Sunteți pe pagina 1din 10

2.

PRINCIPIUL ZERO AL TERMODINAMICII


Principiul zero al termodinamicii a fost enun at de Maxwell n 1891, dup ce Clausius,
n 1850, reformulase enun urile i numerotase principiile nti i al doilea, iar aceste denumire
erau deja utilizate curent. n aceste condi ii, deoarece principiul descoperit de Maxwell trebuie
enun at, n ordine logic , naintea principiului nti, i-a fost atribuit num rul zero.
Dup cum a ar tat Sommerfeld (1962), enun area fiec rui principiu al termodinamicii
necesit introducerea unui nou parametru de stare, care nu este definit n nici un alt domeniu al
tiin ei. Pentru enun area principiului zero este necesar definirea temperaturii ca parametru de
stare, aceasta fiind una dintre no iunile fundamentale ale termodinamicii. Principiul zero al
termodinamicii permite fundamentarea logic a definirii sc rilor de temperatur i a aparatelor
de m sur numite generic termometre.
No iunea de temperatur i mai ales de cald i rece exist de mult n limbajul comun,
senza ia psihofiziologic de cald i frig, foarte subiectiv de altfel, fiind un mijloc de estimare a
temperaturii, dar n nici un caz de m surare a acesteia. ncerc ri de a construi aparate care s
pun n eviden modific ri ale temperaturii au existat nc din antichitate, dar procesul de
m surare presupune definirea unei unit i de m sur i a unei sc ri de valori pentru m rimea
respectiv i etalonarea corespunz toare a aparatului de m sur . Primele dispozitive cunoscute
care puneau n eviden modific ri ale temperaturii au fost construite de Filon din Bizan (sec.
III i II .C.) i de Heron din Alexandria (sec. I .C.), acestea fiind ns doar termoscoape, nu
termometre. La mijlocul secolului XVII d.C. au ap rut primele termoscoape cu coloan de
lichid, care au dus la definirea primelor sc ri empirice de temperatur i la construirea primelor
termometre, care nu mai erau influen ate i de varia iile de presiune. Revenirea la termometrele
cu gaz (n sec. XVIII d.C.) a dus la apari ia conceptelor de gaz ideal i temperatur absolut .
Istoricul acestei evolu ii este foarte bine sintetizat de Stoian i Valeria Petrescu (1983), ntr-o
prezentare pl cut , care poate constitui o lectur interesant chiar i pentru nespeciali ti.
2.1 Temperatura
Pentru a introduce logic, printr-o metod deductiv , un nou parametru de stare, se pot
face experien e cu o instala ie de tipul celei prezentate n figura 2.1.
Instala ia const din dou incinte A i B, desp r ite
perete metalic
de un perete metalic rigid foarte sub ire i izolate fa de
sub
ire
(diatermic)
p
mediul nconjur tor prin pere i rigizi gro i dintr-un material
pA
B
poros. n fiecare dintre cele dou incinte se poate introduce
orice cantitate dorit dintr-un anumit gaz. Volumele celor
B
A
dou incinte (VA i VB) se cunosc, iar presiunile gazelor din
interiorul acestora (pA i pB) pot fi m surate. Modificnd
masele de gaz din interior (mA i mB), se vor modifica i
volumele specifice ale celor dou sisteme (vA = VA/mA i
perete gros poros (adiabatic)
vB = VB/mB), cu toate c volumele totale nu se modific . Se
pot deci modifica st rile termodinamice ale sistemelor A i B
Figura 2.1: Echilibrul termic pentru realizarea experien elor descrise n continuare.
Ini ial se introduc n incintele A i B masele mA1 i mB1 (cunoscute) din dou gaze
diferite. n fiecare incint se stabile te cte o stare de echilibru ini ial , cu parametrii de stare vA
i pAi, respectiv vB i pBi. Ulterior, se constat ca presiunile din cele dou incinte ncep s se
modifice (masele i deci i volumele specifice r mn constante, sistemele A i B fiind nchise).
Dup un anumit timp, numit timp de relaxare, se constat c presiunile din incintele A i B
r mn constante, stabilizndu-se la valorile pAf i respectiv pBf, diferite de valorile ini iale din

