Sunteți pe pagina 1din 12

SECIUNEA a II- a CAIETUL DE SARCINI

ORAUL CLAN
Str. Grii nr.1
JUDEUL HUNEDOARA

CAIET DE SARCINI -EXECUIA SERVICIULUI DE SUPRAVEGHERE TEHNIC


AUTORIZAT (DIRIGINTE DE ANTIER)
PENTRU
OBIECTIVUL DE INVESTITII
LUCRRI SUPLIMENTARE PENTRU PROIECTUL REABILITAREA SITULUI
INDUSTRIAL DE PE FOSTA PLATFORMA INDUSTRIALA CALAN SI PREGATIREA
LUI PENTRU NOI ACTIVITATI
-

Cod CPV - 71520000-9


71521000-6

Mai 2015

1. INFORMAII GENERALE
1.1 ARA BENEFICIAR: ROMNIA
Autoritatea Contractant este ORAUL CLAN
Informaii despre Autoritatea Contractant:
Adresa: strada GRII, nr.1, judeul HUNEDOARA, CUI 5742434
Telefon: 0254/730 223, Fax: 0254/732 954,
email: primariacalan@yahoo.com , site-ul web: www.primariacalan.ro
Persoana de contact: Petru Stanciu.
2. DESCRIEREA GENERALA A PROIECTULUI:
Proiectul LUCRRI SUPLIMENTARE LA PROIECTUL REABILITAREA
SITULUI INDUSTRIAL DE PE FOSTA PLATFORMA INDUSTRIAL CLAN I
PREGATIREA LUI PENTRU NOI ACTIVITI Cod SMIS: 22288 este ncadrat n
Programul Operaional Regional 2007-2013, Axa prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului
de afaceri regional i local, Domeniul de intervenie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale
poluate i neutilizate i pregtirea pentru noi activiti.
Obiectivul acestui domeniu de intervenie l reprezint reabilitarea siturilor industriale abandonate,
interveniile avnd ca scop atragerea investiiilor, revigorarea i dezvoltarea economiilor locale i
regionale.
Amplasamentul:
Amplasamentul este situat in intravilanul localitatii Calan, DN 66, judetul Hunedoara
3. OBIECTIVELE PROIECTULUI:
3.1. Obiectivul general al proiectului:
Prin scopul propus, proiectul contribuie la cresterea calitatii vietii populatiei si a calitatii
mediului inconjurator din zona si reducerea poluarii istorice prin ecologizarea fostei zone
industriale i la dezvoltarea de noi activiti economice n zon.
3.2. Obiectivele specifice ale proiectului:
Reabilitarea si valorificarea economica a unui si industrial poluat si neutilizat de 41,643 ha
apartinand fostei platforme industriale Calan
Crearea unei infrastructuri de afaceri capabila sa raspunda nevoilor locale si regionale de creare
de locuri de munca si stimulare a dezvoltarii afacerilor
4. DESCRIEREA LUCRRILOR
4.1. Descrierea general a lucrarilor :
In ansamblul sau, proiectul este structurat pe 2 capitole (faze):
Faza A: Reabilitarea sitului industrial poluat;
Faza B: Pregatirea sitului reabilitat pentru noi activitati.
In cadrul fazei A a proiectului, lucrarile de reabilitare vizeaza ecologizarea si inlaturarea efectelor
poluarii de pe fosta platforma industriala dezafectata prin activitati de:
Demolare si dezafectare a structurilor existente;
Activitati de depoluare (ecologizare si decontaminare a solului) si a apei freatice;
Gestionarea deseurilor rezultate (periculoase si nepericuloase)
Faza B a proiectului presupune efectuarea urmatoarelor tipuri de lucrari:

