Sunteți pe pagina 1din 8

RAPORT

cu propunere de reintegrare în familie


a minorelor Neculai Fănica Simona, Neculai Marioara,
Neculai Elena şi Neculai Georgiana,

Date despre minore


Neculai Fănica Simona, născută la data de 14.03.1997 în comuna Siliştea, judeţul Brăila, fiica
lui Neculai Dumitru (decedat) şi Neculai (fostă Ţaţu) Ionica, beneficiază de măsură de protecţie
specială - plasament în regim de urgenţă la Complexul de servicii pentru protecţia în regim de urgenţă
a copilului şi a cuplului mamă - copil, conform Dispoziţiei nr. 32/12.02.2014, emisă de
Directorului General al Direc\iei Generale de Asisten\` Social` ]i Protec\ia Copilului
Br`ila.
Minora este încadrată în grad de handicap grav, conform Certificatului nr. 527/25.07.2013,
mama afirmă că în prezent fiicei sale nu i-a fost prescris un tratament de specialitate de către medic.
Mama a fost asistent personal pentru fiica sa, în prezent aceasta este în şomaj. Fănica Simona a fost
înscrisă la şcoală, dar din cauza retardului psihic sever nu a reuşit să finalizeze cursurile clasei I-a.
Neculai Marioara, născută la data de 15.06.2001 în Brăila, fiica lui Neculai Dumitru (decedat)
şi Neculai (fostă Ţaţu) Ionica, beneficiază de măsură de protecţie specială - plasament în regim de
urgenţă la Complexul de servicii pentru protecţia în regim de urgenţă a copilului şi a cuplului mamă -
copil, conform Dispoziţiei nr. 33/12.02.2014, emisă de Directorul General al Direc\iei
Generale de Asisten\` Social` ]i Protec\ia Copilului Br`ila. Minora este încadrată în grad
de handicap mediu, conform Certificatului nr.301/24.04.2014, este în evidenţa medicului specialist
Neuropsihiatru Schuller Iulian fiind diagnosticată conform Certificatului medical nr.
195/20.03.2014, cu: „Retard mental uşor, QI = 63, Dislalie”.
Din ancheta socială nr. 4042/10.07.2014, întocmită de asistentul social Ion Mihaela, s-a constatat
că în anul şcolar 2013 - 2014, minora a frecventat cursurile clasei a VI-a la Şcoala Gimnazială Siliştea,
dar nu le-a finalizat, este corigentă la matematică.
1
Neculai Elena, născută la data de 28.11.2003, în comuna Siliştea, judeţul Brăila, fiica lui
Neculai Dumitru (decedat) şi Neculai Ionica, beneficiază de măsură de protecţie specială - plasament
în regim de urgenţă la Complexul de servicii pentru protecţia în regim de urgenţă a copilului şi a
cuplului mamă - copil, conform Dispoziţiei nr. 34/12.02.2014, emisă de Directorul General al
Direc\iei Generale de Asisten\` Social` ]i Protec\ia Copilului Br`ila. În anul şcolar 2014
– 2015, Elena a promovat în clasa a V-a în cadrul Şcolii Gimnaziale Siliştea, este încadrată în grad de
handicap mediu, conform Certificatului nr. 300/24.04.2014, se află în evidenţa medicului specialist
neuropsihiatric Schuller Iulian fiind diagnosticată cu ,,Retard mental uşor, QI = 68, Dislalie”, conform
Certificatului medical nr.194/ 20.03.2014.
Neculai Georgiana, născută la data de 18.03.2009 în Brăila, fiica lui Neculai Dumitru (decedat)
şi Neculai Ionica, beneficiază de măsură de protecţie specială - plasament în regim de urgenţă la
Complexul de servicii pentru protecţia în regim de urgenţă a copilului şi a cuplului mamă - copil,
conform Dispoziţiei nr. 35/12.02.2014, emisă de Directorul General al Direc\iei Generale
de Asisten\` Social` ]i Protec\ia Copilului Br`ila. Georgiana nu este înscrisă la gradiniţă.
În toamna anulului 2006, copii au beneficiat pentru prima dată de măsură de protecţie specială,
din cauza neglijenţei şi a condiţiilor de igienă precare. Familia a fost vizitată şi monitorizată,
consiliată şi sprijinită cu prestaţii sociale de către autorităţile locale, iar condiţiile de locuit au fost
îmbunătăţite şi minorii au revenit la domiciliul părinţilor.
Cazul copiilor Neculai a reintrat în atenţia instituţiei în luna februarie 2014, ca urmare a unei
sesizări telefonice primite din partea persoanei cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul Unităţii
Administrativ Teritoriale a Comunei Siliştea, referitor la faptul că numita Neculai Ionica, îşi neglijează
copii, nu îşi asumă în mod corespunzător rolul parental, iar condiţiile de locuit sunt insalubre,
improprii unui trai decent.

