Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

1. Clasificarea actual a bolilor cerebrovasculare...........................................................


2. Particularit i etiologice i profilactice ale accidentelor vasculare cerebrale legate
de sex i vrst .................................................................................................................
2.1. Accidente vasculare cerebrale la femei....................................................................
2.2. Accidente vasculare cerebrale la tineri.....................................................................
2.3. Accidente vasculare cerebrale la vrstnici................................................................
3. Tehnici i metode n kinetoterapie...............................................................................
3.1. Tehnici kinetologice de baza....................................................................................
3.1.1. Tehnici akinetice....................................................................................................
3.1.2. Tehnici kinetice.....................................................................................................
3.2. Stretching..................................................................................................................
3.3. Tehnici de transfer....................................................................................................
3.4. Tehnici de facilitare neuromuscular proprioceptiv (FNP)....................................
3.4.1. Tehnici FNP generale............................................................................................
3.4.2. Tehnici FNP specifice............................................................................................
3.4.2.1. Tehnici pentru promovarea mobilit ii...............................................................
3.4.2.2. Tehnici pentru promovarea stabilit ii................................................................
3.4.2.3. Tehnici pentru promovarea mobilit ii controlate..............................................
3.4.2.4. Tehnici pentru promovarea abilit ii..................................................................
3.5. Metode n kinetoterapie............................................................................................
3.5.1. Metode de relaxare................................................................................................
3.5.1.1. Metoda Jacobson................................................................................................
3.5.1.2. Metoda Schultz...................................................................................................
3.5.2. Metode de educare/reeducare neuromotorie..........................................................
3.5.2.1. Conceptul Bobath...............................................................................................
3.5.2.2. Metoda Brnngstrom..........................................................................................
3.5.2.3. Conceptul Vojta..................................................................................................
3.5.2.4. Conceptul Castillo Morales................................................................................
3.5.2.5. Metoda Frenkel...................................................................................................
3.5.3. Metode de facilitare neuro-proprioceptiv ............................................................
3.5.3.1. Metoda Margaret Rood.......................................................................................
3.5.3.2. Metoda Kabat......................................................................................................
3.5.4. Metode de reeducare postural ..............................................................................
3.5.4.1. Metoda Klapp.....................................................................................................
3.5.4.2. Metoda von Niederhoeffer..................................................................................
3.5.4.3. Metoda Schroth...................................................................................................
3.5.5. Metode de recuperare a afec iunilor lombare........................................................

9
22
22
25
27
39
39
39
43
55
61
65
67
69
69
72
73
73
74
75
75
76
78
80
82
85
87
91
92
92
94
100
100
101
103
104

3.5.5.1. Metoda Williams................................................................................................


3.5.5.2. Metoda McKenzie..............................................................................................
4. Tratamentul fizical-kinetic i recuperarea n hemipareza spastic ..............................
4.1. Principalele sindroame somatomotorii.....................................................................
4.1.1. Sindromul somatomotor pur..................................................................................
4.1.2. Sindroamele somatomotorii extrapiramidale.........................................................
4.1.3. Sindromul de coafectare periferic osteo-articular i musculo-tendinoas .........
4.1.4. Sindromul psiho-afectiv, parte integrant a comportamentului motor al
bolnavului hemiparetic spastic de etiologie vascular cerebral .....................................
4.2. Mijloace terapeutice specifice medicinii fizice utilizate n recuperarea neuromotorie a bolnavului hemiparetic spastic de etiologie vascular cerebral .....................
4.2.1. No iuni de kinetoterapie clasic aplicat n recuperarea neuro-motorie a
hemiparezelor spastice de cauz vascular cerebral ......................................................
4.2.2. Tehnici de facilitare i metode speciale de recuperare neuro-motorie n
hemipareza spastic de etiologie vascular cerebral ......................................................
4.2.3. Elementele de electroterapie cu referire direct la recuperarea sechelelor neuromotorii ale bolnavilor cu hemiparez spastic de etiologie vascular cerebral .............
4.2.4. Ortezarea n recuperarea deficitului neuro-motor al bolnavilor cu hemipareza
spastic de etiologie vascular cerebral .........................................................................
4.2.5. Terapia ocupa ional n recuperarea hemiparezei spastice de etiologie vascular
cerebral ...........................................................................................................................
4.2.6. Schem orientativ de recuperare neuro-motorie a bolnavilor hemiplegici..........
4.2.6.1. Recuperarea func ional a membrului superior hemiplegic...............................
4.2.6.2. Recuperarea func ional a membrului inferior hemiplegic i a mersului...........
4.2.6.3. Analiza mersului la hemiplegici.........................................................................
Bibliografie......................................................................................................................

104
106
110
111
111
112
123
132
135
135
144
159
164
173
180
190
199
200

207

S-ar putea să vă placă și