Realizarea cladirilor si amenajarilor necesare gestionarii si functionarii unui obiectiv


structurat pe modelul unui parc industrial: sediul administrative, o cladire cu P+3E si anexele
aferente, Casa Poarta care asigura ubn acces controlat in incinta, precum si facilitatile destinate
viitorilor utilizatori, operatori economici pentru activitati de productie si servicii:
Construirea/modernizarea/extinderea infrastructurii rutiere din interiorul structurii de sprijinire a
afacerilor, a drumurilor de acces si a parcarilor;
Construirea/modernizarea/extinderea utilitatilor de baza si a bransamentelor din interiorul
structurii de sprijinire a afacerilor (alimentare cu apa si canalizare, unitati de furnizare a energiei
si a gazului, conectare/bransare la retelele existente in zona);
Construirea imprejmuirilor si a portilor de acces;
Hala de depozitare organizare de santier.
4.2. Descrierea situatiei actuale:
In luna octombrie 2012 au fost demarate lucrarile aferente executarii obiectivului de
investitii reabilitarea sitului industrial de pe fosta platforma industriala Calan si pregatirea lui
pentru noi activitati. In timpul executiei lucrarilor a aparut necesitatea executarii unor lucrari
suplimentare fara a caror realizare obiectivul de investitii nu va putea fi finalizat.
La data prezentei proceduri, lucrarile contractate initial pentru realizarea obiectivului de investitii
sunt executate in proportie de aprox. 90% si cuprind:
Lucrari aferente fazei A:
Demolare a structurilor cuprinse in proiectul tehnic initial;
Management deseuri
Inchidere depozit slam
Realizare platforma desorbtie termica
Desorbtie termica
Depozit gudron stabilizat
Stabilizare gudron
Realizare platforma depozitare temporara
Realizare platforma instalatie stabilizare
Realizare platforma tratare apa contaminata
Tratare apa contaminata
Realizare hala 1 depozit P
Realizare hala 2 depozit P
Lucrari aferente fazei B:
Retele de apa si bransament
Retele canalizare si racord
Retele de gaze naturale
Retea energie electrica si racord
Lucrari de rezistenta cladire administrativa
Lucrari de arhitectura - cladire administrativa
Instalatii sanitare - cladire administrativa
Instalatii electrice - cladire administrativa
Instalatii incalzire- ventilare - cladire administrativa
Instalatie utilizare gaze naturale - cladire administrativa
Terasamente apa-canalizare
Lucrari de imprejmuire
Casa poarta
Drumuri in cadrul incintei
Amenajare intersectie DN 66
Constructii hala organizare de santier

Facem precizarea ca o parte din aceste lucrari, aferente atat fazei A cat si fazei B nu pot fi finalizate
decat dupa executarea lucrarilor suplimentare.
4.3. Descrierea lucrarilor suplimentare ce fac obiectul asistentei tehnice prin diriginti de
santier aferente prezentei proceduri:
Lucrarile suplimentare care trebuie executate in scopul finalizarii obiectivului de investitii sunt
aferente ambelor faze ale proiectului, dupa cum urmeaza:
Lucrari aferente fazei A a proiectului:
Lucrari de demolare/desfiintare si concasare a unor structuri de beton ce nu au putut fi
identificate la faza de intocmire a proiectului tehnic initial;
Tratarea in situ, prin desorbtie termica, a volumului suplimentar de cca. 7700 mc de material
contaminat cu gudron, fata de proiectul initial;
Stabilizarea volumului suplimentar de gudron de cca.6739 mc, fata de proiectul initial si
depozitarea materialului rezultat intr-un depozit cu capacitate mai mare asigurata prin
suprainaltarea depozitului existent si realizarea unui sistem de colectare si descarcare a apelor
pluviale de pe suprafata depozitului de gudron stabilizat;
Realizarea unui sistem de descarcare a apelor pluviale din rigolele perimetrale aferente
depozitului de slam.
Lucrari aferente fazei B a proiectului:
Procurare, montare si punere in functiune ascensor la cladirea administrativa P+3E;
Executare foraj orizontal dirijat pentru subtraversarea DN 66 cu conducta de gaze naturale de
presiune medie;
Racord canalizare menajera;
Realizare instalatii curenti slabi exterior
Realizare instalatii electrice curenti slabi interior si procurare si montare corpuri de iluminat in
cladirea administrativ
Totodata, referitor la lucrarile suplimentare ce sunt supuse supervizarii, facem urmatoarele
precizari:
Lucrarile de rezistenta, arhitectura, instalatii sanitare, termice etc., aferente cladirii
administrative P+3E, parte a contractului initial de lucrari, sunt finalizate in totalitate. In cadrul
contractului de executie a lucrarilor suplimentare e necesar a fi executate, pe de o parte lucrarile de
instalatii curenti slabi interior, procurare si montare corpuri de iluminat, procurare si montare
ascensor, toate aferente cladirii administrative P+3E.
In ceea ce priveste realizarea lucrarilor de instalatii curenti slabi exterior, mentionam ca
traseul acestora intersecteaza rigole si drumuri de incinta care au fost deja execuate in cadrul
contractului initial de lucrari.
Facem mentiunea ca amplasamentul pe care urmeaza a se desfasura lucrarile suplimentare a
fost predat executantului lucrarilor aferente contractului initial si ca pe acest amplasament sunt deja
executate reele de ap, reele de gaz, reele de energie electric pentru distributie si iluminat, alei,
drumuri i platforme betonate, lucrari de constructie, etc. . Aceste lucrari nu au fost predate de catre
executant beneficiarului deoarece nu sunt finalizate in totalitate, finalizarea lor fiind conditionata
de executarea lucrarilor suplimentare.
Prin urmare, constructorul initial este deplin raspunzator de amplasamentul ce i-a fost predat
si de lucrarile pe care le-a executat pana in prezent, fapt ce presupune o conlucrare intre
constructorul initial si constructorul lucrarilor suplimentare, precum si intre dirigintii de santier care
supervizeaza lucrarile initiale si cei care vor fi declarati castigatori in urma derularii prezentei
proceduri.