15
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

fiecare incint i n general diferite ntre ele (pAf pAi, pBf pBi i pAf pBf). Deci n final se
stabile te o nou stare de echilibru n fiecare sistem, precum i n sistemul compus (A+B), care
r mne stabil n continuare indiferent de modific rile care apar n mediul nconjur tor.
Din analizarea acestui experiment simplu se pot trage mai multe concluzii i se pot
introduce unele no iuni specifice studiului termodinamicii.
n starea ini ial , sistemele A i B, de i erau fiecare n cte o stare de echilibru, nu erau
i n echilibru ntre ele, deoarece aceste st ri ini iale se modific f r o interven ie din exterior.
Ele nu pot interac iona cu mediul nconjur tor, deoarece dup trecerea timpului de relaxare
st rile lor nu se modific , indiferent de modific rile care apar n mediul nconjur tor. nseamn
c sistemele A i B interac ioneaz numai ntre ele. Peretele metalic sub ire care separ cele
dou incinte fiind rigid, el nu se deplaseaz la scar macroscopic , deci nu exist interac iune
mecanic ntre sistemele A i B, dup cum nu exist nici alte tipuri de interac iuni, definite n
alte domenii ale tiin ei (de exemplu interac iune electric sau magnetic ). Interac iunea dintre
cele dou sisteme are loc la scar microscopic i se nume te interac iune termic . Starea de
echilibru care se stabile te n sistemul compus (A+B) n urma interac iunii termice se nume te
stare de echilibru termic. Un perete care permite interac iunea termic se nume te diatermic, iar
un perete care nu permite acest tip de interac iune se nume te adiabatic. Peretele metalic
sub ire este un bun exemplu de frontier diatermic , iar peretele gros i poros de frontier
adiabatic . Evaluarea cantitativ a interac iunii termice se va studia n cadrul principiului nti
al termodinamicii, iar evaluarea calitativ n cadrul principiului al doilea al termodinamicii.
Conform postulatului de stare, orice stare de echilibru a unui sistem termodinamic este
complet determinat de valorile a doi parametrii de stare independen i, de exemplu presiunea i
volumul specific. n ambele sisteme presiunile se modific n transformarea de la starea ini ial
la starea final , n timp ce volumele specifice r mn constante. n concluzie exist un alt
parametru de stare care trebuie s se modifice n ambele sisteme n timpul acestei transform ri i
care n starea ini ial avea valori diferite n sistemele A i B, iar n starea final are aceea i
valoare n ambele sistemele, astfel nct sistemul compus (A+B) s ajung ntr-o stare de
echilibru termic. Acest parametru se nume te temperatur i se va nota provizoriu cu (nu
cu t sau T, deoarece nu este nc definit o scar de temperaturi). Temperatura este un
parametru intensiv deoarece ntr-o stare de echilibru are aceea i valoare n tot sistemul, deci nu
depinde de masa acestuia. Se poate acum da o defini ie sintetic a temperaturii.
Temperatura unui sistem este un parametru de stare intensiv care arat dac acesta
se afl sau nu n echilibru termic cu un alt sistem sau cu mediul nconjur tor.
Pentru fiecare pereche de valori ale presiunii i volumului specific n oricare din cele
dou sisteme exist o singur valoare a temperaturii n sistemul respectiv, dat de ecua ia de
stare = (p, v). Pentru un anumit sistem se pot atribui valori numerice temperaturii n unele
st ri de echilibru, ceea ce nc nu nseamn ca a fost definit o scar de temperaturi. Dac se
alege de exemplu sistemul B, pentru o stare de echilibru determinat de valorile pB i vB, se
poate atribui temperaturii valoarea B1.
Se poate realiza un set de experimente n care starea de echilibru termic a sistemului
compus (A+B) s se realizeze astfel nct starea final a sistemului B s fie aceea i, deci n care
parametrii de stare ai sistemului B s aib valorile pBf1, vBf1 i respectiv Bf1 = (pBf1, vBf1), dar
n care st rile finale ale sistemului A sunt diferite, determinate de perechile de parametri de stare
(pAf1, vAf1), (pAf2, vAf2), (pAf3, vAf3) etc. n toate aceste st ri ale sistemului A temperatura are este
aceea i cu a sistemului B, adic Bf1.

