Sunteți pe pagina 1din 2

Complex de Servicii pentru Preg`tirea ]i Sprijinirea Integr`rii/Reintegr`rii

Copilului [n Familie

ANEXA A

DOSARUL CAZULUI care intr` [n aten\ia CRI cuprinde


documentele deja existente la care se vor adaug`
urm`toarele:

1. Referat al managerului de caz de transmiterea


cazului la CRI;
2. Nota ]efului de birou CRI de desemnare a
responsabilului de caz;
3. Ancheta sociala elaborat`/ actualizat` de asistentul
social al CRI;
4. Fisa de evaluare psihologica a copilului ]i familiei;
5. Fi]a de consiliere psihologic`;
6. Fi]` de consiliere social`
7. Raport de evaluare detaliat` cu propunere privind
posibilitatea reintegr`ri/ integr`rii;
8. PIS pentru reintegrarea/integrarea copilului [n familie
]i revizuiri ale PIS;
9. Contractul cu clientul;
10. Rapoarte de [nt@lnire copil-familie;
11. Rapoarte de monitorizare a cazului;
12. Hotar@rea Comisiei pentru Protectia Copilului
(CPC)/ Sentin\` Civil` de revocare a m`surii de
protec\ie ([n cazul reintegr`rii) sau Hot`r@rea CPC
de plasament ([n cazul integr`rii copilului [n familia
extins` sau substitutiv`);
13. Adresa c`tre UAT/ DAS solicitare plan servicii
post –reintegrare
14. Fise de monitorizare a cazului post-reintegrare;
15. Raport de [nchidere a cazului.