Sunteți pe pagina 1din 10

SERVICIUL CSFVR

IN

ATENTIA

FURNIZORILOR

DE

SERVICII

MEDICALE/

FARMACEUTICE VA INFORMAM CA INCEPAND CU DATA DE 10.09.2007, MEDICAMENTELE PSIHOTROPE SI STUPEFIANTE SE PRESCRIU NUMAI PE FORMULARELE DE RETETE CU REGIM SPECIAL ( CONFORM LEGII 339/2005 SI A ORDINULUI 1915/2006) . ACESTE FORMULARE SE GASESC LA AUTORITATEA DE SANATATE PUBLICA. RETETELE UNICE CARE CONTIN SI PRODUSE FARMACEUTICE PSIHOTROPE SAU STUPEFIANTE, NU VOR PUTEA FI ELIBERATE DE CATRE FARMACIILE AFLATE IN RELATIE CONTRACTUALA CU CAS DOLJ.

Modificari 24 Septembrie 2007 Prevederi legale cuprinse in normele metodologice de aplicare a Legii 339/2005 ce impun modificari si/sau dezvoltari in aplicatiile Winfarm pentru farmacii si Winfarm CJAS relativ la retetele stupefiante si psihotrope. Prescrierea substantelor si preparatelor prevazute in tabelul II se face pe formulare speciale, securizate sau in condici de prescriptii medicale ori condici de aparat, destinate exclusiv prescrierii acestora, in cadrul unitatilor sanitare umane sau veterinare in conditiile prevazute in normele metodologice. Prescrierea substantelor si preparatelor prevazute in tabelul III se face pe formulare care se retin la eliberare, in conditiile prevazute in normele metodologice. In situatia in care intr-un preparat sunt combinate substante care sunt inscrise in mai multe tabele, preparatul se supune conditiilor si cerintelor stabilite pentru substantele inscrise in tabelul care va primi un tratament mai restrictiv. Prescriptia pentru preparatele care contin substante din tabelul II trebuie prezentata la farmacie in cel mult 10 zile de la data prescrierii, iar pentru preparatele care contin substantele din tabelul III in cel mult 30 zile.

O prescriptie poate cuprinde cel mult 3 preparate, inclusiv acelasi medicament in maximum 3 forme farmaceutice diferite, si numai cantitatea de preparate necesare tratamentului pentru 30 zile. Medicul poate emite o noua prescriptie inainte de 30 zile, pentru acelasi pacient, daca in timpul tratamentului apar in starea de sanatate a pacientului modificari care impun schimbarea dozei sau a medicamentelor. Modificari la nivelul farmaciilor:
1.

Campul cu codificarea tipurilor de aprobari (1-CNAS si 2-CJAS) poate primi inca o valoare : 3-Agentia Nationala de Transplant. Noul tip de aprobare poate fi intalnit doar pe DCI-uri aferente P10-Stari posttransplant.

2. Daca o reteta eliberata pe P10-Stari posttransplant depaseste suma de 3000 ron ea trebuie sa aiba aprobare de la Seful Centrului Acreditat generandu-se astfel o atentionare la nivelul farmaciei. 3. Campul nr. zile prescriere nu poate depasi 10 zile in cazul retetelor stupefiante eliberate pe tab. II
Campul nr. zile prescriere nu poate depasi 30 zile in cazul retetelor

4.