5. OBIECTIVELE CONTRACTULUI SI REZULTATE


5.1 Obiective generale:
Reabilitarea si valorificarea economica a unui si industrial poluat si neutilizat de 41,643 ha
apartinand fostei platforme industriale Calan
Crearea unei infrastructuri de afaceri capabila sa raspunda nevoilor locale si regionale de creare
de locuri de munca si stimulare a dezvoltarii afacerilor
5.2 Obiectivul specific:
Monitorizarea si supravegherea tehnica autorizat a execuiei lucrrilor pentru asigurarea
realizarii obiectivului de investitii LUCRRI SUPLIMENTARE LA PROIECTUL
REABILITAREA SITULUI INDUSTRIAL DE PE FOSTA PLATFORMA INDUSTRIAL
CLAN I PREGATIREA LUI PENTRU NOI ACTIVITI , din punct de vedere al
parametrilor timp, cost, calitate si siguran .
5.3 Rezultatele ce trebuie obinute:

Lucrri de construcii monitorizate si supervizate .


Program de lucrri monitorizat permanent.
Raport de activitate lunar ntocmit.
Dispoziii de antier emise conform legii.

5.4. Riscuri
Implementarea proiectului si finalizarea obiectivului de investitii pot fi afectate de urmtoarele
riscuri:
- Dificulti de cooperare ntre diferite pri implicate n Proiect (cu referire mai ales la relaiile
dintre Autoritatea Contractant si Prestatorii / Executantii contractelor);
- ntrzieri rezultate la stabilirea unor decizii pe parcursul realizrii procedurilor de achiziii publice
(contestatii, clarificri solicitate asupra anumitor aspecte ale ofertelor etc.);
- Intarzieri rezultate din stabilirea unor decizii referitoare la implementarea contractului de lucrari;
Abilitatea companiilor selectate de a respecta graficele de execuie/prestare a contractelor,
capacitatea acestora de a depi eventuale ntrzieri n fluxul de numerar,
Inabilitatea de a mobiliza resursele umane i materiale necesare n timp util,
Inabilitatea de a recupera eventualele ntrzieri cauzate de piedici interne sau externe;
- Dificulti n depairea mentalitii publicului n ceea ce privete principiul poluatorul platete,
al politicilor tarifare definite i al gradului de suportabilitate perceput de ctre beneficiarii
serviciilor;
- ntrzieri n procesele de atribuire pentru lucrri, servicii i furnizri de bunuri.
- ntrzieri datorate condiiilor de vreme la data implementrii investiiilor.
- ntrzieri datorate lungimii perioadei de primire a avizelor i autorizaiilor .
- Inadvertene n legislaie.
6. ACTIVITI SPECIFICE DE EXECUTAT

6.1 Sarcini specifice ale dirigintilor de antier.


Prestatorul are obligaia de a presta serviciile prevzute n contract cu profesionalismul i

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.


In exercitarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii conform Ordinului
1496/2011, dirigintii de santier au urmatoarele obligatii:
Obligatiile prevazute nu sunt limitative, dirigintele de antier putnd participa in calitate de
reprezentant al investitorului/beneficiarului in toate fazele privind conceperea, proiectarea si
realizarea constructiilor, in limitele atributiilor stabilite prin reglementarile in vigoare si ale
contractului incheiat cu investitorul/beneficiarul.
Dirigintii de santier raspund in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute de lege, precum si in
cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ a lucrailor prevazut in proiecte, caiete
de sarcini, in reglementarile tehnice in vigoare si contracte.
Dirigintii de antier rspund fa de investitor/beneficiar, conform legii, pentru verificarea
realizrii corecte a execuiei lucrrilor de construcii i au n principal urmtoarele drepturi i
obligaii in urmatoarele etape:

A. N PERIOADA DE PREGTIRE A INVESTIIEI:


1. verific existena autorizaiei de construire, precum i ndeplinirea condiiilor legale cu privire
la ncadrarea n termenul de valabilitate;
2. verific concordana dintre prevederile autorizaiei de construire, certificatului de urbanism,
avizelor, acordurilor i ale proiectului;
3. studiaz proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile i procedurile prevzute pentru realizarea
construciilor;
4. verific existena tuturor pieselor scrise i desenate din proiect, inclusiv existena studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize i concordana dintre prevederile acestora;
5. verific existena expertizei tehnice n cazul lucrrilor de intervenii asupra construciilor;
6. verific respectarea reglementrilor cu privire la verificarea proiectelor de ctre verificatori de
proiecte atestai i nsuirea acestora de ctre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
7. verific dac este precizat n proiect categoria de importan a construciei;
8. verific existena n proiect a programelor de faze determinante, precum si a programului de
control al calitatii;
9. verific existena proiectului sau a procedurilor de urmrire special a comportrii n
exploatare a construciilor, dac aceasta va fi instituit;
10. verific existena tuturor avizelor, acordurilor, precum i respectarea prevederilor acestora.
Verifica respectarea prevederilor legale privind documentaia tehnic;
11. preiau amplasamentul si reperele de nivelment i le predau executantului, libere de orice
sarcin si intocmeste procesul verbal de predare-primire amplasament. La predarea-primirea
amplasamentului, va convoca reprezentantii investitorului, executantului, detinatorilor de retele si a
altor institutii necesare a fi prezente cu aceasta ocazie;
12. particip, mpreun cu proiectantul i cu executantul, la trasarea general a construciei i la
stabilirea bornelor de reper; dispune marcarea si protejarea acestora;
13. predau ctre executant terenul rezervat pentru organizarea de antier;
14. verific existena "Planului calitii" i a procedurilor/instruciunilor tehnice pentru lucrarea
respectiv;
15. verific existena anunului de ncepere a lucrrilor la emitentul autorizaiei i la I.S.C.;
16. verific existena panoului de identificare a investiiei, dac acesta corespunde prevederilor
legale i dac este amplasat la loc vizibil;
17. pregateste toate documentele necesare analizei si deciziei, solicitate de investitor, privind
ordinea de efectuare a lucrarilor (planuri coordonatoare privind retelele, etc. ) in intervalul de
executie. Urmareste executia lucrarilor cu administratorii retelelor edilitare ale diferitilor furnizorii
de utiliti.
18. intocmeste scrisorile catre proiectant pentru cereri de completari, coordonari, adaptari la
teren in conditiile incadrarii in valorile si termenele aprobate pentru realizarea lucrarilor,
19. verifica si inainteaza spre aprobare beneficiarului, graficul detaliat de urmarire a executiei

lucrarilor.

