Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea

Gestiunea

LIST DE INVENTARIERE
Data 31.12.2011

Pagina

Loc de depozitare

Cldiri Administrative
Nr.
crt

Codul sau
Denumirea

bunurilor
inventariate
0
1

Numele si prenumele
Semnatura

numarul

CANTITATI
U/M

de inventar
inventar

VALOAREA CONTABILA
Pre

Stocuri
Faptice
Scriptice

Comisia de inventariere

Diferente
Faptice
Scriptice

Unitar
- lei -

Valoarea
- lei -

Diferente
Plus
Minus

10

Gestionar (Resp. mijloace fixe)

11

Deprecierea
Valoarea
de
inventar

Valoarea

Motivul
(cod)

12

13

14

Contabilitate

14-3-12