Sunteți pe pagina 1din 104
Sa \ il CASATORIA ESTH TUIT, DOAR INCEPUTUL (MATOMIA HSTRDOARTNCEPUTUL (CormuLe Lut Cassie umpleau tot holul, auzindu-se cu usu- ‘(0 din bucatarie. Sharon se opri cu farfuria in mand, ca sa svureve sunetul, Brittany latra, un latrat de caine tanar. Il iy) imediat un plescait de apa. Cassie chitai, iar Brittany (408 din nou. Sharon puse repede ultimele farfurii in masina ile splat vase si se grabi spre baie. Baloane de sépun pluteau i) apa din cada. Cassie avea sapun in par si in sprancene si o (irhu}i de spuma. Brittany statea in cada, in fafa fetitei, cu un ‘not de spuma in varful capului. Sharon gemu. Catelul 14s ‘apul peo parte si paru si zambeasca. Sharon isi reprima un zimbet si isi puse mainile in solduri, inceredind sa fie aspra. Cassie Parker! Ce ma fac cu voi doua? Kdicd din sprancene la fetita de sase ani, iar Cassie raspun- w rind: o izbucnire de bucurie pura care umplu incdperea. |p) ultimele cAteva luni, copilul nu prea obisnuise s4 rida. Ini- tna lui Sharon se incalzi la auzul sunetului. Nu i-am spus eu sa sara, Sharon. Pe cuvant! A sarit sin- qurd, de capul ei, cand nu ma uitam. Sharon arunca o privire aspra cainelui, un cocker spaniel ie \ luni, Urechile lungi ale lui Brittany pluteau la supra- {aja apel. Ochii ii erau veseli si parea oricum, numai plina de einai nu, Sunteti ingrozitoare, amandoua. Nu ‘pot sa va scap din och nict o clipa, le certa in gluma. 8 Betty jane Sanden: Brittany intinse botul, linse spuma de pe barblat lui Cassie $i latra, ficand baloane de sipun. Cassle se ineca dée ras, apol stranse la piept cajelul alb cu castantu. — Nu te supara, Sharon! Brittany n-a vrut sd fie “rea. Ochil ei strdtucitorl, ochii lul Grant, implorau terttarea. Tot asa cum Implorasera si ochil lul, de nenumiarate ori de-a lun- gul anilor. far inima lul Sharon se topi la fel de usorr. Probabil cS era soarta ei s& fle cucerita de ochil cu gene lunggt al fami- ltel Parker, de ochii aceia de un albastru atat de incchis, incat parea negru. Indiferent cd erau ai tatalul sau ai flicvel. Clatind din cap, ofta 3 se rezema de tocul usil, cu brajele imcrucisate. Le privi, inundata de un val de dragoste. — Brittany ¢ cea mal bund prictend a mea. O lubresc, decla- 14 Cassie, cu obrajti imbujoragi. Parul negru, exact de aceeasi nuantd ca a lul Grant, if scapase din coada din varful capulul. Sharon zambi, apoi ingenunche linga cada, ca sid-4 prind’s © suvita de par in agrafa. — M& rog, cea mal bund prictend sau nu, trebuic so scoatem din cada si s-o uscdm. Altfel nu posi s-o lei cu Une in pat la noapte. De parca ar fl injeles, Brittany siri din cada, apol s se scuturd, aruncind aps si sipun in toate directille. — Brittany! gemu Sharon. Brittany 1433 capul in jos si pufni. Cassie chicoti si se inecd, incercind si-si inghita rdsul. Sharon didu ochil peste cap, apot insfaci un prosop $1 incepu sd usuce cafelul. Apol se in- loarse cdtre Cassie, cu un prosop proaspit in mana: — Erandul t3u, raqusca! Cassle chicoti $1 lesi din cad4 cu un plescait de apa. Un sen- Ument dulce-amar o invad’ pe Sharon cind [etija se ghemul in prosopul gros si se rezema de ¢a, cautind o imbrdjisare sau ‘un sdrut, pe care Sharon | le dadu cu bucurle. ,Copilul are ne- voie de o mam4”, se gandi, cu inima stransd. O strangere de iniméa care se mal potol! doar cand o imbratis4 tare pe Cassie, ca $i cand ar fi putut cumva si compenseze Iipsa une! mame. Daca ar fi avut cum... Il d3du drumul din brate si se intinse dup’ o cimasi de noapte de flanel moale, care o invalul complet pe Cassie. Se ridica, se intoarse $f dadu nas in nas cu propria imagine, in oglinda aburitd. Bucicle ei dese $1 aramil se risuceau fin toate dlrectlile, ignorand orice incercare de a le imbl4nzi. Obrajii UASATORIA ENTE DOAR INCEPUTUL 9 rotunzi erav fmbujorati si ochil mari erau plini de bund-dis- pozitie reprimata. Anda sar fi incnuntat $f ar fi strambat din nasul pistrulat, dar acum zimbi si ridicd din umeri. Acceptase, cu mult timp in unnd, Ci niment nu avea si-1 darame usa ca s-o fotografieze pentru coperta unel reviste