B. N PERIOADA EXECUIEI LUCRRILOR:


1. urmresc realizarea construciei n conformitate cu prevederile autorizaiei de construire, ale
proiectelor, caietelor de sarcini, contractului i ale reglementrilor tehnice n vigoare;
2. verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate (existenta documentelor de
atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile din certificatele de calitate, din
contracte, din proiecte);
3. interzic utilizarea produselor pentru construcii fr certificate de conformitate, declaraii de
conformitate sau agrement tehnic;
4. interzic utilizarea de procedee i echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente
tehnice la care avizul tehnic a expirat;
5. verific respectarea tehnologiilor de execuie, aplicarea corect a acestora n vederea asigurrii
nivelului calitativ prevzut n documentaia tehnic i n reglementrile tehnice;
6. verific respectarea "Planului calitii", a procedurilor i instruciunilor tehnice pentru lucrarea
respectiv;
7. interzic executarea de lucrri de ctre personal necalificat;
8. particip la verificarea lucrrilor ajunse n faze determinante;
9. efectueaz verificrile prevzute n reglementrile tehnice, semneaz i tampileaz
documentele ntocmite ca urmare a verificrilor, respectiv procese-verbale n faze determinante,
procese-verbale de recepie calitativ a lucrrilor ce devin ascunse etc.
10. urmareste executarea tuturor probelor si verificarilor prevazute in proiect, in caietele de
sarcini si in normativele in vigoare;
11. asist la prelevarea de probe de la locul de punere n oper;
12. transmit ctre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizrile proprii sau ale participanilor
la realizarea construciei privind neconformitile constatate pe parcursul execuiei;
13. informeaz operativ investitorul privind deficienele calitative constatate, n vederea
dispunerii de msuri i, dup caz, propun oprirea lucrrilor;
14. urmresc respectarea de ctre executant a dispoziiilor i/sau a msurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;
15. verific, n calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale n cazul
schimbrii soluiilor tehnice pe parcursul execuiei lucrrilor;
16.cere executantului, dup caz, sistarea execuiei, demolarea sau refacerea lucrrilor executate
necorespunztor, n baza soluiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege
pentru elaborarea acestora;
17. urmareste realizarea executiei lucrarilor conform termenelor stabilite in graficul de executie
aprobat de beneficiar;
18.urmrete realizarea lucrrilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuiei acestora,
admind la plat numai lucrrile corespunztoare din punct de vedere calitativ;
19. efectueaza in numele investitorului activitatea de verificare si decontare a lucrarilor
executate. n calitate de imputernicit al investitorului, verifica situatiile de plata aferente cantitatilor
de lucrari real executate din devizele pe categorii de lucrari a devizului oferta anexat la contract, pe
baza caietelor de masuratori, a facturilor pentru materiale si a documentelor doveditoare pentru
tarifele de manopera, transport si utilaje, verifica modul de actualizare a situatiilor de plata conform
normelor in vigoare si se prezinta impreuna cu constructorul la investitor in vederea insusirii si
decontarii acestora;
20. analizeaza, avizeaza si prezinta spre aprobare beneficiarului toate modificarile aparute pe
parcursul executiei lucrarilor,
21.asigura implementarea unui sistem propriu de asigurare a calitatii de catre investitor,
utilizator, in activitatile ce privesc realizarea constructiilor pentru care presteaza activitatea de
consultanta,
22. asigura imagini foto cu starea iniial a sitului industrial, pe parcursul executiei lucrarilor cat

