Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE LECIE

1.Data
2.Disciplina: CONTABILITATE.
3.Clasa : a IX a B
Profesor: ec. VIERIU CONSTANTIN CRISTIAN
4.Tema: Obiectul si metoda contabilitatii
5.Subiectul. Structuri patrimoniale de pasiv
6.Competene operaionale
Elevii s recunoasca obiectul contabilitatii.
Sa recunoasaca elementele de pasiv
7.Competene cu efect asupra personalitii:
a) Cognitive:
- s cunoasc modalitatea de reprezentare grafic a operaiilor
economico-financiare.
b) Afective:
- ntrirea ncrederii n fore proprii prin rezolvarea n mod
contiincios a sarcinilor propuse.
c) Psihomotorii:
- formarea deprinderilor de a munci perseverent
8.Obiectivul fundamental (Scopul):
- asimilarea de noi cunotine.
9.Tipul leciei: Lectie de asimilare de noi cunostinte
- Lecie mixt
10.Metode si procedee de instruire didactice:
- explicaia, dezbaterea, problematizarea, nvarea prin
descoperire, munca independent
11.Materiale i mijloace de nvmnt.
- manual
- creta
- tabla
12.Durata: 50 de minute.
13.Locul de desfurare: sala de clasa
14.Bibliografie:-manual de CONTABILITATE, clasa a IX a. Editura
ECONOMICA 2004 AURELIANA GUOADELIA COJOCEA, DOINA
ANA MARIA PETRE

DESFURAREA LECIEI

Momentul organizatoric const n:


- stabilirea prezenei
- asigurarea ordinii i disciplinei n clasa.
- Crearea condiiilor didactico-materiale necesare bunei
desfurri a leciei.

SCHEMA LECTIEI
Structuri patrimoniale de pasiv
Pasivul patrimonial arata modul de finantare a mijloacelor economice
si gradul de exigibilitate a surselor de finantare.
Exigibilitate sume de bani, asupra carora se pot ridica pretentii.
Normele contabile romanesti prevad urmatoarele structuri de pasiv:
1.
2.
3.
4.

Capital si rezerve (capitalul propriu)


Provizioane pentru riscuri si cheltuieli;
Datorii (capitalul strain);
Venituri din avans

1. Capitalul si rezervele
Capitalul propriu reprezinta:
- sursa de finantare stabila de care dispune o intreprindere
- este sursa proprie permanenta, alaturi de creditele pe termen lung;
- se constituie la infintarea societatii comerciale

Structurile capitalului propriu sunt:


Capitalul;
Primele de capital;
Rezerve din reevaluare;
Rezervele;
Rezultatul reportat;
Rezultatul exercitiului in curs

Capitalul (101) reprezinta aportul in natura si in bani adus de


asociati la constituirea societatii comerciale si se diferentiaza in:
capital subscris si nevarsat pe care asociatii au promis sa-l aduca la
infintarea societatii;
capital subscris si varsat capitalul depus efectiv de catre proprietari la
dispozitia societatii comerciale;
Capitalul se formeaza la infiintarea societatii, el se poate majora sau
micsora pe parcursul desfasurarii activitatii si se lichideaza atunci cand
societatea se desfintiaza.
Primele de capital (104) reprezinta surse datorate cresterii
capitalului prin emisiunea de noi actiuni, prin fuziune sau prin aport in
natura.
Rezerve din reevaluare (105) reprezentate de diferenta rezultata in
urma reevaluarii imobilizarilor corporale in conformitate cu prevederile
legale.
Rezerve (106) constituite prin autofinantare, anual , din profitul
intreprinderi, in scopul conservarii capitalului.
Structura rezervelor este urmatoarea:
Rezerve legale (1061) constituite din profitul brut sau din primele de
capital si destinate protejarii capitatlului.
Rezerve statutare (1063) - se constituie conform statutului
intreprinderilor, anual din profitul net obtinut;
Rezerve pentru actiuni proprii (1064);
Alte rezerve (1068) constituite din profitul net, conform hotararii
adunarii generale a actionarilor;
Rezultatul reportat (117) reprezinta rezultatul din exercitiile
financiare prezentate care pot fi profit (veniturile sunt mai mari decat
cheltuielile) sau pierderi (veniturile sunt mai mici decat cheltuielile);
Profit si pierdere (121) cere reprezinta rezultatul exercitiului curent
care poate si profit sau pierdere.
2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli (151)
- reprezinta pasivele cu exigibilitate sau valoare incerta;
- sunt datorii ale intreprinderii ce se constituie de regula la sfarsitul
exercitiului;

- se constituie pentru elemente ca: amenzi, penalitati, , litigii,


despagubiri, datorii incerte, garantii acordate clientilor.
3. Datoriile
- reprezinta surse de finantare externe puse la dispozitia unitatii
patrimoniale de banci, de alte institutii financiare de terti, si pentru care
aceasta trebuie sa acorde o contraprestatie sau un echivalent banesc.
Tert- persoana care nu figureaza ca parte in acte , dar care poate avea
drepturi si obligatii
Calsificarea datoriilor:
- Comerciale reprezentate de datoriil eunitatii fata de furnizorii
de bunuri (401,404)
- Salariale reprezentate de salariul datorat de unitate
personalului incadrat cu contract de munca (421 personal
renumeratii datorate);
- Fata de bugetul statului reprezentate de taxe si impozite
datorate de unitate bugetului de stat (441 impozit pe profit,
444 impozit pe salr, 446 impozite si taxe datorate de
unitate);
- Fata de bugetul asigurarilor sociale :
4311 contributia unitatii la asigurari sociale
4312 contributia personalului la asigurari sociale
4311 CASS
4371 somaj unitate
4372 somaj personal
- Datorii financiare pentru creditele pe termen scurt (519), lung
(162)
- Datorii fata de asociati (457) reprezentate de dividente
datorate asociatiilor
- Datorii fiscale (4423) TVA de plata
4. Venituri inregistrate in avans (472) reprezentate de sumele incasate de
unitae in perioada curenta pentru perioade viitoare.
Nota:
PE TOATA DURATA DESFASURARII ACTIVITATII UNEI UNITATI
PATRIMONIALE ACTIVUL = PASIVUL