Date despre membrii familiei:


Tata: Neculai Dumitru, născut la data de 07.08.1953 în comuna Salcia Tudor, judeţul Brăila,
fiul lui Neculai Gheorghe (decedat) şi Manea Dumitra, a decedat la data de 23.06.2010, din motive
medicale: ciroză şi AVC. Din studiul dosarului s-a constatat că acesta nu era angajat, prestata diferite
activităţi agricole ocazionale la diferite persoane, din comportamentul său s-a observat prezenţa unor
probleme de sănătate mintală, fără a deţine însă un document medical în acest sens. Frecvent acesta
părăsea domiciliul, plecând pe jos în diferite localităţi, fără a avea un scop anume.
Mama – Neculai Ionica, născută la data de 18.11.1972 în Brăila, fiica lui Banu Mircea şi Ţaţu
Maria, cu domiciliul stabil în sat Cotu Lung, str. Braşoveni nr. 24, comuna Siliştea, judeţul Brăila,
văduvă, este absolventă a nouă clase, a beneficiat câteva luni de indemnizaţie de şomaj, a fost asistent
personal pentru fiica sa Fănica Simona. În urma discuţiilor purtate cu mama s-a constatat că aceasta a
convieţuit în uniune consensuală cu tatăl copiilor, până în anul 2002, după care a legalizat relaţia de
2
căsătorie. Mama este înscrisă la medicul de familie dr. Leonida Claudiu din comuna Sliştea, la data de
24.07.2014 medicul considera că mama era ,,normal fizic şi neuropsihic”. Din relaţia de căsătorie a
celor doi soţi, au rezultat 7 fete.
Surorile minorelor:
- Ţaţu Mihaela, născută la data de 19.03.1995 în Brăila, cu paternitate nestabilită şi mamă
Neculai (fostă Ţaţu) Ionica, domiciliată în sat Cotu Lung, comuna Siliştea, judeţul Brăila. Din
anchetele sociale primite de către UAT a comunei Siliştea, a reieşit faptul că Mihaela, întreţine o
relaţie de uniune consensuală cu Andrei Eugen, locuieşte la domiciliul unchiului concubinului în sat
Cotu Lung, comuna Siliştea, judeţul Brăila, relaţie din care are şi un fiu Andrei Alexandru Gabriel,
născut la data de 13.06.2014. Pentru practicarea prostituţiei, Mihaela are mai multe procese verbale de
contravenţie, întocmite de către Organele de Poliţie din localitate;
- Neculai Maria Daniela, născută la data de 02.07.1998 în Brăila, fiica lui Dumitru (decedat) şi
Neculai (fostă Ţaţu) Ionica, cu domiciliul stabil în sat Cotu Lung, comuna Siliştea, judeţul Brăila,
beneficiază de măsură de protecţie specială - plasament în regim de urgenţă la Centrul Maternal
,,Alexandra” din cadrul Complexului de servicii pentru protecţia în regim de urgenţă a copilului şi a
cuplului mamă-copil, conform Dispoziţiei nr. 30/11.02.2014, emisă de Directorului General al
Direc\iei Generale de Asisten\` Social` ]i Protec\ia Copilului Br`ila.
Minora a întreţinut o relaţie de concubinaj cu numitul David Anghelachis Leonard la domiciliu
mamei sale, din această relaţie a rezultat copilul David Cristi Fane, născut la data de 08.02.2014 în
Brăila. Tatăl copilului lucrează la ferma de animale a domnului Suciu Gheorghe din Oremix Latinu,
comuna Siliştea, judeţul Brăila, având un venit lunar de 800 lei. Acesta nu deţine o locuinţă proprie;
- Neculai Gina, născută la data de 05.05.2006 în Brăila, aceasta a decedat la data de 20.08.2006 în
Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila, ca urmare a coplicaţiilor medicale apărute, copilul a fost
diagnosticat cu ,,Tetralogie Fallot cu stenoză pulmonară valvulară medie”.
Unchiul patern: Neculai Gheorghe, domiciliază în sat Cotu Lung, comuna Siliştea, judeţul
Brăila, este căsătorit cu Neculai Tudoriţa.

