Sunteți pe pagina 1din 13

Raport: Aprovizionarea cu medicamente. Depozitul farmaceutic.

Plan:

1. 2. 3. 4. 5.

Caracteristica sistemului de aprovizioare cu medicamente Ciclu de aprovizionare ce medicamente Depozitul farmaceutic Achizitionarile centralizate de medicamente Determinarea necesarului de medicamente

1.Caracteristica sistemului de aprovizioare cu medicamente Notiunea de aprovizionare provine de la frantuzescul approvisionner si semnifica actiunea de a procura resurse,in acest caz-produse farmaceutice.In afara de realizarea nemijlocita a functiei de aprovizionare,pentru acest sistem mai sunt caracteristice astfel de functii ca: inchierea contractului cu producatorii de medicamente sau furnizorii intermediari,transportarea,depozitarea,pastrarea,distributia,importul,exportul,etc. Sistemul de aprovizionare cu medicamente ocupa un loc intermediare intre intreprinderile industrial-producatoare si reteaua de farmacii si institutii curativeprofilactice.Sistemul de aprovizionare cu medicamente are ca scop principal asigurarea pietii farmaceutice cu un soriment suficient de medicamente eficiente,inofensive,de buna calitate si accesibile pentru populatie.

2.Ciclu de aprovizionare ce medicamente Functiile principale ale sistemului de aprovizionare cu medicamente sunt urmatoarele: Studiul pietii farmaceutice si determinarea necesarului de medicamente selectate de catre deposit pentru distribuire Intocmirea contractului de furnizare Obtinerea autorizatiei de import Organizarea procesului de furnizare catre depozit:transportarea,vamuireadezvamuirea Recepta produselor si depozitarea lor Organizarea controlului calitatii produselor depozitate Organizarea pastrarii corecte Publicitatea si informatia despre medicamente Livrarea catre farmacii si spitale,inclusive transportarea la locul destinat.

Sursele de aprovizionare cu medicamente Principalele surse de aprovizionare cu medicamente sunt:productia autohtona,importul,donatiile,achizitionarile centralizate pentru necesitati publice si produsele depozitate in rezerva de stat. Productia autohtona de medicamente alcatuieste cca 5% din volumul pietii farmaceutice. Importul reprezinta sursa principal de formare a pietii farmaceutice a RM.Dezvoltarea ulterioara a procesului de import a medicamentelor este conditionata de un sir de factori ,principalul care este coraportul dintre cererea si oferta din piata farmaceutica,motivate la rindul sau de morbiditate,nivelul de trai,stabilitatea valutei nationale etc. Donatiile au devenit o sursa importanta in aprovizionarea cu medicamente pe parcursul perioadei de tranzitie la relatiile economice de piata.Declinul economiei nationale,tendinta de scadere a productiei,deficultatile cu care se confrunta sfera bugetara si alti factori negative conditioneaza acceptatea donatiilor de medicamente oferite de diverse organizatii din strainatate Intocmirea si incheierea contractului de furnizare a medicamentelor Contractul de furnizare este un document in baza caruia intreprinderea-furnizor se oblige sa livreze in termenii stabilit intreprinderii-cumparatoare un anumit sortiment de medicamente,iar intreprinderea-cumparatoare sa achite costul produselor respective in termenii stabilit conform preturilor negociate. Contractul de furnizare a medicamentelor se intocmesc doar in scris.Forma scrisa faciliteaza examinarea contradictiilor ce pot aparea intre partile contractual si creeaza stabilitatea necesara a reletiilor intre partenerii de contract. Asa-dar contractual de furnizare a medicamentelor este un act juridic incheiat in urma intelegerii intre 2 persoane fizice si/sau juridice pt oferirea,modificarea sau limitarea unor drepturi si obligatiuni partilor contractual. Importul medicamentelor.Obtinerea autorizatiei de import. Importul de medicamente prezinta un process complex ce incude operatii de aprecierea sortimentului de produse farmaceutice si determinarea necesitatilor cantitative,selectarea producatorilor,negocierea conditiilor si incheierea

contractului de import ,obtinerea autorizatiei de import ,importul propriuzis,controlul de stat al calitatii si depozitarea. Autorizatia de import este un document ,eliberat de catre stat unui agent economic pentru efectuarea tranzatiilor de comert exterior pe o anumita perioada de timp si in limitele indicate in ea.Autorizatiile sunt eliberate agentilor economici inregistrati pe teritoriul RM si nu sunt transmisibile.Tipul si modul de eliberare a autorizatiilor pentru importul de medicamente se expun in Regulamentul respectiv aprobat de MS RM.

