contract individual de munca, care se inregistreaza la Camera de Munca. Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de calificare si functii se stabileste si se modifica de catre Adminislratorul societatii. Drepturile si obligatiile personalului angajat se stabilesc de Administratorul societatii. Art. 11 Amortizarea fondurilor fixe se plateste prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achizitie a fondurilor fixe si se include, dupa caz, in pretul de cost al prestarilor de servicii sau in cheltuielile de circulatie si se utilizeaza pentru inlocuirea mijioacelor fixe si alte nevoi ale societatii. Prin valoarea de achizitie a fondurilor fixe se intelege suma cheltuielilor de cumparare si a altor cheltuieli efectuate pentru punerea in functiune a fondurilor fixe. Art. 12 Lucrarile de reparatii capitale se vor executa pe baza deciziei Administratorului societatii. Fondurile necesare se asigura prin includerea cheltuielilor respective, dupa caz, in pretul de cost al prestarilor de servicii sau in cheltuielile de circulatie in anul in care au fost executate sau esalonat pe mai multi ani. Art.13 Societatea, prin Administratorul societatii, va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul si contul de beneficii si pierderi, avand in vedere Normele metodologice elaborate de Minisierul Finantelor. Art. 14 Societatea comerciala MiniFarm SRL se poate modifica, dizolva sau lichida prin decizia asociatului unic. Lichidarea societatii se face in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de L.31/1990. Lichidatorul urmeaza a fi numit de asociatui unic. Art. 15 Administratorul societatii se va ocupa de intocmirea formalitatilor de constituire , de publicitatea legala de infiintare, de plata tuturor taxelor si cheltuielilor ocazionate de inregistrarea societatii, contabilizandu-le in contul acesteia. Art. 16 Litigiile societatii cu persoanele fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti romane civile. Litigiile nascute in raporturile contractuale dinire Societate si persoane juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj. In acest caz asociatul unic poate alege si competenta comisiei de arbitraj de pe langa Camera de Industrie si Comert a Romaniei. Litigiile personalului roman angajat de societate, ivite in raporturile cu aceasta, se rezolva in conformitate cu legislatia proprie din Romania. Art. 17 Prezentul statut se completeaza cu dispozitiile legale privitoare la societatile comerciale. Semnatura Cioranu Ioana Cosmina 4

Legalizare Notariala pe verso.

2. MEMORIU DE ACTIVITATE

2.1 Descriere activittii reprezentative, enumerea utilittilor Activitatea principala a Societatii Comerciale MiniFarm SRL este de a expune la vanzare produse farmaceutice. Pentru aceasta activitate este nevoie o incapere cu o suprafata de 70 m dotata cu energie electrica, alimentare cu apa de la retea, incalzire cu centrala proprie, canalizare pentru evacuarea apei uzate. Suprafata de 70 m este formata din urmatoarele incaperi:

a) oficina - dotata cu mese de oficin, dulapuri i rafturi destinate pstrrii produselor; b) receptura/laborator - dotat cu mese de receptur, dulapuri speciale, dulapuri pentru pstrarea substanelor farmaceutice, vesel i cu aparatur de msur necesare pentru prepararea reetelor magistrale; c) depozit - dotat cu un sistem de asigurare a temperaturii i a umiditii necesare conservrii produselor, rafturi metalice sau din alt material uor lavabil i rezistent la foc, palei, dac este cazul, i dulapuri, frigider pentru pstrarea medicamentelor care impun condiii de pstrare speciale; d) grup social dotat cu vestiar, spalator si toaleta; Incperile farmaciei vor fi astfel amplasate nct s existe legturi funcionale intre ele, iar cele destinate preparrii reetelor magistrale i oficinale, cele destinate preparrii apei distilate, precum i ale grupului social vor avea pereii acoperii cu materiale lavabile, iar pardoselile vor fi acoperite cu mozaic, gresie sau linoleum. 2.2 Masuri de protectie a muncii Angajatii isi vor desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti angajati, in conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii primita de la angajatorul sau. In acest scop angajatii au urmatoarele obligatii: a) sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora; b) sa utilizeze corect echipamentele tehnice si substantele periculoase; c) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala; d) sa opresca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata conducatorul locului de munca;

2.3 Schita punctului de lucru

3. ALEGEREA SISTEMULUI DE CONDUCERE AL SRL In farmacie ii desfoar activitatea, pe baza autorizaiei de liber practic, personalul de specialitate compus din: farmacist specialist; farmacist primar; farmacisti rezident; doctor farmacist; asistent de farmacie. Farmacia este condus de farmacistul-ef care desemneaz i un inlocuitor al su pe perioadele absenei sale din farmacie. Farmacitii rezideni sau studenii in farmacie i asistenii de farmacie aflai in stagiu de practic pot desfura activitate in farmacie sub indrumarea farmacitilor specialiti sau primari. In afara personalului de specialitate in farmacie isi desfasoara activitatea urmtoarele categorii de personal: contabil - este reprezentat de unicul administrator; programator este angajat sa vina la locul de munca doar de doua ori pe luna cand se fac reviziile la calculatoare sau in situatii de urgenta.