16
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Dac se reprezint n diagrama p-v toate


st rile de echilibru ale sistemului A n care acesta are
temperatura Bf1, se constat c ele formeaz o
curb . Curba astfel ob inut se nume te izoterm i
reprezint totalitatea st rilor sistemului A n care
aceasta are aceea i temperatur cu sistemul B aflat n
starea cu temperatura Bf1 = (pBf1, vBf1). Se poate
ridica grafic o familie de izoterme ale sistemului A,
pentru valori diferite ale temperaturii sistemului B
( Bf2, Bf3 etc.). Se constat c ele sunt curbe care nu
se pot intersecta, deoarece n nici o stare de echilibru
temperatura nu poate avea dou valori diferite.
Figura 2.2: Izoterme ale sistemului A
Analog se poate ridica grafic i familia de
izoterme ale sistemului B. Se pot determina in
diagrama p-v izotermele corespondente ale celor dou sisteme, respectiv izotermele pentru care
temperatura are aceea i valoare n ambele sisteme. Se constat c forma curbelor nu este
identic pentru cele dou sisteme, deci ele depind de natura sistemului. n concluzie ecua ia
termic de stare este o caracteristic de material, ea avnd forme diferite pentru sisteme cu
compozi ie chimic diferit .
2.2 Principiul zero al termodinamicii

pC

C
VC

pA

A
VA

pB

3
2

B
VB

Figura 2.3: Instala ie experimental


pentru ilustrarea principiului zero
al termodinamicii

Consider m o instala ie experimental


similar celei din figura 2.1, dar format din trei
incinte (A, B i C) de volume cunoscute (VA, VB
i VC) n care se pot introduce cantit i cunoscute
din trei gaze diferite (mA, mB i mC) ale c ror
presiuni pot fi m surate (pA, pB i pC).
Sistemul compus (A+B+C) este izolat
adiabatic fa de mediul nconjur tor. Pere ii 1,
2 i 3 dintre cele trei incinte sunt amovibili,
putnd fi nlocui i independent astfel nct s
permit sau nu interac iunea termic ntre
sistemele pe care le separ , deci astfel nct s
fie diatermici sau adiabatici dup necesit ile
experimentului (vezi figura 2.3).

Se pot efectua o serie de experimente


astfel nct s se ob in o stare final n care de exemplu dac pere ii 1 i 2 sunt pe rnd sau n
acela i timp nlocui i cu pere i diatermici, n timp ce peretele 3 este adiabatic, presiunile n cele
trei incinte s nu se modifice. Aceasta nseamn c sistemul A este simultan sau succesiv n
echilibru termic att cu sistemele B i C. Dac n aceast stare se nlocuiesc pere ii 1 i 2 cu
pere i adiabatici i peretele 3 cu unul diatermic, se constat c presiunile sistemelor B i C
r mn de asemenea constante, deci i sistemele B i C se afl n echilibru termic ntre ele. Pe
scurt, dac simultan sau succesiv A = B i A = C, atunci i B = C, ceea ce este de altfel
evident.
Atunci principiul zero al termodinamicii care se poate enun a astfel:

