Sunteți pe pagina 1din 10
Cinstiyi Parinyi, Ernditi Profesor. Doamnelor si Domnilor, Jubiti student qi studenie, in sosastt cuvintare a noastra ne vor conicentea supra earaaterdhll al dmgostel. Ne vom reteri in e Aceasti vorbire despre dragoste nu este simplu propriu zis falsi, el ir pentru manti ingelitoare gi periewloass pentru viata credinclogilor $1 chi despre dragoste, de , cind este autonomizaté faja de credinja Bisericil, eat de vreme ce, conform cuvantului biblic, “tot ce nu-i din credinya este pacat” ( contestabil adeviir biblic faptul e& eredinga viu trditd in Dumnezeu Este un i Hristos, in timp ce -virtuted Sffinteet constituie fundamentul v (ayionveu}iarixt)) @ dragostci leagé ca o cinghtoare structurala intreaga consteug| sens biblic — este carac deplinstatea si desdvirgirea ci. [ se destrama dai ‘legiturai a desivarsirii” (Col. 3, 14). Si aceasta deoarece toa dragoste, Dragostea — spune sffintul loan Gurii de Aur = nu a fost numiti culme a vim legaturi a lor, Iueri ce este gi mai important, ca Imbinare a celor ce constituie’d (PArinji Greet ai Bisericii (PGB) 22, Omilia 9, p. 240). e dreapta credinja in mod separat. Dar si yedem mai intdi cum se injele, Dreapla oredinfa este formulati infailibil in dogmele Bisericli, Dogmele ei, De aceea, in nici un caz nu este delimiteazd confinutul sfant-duhoynicesc al fie contestaté dreptatea credinfei Bisericii, ins& nici sh fie s¢ atl de citre Vredn oricat de institufional, nici de cftre vireo persoand se important a Hare o doyind wirtimbn, ginger si fe, $0 nuveredt eineve Aur Dimpotriva, evedine adovatl, chint gi omunel cine se Upach deept InvatA ct) Tui 0 (PO 62, 610-611) alnte 1a ¥ Dreaptn credinfa th sing are un foarte profund earseter gogseold) Tnsewmind practic ch firl drowptt credinj® nition) nu powte Aven WeeEH atristied yl th: Dubul flint AltA, care provine din partie fal Dunmezcu, Conforn aceastl Cunnonytere est ey revelate $i weredingiosului In energlile dumnez indumnézeitonre a Dumneze ener Gl prin excelent prictic, de vreme ce te poirturisit Th mod r a miintuilt’ At pentri crest v4 Se POTS Ft constitiie premiza a mintui Gurl de Aur 59) conform cu af | Totodata, patristic’ in Dokl evlaviei (PGB 30, 333). In cadiil Bisedl constitule fundament wil rind, Ca expresic trhitt Hinjei. Cu alte cuvint ia credinclogitor, Ti sreciitudines vicjli ak Hie ee dlox se leap inos — Patriarhul ort Hi se! potrivests print sinte tiv (veat Bneomion a Sfanitil In toologic, ndietl poate $4 aibay a ful Dom of Ap, Pavel te este eretic, sau mai itt, care’ exis ire cu Dunmeraut 1 energic necreati jubire imine tn mmnNeeeu este uifigeren tubidil necieate » lui Dutnneeed gu’ Dunioeye Hesperiat’c8, potrivit revetapiol tui Dumnezed, ettra om, dominant {hpi de toate celelalte energli necreate ale Sale, cares Synod arian pematorial’, bucur fimina dumne ppacea, vare-L stipinese exigteny iva tub ie Cajnuoyat wiciig), Clim este de exeripla Ih newe AL om con mal preyuy de mint Won NeereaN, © Sale necreat inexptim Potrivit:cu aceasta experi paces yliduri gxintenfiale den duhovnigeyti, care clarviziune duhoy muljumitoare, tra 5! iucrnit’ in mod necrent de vBtre experlenta tai depageste pindire: srimall de clitre plurthial inexpriniabil Inca este fe dupa sf, Gri e chine 41 ahunel e un CaRaGher Nee Insa, d mod harismat in mod explicit rentuti, Lot ‘eum se Intl migte fie tn doir reprogabil = in dor ui ‘ adict ceprobab ac In cagl der petrece In acest cax de yrer in-ail ile Tui «tip fies arati “normele" (p sive. Agr nl zic nvest cadny, AYAL ¢ fu sunt deternianlte “normele” fi juridi¢e, sti tregil Hamby ripturi ale Bisericli noastre, din gare nl se spune zeu) #1 peatru EI" (Col. 1, 16), este conformé cu "hore Dprereatulel of ‘obela” pentra 0 sigur Frereat stu necreat nl dragostei, Cu alte ccvinte, divilig credinciogilor rou nivelul cunogtinfelor de ee ire sii in modul simplu saw savant uy Staretu Harismatic dar putin invsjat fosifIsihistul,, Gell pele al Vietii wseetice in Hrisic imit cele dumnezelegtl cud ide fj deosedeste c dragosiea creat de cea necrealll Giprima este posibila Maier! Chel Au se Thee prin lucricile nowstre, 1 Dipl) find voim si dupa cum voir Tisus, Care oc a i iegie, dupa cum yoleste Isthastul, Martur I A, Scrisoure clitre tn pus $i ve lamuri Starejul: "Nimeni t exprime singur Continutall geela cra Dumpezeu in In realitate, prin limba om ase Va Vv: Isthastal, Marturii din + onahale; Scrip despre cea necreati, care s¢ < Gredinciosul ts irfirea iubirii n pumire De experieres propia