Demersuri efectuate pentru reintegrarea copilului în familie


Analizarea posibilităţilor de reintegrare a minorelor în familia mamei au fost iniţiate de către
echipa C.R.I. la data de 03.06.2014, când s-a efectuat o primă deplasare la domiciliul mamei pentru a
monitoriza evoluţia minorelor Neculai Marioara, Necului Fănica Simona, Neculai Elena şi Neculai
Georgiana, în familie, dar şi modul în care părintele se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestora. La
vizită s-a realizat consilierea mamei cu privire la caracterul temporar al măsurii de protecţie specială,
cat şi pentru conştientizarea de către aceasta a responsabilităţilor care îi revin faţă de copii. Neculai
Ionica a fost informată cu privire la serviciile şi prestaţiile de care poate beneficia în situaţia în care se
realizează reintegrarea familială. Aceasta a declarat că îşi asumă responsabilitatea creşterii şi îngrijirii

3
copiilor astfel a fost informată cu privire la etapele procesului de reintegrare şi documentele necesare
reintegrării.
La momentul vizitei, mama se afla la domiciliu împreună cu una din fiice Fănica Simona, iar
Georgiana se afla în vizită la domiciliul surorii mai mari, Ţaţu Mihaela. În urma discuţiilor purtate cu
mama s-a constat că aceasta are o fiică majoră, pe Mihaela, care la momentul vizitei se afla internată
de o zi în cadrul Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie Brăila, deoarece era însărcinată în luna a IX-a.
Referitor la ceilalţi doi copii Marioara şi Elena, mama a afirmat că sunt la ore, în comuna Siliştea,
judeţul Brăila, iar Fănica Simona nu a frecventat cursurile şcolare datorită dizabilităţii pe care o
prezintă. La vizită, mama spăla rufe, s-a remarcat faptul că atât dumneaei cât şi fiica sa Simona erau
îmbrăcate cu haine murdare şi uzate.
Imobilul în care locuieşte mama şi cei patru copii, a aparţinut soţului decedat, este o construcţie
veche din paiantă, acoperişul casei a fost renovat de puţin timp cu tablă, la intrarea în imobil a fost
construit un paravan acoperit cu plăci de azbociment. Familia nu beneficiază de energie electrică
nefiind racordată la reţea, dar are montat pe acoperişul casei un panou solar donat de o familie. După
ce minorele au fost luate în sistemul de protecţie, cu sprijinul autorităţilor locale, mama a văruit casa
la exterior, dar şi la interior, a pavat cu dale de beton o alee de la casă la poartă, gardul care
împrejmuia locuinţa a fost reparat. Casa este formată din 2 camere şi un hol, prima cameră este
mobilată cu un pat, un dulap pentru haine în trei uşi, o noptieră şi o comodă cu oglindă, pe jos
podeaua era acoperită cu mochete uzate, toate obiectele din cameră au fost donate de către o familie
din localitate; a doua cameră era dotată cu două paturi uzate, acoperite cu lenjerii şi pături uzate şi
murdare, o masă, o noptieră şi câteva cutii în care se aflau mai multe haine murdare şi uzate puse în
dezordine, iar pe jos podeaua de pământ era acoperită cu o pătură murdară şi uzată, în aceste două
camere nu se afla nicio sobă. Holul imobilului este utilizat de către mamă ca bucătărie, acesta este
mobilat cu un pat pentru o persoană, o sobă de pământ cu plită unde mama prepară mâncarea, o masă
cu scaune, un dulap mic în care familia avea depozitate vasele de bucătărie, un cuier pe perete, pe jos
pe podeaua de pământ se aflau câteva preşuri uzate şi murdare. S-a observat faptul că uşa de la
intrarea în imobil era degradată, fără geamuri, acestea au fost înlocuite cu cartoane, dar a fost montată
la exterior încă o uşă de lemn mai nouă, mama ne-a precizat că în cel mai scurt timp uşa degradată va
fi inlocuita. Pe masa din bucătărie se aflau multe farfurii şi vase în care membrii familiei au mâncat şi
nu erau spălate la timp.