3.Depozitul farmaceutic Conform regulamentului aprobat de MS,depozitul farmaceutic este o intreprindere ce apartine de sistemul ocrotirii sanatatii.El se fondeaza si se lichideaza in conformitate cu legislatia RM si cerintelor stabilite de actele normative ale MS. Depozitul farmaceutic poate fi de stat sau privat si poate activa sub orice forma organizatorico-juridica prevazuta de legislatie.Structura organizatorica a depozitului farmaceutic de determina in dependent de functiile si volumul de lucru realizat. Depozitul farmaceutic ,ca si alte intreprinderi,are dreptul de a constitui filial si reprezentante in conformitate cu legislatia in vigoare.Filialele de deposit trebuie sa corespunda confosrm cerintelor fata de depozit. Sarcina principala a depozitului farmaceutic este aprovizionarea farmaciilorsi institutiilor curative-profilactice cu medicamente ,produse parafarmaceutice,reactivi chimici si alte produse farmaceutice,precum si cu mobilier si utilaj farmaceutic si medical.Genurile de activitate a depozitului se specifica in licenta. Realizind sarcina principala depozitul farmaceutic exercita urmatoarele functii: Incheie contracte cu furnizorii de medicamente si alte produse farmaceutice din tara si de peste hotare in vederea crearii unui asortiment satisfacator ,tinind seamade dinamica evolutiei procesului therapeutic precum si de lista medicamentelor esentiale aprobata de MS Efectuiaza receptionarea cantitativa,calitativa si valorica a produselor farmaceutice,depozitarea si pastrarea lor adecvata in conformitate cu regulele de pastrare reglementate de MS

Incheie contracte de furnizare si livrare a medicamentelor si alte produse farmaceutice catre beneficiari Asigura controlul asupra termenului valabilitatii medicamentelor si altor produse farmaceutice la toate etapele de receptie,depozitare,pastrare, si livrarea lor catre depozitari. Asigura respectarea strista a sistemului de formare a preturilor pentru produsele farmaceutice Realizarea activitatea de informare si publicitate referitoare la sortimentul madicamentelor de care dispune in conformitate cu prevederile actelor normative ce reglementeaza aceasta activitate Tine evident si gestiunea cantitativa si economico-financiara in conformitate cu volumul de lucru si prevederile regulamentelor corespunzatoare. Spatiul depozitului farmaceutic trebuie sa corespunda normelor si regulelor de constructive.El trebuie sa fie corespunzator din punct de vedere al dimensiunii incaperilor ,iar campartimentarea lui sa sigure desfasurarea rationala a procesului de incarcare transportare-descarcare a produselor farmaceutice. Depozitul farmaceutic trebuie sa dispuna de biroul farmacistului diriginte,altor specialist,camera personalului,blocul sanitar si altele incaperi auxiliare.Amenajarea,exploatarea si inzestrarea incaperilor de pastrare a depozitului farmaceutic trebuie sa asigure calitatea corespunzatoare remediilor medicamentoase si altor produse farmaceutice. In conformitate cu cerintele securitatii antiincendiare,incaperile de pastrare trebuie sa fie amplasate la etajul I.Inaltimea incaperlor trebuie sa fie nu mai mica de 3,0.Depozitele farmaceutice se inzestreaza cu despozitive de incalzire central.Este interzisa incalzirea incaperilor cu ajutorul aparatelor electrice sau de gaz.Depozitele se inzestreaza cu lavoare.In incaperile de depozitare podeauna trebuie sa fie confectionata din material dur,iar peretii si podeauna se vospsesc cu vopsea de emulsie.Pentru mentinerea aerului curat,incaperile de depozitare in conformitate cu documentatia tehnica de normare,trebuie inzestrate cu mijloace mecanice de ventilare cu caracteristecele :aflux-3,reflux-4.Temperatura aerului trebuie sa fie mentinuta la +16 0C si umiditatea 60%,periodicitatea controlului trebuie sa fie nu mai putin de 48 ore. Incaperile de pastrare ale depozitului farmaceutic trebuie sa fie inzestrate cu un numar necesar de stelaje,dulapuri,suporturi,etc.