stupefiante eliberate pe tab. III 5. Pe o reteta stupefianta eliberata pe tab. II trebuie sa existe cel putin o pozitie din tab. II cu posibilitatea de a contine pozitii din tab. III sau de alta natura. 6. Pe o reteta stupefianta eliberata pe tab. III trebuie sa existe cel putin o pozitie din tab. III cu posibilitatea de a contine pozitii de alta natura dar fara a contine vreo pozitie din tab. II 7. Reteta de format unic nu va contine pozitii de medicamente care se elibereaza pe tab. II sau tab. III 8. Retetele stupefiante se vor regasi in cadrul borderoului de retete de format unic la care se ataseaza in plus urmatoarele extrase : - Extras pozitii retete apartinad tab. II aici se vor regasi doar pozitiile de medicamente marcate ca apartinand Tab.II din subtipul de reteta stupefianta Tab.II - Extras pozitii retete apartinad tab. III aici se vor regasi pozitiile de medicamente marcate ca apartinand Tab.III indiferent ca ele au fost eliberate pe subtipul de reteta stupefianta Tab.II sau Tab.III - Antetul extraselor cu pozitii din Tab.II sau Tab.III va arata astfel :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nrcrt|Nr. | Serie si | Cod | | | | | | | | pres-|in- | numar reteta| parafa | C.N.P. | Valoare | Lista A | Lista B | Lista C1 | Lista C2 | Lista C3 | OTC cript |tern | | | | Compens. | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Se modifica si Borderoul Sintetic in sensul aparitiei la finalul raportului a 2 subtotaluri :


Borderou sintetic ============================================= |Contract | |Nr.retete| Valoare | | |---------------------------------------|-----------|------------| | | Total sublista A | X | | | |---------------------------------------|-----------|------------| | | Total sublista B | X | | | |---------------------------------------|-----------|------------| | | Total sublista C1 | X | | | |---------------------------------------|-----------|------------| | | Din care boli cronice licitate | X | | | |---------------------------------------|-----------|------------| | | Din care boli cronice nelicitate| X | | | |---------------------------------------|-----------|------------| | | Total sublista C2 - Px | X | | | |---------------------------------------|-----------|------------| | | Total sublista C3 | X | | | |---------------------------------------|-----------|------------| | | Total O.T.C. | X | | | |---------------------------------------|-----------|------------| | | Nr. Retete | | X | | |---------------------------------------|-----------|------------| | |TOTAL | | | |------------|=======================|=======|=======| | Acte |A.D.O. | | | |aditionale|---------------------------------------|-----------|------------| | |DCI-uri boli cronice cu aprob. | | | | |comisiilor C.N.A.S. | | | | |---------------------------------------|-----------|------------| | |Insuline | | | | |---------------------------------------|-----------|------------| | |Oncologie specifice | | | | |---------------------------------------|-----------|------------| | |Stari post transplant | | | | |---------------------------------------|-----------|------------| | |TOTAL | | | |=============================================| | TOTAL GENERAL | |----------------------------------------------------------------------------| | - Valoare pozitii aferente tab. II | |----------------------------------------------------------------------------| | - Valoare pozitii aferente tab. III | =============================================

Modificari la nivelul CJAS:


1. Campul cu codificarea tipurilor de aprobari (1-CNAS si 2-CJAS) poate primi inca o valoare : 3-Agentia Nationala de Transplant. Noul tip de aprobare poate fi intalnit doar pe DCI-uri aferente P10-Stari posttransplant.
2.

3.

Daca o reteta eliberata pe P10-Stari posttransplant depaseste suma de 3000 ron ea trebuie sa aiba aprobare de la Seful Centrului Acreditat. Pentru astfel de retete se emite atentionare la momentul preluarii. Campul nr. zile prescriere nu poate depasi 10 zile in cazul retetelor stupefiante eliberate pe tab. II

4.

Campul nr. zile prescriere nu poate depasi 30 zile in cazul retetelor

stupefiante eliberate pe tab. III 5. Pe o reteta stupefianta eliberata pe tab. II trebuie sa existe cel putin o pozitie din tab. II cu posibilitatea de a contine pozitii din tab. III sau de alta natura. 6. Pe o reteta stupefianta eliberata pe tab. III trebuie sa existe cel putin o pozitie din tab. III cu posibilitatea de a contine pozitii de alta natura dar fara a contine vreo pozitie din tab. II 7. Reteta de format unic nu va contine pozitii de medicamente care se elibereaza pe tab. II sau tab. III Se va modifica aplicatia de preluare a retetelor de la Casele Judetene de Asigurari de Sanatate astfel incat acestea sa poata valida si retetele emise cu Aprobarea Comisiilor Judetene / Nationale. Pentru aceasta va fi nevoie de introducerea aprobarilor acordate la nivelul fiecarei unitati CJAS urmand ca retetele preluate sa fie validate cu ajutorul acestor informatii introduse. Elementele dupa care se vor face verificarile sunt : CNP (codul numeric personal al persoanei care primeste aprobarea) DCI-urile pt care se acorda aprobarea Program / Boala (diagnostic) Perioada de valabilitate a aprobarii La momentul preluarii unei retete ce are nevoie de aprobarea Comisiilor Judetene / Nationale perioada de valabilitate a aprobarii se valideaza astfel incat aceasta sa respecte formula :
Data prescriere reteta + Nr.Zile Prescriere <= Data max. Aprobata + 30 Zile