17
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Dac un sistem se afl simultan sau succesiv n echilibru termic cu alte dou sisteme
atunci acestea sunt la rndul lor n echilibru termic ntre ele.
Principiul zero al termodinamicii permite stabilirea sc rilor de temperaturi i totodat
construirea unor aparate pentru m surarea temperaturii numite generic termometre.
Definirea unei sc ri empirice de temperaturi necesit alegerea unui anumit sistem ca
sistem etalon, pentru care se define te o scar de valori i se alege o denumire pentru unitatea de
m sur a temperaturii. Definirea sc rilor empirice de temperaturi va fi tratat n urm torul
subcapitol.
Pentru realizarea unui termometru, se alege un sistem care are un parametru m surabil
care variaz cu temperatura, numit proprietate termometric (de exemplu: presiunea unui gaz la
volum constant, volumul unui gaz la presiune constant , lungimea coloanei de lichid ntr-un tub
capilar, rezistivitatea electric a unui conductor etc.). Sistemul ales, mpreun cu aparatul de
m sur al propriet ii termometrice, se nume te termometru. Termometrul este etalonat prin
aducere n echilibru termic cu anumite st ri ale sistemului etalon. n fiecare stare aleas se
marcheaz pe scala aparatului de m sur al propriet ii termometrice valoarea numeric
atribuit temperaturii n scara definit pentru sistemul etalon. Se aduce apoi termometrul n
echilibru termic cu un alt sistem a c rui temperatur se dore te a fi cunoscut i se cite te
valoarea temperaturii indicat de termometru. Pe baza principiului zero al termodinamicii, se
poate spune c temperatura sistemului de m surat este aceea i cu cea a sistemului etalon n
starea n care acesta era n echilibru termic cu acea stare a termometrului n care indicatorul se
afla n dreptul aceluia i reper de pe scala aparatului de m sur a propriet i termometrice.
2.3 Sc ri de temperatur
Pentru definirea unei sc ri empirice de temperatur este necesar alegerea unui sistem
etalon i a uneia sau mai multor st ri u or reproductibile ale acestuia, cel pu in n condi ii de
laborator, numite puncte fixe. Pentru punctele fixe se atribuie o valoare temperaturii i se
define te unitatea de m sur . Primele sc ri de temperatur au fost definite prin alegerea a dou
puncte fixe, atribuirea unor valori numerice temperaturilor din aceste st ri i definirea unit ii de
m sur prin mp r irea intervalului de temperaturi astfel ob inut ntr-un anumit num r de p r i
egale, care au fost n general denumite grade. Primele puncte fixe utilizate erau definite destul
de imprecis, ca de exemplu temperatura z pezii i a fl c rii unei lumn ri (Santorio),
temperatura corpului uman s n tos (Fahrenheit), sau st ri de schimbare a st rii de agregare ale
anumitor substan e cu compozi ia chimic nu foarte precis definit i la presiuni neprecizate.
Punctele fixe ale sc rilor empirice de temperaturi utilizate n prezent sunt definite foarte exact.
Scara de temperaturi a c rei utilizare este nc practic generalizat n Europa este scara
Celsius. Aceasta este o scar empiric , definit de fapt de J. P. Christin n 1742 i utilizat din
1743 de A. Celsius ntr-o form inversat . Sistemul etalon utilizat pentru definirea sc rii
Celsius este apa pur . Punctele fixe sunt definite n prezent astfel:
1. starea de topire-solidificare la presiune normal fizic (pN = 760 torr), n care se
atribuie temperaturii valoarea zero;
2. starea de vaporizare-condensare la presiune normal fizic , n care se atribuie
temperaturii valoarea 100.
Intervalul de temperatur dintre cele dou puncte fixe se mparte n 100 de p r i egale.
O diviziune reprezint unitatea de m sur a temperaturii n scara astfel definit i se nume te
grad Celsius (C). Astfel definit , scara Celsius corespunde sc rii absolute Kelvin.
Scara empiric de temperaturi utilizat n rile anglo-saxone este scara definit de
Fahrenheit n 1709. Aceasta este definit analog sc rii Celsius, dar are alte puncte fixe i alt
unitate de m sur , numit grad Fahrenheit (F). Punctul de 0F corespunde unui anumit
18
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