Invaperile pentru pastrarea produsului vegetal medicamentos ,remediilor dezinfectante,acizilor si lichidelor odorante trebuie sa fie inzestrate cu canale de ventilare proprii. Depozitul farmaceutic trebuie sa fie situate pe strazi accesibile,in cladiri adecvate cu intrare din artera de circulatie.Este interzisa amplasarea depozitelor farmaceutice in apartamente din blocuri de locuinte,in incinta institutiilor medicale,in alte blocuri si incaperi neadecvate.In depozit se va respecta in permanenta ordine si curatenie perfecta in conformitate cu regimul sanitar aprobat de MS. In incaperile depozitului farmaceutic in care se pastreaza marfurile depozitate nu are acces decit personalul angajat. Dotarea depozitului farmaceutic.In scopul realizarii functiilor atribuite depozitului farmaceutic,el trebuie sa fie dotat cu: Mobilier,inventor,utilaj,aparataj,mijloace de transport si de mecanizare a muncii,ustensile si alte obiecte necesare in procesul de transportare si pastrare a medicamentelor si produselor parafarmaceutice. Mijloace circulante:medicamente,prod.parafarm.,ambalaj si alte active. Documente informative despre medicamentele de care dispune Farmacopee de stat ,acte legislative si normative ce reglementeaza activitatea farmaceutica ,literature informative in domeniul farmaciei ,formulare si register de evindenta farmaceutica Stocuri minime de vaccinuri si seruri stabilite de MS Utilaj necesar pentru asigurarea masurilor antiincendiare. Depozitul farmacutic este CONDUS de farmacist diriginte. Farmacistul-diriginte si farmacistul-diriginte-adjunct sunt numiti in functie precum si eliberati de fondatorul depozitului farmaceutic in conformitate cu legislatia muncii.Farmacistul-diriginte,farmacistul-diriginte-adjunct,precum si ceilalti specialisti incadrati isi desfasoara activitatea in conformitate cu regulamentele aprobate de conducatorul intreprinderii,elaborate in baza regulamentelormodel,recomandate de MS.Incadrarea cu farmacisti si personal auxiliar se face tinundu-se cont de volumul de lucru al depozitului farmaceutic,programul de functionare precum si capacitatea valorica a fiecarui cadru in parte. Pe linga aspectele strict profesionale,farmacistul-diriginte sau farmacistuldiriginte-adjunct raspund si de reprezentarea depozitului farmaceutic fata de orice control autorizat.

