Sunteți pe pagina 1din 57

LEXICOLOGIE CRETIN

greco-latin

Apariia i evolu ia limbilor independente


Studiile de gramatic istoric i comparat au fundamentat teoria evoluiei
limbilor cunoscute (act u al e i chi ar di sprut e ) cel puin pentru o parte a lor
dintr-un trunchi comun, existent undeva n negurile preistoriei.
Pe msura evoluiei ( n ti m p sau/ i spa i u) , deprtarea unei limbi de stadiul
iniial se face prin inovaii determinate de factori interni i externi (i nt ra i
ext r al i ngvi st i ci ) cu instituirea unor adevrate legi (fonet i c e, li n gvi sti c e) specifice
detectabile obligatorii i persistente ntr-o anumit epoc, astfel c simplele
variante dialectale ( gr ai uri ) pot deveni cu vremea limbi independente, reciproc
neinteligibile, simite ca atare n contiina vorbitorilor. Desigur, condiiile/
accidentele istorico-politice i geografice condiioneaz desprinderea dintr-un
trunchi comun i dezvoltarea de sine stttoare a unei limbi.
[ Vez i c az ul suedez ei , norvegi enei i dan ez ei , apoi a c ehei i sl ovacei , deveni t e l i m bi
i ndepend ent e nost ra memori a ( n ul t im el e secol e ); fenom enul cont i nu i s-ar put e a veri fi ca
n vi it or i cu al t e l im bi (s rba i cro at a, rus a i ucrai ni an a, rom n a i m ol doven easc a? )].

n cazuri extreme, doar specialitii pot remarca elementele (st ru ct ural e/


si st em i ce) comune. La nivelul vorbitorului neavizat se remarc, eventual,
asemnrile, dar se pun pe seama influenei, a mprumutului direct, ori chiar a
ntmplrii. De exemplu, nvaii romani socoteau drept mprumuturi greceti
cuvintele neao-latineti cu aspect asemntor echivalentelor din greac: sex/ ,
septem/ , sal/ etc., fr a contientiza nrudirea istoric, corespondenele
sistemice ( cci : s- i ni i al di n l ati n a re echi val ent n gr ea c aspi ra i a voc al ei deveni t e
i ni i al e dup c der ea sa spi ri t ul aspru - ) .
La epoca istoric, pentru greci, toi alogloii, fr excepie, erau
, adic blbii, fr a se sesiza afinitile lingvistice, ca s nu mai
vorbim de, astzi dovedite, origini comune. Deja n secolul al VI-lea .Hr.,
pentru ei, perii, tot indo-europeni, erau cu totul strini, vorbitori ai unei limbi
nenelese. De altfel, chiar romanii evident nrudii genetic cu ei , pn a-i
supune politic pe greci i a le mprti valorile culturale, erau socotii tot
, brbari. Abia trziu, legenda lui Aeneas a ncercat s explice
desigur naiv-mitologic problema afinitilor vdite dintre cele dou popoare
i, eventual, limbile lor.
n c adr m ai ci i sit ua rea t enden i oas, pn de cur nd, a li m bii rom n e nt r-un
nomens l and li n gvi sti c, o mi xt ur prepond erent sl av di n ra i uni m ai degrab pol i ti c e dec t
t ii n i fi ce (i st ori ce i l i ngvi st i ve).

Contactul dintre limbi


Legile lingvistice, dar mai cu seam fonetice, proprii fiecrei limbi,
persist i se aplic chiar n cazul mprumuturilor, cci trecerea unui termen
dintr-o limb (A) n alta (B) poate fi, i este cel mai adesea, marcat de alterri
fonetice i chiar morfologice (grup de flexiune, desinene etc.), conforme celei
din urm (B): Clemens, din latin, devine n greac , fr marcarea
nazalei pierdute n greac, n secvena ns (apendicele nazal cade, dup modelul
*/, Ac.pl . ).
Un cuvnt mediteranean, cel denumind vinul, a fost preluat n ambele
limbi, cu aspect fonetic adaptat legilor proprii: n greac avem astfel , iar
n latin uinum (fa de armean. gini, albanez. un, din uoin, hitit. wa(i)ana,
arab. wain, ebraic. jajin, asirian. nu din semita comun wainu (ceilali
europeni par a-l fi luat n continuare din latin: irl. fin, gall. gwin, germ. wein,
slav. vino, lit. vnas. [ Cum al t fel c rede i c va fi sunat n li m ba da ci l or? ]
Urmnd ( conti ent sau, m ai de gr ab, nu) aceste legiti, grecii spuneau
pentru Qinctius (Pi l at us) , dup modelul quinque/ (vez i pent ru rom n : aqua>
ap, quat (t )uor> pat ru ) etc. Fenomenul este cu att mai motivat n acest caz, cu ct
apare legtura, dei fals, cu neaoul ( cal e a pe ap ) marea i denumirea
regiunii alturate Pontului Euxin (cf.l at . pons,-t is cal ea pest e ap, rom . punt ea ) .
n rom n , dup m odel ul qu at (t )uor, qu ad[t] rat us, dev eni t e p atru, p trat , avem ,
urm nd a cel e ai l e gi (fonet i c e), p atrul at er , si m it i t rat at ca ne ao rom nesc; l a fel c i n c i nal
di n qu i n qu ennal i s dup ci nci (< qu i n qu e). n s, l a ni vel ul li m baj ul ui cul t , speci al i z at ,
f enom enul a cest ei asi m il ri / m pm nt eni ri est e m ult ngreunat : avem cv adrat ur i cv adri g
(di n.l at . quadri ga ) apoi a c v ari sti c (fa de ap di n aqu a... ) et c.

Etimologia popular poate explica pentru ce i Kuphu, Kaphra i


Menkaura (num el e aproxi m at i v-ori gi na re al e fa raoni l or) devin n greac: ,
/ i . Prin fals analiz i etimologie popular sau
paretimologie, se putea face legtura cu etimoanele greceti: , , cu
trimitere la: vedere, raiune, nas.
Tot ast fel rom na nr egi st r eaz (ci udat el e ): bi bi l ot e c i bol i cl i ni c, dup bi bi / e/l ou i
bol i , ori revi nde care, pent ru revendi care, dup a vi nde ca (ac est a di n urm de al t fel m oti vat
et i m ol ogi c ), i ar prj i t ura bul dna pent ru boul e de nei ge, n cont am i nar e cu bulz cocol o (d e
m m l i g cu brnz ) ; bl uz a anchi or en coeur , nu a re n e a ni m i c chi or ; a tranv ersa pent ru
t rav ersa, e l e gat de t ram/ n/ vai ; cut ar e e m are de st at ui e, pent ru st at ur , sau t uri ti i sunt
gaza i l a hot el , pent ru caza i ; Nordv egi a, pent ru Norv egi a , se m oti ve az , fi i ndc e l a Nord
et c. 1

Pentru a putea aborda n cunotin de cauz problematica lexicului


cretin de limb greac, trebuie fixate cteva repere de baz privind limba
1 A vem i evoluii cu adevrat hazlii: aqua clara , din ap transparent, curat,
se pstreaz ca sintagm sub forma actual ap chioar ; termenul chioar nu are
nicio motivaie logic, ci este forma contaminat a vechiului clara>chiara,
apropiat fiind dpdv. fonetic de adj. chior/chioar (compar evoluia lui clar n
chiar, de ex. chiar acum, chiar noi etc.).

greac n evoluia ei diacronic, dar i sincronic (r aport at l a al t e l im bi i gr upuri


l i ngvi st i ce ) .

Limbile indoeuropene (IE ) sau ariene, numite dup personajul biblic


Iafet i iafetice ( al t uri de c el e hami t i ce i semi t i ce , dup fr a i i acest ui a, Ham i S em ) ,
s-au format prin destrmarea unitii IE, ce pare a fi avut ca termen ante quem
secolul al XV-lea .Hr. Trunchiul IE, localizat undeva n nordul Mrii Negre, st
la originea majoritii limbilor din vasta arie indo-european (di n In di a, pn n
Europ a f r europen el e: et rusc , basc, fi nl andez , m a ghi ar i t urc, t oat e de al t e ori gi ni ).

Prima generaie de indo-europene (IE) o constituie: greaca ( /


1 ), idiomurile italice ( lat. pater/atta ), celtice (irl. athir), germanice (got.
fadar/ atta, germ. veche. fatar), slava veche (sufixat otc), indo-iraniene ( skr.
pitr), toharica (pcar), armeana, hitita ( atta) etc.
Simpla alturare a cuvintelor de baz de mai sus arat faptul c toate aceste
limbi prezint inovaii, n grup sau/i independente, fa de IE comun, dar, n
ciuda diferenelor, atest evoluia dintr-un trunchi comun preexistent, pentru
care nu exist documente scrise, ns pe care l poate reconstitui n liniile sale
eseniale i certifica gramatica (istoric i) comparat.
Unel e i di om uri s- au st i ns f r urm ai (hi t it a, prusi ana, toha ri ca ), ori chi a r f r a l sa
docum ent e scri se.
A doua generaie ( cea a l i m bi l or a ct ual e) a ap rut n cursul pri m ul ui mi l eni u al e rei
c ret i ne (nu fr ex cep i i ):
- gre ac a nou ( )
- neol at i ne/ rom ani ce (rom n, fran cez , it al i an, spani ol , port u ghez , c at al an , et c.)
- germ ani ce (germ ana cu i di om uri l e ei , engl ez a, li m bi l e scandi n ave et c.)
- sl ave (rusa, pol onez a, srba, ceh a, bul gar a et c.)
- i ndo-i rani ene (hi ndi , ben gal i , pahl evi et c.) [rom an es, a i gani l or ( de
ne at i ns, pari a ) ] i al t el e)
Di nt re ac est ea, unel e au di sprut de cur nd (d al m at a), sau sunt pe cal e de di spart i i e,
pr ecum idi om uri l e cel t i ce ( gal ez a, br et ona), cel e neol at i ne hel vet i ce (l adi na, rum an a),
di al e ct el e rom n e sud- dunren e (i st ro- , m egl eno -, chi a r i m acedo -rom n a).
Di n c el el al t e dou m ari grupuri l i ngvi st i ce am i nti t e, avem ebr ai ca, ar am ai ca, si ri a ca,
a raba, am har a, pent ru li m bil e sem it i c e, apoi e gi pt ean a, be rber a, cui t a, pent ru cel e ham i ti c e.

Limba comun este aspectul comun, oficial i general acceptat al


comunicrii; este o limb standard, neleas i folosit de toate categoriile de
vorbitori, cu reducerea la minim a particularitilor (di al ect al e, re gi on al e, fun c i onal st il i st i ce et c.) .

Greaca preclasic
1 / , lat. pater/tata sunt cele dou lexeme ce denumesc tatl; cel
dinti are conotaii sociale i religioase, n vreme ce al doilea este termenul
familiar/ hipocoristic (din limbajul copiilor, ca i mama, nana etc. ). Vezi
prezena lui (t)ata chiar n limbi neindoeuropene: magh. Atya printe, turc
Ata(trk) Printele turcilor etc., iar a lui (ma)ma, departe n chinez, cu
acelai sens ca la noi.

ntr-o prim faz, dup desprinderea din trunchiul comun IE, este
prezumat existena unei limbi comune preclasice, protogreaca,
, fr o unitate perfect, dar distinct de celelalte idiomuri ( ge rm ani c ,
i t al o-c el ti c, sl av, i ndo-i rani an, event ual t raco -i li r et c. ) . Ea a fost presupus i este
atestat de tbliele miceniene n scriere silabic (S i l abar el e A i B), de urme ale ei
n poemele homerice.
n Si l abarul B (si n gurul di n dou desci fr at pn acum ) avem gra fi i (desi gur
rudi m ent a re, pot ri vi t e unei l i m bi sem i t i ce, dar nu IE ) de t i pul: pa-i -t o, ko- no-so, ka- ke- u, i -ere-u , c are ascund form e (p an)el ene: , , , . F r cont ex t ,
i nt erpr et ar ea pune probl em e, c ci o i nscri p i e ca pa- t e poat e av ea l ect uri di feri t e: ,
et c.
S cri e rea a di sprut n epoc a nt unecat (d ark a ge ) di n se col el e X IV-V III .H r.

Greaca dialectal
n epoca preclasic i clasic (l a ap ari i a prim el or docum ent e scri se al fab et i c 1 ) ,
limba greac se prezint sub forma unui mozaic de dialecte ce alctuiau o
unitate, solidar n diversitatea ei, Elada ( ), distinct de lumea barbarilor
( fi i nd bl bi ii ; vez i ac ee ai di scri m i nare n goyi m - ul eb rai c ne am uri l e , adi c
c ei l al i , cauz at de greut at ea com uni c ri i , ori chi a r l i psa ei ) 2 .
P ri nci pal el e grup e di al e ct al e dar nu de e ga l im port an (num i t e dup cet i l e/ zonel e
c el e m ai rep rez ent at i ve n c are er au vorbi t e) sunt :
- i oni c- ati c;
- a rcado -ci pri ot ;
- eol i c;
- dori c (occi d ent al ).
[ Di al ect el e act ual e nu au ni m i c com un cu cel e cl asi ce; el e deri v di n gr ea ca m edi e.]
Di al e ct el e s-au r efl ect at n docum ent e (l i t er are ), duc nd l a form are a unor li m bi
l i t era re. Avem ast fel l i m bi l e hom e ri c, a t ra ge di ei , a com edi ei , a poez i ei l i ri ce, a proz ei
i oni ene i at i c e et c. ca re m im e az , am spune, dar nu se suprapun n t ot al it at e cu di al e ct el e
l ocal e, ci doar prei au anum i t e t rst uri , aspect e al e unui di al e ct sau al t ul , conform unei
t radi i i im puse de pri m at ul cul t ural al z onei di n car e provi n (s au se r evendi c ) r espect i vel e
m ani fest ri / oper e l it e rar e.
Ast fel , li m ba l ui Hom er, a poez i ei epi ce, are un iz , un l ust ru i oni an (a fost reviz ui t ,
ci z el at i fi x at n scri s l a At ena), da r est e o cr ea i e a hom eri zi l or (ba rzi i epoci i ), aspect ul

1 D up dispariia civilizaiei miceniene, i o dat cu ea a scrierii silabice de care


s-a vorbit, abia n sec. VIII-VII .Hr. se poate vorbi de scriere alfabetic.
Originea ei este n Orientul semit, dar geniul grec a preluat-o, adaptat-o i a
perfecionat-o, punnd bazele scrierii fonetice, a mai tuturor alfabetelor sau
sistemelor de scriere din epocile ulterioare. Vezi Intruducerea la Cursul de
Limba Greac, de O. Pop.
2 P entru slavi, germanii erau mui ( nemet), pentru romni, strinii boscorodeau
fr neles (de unde bozgorii (?) etc. etc., lsnd la o parte conotaiile puin
mgulitoare ale termenilor. Iar iganii i numesc pe neigani gagii.

a ct ual fi i nd n fapt un com prom i s nt re t radi i e i m oderni z are i oni z ar e. S ub fardul i oni an,
gsi m un fond eol i c, o li m b f r cor espondent n cot i di an, cr eat pent ru o a ri st oc ra i e
r spndi t n t oat El ad a. La fel , l im ba poezi ei l i ri ce, com poz i t i ea, ar e un m are gr ad de
a rt i fi ci al it at e, pe un fond i oni an c e o apropi e de c ea hom eri c . Li m ba t ra ge di ei s-a const it ui t
pe baz a li ri ci i co ral e de sorgi nt e dori c. D at ori t nt i et i i i pr esti gi ul ui cul t ural , proz a va
av ea l a baz di al ect ul i oni an i m ai to i proz at ori i vor ut il i z a ac east li m b. De depa rt e,
com edi a, inspi rat fi i nd di n re al it at e a im edi at , prez i nt i m agi n ea c ea m ai fi del a l i m bi i
vorbi t e hi c et nunc , nt r-un l oc, l a un m om ent dat . Ac est gen s- a dez volt at l a At en a, n At i ca,
pri n urm a re ea i l ust reaz acest di al e ct (at i c ).
[ Mut ati s mut andis , ast zi oper a, operet a i can onet a au fa rm ec i ci rcul n i t al i an,
m uzi c a l at i no (dan ce ) n spani ol , ce a pop n en gl ez , l i edul n ge rm an ( maneaua n rom n)
et c. C hi a r al o gl oi i resp ect ac east real i t at e/ t radi i e.]

Greaca comun
Realitatea istoric a Imperiului Macedonean, tradus n unitatea politic a
(mai) tuturor grecilor, ncepnd din secolul al IV-lea .Hr. (peri o ada el eni st i c ) , iar
apoi a Imperiului Roman, timp de o jumtate de mileniu, a dus la tergerea
diferenelor dialectale i constituirea unei limbi comune, bazate pe dialectul
ionic-atic, de altfel cel mai prestigios, dar i cel mai evoluat, normat i mai
predispus la nnoiri.
Ceea ce avem noi, este doar aspectul literar, - stricto sensu scris, al
unei limbi vii, vorbite, i a crei diversitate n spaiu i timp, n ciuda unitii
evidente, este nendoielnic i se las adesea doar ntrevzut. Tratatele de
gramatic surprind doar numitorul comun al unei structuri generale, al unui
conglomerat complex de limbaje funcionale i variante personale ( ),
regionale ( ) ori stilistice, elementele congruente din limba strzii,
dar i a palatelor, a oamenilor simpli, dar i a celor cultivai, a celei din mediile
sordide, dar i a aceleia din cancelariile oficiale.
sau , iar la Herodian ( II, p.338)
limba noastr, poate fi pe scurt definit ca dezvoltare a elenei
comune care a circulat din vremea lui Alexandru cel Mare (se c. I II- II .Hr.) , pn
la sfritul antichitii (sec. VI) , opus diverselor dialecte care existaser iniial.
Dei este limba conversaiei i a relaiilor comerciale ( lingua franca),
documentaia se bazeaz pe nscrisuri, de la simple inscripii la opere literare
un amestec de limb vorbit i savant.
Ea are la baz dialectul atic, din care s-au eliminat particularitile
neproductive i inexistente n alte dialecte (re gi on al ism e/ a rhai sm e ca dual ul et c.) ,
supus unui proces, inegal n timp i spaiu, de simplificare, regularizare i chiar
deschidere/nnoire lexical (n eol ogi sm e, m prum ut uri ) i semantic (l rgi ri / rest r ngeri
sau speci al iz ri de sens, cal chi e ri ) . n funie de zon, de scriitor, de perioad istoric
i de prestigiul unui sau altui dialect, rzbat n aceast limb i elemente proprii
vechilor dialecte (i l i m bi l i t era re) din perioada clasic mai cu seam ioniene.
Atestrile ciudate i izolate, catalogate i cunoscute drept -uri
( at est ri si ngul a re) , pot fi de fapt semne ale unei realiti lingvistice underground,
mult mai largi, dar fr drept de cetate n literatur, reminiscene catalogate
de ndat ca aparintoare unui anume dialect, scpri intenionate sau nu,
proprii unui anume limbaj sau palier lingvistico-stilistic.

Vez i form e ca:


(E f. III,8 ), cu com par a i a unui superl at i v c el mai i nf eri or
i nspi rat t radus n rom n : cu mult c el mai m i c;
(F a. II,14 ) a pri cep e i d est a deschi de urechi l e l a, a b ga n ure chi ;
/ (Mc. IX ,8) pent ru cl asi cul pe dat ;
pent ru ( Fa.V II,45), cu pi erd ere a aspi r a i ei a respi n ge, a goni ;
(F a.XX III, 24)/ ( Fa.X XV,1), pent ru cl asi cul .
, ( ) (FA.V II, 43) di ncol o de, pest e cel e al e, dup +
geni t i v et c.

De remarcat faptul c, n scris, nu apar greeli, confuzii cantitative n


cazul vocalelor (l ungi / scu rt e) , iar iotacismul nu se simte.
n perioada elenistic i mai apoi n cea imperial marcate de unitatea
politic, dar i de expansiunea teritorial , nnoirea lexical i semantic este
facilitat i de contactul cu diverse alte limbi, mai cu seam ale Orientului
semitic. Diversele realiti ( real i a ) noi impun termeni noi, n mare parte tehnici,
preluai din limbile mai cu seam orientale: m i na (m oneda ) ,
arvun , sa c, chi pa ros, cm il ,
pot (uni t at e a de m sur) etc., etc.
Mi t ol o gi a, dar i i st ori a vech e, a gr eci l or consem neaz cont act e susi nut e i pl i ne de
urm ri cu l um ea vech e sem it i c pri n feni ci eni i c are, dup t radi i e, au adus i scri er ea n
Gr eci a: al eph-bet dev eni t e al pha-bet a sunt pri m el e li t er e al e al fab et ul ui (se c. V III .Hr.).