de moda $1 ca in viaja existau lucron cu mult mai grave decat si fil banal, Dupi dowd povesti, Cassie fugi din camera de 2i cdtre dor- mitorul de oaspefi, cu Brittany pe urme. Sariza amandows in pat, cand Sharon intra in camera. Cassie intinse bratele pen- tru o imbra{isare cu miros de sapun si pentru un sarut umed, care o didu gata pe Sharon. Cu putin mai mult de un an in urma, prictenul ef din co- pllarie; Grant, se intorsese la Valdez cu sofia lul, Catherine, o frumuseje blond’, inaltd si distanta. Adica exact cum nu era Sharon. lar cu ei era micuta lor Milcd, Cassic, o imagine a lub Grant in copllaric. Sharon se indragostise de Cassle, la fel cum se indragostise de Grant cu ant in urma. Dar de data aceasta eta o dragoste Impartasitd cu bucurie, care pe Sharon o imbol- navea de fericire sl o facea 4-3) doreasca din tot sufletul o feti- 44, un copil al el. $1 o facea $3 regrete din nou faptul ca nu avea S23 fle nicicind mama. D&du la o parte gandul trist ] mai puse un sdrut pe obrazul cald al lil Cassie. O Lisi pe fetid, bine invellt3, soptindu-l ceva la ureche lul Brittany, care se ghemulse lingd ea. Probabil cd n-ar fl trebuit s4 lase cainele si doarma acolo, dar acesta adusese alata bucurie in viata lui Cassie in lunile de cand Catherine murise de cancer, incat Sharon se gandlse s4 1-0 dirviawd pe Brittany. Indrigea ca insisl cljelul atét de mult, incat nu ar fi putut suporta despartirea. In loc de asta, se asigu- rase ¢3 [etija avea suficient timp ca s4 se joace cu Brittany. Sha- Ton Iehuza si o lipseasca pe Cassie de ceva care o facea feridla. Vintul mugea pe lang’ stresini, cand Sharon se opri la fe- teastta camerel de zi. ZApada viscolita dansa in noapte, lumi- Nata de fellnare, in timp ce cengile goale ale copacilor se Indojau in furcund, Nu cra cea mal potrivita noapte pentru a te intoarce cu ma- sina de la Anchorage, is! spuse, sperand ca Grant 4 se intoarca in curdnd. Avea de strabatut trei sute de mile de drum dificil, devenit 31 mai pericutes datoritd intuncriculul $! a ninsorit dese. Exa greu 54 nu te ingrijorezi. 10 Bet! Sanden Grant putea probabil s4 facd drumul cu ochii inchig, isi spuse din nou, si trase perdelele. Putea $4 scape de vederea fur- tunii de afara, dar nu si de ingrijorarea din sufiet. Fara indolal3, din cauza ca isd Ricuse griji pentru Grant toata viata. Clitind din cap. De obiceiurile vechi se scapa greu! Aprinse lumina de pe veranda, apoi se duse si 0 verifice pe Cassie. Casa pitea mal calda si mal confortabila atuncl cand copilul era acolo. Fetita dormea pe o parte, cu o mand sub obraz $i cu cealalta pe grumazul lui Britany. Nas in nas, pe aceeas! pemi. Cand avea paisprezece ani, Sharon visase la o asemenea scena, insd copilul al cArul somn |-ar fl vegheat trebuia 33 fle al ei. lar tatal, Grant, s4 fie ling’ ea. -Matcrialul din care sunt facute visele nu are nimic dea face cu realitatea*, gandl ea, zimbind blind. Chiar ca adoles- centd ar fl trebuit si aibi mai multd minte. Nu-i trebuise mult a Si-$1 dea seama ca pe Grant, frumos cum era, nu-l Interesa prietena din copilarie. Speranta murise greu, dar, dupa cafiva ani, acceptase c4 nu avea si fie niciodata al el si se muljumise, in schimb, cu prictenia lui. Sharon alung4 amintlrile si se in- toarse in camera de zl, ca s4 se ghemulasca pe canapea, sub lu- mina lampil. ist inveli picioarele cu un sal si, cu o carte in mana, se asezd la fcreastrd s4 asculte gemetele $1 soaptele fur- tunii. $i s4-] astepte pe Grant. Ninsoarea deasi se im prastia in noapte, ingrosind rapid patura de 24pada de pe fos $i astupind parbrizul mai repede decat pu- teau stergatoarcle si-| curete. Vantul puternic scutura masina. Grant incetini. lanuarie. Toiul unei alte iern] in Alaska. Nu cd ar fi avut vreo Importanta pentru el! Anotimpurile $1 vremea nu Ie putea jine sub control. Inca din copilirie inva- Jase ca jatna in Valdez insemna zile scurte, seri lungi $1 zboruri intarziate sau anulate, motiv pentru care se intorcea de la Anchorage cu masina. Pana in primavara aveau s4 fie 75 de centimetri de zipadi pe sol, dacd se