Sunteți pe pagina 1din 2

Studiu de fezabilitate: Statie de spalat autoturisme

1. Datele proiectului:
Studiul de piata confirma oportunitatea ideii
Cererea probabila 120-160 autoturisme pe zi pentru un program anual de 300 zile
Conditiile de calitate impuse serviciilor solicita folosirea unei statii semiautomate de
spalare cu 4 linii de servire
2. Costurile proiectului si veniturile asteptate (toate valorile sunt exprimate in euro)
Investitia:
Valoarea liniei 300 000
Durata de functionare 6 ani
Regimul de lucru 300 zile pe an cu doua schimburi pe zi
Capacitatea de spalare a statiei: 10 autoturisme pe ora
Valoarea recuperata 90 000
Venituri scontate: 2.4 euro pe o servire
Costuri de exploatare:
Costuri variabile (pe un serviciu)
- utilitati 0.10
- detergenti si alte materiale 0.05
- intretinere utilaj 0.15
- salarii 0.10
Costuri fixe (pe o luna)
- chirie 600
- utilitati 80
- intretinere cladire 50
- salarii 150
- cheltuieli administrative 120

120 serviri pe zi
Nr zile pe an
Nr ore pe zi (h)
Nr serviri pe ora
Nr serviri pe an
Venituri pe o servire (euro)
Costuri variabile pe o
servire (euro)
Costuri fixe pe luna (euro)

300
2 schimburi * 8 = 16
120 / 16 = 7.5
300 * 120 = 36 000
2.4
0.10 + 0.05 + 0.15 + 0.10 =
0.40
600 + 80 + 50 + 150 + 120
= 1000
Amortizare anuala (euro/an) (300 000 90 000) / 6 = 35
000
Costuri anuale totale (euro) 36 000 * 0.4 + 12 * 1000 +
35 000 = 61 400
Costuri anuale totale fara
26 400
amortizare (euro)
Venituri anuale totale (euro) 36 000 * 2.4 = 86 400
Profit brut (euro)
86 400 61 400 = 25 000
Impozit pe profit (euro)
25 000 * 16% = 4 000
Incasari nete anuale (euro)
86 400 26 400 4 000 =
56 000
Valoarea actualizata a
56 000 * 4.35526 = 243 895
veniturilor nete anuale
(euro)
Presupunem rata de
actualizare a=10%. Pt h=6
(1 a ) h 1
ani
este
(1 a ) h * a
4.35526 (factorul de
anuitate)
Valoarea reziduala (euro)
90 000
Valoarea actualizata a
90 000 * 0.564474 = 50
sumelor recuperate (euro)
803
Presupunem rata de
actualizare a=10%. Pt h=6

160 serviri pe zi
300
2 schimburi * 8 = 16
160 / 16 = 10
300 * 160 = 48 000
2.4
0.10 + 0.05 + 0.15 + 0.10 =
0.40
600 + 80 + 50 + 150 + 120
= 1000
(300 000 90 000) / 6 = 35
000
48 000 * 0.4 + 12 * 1000 +
35 000 = 66 200
31 200
48 000 * 2.4 = 115 200
115 200 66 200 = 49 000
49 000 * 16% = 7 840
115 200 31 200 7 840 =
76 160
76 160 * 4.35526 = 331
697

90 000
90 000 * 0.564474 = 50
803

ani (1 a) h este 0.564474


(factorul de actualizare sau
discontare)
Valoarea actuala a
veniturilor nete totale
Situatia generala a
proiectului

243 895 + 50 803 = 294 698 331 697 + 50 803 = 382 500
294 698 300 000 = - 5 302 382 500 300 000 = 82 500