Latina i face simit i ea influena, desigur mai trziu, prin


administraie, armat, moned/comer: (praet ori um ) , (aul a ) ,
( cent ur o ) , dar i calcul (Mt .V III, 13, sut a ), ( l eg o ) ,
(denar um ) , apoi ,- (Mt .V,26) i : din quadrans,
sfert de (Mt .X,29) , adic as/assis, sau de drahm, , care echivala
cu plata unei zile de munc etc.
n procesul unificrii, dispar treptat vechile dialecte, apare i se dezvolt
o limb comun: de la varianta koin, prin medie/bizantin, pn la cea de
astzi. Dar, chiar n cadrul acestei relative uniti, observm peste timp o
continu sciziune, ca i n latin (cu vari ant el e: li t era r, resp ect i v vul ga r) , ntre dou
paliere: pe de o parte, limba scris i ngrijit, am zice conservatoare, normat
katharuousa , a celor cu tiin de carte, iar pe de alta, cea vorbit, popular
demotik , ori apl simpl, novatoare i necontrolat, a celor muli, fr o
cultur deosebit.
Relativa unitate este marcat i de existena unor limbaje particulare de o
mare diversitate, proprii unor categorii sociale sau profesionale, comuniti
ideologice, religioase etc. Putem vorbi astfel despre paliere funcionale,
specifice ale limbii.
Apoi, nc din perioada veche, fapt studiat mai cu seam pentru limba
latin, mai conservatoare (i) din acest punct de vedere, se poate constata o

dihotomie profan sacru n domeniul lexicului: focus focul obinuit are o


dublur cu ncrctur sacr, ignis focul di n vat r/ al t ar, focul sacru . Greaca nu
face aceast distincie, cci acoper ambele sensuri. Ea a pierdut, pare-se,
termenii cu conotaii sacrale. [ Vez i c rom na a pi erdut i e a pe i gni s , nu pe f ocus. ]
Limba cretinilor va readuce n discuie aceast specializare a unor
termeni (l ex em e/ chi ar si nt agm e) ori structuri sintactice. Fericitul Augustin vorbete
de un anume usus ecclesiasticus (un uz ) , o cutum, o tradiie liber asumat n
utilizarea limbii de ctre cretini i, mai cu seam, de ctre clerici. Astfel,
mucenicii se vor numi mrtyres/ i nu altfel (de ex. heres/ );
sufletul, de natur divin, este animus i , n vreme ce spiritul vital, de
gsit i la animale, este anima, respectiv , de fapt viaa (f i i n a ) , termeni
ntre care nu exist confuzie, [cine i va iubi prea mult viaa , o va
pierde ], ( Lc .X II, 19), ( Lc .X II, 20) i
exemplele pot continua. Tot Fer. Augustin spune despre cretini: habent suam
linguam qua utantur au li m ba l or de ca re s se fol oseas c .
Limbajul funcional este astfel o varietate a limbii comune (t ot ui li t er are,
particularizat prin funcia ndeplinit n comunicare,
ntr-o anumit sfer de activitate ( epoc ori / i a ri e geo gr afi c ) . i are originea,
fundamentul n i totodat se intersecteaz cu limba comun, ntr-o conexiune
osmotic i intercondiionare continu. Are caracter istoric determinat de factori
extralingvistici: profesiuni, ideologii, credine, modele i presiuni externe.
La nivel strict lingvistic, limbajul funcional rmne de fapt un aspect, un
palier al limbii comune; ori, dup unii, este doar o variant stilistic, rezultat al
unei opiuni contiente i asumri deliberate.
Dac ne referim la limbajul special al primilor cretini, pe lng utilitatea
practic, el putea oferi confortul intelectual-afectiv al identitii, dar i al
solidaritii, cu alte cuvinte, al apartenenei la o comunitate, n care individul i
are locul i rostul su i pe care o poate defini drept noi, n opoziie cu ceilali.
Este o limb personalizat , la limita unui limbaj codificat, un , o
parol de recunoatere reciproc a celor iniiai.
Dar specializarea i codificarea excesive pot fi contraproductive,
conducnd la izolare, dac devin o piedic n procesul nelegerii cu ceilali,
care nu reuesc depirea acestei bariere comunicaionale, nefiind n consecin
capabili a primi nici mesajul transmis.
Aa se poate explica reacia majoritarilor, a celorlali, de renunare la
orice punte de legtur cu purttorii unui limbaj de neneles. Dincolo de alte
cauze, multe i profunde, i de aici poate proveni reticena, ori ostilitatea uneori
dispreuitoare sau chiar violent, fa de mesajul mbrcat n limbajul simplu,
pentru unii ns aproape criptic sermo piscatorius al cretinismului primar.
Prin urmare, necesitatea comunicrii (i nt ra -, dar m ai cu se am ext r a-com uni t ar e)
pstreaz orice limbaj funcional n coordonatele generale ale limbii comune;
particularitile, inovaiile nu afecteaz structura de baz, sistemul lingvistic n
compartimentele sale eseniale: fonetic, morfologie i sintax.
De asemenea, mai trebuie remarcat faptul c nu orice schimbare, inovaie
trebuie socotit proprie (exclusiv) unui anume limbaj avut n vedere, cci
n sensul de l i m b scri s ) ,

noutatea poate fi dezvoltat n limba comun n cadrul creia funcioneaz


limbajul studiat, ce nu se poate sustrage evoluiei generale. Exist o osmoz, o
interaciune ntre diversele paliere ale unei limbi. Elementele caracteristice
limbii koin se vor regsi i n discursul cretin, iar acesta, la rndul su, va fi
prezent n i va marca evoluia elinei comune, bizantine i aa mai departe, pn
n neogreac (de acum o alt limb).
Astfel, greaca a cretinilor 1 , n diversele ei aspecte, cci nu
avem a face cu un monolit, nu este o alt limb greac dect metaforic , ci
este un limbaj, un palier funcional al limbii comune, considerat de unii doar o
variant stilistic a acesteia.
nnoirea, cu alte cuvinte, nu presupune debarasarea, ca de un balast, de tot
materialul lingvistic existent; nu apar o nou fonetic, o nou morfologie i o
alt sintax, ci, mai cu seam, o anumit evoluie, remarcabil cu deosebire n
domeniul lexicului 2 . Neologismele (i nt erne ) i mprumuturile ( ex t erne ) mai bine
spus achiziiile din alte limbi nu sunt strine acestui fenomen al nnoirii, dar
definitorie este utilizarea, am spune reutilizarea, specific a materialului lexical
(pre)existent.
Schimbrile in, cel mai adesea, de coninut; cuvntul rmne, dar sensul
su evolueaz: se restrnge, adic se specializeaz sau, dimpotriv, se extide, iar
uneori se schimb total. Vedem cum sor, lucru tras la sori n cel mai
profan sens (vezi alegerea prin tragere la sori:
(FA. I,17 ) i (FA. I,26 ) a lui Mattia n
numrul Apostolilor), ajunge a denumi clerul, cinul preoesc, sortit slujirii lui
Dumnezeu.
Termenul vechi capt o ntrebuinare special, cci denotaia iniial
primete, n anumite condiii mai nti ntr-un cerc restrns de vorbitori , o
anume conotaie, un neles specific. Existena n timp a celor dou sensuri
poate fi concomitent, i vorbim de plurisemantismul semantic al cuvintelor
( frat e , t at , pri nt e etc.), ori sensul nou va avea ctig de
cauz, estompndu-l, marginalizndu-l pe cel vechi, uneori pn la dispariie
( , , , ca Unctus Dei etc.)
Evoluia cuvntului poate fi interesant. Permanena lui peste secole, n
aceeai limb, ori trecerea n alte limbi, se poate face chiar cu sensul nou i
pierderea total a celui vechi. Se poate verifica pentru termenii de mai sus; apoi
1

- n de fi ni rea li m bi i cret i ne: pent ru l ati n se fa ce di st i nc i a pe t rei pal i ere: bi bl i c


pent ru Sept uagi nt a i Noul Test a ment ;
- e cl esi asti c (bi seri c easc / a Bi s eri ci i i a scri i t ori l or bi seri c et i ; t erm eni i t ehni ci , de
spe ci al it at e);
- cret i n ( n ac cep i unea c ea m ai l arg; n fapt l im ba com un cu ad nci i nfl uen e
c ret i ne di n pri m el e dou pal i ere );
Exi st en a l or est e probabi l i n gre ac .
2 P ent ru evol u i a li m bi i n ans am bl u, vezi c api t ol ul L i mba koi n a N oul ui Test ament , di n: O.
P OP - L i mba greac ve che, Ed. Ant et , Bu c., 2002, pp.98-104; c api t ol c are poat e f ac e part e
i nt egrant di n ac est curs .

avem: (l oc de) adunare, de unde biseric, n lat. ecclesa, iar n


neolatine: fr. glise, it. chiesa, sp. iglesia; la fel, cu acest ultim sens,
/ ( ) casa Stpnului/Domnului, care trece direct n germ.
kirche, engl. church etc.
Tot aa, romnescul biseric/besearec , prin latinescul basilca, provine
din grecul ( ), cu acelai sens special ca i ( ).
[ Basil i c , est e un neol ogi sm t rz i u, prel uat pri n it al i an i/ sau fran cez .]

Evoluia unor cuvinte este cel puin la fel de interesant i n domeniul


profan. Iat sintagma ( / ) de deasupra,
superiorul, care n limbajul funcional marinresc are sensul specific de
cpitan, devenit (cu metatez) n italian cap/e/itano, revine n greac sub
forma: /, cu acest ultim neles 1 .
Influena hotrtoare a modelului biblic . Orice palier al elinei cretine sar studia, n profunzime se ajunge inevitabil la Septuaginta 2 i Evanghelii. Orice
termen, aproape orice sens nou ori nou structur (morfo-sintactic) i au sursa
scripturistic, prima atestare n Scripturi.
Greaca Septuagintei , apoi latina variantelor prehieronimiene: Afra, Itala i a
Vulgatei Sf. Hieronim devin modele pentru dezvoltarea, evoluia n continuare a
celor dou limbi i, ulterior, a celor vernaculare: neogreaca i limbile neolatine.
Mai mult, limbile germanice, cele slave i chiar altele ( arm ean , copt et c.)
au urmat acelai model de dezvoltare: vezi traducerea Bibliei de ctre Wulfilas
(se c. IV) , apoi Chiril i Metodiu (se c. V III) , care au determinat evoluia limbilor
respective. Chiar traducerile copt, etiopian, armean, georgian, arab s-a
fcut mai mult dup Septuaginta , dect dup originalul ebraic.
Repartiia termenilor desemnnd Biserica arat calea iniial a acestei
influene:
- l ocul de aduna re pent ru cr et i ni se rspndete, prin latinul
ecclesa, n Occidentul Latin: fr. glise, it. chiesa, span. iglesia etc.;
n Romana oriental, a circulat ( ) casa Dom nul ui , c asa
m prt easc , prin lat. basilca, de unde romnescul biseric.
-

[ Basil i c est e neol ogi sm rom ani c. F apt i nt eres ant , arhai sm ul rom n esc (m ar am ure an),
az i i eit di n uz , snt ut ore, est e prov eni t di n sanct i t ori um l ocul sfi n i ri i .]
sau ( ) casa Dom nul ui , trece direct din greac, pe

filier arian (Wulfilas), n idiomurile germanice: germ. kirche, engl.


church etc.
Desigur, ulterior, limba de cult a Occidentului rmnnd latina, aceasta a
devenit modelul urmat, n continuare, de limbile din aria aceasta.
1 P asi ona i i dom eni ul ui pot r ecurge l a ori ce di c i onar et i m ol o gi c (/ cu t ri mi t eri eti m ol ogi ce),
sau luc rri speci al e, precum : Al . Gr aur Di c i onar de cuvi nt e cl t oare , Bu cur et i , 1978; C t i n George scu Cuvi nt e remi grant e n l i mba greac, EUB, 2008.

2 T raduce re a i nt egral a Bi bl i ei n gr ea c ( li ngua f ranca a epoci i ) s- a f cut n secol el e III- II


.Hr., l a Al ex andri a E gi pt ul ui . Tit l ul Sept uagi nt a est e dat de t radi i a conform c rei a au fost
i m pli c a i si m ul t an 70, de f apt 72, de t radu ct ori , cu ac el ai rez ul t at . A servi t , chi a r m ai m ult
c a ori gi nal ul ebr ai c, drept punct de porni r e (surs ) pent ru ori ce (re )t radu cer e ul t eri oa r
(l at i n, copt , a rab, arm e an, ge rm an vech e, sl avon et c.).

Influena mediului semitic


Originea n Orientul Semit a scrierilor, localizarea n acest zon
Palestina a vorbitorilor (bi l i ngvi ai ) limbii greceti n care s-au fcut traducerile
i n care s-a propovduit celor muli cretinismul primar , explic influenele
semitice multiple la nivelul limbii primilor cretini.
Dincolo de influenele n domeniul lexical ( etc.) i semantic
(), despre care se va mai vorbi, apar cele n structura morfo-sintactic
[ form al ] , cu preluarea n limba greac a unor modele, sintagme, structuri din
limba surs, calchieri dup un idiom semitic ( ebrai c, a ram ai c ) , de altfel matern
pentru traductori: felul de a gndi, forma mentis a semiilor vorbitori de greac
( ca l i m b pat e rn) , las urme n operele scrise chiar direct n greac (c ci , chi a r n
a cest c az , ex i st tot ui o t raduc ere, pal i er int erm edi ar nt re g ndi re i sc ri ere ) .
Astfel explicm formule calchiate de tipul : unul ct e unul ,
/ Fi ul Om ul ui / al l ui Dum nez eu etc., reluri de tipul: ...
( FA. I, 6) nt rebau... spunnd, (Mc. III, 11) st ri gau spunnd .
n formula ( Lc .X II, 58) , recunoatem calchierea modelului latin da
operam d - i si l an a .
Autorii contientizeaz fenomenul i, uneori, simt nevoia unor corecii,
ceea ce explic i reluarea, explicitarea pentru vorbitorii nativi de greac a unor
lexeme ori sintagme negreceti:
, Gol got a, ca re nse am n Locul
C p ni i (Mt .XXV II, 33);
car e est e/ nse am n t l cui t cu noi est e Dumnez eu (Mt . I, 23).

Gsim explicaii chiar pentru latin: ,


nl unt rul cur i i , ce se cheam [ n l at i n] pret ori u (Mc. XV,16).

Sintaxa prezint la rndul su nnoiri, ntre care de menionat este


tendina spre simplificare, prin renunarea la perioada ampl ( ,
circuitus ) de factur clasic, construit pe subordonare i nlnuiri de tip:
protaz apodoz ( - ). Se constat preferina pentru
coordonare, ori mcar simplificarea subordonrii manifeste, prin recurgerea la
participiale (rel at i ve) , renunarea la optativul oblic ( n l at i n conj unct i vul ) ca
semn al subordonrii , prin apariia stilului indirect liber, ce presupune redarea
ad litteram ( , ) a cuvintelor cuiva i intruducerea lor n
discursul propriu prin apariia lui (cum) c, devenit o simpl marc a
integrrii citatului (semnalat de noi, de regul, prin linie de dialog i/sau
ghilimele):
... , . (Mc. I, 40)
... spunnd: ( c) de vrei , m po i cur i ori
... spunnd c, de doret e, l poat e cur i .

Uneori coexist ambele stiluri (indirect i direct) n acelai pasaj:


1 // 2 // , 3 /
( i pet re cnd cu ei 1 / / l e-a porunci t 2 // s nu se dep rt ez e de Ie rusal i m 3 ,/

4 // 5 ...
ci s at ept e f gdui n a Tat l ui 4 // pe care a i auzi t -o de l a Mi ne 5 ... (FA. I,4 )

1 // 2 / 3 :// ,
( Ia r ei adunndu -se, 1 / / l nt r ebau 2 / zi cnd // Doamn e, dac n

4 ;
ac est ti mp aezi la l oc (ref a ci ) mpr i a l ui (p ent ru ) Isra el ? 4 (FA. I,6 ) 1 .

Evoluia n timp conduce la revenirea (m car n int en i e) la tradiia clas ic .


Prinii i scriitorii bisericeti din perioada de aur a patristicii (se c. I II- IV ) sunt
cunosctori ai culturii clasice cci, n cea mai mare parte, au un curriculum
personal ce include studii n marile centre culturale ale epocii, fiind ei nii
personaliti de seam filologi, oratori, juriti mai nainte de a deveni adepi
i propovduitori ai cretinismului. Datorit lor, vechiul tezaur cultural,
arsenalul oratoric cu panoplia sa, chiar mitologic al antichitii sunt revalorizate
selectiv. Iar limba reflect acest fapt.
Fenomenul este explicabil (i) prin statutul pe care Dreapta Credin l
dobndete n societate, prin faptul c mesajul cretin se adreseaz (de la o
vreme) tuturor pturilor sociale (i ncl usi v i nt el ect ual i l or) .
De vz ut n ac est sens opuscul ul S f. Vasi l e cel Mare: C t re ti neri ,
cu pri vi re l a f ol osul st udi eri i v echi l or scri it ori .
Tot ul se rs frn ge i n Occi d ent . Ia r ai ci , n ari a l at i n, se vorb et e despr e o:
L ati ni t as Chri st i ana, desi gu r i m pregnat de el eni sm , baz a ci vi l iz a i ei europ ene.

Formarea i mbogirea vocabularului


Are loc att prin sporirea numrului de cuvinte, ct i prin modificarea,
apariia unor noi sensuri ori dispariia sensului vechi al cuvintelor existente.
Putem astfel vorbi de:
nnoirea lexical :
I - intern , id est crearea de cuvinte noi din materialul lexical
(pre)existent, prin dou procedee, derivarea i compunerea :
Cuvintele ( et im oan el e, purt t oar e al e sensul ui ) de baz IE au o structur
ternar: cons./voc./cons. : sau (cu apofoni a spe ci fi c 2 ) este etimonul pentru
teme verbale, dar i nominale care, prin derivare (sufix ar e) , poate dezvolta o
ntreag familie:
Radical + sufix vocal/ tematic = o tem, apoi
1 Traducerea noastr este ad litteram/ , pentru a nelege fenomenul
gramatical, prin urmare, diferit de cea sinodal, am spune literar,
conform(at) limbii romne.
2 Apofonia este alternana vocalic: calitativ / (sau cantitativ: ,/,
respectiv: /), cu rol lexical sau gramatical: cf. lat. f c-o/ f c(u)-i >fac,
fcui), prezent, ca marc, i n romn: gar/gri, fa/fee, teac/teci etc.
[regional chiar o ma s/doau m s etc.].

tema + sufix/voc. tematic = o no tem (un nou cuvnt cu desi nen e propri i ),
care poate sta la baza altei derivri:
-

--/--, (<* 1 --), (<*--),


(<*---);
--, ---, -- , ---, ---- . 2

[ l at . l eg -- re, l ex ( <*l eg- s), l e c-t or, l ec -t ura, l eg- i o(n -i s), l eg-a- li -s, l egali - t er, l eg- a-t i on-i s,
l eg- i -ti - mus, l egi t i m-a- re, apoi l i g-a-t - ur-a, l i g-a-m en-t - u-m et c.; i n com pui : f l ori - l egi um ,
c f. (/ *- / - ) et c. ].

- derivarea prin sufixe aplicate unui radical/ unei teme:


verb (Tv)

aciune

rezultat

agent

instrument

pacient

S i st em ul di n gr ea c est e si m il a r, dar cu unel e part i cul a ri t i , c el ui di n gr ea c:


( g, - r e
ac t o , - n i s
ag mn , - n i s
ac t r , - r i s
( ara trum )
ac t us 3
( act s , - s )
( )

Putem privi pentru greac cteva sufixe lexicale (lista este incomplet):
-
- 3
-/- -/-
- 3
/-
/-/-
num el e
a c i uni i

obi e ct ul ,
cr ea i a ac .

agent ul
a ct orul ac .

a pl sm ui
et c.

pl sm ui r e

- ,
ob. pl sm uit pl sm ui t or uneal t a...

pl sm ui t

a fa ce

i nst rum ent ul ,


m i j l ocul ac .

r ez ul t at ul , suport pasi v al ac .

//

a c erne, deosebi

a pri vi , a ved ea

a pri vi , a cont em pl a

a fa ce, a cr ea

a sufl a

( cont am i nare cu r ad. : , ? )

1 Asteriscul (*) marcheaz o form lingvistic neatestat (nc), dar a crei


existen trebuie admis, ca surs ori verig intermediar necesar n evoluia
unui cuvnt.
2 . este varianta greac a latinescului etc.- et caetera cl./i
celelalte.
3 Sufixele i men i au ambele originea n IE: mn , n care n vocalizeaz
n mod specific fiercrei limbi (aici greaca i latina).

()


()

///

ri gl a
//

a un ge

a (se ) nat e,
a se fa ce,
a fi

- / - ( / - )
/ ,-

Posibilitile de derivare nu se epuizeaz la acest nivel. Noile teme


obinute, suport la rndul lor derivarea e.g 1 .: > > >
. Putem avea astfel toate prile de vorbire formate pe acelai
radical, etimon ( cuvnt , sens de baz ) , serii lexicale/ , familii
etimologice, cu teme derivate din alte teme, la rndul lor derivate, prin sufixare:
tot aa, de la avem apoi > , , ; i
iari > , ; de la , deriv
etc. etc.
[ A nu se confunda cre ar ea de noi cuvi nt e (f enom en l exi c al ) cu proced eul gr am at i c al al
de ri vri i pri n afi x e (pr efix e, infi x e i sufi x e), c e cr ee az noi form e fl ex i onare (m odal e,
t em poral e, di at et i c e) al e acel ui ai cuvnt : / ( <* - )/ / (* )/ ori , , , .]

compunerea se realizeaz cu:


- prefixe (pr epoz i i i , chi ar adverb e) : /, -, -, -, -, (> -), -, -, -, -, -, -, -(>/-), -;
-, -, -; - , - , -
etc.
- prefixoide: adverb e i t em e nom i nal e ( ca el em ent secund ) : -, -, -,
-, -, - .
- cu alte teme verbale (ca pri m el em ent ) :
- - a scri e : -: care la rndu-i continu: -/, -, -, - i adv. etc.;
- /- - a munci , a fa ce : -: apoi -, -
etc.;
Astfel, sistemul lexical se dezvolt arborescent.
II - extern , adic achiziii
-

mprumuturi (dei nu se presupune napoierea termenului)


Vom ntlni: ,- hrt i a (e gi pt .) , ( ebr.) , / (eb r.) ,
(avest . pairi - daza/ i ran.m ed. pardz ) , (sum e r. z izn ) ,
( akkadi an. aqqu , ebr. saq ) etc. [perm i se sau chi ar im puse de usus ec cl esi ast i cus ]
1 e.g. sau exempli gratia de exemplu; n greac: / .