pistra media de precipi- lati in Valdez. $i se aproplau de medie. Un fapt simply, pe care nici un fe] de protest nu-1 putea modifica. De obicel astepta cu neribdare jarna $i prima z4pad3, cu schiurile cemuite $1 sania cu motor pregauti. Acum, schlurile erau prafuite, sania neatins3 51 nu existau semne ca ceva'urma 4 se schimbe. UASALORIA ESTE DOAR INCEPUTUL u Intra fn oras. Felinarele creau Uyn joc de lumini si umbre pe Mrazile pustil. O firma de ncon tz cu galben strilucea in {e- tvastra unui bar, aruncand luminij colorate pe zipada. Bacdnia vta in intunetic, jar parcarea goal}, cu exceptia unel rable, re- pede acoperita cu nea proaspatas, Lumina de pe veranda lut Sharon pirea si-d ureze bun vemit. Stralucirea bland’ a unei lampi, dup4 perdeaua din cametra de 2j, il anunta cd Sharon ea probabil treaza 34-1 astepta, dies! o rugase si n-o faca. Ar fl trebuit $8 stie c& era inutil. Grant zimbi [418 vole, sim{itnd cum tensiunea i se risipea. Cobori din masina si se indrepita catre intrare, Cand intinse mina catre usa, aceasta se deschhise inainte si 0 ating’. © + —Grant! Vocea Iul Sharon era blinds, jar parul, un amalgam de bucle. Treningul cenuslu atsma pe trupul suplu. — Ai scos un timp bun. Inty3, intra! tt trase in casd, cu ninsoare.a vijdind in urma lul. intinse mina dup3 haind, tocma! cand Grant o dezbrica. — Vrei clocolata flerbinte? ‘Tocmai am pus-o pe atagaz. — AJ cumva si prajiturl cu ¢jacolata? intreba el. Sharon z4mbi, cu ochii sclipind de amuzament, si objinu si de la el un zimbet ca rasptins, intotdeauna facea prajituri cind venea Cassie la ea. Si fntotdeauna erau cu ciocolala, preferatele lui si ale lui Casste, Intraré impreun’ in bucdtaric. Sharon umplu cdnile de falant cu clocolata, jar Grant umplu o farfurie cu prajiturt proaspat coapte. Femeia se instala Ja mas in fata lu. Técerea confortabilé era intrerupt’ Numal de murmuru) furtunii, de ticdltul ceasului si de sorbltul ciocolatel. Grant ar fi putut inchide ochii st ar fi recreat Cu uguringd scena familiar’. Sune- tele. Parfumul casei el. Buclete castanit ale lul Sharon, inca- drand fata cu piele alba $1 pistruiaté. Intunericul catifelat al ochilor el. Ochi care, realizé el brusc, erau fixai asupra lu. Lis’ cana din mAna, recunoscand privigea aceca. — Probleme? intreb, [ra s3 fle sigur cA vola s5 afle. Ea didu s4 clatine din cap, apoi se opri. Puse cana jos. — Sunt ingrijorata penttu tine. El didu s4 protesteze, dar Sharon ridic3 mina, oprindu-|: — Muncesti prea mult, Grant! Cand mai ai timp 33 te dis- trezi? Cand a fost ultima ara cand tal dorit si te distrezi? Fd : Bett Sanden: Dou baby-sitter in trel luni. Sulu cd nu e vina ta cd femelle asta vad in Cassie o modalitate de a ajunge in patul tau 51 in inima ta, dar ce al de gand s4 faci, Grant? Stiu ca est! inca in doflu, dar... Grant if puse un deget pe buze. O atingere scurta, care opr suvoiul de cuvinte intr-un mod mai eficient decat ar fi putut s-0 facd un cuvant. In doliu? Da si nu, dar nu avea intenjla de a o corecta. Erau lucruri despre care nu putea vorbi nici chiar cu Sharon. — Stiu cd-fi faci griji, manri, o fronizA bland. Lucturile ar trebul s4 se mal linisteasca la munca, in dilele urmatoare, $i o $d gisesc st o fernele care s4 aiba grifi de Casste. Ceasul bitu de doudsprezece ori. Grant ezita, apoi silt din umeri $1 se ridicd de pe scaun. — Ar trebui 5-0 lau pe Cassle $i s4 mergem acasi. Sharon il privi scurt $i clitin’ din cap cu un suspin. Grant tla ca discufia nu era terminatd. Sharon nu ceda nictodata at&t de usor. — E prea tarzlu ca si ne certim. Pun niste prajituri intr-o pungi, ca si Ie ici cu tine, spuse ea in cele din urma. Grant incuviintd din cap $1 0 isd sd-si vada de treabi. Dormitonul era in intuneric, cu exceptia unci lampl de ve ghe. Cassie dormea pe spate, cu guia usor deschiss. cu un brat intins si cu celalalt in jurul gdtulul lul Brittany. Cagelul des- chise un ochi, cu capul Ilpit de pieptul tui Cassie. Incepu si dea din coada, incet, apoi din ce in ce mai repede, cand Grant intra in camera. Ingenunche lang’ pat si o mingale pe Cassle pe obraz. 