Sunteți pe pagina 1din 12

Sc.

gimnaziala GEORGE VISAN, Potelu


Profesor: Preda Emilia
Disciplina: Lb. Engleza
Clasa pregatitoare
Manual: Limba engleza pentru clasa pregatitoare
Nr. ore/sapt: 1

Avizat de directorul
unitii:

PLANIFICARE CALENDARISTIC
2014-2015

SEMESTRUL I
Nr.
Crt.

1.

Unitati de
invatare

GREETINGS

Continuturi
Vocabulary
Hi, hello, good bye
Structures
How are you?
Im fine, thank you!

C.S.

Nr. ore

Sapt .

1.1 oferirea unei reacii adecvate la


salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
simpl rostit clar i foarte rar, care este nsoit
de gesturi de ctre interlocutor
2.1 reproducerea unor informaii
simple/cntece/poezii scurte i simple cu
sprijinul profesorului

17.09

Obs.

2.

3.

4.

CLASSROOM
COMMANDS

POSTER OF
SEPTEMBER

SCHOOL
OBJECTS

2.3 participarea la jocuri de comunicare n care


reproduce sau creeaz rime/mesaje scurte
Vocabulary
1.1 oferirea unei reacii adecvate la
stand up, sit down, show, salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
simpl rostit clar i foarte rar, care este nsoit
listen, draw, say, colour,
de gesturi de ctre interlocutor
come here
2.1 reproducerea unor informaii
Structures
simple/cntece/poezii scurte i simple cu
Stand up!
sprijinul profesorului
Sit down!
Say!
Come here!
Vocabulary
Hello, good bye, come
here, draw, colour

Vocabulary
Desk, chair, book, pen,
pencil, pencil case,
schoolbag
Structures
Give me the.

3.1 maniestarea curiozitii pentru decodarea


unor mesaje scrise simple i scurte din
universul imediat
4.1 participarea la proiecte de grup/la nivelul
clasei n care elaboreaz cu sprijin scurte
mesaje scrise
1.1 oferirea unei reacii adecvate la
salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
simpl rostit clar i foarte rar, care este nsoit
de gesturi de ctre interlocutor
1.2 recunoaterea denumirii unor obiecte din
universul imediat, n mesaje articulate clar i
rar
2.2 oferirea unor informaii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen, vrst),
despre universul imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului

24.09

1.10

1
8.10

5.

ITS
HALLOWEEN
TIME!

6.

NUMBERS

7.

POSTER OF
OCTOBER

8.

TOYS

Vocabulary
Pumpkin, mask, witch
Structures
Pumpkin, pumpkin
Happy Halloween!
Vocabulary
One, two, three, four,
five, six, seven, eight,
nine, ten
Structures
Count
One book, two books.
Draw..

1.1 oferirea unei reacii adecvate la


salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
simpl rostit clar i foarte rar, care este nsoit
de gesturi de ctre interlocutor
2.1 reproducerea unor informaii
simple/cntece/poezii scurte i simple cu
sprijinul profesorului
1.1 oferirea unei reacii adecvate la
salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
simpl rostit clar i foarte rar, care este nsoit
de gesturi de ctre interlocutor
2.1 reproducerea unor informaii
simple/cntece/poezii scurte i simple cu
sprijinul profesorului
2.3 participarea la jocuri de comunicare n care
reproduce sau creeaz rime/mesaje scurte

Vocabulary
Desk, book, mask, ten,
pumpkin, pencil, chair,
witch

3.1 maniestarea curiozitii pentru decodarea


unor mesaje scrise simple i scurte din
universul imediat
4.1 participarea la proiecte de grup/la nivelul
clasei n care elaboreaz cu sprijin scurte
mesaje scrise

Vocabulary
Doll, robot, toy car, teddy
bear, ball
Structures
What s this?
A..

