Sunteți pe pagina 1din 1

DOAMN DIRECTOR

Subsemnatul (a).
Reprezentant(a) al
domiciliat (cu sediul) in orasul (comuna)
cu numarul de telefon...
rog sa aprobati eliberarea avizului dumneavoastra in vederea obtinerii (aprobarii) autorizatiei de construire
pentru obiectivulavand
suprafata construita propusa de.
si suprafata desfasurata de......................
situat in...str...
pentru faza de proiectare.
Estimez inceperea lucrarii la data de...

DATA

SEMNATURA

Doamnei Director al DJCPN