Integrarea lor n sistemul limbii elene se face la epoci istorice diferite i n


diferite grade; unele rmn neflexibile, mai cu seam cele livreti ( cu ci rcul a i e
r est rns ) ori numele proprii: , , , ; cteva sunt
nsoite de traducerea greac: , ,
., altele rmn ca atare, simple citate: ,
, , , ., simite fiind ca strine.
Cele mai multe, dup o perioad n care oscileaz, sfresc a primi
flexiune greceasc: > ( ), ( ); apoi
, , , etc. au rudiment de flexiune, cu trei forme cazuale
(vezi i latina: Iesus, Iesu, Iesum ).
Nume ca , , o, apoi , ca i altele de aceast
factur, i gsesc locul n declinarea I (m ascul i n i fem i ni n) .
De remarcat lipsa verbelor printre mprumuturi.
- calcuri , mai cu seam dup idiomuri semitice (aramaic, ebraic), dar i
alte limbi orientale: -, - (sanh edri n), pri n fal s an al iz i
et i m ol ogi e popul ar (par et i m ol o gi e), aso ci ere a l ui cu scaun r ed m preun ed ere a ; / (dup cu acel ai sens pi at r , st n c l at . Pet rus/ pet ra

etc.
nnoirea semantic
Definete fenomenul prin care vechile cuvinte i pstreaz forma, dar
sensul/sensurile lor evolueaz, dup cum s-a mai artat:
-

pe cale intern prin:

restrngerea ori specializarea nelesului unui cuvnt preexistent: astfel


, din tragerea la sori, sau orice lucru tras la sori, ajunge, prin
restrngerea i specializarea ariei semantice, s desemneze exclusiv pe cei
sortii slujirii Domnului, ntr-un cuvnt clerul.
Acelai parcurs l au: , ( ), , ,
, , , . Aceste lexeme vor trece n
alte limbi exclusiv cu noul neles: glise, biseric, church/ Kirche ; monaco /
moine/ monah, clugr ; diable/ diabolo/ devil/ Teufel/ diavol ; apocalips,
paraclet (mngietor) etc.
(C f. l at . saecul um ve ac, aj unge s nsem ne i ve acul a cest a, lum e a cel or pui n c redi nci oi ,
i ar ac est sens est e pr el uat n li m bi l e m oderne: cf. se cul ari zare, secul ari sm et c.. )

extinderea ori abstractizarea nelesului iniial:


termenul , desemnnd la origine pe cel nscut din aceeai
mam, ajunge a-l numi i pe fratele de credin. Eventualul dezavantaj al
polisemantismului, tradus ca ambiguitate, este contracarat prin faptul c sensul
dinti, atunci cnd se insist asupra lui, este redat printr-un compus:
, traductibil prin propriul frate.

Adverbul / afar, de afar ( cf. l at . f ori s 1 ) ajunge s semnifice


tot ceea ce este n afara Bisericii, lumea profan 2 (i ni i al chi ar l a pgni ) . Se
poate ajunge de la sensul de neiniiat, oarecum specializat n teologie, la cel
de nepriceput, ori chiar prost - cf. versul lui Horatius: Odi profanum uulgus
ursc gloata incult (necunosctoare, proast etc.).
- sub influen extern, prin calchierea ( copi ere a) unor sensuri noi (st r i ne)
pentru cuvinte preexistente n greac:
, dup a scufunda, devine a boteza;
copil, tnr (fecioar), devine prin excelen fecioar, la
limit Fecioara, cu accent pe curia trupeasc, dar i sufleteasc (nu pe
vrst);
, , , , etc. etc. cunosc o
evoluie similar.
Acestea, schimbrile de sens, sunt cele mai multe i au dat limbii
cretinilor specificul ezoteric.

Apare, fr a fi specific limbii cre tinilor, i


gramaticale, ca modalitate de mbogire a vocabularului.

schimbarea

valorii

LEXIC CRETIN
Punct de pornire, pretext pentru o abordarea
interdisciplinar a unor termeni
Cuvintele au ( n pa rant ez ) o trimitere, dac sunt atestate n Noul Testment.
S-au reinut termenii cu relevan pentru limba greac, apoi latin, dar i pentru
romn, n msura n care ei au fost preluai din limba neotestamentar.
Avem n stratul 3 de baz al romnei termeni preluai n epoca istoric direct de
la surs (greac prin latin, sau direct), am spune congenitali limbii noastre.
Alii, neologismele, ca adstrat, dei tot de origine greac sau latin, sunt
integrai, adugai, vocabularului nostru, ulterior formrii limbii, prin
1 Sintagma latin ad foras e la originea romnescului afar (cf. forum pia,
trg).
2 Profan, din profanus dincolo de altar ( pro+fanum), pentru c dincoace se
afl clericii. (La cei vechi, altarul se afla nu n interiorul, ci n afara/n faa
templului, ntre popor i preoi.)

intermediul limbii slavone (dar nu numai), sau, i mai trziu, al unor limbi
moderne (ca franceza i/sau italiana). n cazul acestor neologisme , de adstrat
sau chiar superstrat, s-a marcat n lista noastr originea, nu mijlocitorul (dect
n cazurile cnd acesta i-a pus amprenta asupra formei i/sau sensului, ori
sensurilor originare ale unui cuvnt), cci, dei intereseaz o riginea, pentru
explicarea sensului/sensurilor, relevant poate fi i evoluia ulterioar, pn la
noi intermediarul.

( 2 ) , un n IE. privativ (vocal i z ant ) , cf.lat. in (ui ct us) ne ( nvi ns) ; ,


in/impurus ne curat i i m pur , ca mprumut [ neol .] ;
- este prezent ca atare n romn prin mprumuturi: a teu ( )
fr de Dum nez eu , a norganic, a normal, a tipic etc;
- nainte de alt : 2 ne vr edni c , ne anun at , dar
a vest i sus i t are [deci , a nu se con funda cu ( n) sus,
napoi di n anapoda , i nvers,
ana f or/ ana f ur et c.; vez i i ];

napoi

(cu

pi ci oarel e

sus),

-in din latin: in decent, in adecvat, in util, im pecabil, im posibil etc.

[ a nu se con funda cu i n n di n a i nduce, a i nf orma, inci dent et c.;


a cest e a i n de superst r at i au pt runs n rom n, n m are part e nu mot eni t e
di re ct , ci pri n l im bi l e f ranc ez ori / i it al i an] .
pri nt e (Mc.X IV,36), indecl., din aramaicul abba; lat. abbs,-tis abat e ,
superi o r al unei m nst i ri ( cat ol i ce ) ; vezi fr. abb i abbaye, it. abate i

abbazia, engl. abbot etc.


3 bun , lat. bonus 3 ( cu t ri mi t er e l a f rum use ea m oral ) ;
concurat i ulterior nlocuit de 3 (vezi bt rn bun,
c l ugr );
2 bi nef c t or, f ct or de bi ne (Mt .V,9) ; compus din 3
+, bene facere, beneficientia ;
la fel ( + ) fct or de pa ce (Mt . V,9) .
,- i ubi rea cr et i neasc (Mt .XX IV,12 ) , de unde agapa nt runi re a
obt eas c, cret i neas c ( Iud a, I,12 ); 3 i ubi t ;
[verbul a iubi cu conotaie cretin].
,- vest i t or, t ri m is (bun sau ru ); l ai c sau al Dom nul ui / al l ui S at an
nge r (Mt .X I, 10) , lat. angelus [de vzut nuntius ]
, , ,
( + ) ( I Tes. IV,16) arh anghel , lat... : din n/ de
frunt e;

[vb. a vest i , pe T. verbal -, mai ales n compui]


[ neol . angel i c , num el e propri i : Anghel , Angel a et c .]
3
ntr-o limb se pot identifica mai multe paliere: Substratul [traco-dac, pentru
romn] reminiscen a unui vechi idiom disprut, n defavoarea cruia s-a
impus Stratul [latin] limba de baz, temelia structural, cruia i se adaug
Adstratul [slav] i n timp se suprapune Superstratul [neologistic, divers].

,- () Buna Vestire, Evanghelia (Mat . IV,23 ) , lat.


euangelium,-ii, fr. lvangile, engl. Gospel, germ. chiar
Evangelium;
,-
evanghelist (E fes. IV,11),
lat
euangelista-ae
[vb. a bine-vesti, a evangheliza ( Lu ca , I, 19) ];
Evanghelia din romn e plural ul (colectiv) al termenului grecesc
( ), trecut desigur prin latin,
[ , Van gh el e, Vanghel i e, ca num e] .
3 sfnt (Mt . IV,5) , lat.sanctus;
sfinii, uneori cretinii n general; lucrul
sfnt; (n.pl.) Sfnta Sfintelor (Ev r.IX ,3) ; i 2
preasfnt ( d i n c u t o t u l , p r e a i ) ;
vezi i: 2 , 2 , 3 , 3 , 3 , cu diversele
lor sensuri i nuane din aceeai arie semantic.
[ rom . hagi/ hagi u, hagi al c c u s u f i x t u r c e s c pel e (g)ri n (l a locu ri l e sfi nt e), f r .
d i n l a t . p e r e g r n u s , - a , - u m , apoi aghi ol ogi e, aghi ori t ];
[verbul a sfini (Mt .XX III,2 9) , lat. sanctificare;

plerin

apoi
locul... , sanctitorium , arhaic sntutore pentru
altar]
,- (R m .V I, 19,22) sfinire, lat. sanctificatio i , lucru sfinit, aghiasm, lat. .. ;
,- curie ( I Tim . IV,12 ) , lat... 3 ( II Co r.V II, 11) curat,
neprihnit;
[verbul a curi, a purifica ritual ( Io an, X I, 55), lat... ].
,- piaa (public) (Mt .X I,16 ) , lat...
[vb. a face piaa > a cumpra, (Mt .XXV II, 7); tot de
aici a cuvnta(n pia/public)];
numele , ...
a mna, a (se) duce (Mt .XX I,7) ; , lat. age haide!.
lat. ago, agre (agens,-ntis, actor ,-ris din *ag-tor, cu acomodarea
sonoritii).
,- purtare, mod de via ( II Tim . III, 10) lat ; cretere, educaie; cu
sinonime pariale: ,-, ,-, ,- (chiar
,- );
[vb. , inde compui ca /, pentru
ndrumarea d i n d r u m < , educaia...].
,- ntrecere, lupt (Ev r.X X I, 1) , chiar btlie (Fi l . I,30) lat... ;
,- zbucium sufletesc ( Lc .XX II, 44),
[vb. a lupta > lupttor, ,-,
,- lupt, zbatere, cf. rom. a agonis i, agonis eal].
,- frate n sens profan, dar i ~cretin, cu fem. ,- sor
nscui din acelai pntece (Mt . I,2; X II, 50; Mt .X III,56; Rom .XV I,11)
lat. frater (soror), fraternitas.. , ?;
apoi, muli derivai i compui: ,- frate propriu,
deosebit de fratele de credin;

,- frie; cu : ,- iubire freasc/


cretineasc,
a
aproapelui; ,-,
fraternitas
(christiana)
,-/

[ eti m onul se poat e re gsi n ,- ( pet e car e nat e )] .


,- (trmul lui) Hades, iadul (Mt .X I, 23) . Lat....

[apare sintagma / , cu subnelesul / spre/n


trmul lui Hades/iad s l a v. j a d ]
2 fr drojdie, din privativ +,- (l at . i s , skr. y z eam ) Lat...
drojdie, plmad (Mt .XX V I, 17) ; azim (din pl. );
,

[ deci fr z eam l a t . z e m a , - a t i s < g r . , - f i e r t u r


aer-ul respirat ( FA, XX II, 23) (opus celui

(< a fierbe)

].

pur, eteric, lumina


strlucitoare, aprins < ; cf. lat. aeds, aests, aestus ).
,- nemurire ( I C or.X V,53 ), immortalitas,-atis ; compus cu / in
privativ+ - (v. )/mortalitas
/ 2 ; apoi 2 nemuritor, immortalis 2 ;
[vb. , a muri, mori/apoi morire i subst. , moarte, lat. mors];
n rom. numele Atanasie/ Tnase.
2 fr Dumnezeu, ateu (E f. II,12 ) ; privativ +,-; sinonim cu
,- < a adora (i /augustus), apoi
,-, ,-, ,- necredin;
[ neol . at eu, at ei sm ] .
,- lupttor, ca i ,- (de la ,- );
[ lupt, apoi vb. ( II Tim . II, 5) a lupta>
(Ev r.X,32 ), , ]; numirea se aplica la nceput
mrturisitorilor i martirilor, ca i ( II Tim . II,3 ) ,
de la ,- oaste, otire rnduit ( , lat. sternre) .
Mi hai Vit eaz ul a fost num i t n epo c Ot eanul Domnul ui , /
/ . [ neol . atl et , at l et i c; st rat egi e ].

,- snge, lat. sanguis: carne/trup i snge


(Mt .XV I, 17) : viaa trupului e ntreinut de snge, iar
jertfa de snge (Ev r.X,22 ) spal pcatele trupului (nu ale sufletul);
este crima violent, vrsarea de snge
[ neol . hemogl obi n, hemoragi e, hemat om, he mat ol ogi e etc.etc.].
,- ghicitoare, subneles ( I C or.X III,1 2),
[vb: a sugera]
cf. - laud; apoi
, laud, sfat, refuz etc.
[verbe: a luda, a refuza, respinge,
[ neol . eni gm, eni gmat i c ] .
,- alegere (greit), de unde erezie, eres, lat. haeresis ( II P et r.II,1) ,
sau o ntreag grupare, sect lat. secta, dezbinare doctrinar
( FA. V,17; I C or.II, 19) i , lat. haereticus ;
apoi ,- i ,- ereziarh (compus cu
conductor, promotor) .
[verbul a alege, a apuca; apoi a fi eretic].
,- pricepere, nelegere (Fi l . I,9) ; lat.

[vb. a nelege, a-i da seama ( Lc . IX,45 ) ];

,-

at en i e l a gr afi e: vem nt l a t . u e s t i m e n t u m ( Lc .XX IV,4), i


( Lc .XX III, 11), l at . uest i s.
[ neol . est et i c( ) , apoi vest i ment ar (di n l at .)] .
cauz de unde pricin, vin ( Lc.V III,47; Ioa n,XV III,38 ) ; ,

lat. causa; 3 , lat. reus responsabil, vinovat/vrednic de


(pedeaps) (Ev r.V,9 ) ;
[vb. a cere, a reclama (chiar n instan), a ceri];
n avest i c at a gr eeal / p edeaps .

,- veac s l a v v k , lat. saeculum (de la durata unei viei, la veci, la


veci nicie) (Mt .X III, 22) ;
eonul neoplatonic, ca eternitate, emanaie a inteligenei divine;
apoi formula: n vecii vecilor;
i 2 , 2 (R m . I,20 ) veci//nic, / n veci;
venic, pururi fecioar;
[ purure a/ pururi

et im nec. ?: lat. perpetua lis /per hora( m)/po rors us pe ntru pror s us (vez i i ma gh. bke por air a

odihn venic/pe veci, inscripie funerar)

].

2 necurat impurus (Mc. V,13) , cu privativ, opus lui 3


curat, lat. impurus purus ;
, prin antifraz, desemneaz i pe diavol, pe ;
,- curirea, purificarea (Mc. I, 44) i nu clasicul
,-, ncrcat, desacralizat de conotaiile filosofice.
2 nsoitor [de fapt din - fr-drum (propriu), dar]
simit ca fiind de la a nsoi (etim. popular);
prozelit de la aoristul () al lui
a se apropia, contamineaz pe , astfel c
lat. acolthus, din limba Sf. Ciprian, a devenit apoi la Fer. Augustin
acolthus, iar la noi, ca neologism acolit f r . a c o l y t .].
,- acrib/v/ie, precizie, rigoare, respect (FA.XX II,3) ;
[cf. lat. acer(bus), acris acru, ascuit, neptor,ptrunztor].
,- lcust (Mt . III,4 ; Ap., IX ,3; IX,7 ); vezi hrana Sf.Ioan Boteztorul:
;
[Nu cumva pe rad. ac(r) , acer/acris, avem ceva acru,
neptor, poate agurid, din neogrec. i
poam acr: conf. ncetul
cu-ncetul se face oetul; contaminare / ? De vzut
termenul n ebraic.].
,- prepu (FA.X I, 13) , deformare din , vrf
+ / pnis (prin contaminare cu /
umple, astupa, ndesa), apoi 2 dup modelul
2 netiat mprejur, necircumcis, din +-, dar
este legat de extremitate, vrf;
cf. ce merge pe vrfuri (poante) [neol . acrobat ];
[ vb. a nu fi circumcis].
2 din capul unghiului, cheia de bolt (Ef. II,2 0; I P et ru, I I,6 ); din
+,- unghi, ungher.
[ Di n acel ai radi cal cu , genun chi d i n
j nu, germ . kni e, en gl . kn ee .]

genuculus

, l at . genu, sansc r.

Piatra ce ncheie i susine ntrega zidire: sau


piatra ajuns n capul
unghiului (boltei) (FA. IV,11) .
,- adevr (R m . III,7 ); ,- adevrat, ne-ascuns (Mt .XX II,16 ) ,
din +/ a scpa, a se ascunde, uitarea sau
rul Infernului/al uitrii: , , lat. Styx.
Este Adevrul nsui: Eu
sunt calea i adevrul i viaa ( In. X IV,6 ).
[vb. a spune adevrul (G al . IV,14) ]
[ neol . l et al aduc t or de moa rt e, m ort al , echi val ndu -se ui t area cu moart ea ] .
a reda alegoric (Gal . IV,4 i 24-25 ), din + a vorbi+
altfel (de la ,- pia); apoi ,-;
[ neol . al egori a ] .
indecl. (Ap.X IX ,1- 6 et c.), din ebraic. ldai pe Domnul (Iahve);
lat. (h)alllia.
a pctui (Mt .XV III,1 5) ; ,- (Mt . III, 28 ) i
,- pcat ( I In . V,17) ; ,- pctos (Mt . IX ,13);
lat. peccre, pecctor, pecctum .
2 neprihnit, fr prihan u c r . p r y h a n a , far pat ( Lc . I, 6) , din
+ a mustra d i n l a t . m o n s t r a r e , a critica (R m . IX ,19) ; lat.
reprehendere> irreprehensibilis ( Lu ca , I, 6) .
neflexibil ( I C or.,4 i passi m ) adevrat este, din ebraic; lat. men;
n doxologii este tradus prin aa s fie (R m . I,25 et c.) ;
apare ca ntrire a unui jurmnt (Ev r.V I, 13-14);
este Adevrul nsui, adic Hristos:
acestea le spune Domnul (Ap. III, 14).
2 nespurcat, nentinat (Evr.X III,4 ) , cu privativ; lat. immaculatus, de
la in privativ +macula pat [neol . macul at r, macul at ur ]
[vb. a spurca l a t . s p u r c a r e , a molipsi n e o g r . < (Tit . I,15);
la cei vechi era conceptul de pngrire d e l a p g n ? ? ? , l a t . p a g a n u s , de ex.
contactul cu un mort]
tot de aici ,- molim, n e o g r . ( II P et r.II, 20) ;
la fel 2 , 2 nemurdrit (Fi l . II,15 ) din ,-
ocar, de la a batjocori, defima ( II C or.II, 20);
2 fr pat, fr vin, din + - a
acuza, nvinovi ( - i - privativ, lat. in-, ambele din IE n
vocalizant, prezent n particulele negative: non, ne/).
i n sus, n bine (corect), napoi, din nou/iari:
(, , . (de la a pi), inde:
(, ) urcare, coborre, ieire, ori
(, (de la ) re-/rs-/deturnare; chiar i n-turnare; a
recunoate>a citi, a (re )aminti;
[ neol . cor espunz t oar e, di n l at ., av em , cu sensul corect : a re mi t e (o
scri so are ); cu sensul napoi : a re veni ; cu sensul n/ de sus, deasupr a: a
supra v eghea, a super vi za et c.; n gr. ] .

