Sunteți pe pagina 1din 3

ECONOMIE SI LEGISLATIE

1. Pretul unei lucrari de constructive, este definit ca fiind:


a. Suma de bani ofertata de catre antreprenor pentru executia lucrarilor de
constructie
b. Suma de bani acceptata de catre beneficiar pentru executia lucrarilor de
constructie
c. Suma de bani rezultata in urma unui proces de negociere intre beneficiar si
executant
d. Contravaloarea costurilor si cheltuielilor pentru executia unei lucrari de
constructive
2. Structura pretului unei lucrari de constructive, cuprinde numai:
a. Costul materialelor, costul manoperei, costul echipamentelor
b. Costuri directe, costuri indirect
c. Costuri directe, costuri indirect, costul organizarii de sabtier
d. Costuri directe, cheltuieli la nivel de santie, cheltuieli la nivel de firma, alte
cheltuieli, beneficiu
3. Pentru evaluarea pretului unei lucrari de constructie, se utilizeaza:
a. Analiza de pret
b. Metoda statistica
c. Metoda pe baza de norme
d. Toate raspunsurile de mai sus
4. Prin consum specific al unei resurse se intelege:
a. Specificarea resurselor care se consuma pentru realizarea efectiva a unui
proces de constructie
b. Cantitatea maxima dintr-o anumita resursa care se poate consuma pentru
executia unei cantitati unitare dintr-un proces de constructie
c. Consumul specific total al resurselor precizate in cuprinsul normei de deviz
d. Definirea resurselor specific care se consuma la executia unei lucrari de
constructie
5. In cazul materialelor care ramin inglobate in lucrare, norma de consum specifica
cuprinde:
a. Consum tehnic, consum tehnologic-organizatoric, pierderi admisibile
b. Consum tehnologic organizatoric
c. Cantitatea de material inglobata in elementul de constructie care se executa
d. Cantitatea de material achizitionata necesara pentru executia lucrarilor de
constructie
6. In cazul materialelor care nu ramin inglobate in lucrare, norma de consum specifica
cuprinde:
a. Consum tehnologic-organizatoric, pierderi admisibile

b. Consum tehnologic organizatoric


c. Cantitatea de material inglobata in elementul de constructie care se executa
d. Cantitatea de material achizitionata necesara pentru executia lucrarilor de
constructie
7. Antemasuratoarea se defineste ca fiind:
a. Masuratoarea volumelor de lucrari necesare a fi executate conform
proiectului
b. Documentatia tehnico-economica prin intermediul careia sunt determinate
cantitatile de lucrari necesare pentru punerea in opera a proiectului si se
identifica normele de deviz corespunzatoare executiei acestor lucrari
c. Documentatia economica prin intermediul careia se identifica resursele
necesare punerii in opera a unui proiect de constructive
d. Documentatia economica prin intermediul careia se calculeaza volumele de
lucrar si costul de executie al acestora
8. Extrasul de material, este definit ca fiind:
a. Documentatia economica prin intermediul careia se calculeaza costul
materialelor aferente executiei unui proiect
b. Documentatia economica prin intermediul careia se identifica si se
calculeaza necesarul de materiale pentru punerea in opera a unui proiect de
constructie
c. Tabel pentru calculul cantitatilor de material necesare unui proiect
d. Documentatie economica prin intermediul careia de achizitioneaza
materialele necesare executiei unui proiect de constructie
9. Extrasul de manopera, este definit ca fiind:
a. Documentatia economica prin care se evidentiaza salariile muncitorilor care
executa un proiect
b. Documentatia economica prin intermediul careia se identifica specializarea si
calificarea muncitorilor si volumul de munca necesar pentru punerea in opera
a proiectului de constructie
c. Se identifica duratele de executie a proceselor de constructie
d. Documentatia economica prin care se stabileste numarul de muncitori pe
fiecare specialitate, necesari pentru punerea in opera a proiectului
10. Devizul analitic calculeaza costul lucrarilor de constructive, utilizind:
a. Consumurile de resurse si preturile specifice acestor resurse
b. Documentatie economica care sintetizeaza structura costurilor de executie a
unui proiect
c. Preturile unitare de deviz
d. Toate raspunsurile de mai sus
11. Pretul unitar de deviz al materialelor, utilizat la intocmirea devizelor pe categorii de
lucrari, cuprinde:
a. Pretul de achizitie al materialelor
b. Pretul unitar de achizitie al materialelor loco furnizor
c. Pretul unitar de achizitie al materialelor loco furnizor fata TVA
d. Pretul unitar de achizitie al materialelor aduse in santier, fara TVA
12. Recapitulatia devizului este documentatia economica prin care:
a. Se calculeaza costurile si cheltuielile pentru punerea in opera a proiectului si
se estimeaza de catre ofertant un beneficiu

b. Se estimeaza taxele si impozitele ce urmeaza a fi achitate de executant


c. Se calculeaza cheltuielile indirecte pentru punerea in opera a unui proiect de
constructie
d. Se determina alte costuri de executie decit cele referitoare la material,
manopera si utilaj