Sunteți pe pagina 1din 2

Infiintarea unei drogherii/farmacii

1. Infiintare drogherie a. Conditii de indeplinit

Drogheria este definita de legea 266/2008 ca fiind unitatea farmaceutica ce asigura asistenta farmaceutica in ambulatoriu a populatiei numai cu medicamente ce se pot elibera fara prescriptie medicala.

Pot infiinta drogherii societatile comerciale ce au ca obiect de activitate comercializarea cu amanuntul a medicamentelor. Pentru a putea functiona conform legii, drogheria trebuie condusa de un farmacist-sef sau de un asistent medical de farmacie sef. Drogheria poate functiona doar in prezenta a cel putin asistent medical de farmacie.

Spatiul in care functioneaza drogheria trebuie sa aiba cel putin 30 mp, exceptand holul, grupul sanitar si biroul asistentului medical sef. Spatiul destinat functionarii drogheriei trebuie sa aiba amplasamentul doar la parterul cladirilor si sa fie destinat exclusiv activitatii dorgheriei.

Firma expusa nu trebuie sa contina insemnul "Farmacie". Se va inscrie pe firma "Drogherie" urmata de denumirea unitatii sau a societatii. Spatiul destinat activitatii drogheriei trebuie sa dispuna de facilitatile necesare: apa curenta, canalizare, curent electric, incalzire.

b. Documente necesare

I.Documente necesare obtinerii autorizatiri de functionare din partea Ministerului Sanatatii - cerere tip - contractul de munca sau dovada exercitarii profesiei n forma liberala, pentru o norma ntreaga cu durata timpului de lucru de 8 ore, pentru farmacistul-sef al unitatii, si certificatul de membru al Colegiului Farmacistilor din Romnia, eliberat n conditiile legii, nsotit de certificatul profesional curent, emis de Colegiul Farmacistilor din Romnia - fisele de atributii ale farmacistilor, avizate de Colegiul Farmacistilor din Romnia - actul constitutiv al societatii comerciale - copia certificatului de nregistrare a societatii la oficiul registrului comertului - certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, care atesta nregistrarea ca punct de lucru a spatiului destinat farmaciei comunitare sau, dupa caz, a sediului social cu activitate, pentru care se solicita autorizarea - schita si datele privind localul unitatii - lista privind dotarea cu mobilier, ustensile si aparatura - dovada achitarii taxei de autorizare: 2000 RON infiintare drogherie in mediul urban; 50 RON infiintare drogherie in mediul rural.

II.Criterii ce vor fi verificate de catre comisia de inspectie si supraveghere a Ministerului Sanatatii - spatiul drogheriei sa aiba urmatoarele incaperi: oficina (min. 16 mp); depozitul (min. 7 mp); biroul conducatorului de unitate; vestiar; grup sanitar. - drogeria sa fie dotata cu mobilier usor de intretinut astfel: mese de oficina, dulapuri cu sertare destinate pastrarii medicamentelor, vitrine pentru expunerea medicamentelor, mese pentru receptia medicamentelor, dulapuri inchise pentru pastrarea imbracamintii de strada si a echipamentului de protectie, mobilier pentru pastrarea ducumentelor. - Dotarea cu aparatura trebuie sa contina: frigider sau vitrina frigorifica, sistem pentru asigurarea temperaturii si umiditatii necesare pentru pastrarea medicamentelor, dispozitive de monitorizare a conditiilor de umiditate si temperatura. - Personalul drogheriei sa poarte halat alb si ecuson in care se specifica numele si functia. - Programul de functionare a drogheriei sa fie de minim 8 ore.

Verificarile mentionate mai sus vor fi facute in baza grilei de inspectie ce va fi trimisa catre administratorul drogheriei de catre Ministerul Sanatatii.

Grila de inspectie poate fi descarcata de aici

2. Infiintare farmacie comunitara a. Conditii de indeplinit

Pot infiinta farmacii comunitare societatile comerciale ce au ca obiect de activitate comercializarea produselor farmaceutice si a medicamentelor ce necesita prescriptie pentru a fi eliberate. Farmaciile comunitare sunt conduse de un farmacist-sef ce detine certificat de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania.

Farmaciile comunitare pot fii infiintate in mediul urban in functie de numarul de locuitori astfel: in Bucuresti - o farmacie la 3000 locuitori; in municipiile resedinta de judet - o farmacie la 3500 de locuitori; in celelalte orase - o farmacie la 4000 locuitori. Dovada incadrarii in aceste conditii se obtine prin adeverinta de la administratia publica locala. Exceptie fac farmaciile infiintate in gari, aerogari si centre comerciale de mare suprafata. Spatiul farmaciei sa aiba o suprafata de minim 50 mp, excluzand holurile si grupurile sanitare, si sa fie amplasat la parterul cladirilor. Exceptie fac farmaciile amplasate in gari, aerogari si centre comerciale.

Personalul de specialitate sa fie compus din: farmacist-sef, farmacisti, asistenti de farmacie. Firma farmaciei comunitare sa includa sintagma "Farmacie" insotita de denumirea unitatii sau societatii, si, sa afiseza simbolul distinctiv a crucii cu laturile intersectate in unghi drept, de culoare verde pe fond alb.

Sa nu amenajeze spatii de autoservire pentru medicamente de uz uman. Personalul farmaciei sa poarte halate albe si ecusoane pe care sa fie inscriptionate numele farmaciei, numele farmacistului (sau asisstentului) si functia. Sa detina autorizatie de functionare emisa de Ministerul Sanatatii.

b. Documente necesare

- pentru farmaciile infiintate in baza criteriului demografic, sau prin exceptie de la acesta, se vor depune in original documentele eliberate de administratia locala. - schita unitatii farmaceutice din care sa reiasa suprafetele prevazute de lege. - memoriul tehnic cu privire la locatia farmaciei ce va cuprinde: amplasarea, tipul constructiei, compartimentarea, legaturile functionale, dotarea cu mobilier si aparatura. - contractul de munca sau dovada exercitarii profesiei n forma liberala, pentru o norma ntreaga cu durata timpului de lucru de 8 ore, pentru farmacistul-sef al unitatii, si certificatul de membru al Colegiului Farmacistilor din Romnia, eliberat n conditiile legii, nsotit de certificatul profesional curent, emis de Colegiul Farmacistilor din Romnia - dovada achitarii taxei de autorizare: 3000 RON pentru mediul urban; 150 RON pentru mediul rural. - cerere tip. - actul constitutiv al societatii. - autorizatia de functionare, in original. - dovada detinerii spatiului. - inregistrrile la Registrul Comertului privind sediul social si punctul de lucru. - declaratia din care sa reiasa ca sunt indeplinite conditiile de autorizare. - raportul favorabil din partea comisiei de inspectia a Ministerului Sanatatii.

S-ar putea să vă placă și