Sunteți pe pagina 1din 5

Curs:Forme farm. solide: Pulberi si pilule Nr.I 23.IX.

2009

-Forme farmaceutice solide-


I. Pulberi – din latina „Pulveres”
În Farmacopeea Română X.

Definiţie:
Sunt preparate farmaceutice solide,alcătuite din particule uniforme a unei sau a mai multor
substanţe active, cu sau fără substanţe auxiliare, excipienţi, şi se găsesc ca atare sau împărţite în
doze unitare.
Ex: bicarbonatul de sodiu
Poate fi eliberată din farmacie ca atare,sau împărţită în doze unitare.
Pulberile pot fi simple sau compuse,şi cu utilizare internă sau externă (pudre).

Preparare:
Dacă este cazul,substanţele se usucă înainte de pulverizare;
Etape: - uscarea- dacă este cazul
- cântărire
- pulverizare

Ordinea în care se face cântărirea:


Se face luând componentele la rând,în ordinea crescândă a cantităţii ( cant.) dar în ordinea
descrescândă a densităţii (densit.)
Ex: Rp.: 1. Natrii hydrogen carbonas 30,00g
2. Aluminii hydroxzdum 30,00g
3. Calcii carbonas 30,00g
4. Papaverinii hydrocloridum 0,5g
M.F.pulv.
D.S. 3x1 linguriţe
Ordinea de cântărire fiind subst.4 →3→2→1

Amestecarea:
Scopul este de uniformizare,omogenizare.După adăugarea unei sunstanţe amestecăm până la
omogenizare.

Cernerea:
Scopul cernerii este de a obţine o pulbere uniformă.

! Orice pulbere ce depăşeşte cantitatea de 20g trebuie cernută obligatoriu.


Există 9 site farmaceutice:
1
SITE: I. –fragmente mari
II.- fragmente mijlocii
III.- fragmente mici
-sitele I-III mai sunt numite şi ciur,deoarece prin ele trec fragmente mari
IV.- pulbere groscioară
V.- pulbere mijlocie
VI.- pulbere semifină
VII.- pulbere fină
VIII.- pulbere foarte fină
IX.- pulbere extrafină
Gradul de pulverizare este dat de numărul sitei prin care trece substanţa pulverizată.
Pulverizarea se face fără reziduu.

1.Pulberile efervescente:
Pentru a nu se descompune în timpul păstrării, se prepară din substanţe uscate în
prealabil.Produsele efervescente se păstrează în prezenţa silicogenului.

Substanţe puternic active:


Dacă sunt conţinute în pulberi (fenobarbital, codeina) şi sunt prescrise în cantităţi mici,se cântăresc
din pulberi titrate*.
*Pulberi titrate = pulberi diluate, ex. Codeina – 1:10= 1g codeină + 9g lactoză
ex2. 1:100 = 1g codeină + 99g lactoză
Pulberile sterile:
Pulberile pentru plăgi, arsuri, şi pentru pielea sugarului trebuie să fie sterile.
Omogenitatea:
Pulberile trebuie să fie omogene. Se aplică pe o suprafaţă de sticlă în strat foarte subţire şi se
priveşte cu lupa,care măreşte de 4,5 ori.
Fineţe:
Este determinată de trecerea prin sită a particulelor.
Conservare:
Recipiente bine închise (RB)
Recipiente închise etanş – în cazul pulberilor efervescente (RÎE)
Pulberi oficinale în FR. X

I. Pulvis Alcalinus- pulbere alcalină


Se mai numeşte Pulbere pentru soluţia Bourget
Conţine: Natrii sulfas (V) 2,00 g
Natrii hydrogen phosphas (V) 4,00 g
Natrii hydrogen carbonas (V) 6,00 g
M.F.pulvis
Mod de folosire: -se dizolvă în 100 ml apă, se obţine o soluţie
Efect terapeutic: -colagog şi coleretic- îmbunătăţesc digestia
Administrare: -câte o ceaşcă cu 30 min. înainte de mâncare
2
II. Pulvis Efervescens Laxans – pulbere laxativă efervescentă
Se mai numeşte şi limonadă Roge
Degajă CO2↑
Se prepară în 2 plicuri separate:
1.conţine – Natrii sulfas
Natrii hydrogencarbones
2.conţine – Acidum tartaricum
Se prepară înainte de folosire „ex tempore”
Efect terapeutic: laxativ şi antivomitiv

III. Pulvis Opii et Ipecacuanhae – pulbere de opiu


Conţine: Opium Pulberatum (VII) 10,00 g
Ipecacuanhae radix*
Sacharum lactis
M.F.pulvis
* Ipecacuanhae radix – este singurul care are reziduu la pulverizare
Efect terapeutic: -morfina şi alcaloizii din opiu au efect antitusiv şi analgezic
-rădăcina de ipecacuanhae are efect antitusiv