amestec refrigerent, iar punctul de 100F (n prezent 96F) temperaturii corpului uman s n tos.
Scara termodinamic absolut corespondent sc rii Fahrenheit este scara Rankine.
O alt metod de definire a unei sc ri empirice de temperatur const n alegerea unui
sistem etalon i a unui punct fix, atribuirea unei valori numerice temperaturii punctului fix ales,
alegerea unui sistem cu o proprietate termometric (numit corp termometric), determinarea
func iei de varia ie a propriet ii termometrice cu temperatura i atribuirea unui nume unit ii de
m sur rezultate.
Singurul punct fix folosit din anul 1954 este punctul triplu solid - lichid - vapori al
apei, respectiv starea n care apa pur coexist n echilibru n st rile de agregare solid , lichid
i gazoas . Aceast stare este relativ simplu de realizat n condi ii de laborator. n acest scop se
utilizeaz un vas de sticl cu pere i dubli. Volumul dintre pere ii dubli se umple cu ap (pentru
evacuarea aerului), dup care o parte din ap este scoas f r a permite intrarea aerului i se
nchide tubul de comunicare cu exteriorul. Se introduce un lichid refrigerent n vas i se r ce te
apa dintre pere ii dubli pn cnd se observ formarea unei cruste groase de ghea pe peretele
interior. Se gole te lichidul refrigerent i se a teapt pn cnd ntre crusta de ghea i peretele
interior apare un strat de ap . n acest moment apa dintre pere ii dubli se afl n punctul triplu.
Presiunea vaporilor de ap din partea superioar a incintei dintre pere ii dubli este pt = 610,8
N/m2 = 0,006108 bar. Dac se utilizeaz pentru proprietatea termometric unitatea de m sur
din sistemul interna ional i se atribuie temperaturii punctului triplu al apei valoarea 273,16,
atunci scara de temperaturi astfel definit se suprapune sc rii termodinamice absolute de
temperaturi, deci se poate utiliza pentru temperatur nota ia T i unitate de m sur Kelvin (K).
n sistemul anglo-saxon de unit i de m sur , temperatura punctului triplu al apei are n scara
termodinamic absolut Rankine valoarea tt = 491,688R (grade Rankine).
Corpurile termometrice sunt sisteme care au un parametru m surabil care variaz (n
general liniar) cu temperatura, cel pu in atunci cnd al i parametrii sunt men inu i constan i. n
practic se aleg cteva sisteme particulare n calitate de corpuri termometrice, pentru a servi ca
termometre standard. Acestea sunt:
termocuplul, la presiune constant i curent zero, proprietatea termometric fiind
tensiunea termoelectromotoare (ttem);
termorezisten a, (de obicei din rezisten platin ), la presiune constant i alimentat
la o tensiune constant , proprietatea termometric fiind rezisten a electric (R);
lichidul dintr-un rezervor care comunic cu un tub capilar, proprietatea termometric
fiind lungimea coloanei de lichid n tubul capilar;
un gaz (n general la presiune foarte mic ) aflat la presiune sau la volum constant,
proprietatea termometric fiind cel lalt parametru termic de stare.

19
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

tub capilar

Vom considera n continuare cazul unui


termometru cu gaz la volum constant, a c rui
p
pa
construc ie este prezentat schematic n figura
volummort
2.4. Rezervorul de gaz are pere i metalici, deci
rezervor
rigizi (astfel nct volumul s u s r mn
de gaz
h
reper
constant) i sub iri, deci diatermici. Rezervorul
comunic prin tubul capilar cu unul din bra ele
manometrului diferen ial tub U cu coloan de
lichid manometric
lichid. Pentru ca volumul gazului s r mn
constant indiferent de presiunea acestuia, nivelul
lichidului manometric va fi men inut n dreptul
reperului marcat pe tubul cu care comunic
racord flexibil
rezervorul. n acest scop, cele dou tuburi ale
manometrului comunic printr-un racord flexibil
Figura 2.4: Termometru cu gaz
care permite deplasarea pe vertical a celui de al
la volum constant
doilea tub, care este deschis la partea superioar .
Manometrul
diferen ial
m soar
diferen a dintre presiunea gazului din rezervor (p) i presiunea atmosferic (pa):

p
unde:

pa

h [N/m2]

(2.1)

[kg/m3] - densitatea lichidului manometric;


g [m/s2] - accelera ia gravita ional (9,80665 m/s2);
h [m]
- diferen a de nivel ntre cele dou tuburi ale manometrului.