Mama a fost îndrumată să efectueze zilnic curăţenia în camere, dar şi în curtea imobilului, să
spele zilnic vasele după utilizare. A fost consiliată pentru a conştientiza responsabilităţile care îi revin
în calitate de părinte unic, necesitatea implicării în procesul creşterii, îngrijirii şi educării minorelor pe
care le are în grija sa. Totodată, a fost consiliată referitor la importanţa asigurării unui mediu familial
securizant pentru cele patru minore, astfel încât acestea să nu mai fie expuse la situaţia care a condus
la instituirea măsurii de protecţie specială.
4
Din discuţia purtată cu mama minorelor s-a concluzionat că aceasta îşi doreşte toţi copii în
familie, să se ocupe de creşterea şi îngrijirea lor. În acest sens a fost consiliată din nou cu privire la
procedura de reintegrare în familie a minorelor şi pentru a conştientiza necesitatea întocmirii
documentelor necesare.
Venitul mamei la acel moment era compus din indemnizaţia de şomaj a mamei în cuantum de 414
lei lunar.
Pentru a se consolida şi dezvolta legăturile afective fireşti, minorele au fost învoite în familia
mamei, pe perioade scurte de timp, în acest sens s-a solicitat şi UAT a comunei Siliştea să
monitorizeze situaţia minorelor pe perioadele de învoire, şi să ne transmită rapoarte de anchetă socială
cu modul în care minorele sunt îngrijite şi gradul de acomodare a acestora în familia mamei.
La data de 08.07.2014, se efectuează o nouă vizită la domiciliul familiei Neculai. La vizită mama
se afla singură la domiciliu, spăla rufe, pe gardul care împrejmuişte casa se aflau câteva pături uzate
puse la uscat, iar despre cei 4 copii aflaţi în învoire, aceasta menţionează că sunt plecaţi la unchiul
patern, care are domiciliul tot în aceeaşi localitate cu mama. S-a remarcat faptul că nici de această dată
mama nu avea hainele curate, iar igiena personală era precară. În faţa casei nu se măturase de mult
timp, pe jos se aflau multe resturi alimentare, jucării dezmembrate şi murdare, cărţi de joc, o masă pe
care se aflau vase de bucătărie murdare. La intrarea în imobil uşa care a fost donată de reprezentanţii
primăriei era ruptă de către câinele familiei, care a fost uitat în casă. De la ultima vizită s-a constata
faptul că mama nu a efectuat zilnic curăţenia imobilului, în toate camerele se aflau foarte multe muşte,
paturile acoperite cu pături şi lenjerii murdare, dar şi cu resturi alimentare, hainele murdare din a treia
cameră nu erau spălate şi aranjate nici de această dată şi tot aici se afla şi o căldare cu grâu. Mama a
fost îndrumată să depoziteze acel grâu în altă parte, afară în curtea imobilului, că pot veni şoareci.
Singura sobă din imobil, s-a constatat că aceasta nu mai avea plită, iar pe alocuri aceasta era dărmată,
tot în această cameră se afla o găleată cu puţin var, mama nu a reuşit să precizeze peretele care a fost
văruit, toţi pereţii camerelor erau înnegriţi la colţuri de fum. În a doua cameră nu a fost reparat tavanul
deteriorat, nu se măturase pe jos, iar în faţa casei se afla o cădiţă de plastic în care se aflau rufe care
trebuiau spălate.
Mama a fost îndrumată să igenizeze locuinţa, să evacueze muştele din camere, să-şi monteze la
uşa imobilului o perdea, hainele şi vasele de bucătărie să fie spălate la timp, să nu mai fie depozitate
murdare pe mese. Totodată, mama a fost consiliată să asigure îngrijirea şi supravegherea copiilor în
mod corespunzător, astfel încât să fie evitată apariţia unor situaţii de risc.
Pentru identificarea copiilor, s-a efectuat o deplasare la domiciliul unchiului patern Neculai
Gheorghe, unde copii nu au fost identificaţi. Copii Neculai se aflau în gospodăria uni vecin, unde
culegeau fructe, în urma muncii depuse urmând să primească produse alimentare.
Discuţiile purtate cu unchiul patern şi vecinul acestuia, au fost centrate pe necesitatea sprijinirii

