Sunteți pe pagina 1din 11

Academia de Studii Economice din Bucuresti

Economie Agroalimentara si a Mediului

PROIECT
FINANTARE

Constantin Oana-Luminita
Grupa 1322
Seria A

Bucuresti
2015

Cuprins
CAP. 1 - ANALIZA SOCIO-ECONOMICA A JUDETULUI UNDE ESTE AMPLASATA
ORGANIZATIA AGROALIMENTARA
- Populatia
- Suprafata totala
- Suprafata agricola
- Fondul funciar pe categorii de folosinta
- Numar de animale
- Productia vegetala totala
- Productia vegetala medie
- Numar de IMM-uri
CAP. 2 - ANALIZA DIAGNOSTIC A SC.EXPO MARKET DORALY SRL
2.1.Analiza diagnostic a activitatii societatii din ultimii ani - folositi 5 indicatori dintre cei
invatati la analiza economico-financiara si includeti calculele.
2.2.Analiza SWOT
CAP. 3 - FINANTAREA UNUI PROIECT DE INVESTITIE LA SC EXPO MARKET
DORALY SRL
Titlu:
Locul:
Solicitant:
Beneficiar:
Obiectiv:
Descrierea investitiei:
Perioada de implementare:
Buget:
Sursa de finantare:

SC.EXPO MARKET DORALY SA


Doraly Expo Market a fost infiintata in anul 1993 si activeaza in Afumati, judetul Ilfov. Afacerea a
pornit de la ideea omului de afaceri, Gheorghe Iaciu, care a construit spatii cu destinatie comerciala de
4 000 mp. Intre timp, afacerea s-a dezvoltat in mod spectaculos, fiind evaluata in anul 2014 la suma de
89 milioane de euro.
Provocarea de a realiza un parc comercial en-gros cu notorietate nu s-a oprit aici. Din dorinta de a
obtine lichiditate, Iaciu si-a propus inca din anul 2006 sa atraga un partener in participatii egale.
Astfel, negocierile derulate aproximativ 11 luni s-au concretizat in colaborarea cu grupul financiar
britanic HSBC Specialist Investments Limited (HSIL), un moment evolutiv important in structura
actionariatului. In anul 2011 investitorul britanic trece printr-un proces de rebranding,
devenind InfraRed Capital Partners Ltd.
Evolutie
Din momentul fuziunii, compania a finalizat mai multe proiecte stabilite pe terenul de 227 160 mp din
Afumati: construirea unei cladiri pentru produse congelate/refrigerate (pav.Q) cu o suprafata de
circa 2200 mp si a trei pavilioane noi destinatedepozitarii si spatiilor comerciale de prezentare (pav.
P6, P7, X1), cu o suprafata totala de cca 27000 mp.
Colaborarea cu InfraRed a condus la un control mai riguros al fluxurilor financiare, sistemul
informatic al companiei fiind schimbat in totalitate. De asemenea, s-au realizat investitii atat in
infrastructura, pentru a lega incintele Doraly Expo Market de DN2 si de soseaua de centura, cat si in
aparatura de supraveghere si securitate. Din punct de vedere al clientilor, portofoliul realizat de
catre Doraly Expo Market reprezinta un punct de succes in continuitatea activitatii acesteia.
Doraly Expo Market este cel mai modern parc comercial en-gros din Romania, cu o suprafata de 227
160 mp in care isi desfasoara activitatea peste 850 de firme.
Doraly Expo Market are ca obiect de activitate inchirierea de spatii comerciale destinate comertului
en-gros, depozite si birouri.
Calitatea serviciilor oferite, seriozitatea si atentia acordata clientilor si colaboratorilor sai, au
determinat castigarea de catre Doraly a pozitiei de lider in piata de profil, pozitie atestata si de
numeroasele premii si distinctii acordate, dintre care amintim:
- Locul 3 in Topul firmelor din jud.Ilfov - 2014
- Locul 3 in Topul firmelor din localitatea Afumati - 2014
- Cea mai mare firma din localitatea Afumati - 2014
- Locul 1 in topul firmelor din localitatea Afumati - 2013
- Cea mai mare firma din localitatea Afumati - 2013
- Locul 3 in Topul firmelor din jud.Ilfov -2013
- Locul 3 in Topul firmelor din jud.Ilfov - 2012
- Locul 1 in Topul firmelor din localitatea Afumati - 2012