0 atlngere usoard, aproape respectuoasi. Fetita aceasta, att de mica si de perfecta, cu frumusetea ci fragild, avea asupra inimil Jui o putere care uncori aproape il speria. — Tati? deschise ea ochil. — Buna, doviecel, sopti cl. O idica bland in brate, in vreme ce manutele ci fl stran- geau atat de tare, incat abia putea respira. Dar nimic nu conta in afard de copilut din bragele lul. inchise ochil, scildindu-se in parfumul ci, incantat de obrazul matasos Lipit de al ul, de sentimentul acela de ,acasi“, de incantare, pe care-] avea cand ish imbratisa feta. in cele din urma isi slabi stransoarea si se asez4 pe pat, ca Cassie in poala, ca s-o salute pe Brittany, care nu mai putea de + AVAUORIA ESTE DOAR INCEPUTUL 4g ueratdare. Cinele se inghesui in Grant, cu capul pe picioa- rele lut Casste, in vreme ce el o scarpina fn spatele urechli mi- (dense, — Britlany e cea mai bund prietena a mea, spuse Cassle adormitt. in afari de Sharon. Cel mai mult o jubesc pe in, ba nu, cel mal mult te iubesc pe tine, tatl. Dupa ala pe Sharon. $t dupa ala pe Brittany. Grant inghitL in sec: — Stiu, doviecel, il rispunse cu o voce rigusita. Sharon astepta in camera de zi, cu valiza lui Casste !anga usd. Cassie se aptecd spre ca, o prinse cu brajul de gat si o trase ¢Mre umarul lui Grant, pentru un sarut de noapte bund, in (tup ce Brittany li se incurca printre picioare. Capul lu Sharon ajungea pind la barbia lui Grant. Nu era mai inalti decat fusese in clasa a noua. Mlrosea a sipun sia sampon. «de: lamiie si Grant il simjea prin jacheti cildura uupulul. — Te lubesc, Sharon, spuse Cassie cu o soapt’3 sonora. Sharon o imbratis3 la randul ci, raise 51 se desfacu din bratele lor. — Si eu te lubes, rajusca! fi intinse lui Grant © patura ca s-o inveleascd pe Cassie. Acesta isi infofoli copilul, apol fi ciufuli buclele ul Sharon. — Ii camin dator! Din nou! Sharon il indeparta mana, zAmbind: — Hei, am stat ore in $ir sa-mt aranjez parul! $1 stli bine ch nu-mi datorezi nimlic... ma rog, poate cina, siptam4na viitoa- te. Mancare chinezeasca? Surasul it pall: Serios, Grant, sill cd. nu ma deranjeaza s8 te ajut. Doar suntem pricteni. — Mda, ai fost foarte prietenoasa in ultima vreme, raspun- se el blind. $i daca am chef si flu recunoscdtor, 0 s4 fiu, orlce ai zice. Se intoarse cdtre usa sl lua valiza Jui Cassie. — Sund-mi mine, spuse Sharon, apoi le deschise uga. RA- mase in lumina beculul de pe veranda, (remurand, urmAtin- du-i cu privirea pana ce masina lesi de pe alee si ajunse pe drum. Desi nu erau decit cijiva kilometer, Cassie dormea cand urcard dealul spre casa pe care o construise ca si 0 facd pe Catherine fericitd... $1 in care acum locula numal cu filca Jui. Nu cd ar fi invinult-o pe Catherine ci murise; nici chiar el nu putea fi atat de lipsit de inim3. Dar inainte... O hotarare de 4 Betty Jane Sanden ofel intrerupse gandul, inainte de 3-1 putea duce panda la capat. Nu avea timp sa traiasca in Urecut. Putinele lumini aprinse in oras pareau 34 clipeascd, una sau doua aici, cateva dincolo, izbucniri de galben in ninsoarea cate se rarea. Usa garajutul se deschise. Locul din spate era ocupat de sAnli, pluguri de zipada si un talmes-balmes de schiuri sl ustensile de gridinarit, biciclete, un gratar $i scaune de gradina, undlfe si cizme de cauciuc stricate de vreme si de nefolosire. Celelalte dowd locuri crau neocupate. Era inca o dovada a faptulul ca locuinta era goal; ca $1 cand ar fi avut nevoie s4 i se reaminteascd. $i ca ef era singurul raspunzator pentru sinitatea sl fericirea fetitel care dormea ghemult3 Langa el. $i c3, din nou, nu avea pe niment care s4 vadi de ea. I cuprinse un sentiment de frustrare, alat de puternic $1 de brusc, incat lovi cu pumnul in volan. Ce uebula s4 facd pentru a gsi pe cineva care s4 nu fle mai Interesat de el, ci de Cassie? Trase aer adanc in piept, o 1u3 pe Cassie in braje 31 travers casa tacula sf rece, pana in camera copilului. O inveli pina sub barbie, apol ii mangaie obrazul delicat. Trebuia neaparat 33 gdseascd o alt ingrijlloare, una care 53 le satisfacd nevoile, fra