5
mamei în îndeplinirea rolului parental, şi au fost informaţi cu privire la prevederile legale în ceea ce
priveşte drepturile copilului precum şi exploatarea acestuia prin muncă.
S-a remarcat că minorele prezentau o igienă precară: haine murdare şi neadecvate temperaturii de
afară (malete şi pluovere), igienă personală necorespunzătoare (mâini, faţă şi picioare murdare). Copii
au fost îndrumaţi să revină la domiciliul mamei, să se spele şi să se schimbe în haine curate şi
adecvate temperaturii ridicate de afară şi să o sprijine pe mamă în efectuarea treburilor gospodăreşti.
În vederea monitorizării minorelor s-a solicitat sprijinul autorităţilor locale, în acest sens
Reprezentanţii Unităţii Administrativ Teritoriale a comunei Siliştea, judeţul Brăila, au dat curs adresei
noastre nr.20583/01.07.2014, comunicându-ne următoarele:
- la data de 10.07.2014, când au realizat vizita, Neculai Ionica se afla la domiciliu împreună cu
cele 4 fiice;
- condiţiile de igienă se îmbunătăţiseră de la ultima vizită din data de 20.06.2014, în locuinţă nu
se mai aflau animale, dar igiena corporală a minorelor era precară;
- plita sobei din casă a fost demontată şi montată la o sobă într-o magazie din curtea casei, unde
mama pregătea dovlecei prăjiţi;
- uşa donată de la intrarea în imobil, era deteriorată, roasă de câinele care a fost uitat în casă, iar
gaura în peretele casei, făcută de câine era astupată de mamă;
- la momentul vizitei, atât mama cât şi copii prezentau simptomele unei viroze respiratorii, cea
mai afectată era Marioara; mama a declarat că le-a dat copiilor un sirop de tuse, neputând să
precizeze denumirea acestuia şi nici nu mai avea recipientul;
- la sfârşitul anului şcolar, minora Neculai Marioara nu a promovat la matematică;
- Neculai Ionica a solicitat în scris prelungirea învoirii minorelor în familia sa pentru perioada
14.07.2014- 30.07.2014.
La data de 11.07.2014, mama este contactată telefonic, pentru a o îndruma pe aceasta să se
prezinte urgent la medicul de familie cu cele 4 minore. Neculai Ionica afirma că a mers în acea
dimineaţă la medicul de familie din localitatea Siliştea, iar acesta i-a prescris Marioarei un tratament,
mama nu a putut preciza numele antibioticului, doar că ,,sunt trei plicuri’’. Deoarece mama nu a reuşit
să de-a mai multe detalii legate de tratamentul prescris de medicul din localitate, a fost contactat
asistentul social d-na Ion Mihaela. Aceasta ne aduce la cunoştinţă faptul că mama nu se prezentase în
acea dimineaţă la medicul de familie dr. Leonida Claudiu, aşa cum afirmase. Mama este reapelată
telefonic, pentru a fi determinată să realizeze deplasarea cu copii la medicul de familie, cu scopul de a
primi tratamentul adecvat pentru aceştia. Totodată, mama a fost îndrumată să nu mai administreze
medicamente copiilor săi decât în conformitate la indicaţiile medicului. Discuţiile ulterioare cu mama,
au relevat faptul că nu s-a prezentat cu copii la medic, deoarece nu a avut bani să realizeze deplasarea.
Astfel mama este îndrumată ca în cazul în care copii aflaţi în învoire prezintă probleme de sănătate, să
solicite de urgenţă Serviciul de Ambulanţă.
6
Periodic s-a solicitat efectuarea unei anchete sociale de la domiciliul mamei, în vederea
identificării eventualelor schimbări legate de situaţia socială a familiei. Astfel în data de 24.07.2014,
reprezentanţii UAT a comunei Siliştea s-au deplasat la domiciliu mamei în vederea monitorizării
evoluţiei minorelor în familia mamei, şi au constatat următoarele:
- la data efectuării vizitei, mama nu se afla la domiciliu, aceasta era plecată să solicite eliberarea
documnentelor (cazier judiciar, adev medicala) necesare reintegrării, iar minorele au rămas singure la
domiciliu;
- condiţiile de igienă din locuinţă erau precare, asternuturile de pe paturi murdare, articole de
îmbrăcăminte împrăştiate prin casă, covoarele murdare, masa murdară de dovlecei tocaţi, multe muşte.
Membrii comisiei de anchetă socială au stat cu minorele în gospodărie, le-au îndrumat să