- Locul 1 in Topul firmelor din localitatea Afumati - 2011


- Locul 1 in Topul firmelor din localitatea Afumati - 2010
- Locul 1 in Topul firmelor din jud.Ilfov - 2010
- Locul 1 in Topul firmelor din jud.Ilfov - 2009
- Premiul de Excelenta in Topul Firmelor din jud. Ilfov - 2008
- Locul 1 pe jud. Ilfov si Locul 33 pe tara la sectiunea Intreprinderi Mijlocii in Topul National al
Firmelor
Private
2001
- Locul 1 la sectiunea Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, in Topul
National
al
Firmelor
Private
2001
- Locul 1 in Topul firmelor din jud. Ilfov - 1999
- Locul 1 in Topul firmelor din jud. Ilfov - 1998
si multe altele

Capitolul 1
- Analiza socio-economica a judetului Ilfov-

1.Populatia.
Anul

-nr.pers2012

2013

2014

392279

406855

417825

2.Suprafata totala
Suprafata totala a judetului Ilfov = 1.583 km
3.Suprafata agricola
Suprafata
Suprafata cultivata
Cereale pentru boabe
Grau si secara
Orz si orzoaica
Porumb
Plante uleioase
Floarea Soarelui
Sfecla de zahar
Cartofi
Legume

-hectare-

2010
55744
29769
15494
4556
8650
13156
8813
775
5864

2011
56104
32829
18313
6015
7288
11181
8495
773
5574

4.Fondul funciar pe categorii de folosinta.

2012
64833
38767
19358
7005
10387
13768
8543
906
5965
-hectare-

Categorii de folosinta
Arabila
Pasuni
Fanete
Vii
Livezi
5.Productia vegetala totala

2011
97535
1973
58
1412
847

2012
98390
1869
58
681
583

2013
98677
1791
58
886
615
-tone-

Culturi
Cereale boabe
Grau si secara
Orz si orzoiaica
Porumb boabe
Floarea Soarelui
Sfecla de zahar
Cartofi

2010
115785
58473
15543
38682
15707
12031

2011
83084
52074
15364
12538
11502
11189

2012
160906
80805
26058
48989
16560
16065

6.Productia vegetala medie


Cereale pentru boabe

Grau si secara
Orz si orzoaica
Porumb boabe
Floarea soarelui
Cartofi - total

-kg3889

2531

3774
3412
4472
1782
15524

4151

2844
2554
1720
1354
14348

7.Numarul de animale

CATEGORIE
Vaci, bivolite si juninci
Porcine
Ovine
Caprine
Cabaline
Pasari
Familii de albine
Iepuri

4174
3720
4716
1938
17732
-numar-

2011
3295
126433
23563
8398
3598
581389
8597
12402

2012
3605
104589
26448
10345
3420
536471
8962
13832

2013
3255
72391
27771
10962
2367
519892
9164
3796

8.Numar de IMM-uri
Regiunea Bucureti-Ilfov se detaeaz ca un pol de dezvoltare economic i social
generat de oportunitile capitalei, nregistrnd cea mai ridicat densitate respectiv de 50,23
IMM-uri/1000 de locuitori, mai mare ca media european

Capitolul. 2
-Analiza diagnostic a SC.EXPO MARKET DORALY SRLBilant simplificat 2011-2013
Denumire indicatori
Indicatori din bilant
Active imobilizate
Active circulante
Stocuri
Creante
Casa si conturi la banci
Cheltuieli in avans
Datorii
Venituri in avans
Provizioane
Capitaluri
Capital social subscris varsat
Patrimoniul regiei
Patrimoniul public
Indicatori din contul de profit si
pierdere
Cifra de afaceri neta
Venituri totale
Cheltuieli totale
Profitul sau pierderea brut/a
Profit
Pierdere
Profitul sau pierderea net/a a ex financiar
Profit
Perdere
Indicatori din date informative
Nr.mediu salariati
Tipul de activitate

2011

2012

2013

432277038
19804573
64285
4039867
1210706
786431
393877955
5332284
53657803
83202580
-

437772791
19331880
27401
2734896
828063
303156
400933658
4404847
52069322
94778056
-

434919051
21150864
24124
2606191
1230534
37785
396315308
4181600
55610792
94778056
-