Eliberarea medicamentelor de la depozitul farmaceutic. Cea mai importanta sarcina a depozitului farmaceutic este asigurarea unui process continuu de aprovizionare a farmaciilor si institutiilor sanitare cu medicamente si alte produse farmaceutice si parafarmaceutic.Procesul de aprovizionare cuprinde in sine mai multe elemente:intocmirea comenzii,prezentarea la depozit,intocmirea documentelor de insotire,pregatirea comenzii pentru expediere,expedierea si eliberarea propriu zisa a medicamentelor catre solicitant. Relatiile depozitului cu farmaciile si unitatile sanitare trebuie sa fie legalizate prin contract de furnizare,continutul carui corespunde anumitor cerinte.De regula intreprinderile farmaceutice si institutiile medico-sanitare incheie cu depoziturile contracte de furnizare pentru termenul de un an,iar eliberarea medicamentelor se efectuiaza in conformitate cu cererile prezentate sau transmise.Comanda poate fi intocmita si prezentata la depozit in scris sau oral,transmisa prin mijloacele de comunicare:fax,telefon,modem-direct in sistemul computerizat al depozitului.Principalul document de insotire a produselor de la depozitul farmaceutic spre comparator este Bonul de expediere si transport. 4.Achizitionarile centralizate de medicamente In cazul de fata prin achizitionari de medicamente se subintelege procurarea lor pentru necesitatile unitilor medico-sanitare de stat cu utilizarea banilor publici. In conformitate cu Legea achiziiei de mrfuri, lucrri i servicii pentru necesitile statului, reglementarea de stat i coordonarea interramural n domeniul achiziiilor pentru necesitile statului este efectuat de Agenia Naional pentru Achiziii Publice (ANAP). Procedurile de achiziie cu bani publici se efectueaz de ctre grupuri de lucru organizate n cadrul autoritilor administraiei publice. Grupul de lucru pregtete invitaii de participare la preselecie i licitaie,elaboreaz documentele de tender, efectueaz preselecia, examineaz evaluarea i compar ofertele furnizorilor, ntocmete drile de seam privind procedurile de achiziie, ncheie contracte de achiziie cu furnizorii i gestioneaz contractele. Petru desfurarea nemijlocit a achiziiilor publice au fost aprobate "Norme i recomandri pentru participare la tender". "Tender - este un concurs centralizat organizat de ANAP cu participare grupului de lucru al MS RM n scop de selectare a ofertelor optime n vederea efecturii achiziiei publice de medicamente din contul banilor publici". In conformitate cu normele stabilite dreptul de utilizare a alocaiilor bugetare l are Guvernul Republicii Moldova prin intermediul organelor mputernicite-ANAP i Ministerul Sntii.

Participani la tender pot fi productorii de medicamente precum i agenii lor din toate rile, cu care Republica Moldova ntreine relaii comerciale. Aceast norm se refer i la productorii autohtoni. Originea medicamentului trebuie s semnifice c el a fost produs n ara respectiv, ns nu este obligatoriu ca ea (originea) s coincid cu originea Participantului la tender. Participantul la tender este obligat s acopere toate cheltuielile pentru pregtirea i prezentarea documentelor de tender. Cumprtorul (Ministerul Sntii) nu ia parte n nici un mod la acoperirea cheltuielilor participanilor i nu duce rspundere pentru ele indiferent de rezultatele tenderului. Viitorul Participant la tender, care dorete s precizeze informaia referitoare la documentele pentru participare, poate ntiina Cumprtorul n scris precum i prin fax* sau telegram, pe adresa indicat n Fia Informaional. Cumprtorul este obligat s rspund n scris la orice solicitare a viitorului Participant privind precizrile pe marginea documentelor de participare, dac solicitarea a sosit nu mai trziu de 10 zile pn la termenul de scaden pentru prezentarea documentelor.Copiile n scris a rspunsului pregtit de Cumprtor vor fi expediate n adresa tuturor viitorilor participani la tender, care deja au primit documentele. Cumprtorul are dreptul n orice moment pn la scadena termenului de prezentare a documentelor s aplice modificri sau din propria iniiativ sau ca rspuns la cererea viitorilor participani. Modificrile aplicate trebuie aduse la cunotina tuturor viitorilor participani care au primit documentele. n cazuri de necesitate, pentru a oferi viitorilor participani timp suficient s ia n consideraie modificrile aplicate, Cumprtorul poate transfera termenul de scaden a prezentrii documentelor. Participanii la tender prezint urmtoarele documente: Formularul Participantului; Preurile pentru medicamente; Documentul de confirmare a dreptului de participare la tender i ncheierea contractului; Documentul ce atest conformitatea medicamentelor i corespunderea cerinelor stabilite pentru participare la tender; Documentul ce garanteaz respectarea cerinelor participrii la tender; Formularul Participantului la tender. Participantul la tender este obligat s perfecteze formularul Participantului inclus n setul de documente cu indicarea medicamentelor propuse, descrierea succint, ara de origine, cantitatea i preul.

