Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. SECURITY PEC S.R.

L
APROBAT
ADMINISTRATOR
Ec. Morar Alexandru

TEMATICA INSTRUIRE PERIODICA PRIVIND SECURITATEA SI


SANATATEA IN MUNCA
Pentru personalul TESA, administrativ si conducere
2012

TRIMESTRUL II

1.Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii pentru


personalul ce desfasoara activitati TESA, administrativ si conducere;
2.Riscurile pentru securitate si sanatate in munca si masurile
propuse pentru diminuarea riscurilor evaluate;
3.H.G.971/2006 Cerinte minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau sanatate la locul de munca Anexa 5,6;
4.Instructiuni proprii de acordare a primului ajutor;
5.Fisa postului;
6.Masuri de alarmare, interventie si evacuare a lucratorilor.

Data intrarii in vigoare: 01.04.2012


Elaborat de Serviciul Intern de
Securitate si Sanatate in Munca