Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de nvmnt __________________________________________

Judeul (sectorul) ___________________________


Se certific exactitatea datelor

Nr. ___________ /_______2015

DIRECTOR,
L.S. ____________________________

Avizat Consilier juridic __________________

(Numele i prenumele)

Inspector colar pentru managementul resurselor umane


Prof. ____________________________
(Numele i prenumele)

DOMNULE INSPECTOR COLAR GENERAL,


Subsemnatul(a) (inclusiv iniiala tatlui) ________________________________________________,
CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, nscut() la data de ___________________, titular() pe
postul/catedra de _________________________________________________________________________
de la unitatea de nvmnt _______________________________________________________________,
localitatea ________________________________________, judeul (sectorul) _______________________,
v rog s-mi aprobai pretransferul prin schimb de posturi prin consimmnt scris cu
domnul/doamna _________________________________________________, titular() pe postul/catedra de
________________________________________________________________ de la unitatea de nvmnt
________________________________________________________________________________________
localitatea ________________________________________, judeul (sectorul) _______________________,
ncepnd cu data de ___________________________.
Menionez urmtoarele:
I. Am domiciliul n localitatea ________________________________________________, judeul (sectorul)
________________________, str. ________________________________________________ nr. ________,
bl. _________, ap. _______, telefon _____________________ conform BI/CI seria ___ nr. _____________
eliberat() de _________________________________________.
II. Sunt absolvent()(1) a/al (Universitatea, Academia, Institutul, I.P.-3 ani, Colegiul, coala de maitri, coala
postliceal, Liceul pedagogic) ________________________________________________________________
Facultatea ______________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de ______ ani (curs zi; seral; fr frecven; frecven redus; nvmnt la distan),
promoia _________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire _________________ cu specializarea
principal _____________________________________, secundar _________________________________
Dup absolvirea nvmntului universitar de lung durat/ciclului II de studii universitare de masterat am
absolvit:
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____ semestre _______________________________
- Studii academice postuniversitare cu durata de _____ semestre ___________________________________
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____ semestre ___________________________________
- Masterat n sistem postuniversitar ___________________________________________________________
- Cursuri de perfecionare postuniversitare cu durata de _____ semestre _____________________________
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre
_______________________________________________________________________________________
- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3
semestre _______________________________________________________________________________
Dup absolvirea ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare n domeniul
________________________________________________________________________________________

III. La data depunerii cererii: sunt DEBUTANT cu media _______; am DEFINITIVATUL cu media ________;
GRADUL II cu media __________; GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL
DIDACTIC I n anul __________, n specialitatea _______________________________________________;
GRADUL DIDACTIC I obinut pe baz de examene, urmat de DOCTORAT n specializarea ________________
________________________________________________________________________________________
CATEGORIA (pentru antrenori) ______ n specializarea ___________________________________________
IV. CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2012/2013 ___________ i n anul colar 2013/2014 ___________
NOT:
a) Pentru absolvenii promoiei 2014 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din
anul colar 2014-2015.
b) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru
anul colar 2013-2014 i calificativul parial din anul colar 2014-2015.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru
ultimii doi ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
V. La 01.09.2014 am avut: ___ ani ntregi, vechime efectiv la catedr (inclusiv perioada rezervrii catedrei).
VI. Criteriile social umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f) ______.
Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor
date eronate.
Data ________________

Semntura ____________________

ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE (n dosar):


1. Copie de pe actul de numire / transfer pe postul didactic de la unitatea de nvmnt, autentificat de conducerea
unitii de nvmnt.
2. Copia xerox a actului de identitate (B.I/C.I) din care s rezulte domiciliul.
3. Adeverina eliberat de unitatea la care sunt titular() din care s rezulte situaia postului/catedrei de la care m
pretransfer (structura pe ore i discipline a catedrei, nivelul de nvmnt i regimul de mediu).
4. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol)
4. Copii, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), de pe certificatele
de grade didactice i de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
5. Aprecierea conducerii unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat() din care s rezulte calificativele
acordate de Consiliul de Administraie pentru anii colari 2012/2013 i 2013/2014 (conform fiei de evaluare).
6. Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor,
autentificat de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
7. Adeverina eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte
vechimea la catedr.
8. Documentele care s ateste, eventual, criteriile social-umanitare;
9. Candidaii din alte judee vor anexa, n mod obligatoriu, adeverin eliberat de inspectoratul colar al judeului
respectiv din care s rezulte c cererea de pretransfer prin schimb de posturi prin consimmnt n alt jude a fost luat
n eviden.

Se completeaz n comisie
Subsemnatul(a) __________________________________________________________________________,
legitimat() cu (B.I/C.I) ______ seria ______ nr. ______________, eliberat de _______________________,
OPTEZ n etapa de pretransfer consimit ntre uniti de nvmnt, ca ncepnd cu 1 septembrie 2015 s fiu
pretransferat pe postul / catedra:
Unitatea de nvmnt

Catedra (Nr. ore)

Localitatea

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Data _________________

Semntura_______________