si la finalizarea lucrarilor,
23.urmareste saptamanal incadrarea in graficele de executie si raporteaza investitorului,
24.participa la verificarea lucrarilor pe faze de executie si dispune masuri pentru asigurarea
efectuarii de catre executant a tuturor verificarilor de calitate stabilite de normele tehnice si caietele
de sarcini.
25. anun I.S.C. privind oprirea/sistarea executrii lucrrilor de ctre investitor/beneficiar pentru
o perioad mai mare de timp, exceptnd perioada de timp friguros, i verific punerea n siguran a
construciei, conform proiectului;
26. anun I.S.C. privind reluarea lucrrilor la investiiile la care a fost oprit/sistat executarea
lucrrilor de ctre investitor/beneficiar pentru o perioad mai mare de timp, exceptnd perioada de
timp friguros;
27. preiau documentele de la constructor i proiectant i completeaz cartea tehnic a construciei
cu toate documentele prevzute de reglementrile legale;
28. urmresc dezafectarea lucrrilor de organizare de antier i predau terenul deintorului
acestuia.
29. particip la montare i PIF lift

C. LA RECEPIA SI IN PERIOADA DE GARANTIE LUCRRILOR:


1. participa la receptia lucrarilor, asigur secretariatul comisiei de recepie la terminarea
lucrrilor i ntocmesc actele de recepie; la receptia la terminarea lucrarilor va intocmi si o fisa
tehnica a obiectivului, dupa un model primit de la investitor, insotita de fotografii cu toate etapele
semnificative de derulare a obiectivului, pe hartie si suport magnetic;
2. urmresc soluionarea obieciilor cuprinse n anexele la procesul-verbal de recepie la
terminarea lucrrilor i ndeplinirea recomandrilor comisiei de recepie; dupa receptia la
terminarea lucrarilor, dirigintele de antier urmareste rezolvarea remedierilor cuprinse in anexa
procesului -verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in cel mult 90 zile de la acceptarea acesteia;
3. daca executantul nu isi respecta obligatiile contractuale, dirigintele de antier are obligatia
de a-l soma pentru a se incadra in clauzele contractuale,
4. dirigintele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la defectiunile care au
aparut in perioada de garantie si pe care executantul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, daca
acestea s-au datorat nerespectarii clauzelor contractuale de catre executant,
5. urmareste comportarea constructiilor si instalatiilor in perioada de garantie.
6. predau ctre investitor actele de recepie i cartea tehnic a construciei dup efectuarea
recepiei finale.

6.2 ALTE OBLIGAII I RESPONSABILITATI


6.2.1 Dirigintii de santier au urmatoarele obligatii:
Sarcina 1 Realizarea sistemului de comunicare si raportare
Dirigintele de santier va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre toate
partile implicate. Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintelui de santier cu una, mai multe sau cu
toate partile mentionate mai jos:
beneficiar / echipa de implementare a proiectului
contractor
proiectanti
Inspectoratul de Stat in Constructiilor
detinatorii de utilitati
Organismul intermediar ADR Vest si Autoritatea de Management POR
alte organisme care pot avea legatura cu derularea proiectului
Dirigintele de santier va avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucru lunare,
precum si ori de cate ori este nevoie in timpul executiei lucrariulor, cu benenficiarul si
constructorul, pentru care se vor consemna in minuta sedintei toate discutiile purtate.
Dirigintele de santier va intocmi si transmite investitorului/beneficiarului rapoarte lunare