s4 vrea s& ajungs in patul lui, intse timp, Cassie avea $4 continue si mearga ziua la gradiniqa. lar el avea $4 se bazeze pe ajutorul lui Sharon. Trei zile mal tarziu, Grant afla cd trebula s3 plece in sudul Californiel pentru o saptamAna. Din nou, o suna pe Sharon. — Sigur ca pot si am griji de ea, accepta Sharon imediat. — Imi pare rau cA te sical... — Nu fi caraghios, Grant! Nu trebule s3-ti faci grijl pentru mine. Pentru Cassie ar trebul si fii ingrijorat. Facu o pauzi, apol adduga bland: — Petreci mult prea mult timp departe de ea. — Trebuie si ma duc, spuse el, nelamurit pe cine anume incerca s4 convinga. — Nu vreau si pled. Cassle facu botic $1 buza de jos incepu s4-i tremure, cand Grant il d3du vestea in seara aceea. Lui | se stranse Inima cand vazu lacrimile care i scllpeau in ochi. — Het, ii spuse el imbratisind-o, o 34 stal cu Sharon o saptam4na intreag3. Si cu prictena ta, Brittany. $1 0 s3-|i aduc ceva frumos. « AVATORIA ESTE DOAR INCEPUTUL. us Cassie se inseninad pujin auzindu-i vorbele, dar asta n-o im- Juedica s4 pling duminica sara, cand Grant o 14s4 la Shaton. Sentimentul de vinovatie nu-] paras! nici o clip’ in cursul sborului de la Valdez la Anchorage si, in continuare, pana la wattle si Irvine. Vinovatie pentru ca il cetea din nou ajutorul lui Sharon, vinovatie pentru ca iar pleca de lang’ Cassie. Dar slujba lui de director al unei companil de constructil 1-0 cerea. Acceagl slujba care-l permitea si-i ofere lui Cassie tot cel tre- Wuta $i ceva pe deasupra. |-ar fi oferit filcei lui lumea intreaga 1 daca asta cerea sactificli, era gala s4 le faca. Lucru pe care soctul ful nu ezita s4-1 sublinteze in seara urmdtoare: — Stlm amandol ca te stradulesti, cd incerct sa faci tot ce se poate pentru Cassie... date flind circumstantele. — Apreciez asta, raspunse Grant, dar il ]ud cu récori. Poate din cauza felulul in care Hugh apucase mana tui Dorothy, ca si cand ar fi vrut s-o linksteasca sau s4-1 ceara spri- {inul. Poate din cauza (elului in care Dorothy evita 5-1 intal- Neasca privirea $i se juca nervoas4 cu servejelul de pe masa. Sau poate era amintirea nechemata a felului in care-I daduserd la 0 parte in timpul bolii lui Catherine. indiferent de motiv, Grant ipl dori brusc s& nu le fi spus 3 o s& fie in oras sau si nu-i fi lasat 4 vind de la San Diego ca si la masa impreuna. Conversajla muri si Lacerea se 1as3, in Ump ce chelnerul strangea farfurille $i le aduse cafeaua. Dupa o vreme, linistea devenl apasatoare, asa cA Hugh isi termina vinul din pahar si isl drese vocea. Apoi {si indrepta umeril si-l privi in ochi pe Grant: — Ne intrebam daca... ne gandeam daca lui Cassie nu i-ar i mat bine la nol. Grant ridica dintr-o sprancean4 si vorbi, alegandu-si cu grijé cuvintele: — Apreciez oferta, dar cred ca ar fi mai bine si stea acash pentru o vreme, pin3 ne obisnuim cu situafia. Poate la pri- mavara sa vind sd stea cdteva zile. — Si céte ingrijitoare or si mal fle pind atunci? $I cate cAlatoril de afaceri? Fafa lul Hugh se inrosise. Grant inaspri vocea: — Nu pot si... —Flule, nu viem s& Spunem ca n-o jubesti pe Cassie. $1 nict nu vrem s4 vind doar in vizita. 16 Betty Sanger Vorbise atat de calm, incdt, pentru o clip’, Grant crezu cd auzise gresit. Pana cand Hugh continua: — Credem c3-i puter oferi un camin mal stabil decat esti tu in stare, in momentul de fata. . $ocul il ficu pe Grant si inghete si-l 14s3 fr grai. Nu putea decat si-l priveascd fix pe socrul siu, in vreme ce simgea Ii- teralmente cum palea. Apoi 1 cuprinse furia, atét de cople- sitoare, incdl apucd marginea mesei ca si nu-] loveasca pe omul din fata lul. Un om pe care-] admirase si-l considerase tatal pe care-1 pierduse in copilarie, din cauza unui accident la pescult. Omul care avusese indrazneala, chiar si pentru o clip, de a-l sugera si renunte la Cassic. Ar fi trebuit 34 se astepte la asa ceva, dupa felul in care se purtasera in Umpul belll lui Catherine. Nu indraznea 2-51 desciesteze mainile de pe marginea mesei $1 se lupia 4 pastreze tacerea si s4 riman4 asezat, pind cand isi recapata micar