Preurile pentru medicamente. Participantul la tender este obligat s indice n documentele prezentate preul pentru unitatea de msur i costul total al contractului ce va fi ntocmit. Preurile pentru medicamente se indic , Chiinu. La determinarea preului furnizorul este n drept s in cont de orice fel de .transport nregistrat n orice ar, precum i cu vase fractate. Furnizorul este n drept s obin servicii de asigurare de la orice surs convenabil din orice ar productoare. Preurile indicate de furnizor (Participant la tender) trebuie s fie fixe pe ntreaga perioad de realizare a contractului i nu pot fi schimbate nici ntr-un caz. Cererea pentru furnizarea medicamentelor cu preuri nefixate se consider nul i se respinge.Preurile pentru medicamentele propuse se indic n dolari SUA. Documentele ce determin aptitudinea i calificarea Participantului. In cazul n care propunerea Participantului este acceptat, el prezint ca o parte component a propunerii documente ce determin aptitudinea pentru tender i calificarea pentru realizarea contractului. Confirmarea documentar a aptitudinii Participantului la tender trebuie s demonstreze, c n perioada naintrii cererii.Participantul este parte dintr-o ar, acceptat pentru tender. Confirmarea documentar a calificrii Participantului la tender pentru ndeplinirea contractului trebuie s demonstreze Cumprtorului, c el: posed licen eliberat de organele corespunztoare din ara-productoare pentru furnizarea produselor farmaceutice; are cel puin 5 ani de activitate n domeniul producerii farmaceutice. posed certificat de calitate GMP, eliberat de inspecia de calitate a medicamentelor i produselor alimentare din ara productoare i nu comite nclcri ale standardelor respective pe parcursul a ultimilor 2 ani. Documentele ce confirm calitatea medicamentelor. Participantul la tender este obligat s prezinte ca parte component a ofertei documentele ce confirm calitatea medicamentelor i corespunderea lor cerinelor naintate la tender. Perioada de aciune a ofertei pentru tender. Perioada de aciune a ofertei pentru tender dureaz 30 zile de la data anunrii tenderului. Propunerile pentru un termen mai scurt pot fi respinse de Cumprtor ca neacceptabile. In condiii excepionale Cumprtorul poate ruga Participantul s prelungeasc perioada de aciune a ofertei.Att rugmintea ct i rspunsul trebuie s fie perfectate n scris (sau prin fax,telegram). Participantul care a acceptat prelungirea termenului de aciune a ofertei nu este n drept s modifice oferta. Formatul i semnarea ofertei. Participantul la tender va pregti 1 original i 3 copii de ofert cu specificrile respective: Originalul ofertei, Copia ofertei. n caz de inexactiti Comisia de tender se conduce de original. Originalul i copiile ofertelor se prezint tiprite, semnate de Participant sau reprezentantul mputernicit s ncheie contracte. Acest drept trebuie s fie confirmat cu procur

anexat la ofert.Toate paginile ofertei vor fi marcate cu iniialele persoanei semnatare. Oferta participantului la tender nu trebuie s conin foi de inserie, corecii, tieturi, cu excepia erorilor corectate nsoite de confirmarea lor de ctre Participant. Originalul i copiile ofertei se sigileaz n dou plicuri: intern i extern cu inscripia: Original i Copia. Plicurile trebuie s fie adresate Cumprtorului n conformitate cu adresa indicat n Fia informaional. Plicul intern conine numele i adresa participantului pentru a putea fi remis n caz de ntrzierea participantului la tender. Dac plicul extern nu este sigilat i marcat, Cumprtorul nu este responsabil pentru deschiderea lui nainte de termen i alte nclcri. Ofertele se expediaz prin intermediul curierului sau a potei respective.Ofertele trebuie s fie recepionate de cumprtor pe adresa indicat n Fia informaional nu mai trziu de data indicat n aceast Fi. Cumprtorul poate din propria iniiativ s prelungeasc acest termen modificnd documentele pentru tender,n acest caz toate drepturile i obligaiunile Cumprtorului i Participantului se prelungesc pn la noul termen. Orice ofert primit de Cumprtor dup termenul limit de prezentare se respinge i se remite participantului n form nedespachetat (sigilate). Participantul poate efectua modificri n ofert dup depunerea ei dac va prezenta pe numele Cumprtorului informaia n scris despre ele (sau despre retragerea ofertei) pn la expirarea termenului limit de prezentare a ofertelor. ntiinarea Participantului despre aplicarea modificrilor n ofert sau despre retragerea ei trebuie s fie pregtit, sigilat, marcat i expediat n termenul respectiv. ntiinarea despre retragere poate fi expediat prin fax sau telegram, nsoit de copia confirmrii, expediat prin pot nu mai trziu de termenul limit de prezentare a ofertelor. Cumprtorul deschide tenderul n prezena participanilor sau a reprezentanilor lor la momentul i ziua indicate n Fia Informaional i n locul indicat n aceast Fi. Reprezentanii Participanilor prezeni la tender sunt obligai s confirme prezena prin. semnarea n Registrul respectiv. Numele participanilor, preurile,reducerile de pre, modificrile i retragerile ofertelor, precum i alte detalii pe care cumprtorul le consider necesare la propria viziune trebuie s fie declarate la deschiderea tenderului. Cumprtorul este obligat s pregteasc procesul verbal al deschiderii tenderului. Cumprtorul apreciaz i compar ofertele dup determinarea acceptabilitii lor conform condiiilor tenderului. Compararea ofertelor i determinarea celui mai convenabil pre se face pentru fiecare medicament n baza preurilor CIP propuse din strintate. Reducerea de pre din partea Vnztorului cu condiia ncheierii contractului cu el pentru mai mult dect o denumire va fi luat n consideraie la aprecierea ofertei n mod obligatoriu. Toate ofertele examinate se compar cu scopul de a determina cel mai mic pre. Vnztorul, participant la tender nu are dreptul s intre n contact cu Cumprtorul referitor la problemele ce in de oferta lui dup deschiderea