TEORIA PULBERILOR

Avantaje:
Administrarea este comodă,utilă în medicina infantilă.
Biodisponibilitatea substanţei active este mare.
Dezavantaje:
Conservarea este limitată în timp.
Unele substanţe sunt higroscopice şi absorb umiditatea din atmosferă:
Ex: Clorura de amoniu, Bromura de sodiu, Iodura de sodiu, Belladone sicum
Alte substanţe sunt eflorescente,care în timp pierd apă de cristalizare:
Ex: Sulfatul de magneziu, Sulfat de sodiu
Pulberea delicvescentă:
Îşi completează apa de cristalizare,absorbind umiditate
Ex: Clorura de calciu (CaCl2) –se păstrează ca soluţie de 50% în farmacii
100 g H2O dist + 100 g CaCl2 = soluţie de 50% CaCl2

Clasificarea pulberilor
1.Simple şi compuse
2.După uz: - intern
- extern (pudre)
- pulberi injectabile (peniciline)

3
3.După modul de formulare: - pulberi nedizolvate – vf. cuţit
- linguriţa
- lingura
- pulberi divizate – împărţite în doze unitare

vf. cuţit = 0,5 – 1 g


linguriţă = 1,5 – 2,5 g
lingura = 10 – 12,5g

Pulberi divizate
A) Prescriptio multiplicata: indicaţie „dentur tales doses NR”
Rp./ Papaverinii hydrocloridum 0,02 g
Scobutil comprimate I
Natrii hydrogen caarbonas 0,50 g
Calcii carbonas 0,20 g
Aluminii hydroxidum 0,20 g

B) Prescriptio diviza: indicaţie „divide in doses equales NR”


Rp./ Papaverinii hydrocloridum 0,20 g
Scobutil comprimate X
Natrii hydrogen caarbonas 5,00 g
Calcii carbonas 2,00 g
Aluminii hydroxidum 2,00 g

OPERAŢIUNI LA PREPARARE

1.Uscarea pulberilor:
-cu aer cald (în etuvă,în strat subţire)
-în dulapuri de uscare
-în tuneluri de uscare
-uscarea în prezenţa substanţelor deshidratante(acid sulfuric concentrat,oxid de calciu)
-uscarea în vid
2.Pulverizarea:
În mojar cu ajutorul pistilului,prin lovire şi triturare,frecarea pulberii.
3.Cernerea:
Se face cu ajutorul sitelor,şi este obligatorie la cantităţi mai mari de 20,00 g.
Sortarea după dimensiuni se face cu ajutorul morilor în industrie, su cu ajutorul râşniţelor când
este vorba de cantităţi mai reduse.
4.Amestecarea:
Scopul amestecării este de a unniformiza pulberile,dozarea cât mai corectă.
5.Divizarea:
În farmacii se face cu ajutorul cartelelor,şi se apreciază ocular „ad oculos”
4
REGULI LA PREPARAREA PULBERILOR

I.Substanţele se usucă fiecare separat.


II.Substanţele se pulverizează fiecare separat şi se trece prin sita indicată în formula de preparare.
III.Substanţele higroscopice se amestecă „ana partes” cu substanţe absorbante ale umidităţii: - oxid
de magneziu
- carbonat de magneziu
- amidon
- lactoză
IV.Dacă avem medicamente lichide se pun în lactoză şi se triturează
V.Uleiurile volatile prescrise în pulberi (prin intermediul carbonatului de calciu)
VI. Dacă punem în pulberi de uz intern (prin intermediul zahărului care se mojarează cu uleiul şi
se obţin → OLEOSACHARURI
VII.Pulberile pentru plăgi,arsuri, şi pielea sugarului trebuie să fie sterile
VIII.Extractele uscate (extractum Belladonnum sicum) se pulverizează numai prin intermediul
unei substanţe cristalizante.
Ex: Papaverini hydrocloridum 0,02 g
Extract Belladonna sicum 0,03 g
Extractul se adaugă după papaverină,care a fost pulverizată în prealabil.
IX.Substanţele colorate se cântăresc pe o tectură sau pe o hârtie.
X.Substanţele cu apă de cristalizare se usucă în strat subţire,într-o capsulă de porţelan,pe baie de
apă.
XI.Unele substanţe se pulverizează prin intermediul altor substanţe:
Ex. Prin alcoolul etilic concentrat: - acid salicilic
- anestezina
- mentolul
- acidul boric
- camforul
Cu ajutorul a 1-3 picături de alcool concentrat.