asupra derularii lucrarilor, sub forma situatiilor de lucrari, precum si rapoarte lunare care vor trebui
sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate in luna raportata si sa descrie, din punct de vedere
financiar si fizic, stadiul lor curent.
In cadrul raportului lunar se vor face referiri la urmatoarele aspecte, fara limitare la acestea:
graficul si descrierea lucrarilor si bunurilor (marerialelor) fiecarei etape
comparatia intre evolutia planificata a lucrarilor si cea realizata inclusiv procentajul obtinut
privind finalizarea fiecarei activitati.
Progresul lucrarilor conform diagramei Gantt si documentatiei aprobate, detalierea tuturor
lucrarilor executate in luna raportata si sa descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul
lor curent.
Capitol distinct referitor la monitorizarea decontarilor.
Dirigintele de santier va intocmi si transmite investitorului/beneficiarului raportul final care
va cuprinde:
detalii si explicatii asupra serviciiilor asigurate de catre Dirigintele de santier pe parcursul
desfasurarii contractului de servicii
detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol special dedicat
receptiei la terminarea lucrarilor
Sarcina 2 Monitorizarea programului de lucrari
Dirigintele de santier va solicita constructorului lunar, anterior lunii de referinta, defalcarea
programului de lucrari cu incadrarea in Graficul de esalonare a lucrarii. Acesta va fi verificat si
avizat de catre Dirigintele de santier si inaintat beneficiarului.
Sarcina 3 Controlul financiar al comntractului
Dirigintele de santier va avea responsabilitatea certificarii documentelor depuse pentru plata
intermediara a lucrarilor executate de constructor in cadrul contractului de lucrari.
Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori.
Lucrarile real executate vor fi in concordanta cu documentatia tehnica, parte a contractului de
lucrari si dispozitiile de santier / notele tehnice emise de proiectant, avizate de dirigintele de santier
si aprobate de catre beneficiar.
Pentru lucrarile ce devin ascunse masuratorile se fac la finalizarea acestora, oadata cu
intocmirea procesului verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse.
Dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fara a fi
verificate si ori de cate ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale lucrarlor ce devin
ascunse si va dispune refacerea lor daca este cazul. In cazuil in care se va constata ca lucrarile sunt
necorespunzatoare, costurile implicate vor fi suportate de catre cosntructor.
Sarcina 4 Completarea jurnalului de santier
Drigintele de santier are obligatia de a deschide Jurnalul de santier al lucrarii si de a
inregistra toate informatiile relevante care ar putea , la un moment dat, sa se dovedeasca foarte utile
pentru rezolvarea problememlor de orice natura sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea
aparea cu privire la executia lucrarilor.
In Jurnalul de santier, Dirigintele va inregsitra cu acuratete urmatoarele date si informatii:
lucrarile executate si locatia acestora
echipamentele, materialele si forta de munca utilizate
conditiile meteorologice in care se executa lucrarile
evenimente aparute
defectiuni aparute la echipamente si utilaje
orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfasurarea executiei lucrarilor.
Sarcina 5 Emiterea dispozitiilor de santier
Dirigintele de santier verifica si vizeaza dispozitiile de santier / note tehnice fara a modifica

proiectul, caietele de sarcini sau listele de cantitati. Aceste dispozitii se emit numai in vederea
respectarii de catre constructor a clauzelor contractuale.
Dirigintele de santier are obligatia de a emite Notele de constatare ori de cate ori situatia o
va impune. Notele de constatare vor fi inaintate proiectantului (care asigura asistenta tehnica) si
beneficiariului.
Dirigintele de santier are obligatia de a urmari punerea in practica de catre constructor a
Dispozitiilor de santier emise de proiectant, avizate de dirigintele de santier si aprobate de catre
beneficiar.
In cazul in care dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectarii prevederilor din
documentatia tehnica de executie, lucrarile prevazute in acestea se vor executa pe cheltuiala
constructorului.
6.2.1 Dirigintii de santier au urmatoarele responsabilitati:
Dirigintele de santier va raspunde fata de cel pe care il reprezinta pentru asigurarea
verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor.
Alte prevederi:
provocarea de avarii si daune la constructii si instalatii sau nerespectarea normelor privind
protejarea acestora din cauza neurmaririi si necorelarii de catre Diriginte a executarii lucrarilor,
vor fi suportate integral de acesta.
Lucrarile executate necorespunzator si care poarta viza de buna executie a Dirigintelui vor fi
refacute pe cheltuiala Dirigintelui de santier
avizarea de catre dirigintele de santier a unor lucrari, in fapt nerealizate de catre Constructor
duce automat la rezilierea contractului de drept, fara somatie, punere in intarziere sau judecata si
a suportarii contravalorii acestora in cazul in care Beneficiarul a efectuat plata. Plata
contravalorii lucrarilor achitate de beneficiar din vina Dirigintelui de santier va fi recuperata de
la Dirigintele de santier.
Prestatorul va indeplini toate atributiile si obligatiile Dirigintelui de santier prevazute in
Procedura de autorizare a Dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul nr. 1496/13.05.2011, cu
modificarile si completarile ulterioare, al Ministrului Dezvoltarii Regionale si turismului,
respectiv cele care decurg din calitatea sa de Diriginte de santier, chiar nespecificate in cate
normative dar subntelese si accesorii obligatiilor expres statuate prin dispozitiile legale sau cele
contractuale.
Prestatorul are obligatia instiintarii Beneficiarului cu privire la orice problema existenta sau
potentiala care poate aparea in legatura cu contractul de lucrari si propune recomandari pentru
posibile solutii.
Prestatorul va participa la toate intalnirile organizate de antreprenor sau beneficiar, pe santier
sau la sediul beneficiarului
Prestatorul trebuie sa-si dimensioneze echipa de diriginti de santier, in functie de volumul
lucrarilor care se desfasoara pe santier
7. LOGISTIC I SINCRONIZARE
7.1 LOCAIE
Oraul Clan, Judeul Hunedoara, Regiunea Vest, Romnia
7.2 DATA DE NCEPERE I PERIOADA DE EXECUIE
Data fixat pentru ncepere este data semnrii contractului i perioada de execuie a contractului
va fi:
perioada de derulare a contractului de lucrri ncepnd de la data semnrii contractului