,- constrngere, sil, nevoin ( I C or.V II, 37) , cf. rom. ananghie;


3 necesar, obligatoriu ( I C or.X II,22 ) ; de
nevoie; personificat la cei vechi, cu echivalent lat. Fatum, este
soarta implacabil, uneori chiar temnia;
[vb. a constrnge, a sili].
() a citi [a re-cunoate]
,- citire, lectur, ,- cititor, cite.
,- legmnt cu blestem i blestem(at) ( Fa.X X III,1 4; I C or.X II,3) ;
ebr. hyrem /se confund uneori cu ( Lu c.X X I, 5) adaus,
ornament, monument;
[vb. de baz a expune, a reproa, apoi a repune;
apoi vb. derivat a blestema ( FA. XX III, 12) ]
apare i (Ap.XX II,3) blestem i supramarcatul
(Ap.XX II,3);
[vb. - sens vechi a pune, a da de-o parte].
,- amintire, pomenire ( Lc.X X II,19 ) i ,-
(Mt .XX V I, 13)

[vb. a aminti ( I C or.IV,17) , lat. meminisse]


[ neol . anamnez ] .
,- odihn, tihn;
[vb. a pune capt, a da odihn (Mt .X I,28 ) ]
preluat din vechime n latin: pausa (prin limbajul marinresc);
[ neol . di n l at . pauz, repaus, repausare ] .
,- ridicare, nlare, de unde nviere n + v i u ( Lc . II,34; Mt .XX II, 23) ;
de reinut: . .
[vb. , aor. 2. , lat. stre a se ridica/ a sta, a strui
(n picioare), deci nu se poate sta jos/sus, cci nu e
stare, ci ridicare (chiar mpotriv), revolt;
pr efix ul est e oare cum redundant , o supr am ar car e repet i t i v de ti p: a (se )
ri di ca sus, a i nt ra nunt ru ] ;
sinonime: ,- (Mt .XXV II, 53) , ,- ( Fi l . III, 14 )
[ cf. rom . A/ nast asi a, N st ase; neol . aerost at , ci t ost ati c et c.] .

,- anahoret, retras (n pustie), de la ,- trm, ar i


,- ( desem na pe om ul de l a ar, ranul t e r r a n u s );
[vb. a pleca p l i c a r e , a se ndeprta n + d e p a r t e /a se retrage
(Mt . II,12 ) ].
,- vnt, suflare (Mt .X I, 7) (skr. niti a sufla), n lat. anima inima;
pentru principiul vital (n trup/corp), ca echivalent al lui anima
inim, avem (vezi) , ce se nscrie n registrul fizic ( anmal);
pentru suflet, n plan divin/spiritual, avem > a sufla,
suflare l a t . s u ( b ) f l r e > suflet s u f l i t u s , adic lat. animus suflet, duh s l a v d u h .

,-

[ gr ea ca a pst rat doar sensul prof an, t rupesc al et i m onul ui anem / ani m , pe cnd
l at i na l -a speci al i z at , avnd pere che a ani ma/ ani mus , desem nnd real i t at e a
t rupe asc, r espect i v ce a spi ri t ual ; ast fel , gre ac a a t rebui t s- l rei nvent ez e pe
, pent ru asp ect ul spi rit ual , net rupesc ].
() floare ( Ia c. I, 10) ,

de unde , lat. florilegium antologie, florilegiu.

,- om passi m : + () (< ) care privete n sus 1 ;


ebr. Adam, lat. homo legat de humus hum;
apare i ca / omul dinafar/ dinluntru/
luntric, adic trupesc/ duhovnicesc ( II Co r.IV,16 ) ; nou
(E f. IV,24) ; apoi omul trupesc (v ez i / ) ,[care] nu primete
cele ale Duhului lui Dumnezeu
( I C or.II, 14).
,- uurare l a t . l e u i s + s u f . u o r + a r e , (FA.XX IV,23) (mai frecvent
iertare l a t . l i b e r t a r e );
[vb. a ridica (FA.XV I, 26) , din +
(i a lsa de la sine, de unde a ierta, din + )].
naintea l a t . i n a b a n t e , n locul, n schimbul l a t . e x c a m b i a r e , n chip de m a g h .
cf. a stpni* n locul cuiva, de unde i
kp;
,- mpotrivire ( I Tim .V I,20 ) ,- ( I In . II, 18)
n locul lui Hristos/ potrivnicul s l a v. p r o t i v n i c lui Hristos;
[ neol . anti t ez ]

3 vrednic, demn ( Lc .X II, 48) , lat. dignus, dar i ()


vrednic/pasibil de judecat l a t . i u d i c a t a /snd s l a v. o s o n d i t i lat. reus etc.
[ neol . axi ol ogi e ] .
2 nevzut (R m . I,20); vezi cele vzute i cele
nevzute (C ol . I,16 ),
[vb. a vedea (Mt .V,8) ].
() separativ (+Gen.), lat ab, de (+Abl.), n fapt acelai Separativ);
,- negare/-ie (antonim ,- afirmaie,
de unde abordarea apofatic/catafatic n definirea divinitii);
renunare la ceva; [lat. de positio, a(b)/de/o ( b ) missio]
[vb. a pune deoparte, a de pune, lat. de ponre]
o

pri n germ . >m a gh. de pozi t , avem pot i c ( adi c f arma ci e , n Ardeal . )
[ neol . bi bl i ot ec, di scot e c, pi nacot e c et c.]
(singur) dat ( II Co r.X I,25 ), num er al adve rbi al .

3 simplu; de aici 3 teafr, curat, simplex, ca


adjectiv opus lui 3 ru, necurat, improbus (Mat .V I, 22- 23);

[ num e ral el e adverbi al e cont i nu: , , , ..., sem el , bi s,


t er, quat er , qui nqui es... ; li m ba si m pl se num e a: sau , uul gari s
popul ar )] .
,- re velaie, dez vluire, apocalips ( Lc. II, 32; I C or.I, 7);

[vb. a acoperi, a ascunde , cu antonimul ];


sinonim , apoi / ascuns, ascunzi
(Mt .V I,4 ) , criptamormntului;
[ neol . cri pti c, cri pt ogram, a decri pt a, apocri f ??? ?? ].

,- restaurare (FA. III, 21) , apocatastaz ,


[vb. -( )- ( ) a re de pune > a reaeza].
,- rspuns ( Lc. II, 47) , apoi ,- sentin ( II Co r.I,9)
1 Se non vero, ben trovato.

[vb. a rspunde ( Lc . IV,4 ) ].


,- aprare ( FA. XXV,17 ), apoi apologeii, aplogetic etc.
[vb. a se apra ( FA. X IX,23 ) ].
,- rscumprare, izbvire (Evr.X I,35); i ( Lc. I.68 ),
apoi ,- rscumprtor, mntuitor (FA.V II, 35);
[vb. a plti, rscumpra ( Lc.X X IV,21 ) ]
,- ncurctur, drum nchis, din privativ+ drum, cale,
[vb. a nu ti < + a nu merge; - a
nu se dumiri].
[ neol . apori e probl em sau si t ua i e f r i ei r e, i m pas l ogi c, absurdi t at e ] .

,- i ,- deprtare, trdare, lepdare de credin


( FA. XX I,21 ) ;
,- apostat, lat. apostasa, apostta ;
[vb. de baz / (< ), apoi ]
,- (carte de) desprire (Mt .X IX ,7) , lat. di uortium ;
[vb. / < + a se deprta]
[ l at . di uert re neol . di vert i sment , apoi , di n di uort i um > di vor ] .
,- apostolat/-ie ( FA. I, 25), lat. apostolatus,-us ;
[vb. a trimite (de la sine) (Mt .XX II, 16) ]
,- trimis, sol, apostol (Mt .X,2), lat. apostolus,-i ;
3 apostolicesc, lat. apostolicus 3 ;
apostolat [lat. apostolatus].
[vb. a trimite]
2 negativ, cu antonim 2 afirmativ (<
);
[vb. , rad. -/- cf.lat. fa-bula; apoi a gri i
() a gri de bine];
[ neol . apof at i c
ap sat ] .

cat af at i c ,

apoi

emf az,

emf at i c

de cl ar a i e

hot rt ,

,- virtute, valoare, excelen (Fi l . IV,8 ) ; legat de 2 , 3


(cf. aristo craie, arieni ), () stnga, mna cea bun/
i, tot prin prin antifraz, de bun nume.
, miel ( Lc.X,3 ), nlocuit de ,- (Mt .V II,15 );
,- (Ap. V,6-8), diminutiv cu ncrctur afectiv (pruncul
Iisus), cf.lat. agnus/agnelus rom. ael/el/miel.
3 drept, din dreapta (Mat .V I,3 ), sinister 3 ; mai cu seam (
) (mna) dreapt , derivat al lui 3 cel mai bun, prin
antifraz; la fel 2 cea de bun nume;
[dreapta este , dextra manus]
[Atenie: este prnzul, masa de prnz, prandium,
( echi val ent ul m i cul ui nost ru dej un, l a ce asul 3 al di mi ne i i , acum ora 9 )].
3 destul, suficient (Mt .V I, 34 i XXV,9) ;
de reinut (sau ) aj ung -i
z il ei r ut at ea ei .
[vb. impers. ajunge, e de ajuns]
() din Har-magedon muntele btliilor, ebr. Megiddo ( IV
R g. XX III, 29).

,- arvun n g r . a r r a v o n a s , zlog ( II C or.I, 22; V,5) arrabo,-nis.


prefixoid pe un rad. -/ -/ -, indic ntietatea, vechimea,
conducerea (stpnirea): ,- mai marele sinagogii
(Mt . V,22), , etc.
3 vechi ( Lc. IX ,8) [neol . arheol ogi e et c.]
,- nceput (Mt .X IX ,4) , principiu (Ap. III,14 ) , conducere, stpnire
( Lc .X II, 11) ; de reinut etc. ( In . I,1 ) ;
[vb. a conduce (R m .X V,12), a ncepe ( Lc. III, 23) ].
,- part. prez. conductor i ,- ( + ).
,- arhanghel, conductor al ngerilor ( I Tes. IV,16).
,- arhiereu, conductor al preoilor ( In .XV III,13 );
vezi arhiepiscop; arhimandrit;
arhitect, ziditor;
apoi calc lexical: arhipstor dup ,- ( I P et r.V,4) .
,- arom p r i n . l a t . a r m a , mireasm + , mirodie>mirodenie + e n i e (Mc. X I,9) ;
[vb. / perf. a mirosi, de aici ,- bine
mirositor].
[ neol ogi sm ul de(z )odorant e baz at pe l at . odor,- i s ]

2 (de) nestins (Mt . III, 12 ) , din privativ + ;


[vb. , rad. - a stinge ], de unde azbestul p r i n f r. a s b e s t e .
,- lips de credin, necredin (R m . I,18 ) , adj. ,- (R m . IV,5) ;
[vb. , din a cinsti; , de unde apoi i
, , 3 ( corespond ent ul l ati nul ui August us <
augro) ] vezi i ,-, ,- > .
,- slbiciune, ne putin (Mt .V III,1 7)
adj. 3 puternic, [ di n st rm t , ndesat ] ; ,-, apoi
2 neputincios, bolnav (Mt .XXV,43) ;
[vb. a fi slab, neputincios ( Lc . IV,40 ) ].
neol. astenie, stenogram/ -grafie , ca scriere nghesuit.
,- nevoin, osteneal, ascez, ,- ascet (neol.).
[vb. a munci, a se nevoi ( FA. XX IV,16) ].
,- aspid, viper (R m . III, 13), np rc .
,- stea, astru (Mt . II,7 ) i ,-; lat. astrum, stella , germ. Stern,
engl. star.
2 indivizibil, de netiat ( I C or.X V,52: ndat ) , ,- i ,-
tietur; [vb. a tia];
cu legenda mbuctirii lui Absyrtos de ctre Medeea ,
apoi (sec. IV bi z ant i n) Constantia/-tiniana, sub turci Kstendge, azi
Constana]. [ neol . at omul ]
2 nelalocul su; ,- loc; apoi i trmul de
niciunde [neol o g. ut opi e ] .
,- staul, curte (Mt .XXV I,58 ) ; echivalat cu (lat. praetorum).
3 el/nsui (Mt .V II,9 ), etc.; apoi diveri compui: cu de la
sine putere; (la modul) personal, n persoan;
din +,- fa, obraz, deci de fa.
,- iertare (Mt .XX V I, 28); lat. re missio,-onis, re mittre;

[vb. , din + ; imp. aor. iart].


a boteza l a t . b a t i z a r e (Mc. I, 4) , dup a uda, a scufunda ( In .X III, 26 ) ;
,- i ,- botez, splare ritual (Mt . III,7 ;
Mc.V II,4) , apoi ,- boteztor, cel ce... (Mt . III,1 ) ;
lat. baptizre, baptisma,-atis i baptismum,-i;
, lat. baptista (,-ae) [Sf. Ioan Boteztorul].
,- barbar, negrec, lat. barbrus ( I C or.X IV,1; Col . III,11) ;
onomatopeic vechi, ce red blbiala din alte limbi; iniial se
referea la toi negrecii, chiar la romani, pn a deveni stpnii
Greciei i purtzori ai valorilor ei culturale.
,- rege, mprat (Mt .XV II, 25)
,- negrec, barbar ( I C or.X IV,1 ) , de fapt blbit aloglot.
,- domnie, mprie (Mt .X II,25 )
3 mprtesc ( I P et r.II, 9) , de aici numele Sf. Vasile; apoi
3 al mpratului > (lat. basilca> rom.
biseric) (i Vasiliscul din neogr. ).
[vb. a domni, a mpri (Mt . II, 22) ]
[ neol . basi l i c, di n l at . pri n i t al . sau/ i f ranc.] .
,- pas, treapt, talp (FA. III, 7) [neol . baz ] ;
[vb. a pi, inde ,- pas, treapt i scaun de
judecat (Mt .XX V II,19 ) ].
,-/ (), papirul egiptean (planta Cyperus papyrus ) carte
( Lc . III, 4) (nu are a face cu Byblos cetatea fenician ); strvechi
mprumut semitic;
,- (), la pl. () > lat./rom. bibla;
> bibliotec, biblioraft, bibliografie i ali compui;
n greaca medie avem i , lat./rom. scriptra;
n rom. avem carte l a t . c h a r t a , neol. hart; i hrtie p r i n s l a v. c h a r t i j a .
,- via, cu mijloacele ei ( Lc .V III, 14), intr n foarte muli compui,
vechi i moderni, ca prim termen: bio graf/ ca termen
secund: 2 , lat. long aeuus cu via lung, longev (pri n
f al s anal i z , de l a ui uo,-re, s-a c re at n rom . l onge-vi v ) etc.
[vb. a tri, a vieui, apoi derivai: , etc.]
,- hul s l a v h u l a ( i h u l i g a n ) , insult, blasfemie (Mt .X II, 31);
[vb. a brfi, huli (Tit . III,2 ) ], din stricciune
+ faim, lat. fama (cf. fa-bla)]> a de fima.
,- iarb (de punat) (Evr.V I,7)
[vb. a puna (cf. , lat. bos, bouis)]
,-

[ neol . bot ani c ; oare i neol . boschet ? d i n f r . b o s q u e t , i t . b o s c h e t t o ].


hotrre, sfat i adunarea ( Lc.X X III,5 1) , apoi plan (FA. II, 23);

[vb. a sftui, apoi sfat]


[vb. a voi, a vrea, apoi voin, vrere]

[ neol . buli mi e dori n ex cesi v (de a m nc a) > foam e cont i nu ,abul i e li ps


de voi n ; vezi di n R uga Dom neas c; n al t ordi ne,
/ > Ist am bul] .
vit (bou i vac) ( Lc.X III,15 ) ; acelai etimon cu a puna,

a pate; lat. bos, bouis;


[ vez i vadul vi t ei , adi c Bosforul , pri n cont am i nare cu
a duce ( n fapt t re cer e, pare -se et im ol o gi e popul ar
pent ru cev a m ai vechi chi ar de l a Pot op ); neol . bovi n ].

,- /g/cangren ( II Tim . II,17 ) , lat. cancer () rac s l a v. r a k ;


din , [neol . gangl i on p r i n f r . ].
,- cstorie r o m . c a s + t o r + i e (Ev r.X III, 4) , nunta s g . r e f c u t d i n p l . l a t . n u p t i a e - n u n i n
Cana Galileii, ( In. II,1);
[vb. , de unde , prin derivare regresiv; vez i i
( ) genr,- is gi ne re ];

[ l a Rom a se cel eb ra conf arreat i o (puner ea l a un l oc a pi ni i f ar, vez i rom .


f ri n/ f i n ), cu form ul a ubi t u C ai us ego C ai a ; neol . n com pui : - gam,gami e, endogami e et c] .
indecl., n ebraic valea (fiilor) lui Hinnom, locul pedepsei (Mt . V,22) ,

lat. ghenna; uneori sinonim cu iadul.


,- generaie (Mt .X I, 16) , cu fam. numeroas:
[vb. , , : ( i ngenuus ) , , ,
i , printe, , ; apoi
, etc.
vb. : , ],
lat. gen s (acelai rad. gn/gen/gon n u m a i g r . ), gign o, gen eratio, gen us,
gen ius etc; gent iles calchiaz pe neamurile, ebr. goyim;
trziu, n neolatine avem les gens, la gente oamenii.

[ neol . gen ez, gen oci d ... et c. (at en i e, agoni e dup < )] .
,- plugar s l a v p l u g + s u f i x r o m . - a r , ran l a t . t e r r a n u s ( II Tim . II, 6), din
+ lucrtor al pmntului, l at . agri - cul t or .

lucrtor este la baza it. ragazo, rom. argat; vezi i


numele Sf. Gheorghe ( ca adj ect i v);
[ neol . erg onomi e (+ l ege, rndui al , geo met ri e ( + m sur )
et c.]

, , contras din / (cu pl. f. rar /) pmnt l a t . p a u i m e n t u m


ar t e r r a , opus lui ,- cer ( cf.skr. Varun - zeul vedi c al
bol ii c eret i ).

,- limb l a t . l i n g u a (Ap.V,9) ; i a
vorbi n alte limbi, grire n limbi ( FA. II,4/ Mc.X V I,17) ;
ori ,- termen singular/ ;
,-

[ neol . gl os, gl osar, gl ot ol ogi e, epi gl ot et c.] .


cunoatere (actul) l a t . c o g n o s c r e , ( Lc.X I, 52);

n seria: ,
, ,-/ ,- prere, cunosctor,
gnostic ( I Tim .V I,20 ) , opus lui agnostic (cu pri vat i v) ;
[verbul , l at . co gno sco ; apoi a face cunoscut
( FA. II,28) ];
[ neol . gnos eol ogi e] .

, ac.- , nume aramaic, tradus n NT: (Mat .X XV II, 33)


Locul Cpnii, lat. Caluaria, Locus Caluariae.
,- liter, semn al alfabetului ( Lc .XX III, 38 ), scriere, tiin de

carte etc. etc. , pri n asi m i l are di n * / - , cu deri va i :


, crturar (FA.X IX ,35) ;
[vb. > , , iar n compui .]
,-

[ neol . nenum r at e: graf i c, cart o graf i e, graf ol ogi e et c. et c.]


scriere, scriptur (Mc. X II,10 ); nu avea cum s cuprind la acea dat
i Noul Testament, . Lat. scriptra (cal c l ex i cal ) , motenit n

romn, este un derivat al lui scrib re, cu acomodare a sonoritii,


din *scrib tura .
a (pri)veghea l a t . ( p e r / p r i ) u i g i l i a r e , de unde i numele Sf. Grigorie
veghetorul.
3 gol, dezbrcat (nenarmat) (Mc.X IV,52) ,
[vb. (a se dez brc a pent ru ) a exersa, a se antrena, de unde
antrenament;
,

[ neol . ( ) gi m nasti c a, , gi m naz i u,


gi m nast , az i ant reno r et c.]
femeie (Mt . IX ,20) (soi e, l ogodni c et c., opus lui );

vechi termen IE: skr.vedic gn, got. qino/qns (engl. queen), slava
veche ena;
[ neol . androgi n , mi so gi n , gi nec ol ogi e et c.]

,- demon, duh (ru) i ,-; iniial fr denotaie malefic


putere, fiin divin (Mat .V III, 31; FA.X V II,18 ) , dar i partea divin
din om, lat. genius, deus [cf. De Deo Socratis ?]; devine sinonim cu
, (Mat .X I,18 ) , cu cpetenia , Baal al
mutelor, lat. daemonium (di avol ul , dr acul et c );
[ vez i l a Em i nescu opoz i i a cl ar : nger i demon ; pol a riz ar ea sensul ui apar e i
n l at i nul sacer 3 sa cru - n bi ne i ru ( de neat i ns, t ab ): L ex XII : sacer
est o fi e bl est em at ] ;

[vb. a fi stpnit de demoni, i


posedat, ndrcit];
este chipul material al unui , statuia lui.
,- deget, lat. digitus, apoi puterea lui Dumnezeu,
( Lu ca , X I,20) ; de unde inelul ,- ( Luc .XV,22).
/, nume ebraic iubit, drag (Mat . IX,27 ) , indeclinabil; regele,
psalmistul i profetul vetero-testamentar, strmo (prin Fecioara)
dup trup al Domnului (Mat . I, 1) ;
() ( ) (a vorbi)n felul lui/precum David, adverb
derivat.
,- cerere (Ap.P av el ), apoi rugciune, rugminte, la modul general
( Luc . II,37 ); sinonime: , , (I Tim.II,1);
cerere ( Lu c.X X III,2 4);
[vb. a avea nevoie, de unde a cere, a ruga (Gal . IV,12) , a
se ruga (FA. IV,31) , dar i , apoi a cere
(Mat .V II,9) ].
,- pild, exemplu ( Iu da, I, 7) i ( II Tes. I,5 ), apoi
exemplu, pild;
[vb. (C ol . II,15 ) , (Mat . I,19) a vdi, a face
de rs; di nt r-un r ad. IE *dei k/ di k: a art a c f. l at . di cre ].