Observatii: 1. Lista de medicamente se va genera continand pe o coloana distincta marcajul acelor medicamente care trebuie sa se elibereze pe tab. II sau pe tab. III 2. Retetele a caror data de eliberare este mai mica cu mai mult de 2 luni fata de luna borderoului din care fac parte vor fi refuzate la decontare. Exemplu: Pe un borderou din luna august nu se vor accepta retete cu data de eliberare mai mica de 1 iunie. 3. Medicamentele aferente DCI-urilor FOLLITROPINUM ALFA si FOLLITROPINUM BETA se vor elibera doar in conditiile aprobate prin ordin al MSP.

TABELUL II PLANTE, SUBSTANE I PREPARATE CE CONIN SUBSTANE STUPEFIANTE I PSIHOTROPE CARE PREZINT INTERES N MEDICIN, SUPUSE UNUI CONTROL STRICT STUPEFIANTE 1. Acetildihidrocodein* 2. Acetilmetadol 3. Alfentanil 4. Allilprodin 5. Alfacetilmetadol 6. Alfameprodin 7. Alfametadol 8. Alfaprodin 9. Anileridin 10. Benzetidin 11. Benzilmorfin 12. Betacetilmetadol 13. Betameprodin 14. Betametadol 15. Betaprodin 16. Bezitramid 17. Butirat de dioxafetil 18. Cannabis, rezin de canabis, extracte i tincturi de cannabis 19. Clonitazen 20. Coca, frunze de 21. Cocain 22. Codein* 23. Codoxim 24. Concentrat de pai de mac 25. Dextromoramid 26. Dextropropoxifen* 27. Diampromid 28. Dietiltiambuten 29. Difenoxin 30. Dihidromorfin 31. Dimenoxadol 32. Dimepheptanol 33. Dimetiltiambuten 34. Dioxafetilbutirat 35. Difenoxilat 36. Dihidrocodein* 37. Dipipanon 38. Drotebanol 39. Ecgonin, esterii i derivaii care se pot transforma n ecgonin i cocain

40. Etilmetiltiambuten 41. Etilmorfin* 42. Etonitazen 43. Etoxeridin 44. Fenadoxon 45. Fenampromid 46. Fenazocin 47. Fenomorfan 48. Fenoperidin 49. Fentanil 50. Folcodin* 51. Furetidin 52. Hidrocodon 53. Hidromorfinol 54. Hidromorfon 55. Hidroxipetidin 56. Izometadon 57. Levometorfan 58. Levomoramid 59. Levofenacilmorfan 60. Levorfanol 61. Metazocin 62. Metadon 63. Metadon, intermediar al 64. Metildezorfin 65. Metildihidromorfin 66. Metopon 67. Moramid, intermediar al 68. Morferidin 69. Morfin 70. Morfin metobromid i ali derivai morfinici cu azot pentavalent 71. Morfin N-oxid 72. Myrofin 73. Nicocodin* 74. Nicodicodin* 75. Nicomorfin 76. Noracimetadol 77. Norcodein* 78. Norlevorfanol 79. Normetadon 80. Normorfin 81. Norpipanon 82. Opium 83. Oxicodon 84. N-oximorfin 85. Oximorfon 86. Petidin