3.1 Organigrama 7

DIRECTOR (contabil)
Farmacist-sef Programator Doctor farmacist

Farmacist primar

Farmacist specialist

Farmacist rezident

Asistent de farmacie

3.2 Activitatea de promovare Societatea MiniFarm SRL este o societate in care orice persoana, indiferent de varsta poate gasi ceea ce cauta pentru a-si rezolva o problema de sanatate. Potentialii clienti ar putea fi formati din personae fizice: copii, adulti, batrani. Clientii ii putem atrage prin activitatile noastre de promovare cum ar fi: RECLAME IN ZIARELE LOCALE administratorul va publica anunturi in ziarele locale cu adresa societatii, promotii; PARTICIPARE LA TARGURI SI EXPOZITII in primii ani mai ales , se va acorda atentie participarii la orice manifestare legata de obiectul de activitate pentru a face cunoscuta oferta; PUBLICITATE IN SITE-uri care gazduiesc reclama gratuit; REALIZAREA DE ARTICOLE PROMOTIONALE de genul pixurilor , calendarelor; PROMOVAREA produselor noi aparute prin preturi promotionale

4. CALCULE FINANCIARE 8

Bunuri imobile: - cladire: 70 m Bunuri mobile: - masina: 15 000 RON Aplicnd metoda statistic de evaluare se obine: Bunuri Cldire 2.000RON /mp x 70 Main TOTAL:

=140.000 RON =15.000 RON 155.000 RON

4.1 Valoarea amortismentului Total bunuri = 155.000 RON - cldiri: 60% din total = 93.000 RON - masina: 40% din total = 62.000 RON Cldiri: Perioada de amortizare = 50 ani => 93.000/50 ani/12 luni =155 RON Masina: Perioada de amortizare = 10 ani => 62.000/10 ani/12 luni = 517 RON Total Amortisment = 672 RON Amortismentul reprezinta 10 % din pragul minim de rentabilitate => Pentru a atinge pragul minim de rentabilitate unitatea trebuie sa incaseze lunar : 672/10% = 6.720 RON 4.2 Determinarea pragului minim de rentabilitate Pragul minim de rentabilitate este egal cu cheltuielile totale lunare. Cheltuieli 1. Resurse umane Salarii (sume brute, personal local) Personal Magazin Subtotal Resurse Umane 2. Alte costuri, servicii Promovare Servicii financiare (costuri garanii bancare, etc.) Costuri cu asigurri pentru activele corporale achizitionate Produse curatenie Subtotal Alte costuri, servicii Total costuri Pragul minim de rentabilitate este egal cu 11.230 ron/lunar 5. ACTIVITATI SPECIFICE DEPARTAMENTULUI DE MARKETING 9 Costuri (RON) 10.000 10.000 350 30 700 150 1.230 11.230

5.1 Adoptarea siglei firmei

5.2 Adoptarea sloganului firmei O MINTE SANATOASA INTR-UN CORP SANATOS! DRUMUL SPRE SANATATE!

5.3 Adoptarea stampilei firmei SC MiniFarm SRL Pucioasa R569784

10

5.4 Adoptarea unui Afis, Poster de prezentare

Fluturas - fata

Fluturas - spate

11

Pliant - fata

12

Pliant - spate 6. ANEXE 6.1 Chitanta Unitatea S.C. MEDIFARM S.R.L Cod de identificare fiscal R055888 Nr. din registrul comerului J40/38533/2009 Sediul (localitatea, str., numr) Bucuresti, Sector 7, Str Victoriei, Nr. 15 CHITANA Nr 1269 Data 07.05.2011 Am primit de la SC MiniFarm SRL cu adresa Str Victoriei, Nr 15, Sector 7, Bucuresti suma de 887,53 RON adica opt sute optzecisisapte RON si reprezentnd contravaloare factura 18654. Persoana livrare: Ivan Razvan Mihai 2910718296541 Casier, Banescu Irina Violeta 13

cincizecisitrei bani

6.2 Factura FACTURA Furnizor: SC MEDIFARM SRL Cumparator: SC MINIFARM SRL Nr.ord.reg.com./an: J40/38533/2009 Nr.ord.reg.com/an: J40/24987/2010 C.I.F. : R055888 C.I.F. : R569784 Sediul Str Victoriei, Nr 15, Sector 7 Sediul: Pucioasa, Str. Tudor Vladmirescu, nr 17 Judetul: Bucuresti Judetul: Dambovita Capital social : 250 000 LEI Cod IBAN : 4126985471236 Cod IBAN: 13478967854756 Banca Comerciala Romana Banca Comerciala Romana Nr. Facturii : 18654
Data (ziua, luna, anul) : 07.05.2011 Aviz de insotire a marfii..............
(daca este cazul)