3 i adv. (Mat .V III, 6) nfricotor;


[vb. a se teme];
atenie: indecl. este pron. indefinit cutare, un oarecare;
,-

[ neol . di nozaur, di n + arpe nfri cot or/ op rl nfri c-t oar e] .


cin ( ca m as pri nci pal ), osp (Mat . XX III, 6):
Cina Domnului (Mat .X XV I, 26-28; I C or.X I, 20) (sau cea de Tain,
, cci acum se instituie Taina Sfintei Euharistii) ;
[ pare a fi un cuv nt de subst rat m edi t er anean] .

,- pom, copac, cu sens propriu, dar i (,-) , lat.


lignum crucis, n sens figurat: pomul, arborele
vieii (Apo c. II,7 ) etc.
,- stpn, iar mai trziu, cu sens special: Dominus
Domnul, Stpnul , i cu trimitere la Fecioara: ;
(Mat .X III,27 ) cf. lat. paterfamilias stpnul casei;
prepoziie (i prefix) indicnd:
trecerea prin(cu Genit.): prin mijlocul, a
strpunge, a strbate; mprtierea etc.
pricina din causa (cu Acuz.): ; pentru ce?; i cauza final:
pentru aceasta etc.etc.
,- diavol, de fapt nvrjbitorul, antifraz pentu ,-;
[vb. a despri];
preluat de lat. diablus apoi le dible, il diabolo, engl. devil, germ.
Teufel etc.
[alte denumiri prin antifraz: , , ,
() , popular etc.; cf. rom.: cel ru, necuratul,
arpele (spiritual, figurat), dracul, apoi ucig-l toaca , duc-se pe
pustii, talpa iadului, scaraochi etc.].
,- coroan, diadem (Ap. X II,3 );
[cu vb. a lega]
,- motenitor, urma (FA.XX IV,26);
[vb. - a primi, a prelua (FA.V II, 45) ] ;
vezi diadohii elenistici, motenitori ai imperiului lui Alexandru.
,- testament, rnduial, legmnt, lat. dis-positio , calc ebr. b e rith;
Vechiul Testament (Gal . IV,24) i
Noul Legmnt (Testament) (Lu c. XX II,20 ), lat. Nouum
Testamentum;
[vb. - a dis-pune, lsa motenire (Evr.V III,1 0) ] .
,- desprire ( I C or.X II,4 -6); lat. haeresis
[vb. ()- , de unde, fr prefix, , , legat de
erezii] [neol . di erez ]
,- slujitor, diacon (Mt .XX,26), lat. diacnus, fr. diacre; apoi
,- slujire, serviciu ( FA. I, 17) , lat. officium. (<offerre a
sluji);
[vb. a sluji (Mat .XX,28 ) , cu sinonimul parial
( FA. X III,3 6) , de unde slujitor (Mt .V,25) ] ;

apoi - ajutor de diacon, lat. hypodiaconus


subdiaconus).
a con-vorbi, dis-cuta d i s c u t r e , a se certa (Ma rc. IX ,34) , apoi limb, idiom (p e rad. / ).
a se gndi (Mat .X V I,7),
(),- gnd, cugetare (Mat .X V,19) ; cf. .
a dez-lega, a strica, a risipi ( FA. V,36), lat. di-lure, di-solure.

[ neol . di al i z ].

,- cuget(are), minte (Mat .XX II, 37) de la ,- (,-), apoi


(),- noim ( Lu c.X I, 17) ; spiritual, figurat ex.
arpele figurat, diavolul sau soarele
figurat, Hristos.
[vb. / etc. a gndi, a cugeta, a nelege ori, calchiat n
aromn a ngldisi ].
a mprtia, a risipi (FA.V III, 1) , lat. di-spergre; vezi pilda
semntorului, (Mat .X III,3 ) , ,- smn, (pl.)
urmai, apoi -,- risipire, emigraie ( Ioa n,V II, 35) ,
[vb. a semna; lat. spargre cf. rom. spartul (trgului, al
adunrii)].
,- nvtur, doctrin (R om .X II, 7) , lat. doctrina (<docre);
[vb. (Mat . IV,23 ) , lat. disco <*di-d-sco , ambele cu
reduplicare de prezent i sufix incoativ sc - pe rad. ( ) -]
sinonim ,- ( < ) ( , Doctrina Apostlorum)
(Ma rc. IV,2) ;
,- nvtor (Mat .X,24), dar i ebr. (indecl.) (Mat .XX III, 7) ;
lat. doctor, apoi - ( + ) ndrumtor, profesor
(Mat .X X III,8 - 10) ; apare i - nvtor al legii
( Lc .V,17).

,- povestire, relatare ( Luc . I, 1) ; ,- povestitor;


[vb. - a relata, istorisi < a fi n frunte, a
conduce/cluzi i a socoti (Mat . II,6 ) ].
,- dreptate (F a.XX V,15 ) , uneori aplicarea dreapt a legii; lat. dicis
causa < dix);
vor primi ca pedeaps , II Tes. I, 9;
[vb. a face dreptate, ndrepti, achita etc. (FA.X III, 38 );
, ,-/ /- a judeca, jude(ctor)
( FA. V II,27 ) , iudex; apoi ,- judectorie;
,- spiritul dreptii (Mat .X III, 15) ;
osnd FA.X XV,15; a osndi;
apoi antonimul ( II Co r.X II, 13) ;
[vb. / ( FA. XXV,11); (FA.XV III,14 )] .
,- ndreptare, redresare (Evr.IX,10) , apoi /
( FA. XX IV,2), din + drept, corect.
[vb. - a diortosi, a ngriji (o ediie)].
a tia (n dou) (Mat .X X IV,51 ) ;lat. dis-cutre;
din n dou + / a tia.
- des-prire ;

[ neol . di hot omi e ]

,- persecuie, prigoan (Mat .X III, 21) , lat. persecutio ;


,- prigonitor ( I Tim . I,13) , lat. persecutor
[vb. a prigoni (Mat . XX III, 24 ), lat. persequor];
, , ; (FA. IX ,4) Saul, de ce M prigoneti.
,- hotrre ( Luc . II,1 ); vezi ;
a se supune unor dogme (C ol . II,20 ) .
pare (uni pe rsonal ) ; formul clasic: ...
adunarea i poporul au hotrt..., lat. placuit senatui et populo
Romano, apoi , tradus ad litteram /
prutu-i-s-a sinodului..., dup formula pare-mi-se
(Mat .X V II,25 ) .
cercetare (Ev r.III, 9) , () (bine/re)cunoscut
(R om .X IV,18 ) .
[
eu
socotesc
(p ersonal ) :


...
(Mat .V I,7 )] .
,- prere p a r r e (nvtur i n - u i t i a r e )/slav s l . s l a v a , strlucire s t r + l u x , l u c i r e
( Ioa n,V,44; Mat . IV,8 ) ; lat. gloria, (disciplina ); apoi
cuvnt de slav: e xist dou doxologii, i
; cea mare: este imnul ngerilor, lat. Gloria in excelsis Deo
Slav lui Dumnezeu ntru cele de sus ; cea mic: reluat de mai
multe ori n ncheierea Psalmilor, este preamrirea Treimii, lat.
Gloria Patri et Filio... , ... Slav Tatlui i
Fiului....
[verbul a slvi ( Ioa n,V III, 54) ; lat. glorificare].
,- dar s l . d a r , danie s l . d a n i j e , dare ( Fi l . IV,15) i ,- (Mat .V II,11) ,
lat. donum> donre; ,- donator, dttor ( II Co r.IX,7 ).
[vb. (Mat . IV,9) , rad. - lat, dare].
,- i ,- rob s l . r o b /roab, slug ( Lc . II,29; Lc. I, 38 i 48) ; lat.
seruus/a; ,- mpreun slujitor (Mat .XV III, 28 ).
,- arpe, drac, pentru , prin antifraz, ca i ,
lat. serpens; cu sens apropiat oprl (cf. )
[vb. a privi (ptrunztor, hipnotic)]
[ neol . dragn f r . ; c f. neam ul Dr cul et i l or, cu Vl ad D racul , Dra cul a] .
( ) (ziua) a aptea (Evrei , IV,4) , de unde ( )
sptmn s e p t i m a n a ; devine , Dominica (dies)
Duminic.
Vezi zilele sptmnii sub lema: .
Septuaginta aptezeci (numeral): varianta greac a Bibliei
ebraice, realizat n Alexandria Egiptului (sec. III-II .H.), de ctre
72 de nvai ; baz a traducerilor ulterioare n toate limbile clasice
i moderne;
[ S cri eri l or Vec hi ul ui Test am ent , : ebr. K et uvi m , ,
Scri pt ura , l i se adau g m ai apoi c el e al e Noul ui Test am ent , .
n l at . avem t raduce ri par i al e succ esi ve: Af ra, It al a, apoi com pl et : Vul gat a
(S f. Ie roni m ); n rom n avem nt i a t raduce re int e gr al n 1688 Bi bl i a de l a
Bucuret i ( erban i R adu Gre ceanu, sub dom ni a lui erban C ant acuz i no)] .

,- evreu ( II C or.X I, 22), lat. Hebraeus


3 , ebraic, evreu, evreiesc ( Lu c.X X III,3 8) , Hebracus . [cf.
, 3 , 3 ].
,- (Mat .XX,25 ) neam, neamurile (politeiste), calc semantic
dup ebr. goyim;
3 (Mat .X V III,7 ) pgn p a g a n u s , apoi lat. gentes, gentiles,
nationes i mprumut ethnicus;
regii neamurilor ( Lu c.X X II,25 ), lat. gentium,
[ulterior oamenii, lumea, cf. fr. les gens, it. i sp. la gente].
,- () datin, rit ( Lu c. I,9 ), consuetudo ;
[ Dat .sg. (opus l ui ) di n educ a i e di n fi re/ dobndit - nnscut] ;

[vb. ( ?), iar denominativ a obinui].


[ Not a bene: nu ,- , num ai pl . ( ) obi cei uri ]

,- chip, imagine ( Io an, V,37) ,


[vb. a prea, a semna, vezi , ( ) , uidi].
,- idol, practic statuie, reprezentare a unui (FA,7,41) , din
; lat. idlum/idlon, apoi
()-/-,- nchinare la idoli, idolatrie ( I C or.X,14;
Gal at .V,20) , din + a sluji, lat. idolatra,-ae (n
forma simplificat haplologie);
-,- nchintor la idoli ( I C or.V,10 ) , id(l)ltra-ae;
templu al idolilor ( I C or.V III, 10 ) , idolum/idolum.
,- icoan (Mt .22,20) i chip, imagine, copie, lat. imago;
[vb. a asemna, vechi perfect (defectiv), ca i ];
,- i ,- imagine, descriere, de la
a nchipui, a modela;
,- (< a sfrma) iconoclast, termen trziu.
,- pace (opus rzboiului) ( Lu c.14,32) , dar i ca iertare, mntuire
(Mat .10,34 ) , calc semantic dup ebr. alom: pace vou
( Ioa n,XX,26 ), Pax uobis.
[vb. a tri n pace];
2 fctor de pace (Mat . V,9) , cu a face;
[ l a noi , num el e Iri na , apoi adj . : Iri neu ] .

n, spre, nspre direcional, prepoziie (cu Ac.) dup verbe de micare, lat.
in (cu Ac.): , in domum + verb de micare,
(Mat .X II,44); inta, limita (inclusiv) temporal:
n vecii vecilor;
formeaz compui prin prefixare:
adnominal: , in(tro)itus intrare; , ;
adverbal: , inducere in temptationem a
duce n ispit (Mat .V I, 13) , cu reluare naintea complementului;
[apare confuzia cu locativul: ( ) (nu vei
lsa) n iad (FA. II, 27, apoi 31) , n lat. (non derelinques ) in inferno,
cu Abl. (static), dup verb fr micare].
/ din, de la separativ, prepoziie (cu Genit.), lat. ex, de (cu Abl.):

ca prefix, formeaz compui:


adnominal - , ex-itus ieire e x - i r e .
adverbal - a dez-brca; -/ef-fro (cu asimilare n
lat.) a scoate.
,- adunarea celor chemai dintre... (FA,V II, 38), lat. ecclesa,
compus din +/ a chema, engl. to call; dar i
adunare cretineasc, biseric ( I C or.X I, 18) , cldirea, instituia,
comunitatea cretinilor ; fr. glise, it. chiesa, sp. iglesia.
3 bisericesc, ecleziastic (opus lui );
,- Ecleziastul, cartea cu numele autorului din
Vechiul Testament.
,- uimire, extaz( + , stare/existre) (Mar c.V,42) , lat.
ex(s)tasis; nu e stare, ci ridicare, ieire (din fire) >
revolt.
,- () mil s l . m i l , milostenie s l . m i l o s t i n i j a (Mat . IX,13 ) , misericordia,-ae
i (Mat .V I, 4) , lat. eleemosna; 2 milostiv
(Mat . V,7 ) ; ( I C or.X V,19 ) demn de mil;
[vb. a milui s l . m i l o v a t i (Mat .XV III, 13 ) ;
, Doamne, miluiete! (imperativ aorist)].
,- libertate, slobozenie (R m .V III, 21 ), lat. libertas
3 liber ( Io an, V III,3 3);
[vb. a izbvi, a (e)libera, liberum facre a face
liber];
avem i ,- libertate/ndrzneal (de a vorbi).
,- Grecia, Elada, n sens restrns, teritoriul aproximativ al Greciei
de astzi, lat. Graecia.
,- grec, elin ( Fa.X V III,1 7) , sau pgnul contrapus iudeului i
cretinului; ,- ( Fa.X V II,12 ) , grecoaica, la fel, pgn;
etc. etc.
[ Ini i al erau doa r cei di n Thessal i a, ; se par e c ac est t erm en
a luat locul num el ui ant e ri or / , t recut pri n et rusc n l at i n:
Grae ccus, Grai us,Gra eci a ] .

n locativ, prepoziie (cu Dat.), lat. in (cu Abl.):


(Mat .V I, 9) , in caelis ; [] n [ara lui] Hades, n iad, in
inferno; fr micare;
ca prefix, intr n compui:
adnominal (deverbativ): , incarnatio ntrupare;
adverbal: , indure a mbrca;
expresii idiomatice: cu putere (R om . I,4 ) , in uirtute ;
cu bucurie (R om .X V,32) , in gaudio.

[ dest ruct ura re a pro gr esi v a si st em ul ui fac e posi bil confuz i a cu : apa ri i a
cu Acuz . dup verbe de m i car e: a int rat n ei ( Luc. IX ,46)
( n l oc de +A c.), l at . core ct : i nt raui t in eos ; dar i ap are n loc de
(v ez i l a )] .
2 slvit ( I C or.IV,10, Evr.X I,22), compus al lui ; lat. glorisus 3 .
,- mbrcminte, vemnt v e s t i m e n t u m i ,- (Mat .V II,15);

[vb. -, lat. in-dure (uestem)].

,- energie, lucrare l u c r a r i / - r e , (Ef. I,19 ) , n fapt putere virtual (fa


de puterea lucrtoare, efectiv, materializat n lucrri
minunate, minuni, uirtutes );
- mpreun lucrare, sinergie;
[vb. a lucra, rad. * Ferg> lucrare, munc, lat.
opus,-eris , cf. engl. work, germ. Werk;
apoi a lucra ( I C or.X II,11) , lat. operari].
,- porunc, precept (Mat . V,19 ), lat. mandatum (praeceptum);
[vb. a porunci s l a v. p o r o n i t i (Ma rc.X III,34 ), praecipre].
variant nainte de vocal pentru (vezi) .
,- () ieire e x i r e (Evr.X I,22) i moarte ( Luc . IX,31 ) , lat. extus ;
, lat. Exdus Exodul/Ieirea din Egipt, cartea V.T.;
compus al lui (vezi) ,- () cale, drum.
,- exorcist, care scoate demonii (FA.X IX ,13), lat. exorcista
i ,-; vezi .
[vb. a implora, a conjura (Mt .XXV I,63 ), din + a
jura].
, (din)afar a d + f o r a s (Mar c.X I,4; VII,18), lat. foris; adverb i prep.;
substantivat: cei de afar, qui foris sunt (Mc. IV,11), din
afara (Bisericii) ( , ; profani 3 de dincolo de altar );
prep. cu (Genit. sep.): , adic n lumea profan, ,
(nu , nuntru).
() pe, peste, asupra, n plus, prepoziie cu:
Genit. al contactului, siturii: pe pmnt (Mat .V I, 10), in
terr;
Dativ. locativ: pe tav (Mat .X IV,8), in disco;
/ n aceast vreme/aceste condiii ( Io an, IV,27) ;
pe vremea/sub domnia lui Irod;
Acuz. al suprafeei: pe asin (Mat .X X I,5) , super asinam;
n acelai loc ( I C or.X I,20), lat. in unum ;
[] ct timp, lat. quamdiu; timp de trei ani
(Mat . IV,25), annis tribus (sau prosecutiv: per tres annos );
sintagme idiomatice (abstracte): ntr-ader, cu
adevrat ( Luc . IV,25 ), in ueritate [pentru clasicul , uere];
pentru aceasta am fost trimis ( Luc . IV,43 ), ideo
missus sum.
,- fgduin, promisiune ( F . I, 4), pro-missio i clasicul anun,
vestire; i - porunc, ordin ( FA. XV I,24 ), prae-ceptum
[vb. //, < , vezi ].
,- eparhie (F a.XX III, 24), prouincia i () (F a.XX V,1 ) ,
pentru clasicul , cu acelai sens de regiune;
eparh, ntistttor este trziu
[ , nceput, conducere].
,- punere deasupra (F a.V III, 18 )( ) a minilor ierarhului,
ca semn al binecuvntrii i primirii Sfntului Duh, lat. manus

impositio ; compus cu punere (< a pune); nu apare n


NT;
- ntinderea minii, sinonim parial, din (vezi)
mn i / a ntinde, este aplicat n cazul ungerii,
hirotoniei preoilor, lat. ordinatio.
[ t erm enul l at i n nt runet e dou pro cese: al egere, dubl at de numi re; ca i
cl asi cul creat i o < creare: consul / di ct at or creat us est ] .

,- epicleza nu apare ca termen consacrat, dar avem verbul:


( ) (F a. II,21 ) a invoca, inuocare (nomen
Domini), dar mai mult a chema, a numi.
2 spre + fiin/fiinare, din + ,- (< , part. , ),
dar cf. ziua ce vine (dup ase sea ra ) :
pinea de-a doua zi > de toate zilele (Mat .V I,11, Lu c. X I,3), lat.
supersubstantialem . Avem i - ( Iac . II,15 ) , -
( Fa.V I, 1), cotidianus 3 , dar n alt context.
,- episcop (F a.XX,28; Fi l . I,1; Tit , I, 7) , lat. episcopus; clasic supraveghetor, compus al lui (sens activ, de agent privitor) ;
,- episcopat,-ie ( I Tim . III,1 ) , dar i
alte sensuri: cercetare, sarcin; lat. episcopatus;
[vb. denominativ a privi, veghea apoi a
(supra)veghea (Ev r.X II, 15; I P et ru, V,2) i - a iscodi,
- iscoad, spion];
- co(leg) episcop, -... ep. fals, mincinos.
[ neol . peri scop, di ascop, magnet os cop et c.] .

,- frunta, ndrumtor, aici nvtor ( Lu c. V,5; V III,24 ), lat.


prae-ceptor;
[vb. < + , apoi a conduce,
ndruma]
[ neol . di n neo gr ea c, epi st at / i pi st at i nt end ent , adm i nist rat o r] .

,- epistol, scrisoare (passi m ), lat. epistola/epistula ;


,- scriitor de epistole, apoi secretar
corespondena, lat. ( praepositus) ab epistulis.
[vb. - a trimite].
,- convertire (la Dumnezeu) (F a.XV,3) , lat. conuersio;
[vb. -, conuertre a ntoarce la, a converti];
, strofa unei poezii (ntoarcere la capt) ,
[ neol . anast rof rel ua re, l a nc eput ul versul ui ] .
2 funerar f u n e r a r i u s < f u n u s ; cuvntare funebr;
din + mormnt [vb. a ngropa],

cu

[ neol . epi t af ,c enot af ( - m orm nt gol , sim bol i c )] .

,- pedeaps ( II C or.II, 6) , lat. obiurgatio


[vb. - a mustra (Mat .V III, 26), lat. increpare].
,- ngduin, epitropie, tutel (F a.XXV I, 12) , permissus,
,- tutore, epitrop (Gal.IV,2), tutr (curtor);
[vb. -, compus al lui a ntoarce; apoi
a administra].
,- epifanie, apariie ( II Tes. II, 8; I Tim .V I,14 ) , lat aduentus ;

din + a arta (cf. / strlucitor); i


, ori automanifestare a divinitii;
[vb. a se arta, a aprea]
,- lucru, lucrare, creaie (Mat .X I, 2), lat. opus,-eris;
( Luc .XX IV,19) in opere et sermone n fapt i vorb/cuvnt;
[vb. , rad. *F, cf. engl. work, germ. Werke]
,- este lucrtorul (Mat .X,10) , operarius; vezi .
,- pustiu, deert (Mt.XV,33) sau 2 () passim;
de aici: eremit p r i n f r.
[ cu
f am
sem ant i c :
si hst ri e
( < ), pust ni c s l a v . p u s t y n n i c ? ] .