1.1 oferirea unei reacii adecvate la


salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
simpl rostit clar i foarte rar, care este nsoit
de gesturi de ctre interlocutor
2.1 reproducerea unor informaii
simple/cntece/poezii scurte i simple cu
sprijinul profesorului
2.2 oferirea unor informaii elementare,

15.10

22.10

29.10

12.11

9.
WHAT IS
YOUR NAME?

10.

POSTER OF
NOVEMBER

STORIES
11.

PERSONS

Vocabulary
name
Structures
What is your name?
My name is
How are you?
I m fine, thank you!

Vocabulary
Toy car, robot, teddy
bear, doll

Vocabulary
Snow White, Little
Mermaid, prince, witch,
Cinderella, pirate
Structures
What is your name?
My name is..
Vocabulary
Boy, girl, man, women
Structures

punctuale, despre sine (nume, gen, vrst),


despre universul imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului
1.1 oferirea unei reacii adecvate la
salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
simpl rostit clar i foarte rar, care este nsoit
de gesturi de ctre interlocutor
2.1 reproducerea unor informaii
simple/cntece/poezii scurte i simple cu
sprijinul profesorului
2.2 oferirea unor informaii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen, vrst),
despre universul imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului
3.1 maniestarea curiozitii pentru decodarea
unor mesaje scrise simple i scurte din
universul imediat
4.1 participarea la proiecte de grup/la nivelul
clasei n care elaboreaz cu sprijin scurte
mesaje scrise
1.3 maniestarea curiozitii fa de sesizarea
semnificaiei globale a unor filme i a unor
cntece pentru copii n limba modern
respectiv
2.2 oferirea unor informaii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen, vrst),
despre universul imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului
1.1 oferirea unei reacii adecvate la
salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
simpl rostit clar i foarte rar, care este nsoit

19.11

26.11

1.

3.12

10.12

12.

13.

14.

15.

ITS
CHRISTMAS
TIME!

FARM
ANIMALS

WHAT DO
ANIMALS SAY

de gesturi de ctre interlocutor


2.2 oferirea unor informaii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen, vrst),
despre universul imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului
Vocabulary
1.1 oferirea unei reacii adecvate la
salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
Santa Clause, bells,
simpl rostit clar i foarte rar, care este nsoit
present, Christmas tree
de gesturi de ctre interlocutor
Structures
2.1 reproducerea unor informaii
Knock, knock.
simple/cntece/poezii scurte i simple cu
Merry Christmas!
sprijinul profesorului
4.1 participarea la proiecte de grup/la nivelul
clasei n care elaboreaz cu sprijin scurte
mesaje scrise
Vocabulary
1.1 oferirea unei reacii adecvate la
Dog, cat, pig, horse, cow salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
simpl rostit clar i foarte rar, care este nsoit
Structures
de gesturi de ctre interlocutor
What is it?
2.1 reproducerea unor informaii
It is a
simple/cntece/poezii scurte i simple cu
sprijinul profesorului
2.2 oferirea unor informaii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen, vrst),
despre universul imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului
Vocabulary
1.1 oferirea unei reacii adecvate la
salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
Woof, meow, moo, oink
simpl rostit clar i foarte rar, care este nsoit
Structures
Old Mac Donald had a de gesturi de ctre interlocutor
2.3 participarea la jocuri de comunicare n care
farm
reproduce sau creeaz rime/mesaje scurte
I am a.
My name is.
What is your name?
How are you?

17.12
1

7.01

1.

14.01

16.

POSTER OF
JANUARY

Vocabulary
Farm, dog, cat, horse,
pig, cow

17.

EVALUATION

Vocabulary/ Structures

SEMESTRUL II

3.1 maniestarea curiozitii pentru decodarea


unor mesaje scrise simple i scurte din
universul imediat
4.1 participarea la proiecte de grup/la nivelul
clasei n care elaboreaz cu sprijin scurte
mesaje scrise

1.

21.01

28.01

Nr.
unitate

1.

2.

3.

