Sunteți pe pagina 1din 3

PROCES VERBAL

AL COMISIEI DE INVENTARIERE A PATRIMONIULUI


la ...........................................................................................
la 31.12.2011
Comisia de inventariere a .................................................................
numit prin decizia nr. ........ /....................., format din urmtoarele persoane:
1) ..................................................................
2) ..................................................................
3) ..................................................................
a procedat la inventarierea patrimoniului societii conform legislaiei n vigoare.
Constatrile comisiei de inventariere sunt urmtoarele:
1.1. INVENTARIEREA STOCULUI DE MATERII PRIME (301), MRFURI
(371) SI MATERIALE CONSUMABILE (302)
se prezint dup cum urmeaz:
- stoc scriptic conform evidenei contabile ..............................................................
- stoc faptic conform listei de inventariere ..............................................................
anexa la procesul verbal ............................................................................................
Diferene +/- ..............................................................................................................
..............................................................................................................................................
1.2.

INVENTARIEREA STOCULUI DE IMOBILIZARI:


NECORPORALE;
CORPORALE;
IN CURS;
FINANCIARE
se prezint dup cum urmeaz:
- stoc scriptic conform evidenei contabile ..............................................................
- stoc faptic conform listei de inventariere ..............................................................
anexa la procesul verbal ............................................................................................
Diferene +/- ..............................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. INVENTARIEREA MIJLOACELOR FIXE
- stoc scriptic conform evidenei contabile ..............................................................
- stoc faptic conform listei de inventariere ..............................................................
anexa la procesul verbal ............................................................................................
Diferene +/- ..............................................................................................................
..............................................................................................................................................

3. INVENTARIEREA OBIECTELOR DE INVENTAR


- stoc scriptic conform evidenei contabile ..............................................................
- stoc faptic conform listei de inventariere ..............................................................
anexa la procesul verbal ............................................................................................
Diferene +/- ..............................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. INVENTARIEREA CLIENILOR
- stoc scriptic conform evidenei contabile ..............................................................
- stoc faptic conform listei de inventariere ..............................................................
anexa la procesul verbal ............................................................................................
Diferene +/- ..............................................................................................................
..............................................................................................................................................
S-a iniiat procedura de confirmare a soldurilor de ctre clienii menionai.
5. INVENTARIEREA FURNIZORILOR
- stoc scriptic conform evidenei contabile ..............................................................
- stoc faptic conform listei de inventariere ..............................................................
anexa la procesul verbal ............................................................................................
Diferene +/- ..............................................................................................................
..............................................................................................................................................
S-a iniiat procedura de confirmare a soldurilor de ctre clienii menionai.
6. INVENTARIEREA DISPONIBILITILOR BNETI
6.1. sold scriptic casa ..............................................................................................
sold faptic constatat de comisia de inventariere conform monetar
nr. buc. .......................... x 500 lei
nr. buc. .......................... x 100 lei
nr. buc. .......................... x 50 lei
nr. buc. .......................... x 10 lei
nr. buc. .......................... x 5 lei
nr. buc. .......................... x 1 lei
nr. buc. .......................... x 50 bani
nr. buc. .......................... x 10 bani
nr. buc. .......................... x 5 bani
nr. buc. .......................... x 1 ban
Anexm copie dup registrul de cas din 31.12.2010.

7. INVENTARIEREA DISPONIBILULUI AFLAT N CONTURILE DESCHISE


LA BNCI
Cont deschis la banca
disponibil conform extras de cont
.....................................
.........................................................
.....................................
.........................................................
.....................................
.........................................................
Anexm copie dup extrasele de cont aferente disponibilitilor sus menionate.
8. INVENTARIEREA DISPONIBILITILOR DIN DEVIZE
cont deschis la banca
disponibil n cont devize
conform
extras cont banca
.....................................
............................................
.....................................
............................................
.....................................
............................................
.....................................
............................................
Rezultatele inventarierii se comunic compartimentului financiar contabil spre a fi
evideniate n contabilitate.

COMISIA DE INVENTARIERE
.........................................................
.........................................................
.........................................................