(< ) ,>

si hast ru,

isi hast

,- traducere, tlmcire, erminie ( I C or.X II, 10) , lat. interpretatio , sau


; apoi ,- traductor ( I C or.X IV,28) ,
lat. interpres;
[vb. a traduce, a tlmci ( Ioa n, I,38 ) i
( Luc .XX IV,27) ];
[ neol . hermen eut i c ] .

- ( ) ( Fa.X I, 6; R om . I,23 ) , pentru (vezi) , lat. serpens; se nlocuiete


termenul vechi ca i n cazul lui , ouis cu , pentru
oaie. Dar aici intervine tab-ul lingvistic (cf.
./pentru ); latina a pstrat doar termenul antifrastic
(nlocuitor): serpens, participiu verbal erpuitorul.
[vb. , serpre a erpui].
Nota bene ,- e termen medical.
,- vemnt ( Luc .XX III, 11) lat. uestis(-mentum);
Nota bene estetic vine din < (atenie la grafie)
(< ,- < ) nelegere, simire.
3 , ultim, din urm (Mat .X IX ,30), lat. novissimus 3 (mai cu seam
temporal);
sfritul, captul ( FA. I,8 ), lat. ultimum (
ad ultimum terrae ); [ > prin metatez+ (conf. de jos, dedesupt)];
[ neol. eshatologie].
/ nuntru, (n) interior, adverb sau prepoziie (cu Genit.), lat. in,
intro, (cu Abl./Ac.);
adjectivat): () (R om .V II, 22), interior homo omul
luntric, intrinsecus, opus celui de afar (), (foris??) de
afar, exterior (>lumesc, trupesc),
bun,

[ neol . esot eri c sau ezot eri c < < ] .


bine (Ma rc.X IV,7 et passi m ) , adverb i interjecie bine! (Mat .XX V,21 );

a fi bine/sntos, cu numeroi compui;


antonimul: ( ) (a fi, a se simi) ru.
,- () Buna Vestire, Evanghelia (Mat . IV,23) , lat. euangelium, fr.
lvangile, engl. Gospel, germ. chiar Evangelium (vezi );
,- bunvoin: ( Lu c. II, 14) , in hominibus bonae
uoluntatis n oamenii de bun voin/bun credin (cuget curat);
[vb. compus al lui (vezi) /];

[ E , c a num e f em ei esc] .

,- binefctor ( Luc .XX II, 25) , lat. bene-fcus;


compus pe rad. a face, a lucra (vezi );
,- binefacere (F a. IV,9 ) , beneficienta, ca i
( Ia c. III, 13 ) , compus al lui a face;
[vb. ( Fa.X,23 ), , ben ef acre ].
evlavie, pietate, credin (Evr.V,7) , reuerentia ;
2 , ( Luc . II,25 ) temtor de Dumnezeu, timoratus 3 ; ( FA. II,5)
cucernic, religiosus 3 ; sinonim parial 2 ();
[vb. , aor. a lua, a primi, unde + luare,
primire> /-> denominativul a se teme].
[ neol . si l ab < < + , si l abar et c.] .
,- laud, proslvire, bine-cuvntare (Apo c.V,12) , bene-dictio ;
dar i vorbe prefcute (R om .XV I, 18) dulces sermones ; vezi ;
2 bine-cuvntat ( Luc . I, 68), , benedictus 3 ;
[vb. a bine-cuvnta ( Luc . II,28 ) bene-dicre].
,- cucernicie, evlavie ( Fa. III, 12) , pitas,-tis
2 , ( apoi -, apoi 3 (< -) venerat;
[vb. a venera, a cinsti (Mat .X V,9) , colre [>cultus], i (din
veneraie) sinonimul , cu sens mediu, de unde:
3 venerat, ( FA. XXV,21 ), lat. augustus 3 , ca titlu imperial
(cu majuscul); [apare i ,- (Mt .XX II, 17), Caesar,-is].
,- renume, faim, laud ( II Co r.V I,8 gr ei t ) ,
2 cu bun nume, vrednic de laud ( Fi l . IV,8), bonae famae;
[vb. a vorbi de bine, a aclama, compus cu a
vorbi (cf. lat. fama de la) fari a povesti (>fabla povestire),
antonim: a calomnia, a jigni].

[ neol . euf emi sm, ex .: li bert i n pent ru dest rbl at ] .


,- recunotin, mulumire, Euharistie (FA.XX IV,3; Ef es.V,4),
gratiarum actio , ( I C or.X IV,16 ) benedictio, apoi eucharista ;

/ mprtire ( I
communicatio sanguinis Christi - prin parafraz;
2 mulumit, recunosctor (C ol os. III, 15), gratus 3 ;
[vb. a drui, de la (vezi) , , apoi
denominativ a fi recunosctor ( I C or.X IV, 16- 18),
gratias agre a mulumi (n neogreac: mulumesc].
,- rugciune ( Ia c. V,15) , oratio; apoi fgduin, legmnt ( Fa.X V III,1 8) ,
uotum; a face legmnt (XX I,23 ) , uotum habre;
i (Mat .V I, 9) , cu acelai sens;
[vb. () a (se) ruga (+Dat.) (Mat .V I, 9) , orre; apoi a
dori (FA.XX III,29 ), optre;
C or.X,16),

[ t eol . e vhol ogi e cuv nt de ru g ci une; neol . l at . vot , a opt a, op i une, opt ati v ].

,- slujba zilnic i ceata preoilor care o oficiaz ( Luc . I, 5; I, 18) ,


uix,uicis; compus din + de zi, de jurn
[ neol . gr. ef em er, ef em eri de ; l at . vi ci si t udi ne <ui ci ssi t udo schi m bar e ( n
r u)] .

,- ( ) i jug, pereche (de vite) ( Luc . II,24; X IV,19), iugum (sau


cntar cu dou brae, balan); azi (/) soul/soaa;
[vb. denom. , iugre/-re a uni, lega (mpreun); rom. a
njuga din iniugare];
,- i

[ neol . gr. zeugma , n li n gv.; l at . a conj uga ; not a ben e: co n j unci e, co n j unct ur,
co n i unct et c. au ca eti m on pe i u n gre a uni ] .
,- ( ) rvn, zel ( II C or.IX ,2; Io an, II,17) , zelus i
aemulatio (R om .X,2) ; [ cu vari ant a pei orat i v: i nvi di e]
,- rvnitor, zelt (secta) ( Fa.X X II,3 ) , aemulator Dei

slujitor nfocat al lui Dumnezeu;


[vb. a rvni, ( I C ori nt . X II, 13) , aemulri; a invidia ( I
C or.X III,4 ) ],
[ neol . l at . eml ( cu ac cent ul pe fi nal di n fr ancez ) , emul a i e ].

,- discuie, controvers , pricin (FA.XX V,20), quaestio, cu obiectul


ei: ,- (FA.X V,2 ), conquisitio ;
[vb. a cuta, a cere (Mat .XXV III,4 ), quaerre, cu compui:
-/ -/, inquirre],
,-

[ neol . l at . i nchi zi i e, ch est i e, chest i une, chest i onar, chest or ] .


zzanie (do ar l a Mat .X III,25 -30), lat . zizana (n.pl.), din

sumer. zizn
gru, de fapt neghin, iar figurat vrajb.
,- ntuneric, bezn (Evr.X II,18 ) caligo,-inis ; ( II P et r.II,4) infernum;
,-

[ deci f i l osof i e i ubi r e de n el epci un e i nu f i l ozof i e i ub. de nt une ri c] .


plmad, plmdeal/drojdie (Mat .X III,33 ), fermentum (fi gu rat
Mar cu,V III, 15) [cf. scr. i, lat. is zeam];

(), azymum, cu privativ: pinea nedospit, azima


(n.pl.), fa de () pinea (dospit); srbtoarea Azimilor,
, ntru pomenirea rtcirii n pustie.
[vb. a dospi, a face s dospeasc].
,- via passim cu sens propriu, lat. uita; i cu sens figurat, teologic:
pinea vieii ( Io an, V I, 35) , panis uitae etc.
,- ( ) animal, dobitoc (Evr.X III,11), anmal,-lis ; fptur
vie, care are , anma inim ( Iu da, I, 10):
, naturaliter tanquam muta animalia din fire (instinctiv), ca
dobitoacele necuvnttoare;
a da via, a (re)aduce la via, a nvia ( Ioa n,V,21) , lat.
uiuificare, compus cu /lat. cu facre (vivus+ficre);
(),- pictor, zugrav ( -), nu neaprat de fiine
vii;
[vb. = (atic ); are compui: // : a retri, a-i
ti traiul, a supravieui];
[ Si nonim
].

(vez i

,),

ca re -l

supl i net e

la

vi i t or

perf.

,- cluz t u r c . k i l a v u z , g r . k a l a z i s , cpetenie, frunta (Mt . II,6 ) , princeps,


inde ( Lc. II, 2) , procurre, praeses esse a crmui, a fi
guvernator;

( Lc. III, 1), imperium crmuire, domnie;


[vb. a conduce, a cluzi, a crmui (Mt . II, 6) a socoti,
a crede, aestimare ( FA. XXV I, 2) ; a binevoi aexistimare ( I Tim . II, 12) ];
,- ( pa rt . de t i p m ed.-pas.) conductor ( FA. V II,10 )
praepositus, apoi egmen, stare s l . s t a r i c i , superior.
compui: -, -, -, narratio, enarratio ex-/ pro-punere,
circum-/de-scriere ( cu verb el e co respunz t oar e) ;
neogreac: - (ndrumtor >) profesor;
,-

[ neol . hegemn, hegemon e, ci neg et i c - < - a vna (< a


condu ce ci ni i l a...); ex egez, peri eg ez ] .
plcere[fizic] ( Luc .V III, 14) , uoluptas (rad. IE. *swad: 3

plcut, scr. sud, lat. suauis, germ v. suozi);


[vb. a se desfta, diferit de , a se
bucura, a se vesel];
[ neol . hedoni sm , fi l osofi e a pl ce ri i] .
,- () deprindere> cartacter, fel de a fi, la pl. ( I C or.X V,33 ),
mores;
,-
,-

[ neol . et i c, et i c pri vi t or l a c ara ct er, l a m oral , 3 ]


[ Not a bene: nu ,- ( ) dat i n, rit ( Lu c. I, 9), consu et udo ].
vrst ( Luc . II,52 ), aetas i statur ( Luc .X IX,3 ) , statura.
zi (Mat . IV,2) , dies (fem.) (cu toat e sensuri l e posi bi l e) .

Zi l el e spt m ni i: sau > neo gr. ), sept i mana , sunt :


1
- Domi ni cus/ a di es
- Dumi ni c
( cf. f ranc. Di manche,
( n l oc de / )
( n l oc de Soli s di es )
i t al . Domeni ca,
2
- Lunae di es
- Luni
span. Domi ngo,
3
- Mart is di es
- Mar i
ns germ . Sonnt ag,
4
- Mercuri (i ) di es
- Mi e rcuri
Mont ag,... Samst ag
5
- Ioui s di es
- Joi
i ar engl . Sunday
6 /
- Veneri s di es
- Vineri
Monda y,
7 / -
- Sabat um/ -a
- S m bt
Sat urday )
( n l oc de )
( n l oc de Sat urni di es )
Dup cum s-a vz ut , n dre apt a, l i m bi l e ge rm ani c e pst re az , pent ru smbt i
Dumi ni c, vechi l e denumi ri prec ret i ne. Li m bi l e rom ani ce urm eaz l ati nei .
Zi ua nc epea l a apusul soar el ui i i nea pn l a urm t orul apus, c nd ncep ea o
al t zi . P ent ru ce asuri l e z il ei , vez i , hora.
[ neol . hebdomadar ]

,-,- (pe) jumtate ( Lu c.X IX ,8) , dimidium,-ii (n lat. subst.), se aco rd


cu nt re gul ( n Geni t . part i t i v ai ci n. pl .):
, jumtate din bunurile mele, dimidium bonorum
meorum;
- i lat. semi-(s), apar ca prefixoide n compui;

,-

[ neol . gr. emi sf er, hemi ci cl u ; l at . semi doct , semi dreapt , semi l un (i l at .+ gr.:
semi aut omat , semi nomad cu 2 , ,- , c rea i i m odern e) et c.;
Not a ben e nu i hemoragi e et c., com puse cu: gnge (+ /
a sfi a )]
linite, tihn, pace ( II Tes. III,12 ) , quies,-etis, ( FA. XX II, 2) silentium,ii, ( I Tim . II, 11) tranquilitas,-atis ;

,-

[ vb. a se odi hni , a pst ra t c er ea, a t ri n li ni t e,


( Luc .XX III, 56) , de unde isi hasmul , i si hat i i ].
vuiet, zgomot, veste (F a. II,2 ) , sonus,-i, ( Lu c. IV,37) , fama,-ae;

pace

[n muzic ton, tonalitate ???].


,- marea (Mat .XX III, 15 ) , mare,-is; i (marea Galileii) lacul
Tiberiada: (Mat . IV,18 ), mare Galilaeae ;
[sinonime /salum (el em ent ul srat ) , /plga ( nti nde rea pl at ) ,
/pons,-tis (t r ece re a) , sinonime ce nu apar n NT]
este provincia Pontus ; cf. Pontius Pilatus .
,- moarte ( Luc . IX,27 ) , mors,-tis (ca stare, condiie: mortalitas),
condamnat la moarte (Mat .XXV I, 66) , reus mortis
[vb. (Mat . II,20 ) , defungor i, mai frecvent,
(Ma rc.X V,44), mori, apoi mor re a muri];
denominativ a da morii, a ucide (Mat .X,21 ), morte
afficre; (R om .V II, 4) mortificati estis (<mortificre);
3 (R om .V I,12) , mortalis 2 muritor m o r i t u r u s , cu antonim
2 , immortalis 2 ; apoi (v.) , immortalitas.
(rad. /) a ngropa* (Mat .V III,21 ) , sepelre (v. , cu
disimilarea aspiraiei; funus, sepulcrum ).
[ *de l a groap, cuv nt de subst rat (t r aco- dac? ), c f. al ban ez . grop ] .
i ,- () curaj, cutezan ( FA. XXV III, 15 ), fiduca,-ae
[vb. / a cuteza ( II Cori nt . V,6- 8), audre;
ndrznete! (Mar c.X,49), animaequior esto ; pl.
(Mat .X IV,27), habete fiduciam ].
,- lucru uimitor, fapt miraculoas > ( II Cori nt .X I,14 ) ,
mirum; mirare (Ap.XV II,6) admiratio;
[vb. denom. a se mira, a se minuna ( Lu c.V II,9) , mirri;
() a admira/a flata (o persoan ) ( Iud a, I,16 ) ,
mirri (personam)]
3 (Mat .XX I, 42), mirabilis 2 minunat; ,-
admirator,;
,- fctor de minuni > vindector prin minuni.
,- cldirea teatrului (F a.X IX,29 ) , thetrum; spectacol ( I C ori nt . IV,9); de
ai ci a se da n spect acol (Evr.X,33), spect acul um fi eri ;

,- privelite, spectaculum ;
[vb. a vedea, a privi (Mat .X I,7 -9) , uidre]
[ vez i i a pri vi (c a spect at or), a cont em pl a ( Lu c.X X III,4 8), ui dre] .

,- voin, voie (Mt .V I, 10) , uoluntas


[vb. / a voi, a vrea (Mat .X X,21) , uolo, uelle].
,- temelie, fundament, baz ( Luc .V I,49 ), fundamentum.
,- () zeu sau () zei: (F a.X IX,37 ) , dea nostra, chiar i
zeul ru diavolul ( II C ori nt . IV,4) ;
(i articulat), lat. Deus, Dumnezeu n r o m . d i n v o c a t i v u l : D o m i n e
Deus;
,- zei (FA.X IX ,27) , dea, dei iniial, sbstantivul ,-

era epicen; zn d e l a n u m e l e z e i e i D i a n a ;
derivai: 3 (FA.XV II,29) , diuinus 3 dumnezeiesc, divin; asociat
titlului imperial: , divinul
Augustus ( Lu c. II, 1) , (Caesar) diuus Augustus ;
,- dumnezeire, caracter divin (C ol os. II,9) , diuinitas;
,- divinizare, ndumnezeire, deifcato i
apoteoz;
cu muli compui subst.: ,-, ,- > / a teologhisi, ,- automanifestarea divinitii (cf.
), ,- ( Fa. V,39 ) vrjma al lui Dumnezeu,
aduersus Deum pugnans ;
adj.: 2 , 2 , 2 , 2 2 ,
2 cinstitor, asemenea cu, vrednic de, iubit de, revelat de,
care urte pe Dumnezeu;
nume proprii (cretine, dar i anterioare): , ,
, , , , etc.etc.,
apoi feminine , ; lat. Adeodatus, calc dup
.
,- grij, vindecare ( Lu c. IX ,11) , cura; totalitate a slugilor
( Luc .X II, 42) , familia;
,-/ orice slujitor (Ev r.III, 5) , famulus;
[vb. , a ngriji, sluji (FA.XV II,25) , colre; a vindeca,
tmdui (Mat . IV,24) , curre;
preferina pentru terminaia n loc de ????
[ neol . t erapi e, t erapeut ] .

,- seceri (Mat .X III,30 ) , messis,-is (recolta), messio,-onis (aciunea);


,- secertor (Mat .X III, 30) , messor,-is/mettor,-ris ;
[vb. a secera (Mat .V I, 26) , metre].
,- () var (Mt .XX IV,32) , aestas,-atis;
[vb. a se nclzi, de unde i 3 cald i seceriul
de mai sus].
,- spectacol public, ( Lu c.X X III,4 8) , spectaculum; i viziune
ul t eri or , t eori e , n t andem cu l ucr are, pra ct i c; vezi .
[vb. a privi, contempla] .
,- teac ( Ioa n,XV III,11) , uagina [vez i i - ] , apoi:
- hambar (Mat . III,1 2) , horreum,-i;
- depozit, vistierie ( I Tim .V I, 20) , depostum,-i;
- testament: , Nouum Testamentum /
, Vetus est.
[vb. a pune, aeza (Mat .X II,18) , ponre; i compuii lor];
[ neol . bi bl i ot ec, cart ot e c, di scot ec, pi nacot ec ].
,- slbticiune, fiar (Mar c. I,13), bestia,-ae
,- vntoare, capcan (R om .X I, 9) , captio,-nis ;
[vb. denom. a vna ( Luc .X I,54 ) capre];
[ neol . t eromorf ].
,- vistierie, bogie (Mat . II, 11; V I, 19) , thesaurus,-i;
[vb. denom. a aduna bogii (Mat .V I,19 ) , thesaurizre].

,- asuprire, strmtorare, suferin (Mat .XX IV,9) , tribulatio;


[vb. a strmtora, a necji (Ma rc. III, 9) , comprimre; ( II
Thes. I, 6) tribulre];
3 necjit, ndurerat (sufletul)?; strmtorat (omul)
(Ev r.X I, 37), angustiatus 3 ;
3 strmt, ngust (drumul) (Mat .V II,14), arta (uia).
,- trboi, zarv (F a.XX I,34; Marc. V,38), tumults,-s.
a nvinge, izbndi, triumfa (C ol . II,15 ) , triumphare;
[din cnt de izbnd, lat. triumphus].
,- tron (F a. II,30 ) , thronus,-i/sedes,-is [ > t rna? ]
,- suflarea, sufletul omului (viu), cf. lat. fumus, apoi mnie
( Luc . IV,28 ) , ira; (C or.X II,20) animositates (pl.);
compui: 2 fr..., 2 cu bun..., 2 (-,
-) dornic, 2 aplecat spre, binevoitor etc.
[ - , coeur de li on, i ni m de l eu ]

[vb. a se mnia, a dori, /- etc.].


,- fumegare, tmie(re) ( Lu c. I, 10-11) , incensum,-i (fumigatio?); pl.
mirodenii ( Ap.V,8) ;
altarul tmierii ( Lu c. I,11) , altar
incensi; vas de ars tmie, cdelni (Ev r.IX ,4) turibulum
[vb. a tmia ( Luc . I, 9) , incensum ponre (fumigare?)].
,- u, poart (Mat .V I,6 ) , ostum,-ii ; ( FA. XX I,30 ) ianua,-ae; ( Luc .X III, 24)
porta,-ae.
,- (/) portar (Mar c.X III, 34) , ianitor,-ris/ostiarus,-ii .
,- jertf (Mat . IX ,13) , sacrificium ;
jertfelnic, altar de jertf (Mat .V,23) , altr,-ris;
[vb. a jertfi (Ma rc.X IV,12) , immolre; ( Lu c.X X II,7 ) occidre,
sacrificre].
,- vindecare, tmduire ( I C or.X II,9 ) , sanitas,-tis ;
,- vindecare ( Lu c.X III,32 ) , sanitas,-tis ;
,- medic, doctor (Mat . IX ,12) , medicus
[vb. a vindeca, a tmdui ( Luc .V,17) , sanre; ( Ioa n,V,13)
sanum efficre;
/ iat, uite, interjecie (nepred.) (Mat .XX V,20 ) , ecce, (uide<uidre);
[vb. aor.2: (< a vedea ): imper. activ, respectiv mediu].
,-/ ,- vedere, nfiare, aspect (Mat .XXV III,3 ), aspectus,-s (<adspicre a privi) ; de la < ( a vedea).
3 propriu, personal ( Ioa n.X,3), proprius 3 , suus 3 ;
ai si, proprii ( Ioa n, I,11; I Tim .V,8), sui;
cele proprii, ale sale ( Io an. I, 11; X V,16), propria;
aparte, singur si nt agm i di om ati c (Mat .X IV,13) , seorsum.
,- particular > netiutor, prost ( II C ori nt .X I, 6) , impertus 3 , de unde
idiot-ul (cel fr credin/opinie anume).
,- preot, cleric (Mat .V III, 4), sacerdos,-dtis i
,- mare preot, arhiereu ( Ioa n, XV III,13 ), pontfex,-fcis

[ n l at .: f ct or de pod pons,-t is l egt ur cu di vi nul , m i j l ocit or? P ent ru


gre ci t re cer ea, podul , era pe m ar e: ,- ];
( ) templu ( Fa.X IX ,27), templum,-i, cu ansamblul de cldiri; cuvntul

pentru templul propriu-zis este (v.) ,-, i pentru biseric.