Conform ecua iei termice de stare, temperatura gazului din rezervor este o func ie de
presiune i volumul specific: = (p, v). n cazul n care volumul gazului r mne constant,
temperatura este func ie numai de presiunea. Postulnd varia ia liniar a temperaturii gazului cu
presiunea (la volum constant), se poate scrie:
=

(p)v = ct. = ap

; la v = constant

(2.2)

Valoarea constantei de propor ionalitate a se calculeaz m surnd presiunea gazului


(pt) n starea de echilibru termic cu sistemul etalon aflat n punctul fix (punctul triplu al apei) i
atribuind o valoare numeric temperaturii corpului termometric n aceast stare. Unitatea de
m sur a constantei de propor ionalitate se determin din unitatea de m sur a presiunii (N/m2)
i cea atribuit temperaturii. Atribuind temperaturii punctului fix valoarea numeric 273,16 i
unitatea de m sur Kelvin (K), se ob ine:
a

27316
,
pt

(2.3)

N m2

Temperatura n scara termometrului cu gaz la volum constant, notat t, se poate


calcula, n func ie de presiunea m surat (p) a gazului n starea respectiv , cu rela ia:
t

27316
,

p
pt

(2.4)

M sur torile presiunii sunt afectate de erori cauzate de urm toarele surse, dintre care
unele pot fi evitate prin proiectarea i construc ia termometrului, iar altele trebuie corectate prin
calcul:
1. Temperatura gazului variaz n tubul capilar de la valoarea din rezervor (care se
dore te a fi m surat ), pn la cea din volumul mort (temperatura mediului ambiant);
20
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

2. Volumele rezervorului, tubului capilar i spa iului mort se modific datorit varia iei
temperaturii i chiar i a presiunii;
3. Datorit efectului Knudsen, n tubul capilar apare un gradient de presiune dac
diametrul acestuia este comparabil cu drumul liber al particulelor gazului;
4. Cu ct scade temperatura gazului, cre te efectul de adsorb ie al acestuia pe pere ii
metalici ai rezervorului i ai tubului capilar;
5. O parte din gaz se poate dizolva n lichidul manometric, care n plus nu este perfect
incompresibil, adic i poate modifica densitatea la modificarea presiunii, chiar dac
este men inut la temperatur constant .
Deoarece ecua ia termic de stare este specific fiec rui gaz n parte, este de a teptat ca
scara de temperaturi a termometrului cu gaz la volum constant s depind de natura gazului. n
plus, varia ia liniar a temperaturii cu presiunea la volum constant a fost postulat , deci nu a fost
demonstrat sau verificat n cele prezentate mai sus.
2.4 Scara de temperaturi a termometrului cu gaz ideal la volum constant
Se poate constata experimental c n alte st ri ale gazului n afar de cea de echilibru cu
punctul triplu al apei se ob in valori diferite ale temperaturii n func ie de natura gazului i de
cantitatea de gaz care ocup volumul constant.
Presupunem c efectu m cte un set de experimente identice utiliznd succesiv n
rezervorul unui termometru cu gaz la volum constant (figura 2.4) trei gaze diferite, denumite
gaz 1, gaz 2 i gaz 3. Se introduce n rezervorul termometrului o anumit cantitate de
gaz, astfel nct presiunea acestuia n punctul fix (starea de echilibru cu punctul triplu al apei) s
fie pt = 1.000 mmHg. Se aduce rezervorul de gaz n echilibru termic cu un sistem con innd ap
pur care vaporizeaz la presiunea st rii normale fizice (pN = 760 mmHg). Se m soar
presiunea gazului din rezervorul termometrului i se calculeaz temperatura cu rela ia (2.4). Se
repet aceast m sur toare sco nd succesiv anumite cantit i de gaz din rezervor, astfel nct
presiunea acestuia n punctul fix s fie 750 mmHg, 500 mmHg i respectiv 250 mmHg. Se
constat c utiliznd cantit i diferite din acela i gaz se ob in patru valori diferite ale
temperaturii m surate n aceea i stare (de vaporizare-condensare a apei la presiunea normal
fizic ), deci se ob in patru sc ri diferite de temperaturi. Se reprezint grafic cele patru valori ale
temperaturii n func ie de presiunea gazului din rezervor n punctul fix (diagrama T-pt din figura
2.5). Se repet acela i set de experimente utiliznd succesiv gazul 2 i gazul 3, reprezentnd
valorile m surate pe aceea i diagram T-pt.