tenderului pn la momentul ncheierii contractului. Orice tentativ a Vnztorului de a influena asupra Cumprtorului n particular asupra prerii lui pentru aprecierea ofertei i a comparrii cu altele se poate solda cu respingerea contractului. Incheierea contractului. n baza criteriilor publicate n Fia informaional.Cumprtorul determin dac Vnztorul selectat este capabil s execute contractul suficient. Determinarea calificrii Vnztorului referitor la contract se bazeaz pe examinarea capacitilor lui financiare, tehnice i de producere. Ea mai include i studierea confirmrilor documentare a calificrii vnztorului. Informaia pozitiv este condiie pentru ncheierea contractului, negativ - pentru respingere. n acest caz va fi examinat urmtoarea ofert cu cele mai mici preuri. Cumprtorul ncheie contract cu Vnztorul al crui ofert este cea mai conform pe toi indicii: pre pentru fiecare medicament i capacitatea de a ndeplini exact contractul. Dac cea mai ieftin ofert nu garanteaz furnizarea ntregii cantiti a medicamentelor, Cumprtorul poate ncheia contracte suplimentare cu ali Vnztori ce propun condiii convenabile. Cumprtorul are dreptul s modifice cantitatea (majorare, micorare) produsului cumprat cu 20% n comparaie cu specificarea fr schimbarea preului i a altor condiii. Concomitent cu ntiinarea, Vnztorului ce a obinut dreptul de a ncheia contractul, Cumprtorul i expediaz proiectul contractului, inclus n setul de documente pentru tender i coninnd toate acordurile ntre prile contractuale. n decurs a 30 zile de la momentul obinerii proiectului contractului, Vnztorulctigtor al tenderului este obligat s semneze contractul i s-1 expedieze Cumprtorului. In decurs de 30 zile de la momentul primirii ntiinrii despre dreptul de a semna contract cu Cumprtorul, Vnztorul este obligat s prezinte garania ndeplinirii contractului, forma crei este inclus n setul de documente pentru tender. Dac vnztorul nu va ndeplini cerina, aceasta va fi o baz suficient pentru anularea semnrii contractului; n acest caz cumprtorul poate ncheia contract cu altvnztor convenabil pentru el. 5. Determinarea necesarului de medicamente Necesarul de medicamente este supus studiului din diferite puncte de vedere i de muli cercettori, scopul final al majoritii fiind optimizarea achiziionrilor i mbuntirea asistenei populaiei, precum i aprovizionrii unitilor medicale cu medicamente. Lucrrile integrale din punct de vedere a aplicrii analizei sistemice n domeniul necesarului de medicamente se realizeaz n 3 direcii: I - pentru anumite grupe de medicamente; II- pentru unele nozologii de boal; III- pentru anumite zone teritoriale.

S-ar putea să vă placă și