Sunteți pe pagina 1din 2

Dosar nr.

______________
Data inregistrarii ________
Numele profesorului/psihopedagogului _______________
Sef serviciu _____________________________________

FISA PRIVIND TRASEUL EDUCATIONAL


Nume ___________________ Prenume __________________________ Varsta _______
Gradinita/Scoala _________________________________Grupa/Clasa ______________
Adresa _________________________________________________________________
Promovat : da/nu
Programe prescolare la varsta prescolara(gradinite, centre de zi cu componenta
educationala s.a.). Se vor preciza denumirea institutiei, tipul programului, rezultatele
obtinute, s.a. _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Pregatirea scolara. Se vor preciza : denumirea institutiei/institutiilor, tipul sau tipurile
de scolarizare, rezultatele obtinute, s.a. _______________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Activitati (inclusiv extrascolare) de sprijin anterioare si prezente ________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Aprecieri asupra comportamentului in timpul activitatilor scolare anterioare si
prezente ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
I. Atentia _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
II. Motivatia de invatare __________________________________________________
________________________________________________________________________
III.Receptivitate de invatare _______________________________________________
________________________________________________________________________
IV. Participare si implicare(pentru diferite tipuri de scolarizare) ___________________
________________________________________________________________________
V. Relatii sociale reciproce(cu colegii, cu profesorii, cu personalul auxiliar din scoala)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
VI . Nivelul de adaptare la cerintele activitatilor scolare ________________________

________________________________________________________________________
Aprecieri asupra modului de pregatire a lectiilor elevului (cu sprijin/fara sprijin)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Comportamentul in afara scolii
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Recomandari pentru forme de scolarizare a copilului(se bifeaza) :
- gradinita
- gradinita speciala
- scoala generala
- scoala generala cu profesor de sprijin
- scoala generala cu curriculum adaptat
- scoala speciala
- scolarizare la domiciliu
- frecventa redusa in grupa sau clasa speciala compacta in scoala generala
- alte servicii/programe educationale _______________________

Data completarii fisei _______________

Psihopedagog / Cadru didactic_________

Director _______________