aparent controlul asupra furiei care-| devasta. in cele din urma inghiti in sec, apol se ridic4 incet. Puse ambele mini pe tablia mesei, se aplecd spre Hugh $i Dorothy si zise incet, dar ferm: — O34 inghete iadul, inainte ca cineva s4 ml-o la pe Cassie, spuse incet. Se intoarse si plecd Prd 34 se vite inapol. La sfarsit de siptamand, holul bancil cra mal agitat ca un stup de albine. Clientii se grabeau s4 puna la punct ultimele afacerl inalnte de inchidere. Telefoanele sunau, lar vocile creau un murmur continuu, punctat de salutari mai sonore sau de cite un hohot de ras. Sharon ridica ochii si privi cu plicere efi- clenja cu care casierli rezolvau cererile clienjilor. [n ultima saptaméni, afacerile mersescra bine, Cassie fusese o companic placuta, iar acum Grant se intorcea acas4, cu 0 Zi inainte de termen. Se incruntd. Grant. O ingrijora! O ingrijora efectul pe care absenjele lul il aveau asupra lui Cassie, o ingrijora... Telefonul sund, intrerupindu-) gandurile. — Sharon la telefon. — Sharon, aici Grant. Hei, am nevole de un servictu! Sunt in miflocul unel sedinte sl... Intarzil, n-as putea s-o lau eu pe Cassie, inchele Sharon fraza fn locul tui. Grant, de-abia te-al intors. Nu crezi ca... — N.am incotro, spuse el. Pojl s4 m4 ajus!? Sharon ofta: 4+ ASATOKIA ESTE DOAR INCEPUTUL. ir — Stl bine ca da, dar il ramai dator lui Cassie. O jau la imine $1 facem prafiturl sau vedem noi ce. — Si nu prepari cina! Aduc eu pizza. Grant inchise telefonul. . Pizza... Sharon trinti receptorul mat tare decal Intentiona- se pt se incrunta la el de parca astfel l-ar fl putut transforma in Grant. [si indbust mania, apoi se ridicd si ish lua haina. Cassle wi fie dezamagita. ‘and Sharon intra in incdperea luminoasa a gridinitei, Cassie nu se vedea nicdieri. Jean Simon, directoarea, venl 33 0 salute. — Cassie ¢ in camera de pedeapsi. — Ea trela oara siptamina asta... Jean incuvilnya din cap. — Am incercat si-I sun pe Grant, dar a fost in sedinje toatd ziua, A fost o saptamana grea, dar, ca s4 flu sincera, o prefer pe Cassie prost dispus’ in tocul staflel tacute care a devenit de la o vreme. Se intampla ceva neobisnuit acasa? »-in afar de un tata mereu absent?". Sharon nu spuse cuvintele pe care le gandeau probabil amandoua, in loc de asta, raspunse: — Nu stiv nimic. Ce s-a intamplat de data asta? — $a incalerat cu Johhny Whitaker. — Ede dou’ ori cal ca! — Mda, ma rog, 24mb! Jean, clatinand din cap. Tot ce pot 84 spun ¢ ca are un viltor frumos in box, daca vrea. Se opri inainte de usa: Cassle arata destul de rau, dar, daca asta te face 4 te simji mai bine, $i cl are dous vanatai. lar paringil ful nu or sd vi facd probleme. Cred c3 au fost amindoi atat de jenati c& |-a batut o fata, incat prefera si ulte ce s-a intimplat. Deschise usa, apol plecd. Cassie statea pe un scaun de plas- tic, cu umeril cizuti, legindndu-si picioarele. — Cassle? Sharon se aprople de ea. Cassie ridica incet capul. Avea ochlu! drept atat de vanat $i de umflat, incat abla daca-] putea deschide. Sharon fsl inghitl un jipat si se abtinu sa se repeada la ea. — Ml-a spus ceva urdt, spuse Cassle, impingind barbla in afara $1 privind-o cu ochiul sanatos. — $i nu puteal s-1 ignori pur si simplu? — Talj lucreaz’ pan4 t4rziu azi? intreba Cassle sfidator. 18 Bett Sanden Parea mica si Ilpsita de aparare. Lui Sharon | se stranse inima de durere. — Da, raspunse ea, apoi desfacu larg bratele. Vino incoace sA te imbrifisez! Cassie ezitd o clips, apol se dadu jos de pe scaun, Sharon, intristatd, 0 strAnse tare in brate. {si inabusi doringa de a tipa. Daca Grant ar fi fost lings ea, l-ar fi sugrumat. in loc de asta, © strinse mai tare pe Cassle $1 spuse: — Aduce pizza pentru cind, deci n-o sd intarzie prea mult. O ord mal tarziu, Grant deschidea usa de la intrare: — Ecineva acasa? Cassie se repezi Ja el din bucatarie, cu Brittany pe urmele el, lisind-o pe Sharon s4 scoata ulthmele prajituri din cup- tor. Aceasta se stradul $4 se spele incet pe maini $1 53-1 re- compuna cu griji expresia fefei, inainte de a se inloarce spre Grant ca s4-I salute, cand il