21
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

T [K]
374,00

gaz 1

373,75
gaz 2
373,50
373,25
373,15

gaz 3

373,00
250

750

500

1000

pt [mmHg]

Figura 2.5: Temperatura st rii de vaporizare-condensare a apei la presiunea de 760


mmHg, m surat cu diferite termometre cu gaz la volum constant
Se constat c punctele corespunz toare fiec rui gaz n parte se ordoneaz dup cte un
segment de dreapt . n plus, dac se prelungesc aceste segmente de dreapt , se constat c toate
se intersecteaz n acela i punct, la temperatura de 373,15 K i la presiunea gazului n punctul
fix pt = 0 mmHg.
n concluzie, scara de temperaturi a termometrului cu gaz la volum constant depinde nu
numai de natura gazului, ci i de cantitatea de gaz din rezervor. Atunci ns cnd presiunea
gazului tinde spre zero, toate gazele tind s se comporte identic, indicnd aceea i valoare pentru
temperatura st rii de vaporizare-condensare a apei la presiunea normal fizic .
Diferen ele n comportarea gazelor sunt cauzate de m rimea diferit a moleculelor (att
ca volum, ct i ca mas ) i de for ele diferite de interac iune dintre molecule. Odat cu
sc derea presiunii scade num rul de molecule din acela i volum, deci cre te distan a dintre ele,
volumul propriu al acestora i for ele de interac iune dintre ele devenind neglijabil.
Un gaz ale c rui molecule nu au volum propriu i ntre ale c rui molecule nu exist
for e de interac iune se nume te gaz ideal. Gazul ideal nu exist n realitate, el fiind doar un
concept, dar orice gaz real tinde s se comporte ca un gaz ideal atunci cnd presiunea lui tinde
spre zero. n continuare, prin gaze ideale (la plural) vom n elege de fapt gaze reale a c ror
comportare tinde spre comportarea gazului ideal.
Scara de temperaturi a termometrului cu gaz ideal la volum constant este practic tot o
scar empiric , dar ea corespunde perfect sc rii termodinamice absolute de temperaturi, care nu
depinde de natura unui anumit sistem etalon i care se poate defini pe baza principiului al doilea
al termodinamicii. Din acest motiv, temperatura m surat n scara termometrului cu gaz ideal la
volum constant se noteaz cu T i unitatea de m sur este Kelvin (K), la fel ca n cazul
temperaturii absolute.
Dac temperaturii corespunz toare punctului triplu al apei i se atribuie n scara de
temperatur a termometrului cu gaz ideal la volum constant valoarea de 273,16 K, atunci se
constat experimental c aceasta corespunde i sc rii Celsius. Dup cum se constat din
graficul prezentat n figura 2.5, valoarea temperaturii indicat de termometrul cu gaz ideal la
volum constant este de 373,15 K pentru starea de vaporizare-condensare a apei la presiunea
normal fizic , stare care este al doilea punct fix n scara Celsius, n care temperaturii i se
atribuie valoarea de 100C. Se poate constata experimental c temperaturii de 0C a primului
punct fix al sc rii Celsius (starea de solidificare-topire a apei la presiunea normal fizic), i
corespunde n scara de temperaturi a termometrului cu gaz ideal la volum constant valoarea de