Unitati de
invatare

Continuturi

PETS

Vocabulary
Parrot, fish, dog, cat
Structures
What is it?
It is a

POSTER OF
FEBRUARY

Vocabulary
Apple, pear, grapes,
banana, lemon, orange
Structures
What s this?
It s a..

ITS MY
BIRTHDAY

Vocabulary
Cat, dog, moo, banana,
orange, apple, oink,
lemon

C.S.
1.1 oferirea unei reacii adecvate la
salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
simpl rostit clar i foarte rar, care este
nsoit de gesturi de ctre interlocutor
2.2 oferirea unor informaii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen, vrst),
despre universul imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului
2.3 participarea la jocuri de comunicare n care
reproduce sau creeaz rime/mesaje scurte
1.1 oferirea unei reacii adecvate la
salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
simpl rostit clar i foarte rar, care este
nsoit de gesturi de ctre interlocutor
2.2 oferirea unor informaii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen, vrst),
despre universul imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului
3.1 maniestarea curiozitii pentru decodarea
unor mesaje scrise simple i scurte din
universul imediat
4.1 participarea la proiecte de grup/la nivelul
clasei n care elaboreaz cu sprijin scurte
mesaje scrise

Nr. ore

Sapt .

11.01

18.01

25.02

Obs.

ACTIONS
4.

MY HOUSE
5.

POSTER OF
MARCH
6.

1.1 oferirea unei reacii adecvate la


Vocabulary
Present, cake, ballon, salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
crown,
paper
hat, simpl rostit clar i foarte rar, care este
nsoit de gesturi de ctre interlocutor
birthday card
2.1
reproducerea
unor
informaii
Structures
simple/c

ntece/poezii
scurte

i
simple
cu
How old are you?
sprijinul
profesorului
I am.
4.1 participarea la proiecte de grup/la nivelul
Happy birthday!
clasei n care elaboreaz cu sprijin scurte
Thank you!
mesaje scrise
Vocabulary
Read, jump, run, sleep,
wash up ,wake up, eat
,fly, take pictures
Structures
Silly sentences: cats fly
Vocabulary
Roof, window, door, floor
Structures
What s this?
This is a.

1.1 oferirea unei reacii adecvate la


salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
simpl rostit clar i foarte rar, care este
nsoit de gesturi de ctre interlocutor
2.3 participarea la jocuri de comunicare n care
reproduce sau creeaz rime/mesaje scurte
1.1 oferirea unei reacii adecvate la
salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
simpl rostit clar i foarte rar, care este
nsoit de gesturi de ctre interlocutor
2.2 oferirea unor informaii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen, vrst),
despre universul imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului

4.03

11.03

18.03

7.

THE ROOMS
OF THE
HOUSE

8.
ITS EASTER
TIME

9.

IN THE PARK

10.

POSTER OF
APRILIE

Vocabulary
3.1 maniestarea curiozitii pentru decodarea
House, sleep, fly, paper unor mesaje scrise simple i scurte din
universul imediat
hat, read, window, cake
4.1 participarea la proiecte de grup/la nivelul
clasei n care elaboreaz cu sprijin scurte
mesaje scrise
Vocabulary
1.1 oferirea unei reacii adecvate la
Egg, Easter, lamb, Easter salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
simpl rostit clar i foarte rar, care este
egg, Easter rabbit
nsoit de gesturi de ctre interlocutor
2.1 reproducerea unor informaii
simple/cntece/poezii scurte i simple cu
sprijinul profesorului
Vocabulary
Bench,
tree,
bike,
butterfly, slide, swing
Structures
Go to the..
What is it?
It is the
The sun is up.