auzi intrand in bucatarte. Cassie venea ticuta fn urma lui, in mod evident suferind din cauza unei mustriri. Numal cajelul prea fericit, cu ochil sclipi- lori, cu tot trupul tremurand de agitatie. Sharon se sill sa zAmbeasca. Grant ii intalni privirea $1 spuse: — Cassle, du-te s4 te speli! Astepta pana fetita nu-l mal pu- tea auzi: — Si mi intind pe jos, ca $3 posi s& ma calci in picioare? Vocea ii era stins’ $f obosita. Sharon incerct <4 ignore um- brele adanci de sub ochil lui, jinuta incordatd, aproape rigid’, epulzarea care | se citea pe figura. Mania i se stinse la fel de Tepede cum o cuprinsese. — Of, stai jos! spuse ea incet. Batala ar fi prea bland pen- tru tine, In plus, stii la fel de bine ca mine ci nu pot $8 riman prea mult timp suparata pe tine. Nici chiar atunci cind meriti! Buzele lui Grant se arcuira intr-un zambet, dar acesta nu-i $lerse oboseala din ochi. Puse pizza pe masa, se indrepta spre frigider si scoase niste ap minerala. O deschise si se intoarse cAtre Sharon: — [mi pare riu cia trebuit $4 apelez la tine asa, in ultima clipa. — $i mie! Dar am facut-o numai pentru Cassic. $Ui ca-mi face plicere s-o tin la mine. Grant d3du din cap $i bu cu sete. Apol puse sticla pe masa de care se sprijinea. MYNEOILA ESTE DOAR INCEPUTUL 19 Nu vreau sa profit de... Asta sa fie ultima ta grija! Nu stiam ce altceva sa fac. - Poate ar fi trebuit sa iesi din sedinta. Nu puteam. Si daca eu n-as fi putut s-o iau pe Cassie? Grant baga mainile adanc in buzunarele jeansilor si nu spunse. Lasa capul in jos, cu ochii albastru-inchis plini de o {ristete care o ingheta pe Sharon. Parea atat de singur!... Se apropie de el $i ii puse o mana pe umiar, ca o promisiune fara cuvinte ca-l va sprijini. Grant ridica privirea. — Are o vanataie de toata frumusetea. ‘~ Stiu. Sharon 14sa mana sa-i cada, ofta sise dadu cu un pas inapoi: Banuiesc ca ar trebui s4 ne bucuram ca iese din carapace. Dar a avut probleme de trei ori saptamana asta. ‘Trase aer adanc in piept, apoi continua, convinsa ci el nu voia sa auda ceea ce avea sa-i spund, dar constienta ca nu i-ar fi fost prietena, daca ar fi tacut. — Grant, stiu ci te straduiesti cat poti, dar Cassie are nevoie de mai mult din timpul tau. Ignora strambatura lui si continua: Muncesti prea mult si... hm... ma intreb daca-ti dai seama ce greu ii e cand esti plecat. $i ma mai intreb cat mai poti sa faci toate astea singur, Grant. Nu vreau sa... — Nu-mi vine sa cred ce aud! o intrerupse Grant cy voce joasa si aspra, Furia i se oglindea in ochi. Sharon facu automat un pas inapoi. — Intai parintii lui Catherine, si acum tu. Ei bine, va inse- afi! Va inselati foarte tare. [si trecu o mana prin par, ciufulin- du-l: Nu-mi vine sa cred ca spui asta. Credeam ca suntem pri- eteni. Ochii lui scanteiau, acuzand-o de tridar ment, Sharon intepeni, apoi ridica barbia si rea, fara sa clipeasca: — Stii foarte bine ca suntem prieteni, dar asta nu are nimic de-a face cu subiectul ip discutie. El ridica dintr-o spranceana, gest care paru sA accentueze furia pe care Sharon o simtea fierband in el. — Si ce anume sugerezi sa fac? Daca-ti inchipui macar pentru © clipa ca 0 sa le-o dau pe Cassie socrilor mei, te inseli amarnic! —N.am raspunsuri, i-o taie Sharon, enervata de tonul lui. Si nici nu sugerez asa ceva. Tot ce spun este ca situatia actuala in primul mo- infrunta privi- a Ret Sanden nu e suficient de buna. Clar? Nici pentru tine, nici pentru Cassie. Intre el se asternu o tacere plina de tensiune. — Imi iubese fica. N-as face nimc care s-o raneasca, spuse Grant, in cele din urma. Raguseala din vocea lui ii inmuie inima lui Sharon. inghiti nodul pe care-! simjea in gat, indurerata atat pentru Grant, cat $f pentru Cassie. — Stlu c4 o iubesti, sopti ea, sf o iubesc si eu. imi pare iw 4am deschis sublectul. Numal ca... in fine, e important. Sunt ingrijorata pentru Cassie. $i pentru tine! Grant 0 invell pe Cassie, tresdrind de flecare datd cand ii vedea ochiul vaénat. Nu era nevoie s3 fi un genlu ca s3-ti dal seama 4 dispozitia ei se inrautatise de la moartea lul Catherine $1 cd