22
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

273,15 K. Sc rile Celsius i Kelvin sunt deci echivalente, avnd unitatea de m sur de aceea i
m rime (1 K = 1C), dar alt punct de zero i anume 0C = 273,15 K, respectiv temperatura de
zero absolut 0 K = -273,15C. Temperatura punctului triplu al apei este 273,16 K = 0,01C.
Rela ia de transformare a temperaturii din scara Celsius n scara Kelvin este:
T [K] = t [C] + 273,15

(2.5)

n mod similar se poate defini o scar absolut de temperaturi care s aib unitatea de
m sur egal cu gradul Fahrenheit i punctul de zero la temperatura de 0 absolut. Aceasta se
nume te scar Rankine i are unitatea de m sur numit grad Rankine (R). Prin conven ie,
temperatura se noteaz cu t att n scara Fahrenheit, ct i n scara Rankine. Rela ia de
transformare a temperaturii din scara Fahrenheit n scara Rankine este:
t [R] = t [F] + 459,67

(2.6)

ntre unit ile de m sur din sc rile Kelvin, Celsius, Rankine i Fahrenheit exist
urm toarea rela ie:
1 K = 1C = 5/9R = 5/9F

(2.7)

Dac punctele de zero ale sc rilor termodinamice absolute Kelvin i Rankine sunt
identice (temperatura de zero absolut), deci 0 K = 0R, punctele de zero ale sc rilor Celsius i
Fahrenheit sunt diferite i anume 0C = -32F. Rela ia de transformare a temperaturii din scara
Fahrenheit n scara Celsius este:
t [C] = 5/9(t [F] - 32)

(2.8)

Termometrele cu gaze ideale la volum constant prezint avantajul c sunt relativ u or


de realizat practic i sunt suficient de precise pentru a fi folosite ca termometre etalon n
institu ii de metrologie, varia ia temperaturii gazelor ideale fiind aproape liniar cu presiunea pe
un domeniu larg de temperatur . Ele nu pot ns reproduce perfect scara termodinamic
absolut de temperaturi, deoarece aceasta este definit pe baza unor procese reversibile, acestea
neputd fi realizate n practic , dup cum se va vedea n cadrul studierii principiului al doilea al
termodinamicii.
La a VII-a Conferin General de M suri i Greut i din anul 1927 a fost adoptat
Scara Interna ional Practic de Temperatur (SIPT), care a fost ulterior revizuit de patru ori,
ultima dat n 1968 (la a XIII Conferin de M suri i Greut i). Aceast scar este o scar
conven ional de temperatur ales astfel nct s poat constitui o aproximare bun a sc rii
termodinamice absolute de temperatur . SIPT-68 este definit pe baza a 11 puncte fixe
principale i a 26 de puncte fixe secundare realizate ca st ri bifazice sau triple ale anumitor
substan e, n condi ii foarte exact precizate. Aceste puncte fixe sunt definite ntre 13, 81 K
(punctul triplu al hidrogenului) i 1.337,58 K (punctul de topire-solidificare al aurului la
presiunea normal fizic pN = 101.325 N/m2) i servesc la etalonarea aparatelor de m sur
pentru diferite domenii de temperatur . Au fost de asemenea stabilite rela ii matematice pentru
corelarea indica iilor aparatelor de m sur cu valorile temperaturilor respective.
Conform STAS 2100-73, n Romnia se utilizeaz Scara Interna ional Practic de
Temperatur (SIPT-68) pentru a aproxima scara termodinamic absolut .
n figura 2.6 sunt prezentate schematic valorile ctorva st ri specifice n cele patru sc ri
de temperatur utilizate practic n prezent.

23
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

t [C]
vaporizarea-condensarea apei
starea normal tehnic
punctul triplu al apei
starea normal fizic
zero Fahrenheit

zero absolut

T [K]

t [R]

t [F]

100

373,15

671,670

212,00

20

293,15

527,670

68,000

0,01

273,16

481,688

32,018

273,15

491,670

32,000

-17,78

255,37

459,670

-273,15

-459,670

Figura 2.6: Temperaturi n sc rile Celsius, Kelvin, Rankine i Fahrenheit

24
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

S-ar putea să vă placă și