3 sfnt ( II Tim . III, 15), sacer 3 : , sacrae litterae Sfintele
Scrieri/Scripturi;
sacer 3 desemna ceva sacru, supraomenesc, de neatins, dar (n
vechime) i blestemat, neomenesc.[ce e cu: sacrosanctus,
sacrilegium ?]
,- (h)ierothesie, punerea celor sfinte ( <
a pune) nu apare n NT, nici
,- (h)ierurgie, slujire, lucrarea celor sfinte;
[vb. a mplini cele sfinte (R om .XV,16) , consecrre,
(compus pe baza lui - , v. ].
Sinonime pariale, v.: 3 , 3 , 3 , ...
[ neol .: hi erat i c, hi erogl i f i c < i nci zi e < a t i a, a i nci z a] .

?
, din aramaicul Iea, contragere din ebr. Iehoa (Iahw)
INRI, Iesus Nazoreus Rex Iudaeorum de vzut
N azoreus,Nazorenus, Nazarensis ??

, 3 , 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Luc.XX,36) asemenea cu ngerii
,-, .......... ,-,
-
(Mat.V,18) , litera (cea mai mic a) alfabetului, (ebr.) yod
Cirt, virgul....?

ce

cu

,- coborre dar pogormnt


(Marc.I,44); nu apare e termen fiosofic evitat?
(Mat.XXI,12) scaun lat. cathdra.
,- (Mat.XXVI,3) ebr. Kayaf
[ca i ,-, ac.- / ,-/ ,-, ac.-],
(Luc.XXII,20) i ??
nu apare n NT.
clugr , termen trziu ( ), prin slav????
cmil (Mat.III,4), variant pentru odgon??? (confuzie
Mat.XIX,24; Marc.X,25; Luc.XVIII,25 termen creat n scris ???);
pronunia iotacizant duce la scrierea i apoi traducerea greit; de
vzut n textul latin: camelus bactrianus/ dromaderius (tiinific)
[ebr. gml]. n neogr. doar cmil.[traducere greit,
ca la agurid, devenit lcust?]
, (ca vergea, linie dreapt de unde ndreptar?) legat de trestie,

rogojin de ... (semitic: accad. qanu, punic qn, ebr. qan) [de
unde nume: (btlia de la) Cannae/ n Apulia,
(Galileea) [vezi cnepa]
(+)/ a msura, regla a ndrepta, a se
canoni
inim n NT nu apa re cu sens propri u (co r,- dis ), ci figurat (animus)
n j os, n ru, pn l a c apt : / , /
a condam na , / a acuz a i , ,
/ , a n/ rst urna
/ /
/ / ; vez i cu sens m ul t evol uat ;
coborre (i n Infern?) (Luc.XIX,37 ) /

ntemeiere (a lumii?) (Ioan,XVII,24; Ef.I,4)


(Mat.XXIV,38) potop, (II Petru, III,6 )[ a
uda, spl a]

cu sens derivat a nelege, pricepe [la mediu] (Ef.III,18)


(Mat.XXVII,51) catapet(e)asm, vlul Templului, de unde i
altar, dup a desfura, a nvlui
apare n dicionar doar ca verb: (I Cor.XIV,19),
(Gal.VI,6; cf. Fa.XVIII,25) i neol o gi sm - cu
sens nou a c at ehi z a, cat ehez

(Marc.V,20), (Mt.XII,41), (I Tim.II,7)


,- (Evr.IX,4) (chivotul Legii , arc a l ui Noe) [neologism semitic?]
(Mt.XXVII,35, a trage la sori ; obiectul, zarul cu care se trage
la sori) (Fa.I,17, motenire, parte tras la sori, soart, funcie
religioas); cei czui la mpreal (I Petr.V,3), deci
nc nu, dar ti nde spr e cei al ei pent ru sl uj i re, adi c cl erul .
ntreg, sntos ( I Tes.V,23) [sinonim ];
vezi i antonimul fr parte
pat (Mt.IX,2), vechea
germ. hlina [lat. tri-clinum ]; ( Fa.V,15)
(ci mi t eri um ), avem n NT doar , a dormi, somn
(Mt.XXVIII,13; Ioan,XI,13)
,- chinovie, mnstire, lat. coenob um, coenob ta etc.[cenobit,
cenobitic]
comun, public(Fa.II,44), de unde impur, spurcat(Mt.VII,2),

(I
Cor.I,9)
comuniune,
prtie,
communio,
communitas??
nu ap ar n NT; apar e

??? ( co enobi um, chi novi e, cenobi t i c nu de si ne)

(Mat.XXVII,28) purpuriu neologism n loc de , folosit doar


pt. Marea Roie (Fa.VII,36; Evr.XI,29)
scldtoare (numai la Ioan,V,2;IX,7) vezi n latin....
, de unde proscomi di e????

,- numit i Constantinopole.
indecl. ofrand (Mar.VII,11); semitism
, ac.- vistieria Templului (Mat.XXVII,6); semitism

universul (Mt.XXV,34), dar i lumea aceasta (Ioan,XII,31); de aici


lumesc (Evr.IX,1; Tit.II,12)
ordonat, bine rnduit (I Tim.II,9), dup a
rndui
() (Marc.V,41) scoal-te!, ebr./aram.: , ,...
, .
pat, targ (Marc.II,9), lat. grabatum (Sf. Ciprian)
, ,
,
,
(Mc.XIII,19) numai despre Dumnezeu, deci K este Creatorul,
Ziditorul (I Petr.IV,19), este creatura, fptura (I
Tim.IV,4); , sunt m ai t rz i i?? ?? ?
(I Cor.XII,28), (Fa.XXVII,11), dar nu
doamna, stpna (II Ioan,I,5),
/
cina D (I Cor.XI,20); ziua (Ap.I,10) ( Dominicus/a dies )
Rom. Chiriac (Chiri, Chira)
n sens laic, dar i religios passim: Stpn i Domn
[La , dar nu i n NT, avem cu sensul actual formul
de adresare; vezi i la Sf. Ciprian: dominus et collega, face oarecum
trecerea spre acest sens ??? )
[vb. : domnesc peste ei ( Luc .XX II, 25) ].
/ l ai c, m i re an, prof an t rei ori gi ni di feri t e ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

, mulimea dar i poporul [cretin] opus pgnilor (ebr. am) (Mt.XV,8)


lat.plebes numete pgni??? (Ciprian)
,-........................ cohort (Mt .XX V II,27 ), dar mai degrab,
este o deducie, traducere n context; avem a face cu rspndire, cei plecai
din cohort ori legiune, plecai pe teren.
slujire (Luc.I,23; II Corint.IX,12)
, m oat e (rm i e), rui nae ( )

/() de ce? (Mt.XXVII,46), ebraic/aramaic


(Mat.VIII,3); 3 (Luc.IV,27)
cdelni (Ap.VIII, 3 i 5)
, ru g ci une, li t i e, pri n sl av i n rom n.

libra roman (Ioan,XII,3) 327,45 gra me ( litra noastr).

passim cu mai multe sensuri


- Cuvnt (nu aciune) (Mt.V,37 etc.)
- Cauz, motiv, raiune, problem (ebr. dabar) (Mt.V,32)
- Cuvnt scris (Ioan,XII,38)
- Cuvnt al lui Dumnezeu (Mat.XV,6)
- A cere/a da socoteal, seam: / (Mat .X V III,2 3)
- Cuvntul/ Logos-ul (Ioan,I,1);
Apoi: (Evr. VI,16 ) , (Mat .V I,7 ) .
baia (renaterii) (Tit.III,5); simpl baie (ritual) (Ef.V,26)

pre de rscumprare(Mt.XX,28) i rscumprare (Lc.I,68)


(Mat.II,7); iranian Magu, numele unui trib din Media; a amgi
( magie, vrjitorie)
ucenic (Mt.IX,14); , ()
pia de carne, macellum (I Cor.X,25) de trecut la neolog. koin
,-, din aramaic avere, banul divinizat ( Fortuna) (Mt.VI,24);
nebunie (Fa.XXVI,24) atenie la opusul fobie (nu exist ?)
// (indecl.), (Ioan,VI,31; Ap.II,17), ebr. mn;
(Mat.XIII,45) mrgritar, perl unio ?
(att profan, ct i religios); sensul de mrturisitor se dezvolt mai
trziu, dar apare i n NT (Fa.XXII,20; Ap.II,13)
dovada; mrturia, depoziia (profan);
i a mrturisi ( apare n VT cortul mrturiei:
preluat n NT (Fa.VII,44; Ap.XV,5)
... Vanitas, uanitatum uanitas .(Rom.VIII,20) de cutat zdrnicie...
,- Unsul ca mprat, Preot, Profet (n VT i Ioan,I,41), Unctus; ebr.
Maah
................. schimbare (Evr.VII,12)
a se ci, poci (Mat.III,2)
(Mat.III,8); compunctio,- vezi mtnii)
, , / ?

, murdri, pngri...
( ) mil roman 1478 m (Matei,V,41) ....latinism koin.
,- , pl. mina 100 drahme (Luc.XIX,13-25), semitism: accad.
man, ugarit. mn, ebr. mn
, praznic, zi de amintire
mormnt(Luc.VIII,27) , (Marc.XV,46) cf. ,
amintire,lat memini; [din monumentum (<monre) contaminat cu
mori(ri/re) care devine morimentum/mormnt]
obroc, bani 8,75 l (Mt.V,15); latinism modius ...........
.............................................................
( / - ? ) ....................................................

mir (Mat.XXVI,12); a mirui(Mc.XIV,8) mirungere?


tain
i ni i at nu ap are n NT

ocar, ruine (II Petru,II,13) ; inde (Ef.I,4),


(II Petr.III,14; Fil.II,15) fr prihan, neprihnit/
nazarinean, din Nazaret ebr. nori (Ioan,I,46), ner (Marc.I,24;
Luc.IV,34) ca titlu mesianic? Odrasla lui David.
(Mt.II,23) , cu acelai sens sau ales, separat, nazireu, consacrat,
ebr. nazir
templu cldirea (Mt.XXVI,61)
(?) nos (de ce accent deplasat n romn?)

mort n toate accepiunile; ...


neofit, nou convertit (I Tim.III,6)
prunc ( , , ), pus (greit) n legtur cu (F)
grai, cf. lat. infans, inde fr. Enfant
,- ( ), form koin pentru (Mt.XII,20) ........................
gnd, cuget (II Cor.X,5) rom. n-are noim...
legea civil, lui Moise, Pentateuchul; inde (Lc.V,17),
legiuitor (Iac.IV,12) ( , )
(),- gnd, minte [gnd, ungur. gond, dar aromn a ngldisi;
trebuie s fie din substrat]
mireas, logodnic, nor, neolog. nimf.
urcior, oal, cldare (Mc.VII,4), cf. rom. est [se d ca etimon
testaceum, dar e mai aproape cuvntul grec]; corespunde
latinului sextarius (msur de 1/6 din..., esime); dar nu e atesta
necesarul (cu metateza sex/xes, simit ca diminutiv, i
format regresiv de la el ) i mi pare legat (mai degrab) de
a lefui, deci oal, strachin [ ] etc. lefuit din
lemn/piatr etc.) apare . La avem derivai:
( // .) ; poate fi o contaminare?????
lemn, copac, dar i Crucea (Fa.XIII,29; I Petr.II,24); cf. lat. lignum
(crucis).
,- () Eu sunt calea... ...?, deci i sens figurat (Mt .X,5)
C om pus ;

- i ,- cas ((Mt . II, 11 i IX ,7 ) , din *(F) , cf. lat. uicus,


uicinus sat, vecin ....
,- sarcin, misiune, iconomie ( I C or.IX,17; C ol . I, 25) ;
i administrator, iconom ( Lc.X II,42) .
,- pmntul locuit, lumea (Mat .X X IV,14 ) ,
i 3 ecumenic termen trziu
,- vin (Mt . IX,17 ) ; cf. lat. uinum, uitis
[cuvnt mediteranean: armean. Gini, alb. Vn, hitit. Wiyana; apoi
din latin apar: irl. Fin, gall. Gwin, got. Wein, slav. Vino etc.]
, nu apar e, nl ocui t fi i nd de ,- vez i li m ba koi n , i ,-
( Ioa n,XX I, 16)
(/ ) , oct oi h- opt gl asuri (vo ci ) n m uz i c, , m odali t at e, gl as

ardere de tot (Ma rc.X II,33) ; 2 , cu acelai sens, nu


apare n NT; de la ntreg i , a arde, ars.
3 ntreg, complet (Mt .V,29) : de aici holistic etc.
a sta de vorb, a se ntreine ( Lc.X X IV,14 )
i ,- tovrie, legtur ( I C or.XV,33)
3 asemntor, asemenea cu (Mt .X I, 6) i 3 identic, acelai ( ,
skr. samas), inde / , dar nu n NT.

a fgdui (Mt .X IV,7), a mrturisi (Mt .V II,23 ), de unde


,- i ,- mrturisire, preluat i n latin...., nu
apar n NT.
clasic a jura (Mt . V,34) ; cu a face un jurmnt
( FA. II,30).

3 / 2 vzut / nevzut (C ol . I,16; Rm . I,20; C ol . I,15 ) ; la pl.


(cele) vzute i (cele) nevzute.
,- dreapta credin, ,- drept-credincios, din 3
drept, adevrat i ,-, aici, opinie, nvtur, dogm; se
refer iniial la toi cretinii (neeretici), fiind sinonim/
interschimbabil cu 2 , din > n
ntregime, tradus de latini cu uniuersalis,fr denotaia actual,
aprut n urma schismei din 1054?; nu apar ca atare n NT.
,- jurmnt (Mt .X IV,7), sacramentum ?? a jura strmb
(Mt . V,33) ; vezi
, ,-.
a conjura (Mt .XX V I, 63), din i ,
jurmnt, a jura.
,- exorcist, care scoate demonii (FA.X IX ,13), lat.
exorcista
i ,-.
, (a se obliga prin jurmnt sensul
evoluat ?????)
a jura strmb, a nu respecta jur. (Mat.V,33)
,- () munte
(Athos)
,-
2 ....
3 sfnt, cuvios, cucernic ( FA. II,27; I TIM . II,8 )
i 2 necuvios, profan, spurcat ( I Tim . I, 9).
[vezi pt. nuane , (din *-/??, ),
]
,- avere, bunuri ( Lc .XV,12)
[verbul a fi, la part.prez. fem. care este, exist; vezi
(de aici i) ,- de mine, de toate zilele.
,- datornic (Mt .V I, 12 ); n rugciunea Tatl nostru;
,- este datoria moral;
[vb. a datora].
,- arpe (Mt .V II,10 ) cu sens profan, dar i simbolic (Ap.X II, 9) , recte
,-. Tb-ul lingvistic impune pe ,- trtoare,
clasic ,- lat. serpens........................
,- ptimire, patim (R m .V III, 12 ) , dar i pasiune pctoas
(R m .V II,5 ) .
[vb. , aor.2 a ndura, aptimi (Mc.V III, 31 ) ]
,- suferin, patim (rea) (R m . I,26) .
, copil, slug (Mt .XV II,18; Mt .V III, 6)

i ,- prunc, copila (Mt . II,8 -9) ,- copil,


slujnic (Mt .XXV I,69 ), (Mt .X I, 6) .
inde , , , .
,- a doua natere/ nat. din nou (Tit . III, 5)
adv. din nou, iari, ndrt + (), .
-/() cu totul/atot, foarte/prea: 3 , 2 ( )
preasfnt; ,- Atotiitor, Atotputernic ( II
C or.V I, 18) . [adj. , , ]
,- (adunare de) srbtoare (Ev r.X II, 23)
3 solemn [de unde panegi ri cul cuvnt f est iv, l audat i v]
- /-, ...........
aproape, lng, alturi, la/ de ctre+gen.: ,-, ,, vezi: paranormal,
,- comparaie, pild, inde parabol (Mt .X III, 33)
[verbul a compara, asemna (Mc. IV,30) ].
,- porunc, chemare la ( FA. XV I,24 )
[verbul , din lng, alturi i a vesti,
a chema] [ paranghelie] a porunci (Mc.V III, 3)
,- paradis, rai n al treilea cer ( Lc .XX III, 43; I I C or.X II, 4) din
persanul pairidaza grdin, parc cu pomi etc.
,- de necrezut, uluitor, minunat ( Lc. V,26 ), + [ paradox ul ]
,- datin, tradiie, predanie (Mt .XV,2- 3) , +<
ndemn, chemare (R m .X II,28 ) , cerere, rugminte ( II C or.V III,4 ) ,
mngiere, mbrbtare ( Lc . II,25 ) .
[vb. a ruga, chema, invita ( , alturi)]
paraclisul, prin slavul paraklist.
,- (Duhul) mngietor, Paracletul ( Io .X IV,16) lat. paraclitus,
aduocatus.
,- neascultare (R m .V,19 ) , din a nu asculta;
nclcarea (poruncii) (R m .V,14 ) , din + a pi alturi
3 paralitic, slbnog (Mt . IV,24) ...
[verbul a dezlega, destrma/ pas. "a fi paralizat]
,- pregtire(a Sabatului=Vineri) ( Lc .XX III, 54)
,- () fecioar (Mt . I, 23), i fecior () (Ap.X IV,4) ;
,- feciorie, virginitate ( Lc . II,23 )
venic/pururi fecioar
,- proverb ( Io an. X,6), prouerbium,ii
,- cutezan, libertate de a vorbi (Mc. V III,3 2) .
,- tat, printe, strmo cu sens profan, dar i religios ( passim)
vezi
Pater noster qui es in caelis ...
Our Father ...
Unser Vater ...
,- patrie, pmnt strmoesc (Mt .X III,5 4) ,
3 strmoesc (G al . I, 14) i 3 (FA.XX II,3) .