87. Petidin, intermediar A al 88. Petidin, intermediar B al 89. Petidin, intermediar C al 90. Piminodin 91. Piritramid 92. Proheptazin 93. Properidin 94. Propiram* 95. Racemetorfan 96. Racemoramid 97. Racemorfan 98. Remifentanil 99. Sufentanil 100. Tebacon 101. Tebain 102. Tilidin 103. Trimeperidina -----------* cu excepia preparatelor PSIHOTROPE 1. Amfetamin 2. Dexamfetamin 3. Dronabinol (Aceast DCI desemneaz numai una din variantele stereochimice de delta-9-tetrahidrocanabinol, i anume (-)trans-delta-9-tetra-hidrocanabinol.) Delta9-tetrahidrocanabinol i variantele ei stereochimice 4. Fenetilin 5. Levamfetamin 6. Levometamfetamin 7. Meclocvalon 8. Metamfetamin 9. Metacvalon 10. Metilfenidat 11. Fenciclidin 12. Fenmetrazin 13. Racemat de metamfetamin 14. Secobarbital 15. Zipeprol Sunt supuse acelorai reguli i: a) izomerii acestor substane, cu excepia cazului n care sunt menionai expres numai anumii izomeri, n toate cazurile n care asemenea izomeri pot exista, conform formulei chimice corespunztoare a substanei n cauz; b) eterii i esterii acestor substane, n cazurile n care pot exista; c) srurile acestor substane, inclusiv cele ale eterilor, esterilor i izomerilor, n toate cazurile n care pot exista.

TABELUL III PLANTE, SUBSTANE I PREPARATE CE CONIN SUBSTANE STUPEFIANTE I PSIHOTROPE CARE PREZINT INTERES N MEDICIN, SUPUSE CONTROLULUI* PREPARATE CU SUBSTANE STUPEFIANTE 1. Acetildihidrocodein 2. Codein 3. Dihidrocodein 4. Etilmorfin 5. Nicocodin 6. Nicodicodin 7. Norcodein 8. Folcodin PSIHOTROPE 1. Allobarbital 2. Alprazolam 3. Amfepramon 4. Aminorex 5. Amobarbital 6. Barbital 7. Benzfetamin 8. Bromazepam 9. Brotizolam 10. Buprenorfin 11. Butalbital 12. Butobarbital 13. Catina* 14. Camazepam 15. Ciclobarbital 16. Clordiazepoxid 17. Clobazam 18. Clonazepam 19. Clorazepat 20. Clotiazepam 21. Cloxazolam 22. Delorazepam 23. Diazepam 24. Estazolam 25. Etclorvynol 26. Etinamat 27. Etilamfetamin 28. Fencamfamin 29. Fendimetrazin 30. Fenobarbital 31. Fenproporex

32. Fentermin 33. Fludiazepam 34. Flunitrazepam 35. Flurazepam 36. GHB 37. Glutetimid 38. Halazepam 39. Haloxazolam 40. Ketazolam 41. Lefetamin 42. Loflazepat de etil 43. Loprazolam 44. Lorazepam 45. Lormetazepam 46. Mazindol 47. Medazepam 48. Mefenorex 49. Meprobamat 50. Mezocarb 51. Metilfeno-barbital 52. Metiprilon 53. Midazolam 54. Nimetazepam 55. Nitrazepam 56. Nordazepam 57. Oxazepam 58. Oxazolam 59. Pemolin 60. Pentazocin 61. Pentobarbital 62. Pinazepam 63. Pipradol 64. Prazepam 65. Pirovaleron 66. Secbutabarbital 67. Temazepam 68. Tetrazepam 69. Triazolam 70. Vinilbital 71. Zolpidem Sunt supuse acelorai reguli i: a) izomerii acestor substane, cu excepia cazului n care sunt menionai expres numai anumii izomeri, n toate cazurile n care asemenea izomeri pot exista, conform formulei chimice corespunztoare a substanei n cauz; b) eterii i esterii acestor substane, n cazurile n care pot exista;

c) srurile acestor substane, inclusiv cele ale eterilor, esterilor i izomerilor, n toate cazurile n care pot exista. -----------* Substana psihotrop din arbustul Catha edulis Forsk (Celastraceae), popular khat, nu specia Hippophae rhamnoides L. (Eleagnaceae), cunoscut popular drept ctin.