1.1 oferirea unei reacii adecvate la


salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
simpl rostit clar i foarte rar, care este
nsoit de gesturi de ctre interlocutor
2.1 reproducerea unor informaii
simple/cntece/poezii scurte i simple cu
sprijinul profesorului
2.2 oferirea unor informaii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen, vrst),
despre universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului

Vocabulary
Living room, badroom,
kitchen, bathroom
Bench,
tree,
bike,
butterfly, slide, swing

1.2 oferirea unei reacii adecvate la


salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
simpl rostit clar i foarte rar, care este
nsoit de gesturi de ctre interlocutor
2.2 reproducerea unor informaii
simple/cntece/poezii scurte i simple cu

25.03

1.04

22.04

29.04

MY BODY
11.

12.

13.

WHICH
WORDS
RHYME

SPOT THE
DIFFRENCE!

Structures
What room is it?
It is the.
Go to the..
What is it?
It is the
The sun is up.
Vocabulary
Bike,
Easter,
lamb,
Easter egg, butterfly, tree

sprijinul profesorului
2.2 oferirea unor informaii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen, vrst),
despre universul imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului

3.1 maniestarea curiozitii pentru decodarea


unor mesaje scrise simple i scurte din
universul imediat
4.1 participarea la proiecte de grup/la nivelul
clasei n care elaboreaz cu sprijin scurte
mesaje scrise
1.1 oferirea unei reacii adecvate la
Vocabulary
Head,
arm,
leg, salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
simpl rostit clar i foarte rar, care este
shoulders, hand, foot
nsoit de gesturi de ctre interlocutor
Structures
2.2 oferirea unor informaii elementare,
What is it?
punctuale, despre sine (nume, gen, vrst),
It is a
despre universul imediat, cu sprijin din partea
Show me the.
interlocutorului
My head/ my arm
2.3 participarea la jocuri de comunicare n care
reproduce sau creeaz rime/mesaje scurte
1.1 oferirea unei reacii adecvate la
Vocabulary
Boy, toy, doll, ball, fly, salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
sky, ten, man, house, simpl rostit clar i foarte rar, care este
nsoit de gesturi de ctre interlocutor
mouse
2.1 reproducerea unor informaii
Structures
simple/cntece/poezii scurte i simple cu
Boy- toy
sprijinul profesorului
2.3 participarea la jocuri de comunicare n care
reproduce sau creeaz rime/mesaje scurte

6.05

13.05

20.05

14.

15.

POSTER OF
MAY

BRING YOUR
TOYS TO
SCHOOL!

MY PAGE
16.

17.

EVALUATION

Vocabulary
Boy, girl, cat, dog, car,
house, balloon, door,
window
Structures
How many balloons?
How many windows?
Vocabulary
Boy, girl, leg, hand,
shoulders

1.1 oferirea unei reacii adecvate la


salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
simpl rostit clar i foarte rar, care este
nsoit de gesturi de ctre interlocutor
1.2 recunoaterea denumirii unor obiecte din
universul imediat, n mesaje articulate clar i
rar
3.1 maniestarea curiozitii pentru decodarea
unor mesaje scrise simple i scurte din
universul imediat
4.1 participarea la proiecte de grup/la nivelul
clasei n care elaboreaz cu sprijin scurte
mesaje scrise

1.1 oferirea unei reacii adecvate la


Vocabulary
Robot, doll, toy car, ball, salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
simpl rostit clar i foarte rar, care este
teddy bear
nsoit de gesturi de ctre interlocutor
Structures
1.2 recunoaterea denumirii unor obiecte din
What is it?
universul imediat, n mesaje articulate clar i
It is a..
rar
Give me the.
2.2 oferirea unor informaii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen, vrst),
despre universul imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului
1.1 oferirea unei reacii adecvate la
Vocabulary
Name, boy, girl, fruits, salut i la o ntrebare/instruciune scurt i
simpl rostit clar i foarte rar, care este
pet, toy, like
nsoit de gesturi de ctre interlocutor
Structures
2.2 oferirea unor informaii elementare,
What is your name?
punctuale, despre sine (nume, gen, vrst),

27.05

3.06

10.06

17.06

My name is
How old are you?
I am..
What fruits do you like?
I like..

despre universul imediat, cu sprijin din partea


interlocutorului