absenjele lul nu indreptau in nici un fel situatia, dar ce putea SB faca? Slujba fi m4nca foarte mult timp. Pe de alld parte, le asigu- Ta o casi frumoasd, lar lul Cassie un dulap plin de haine 5! foarte multe fuciril. — Grant isi amintea foarte bine ce insemnau lipsurile $1 dorintele, atunci cind ceilalti pareau sa alba de toate, iar el nu avea nimic. Umilinta de a purta jeans! la mina a doua, de a nu avea decét doua perechi de sosete $1 o singurd pereche de pantofl, cel mal leftini care se puteau gisl, in prima zi de scoala. Strénse pumnii. Casste nu avea sa fie niciodata umillti astfel. Niciodatd. Mama lul facuse tot ce-i statuse in puteri, dar era viduva, avea trel balefi de crescut si nu-i fusese usor, Grant incepuse sa tunda larba in gradini sl 54 dea zapada de pe trotuare la noua ani. $1 de atunci muncise continuu. Se scuturd, isi desdesta pumnil si gonl amintirile acelea inalnte de a se afunda prea adanc in trecut. Dup ce inchlse usa dormitorulul lui Casste, se indrepté citre birou, aprinse lampa de pe masi sf se asez4 in scaunul de picle. Vorbele lui Sharon nu-i dideau pace. Stia ci-i vorbise din inima si cu cele mai bune Intenjll. Paringli lui Sharon watserd din pescull, dar ea suferea de rau de mare, chiar $1 in cele mal calme zile, asa c3 petrecuse fiecare sezon de pescult cu Grant si cu familia tui. SUUIUNIA IST DUAR INCEPULUL Zi is exact ce insemna sa fii pardsit de familie pentru lungi pe- ‘oode de timp. Tocmai de aceea Grant nu-i putea ignora cuvin- tele Dacd mama lui ar fi locuit mai aproape si nu tocmai in ‘wattle, daca ar fi stat mai bine cu sanatatea... Pufni enervat in *inea sa, , Daca... Ce pierdere de vreme!“ Amandoi fratii lui lo- «lau la mii de mile, prea departe ca si-i fie de vreun ajutor. Aveau propriile lor familii, propriile lor viefi. lar el stia, cu o dureroasa certitudine, ca lui Cassie nu-i trebuia o alta ingriji- toare. fi trebuia o mama. $i nu putea sa aibé o mami, fara ca mai intai femeia aceea wid devina lui sotie. * Sofie, Inchise ochii, luptandu-se cu amintirile. Dar noaptea pirea propice evocarilor din trecut, asa ca ele isi facura aparitia, mai puternice de data aceasta, rasucindu-i-se in minte intr-un potop de culori stinse, ca in fotografiile vechi, palite si cu colfurile indoite. Catherine, cu fata inundata de fericire in ziua nuntii lor. Inca si mai fericitd la nasterea lui Cassie. O fericire trecdtoare, repede intunecata, inlocuita de furie si nemultumire. Catherine urase Anchorage si isi dorise s4 se mute inapoi in California, desi stiuse dinainte de casatorie ca el avea intentia de a locui in Alaska si de a-si face acolo o cariera. Grant sperase ca, acceptand promovarea ca director si mutandu-se la Valdez, unde construise 0 casa noua, avea s © faca fericita, savarsind miracolul de care avea nevoie pen- tru a-si salva casnicia. Dar nu reusise. Catherine urdse instantaneu orasul Valdez, aproape la fel de mult cat il urase pe Grant pentru ca 0 adusese acolo. Se pregatea s-o duca pe Cassie in California si si divorjeze, cand se imbolnavise bruse. Grant incercase tot ce-i trecuse prin minte ca sa o faca feri- cit si esuase. Nimic nu parea si poata opri declinul casniciei lor, cu exceptia bolii. Cancer. ingrozita, furioasa si invino- vatindu-l, Catherine se agatase de el, desi dragostea dintre ei murise de mult. El 0 alinase, acceptase vina si o privise stingandu-se, nepu- tincios in fata mortii care i-o rapise cu o graba ce nu lasase timp pentru iertare. Il cuprinse un fior. Sari in picioare, cu inima bubuindu-i in piept, cu pumnii inclestali. Sudoarea ii scilda cimasa. Sti lampa $1 porni catre camera lui. Nu avea intentia si se mal puna vreodata intr-o asemer situajie de vulnerabilitate. Singura dragoste care-t mai £31 sese il apartinea lui Cassie si numai ci. Ultimul lucru de care avea nevole era o nous sotic. S104 ENTE DOAR INCEPUTUL B 2 Unts FEMES RASPUNSERA anunjului lui pentru baby-silter. Marcie era o blond’ cu par Jung, care-i atama pina la jumatatea spatelul. Pantalonil negri, hiciost $1 strémyi, $i bluza

S-ar putea să vă placă și