efectueze curăţenia în imobil şi în curtea acestuia. Totodată, reprezentanţii primăriei ne aduc la
cunoştinţă faptul că mama este sprijinită cu bani, materiale de construcţii şi articole de îmbrăcăminte
de către o organizaţie din Brăila.
La data de 29.07.2014, o echipă de specialişti din cadrul CIR şi CCICANER-LTU au realizat o
nouă deplasare la domiciliul mamei, unde s-a constatat că mama a depus eforturi pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de trai, comparativ cu alte vizite, în locuinţă nu se mai aflau animale şi nici muşte, montase
o perdea la uşa de la intrare în imobil, paturile din camere erau acoperite cu pături uzate dar curate. S-
a observat că pe masa din bucătărie şi de afară nu se mai aflau crătiţi şi farfurii murdare, peretele de la
casă stricat de câine a fost reparat şi văruit, atât mama cât şi copii aveau articolele de îmbrăcăminte
curate şi corespunzătoare anotimpului, toţi aveau o igienă corporală mai bună.
La revederea specialiştilor, minorele au afirmat că nu doresc să se întoarcă la centru, mai mult
Georgiana a început să plângă şi să spună că doreşte să locuiască în continuare cu mama, pe care o va
sprijini împreună cu suroriile sale în menţinerea curăţeniei imobilului. În urma analizării situaţiei
existente s-a concluzionat că nu sunt identificate riscuri care ar putea afecta securitatea fizică şi
psihică a minorelor. Pentru acomodarea minorelor cu mediul familial, s-a acordat o prelungire a
învoirii acestora, pentru perioada 31.07.2014-31.08.2014. În această perioadă evoluţia celor patru
minore va fi monitorizată permanent atât de as. social din cadrul UAT a comunei Siliştea, cât şi de
specialiştii din cadrul CRI şi CCCANER-LTU, urm`rindu-se cu prec`dere supravegherea
permanent` a minorelor, asigurarea unei alimenta\ii corespunz`toare ]i variate,
asigurarea igienei corporale precum ]i a mediului ambiant. Totodată, mama a început şi
demersurile privind reintegrarea copiilor în familia biologică.
Veniturile mamei sunt constituite din munca prestată ocazional la diferite persoane din localitate,
se fac demersuri necesare ca mama să fie repusă în plata ca asistent personal pentru fiica sa încadrată
în grad de handicap grav.
În vedrea monitorizării invoirii minorelor în familia mamei, la data de 02.09.2014, s-a efectuat o
nouă deplasare la domiciliul mamei, dar Neculai Ionica şi trei fiice nu se aflau la domiciliu, acestea au
7
fost identificate la un magazin din localitate. Din discuţiile purtate cu mama s-a constatat că a muncit
două zile în gospodăria unei persoane din localitate, fiind remunerată cu suma de 100 lei, bani din care
Ionica cumpăra alimente pentru copii. La domiciliul mamei s-a remarcat faptul că mama a ţinut cont
de sfaturile primite de la specialişti, în camere era măturat pe jos, paturile erau acoperite cu pături
curate, îmbrăcămintea copiilor era spălată, împăturită şi depozitată în cutii. Copii au afirmat că în acea
dimineaţă au mâncat brânză cu pâine, iar pentru masa de prânz mama urma să le gătească copiilor o
ciorbă. Mama a afirmat că va merge la fiica sa mare Ţaţu Mihaela să o ajute la renovarea camerei, iar
uneori Marioara merge să o ajute pe Mihaela în treburile casnice, pentru că aceasta are un copil mic.
Şi de această dată Neculai Ionica a fost consiliată pentru a acorda mai multă atenţie igienei atât
cea personală a copiilor cât şi a locuinţei, dar şi menţinerea acesteia.
Mama a realizat demersurile necesare pentru a fi repusă în plata ajutorului de şomaj, începând cu
luna septembrie 2014.

Concluzii
Având în vedere solicitarea scrisă a mamei prin care doreşte să se ocupe de creşterea şi îngrijirea
celor patru minore, dorinţa copiilor de a se întoarce în familia biologică, şi ţinând cont de
ataşamentul care există între copii şi mamă, securizant pentru aceştia, precum şi pentru a diminua
efectele generate de separarea copiilor de familia căreia aparţin, apreciem că reintegrarea minorelor
Neculai Simona Fănica, Neculai Marioara, Neculai Elena şi Neculai Georgiana în familie este
oportună.