Menionam ca perioada de execuie a contractului se poate modifica datorita urmtorilor


factori: - prelungiri ale contractului de lucrri
- perioada de remediere a defectelor prevzuta in anexele la PV de recepie la terminarea
lucrrilor
- ntreruperi ale perioadei de execuie a lucrrilor ca urmare a condiiilor atmosferice
nefavorabile.
8. CERINTE PERSONAL
Calificri si abiliti
- Atestare ca diriginte de antier in urmtoarele domenii de autorizare:
-2.2 Constructii civile, industriale si agricole categoria de importanta C
-8.1 Instalatii electrice
-9.2 Reele sanitare, termoventilatii
-9.1 Retele electrice
-9.3 Reele de telecomunicaii
Observaie : Ofertantul poate propune mai muli specialiti care s acopere domeniile de atestare
cerute.
Experiena profesionala generala
Experiena profesionala specifica
Lucrrile de ecologizare aferente fazei A a proiectului vor fi supervizate de ctare dirigintii de
santier atestati pe domeniul 2.2 - Constructii civile, industriale si agricole categoria de importanta
C.
9. RAPOARTE. CERINTE DE RAPORTARE
Dirigintele de antier va prezenta:
Rapoarte lunare de progres ale lucrrilor
Raport Final
Rapoartele vor cuprinde urmatoarele informaii:
Stadiul lucrrilor atins de la nceputul execuiei i lucrri executate in luna in curs;
ncadrarea in graficul de execuie
Informaii financiare: total valoare contract, decontat total, decontat in luna crt., rest de plata,
garanie de buna execuie constituita,avansuri pltite;
Informaii despre calitatea lucrrilor, existenta PV de lucrri ascunse efectuarea fazelor
determinante conform planului de control vizat de ISC;
Probleme ntimpinate si propuneri de rezolvare ;
Rapoartele vor fi succinte si vor prezenta situaia clara din antier;
Raportul Final va fi predat: dup recepia la terminarea lucrrii i (daca este cazul) dup
ntocmirea PV de soluionare a defectelor menionate in anexele la PV de recepie la terminarea
lucrrilor;
Rapoartele vor fi prezentate si predate Managerului de Proiect in 2 exemplare, redactate in
limba romana.
10. INFORMATII SUPLIMENTARE
Proiectul Tehnic, inclusiv caiete de sarcini aferente obiectivului de investitii "Lucrri
suplimentare la proiectul reabilitarea sitului industrial de pe fosta platforma industriala Calan si
pregatirea lui pentru noi activitati" sunt disponibile in SEAP, www.licitatie.ro, la sectiunea
Documentatie si clarificari a anuntului de participare nr. 159005/22.04.2015.

S-ar putea să vă placă și