Sunteți pe pagina 1din 5
Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial

Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” Domeniul major de intervenție 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională” Titlul proiectului „Perfecționarea cadrelor didactice care predau limba română în învățământul preuniversitar în evaluarea competențelor de comunicare ale elevilor.” Contract POSDRU/157/1.3/S/133900

TEMA 2

2. ACTIVITATEA ON-LINE – ÎNAINTE DE ÎNTÂLNIREA 1

2.6. CHESTIONARE – ARANJARE ÎN PAGINĂ ȘI PREGĂTIRE PENTRU TIPĂRIRE

ON-LINE – ÎNAINTE DE ÎNTÂLNIREA 1 2.6. CHESTIONARE – ARANJARE ÎN PAGINĂ ȘI PREGĂTIRE PENTRU TIPĂRIRE

Tema 2

2

2.6. Chestionare – aranjare în pagină și pregătire pentru tipărire

În cadrul acestei secvențe, se vor prezenta principalele controale din cadrul Microsoft Word care vin în sprijinul realizării de chestionare, precum și opțiunile de listare ale acestora.

chestionare, precum și opțiunile de listare ale acestora. 2.6.1. Noțiuni teoretice În anumite contexte avem nevoie

2.6.1. Noțiuni teoretice

În anumite contexte avem nevoie să realizăm diferite chestionare/formulare sau doar să definim anumite zone pentru colectarea unor informații. În Microsoft Word, formularele se pot realiza utilizând opțiunile panglicii Developer (aceasta nu este afișată implicit și trebuie activată). Pentru a face vizibilă panglica Developer, se alege Option din File și apoi Custo-

mize Ribbon sau clic pe

Option din File și apoi Custo- mize Ribbon sau clic pe din zona Quick Access bar

din zona Quick Access bar și opțiunea More Commands

și apoi Customize Ribbon.

Figura 257 – Opțiune More commands
Figura 257 – Opțiune More commands

În continuare, se alege fila Customize Ribbon după care se bifează Developer și se acționează OK.

Figura 258 – Adăugare panglică Developer
Figura 258 – Adăugare panglică Developer

Se observă apariția panglicii Developer și a opțiunilor aferente. În cadrul acestei panglici sunt dispo- nibile grupurile de butoane Code, Add-Ins, Controls, Mapping, Protect și Templates.

Figura 259 – Opțiuni Developer
Figura 259 – Opțiuni Developer

3

Tema 2

Înainte de a începe realizarea unui chestionar se recomandă definirea paginii, adică margini, orientare, mărime etc., folosind grupul de butoane Page Setup din Page Layout.

Figura 260 – Opțiuni pagină
Figura 260 – Opțiuni pagină

Pentru realizarea formularului, ne vom axa pe grupul de butoane Controls din Developer.

Figura 261 – Controale formular
Figura 261 – Controale formular

Acest grup conține următoarele tipuri de controale:

Simbol

Denumire

Explicație

Rich Text Content Control Permite introducerea de text, fără a respecta formatări

Rich Text Content Control

Permite introducerea de text, fără a respecta formatări

Plain Text Content Control Permite introducerea de text, permite formatări

Plain Text Content Control

Permite introducerea de text, permite formatări

Picture Content  

Picture Content

 

Control

Permite introducerea de imagini

Building Block  

Building Block

 

Gallery Content

Permite introducerea unei galerii de imagini

Control

Check Box Content Control Permite introducerea unei casete de validare

Check Box Content Control

Permite introducerea unei casete de validare

Combo Box Content Control Permite introducerea unei casete combo, cu posibilitatea de adăugare de opțiuni

Combo Box Content Control

Permite introducerea unei casete combo, cu posibilitatea de adăugare de opțiuni

Drop-Down List Permite introducerea unei liste de selecție

Drop-Down List

Permite introducerea unei liste de selecție

Content Control

Date Picker Content Control Permite introducerea unui selector de dată

Date Picker Content Control

Permite introducerea unui selector de dată

Repeating Section Permite repetarea unei secțiuni

Repeating Section

Permite repetarea unei secțiuni

Content Control

Legacy Tools Permite introducerea de controale care permit apoi manipularea datelor introduse

Legacy Tools

Permite introducerea de controale care permit apoi manipularea datelor introduse

Grupul Controls conține și opțiunile Design Mode (mod design), Properties (care poate fi activat după ce introducem un control și îl selectăm) și Group (care permite gruparea pentru anumite controale).

Dacă introducem un control de tip text (rich sau plain) și îl selectăm, vom avea opțiunile de mai jos la activarea butonului Properties.

Tema 2

4

Figura 262 – Opțiuni control de tip text
Figura 262 – Opțiuni control de tip text

Pentru zona Show as, sunt variantele Bounding Box, Start/Eng Tag sau None, cu modurile de afișare de mai jos.

Figura 263 – Moduri de afișare control de tip text
Figura 263 – Moduri de afișare control de
tip text

Dacă introducem un control de tip combo box sau drop-down list și îl selectăm, vom avea opțiunile de mai jos la activarea butonului Properties. În zona Drop-Down List Properties, se vor defini, prin selecta- rea butonului Add, valorile care dorim să apară în list de selecție.

Figura 264 – Opțiuni control se selecție
Figura 264 – Opțiuni control se selecție

Un asemenea control permite selectarea valorilor introduse, conform figurii de mai jos.

Figura 265 – Selectare element din listă
Figura 265 – Selectare element din listă

5

Tema 2

În exemplul de mai jos, s-au introdus controale de tip text, drop-down list și check box.

Figura 266 – Model porțiune formular
Figura 266 – Model porțiune formular

Pentru a lista un formular/chestionar, se acționează combinația de taste Ctrl+P sau se alege opțiunea

combinația de taste Ctrl+P sau se alege opțiunea Print din File . Înainte de listare (acționarea

Print din File. Înainte de listare (acționarea butonului ) trebuie selectată imprimantă pe care se va lista

(din zona Printer) și definite unele setări în zona Settings, se poate lista tot documentul sau doar anumite pagini (de exemplu dacă dorim să listăm doar paginile 5 și 9 vom tasta “5, 9” la Pages) sau doar anumită par-

te din documente (de exemplu dacă dorim să listă de la paginile 11 la 17, tastăm “11-17” la Pages), se poate

defini dacă documentul să fie listat doar față sau față-verso (automat dacă permite imprimanta sau manual),

se

poate defini modul de listare dacă sunt mai multe exemplare (tot documentul de n ori de la pagina 1 la

m

sau toate paginile 1 de n ori apoi toate paginile 2 de n ori și așa mai departe până la pagina m), se poate

defini orientarea, formatul și marginile paginii, precum și câte pagini din documentul electronic să fie listate

pe o pagină fizică.

Figura 267 – Opțiuni listare
Figura 267 – Opțiuni listare
pe o pagină fizică. Figura 267 – Opțiuni listare 2.6.2. Aplicații practice Pentru acest exercițiu se

2.6.2. Aplicații practice

Pentru acest exercițiu se va realiza un formular în Word care va conține opt întrebări: trei întrebări

de tip Text, trei întrebări de tip Drop-Down și două întrebări de tip Check Box.