Cota T.V.A 24 % Nr Denumirea crt produselor sau a serviciilor 0 1. 2. 3. 4. 1 STREPSILS REUPROFEN BIOFLU FARINGOSEPT U.M. Cantitatea Pretul unitar (fara T.V.A) -lei4 10,60 6,75 13,00 8,3 Valoarea -lei5(3x4) 212,00 101,25 195,00 207,5 Valoare T.V.A -lei6 50,88 24,3 46,8 49,8

2 buc buc buc buc

3 20 15 15 25

TOTAL Semnatura de primire Persoana livrare: Ivan Razvan Mihai 2910718296541 14

715,75

171,78

Total de plata : 887,53 Data scadenta: 27.05.2011

6.3 Fisa postului FISA POSTULUI : asistent farmacie 1. DESCRIEREA POSTULUI 1.1. DENUMIREA POSTULUI: Asistent Farmacist Principal 1.2. INCADRAREA IERARHICA A FUNCTIEI: Asistent Sef FARMACIE 1.3.ROLUL (SCOPUL) POSTULUI: Asigura indeplinirea sarcinilor ce revin FARMACIEI in domeniul aprovizionarii, administrarii, conservarii si eliberarii medicamentelor de uz uman, parafarmaceutice, produse cosmetice si naturiste. 2. ATRIBUTII GENERALE, SPECIFICE SI PE LINIA ASIGURARII CALITATII 2.1. ATRIBUTII GENERALE: este obligat sa cunoasca prevederile legilor si normelor ce reglementeaza activitatea pe profil si sa actioneze pentru aplicarea lor cu strictete in munca specifica de aprovizionare si desfacere a medicamentelor de uz uman, specifice drogheriilor; are datoria de a lua masurile necesare pentru organizarea activitatii la nivel superior, si pe baza criteriilor de calitate si eficienta; actioneaza impotriva actelor de indisciplina, a lipsei de raspundere, a neglijentei si a oricaror fapte care isi pot pune amprenta negativ asupra bunei desfasurari a activitatii in ansamblul sau; este obligat sa-si insuseasca permanent elementele de noutate in domeniul farmaceutic; respecta ordinea si disciplina la locul de munca, programul de lucru, si normele de conduita, si trebuie sa dea dovada de cinste si corectitudine in raporturile cu pacientii clientii; sa ia masuri de asigurare a secretului si confidentialitatii activitatii la nivelui societatii, respectiv Farmaciei. sa asigure pastrarea si apararea integritatii patrimoniului farmaciei si contribuie la dezvoltarea lui; sa respecte normele de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor in cadrul farmaciei, sa ia masuri de preintampinare si inlaturare a oricaror situatii care ar putea pune in pericol viata, integritatea corporala sau sanatatea oamenilor ori a bunurilor materiale; sa nu primeasca de la cetateni bani sau alte foloase materiale pentru activitatile prestate in cadrul atributiilor de serviciu;