38871516
70703440
74669676

39480220
62507609
75583751

43504008
65976660
65431707

0
3966236

0
13076142

544953
0

0
3966236

0
13076142

543953
0

Inchirierea si
subinchirierea
bunurilor
imobiliare
proprii sau
inchiriate

Inchirierea si
subinchiriere
a bunurilor
imobiliare
proprii sau
inchiriate

Inchirierea si
subinchirierea
bunurilor
imobiliare
proprii sau
inchiriate

1.Rata imobilizarilor financiare


RIF = (IF / AT) x 100
IF = imobilizari financiare
AT = activ total
2011

2012

2013

RIF=(4039867/456121478)*10 RIF=(2734896/459839567)*100
0
=0.59%
=0.88%
2. Rata disponibilitatilor

RIF=(2606191/458676106)*100
=0.56%

RD = (Disponibilitati / AT) x 100


2011
2012
RD=(11154568/456121478)*100 RD=(12467892/459839567)*10
=2.44%
0
=2.71%

2013
RD=(14376734/458676106)*100
=3.13%

3.Rata stabilitatii financiare


RSF = (CP / PT) * 100
CP=capital permanent

PT=pasiv total
2011
RSF=(447535758/452868042) *100
=98.82%

2012
RSF=(453002980/457407827)
*100
=99.03/%

2013
RSF=(451926100/456107700)
*100
=99.08%

4. Rata datoriilor totale (RD)


RD = DT / AT
DT = datorii totale
2011
RD=393877955/456121478=0.86
3

2012
RD=400933658/459839567=0.87
1

2013
RD=396315308/458676106=0.86
4

5.Rata globala de indatorare


RIG = DT / PT
2011
RIG=456121478/452868042)
*100=100.71%

2012
RIG=459839567/457407827)
*100=100.53%

2.2.ANALIZA SWOT
Puncte tari
-singurul agent din zona care ofera astfel de servicii
-locatie strategica
-fidelizarea clientelei

Oportunitati

2013
RIG=458676106/456107700)
*100=100.56%

Puncte slabe
- activitile de marketing

i vnzri au avut de suferit n


perioada recent, ca urmare a necesitii unei activiti de
recuperare debite n locul celei de atragere noi clieni;

Amenintari

-aparitia altor companii care sa ameninte pozitia pe piata


a companiei
-cresterea CA
-extinderea prin amenajarea unor noi spatii de -pierderea clientilor datorita tarifelor practicate
-aparitia altor companii cu acelas obiect de activitate in
inchiriat
zona.

-mentinerea pe piata ca lider

CAPITOLUL. 3
-FINANTAREA UNUI PROIECT DE INVESTITIE LA SC EXPO
MARKET DORALY SRLTITLU
Consolidarea cladirilor de birouri si a depozitelor de marfa.
LOCUL
-Sediul SC EXPO MARKET DORALY SRL.
SOLICITANT

SC EXPO MARKET DORALY SRL.


BENEFICIAR

SC EXPO MARKET DORALY SRL.


OBIECTIV
Obiectivul general al proiectului l constituie mbuntirea calitii infrastructurii
serviciilor i ridicarea acestora la standarde europene. Consolidarea cladirilor de birouri dar si
a depozitelor este prioritara.
Se vor efectua lucrari de consolidare structura de rezistenta, finisaje exterioare
(tencuiala, placari alucobond), finisaje interioare si instalatii. Acest lucru va duce la cresterea
calitatii serviciilor oferite si implicit, la venituri mai mari.

DESCRIEREA INVESTITIEI
Consolidarea cladirilor de birouri dar si a depozitelor de marfa.
PERIOADA DE IMPLEMENTARE
-noiembrie 2014 15 august 2017
BUGET
Valoarea total a proiectului este 570600
SURSA DE FINANTARE
POR: DMI 4.1 - Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta
regionala si locala

BIBLIOGRAFIE
https://membri.listafirme.ro/expo-market-doraly-srl-5329714/
http://www.doraly.eu/
http://www.ilfov.insse.ro/main.php
http://www.palyazatok.ro/palyazatok/mashelyi-es-megyei-onkormanyzatok-ezektarsulasai/vissza-nem-teritendo-penzugyi-tamogatas/por-dmi-4-1-dezvoltarea-durabila-astructurilor-de-sprijinire-a-afacerilor-de-importanta-regionala-si-locala-13307.html