,- patriarh/strmo ( FA. II,29) .


a ncerca, a ispiti (Mt . IV,3 ) ;
,-/,- ncercare/experien, ispit (Ev r.X I, 29; Mt .V I, 13)
Cincizecimea, Rusaliile (ebr. avuot) ( FA. II,1)
n jurul, circum, despre: perimetru, cei din
julul lui, dimpreun cu el; perihorez, pericop,
coninut ( Fa.V III,32 ) , () perioad.
circumcizie ( In .V II, 32) .
,- amrciune (FA.V III, 23 )
3 amar ( Iac . III,11) , vezi pricomigdale
,- tblie, tipsie (Mt .X IV,8) ; tablou, cf. pinacotec (cu ).
,- credin (R m . I,8 ) , dar i profan ncredere, cu antonimul .
3 credincios profan dar i religios ( In .XX,27 ) ; vezi demn de crezare:
( I Tim . I,15) opus lui 2 .
[vb. profan +acuz. i relig. +acuz., +dativ., cf. lat.
credo tibi/ credo in Deum. Sunt i ex. n greac]
a rtci, a amgi (Mt .XX IV,4; I C or.V I,9); vezi planetele
,- obiectul modelat/plsmuit, creatura (i omul): de la a
modela, plsmui, deriv ,- creaia, plsmuirea ca
aciune, plsmuirea ca rezultat, creatorul ca
agent, autor, (instrumentul), (pacientul);
,- suflu, suflet, duh profan i relig. (Mt .XX V II,50; XX V III,1 9) lat.
animus/anima (cf. (suflare de) vnt);
[vb. , cu seria , , lat. fleo a sufla; sufletul din
*suflitus (sub-fleo), iar duh din slavul duh]
3 , *,-, 2 (accent?).
a face, a crea ( Lc . IX,33 ) , cu seria ,- lucrare (aciunea),
,- lucrare, fptur, creatur (obiectul) (R m . I,20) ,
,- care face,mplinete (Legea) (FA.X V,28 )
cu compui, inde: 2 , 2 , 2 etc.
,- cetatea, ora; atenei la compuii cu - (cu , nu -/y grec): ,- frunta, conductor al cetii ( FA. XV II, 6).
,- cetean ( Lc. XV,15 ) .
[vb. a se comporta ca cetean (FA.XX III,1 ) [
, de unde rom . pol i ti cos, si noni m cu 2 , cet at e ]

,- i ,- cetenie, aciune civic/implicare obteasc


( FA. XX II, 28) [ poli i a

neogreac

, , mult, numeros, mare passim; compui cu /poly;


plvrgeal ( t u r c a p a l a v r a c i ) , ,
.
,- rutate, viclenie (Mt .XX II,18 )
3 ru profan; cel ru, cel viclean (Mt .V I, 9) , ca i
, pentru (tab lingvistic: cf. rom. necuratul,
ucig-l toaca, duc-se pe pustii etc.).
,- Pontul, Marea Neagr. Provincia Pontus ( FA. II,9) n nordul
Anatoliei (Turcia); atentie: ( ) ( Lc . III,1 ) este numele

Grecizat al lui Qunctus Piltus , fr legtur cu ,


adic Marea Primitoare, la rndul ei, redenumit aa, pentru a fi
mbunat prin antifraz ( tab), din neprimitoare.
,- i brb. ,- marf ( m a g h . m a r h a ) > curv ( s l a v c u r v a ) ,
prostituat [ de unde prost i t u i e ] ( l a t . p r o - s t i t u r e ; a r g r o m . a s c o a t e l a p r o d u s ) ,
( I C or.V I, 16) [compus pornografie ].
,- cup, pahar (Mt .X,42) [potir] ,
,- lucru, fapt, chestiune ( Lc . I, 1) ; de la ( FA. FA.V,35) , n
seria: (Mt .XV I,27) , , / perceptor
( Lc .X II, 58) . [pragmatic, practic etc.]
, Actus de trecut undeva la loc.
,- btrn nu apare n NT; e timon ste cuv. de baz pentru toat
familia:
,- solie ( Lc.X IV,32) [vb. a fi sol ( II C or.V,20) ].
,- sfatul/consiliul btrnilor, presbiteriu , senat ( Lc.X X II,66 ) ,
senatus .
3 mai btrn, presb/v / iter, lat. presbiter, de unde preot
( In. V III,9; Mt .XV I, 21)

,- btrn ( Lc. I,18 ) [ presbi t/ i sm]


- , mai nainte, naintea (+genit.)
,- oaie (Mt .V II, 15) , ia locul lui , , lat. ouis,-is.
,- cunoatere dinainte, pretiin (FA. II, 23), lat. praescientia
[ prognoz , pro(g)nost i c]

,- trdtor, vnztor ( Lc .V I,16 ), de la , lat. proditor


(de la prodo,-re)
,- nainte-mergtor (Evr.V I,20) ( drum) [ neol . aerod rom]
,- proedrie, loc de cinste din - jil, c f. ( < )

,- frunta, conductor, stare (de l a ), egumen al


uneil unei
mnstiri. chinovii
,- oferire, punere nainte (a pinilor), (Mc. II,26), de la
,-

[ cf. proscom i di e, di n , cu a cel ai sens] [neol . prot ez , prot et i c] .


prevedere, purtare de grij, pronie ( FA.XX IV,2) , de la .

(cf. , ).
a vedea mai nainte, a prooroci, profei ( FA. XX I,29 ), din a
vedea de unde pro(o)roc s l a v. p r o r o c .
- naintea, spre, mpotriva (+genit.)
,- (vinerea) dinaintea sabatului (Mc.XV,42).
,- rugciune (Mt .XV II, 21) , de la a se ruga (Mt .V I, 5- 6
i VI,9 rugci un ea Tat l nost ru ) .
,- prozelit, convertit, nou venit (Mt .XX III, 15 ) , de la o,
aorist poetic: (pentru ) a se apropia, a
veni.

a se nchina, a se prosterna (Mt . IV,9- 10); l at . prost erno,-re.


,- frunta, nti stttor, de la /-; i
ntietate
,- fa, chip (Mt .V I, 16), lat. facies ; persona???, n multe
locuiuni prepoziionale (calchiat dup ebraic: n faa, de la/din
faa, fa n fa; [ prosop]
[ a se uita la faa cuiva, a prtini]
[neol. prosopopee personificare].
,- profeie, proorocire (Mt .X III,1 4) , de la .
,- profet, prooroc (Mt . II,17 ), din - a spune dinainte,cu
feminin ,-, apoi compui ... /
[vb. a profei, prooroci] lat. propheta
,- (din adj. 3 ),- primul, cel dinti protos, stare s l a v. s t a r i c i , egumen,
superior, staroste al
unei mnstiri; ( ) prima zi dup sabat/ a
sptmnii, adic Duminic sau (Mc. XV I,9 ) ; , / loc de cinste (Mt .XX III, 6 bis);
( FA. XX IV,5) = .
[protoerie?,protopop s l a v. p r o t o p o p ]
,- ce a czut, cadavru, le (Mt .XX IV,28) , de la a cdea
[ cal c n l at . ru na de l a rure (l a S f. Ci pri an), rom .vech e rovi ne ]; [si pt om? ]

,- cdere (Mt .V II, 22) , lat. casus.


[ cei cz u i ( n apost asi e): sunt l apsi (l a S f. C i pri an)] .
,- poart (Mt .XX V I, 41) , pori, defileu: Por i l e C al de
( cf. P or i l e de Fi er), l at . angust i ae ??? ?
[ neol . Propil e el e , col oan el e di nai nt ea por i i Ac ropol ei
,- ; pi l n < ,- (st l p l a) i nt ra re, vest i bul ] .
, foc (Mt .V II,19 )
[ l at . f ocus (pro fan ) i i gni s (r el i gi os, de ex . al vet rei , al sa cri fi ci i l or) [neol .
pi roman < nebuni e , (val vul cani c) pi rocl ast i c < a sfr m a] .

(indecl.) nvtor (Mt .XX III, 7) , ebr. rab.


(indecl.) smintit (Mt . IX,16 ) , din ebr./aramaic gol, fr, lipsit de
(minte).
,- cuvnt, vorb (Mt .XX V II,14 ) , de la ( ) a vorbi, a spune
,- retor (FA.24,1) ; lat. ortor,-ris (de la orre).
,- roman, iar n epoc (grec) bizantin, romeu, ca motenitor al
Romei; adj. 3 .
,- Roma [ ca subst ant i v com un, nseam n put er e!]
(indecl.) Savaot (R m . IX ,29) , din ebr. aoth Domnul otirilor.
,- sabat, smbt (Mt .X II,8 ) ebr. odihn;
a nclca (dezlega) sabatul;
a ine sabatul;
(Mt .XXV III, 1) prima zi a sptmnii , astfel c:
Zi l el e spt m ni i ( sau > ) sunt :

1
- Domi ni cus/ a di es
- Dumi ni c
( cf. f ranc. Di manche,
( n l oc de / , i ar l at . Sol i s di es ; engl . pst re az Sunday,
i t al . Domeni ca,
germ . Sonnt ag )
span.
Domi ngo,
2
- Lunae di es
- Luni
et c. et c.)
3
- Mart is di es
- Mar i
4
- Mercuri (i ) di es
- Mi e rcuri
5
- Ioui s di es
- Joi
6 /
- Veneri s di es
- Vineri
7 /
- Sabat um/ a
- S m bt
( n l oc de )
( n l oc de Sat urni di es ) (engl . pst re az Sat urday ).

,- saducheu (Mc.X II, 18)


,- sac (Mt .X I, 21) i vemnt monahal di n pnz aspr de sa c; cuvnt
semitic....
,- sanda/l (Mc.V I, 9).
, carne, de unde trup>pcat, apoi om, fiin ( In. V I,51; Lc. III, 6) ,
vezi etim.; vezi ,-?, vez i i , ?
(indecl.)/ ,- Satana (Mt . IV,10; Mc. I,13 ) , din ebr. satan/aram.
satan potrivnic, acuzator ; ,- arpe, dragon;
[ Pri n t ab num el e e ocol i t i nl ocui t cu si nonim e aproxi m et i ve: ,
, nvrj bi t orul , c el r u, necur at ul , cf. n rom .
si nt agm e c a: uci g-l t oaca, duc- se pe pust i i et c., ori aghi u < ] .
3 cinstit, venerat (FA.XX V,21), Augustus, titlu imperial .
,- cutremur (Mt .V III, 24), de la a scutura, cutremura
(Mt .XX V II,51 ) .
3 vrednic de cinste, cucernic, sfnt ( I Tim . III,8 ); din *- de la vb.

a cinsti, a venera . Cf. .


,- semn, minune (Mt .XV I,3; X II, 38), si gnum ?[ vb. ] .
a ntri ( I P et r.V,10 ) [ neol . a-st eni e, st eni c ]
,- fier (Ap. XV III, 12) [fi erul si der al , ast ral , m et eori t ul] ; cf. l at . si dus,- ri s
st e a, ast ru , ca i ast r / , ast rum / .

,- piatr de poticnire, sminteal, pcat, scandal f r a n c ? (R m .X I, 9)


[vb. a sminti, duce n pcat (Mt . V,29)]
,- cort, colib (Mt .XV II, 4) ; aezarea cortului (evrei)
[ cf. rom . t abr, a t br ] ;
[ l at . sca ena scen , di n l um ea t e at rul ui , l a Rom a se j uca pe sca ena , nu n
c ent rul am fi t eat rul ui n fundal ul c rui a se afl a ].
,- umbr (Mc. IV,32), de aici imagine, schi (posibil deformat) a
realitii (C ol . II,17 ) .
3 aspru, vrtos (Mt .XX V,24); ,- mpietrirea inimii
[ neol . > scl eroz ]
3 strmb ( Lc . III,5 ) i fi gurat (FA. II, 40) [ neol . > scol i oz ]
a privi, veghea ( II Co r.IV,18 ), apoi int, scop, dar i
supraveghetor, vezi / in-spector (de l a i nspi cre)
,- smirn (Mt . II,11) vez i et i m ol o gi a
,- prosop ( Lc.X IX ,20) , din lat. sudarium (dup sudre a asuda );
,- nelepciune ( I C or.I, 19- 20) ; cu derivai i compui: 3

nelept, a nelepi dar i a falsifica, apoi ,

, *, , , [ l at .
phi l osphus, phi l osoph a ] .
,- cohort, de fapt grupare, nfurare (Mt .XX V II,27 ), l at . cohors [ de
a

vz ut - c a re ac i e l a m prum ut uri ] .
semna (Mt .V I, 26), de aici

semntorul, , ,
smn, () semnturi [cf. l at . spargre/
spergre a m prt i a ] . [neol . di aspor di sem i nar e di n sem en, semi nare]

,- vizuin, brlog (Mt .XX I,13) [ cf. spel unc, speol ogi e]
,- stomac, mruntaie (FA. I,18 ), de aici a avea mil, a
se ntrista (Mt .XV III,2 7) [cf. l at . st oma chri a se supr a, de l a st omchus ,
,-
,-

gr. ,- st om c]
stadiu (185 m.) (Ap. X IV,20 ) i stadin ( I C or.IX ,24).
rezisten, rzvrtire (Ev r.IX ,8), seditio ( Fa.15,2) , de la

/ ,
[ l at . st are, opus l ui sedre, ex pri m ac ee ai ide e a st a sus, m pot ri v ? ?? ?? ? ] .
,- cruce (Mt .XXV II, 40) , cu toate sensurile
[vb. a rst i gni , cru ci fi ca (Mt .XX,19 )]
rstignire,crucificare;
oraul crucii/ crucea oraului?
,- stavrofr, purttor de cruce.
a trimite, compus , de unde ,-.
3 ngust, strmt (Mt .V II, 13) [neol . st enogra fi e, st enogram ]
3 tare,solid ( II Tim . II,19 ) st ereo foni e et c.
,- cunun (Mt .XXV II, 29)
,- () piept ( Lc.X V III,1 3) [ neol . st et oscop]
,- semn, pecete, (G al .V I,19) ; ,- clip ( Lc. IV,5) [neol .
st i gm at ].
,- portic ( In. V,2) ; 3 stoic, (filosof) al porticului (din Atena),
[ neol . rbdt or] .
,- element, principiu, stihie (Evr.V,12; Gal . IV,3).
,- gur (Mt .XV,11); Hrisostom, [Ioan] Gur de Aur.
,- stomc ( I Tim .V,23) vezi l at . st mchus car e e rel a i a? ? ?? ???
,- ( II C or.X,4) / ,- ( Lc . II,3 ) i ,- (Mt .XX II,7 )
armat; vb. a lupta, a sluji n armat ( Lc. III, 14) ;
,- otean (Mt .XX V II,27 ).
,- comandant ( Lc.X X II,4 ) [ neol . st rat eg , st rat egi e ]
a ntoarce, rsturna (Mt . V,39); > .
[ neol . anast rof n versi fi c a i e]

,- coloan, stlp s l a v

stlp

, de unde stilit, stlpnic.

cu, mpreun , scris (acomodat) nainte de gutural ( -//-) i nainte de bilabial ( -/-/-);
- se asimileaz la (-, col l go , di n cum (> con ) +l ego );
- cade nainte de , (-, col l ega, -).
,- familie, neam, rudenie (de snge) ( Lc. I,61 ) ; ,- i
,- rud, nrudit (Mc. V I,4; Lc . I, 58), l at . cognat i o, cognat us
di n cum (> con ) +gnat ... [ > rom . cumnat ].

,- simbol, part e car e se pot ri vet e unui nt re g, mi j l oc de re cunoat er e pri n


aso ci ere a, m preun are a ( ) pr i l or, c a o pa rol . Simbolul de
Credin (apostolic sau niceo-constantinopolitan), ndreptar, cod,
sintez a credinei.
,- sfat, consiliu ( Mt .X II,14 )
[vb. - a sftui ,- adunare]
plin de mil ( I Pt . III,8 ) , [ neol . si mpat i e et c.]
[vb. a suferi mpreun (Ev r.IV,15)] .
a fi n acord ( Lc. V,36 ) ; , [neol . si mf oni e ] .
,- sinagoga la evrei (Mt . IV,32 ), dar i adunare a
credincioilor ( II Tes. II,1 i Evr.X,25) foarte rar Biserica)
,- ntrunire (religioas), inde ,- sinaxar.
[vb. - a aduna, a ntruni]
,- sinedriu (Mt .V,22) ; calc dup ebr. sanhedrin (- < , similar lui < - ) vezi etimologia????????
,- sentiment, cunoatere, contiin ( I C or.V III,7 ) , l at . consci ent i a
[ vb. a t i a cunoat e ] .

,- unire, nelegere, minte (Mc.X II, 33)


[vb. a pune la un loc, a nelege]
a lucra mpreun, a colabora (Mt .XV I, 20) ; ,- mpreun
lucrare; ,- tovar de munc [ neol . si nergi e, si nerget i c ].
,- () sinod, sobor s l a v s b o r ; din - cale, drum; consiliu,
conciliu [ l at . conci l i um ]
,- sfritul s v r i t i (mplinirea veacului) (Mt .X III,3 9-40)
[ vb. a m pl i ni (Mt .V II,28 ); el , sfri t ] .

,- chip, nfiare ( I C or.V II, 31); . rasa clugreasc.


,- ruptur, dezbinare (Mt . IX,16 ) , apoi schism; 3
[vb. a sfia].
,- coal ( FA.X IX ,9), i ni i al rgaz , t im p l i ber,
[ vb. a fi l i ber, a ave a r gaz pent ru, a se ocupa de ( I C or.V II,2 )] .
a salva, a mntui m a g h . m e n t e n i , izbvi s l a v. i z b a v i t i (Mt .X IV,30)
[ nu exi st n l at i n; av em si nt agm e ca: sal uum f acere/ f i eri , sal uus esse ; sensul
l ui sal uare est e absol ut prof an]
,- () Mntuitorul ( In. IV,42)
[ n l at . ap are Sal uat or, da r t rz i u? ?? ]

,- salvare, mntuire, 2 mntuitor,


[ l at . sal us ].

,- trup, corp (Mt .XXV II, 58- 59) ; 3 ( Lc. III, 22);
,-

[ 2 nt rup at ; nt rup are ] .


ntreg, sntos (la minte- ) ( I Tim . III,2 ) ; a avea
minte ( Mc.V,15) , ,- nelepciune ( FA. XXV I, 25).

,- ceat s l a v. e t a , categorie , tagm ( I C or.XV,23); ,-


rnduial, rang, otire (rnduit) ( Lc . I, 8; I Cor.X IV,40 ) ,
[vb. (rad. ) a rndui, a porunci; ]
3 umil, modest, smerit s l a v. s m r i t i ; ,- smerenie

( FA. XX,19),

[vb. a cobor, a (a)pleca, a umili (Mt .XX III, 12 )]


,- mormnt, ?, .... <
,- ngropare, nmormntare ( Io an, X II,7 )

[vb. a ngropa (Mat .V III,21 ) , sepelire?? sepulcrum,

2 , desvrit, mplinit (duhovnicete)


[vb. a pune capt, a mplini]
,- capt, el;
,- desvrire, pn la idealul de ndumnezeire ; nlocuiete vechiul ideal: (<
), dat de i ndreptat spre cele lumeti.
, quadragessima, presimi (patruzecimea)
, manus impositio ,,,,
,-
,-
/a (???), cnt de izbnd, tropar
,-,................ ,- , ?
2 ntiprit, gravat
a ntipri, a grava ( II C or.III, 7) , compus
,-

,- ,
/ / , / (?)

,- (Evr.X III,1 ), caritas fraternitatis


,- ?
, ,-, ,-?, , / ,
,-
,-, ,- ( gratia, har)
[ neol . gr. c(h )ari sm, c(h)ari smat i c ] .

,-, ,-, >-, hirotonie ordinatio


,-, , ,-, 3 , ,-
2 , ,- (?), 3 ,
, , Messias (ebr. Mashiah), ,-, ,-
,-???????? + itinerant, pentru un ntreg inut.
este o digram(?) pentru p+s
,- (psaltire...
,- suflet mai degrab spiritul vital, viaa, lat. anima (deosebit de

, lat. animus), sinele cuiva:


(Lc.XII,22).
i
( I In. III,1 6).
Sinonim chiar cu trup/om cf. rom. Un sat de sute de suflete / a venit
toat suflarea.[fr suflare=fr via].
3 sufletesc dar lipsit de , mai degrab animalic
este omul vegetativ, o via lipsit de contiin, opus celui
duhovnicesc, ; de fapt un animal, un dobitoc, cu via,
dar fr suflet. Tradus ambiguu n romna NT.
apoi ( I
C or.II, 14) omul trupesc nu primete cele ale Duhului lui Dumnezeu.
,

i nceputul i sfritul

,- ceas, or, moment, lat. hora (rom.veche oar)


referire la sistemul de msurare a timpului:
12 ceasuri ale zilei (ncepnd de la rsrit 6 dimineaa la noi)
Sutaul Corneliu ( FA. X,4,31) are vedenie la ceasul al 9-lea din zi (ora 3
p.m);
Mntuitorul moare pe cruce pe la ceasul al 7-lea din zi (ora 1 p.m.)? [de
vzut locul].
A se vedea percep ia despre timp, la cei vechi:
- orele zilei, [noaptea poate fi straja - ( Lc.X II,38)]
- anotimpurile
- epocile istorice
De prezentat inscripia paleocretin cu anagram .
Se pot aduga, printre multe altele:
ACATIST, (, - neaezat
CDELNI,
COMIDIE, PROSCOMIDIE, rad.
CONDAC,
CRISTELNI,
ISON (a ine isonul),
MASLU,
PARACLIS,
RACLA,
SIMONIE, Simon din Samaria e vreo legtur cu Apollonios din Tyana? (n
Fapte VIII, 8-18)?

Bibliografie pentru partea filologic

ABEL P.F. des Frres Prcheurs, Grammaire du Grec Biblique , Paris,


Librarie Lecoffre, 1927.
BRLEA G., Introducere n studiul latinei cretine, Ed. <Grai i suflet Cultura Naional>, Bucureti, 2000 2 .
BLAISE Albert, Manuel du latin chrtien , Ed. Le latin Chrtien, Strasbourg,
1955.
CAPIDAN Theodor, Basilica, BOR, LVI,1938.
CREMASCHI Giovanni, Guida allo studio del latino medievale, Lavinia
Editrice, Padova, 1959.
DOBROIU Eugen, Curs de istoria limbii latine , Ed. Universitii din Bucureti,
1994.
FISCHER Iancu, Latina dunrean , Ed. tiinific i Enciclopedic, Buc.,1985.
FRUYT Michele, Recherches sur le vocabulaire latin chrtien: question de
formation des mots, i tot
volumul Latinitas biblica et christiana, Ed.Universidad Europea de
Madrid, Madrid, 1994.
GARCIA DE LA FUENTE Olegario, Introduccin al Latin Biblico y Cristiano,
Ediciones classicas, Madrid, 1990.
GEORGESCU Constantin, Cuvintele Remigrante n Limba Greac , E.U.B.,
2008.
MOHRMANN Christine, Latin vulgaire, latin des chrtiens, latin mdieval,
n Revue des tudes Latines , tome 29, Paris, Klingsieck, 1952.
MOUNCE D.William, Basics of Biblical Greek, Zondervan, Michigan, U.S.A.
PRVAN Vasile, Contribuii epigrafice la istoria cretinismului daco-roman ,
Atelierele grafice Socec & Co., Societate anonim, 1911.
POP Ovidiu, Limba greac veche, Ed. Antet, Bucureti, 2002.
RIEMANN O. - GOELZER H., Grammaire Grecque, Paris, Armand Colin,
1930.
ROERSCH L. - THOMAS P. - HOMBERT J., lments de Grammaire
Grecque, Wetteren, Editions <Cultura>, 1960.
Etc., etc., etc.

S-ar putea să vă placă și