15

2.2. ATRIBUTII SPECIFICE: asigura aprovizionarea, conservarea si eliberarea produselor medicamentoase care se elibereaza fara prescriptie medicala, a produselor igienico cosmetice si a dispozitivelor medicale; efectueaza receptia cantitativa si calitativa a produselor medicamentoase de uz uman si primirea lor in drogherii, asumandu-si raspunderea pentru integritatea lor; participa la programe de instruire profesionala; participa la activitatea farmacovigilenta; se preocupa de promovarea produselor farmaceutice, parafarmaceutice, igienicocosmetice si largirea sferei de desfacere a acestora; stabileste programul de functionare al farmaciei in raport cu necesitatile segmentelor de populatie vizate; participa efectiv la realizarea studiilor de piata efectuate de FARMACIE respecta cu strictete Normele deontologice profesionale de care ia cunostinta sub semnatura; la cerere transmite propuneri si date tehnice la potentialii clienti ai firmei, numai cu acordul conducerii FARMACIEI. Interpreteaza intrebarile pacientilor/clientilor si atitudinea acestora si poate participa la negocieri numai in baza unui mandat clar stabilit. Nici o propunere nu poate fi transmisa unui client in afara termenelor si conditiilor de vanzare aprobate de Directorul General al FARMACIEI.; Reprezinta drogheria in cazul oricarui control al autoritatilor competente, neputand fi substituit de catre o alta persoana. In caz de control, informeaza in timpul cel mai scurt conducerea profesionala a FARMACIEI. Tine legatura permanenta cu conducerea societatii precum si cu Colegiul Farmacistilor pe probleme de tehnica farmaceutica; Depune zilnic incasarile unitatii in contul bancar si isi asuma responsabilitatea efectiva a acestui demers/act; Consemneaza operatiuni legate de contabilitatea primara, intocmind zilnic monetarul si registrul de casa; Asigura inventarierea lunara a stocului de marfuri si transmite informatiile necesare persoanelor competente; Asigura intocmirea, circulatia si pastrarea documentatiei justificative ale farmaciei din domeniul financiar - contabil; Executa orice alte activitati si competente conforme cu legile in vigoare sau stabilite de Directorul General al FARMACIEI. 3. RELATII CU ALTE POSTURI, DEPARTAMENTE, PERSOANE 3.1. RELATII IERARHICE: Este subordonat si raporteaza nemijlocit Directorului FARMACIEI

16

3.2. RELATII FUNCTIONALE SI DE COLABORARE Interne: cu conducerea FARMACIEI. si celelalte compartimente din structura societatii ; Externe: - cu alte puncte farmaceutice din zona orasului Pucioasa - cu furnizorii (depozite de medicamente) - Colegiul Farmacistilor din Bucuresti - Clienti, institutii sanitare, organizatii/organisme care au atat profil farmaceutic cat si alte sfere de activitate . 4. LIMITE DE COMPETENTA (PUTERE DE DECIZIE) 4.1. IERARHICE: Are putere de decizie asupra modului de organizare a activitatilor specifice farmaciei. Este singura persoana autorizata sa depuna incasarile zilnice ale farmaciei in contul bancar special deschis. Trebuie sa detina aprobarea conducerii FARMACIEI. pentru orice activitate/initiativa care asociaza societatea legal sau presupune /induce o anumita obligatie a societatii din punct de vedere economico-comercial sau pecuniar/financiar. In cazul aparitiei in farmacie a unui eveniment neprevazut va anunta in timpul cel mai scurt posibil conducerea FARMACIEI pentru a gasi solutia cea mai eficienta si optima pntru rezolvarea situatiei. 4.2. DE REPREZENTARE: Prin decizia Directorului General FARMACIE poate reprezenta societatea in raporturile cu alte institutii si organisme, institutii, parteneri de afaceri, clienti. 4.3. DE AVIZARE SI PROPUNERE: Avizeaza - NU are atributii pe linia avizarii. Propune:- Strategia si politica de gestionare, promovare si dezvoltare a Farmaciei. 5. CONDITII SI CERINTE FATA DE TITULARUL POSTULUI 5.1. INSTRUIRE: Studii: - scoala tehnica postliceala - atestat de asistent principal - avizul de libera practica

17

5.2. EXPERIENTA: Vechime in activitatea de personal: 10 Varsta: 35 5.3. SPECIFICE: sa dispuna de aptitudini organizatorice si de gestionare evidentiate in activitatea practica; sa aiba o tinuta morala si civica ireprosabila; pregatire generala si de specialitate la nivel ridicat; sa se bucure de prestanta profesionala in randul salariatilor FARMACIEI 5.4. TRASATURI PSIHICE SI DE PERSONALITATE: sa dispuna de inteligenta generala la nivel ridicat, sa aiba o buna capacitate de analiza si sinteza care sa ii permita rezolvarea optima si eficienta a sarcinilor profesionale intelegere corecta a atributiilor ce ii revin, sa faca evaluare si sa ia decizii rapide, eficiente, in conformitate cu cerintele situatiilor problemaatice cu care se confrunta; sa fie cooperant, deschis dialogului, cu largi disponibilitati de intelegere si ascultare a clientilor; sa fie calm, cu un bun potential energetic si control comportamental; sa nu fie dominat de vicii sau trasaturi negative de caracter. 5.5 CAPACITATE DE EFORT: rezistenta la suprasolicitari fizice si intelectuale prelungite. 5.6. CONDITII DE LUCRU: Cele stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare atat pe linia asigurarii protectiei muncii cat si a legislatiei ce reglementeaza activitatea farmaceutica. 6.TITULARUL DE POST Tamas Oana Adriana __________________________________________________ (NUME SI PRENUME)

18

S-ar putea să vă placă și